Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

 Familie Ortt van Schonauwen

Ortt (ook: Ortt van Schonauwen) is een Nederlandse familie waarvan leden sinds 1818 tot de Nederlandse adel behoren en veel ingenieurs voortbracht.

Geschiedenis

De stamreeks begint met Hans Ort (Ort, Oort, Oert, Oirt) die een lakenbereider was en na 10 september 1554 overleed. Zijn achterkleinzoon Jean Ortt (1595-1654) vestigde zich in 1616 in Amsterdam. Een kleinzoon van de laatste, mr. Johann Ortt (1685-1740) wordt heer van Nijenrode en Breukelen.

De naambetekenis Ortt is het oud Duits van wat in Nederland Oord betekend. Oord betekend vestigingsplaats. In Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland heeft het de betekenis van vestigingsplaats op de top (spits) van een berg.

Adelverheffing

Bij Koninklijk Besluit van 13 november 1818, nr. 6 werd door koning Willem I der Nederlanden Hendrik Jacob Ortt in de adelstand verheven.

Heerlijkheid Schonauwen

Het gerecht Schonauwen, groot ca. 771 morgen, omvatte de ontginningseenheid Vuylcop. Kort na de ontginning schonk de bisschop in 1134 in eerste instantie het tiendrecht aan de abdij van Mariënweerd, en later, in 1139 ook nog de tijns en de rechtsmacht als een allodium, wat wil zeggen als volle eigendom en niet in leen. In 1271 gaven abt en convent de rechtsmacht over het gebied, met uitzondering van de uithof die de abdij er had, in leen aan Hubert van Beusichem, heer van Culemborg, die haar wellicht al kort daarna in achterleen gaf aan zijn broer Dirk Splinter van Beusichem. Gedurende eeuwen bleef het gerecht bezit van de de eigenaren van het kasteel. In 1727 werden op verzoek van de toenmalige eigenaar, Nicolaas van Bronkhorst, de heerlijkheid en het huis gescheiden in twee afzonderlijke lenen.

In datzelfde jaar verkocht Van Bronkhorst de ambachtsheerlijkheid aan de familie Lestevenon, die haar bezat tot 1785, toen zij overging op de Familie Warin. In 1846 schonk Jhr. Antoni Warin haar aan zijn neef Jhr. Joan Ortt, wiens familie de heerlijkheid nu nog bezit. Bron: Houten; Ontstaan en Groei, O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits.

Vier Heren Van Schonauwen Warin en Ortt

 

 


In 1720 werd, door de toenmalige eigenaar van het kasteel en de ambachtsheerlijkheid, aan Justus van Broekhuizen opdracht gegeven de ambachtsheerlijkheid in te meten en er een kaart van te vervaardigen. Op deze kaart werden tevens alle eigenaren van de grond vermeld.

Bron: Rondom de Leedijk, 2003 O.J. Wttewaall.


Enkele telgen

mr. Johann Ortt, heer van Nijenrode en Breukelen (1685-1740), schepen van Amsterdam
mr. Johann Ortt, heer van Nijenrode en Breukelen (1721-1783)
jhr. Hendrik Jacob Ortt, heer van Oudaan (1764-1826), kapitein ter zee,
jhr. Joan Ortt, heer van Schonauwen (1810-1898), ingenieur
jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen, heer van Schonauwen (1857-1923)
jhr. Jacob Reinout Theodoor Ortt (1817-1887), ingenieur
jhr. Joan Ortt (1852-1922), kapitein
jhr. ir. Matthijs Joan Ortt (1890-1970), ingenieur
jhr. mr. Hendrik Jacob ortt (1927-2001), ambtenaar
jhr. dr. Joan Roland Ortt (1964), onderzoeker
jhr. ing. Michiel Maarten Ortt (1967), ingenieur, stedebouwkundige
jhr. Steffan Balthazar Ortt (1853-1932), havenmeester en waterschout te Rotterdam, medeoprichter zeemansbond
jhr. ir. Casper Ortt (1894-1977), ingenieur
jhr. ir. Felix Louis Ortt (1866-1959), ingenieur en christenanarchist.


 

Algemene Begraafplaats Onder de Bomen
Onder de Bomen 7, 6871 CG Renkum, Gelderland

 


In de negentiende- en begin twintigste eeuw werden diverse familieleden Ortt van Schonauwen begraven op de Algemene Begraafplaats, Onder de Linden te Renkum, Gelderland. Hieronder volgt een galerie met foto's van graven en portretten van desbetreffende personen.


 >>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Graf van Jhr. Hendrik Jacob Ortt van Schonauwen. Echtgenoot van Vrouwe A.M. Backer Ridder v/d Leopoldsorde Geb: te Utrecht 20 oktober 1857 Overl. te Velp 25 april 1923 en Jkvr. Agnes Maria Backer douairiere Jhr. H.J. Ortt van Schonauwen Geb. hte Amsterdam 24 mei 1859 en overl. te Arnhem 10 oktober 1940.

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>