Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Copyright van Stichting Houtense Hodoniemen

Copyright © Houtensehodoniemen.nl

Alle auteursrechten ten aanzien van deze pagina’s worden uitdrukkelijk voorbehouden. Niets van deze pagina’s mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotocopie, microfilm of op welke andere wijze dan ook, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de rechthebbenden.

Mocht je iets van een tekst of afbeelding willen gebruiken.

Gebruik dan het mailformulier om het ons te vragen.

Dan kunnen wij kijken wat we voor je kunnen betekenen.

Voorwaarden gebruik foto en tekst andere bronnen

A.   Stichting Houtense Hodoniemen (SHH) gebruikt met regelmaat teksten of citaten uit andere bronnen. Bij het gebruik van deze bronnen wordt er altijd zorg gedragen voor juiste bronvermelding. Gebruik van teksten op deze website wordt altijd voorafgegaan door schriftelijke toestemming bij de auteur van de tekst, website of boek aan-te-vragen. Na deze schriftelijk goedkeuring te hebben verkregen gaan wij pas over tot plaatsing van een tekst.

B.   Foto materiaal wat op deze website staat wordt met de meeste zorgvuldigheid geplaatst en voorzien van een goede bronvermelding. Het kan gebeuren dat onverhoopt een foto gebruikt wordt waardoor een persoon en/of organisatie zich in zijn gebruikersrecht aangetast voelt.

Onder de punten A. en B. geldt als persoon of organisatie niet tevreden is over de juiste weergave van een bron of het gebruik ervan. Of zij dan schriftelijk contact met ons op willen opnemen, om tot een goede oplossing te komen.

Wij werken mee, aan een passende oplossing.