Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Heijmeijer van Heemstede

Familiewapen Heijmeijer van Heemstede. Bron: CBG Cbgfamiliewapens.nl, collectienummer: 1807.Familiewapen Heijmeijer van Heemstede. Bron: CBG Cbgfamiliewapens.nl, collectienummer: 1807.

Familie Heijmeijer van Heemstede

Kasteel Heemstede in maart 2003. Bron: Fotografie Henk Bol in opdracht van de Provincie Utrecht.Kasteel Heemstede in maart 2003. Bron: Fotografie Henk Bol in opdracht van de Provincie Utrecht.

Heijmeijer (ook: Van Haare Heijmeijer) is de naam van een van oorsprong Westfaals geslacht waarvan een lid zich in 1764 in Kampen vestigde en die daarmee de stamvader van de Nederlandse tak werd.
Geschiedenis

De stamreeks begint met Johannes Heijmeijer die landeigenaar was te Westerloh en lid was van de senaat van het land van Delbrück; hij overleed in 1674. Zijn nazaat Johannes Liborius Heijmeijer (1734-1796) werd op 14 juni 1764 grootburger van Kampen en trouwde daar tien dagen later.

In 1919 kocht een nazaat de ridderhofstad met kasteel Heemstede en leden van de familie zijn sindsdien heer of vrouwe van/in Heemstede.

Het geslacht werd in 1995 opgenomen in het Nederland's Patriciaat.

Kaart van kasteel en heerlijkheid Heemstede omstreeks 1900. Bron: Archeologische Werkgroep Kaart van kasteel en heerlijkheid Heemstede omstreeks 1900. Bron: Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer'.

Enkele telgen van familie Heijmeijer van Heemstede:

1. Johannes Liborius Heijmeijer (1734-1796), vestigde zich te Kampen, meester-kleermaker

2. Bernardus Josephus Heijmeijer (1767-1848), koopman in granen, organist van de Waalse kerk te Kampen

3. Johannes Liborius Heijmeijer (1798-1841), organist, muziekmeester te Harlingen

4. Lambertus Josephus Heijmeijer (1801-1879), koopman in granen

5. Bernardus Josephus Heijmeijer (1830-1901), koopman in granen

6. Lambertus Josephus Heijmeijer, heer van Heemstede (1861-1932), oprichter 1884 en president-directeur Vereenigde Jute en Cocosfabrieken van L.J. Heijmeijer N.V., kocht in 1919 kasteel Heemstede

Portret van Lambertus Josephus Heijmeijer (van Heemstede) (1861-1932). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Lambertus Josephus Heijmeijer (van Heemstede) (1861-1932). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


7. Henricus Adrianus Josephus Maria Heijmeijer, heer van Heemstede (1892-1966), ondernemer en consul; trouwde in 1930 Dorothea Hemelrijk, vrouwe in Heemstede 1979- (1905-1986)


8. Dorothea Jennifer Kathrine Heijmeijer, vrouwe in Heemstede 1966 - (22-09-1939), oprichtster en voorzitster van de Stichting Heijmeijer van Heemstede (Amsterdam) ten behoeve van de restauratie van monumenten

Portret van Dorothea (Dorothy) Heijmeijer van Heemstede (1939-) , Jeugdportret van Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede, Meisje met speelgoedbeesten en pop. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Dorothea (Dorothy) Heijmeijer van Heemstede (1939-) , Jeugdportret van Dorothy Beynes-Heijmeijer van Heemstede, Meisje met speelgoedbeesten en pop. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


9. Hubertus Cornelius Hermanus Maria van Haare Heijmeijer (1897-1972), directeur Verenigde Fabrieken van L.J. Heijmeijer N.V., verkreeg naamswijziging bij KB van 10 juli 1969, nr. 74, tot van Haare Heijmeijer en werd zo de stamvader van de tak met die naam

10. Josephus Ignatius Antonius Maria Heijmeijer, heer van Wylré (1902-1980)

11. Cornelius Petrus Heijmeijer (1831-1919), oprichter en lid firma C.P. Heijmeijer & Zoon, groothandel in granen en levensmiddelen te Amsterdam

12.Bastiaan Heijmeijer (1859-1938), lid firma C.P. Heijmeijer & Zoon

13. Prof. dr. Cornelius Petrus Heijmeijer (1890-1978), priester, hoogleraar moraaltheologie te Maastricht

14. Mr. Johannes Baptist Joseph Heijmeijer (1895-1955), vicepresident gerechtshof Leeuwarden; trouwde in 1922 met Josephina Catharina Maria Croon (1899-1981), lid gemeenteraad van Leeuwarden.

Bron: Wikipedia.nl