Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein

 

Familiewapen Bosch van Drakestein. Bron: Wikipedia.Familiewapen Bosch van Drakestein. Bron: Wikipedia.


Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein

Portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Portret bevind zich in particulier eigendom.Portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Portret bevind zich in particulier eigendom.

Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein, heer van Drakestein en De Vuursche, (Utrecht, 13 november 1771 – Utrecht, 17 april 1834) was een Nederlandse landeigenaar en politicus.

Bosch was lid van de familie Bosch en een zoon van de koopman Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802) en Cornelia van Bijleveld (1746-1823).In 1829 werd hij verheven in de Nederlandse adel. Hij trouwde in 1797 met Henriëtte Hofmann (1775-1839). Uit dit huwelijk werden negen kinderen geboren, onder wie jhr. mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein.

Paulus Wilhelmus Bosch kocht in 1806 Drakestein en noemde zich vervolgens Bosch van Drakestein. In het begin van hun huwelijk woonde het echtpaar Bosch op Voorstraat 85-87 te Utrecht. Vanaf circa 1812 woonde het gezin Bosch op Janskerkhof 17 te Utrecht.

Bosch studeerde Romeins en hedendaags recht. Hij was vroedschap (1808-), adjunct-maire (1811) en maire van Utrecht (1812-1813) en van 1814 tot 1830 lid van de Provinciale Staten van Utrecht.

Bosch overleed op 62-jarige leeftijd.

Bron: Wikipedia

Jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein

Jhr. Hendricus zittend in zijn kamer op Landgoed Nieuw-Amelisweerd te Bunnik tezamen met zijn tweede vrouw Marguérite Marie Elisabeth Jeanne Ghislaine van de Vin. Foto: Familie Bosch van Drakestein.Jhr. Hendricus zittend in zijn kamer op Landgoed Nieuw-Amelisweerd te Bunnik tezamen met zijn tweede vrouw Marguérite Marie Elisabeth Jeanne Ghislaine van de Vin. Foto: Familie Bosch van Drakestein.

Jhr. Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein (Bunnik, 31 december 1831 – aldaar, 17 augustus 1914) (kleinzoon van Paulus Wilhelmus Bosch) was lid van de Eerste Kamer der Staten Generaal en kamerheer in buitengewone dienst van koningin Wilhelmina.

Bosch van Drakenstein werd geboren te huize Nieuw-Amelisweerd (gemeente Bunnik) en werd opgeleid in Katwijk aan de Rijn. Hij was hoogheemraad (1870-1901) en dijkgraaf (1901-overlijden) van het hoogheemraadschap van de Lek-Bovendams.

In 1880 werd hij gekozen tot lid van de Provinciale Staten van Utrecht en op 11 november 1901 vaardigde dat college hem af naar de Eerste kamer der Staten Generaal. Hij werd benoemd tot Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw en hij bezat het onderscheidingsteken van de Orde van Sint-Gregorius de Grote.

Bron: Wikipedia

Bron: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jvr. Henriette Caroline Pauline Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870). Zij was de eerste vrouw van Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein.Bron: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Jvr. Henriette Caroline Pauline Cecilia Bosch van Drakestein (1838-1870). Zij was de eerste vrouw van Henricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein.Jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein

Jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein omstreeks 1915.Jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein omstreeks 1915.

Jhr. Johannes Ludovicus Paulus Bosch van Drakestein. (zoon van Hendricus) is geboren op 22 november 1865 te Bunnik op huize Nieuw-Amelisweerd.
Titel: heer van Nieuw-Amelisweerd

Van beroep was hij kunstschilder

Hij is overleden op 9 november 1929 in Bunnik, op huize Nieuw-Amelisweerd, hij werd 63 jaar oud.


Huize Nieuw-Amelisweerd in 1965 net na de verkoop aan de gemeente Utrecht, Koningslaan 1 te Bunnik.

Jhr. René Paul Ignace Ghislain Bosch van Drakestein

Jhr. René Paul Ignace Ghislain Bosch van Drakestein. Bron: gemeentearchief Bunnik (RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede), jachtvergunningen.Jhr. René Paul Ignace Ghislain Bosch van Drakestein. Bron: gemeentearchief Bunnik (RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede), jachtvergunningen.

Jhr. René Paul Ignace Ghislain Bosch van Drakestein. (Zoon van Ludovicus).

Hij is geboren op 20 december 1904 in Houten.
Beroep: rentmeester van landgoed Nieuw-Amelisweerd en Oud-Amelisweerd, fruitteler en jager.
Hij is overleden op 3 april 1974 in Venlo, hij was toen 69 jaar oud.

Hij is getrouwd en uit dit huwelijk zijn twee zonen voortgekomen.

René was na het overlijden van zijn vader Ludovicus tezamen met zijn broers en zussen de beheerder van het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Als rentmeester over het landgoed beheerde hij het bos, runde het fruitbedrijf en deed regelmatig aan de jacht.

Sinds de jaren veertig van de negentiende eeuw had hij ook het beheer over landgoed Oud-Amelisweerd. Het beheer voerde hij uit voor familie Bosch van Oud-Amelisweerd. De laatste in lijn die landgoed Oud-Amelisweerd in eigendom had was jonkvrouw Maria Thérèse Bosch van Oud-Amelisweerd, zij trouwde op 20 april 1922 met Felix Hubert Maria Michiels van Kessenich. De familie woonde na Tweede Wereldoorlog nauwelijks meer op Oud-Amelisweerd. Vandaar dat zij René hadden aangesteld over het beheer van het landgoed. Uiteindelijk heeft Maria Bosch van Oud-Amelisweerd haar landgoed in 1952 aan de gemeente Utrecht verkocht. Voor die tijd had de gemeente Utrecht al landgoed Rijnauwen weten te ververven in 1919-1920.

Van 1773 tot 1919 woonde de familie Strick van Linschoten van Rijnauwen op landgoed Rijnauwen.

René woonde vanaf eind jaren vijftig van de twintigste eeuw met zijn gezin en zijn zus Jkvr. Jeanne Monica Ghislaine Bosch van Drakestein en haar man Jhr. Reyndert Wittert van Hoogland op Nieuw-Amelisweerd. Vanaf midden jaren zestig besloten de Ghislaines hun landgoed ook te verkopen aan de gemeente Utrecht. Waarschijnlijk zal één van de redenen zijn geweest dat de meeste van de kinderen van Ludovicus al ruim in de zestig waren in die tijd. René was tezamen met zijn broers en zussen tussen 1900 en 1910 geboren. De laatste reden was ook dat de gemeente Utrecht zat te azen op het laatste stuk grondgebied aan de oostkant van de stad.

Voor het jaar 1954 behoorde de Lanen van Nieuw-Amelisweerd toe tot het grondgebied van de gemeente Houten, Oud-Wulven/Maarschalkerweerd.

Vanaf 1 janauri 1954 werd om de stad een grote grond annexatie uitgevoerd. Zo werd het noordelijk deel van de gemeenten Jutphaas en Houten bij Utrecht gevoegd. En werd de gemeente Zuilen opgeheven en ook bij de stad gevoegd. Utrecht wilde voor die tijd al heel graag uitbreiden naar de oostkant. Maar werd hierdoor ook belemmerd door het ministerie van Oorlog.

De vier Lunetten op de Houtense Vlakte die liggen aan de Koningsweg en het Houtensepad hadden vanaf de negentiende eeuw tot midden twintigste eeuw te maken met de Verboden Kringen Wet. In deze wet stond dat erin van dat soort kringen rondom forten van de Nieuwe Hollandse Waterlinie niet, nauwelijks tot beperkt gebouwd mocht worden. Voor het geval de vijand uit het oosten kwam moest het landschap leeg gemaakt worden qua huizen en bosschage, zodat er een ruime vlakte was om de vijand te beschieten of te zien aankomen.

Gemeente Utrecht was al in de jaren dertig voor de Tweede Wereld Oorlog in gesprek met het ministerie van Oorlog om verdere uitbreiding aan de zuidoost kant van de stad te verwezenlijk. In de omgeving van de Gansstraat en Koningsweg in Utrecht Tolsteeg.

In de diverse dossiers die zijn opgebouwd over de aankoop van het landgoed staat te lezen dat Nieuw-Amelisweerd werd aangekocht door de gemeente Utrecht in het kader van de volkshuisvesting. Iets was in die jaren daarna niet echt is gebleken. Omdat er bijna geen huizen op het grondgebied van het landgoed werden gebouwd. Wel werd de rijksweg A27 erop aangelegd vanaf 1982. Iets wat zeer veel protest opleverde.

Tot op heden wordt door groenwerkers van de gemeente Utrecht die werken op de landgoederen. Maria Bosch van Oud-Amelisweerd. genoemd als de 'Freule'.

Verkoop Landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1964

Landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1964 vlak voor de gemeente Utrecht het landgoed voor 2,5 miljoen gulden van familie Bosch van Drakestein (Ghislaine) kocht met alle percelen en vastgoed. Rode vlakke waren de landerijen in het bezit van de gemeente Utrecht. Groen werd aangekocht van de familie.


Landgoed Oud-Amelisweerd en Rhijnauwen

Diverse landerijen op landgoed Oud-Amelisweerd en Rijnauwen en het soort gebruik. Boomgaarden, bos, weiden of akkers.

Landgoed Oud-Amelisweerd en Rijnauwen omstreeks 1950 het grondgebruik in kaart gebracht van beide landgoedren. Bron: Het Utrechts Archief.Landgoed Oud-Amelisweerd en Rijnauwen omstreeks 1950 het grondgebruik in kaart gebracht van beide landgoedren. Bron: Het Utrechts Archief.


Fectio Vechten terrein te Bunnik

Het Fectio Vechten terrein te Bunnik aan de Marsdijk. Bron kaart: het Kadaster.Het Fectio Vechten terrein te Bunnik aan de Marsdijk. Bron kaart: het Kadaster.


Het Fectio Vechten terrein aan de Marsdijk in Bunnik behoorde vele eeuwen bij het onroerend goed van boerderij De Klomp (Oude Mereveldseweg 2-4). In 1822 werd boerderij De Klomp aangekocht door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein van de Nederlandse Domeinen. Na deze aankoop door Paulus behoorde de boerderij met het bijbehorende land vanaf 1822 tot 1914 bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd.

Het Fectio Vechten terrein met de boerderij behoorde tot het jaar 1818 toe aan het Utrechtse Kapittel van St. Jan.

Het Fectio Vechten terrein te Bunnik in november 2018. Foto's: Sander van Scherpenzeel

  • 20181118_140445
  • 20181118_140548
  • 20181118_141109


Van de zestiende- tot de negentiende eeuw werd het Fectio Vechten terrein 'Op den Burcht, De Burg of Wiltenburg' genoemd. Naar de laatste Romeinse restanten van het oude Castellum. Die ruim 2000 duizend jaar geleden op deze plek stond langs de oude oever van de Rijn.


Bron: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jhr. Paulus Carolus Ignatius Gerardus Maria van Nispen tot Sevenaer (1935) (achterneef van Jhr. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein)Bron: RKD – Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Jhr. Paulus Carolus Ignatius Gerardus Maria van Nispen tot Sevenaer (1935) (achterneef van Jhr. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein)

Op 16 februari 2009 werd het Fectio terrein verkocht door Jhr. Paulus Carolus Ignatius Gerardus Maria van Nispen tot Sevenaer (1935) (hij is de achterneef van Jhr. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein) aan het Bureau Beheer Landbouwgronden te Utrecht.

Op 27 janauri 2015 werd het Fectio terrein tezamen met vele andere landerijen in Utrecht overgenomen van het Bureau Beheer Landbouwgronden door de Provincie Utrecht. Tot op heden is de provincie de eigenaar van het terrein.

In 2016 is het vroegere Romeinse Castellum Fectio wat in de grond al ruim 2000 jaar bewaard is gebleven in het plaveisel van het oppervlak gereconstrueerd met beton en grindpaden door de provincie Utrecht.