Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Afgeronde onderzoeken

In de afgelopen 9 jaar dat Stichting Houtense Hodoniemen (SHH) onderzoek deed hebben we al verschillende lanen en wegen onderzocht en heb deze onderzoeken ook afgerond. De volgende wegen heeft SHH onderzocht en op basis daarvan hebben een artikel geschreven waaronder over de: Oude Mereveldseweg, Mereveldseweg (Utrecht, Bunnik), Heerlijkheidspad (Heemstede), de straten van de Houtense nieuwbouwwijk Castellum, de straten van het woon / winkelgebied Het Rond, de straten van de wijk Tiellandt en de weg de Doornkade. De artikelen komen op de lange termijn op deze website te staan.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderzochten wegen. Klik op meer weergeven voor de complete tekst:

De onderzochten wegen:


Terug naar overzicht

11-03-2017

Het Houtensepad van Utrecht naar Houten

Met het onderzoeken van het Houtensepad is SHH een tijdje bezig geweest. Veel Utrechtse geschiedkundigen schrijven vrijwel altijd in hun boeken dat het Houtensepad, in vroegere tijden ook wel Houtensche Zandpad geheten, in de jaren omstreeks 1630 en 1632 is aangelegd in opdracht van de Provinciale Staten van Utrecht. Dit is maar ten dele waar. Na het bestuderen van het Houtensepad in Utrecht Tolsteeg/Klein Kovelswade kwamen wij na het zien van de kadasterkaart van 1832 erachter dat het pad dwars door de verkaveling heen loopt in het gebied. Iets dat erop duidt dat het pad ontstaan is na de verkavelingen omstreeks 1100 - 1130. Na veel denkwerk en bronnenonderzoek en contact te hebben gehad met de historicus Ad van Ooststroom gaf hij ons de bron waarin 1479 al wordt geschreven over het Houtense Zandpad in Tolsteeg/Klein Kovelswade.

Vanuit ons oogpunt kunnen wij zeggen dat het zandpad voor 3 gedeelten is aangelegd door de Provinciale Staten van Utrecht in de 17e eeuw. Namelijk het eerste gedeelte tussen de Waijensedijk in Oud Wulven en de Wulfsedijk in Houten. Het tweede gedeelte ten zuidoosten van boerderij Den Oord bij de Geersloot tot aan de Burgemeester Wallerweg. En het derde gedeelte ten zuidoosten van kasteel Schonauwen tot aan de Korte Uitweg bij de Jonkheer Ramweg wat wij kennen als De Trip. Bij alle 3 deze tracés zie je dat er menselijke invloed in het spel is geweest. Het tracé van het zandpad volgt namelijk de grenzen van de vroeger perceleringen en de kopse kanten van de percelen.

Deze categorie, het Houtensepad beschouwd SHH als een veel groter gedeelte. Wij plaatsen het namelijk in de categorie 'toeleidende wegen' waar ook de vroegere provinciale verbindingen onder vielen; Utrecht - Schalkwijk - Culemborgs Veer en de verbinding Utrecht - Houten - Beusichems Veer. Dus er valt meer te onderzoeken dan alleen het Houtense Zandpad, Zoals de naamgeving, verleggingen, afsluitingen en onttrekkingen en overneming door andere overheidsorganen. Maar ook bijzondere gebeurtenissen uit het verleden spelen hierin een belangrijke rol.

De bovengenoemde onderwerpen onderzoeken wij dus als het gaat om de twee Utrechtse verbindingen met het Culemborgs Veer en Beusichems Veer. Het Houtensepad is daar een onderdeel van.Terug naar overzicht