Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Testas van Oud-Wulven Boissevain

Familiewapen Testas van Oud-Wulven. Bron: Het geslacht Testas 1900, De Nederlandse Leeuw, Jhr: H.H. Röell.Familiewapen Testas van Oud-Wulven. Bron: Het geslacht Testas 1900, De Nederlandse Leeuw, Jhr: H.H. Röell.


 

Naambetekenis

Gedeelte van de Oud Wulfseweg met bruggetje over de wetering vermoedelijk ter hoogte van nr. 17. In de periode 1900-1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43749, 21.Gedeelte van de Oud Wulfseweg met bruggetje over de wetering vermoedelijk ter hoogte van nr. 17. In de periode 1900-1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43749, 21.Testas komt van het Latijnse Testa dat ’’schelp v/h hoofd / ( klei ) pot / kop/ als vorm een Hoofd  betekend. Dus de betekenis  is: hoofd (Latijns: Testa). Meervoud hiervan is hoofden. Zie ook het familiewapen hierboven een vogel met twee hoofden.

(met dank aan Vic Boissevain)

Oud-Wulven komt vermoedelijk van de plek aan de Oud Wulfseweg waar het eerste stamslot van de familie Van Wulven het kasteel stichtte in de dertiende eeuw. Of de plek waar vroeger 'oud' oorspronkelijk een kasteel van de familie Van Wulven stond.


Toevoegen van een gedeelte gebied ten zuiden en westen van de Lobbendijk van het Waterschap Houten naar het Waterschap Vechter- en Oudwulverbroek. Gedeeltelijke gelegen in Houten en Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) te Woerden.Toevoegen van een gedeelte gebied ten zuiden en westen van de Lobbendijk van het Waterschap Houten naar het Waterschap Vechter- en Oudwulverbroek. Gedeeltelijke gelegen in Houten en Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) te Woerden.Leden van familie Van Wulven zijn ook de stichters van de eerste generatie kastelen/landgoederen Amelisweerd (Bunnik/Rhijnauwen), Heemstede (Jutphaas/Houten), Sterkenburg (Utrechtsche Heuvelrug/Langbroek) en Wulverhorst (Woerden). De naam 'Wulven' is het oud Nederlandse woord voor 'water (sloot) met de gebogen loop. wul betekend 'krom' en ven/vin/venni/venne betekend 'veen of water'.

Boissevain is oud Franse/Spaanse woord voor 'Buxus Boom'.


Gezicht op de Oud Wulfseweg tussen Utrecht en Houten, met een intercity op de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch in mei - juni 1997. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 852435.Gezicht op de Oud Wulfseweg tussen Utrecht en Houten, met een intercity op de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch in mei - juni 1997. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 852435.


Gezicht op de Oud Wulfseweg te Houten, tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de spoorlijn tussen Utrecht en Houten in het kader van het project Randstadspoor en de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder het spoor, uit het noorden op maandag 25 oktober 2010. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 804327.Gezicht op de Oud Wulfseweg te Houten, tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de spoorlijn tussen Utrecht en Houten in het kader van het project Randstadspoor en de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder het spoor, uit het noorden op maandag 25 oktober 2010. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 804327.Geschiedenis Kasteel Oud-Wulven

Wapen van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het Utrechts Archief 29-33.Wapen van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het Utrechts Archief 29-33.Het kasteel stond hoogstwaarschijnlijk op dezelfde plaats waar in vroeger tijden het stamslot van het geslacht Van Wulven heeft gestaan. De oorsprong van deze familie en dit kasteel is niet bekend, maar reeds in 1196 wordt de naam van dit machtige ministerialengeslacht in de bronnen vermeld.


Verkoop van roerende goederen van overleden bewoner Wim van Schaik van de gemeente en het landgoed Oud-Wulven in 1831 ten overstaande van de Wijk bij Duurstedese notaris Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Verkoop van roerende goederen van overleden bewoner Wim van Schaik van de gemeente en het landgoed Oud-Wulven in 1831 ten overstaande van de Wijk bij Duurstedese notaris Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Bij het slopen van de restanten in 1949 en het opruimen van de heuvel in 1954 werden nog de fundamenten gevonden van een bakstenen toren van grote kloostermoppen en daaronder een brandlaag. Dit wijst op een houten gebouw dat aan het stenen voorafgegaan moet zijn. De buitenplaats heeft dus waarschijnlijk twee voorgangers gehad. Tevens werden vondsten van aardewerk gedaan daterend vanaf de tiende eeuw tot de late Middeleeuwen.


Kaart van ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven uit 1640 getekend in opdracht van Heer Johan van Toll. Linksboven de Lobbendijk opgeschreven als Binnenweg. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Middenrechts het Houtense Zandpad (Utrechtseweg) Rechtsboven de Doornkade Rechtsonder de Waijensedijk Schilderij bevindt zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede. Foto uit ca. 1955 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.Kaart van ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven uit 1640 getekend in opdracht van Heer Johan van Toll. Linksboven de Lobbendijk opgeschreven als Binnenweg. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Middenrechts het Houtense Zandpad (Utrechtseweg) Rechtsboven de Doornkade Rechtsonder de Waijensedijk Schilderij bevindt zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede. Foto uit ca. 1955 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.In het boek 'Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht', uit 1995 wordt bovenstaande tegengesproken. Volgens hen heeft intensief archief- en veldonderzoek geen aanwijzing voor een 13e-eeuws huis Oud-Wulven opgeleverd.

Het huis van de Van Wulvens van vóór 1206 zal ter plaatse van Het Rondeel moeten worden gezocht. Waarschijnlijk is de gedachte dat Oud-Wulven het oudste kasteel van de Van Wulvens was, slechts op de bijvoeging 'Oud'.

In de dertiende eeuw was Oud Wulven in het bezit van de familie Honderdmark. Er wordt aangenomen dat zij een tak vormde van de Van Wulven's, omdat het vrij onaannemelijk is dat de rechtsmacht al zo vroeg zou zijn overgegaan op een vrij onbekende familie.

De familie Honderdmark bleef tot in het derde kwart van de veertiende eeuw in het bezit van Oud Wulven. De hoofdtak van het geslacht bewoonde inmiddels sinds het einde van de dertiende eeuw een nieuw kasteel, Wulven genaamd.


In oktober 1987 werd in de zijgevel van het gemeentehuis aan het Weerwolfseind het oude poortje van Oud-Wulven uit 1635 ingemetseld. Bron: UN, SHH archief.In oktober 1987 werd in de zijgevel van het gemeentehuis aan het Weerwolfseind het oude poortje van Oud-Wulven uit 1635 ingemetseld. Bron: UN, SHH archief.In 1394 wordt Gerrit Pelgrimsz van Luttikenhuys met Oud-Wulven beleend. Oud-Wulven is dan een leen van de bisschop. In de leenbrieven wordt dan echter alleen over het gerecht, de tijns en drie hoeven land gesproken en niet meer over een kasteel.

 Mogelijk was Oud-Wulven een allodiaal bezit en dan vonden de beleningen of overdrachten bijna altijd mondeling plaats.


 

 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond een siertuin in 1907. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41870, 44.
 • De voorgevel van Jeanette-oord met op de voorgrond een siertuin in 1907 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41871, 44.
 • Gedeelte van de tuin bij Jeanette-oord in 1907 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41872, 44.
 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven in ca. 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41876, 44.
 • Gezicht op de achterzijde van kasteel Oud-Wulven met op de voorgrond een gedeelte van de moestuin achter het kasteel in ca. 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41877, 44.
 • Gedeelte van de voorgevel met de kelderingang van kasteeltje Oud-Wulven in 1927 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41882, 44.
 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven. Voor de heuvel poseert een jongen in ca. 1930 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41884, 44.
 • Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41887, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41888, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41889, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41890, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41895, 44.
 • Kasteeltje Oud-Wulven. Detail van de toegangsdeur met zijn monumentale omlijsting in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41896, 44.
 • Gezicht, over een sloot en weilanden, op voor- en zijgevel van een spoorwachtershuisje aan de spoorlijn Utrecht-Den Bosch aan de Lobbendijk te Houten in 1980. Naar een tekening van J. Wttewaall. Bron: RA Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 5410, 125.


   

Landschappelijke afbeelding van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg in het jaar 1754. Links het kasteeltorentje Oud-Wulven op de heuvel met rechtsonder op de achtergrond DOMtoren te Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 26173.Landschappelijke afbeelding van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg in het jaar 1754. Links het kasteeltorentje Oud-Wulven op de heuvel met rechtsonder op de achtergrond DOMtoren te Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 26173.In 1634 kocht Johan van Toll de ambtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en liet er een jaar later een buitenverblijf bouwen, waarvan het dienstgebouw bewaard is gebleven. Het kasteel is afgebeeld op een schilderij uit 1640, dat (heel aannemelijk) werd vervaardigd naar aanleiding van de voltooiing van de buitenplaats.

Het was gebouwd op een motte (heuveltje) met daarin de kelderverdieping en de dienstingang. Het was qua hoofdvorm en plattegrond in feite een woontoren, bestaande uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een schilddak. Een stenen trap voerde naar de hoofdingang, die werd geaccentueerd door de een deuromlijsting in renaissancestijl.


Kasteel Oud-Wulven door een gravure van H. Spilman naar een tekening van J. de Beijer ca. 1750. Bron: Wikipedia.nlKasteel Oud-Wulven door een gravure van H. Spilman naar een tekening van J. de Beijer ca. 1750. Bron: Wikipedia.nlEen gedeelte van het kasteel heeft vroeger dienst gedaan als gevangenis. Er wordt zelfs beweerd dat er onderaardse gangen hebben bestaan, die van het kasteel naar kasteel Heemstede leidden. Deze gangen zijn nu zeker niet meer in tact. Uit historische bronnen is echter niet op te maken of ze ooit hebben bestaan.

In de loop van de negentiende eeuw onderging het huis een ingrijpende verandering, nadat de functie als zomerverblijf door de inmiddels tot herenhuis verbouwde hofstede was overgenomen. Deze hofstede behoorde ook tot het kasteel. De verdieping en de zolder werden afgebroken, evenals de torenkoepel. Ervoor in de plaats kwam een zadeldak en de aldus ontstane zoldering werd als duivenhok ingericht.


Kasteel Oud-Wulven op een prent uit 1875. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Kasteel Oud-Wulven op een prent uit 1875. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).In 1772 wordt het huis Oud-Wulven beschreven als 'een fraai Gebouw, met een Koepeltorentjen er neven, dat op een met groen bewasschen Bergjen staat'.
Tussen 1799 en 1910 was Oud-Wulven in bezit van de familie Testas.

Deze familie liet het kasteeltje ingrijpend veranderen, nadat het zijn functie als zomerverblijf verloren had, doordat de hofstede was omgebouwd tot herenhuis. De bovenste verdieping en zolder werden afgebroken, evenals het dak van de toren. Wat overbleef werd voorzien van een zadeldak. Wat overbleef van de toren en de nieuwe zolder werden ingericht als duivenhok.Wapentegels
Wapentegel van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.Wapentegel van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.


Wapentegel van familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.Wapentegel van familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.


 


Wapentegels van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33 110.


   

 


Begin vorige eeuw was het kasteel behoorlijk in verval geraakt. Plannen om het kasteel te restaureren bestonden al voor de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn door het uitbreken van de oorlog niet ten uitvoer gebracht. Na de oorlog werd besloten tot restauratie, onder leiding van de architect C.W. Rooyaards te Schoorl. Tijdens die restauratieperiode is bij een storm in de nacht van 29 op 30 maart 1947 de toren van het kasteeltje omgewaaid en door de gewelven en het huis gevallen.

Na de schade te hebben opgenomen, bleek dat herstel niet meer mogelijk was.
Bij het slopen van de restanten in 1949 en het opruimen van de heuvel met de kelders in 1954 zijn de nog overgebleven delen van de omlijsting van de hoofdingang aan de gemeente Houten geschonken. In deze omlijsting staat een inscriptie met het jaartal 1635. Daar maken we uit op dat het kasteel in dat jaar gebouwd werd.


Kaart uit 1920 met daarop ingetekend het de oude contouren en verkavelingen van het landgoed Oud-Wulven. Gronden en huis zijn dan al inmiddels in gebruik door De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Rechts op de kaart de gronden van Mr. J.B.L.C.Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn van de vroegere heerlijkheid Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) archief De Wijkerslooth de Weerdesteijn (386).Kaart uit 1920 met daarop ingetekend het de oude contouren en verkavelingen van het landgoed Oud-Wulven. Gronden en huis zijn dan al inmiddels in gebruik door De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Rechts op de kaart de gronden van Mr. J.B.L.C.Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn van de vroegere heerlijkheid Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) archief De Wijkerslooth de Weerdesteijn (386).Bij een inventarisatie in 1986 bleken veel delen van de omlijsting geheel verdwenen en andere zwaar beschadigd te zijn. Toen is, in overleg met de Rijksgebouwendienst, besloten tot het maken van een restauratieplan voor het poortje van Oud Wulven. Dit plan werd opgezet met het doel het poortje te gebruiken als omlijsting voor de entree in de westgevel van het nieuwe gemeentehuis, naar de achterliggende binnenhof. Waar het nu ook te vinden is. 
Onderdeel van de omlijsting is de zogenaamde wapensteen.


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4, 6.Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4, 6.Hierin is een wapen afgebeeld waarvan werd aangenomen dat dit het wapen was van de ambachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waijen. Daarvan was het kasteeltje een onderdeel. Na uitgebreid onderzoek bleek, dat de ambachtsheerlijkheid als enige binnen de gemeente Houten geen wapen bezat. Ook bleek dat de aanwezige afbeelding van vierpuntssterren in het wapen, volgens de wapenkunde, onjuist is.


Kadastrale kaart van de heerlijkheid Oud-Wulven en Waijen, met ingekleurd wapen, en kadastrale kaart van Blijendaal te Tienhoven, door Pieter Hendrik Testas, naar de kadastrale kaart van J. Vesters, 1851. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 63.Kadastrale kaart van de heerlijkheid Oud-Wulven en Waijen, met ingekleurd wapen, en kadastrale kaart van Blijendaal te Tienhoven, door Pieter Hendrik Testas, naar de kadastrale kaart van J. Vesters, 1851. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 63.Het wapen had toebehoord aan de derde eigenaar van het kasteel: Johannes Rothe, gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 10 december 1628. Hij was op 10 juli 1658 eigenaar van Oud Wulven geworden. Verdere studie leerde dat de aanwezige goudkleur vervangen moest worden door zilver en dat de sterren vijfpuntig moeten zijn. Na het schoonmaken van de steen bleek het wapenschild door de steenhouwer in de zeventiende eeuw zeer fijn gedetaillleerd te zijn afgewerkt.

Bovenstaande is in strijd met hoe het wapen er nu na de restauratie uit ziet. Momenteel is het een rood wapen met een diagonale goudkleurige diagonale balk van linksboven naar rechtsonder met een rode klimmende leeuw. Onder en boven deze balk bevinden zich 3 goedkleurige sterren met 6 punten.

Overgenomen uit: Het Kromme-Rijngebied, 1995, nr. 2, blz. 35 - 38, Het kasteel Oud-Wulven  O.J. Wttewaall.


Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Oud Wulven in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839823.Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Oud Wulven in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839823. • Ambachtsheerlijkheidsschilderij Oud-Wulven en Waijen uit 1640. LB: Lobbendijk, MB tot RO: Oud-Wulfseweg, RB: Doornkade (weg), MB: Utrechtse Zandpad, M: kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.
 • Kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen vanuit het noordwesten gezien omstreeks 1700. Rechts het kasteel midden en links bijgebouwen. Afkomst onbekend.
 • Kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen vanuit het noordwesten gezien omstreeks 1700-1750. Rechts het kasteel midden en links bijgebouwen. Afkomst onbekend.
 • Een deel van de kasteeltoren Oud-Wulven in juli 1938. Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • Een reconstructie van hoe kasteel Oud-Wulven er weer uit moest komen te zien na een voorgenomen restauratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw (1). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • Een reconstructie van hoe kasteel Oud-Wulven er weer uit moest komen te zien na een voorgenomen restauratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw (2). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van Oud-Wulven in de restanten van het gelijknamige kasteel in in juli 1938. Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van het vroegere kasteel Oud-Wulven in de zijgevel van het gemeentehuis van Houten (1). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van het vroegere kasteel Oud-Wulven in de zijgevel van het gemeentehuis van Houten (2). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.


  

Familieleden Testas die het landgoed, kasteel en de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen in bezit hadden

Jan Louis Testas van Oud-Wulven


1.   januari 1790 - oktober 1836   Jan Louis Testas   Geboren: 29 augustus 1759 te Amsterdam en overleden 5 oktober 1836 op 77 jarige leeftijd te Huize Oud-Wulven te gemeente Oud-Wulven (Houten, gemeente Oud-Wulven was per 1 januari 1858 tezamen met de gemeente Schonauwen opgegaan in de nieuwe gemeente Houten. Jan Louis Testas huwde op 29 september 1784 te Rhenen met Anna Agneta Smissaert (1757-1836).


Detail van een kadasterkaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven (1818-1858) ingetekend de vroegere landerijen van familie Testas. Kadastraal is ud-Wulven opgenomen in deze kaart onder gemeente Houten Sectie E. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45922.Detail van een kadasterkaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven (1818-1858) ingetekend de vroegere landerijen van familie Testas. Kadastraal is ud-Wulven opgenomen in deze kaart onder gemeente Houten Sectie E. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45922.


Gezicht in het park van het mottekasteeltje Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het kasteeltje in de periode 1910-1920. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5862.Gezicht in het park van het mottekasteeltje Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het kasteeltje in de periode 1910-1920. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5862.Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven


2.   oktober 1836 - september 1886   Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven   Geboren 7 december 1799 te Utrecht en overleden op 86 jarige leeftijd te 23 september 1886 te Huize Oud-Wulven te gemeente Houten (Oud-Wulven)   Heer van Oud-Wulven en Waijen   Zoon van Jan Louis Testas en Anna Agneta Smissaert. Pieter Hendrik huwde op 30 september 1835 te Maarssen met Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem (1799-1877).


     

Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1883 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1883 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


 


Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1886 te Huize Oud-Wulven en zijn echtgenote
Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


Kasteeltje Oud-Wulven in een (deels) gefantaseerde omgeving en vormgeving qua bouwstijl in de periode 1713-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Kasteeltje Oud-Wulven in een (deels) gefantaseerde omgeving en vormgeving qua bouwstijl in de periode 1713-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven


3.   september 1886 - juli 1906/februari 1910   Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven   Geboren 7 juli 1836 te Huize Oud-Wulven te gemeente Oud-Wulven (Houten) en overleden overleden op 86 jarige leeftijd op 23 december 1922 te Rhenen   Heer van Oud-Wulven en Waijen

Zoon van Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven en Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem. Louis Jan Anne huwde op 18 april 1861 te 's-Gravenhage met Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier (1828-1905).


    

Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


   


Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922 en zijn echtgenote Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en 
overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud-Wulven.
Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


Tekening van kasteel Oud-Wulven getekend in 1855 door Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven naar een tekening uit 1749. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 89.Tekening van kasteel Oud-Wulven getekend in 1855 door Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven naar een tekening uit 1749. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 89.Charles François Testas van Oud-Wulven

Charles François Testas van Oud-Wulven. Geboren 21 september 1864 en overleden op 6 september 1954 te Rhenen. Hij was Heer van Oud-Wulven en Waijen. Hier zit hij tezamen met Mejufvrouw Reina de Waal in 1934 in huis Waaien te Rhenen, Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 121.Charles François Testas van Oud-Wulven. Geboren 21 september 1864 en overleden op 6 september 1954 te Rhenen. Hij was Heer van Oud-Wulven en Waijen. Hier zit hij tezamen met Mejufvrouw Reina de Waal in 1934 in huis Waaien te Rhenen, Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 121.4.   september 1882 - juli 1906/februari 1910   Charles François Testas van Oud-Wulven   Geboren 21 september 1864 te Huize Oud-Wulven te gemeente Houten en overleden op 90 jarige leeftijd op 6 september 1954 te Rhenen   Heer van Oud-Wulven en Waijen  Zoon van Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier.

Charles François huwde huwde op 10 oktober 1889 te 's-Gravenhage met Maria Anna Lans (1863-1944). Charles François Testas was de laatste heer die het landgoed Oud-Wulven in de periode juli 1906/februari 1910 verkocht aan Vereniging ,,Hulp voor Onbehuisden” die gevestigd was te Amsterdam. De verkoop van het landgoed werd definitief op 15 februari 1910.


Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826.Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826.


Bovenaan de handtekening van Charles Testas van Oud Wulven en mede bestuurders van De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Een organisatie uit Amsterdam die jonge meisjes tussen de 14 en 16 jaar een nieuwe kans wil geven buiten de stad om ze lessen in wassen, strijken, naaien knippen, koken en te geven en worden opgeleid als huisvrouw of als dienstmeid. Charles verkocht zijn familielandgoed wat al 120 jaar in de familie Testas voor f. 30.000- , gulden ten overstaan van de Houtense notaris Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-191.Bovenaan de handtekening van Charles Testas van Oud Wulven en mede bestuurders van De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Een organisatie uit Amsterdam die jonge meisjes tussen de 14 en 16 jaar een nieuwe kans wil geven buiten de stad om ze lessen in wassen, strijken, naaien knippen, koken en te geven en worden opgeleid als huisvrouw of als dienstmeid. Charles verkocht zijn familielandgoed wat al 120 jaar in de familie Testas voor f. 30.000- , gulden ten overstaan van de Houtense notaris Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-191.Meisjes Folmina-Paviljoen HoutenMeisjes Folmina-Paviljoen HoutenUit dit huwelijk kwamen drie dochters voort.

Waarop de tak (Utrecht) van Testas van Oud-Wulven in 1986 zou uitsterven.

Deze drie dochters zijn:


Fragment uit de verkoopakte van het landgoed ten overstaan van de Houtense notaris Immink waarbij Charles Testas van Oud Wulven zijn landgoed op dinsdag 15 februari 1910 verkocht voor f. 30.000- , gulden aan De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910.Fragment uit de verkoopakte van het landgoed ten overstaan van de Houtense notaris Immink waarbij Charles Testas van Oud Wulven zijn landgoed op dinsdag 15 februari 1910 verkocht voor f. 30.000- , gulden aan De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910.1.   Charlotte Louise Testas geboren woensdag 8 oktober 1890 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten.

Charlotte Louise huwde op woensdag 17 juni 1914 te Hilversum met Gerard Bernardus Wttewaall geboren 22 november 1882 te 's-Gravenhage en overleden februari 1960. Hij werd 77 jaar oud.

Charlotte Louise Wttewaall-Testas overleed op zondag 6 april 1986 te Renkum, Gelderland.

Zij werd 95 jaar.

Uit dit huwelijk kwamen twee dochters voort:

Maria Anna Wttewaall geboren maandag 24 mei 1915 te Rijswijk en overleden vrijdag 17 januari 1986 te Heelsum, Gelderland. Zij was gehuwd met H.H. Kreeftenberg.

Adéle Wttewaall geboren 26 augustus 1917 te Rijswijk. Wanneer zij overleden is, is onbekend.

In 1986 woonde ze nog in Zeist.


Diverse jongedames Von Son en Testas in augustus 1908. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Diverse jongedames Von Son en Testas in augustus 1908. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.2.   Louise Charlotte Testas geboren woensdag 8 oktober 1890 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten.

Louise Charlotte Testas overleed ongehuwd en kinderloos op dinsdag 1 december 1986 te Driebergen-Rijsenburg. Zij werd 81 jaar oud.


Daniël Boissevain (Geboren: 29 juni 1969) Bron: Antonjo / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) / commons.wikimedia.org.Daniël Boissevain (Geboren: 29 juni 1969) Bron: Antonjo / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) / commons.wikimedia.org.3.   Constance Johanna Testas geboren 17 juni 1895 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten en overleden op 27 maart 1968 te Laren.

Constance Johanna huwde op 12 oktober 1919 te Hong Kong met Gustaaf Adolf Lukas Boissevain geboren 6 januari 1894 te Huize Buen Retiro, te Hilversum en overleden 22 mei 1980 te Laren.

Constance Johanna Testas is de grootmoeder van de Amsterdamse acteur Daniël Bossevain geboren zondag 29 juni 1969.


Eerste steenlegging van het huis 'Folmina' aan de Oud Wulfseweg 4 'In dankbare Herinnering aan de Weldoenster der Armen' 'Maart 1919'. Gemetseld in de noordelijke gevel van het huis Folmina. Foto: augustus 2021, Sander van Scherpenzeel.Eerste steenlegging van het huis 'Folmina' aan de Oud Wulfseweg 4 'In dankbare Herinnering aan de Weldoenster der Armen' 'Maart 1919'. Gemetseld in de noordelijke gevel van het huis Folmina. Foto: augustus 2021, Sander van Scherpenzeel.


     

Kadastersituatie op het terrein rond 1919 voor de bouw van de ziekenbarak voor het meisjes tehuis. Met zuidelijk de zuidelijke oprijlaan van het landgoed Oud Wulven die rond 1980 kadastraal verdwenen is door de aanleg van het Sportpark Oud-Wulven voor voetbalclub SV Houten. Rechts de Oud Wulfseweg, met midden rechtsboven het kasteelterrein Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Kadastersituatie op het terrein rond 1919 voor de bouw van de ziekenbarak voor het meisjes tehuis. Met zuidelijk de zuidelijke oprijlaan van het landgoed Oud Wulven die rond 1980 kadastraal verdwenen is door de aanleg van het Sportpark Oud-Wulven voor voetbalclub SV Houten. Rechts de Oud Wulfseweg, met midden rechtsboven het kasteelterrein Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Fragment van de blauwdruk met midden het huis met de westelijke achtergevel met het toegangsportaal. Rechts de noordelijke zijgevel met trappen met toegang tot de diverse verdiepingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Fragment van de blauwdruk met midden het huis met de westelijke achtergevel met het toegangsportaal. Rechts de noordelijke zijgevel met trappen met toegang tot de diverse verdiepingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Fragment van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina in 1919 met de kinderslaapkamer, meisjesslaapzaal, slaapkamer van de directrice, suppoostkamer, waslokaal en bakamers. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Fragment van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina in 1919 met de kinderslaapkamer, meisjesslaapzaal, slaapkamer van de directrice, suppoostkamer, waslokaal en bakamers. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Fragment van de blauwdruk van de te bouwen huis Folmina in 1919 met de suppoostkamer, slaapzaal en het waslokaal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Fragment van de blauwdruk van de te bouwen huis Folmina in 1919 met de suppoostkamer, slaapzaal en het waslokaal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Ontwerptekening van het ontijzeringshuisje op het Folmina om het grondwater te ontijzeren doormiddel van zuurstof te slaan op het water. Zodat het water drinkbaar wordt gemaakt. Ontwerptekening uit 1919. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Ontwerptekening van het ontijzeringshuisje op het Folmina om het grondwater te ontijzeren doormiddel van zuurstof te slaan op het water. Zodat het water drinkbaar wordt gemaakt. Ontwerptekening uit 1919. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Detail van de blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief gemeente Houten uit 1919 voor de bouw van de begane grond van huis Folmina met: de kamer voor de directrice, hal, zit- en eetzaal, serre, naaikamer, koffiekeuken, toiletten en de ontvangstkamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Detail van de blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief gemeente Houten uit 1919 voor de bouw van de begane grond van huis Folmina met: de kamer voor de directrice, hal, zit- en eetzaal, serre, naaikamer, koffiekeuken, toiletten en de ontvangstkamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Detail van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina uit 1919 met zicht op de noordelijke zijgevel van het huis. Met links een situatiekaartje van het landgoed met de noordelijke richting naar rechts. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Detail van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina uit 1919 met zicht op de noordelijke zijgevel van het huis. Met links een situatiekaartje van het landgoed met de noordelijke richting naar rechts. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Bouw van de nog bestaande ziekenbarak op het Folminaterrein aan de Oud Wulfseweg 4 voor het meisjes tehuis in 1919. Afbeeld op een blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.Bouw van de nog bestaande ziekenbarak op het Folminaterrein aan de Oud Wulfseweg 4 voor het meisjes tehuis in 1919. Afbeeld op een blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Vierluik met afbeeldingen van Gasterije Oud Wulven: woonkamer, eetkamer, bar en slaapkamer uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106508, 226.Vierluik met afbeeldingen van Gasterije Oud Wulven: woonkamer, eetkamer, bar en slaapkamer uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106508, 226.


Landhuis Oud Wulven (Unicum-Folmina) in 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106077, 219.Landhuis Oud Wulven (Unicum-Folmina) in 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106077, 219.Huize Folmina, Oud Wulfseweg 4

Het in Amsterdamse-Schoolstijl opgetrokken landhuis is in 1919 in opdracht van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden gebouwd, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect J. de Meijer. Een gevelsteen vermeldt het bouwjaar: "In dankbare herinnering/ aan de weldoener der armen/ 1919.

Oorspronkelijk was het een tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes. Het pand beslaat een L-vormige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een steil pannen schilddak. Gekoppelde vensters met roedenverdeling zorgen voor daglicht. De vensters op de zolderverdieping hebben de vorm van erkers, die door de gootlijst breken.

De ingangspartij in de achtergevel valt op door de trapeziumvormige zijlichten. Het pand is in de loop der jaren diverse keren verbouwd, het laatst bij de renovatie van 1985-1986. Een merkwaardig bijgebouwtje is het zevenzijdige paviljoen onder rieten tentdak, dat diende als ziekenbarak.

Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.


Kasteel Ou-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46299, 208.Kasteel Ou-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46299, 208.


Gezicht op het woonhuis met daarnaast de voormalige oprijlaan naar Oud Wulven in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43526, 19.Gezicht op het woonhuis met daarnaast de voormalige oprijlaan naar Oud Wulven in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43526, 19.


De tuin van kasteel Oud-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46300, 208.De tuin van kasteel Oud-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46300, 208.


De voorgevel van huize Jeanette-Oord (Oud-Wulven) in 1913 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40038, 189.De voorgevel van huize Jeanette-Oord (Oud-Wulven) in 1913 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40038, 189.


Gasterije Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg 4 uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106507, 226.Gasterije Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg 4 uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106507, 226.


Vanaf de Oud Wulfseweg zicht op Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 op 22 mei 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 119380, 239.Vanaf de Oud Wulfseweg zicht op Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 op 22 mei 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 119380, 239.


Gezicht, over een weiland met een koe, op de voorgevel van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 te Houten. Naar een tekening van Peter Koch uit 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54146, 125.Gezicht, over een weiland met een koe, op de voorgevel van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 te Houten. Naar een tekening van Peter Koch uit 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54146, 125.


Huize Unicum, voorheen Folmina op een prentbriefkaart in 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41903, 73.Huize Unicum, voorheen Folmina op een prentbriefkaart in 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41903, 73.


Gasterij 'Oud Wulven', voorheen Folmina in mei 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41907, 73.Gasterij 'Oud Wulven', voorheen Folmina in mei 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41907, 73.


Links de achterzijde van Huize Unicum, voorheen Folmina, gezien vanaf de Utrechtseweg. Rechts de boerderij van de familie Maaswaal en midden van de familie Kemp op 28 mei 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41905, 73.Links de achterzijde van Huize Unicum, voorheen Folmina, gezien vanaf de Utrechtseweg. Rechts de boerderij van de familie Maaswaal en midden van de familie Kemp op 28 mei 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41905, 73.


Huize Unicum, voorheen Folmina op 7 februari 1971 aan de Oud Wulfseweg 4 naar een foto van Jan Verheul. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41904, 73.Huize Unicum, voorheen Folmina op 7 februari 1971 aan de Oud Wulfseweg 4 naar een foto van Jan Verheul. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41904, 73.


Huize Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in 2020 naar een foto van Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 262, 441.Huize Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in 2020 naar een foto van Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 262, 441.


'Belangrijkse Publieke Verkooping Groote Zaal Hotel Jans o/h. Station Hilversu, op Dinsdag 23 September 1919, 10 uur. De gedeeltelijke Rijke Inboedel, afkomstig van WelEd,Geb. Heer C. T. Testas van Oud-Wulven, Lindenheuvel 7, te HIlversum alsmede van Mevrouw de Wed. G. Cramerz. alhier; DIRECTIE L. Schulman ... ... ... ... Kijkdagen: ZONDAG 21 September 1919 Maandag 22 September 1919 van 10 tot 5 uur. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 19-09-1919, Delpher.nl.'Belangrijkse Publieke Verkooping Groote Zaal Hotel Jans o/h. Station Hilversu, op Dinsdag 23 September 1919, 10 uur. De gedeeltelijke Rijke Inboedel, afkomstig van WelEd,Geb. Heer C. T. Testas van Oud-Wulven, Lindenheuvel 7, te HIlversum alsmede van Mevrouw de Wed. G. Cramerz. alhier; DIRECTIE L. Schulman ... ... ... ... Kijkdagen: ZONDAG 21 September 1919 Maandag 22 September 1919 van 10 tot 5 uur. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 19-09-1919, Delpher.nl.


'Zending en Philanthropie. ,,Jeantte-oord'' donderdagmiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeanette-oord,'' een stichting voor groot meisjes, vanwege de vereeniging ,, Hulp voor onbehuisden''. Deze inbrichting is gevestigs in de huizinge ,,Oud-Wulven,'' een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegen aan de Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Het gebouw biedt plaats aan 36 meisjes.'. Bron: De Nederlander, 25-06-1910, Delpher.nl.'Zending en Philanthropie. ,,Jeantte-oord'' donderdagmiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeanette-oord,'' een stichting voor groot meisjes, vanwege de vereeniging ,, Hulp voor onbehuisden''. Deze inbrichting is gevestigs in de huizinge ,,Oud-Wulven,'' een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegen aan de Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Het gebouw biedt plaats aan 36 meisjes.'. Bron: De Nederlander, 25-06-1910, Delpher.nl.


'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van hun zoon Willem. Weltevreden, 12 maart 1922 Nieuwelaan 18, Kramat.'. Bron: Het Nieuws van den dag voor Nederland, 13-03-1922, Delpher.nl.'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van hun zoon Willem. Weltevreden, 12 maart 1922 Nieuwelaan 18, Kramat.'. Bron: Het Nieuws van den dag voor Nederland, 13-03-1922, Delpher.nl.


'Onze Landgoederen. Tusschen Utrecht en Houten is aan de Oud-Utrechtschen weg onder laastgenoemde gemeente het landgoed ,, Oud-Wulven'' gelegen, dat-behalve door een bijzonder aardige kapel, welke van 1635 dagteekent, bekeend id om het zeer fraaie geboomte. Men vindt er behalve fraaie boomen in het parkachtige gedeelte achter het huis een aardig laantje van geschoren linden, dat naar het bosch voert, waarin prachtige, zware eiken, esschen, beuken, en iepen staan. Een breede laan van oude zware iepen verbindt het landgoed met den Utrechtschen weg. Als deze boomen zijn, meldt men aan de ,,N.R.Ct.'. stuk voor stuk van een reusachtigenummer voorzien en bij informatie bleek, dat het landgoed, op een onbeduidend klein gedeelte na, binnenkort onder den hamer zal komen, waarbij de boomen afzonderlijk zullen worden verkocht. Zoo dreigt wederom een van de oude landgoederen uit de omgeving van Utrecht te zullen verdwijnen en daarmee een stuk prachtig loofhoutbosch.'. Bron: Leeuwarder Courant, 05-12-1924, Delpher.nl.'Onze Landgoederen. Tusschen Utrecht en Houten is aan de Oud-Utrechtschen weg onder laastgenoemde gemeente het landgoed ,, Oud-Wulven'' gelegen, dat-behalve door een bijzonder aardige kapel, welke van 1635 dagteekent, bekeend id om het zeer fraaie geboomte. Men vindt er behalve fraaie boomen in het parkachtige gedeelte achter het huis een aardig laantje van geschoren linden, dat naar het bosch voert, waarin prachtige, zware eiken, esschen, beuken, en iepen staan. Een breede laan van oude zware iepen verbindt het landgoed met den Utrechtschen weg. Als deze boomen zijn, meldt men aan de ,,N.R.Ct.'. stuk voor stuk van een reusachtigenummer voorzien en bij informatie bleek, dat het landgoed, op een onbeduidend klein gedeelte na, binnenkort onder den hamer zal komen, waarbij de boomen afzonderlijk zullen worden verkocht. Zoo dreigt wederom een van de oude landgoederen uit de omgeving van Utrecht te zullen verdwijnen en daarmee een stuk prachtig loofhoutbosch.'. Bron: Leeuwarder Courant, 05-12-1924, Delpher.nl.


'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van een DOCHTER (37479) Mathilde Margaetha Cornelia Boissevain. Rhenen, 25 Au. 1923. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 27-08-19234, Delpher.nl.'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van een DOCHTER (37479) Mathilde Margaetha Cornelia Boissevain. Rhenen, 25 Au. 1923. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 27-08-19234, Delpher.nl.


', Jeannette-oord geveild. Voor de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'' te Amsterdan werd Woensdag te Houten geveild de buitenplaats Jeannette-oord. vroeger genaamd Oud-Wulven, met kapel en ouden toren. Ze werd verkocht aan diversen voor f. 39.835, - gulden. De ruim 700 zware boomen in het bosch en rond de buitenplaats staande, brachten Dinsdag in totaal f. 30.430, - gulden op. De geheele opbrengst bedraagt dus ruim f. 70.000, - gulden. De Vereeniging ,,H. v. O.'' behoudt thans meer een klein gedeelte der vreogere bezttingen, de z.g. Folmina-stichting, in exploitatie.' Bron: De Tijd, 29-01-1925, Delpher.nl.', Jeannette-oord geveild. Voor de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'' te Amsterdan werd Woensdag te Houten geveild de buitenplaats Jeannette-oord. vroeger genaamd Oud-Wulven, met kapel en ouden toren. Ze werd verkocht aan diversen voor f. 39.835, - gulden. De ruim 700 zware boomen in het bosch en rond de buitenplaats staande, brachten Dinsdag in totaal f. 30.430, - gulden op. De geheele opbrengst bedraagt dus ruim f. 70.000, - gulden. De Vereeniging ,,H. v. O.'' behoudt thans meer een klein gedeelte der vreogere bezttingen, de z.g. Folmina-stichting, in exploitatie.' Bron: De Tijd, 29-01-1925, Delpher.nl.


',,Hulp voor Onnehuisden''. In het American-hotel hield gisteravond de vereeniging >Hulp voor Onbehuisden< haar 10e jaarsvergadering, onder leiding van mr. J. G. Schölvick/ Blijkens het jaarverslag, uitgebracht door den directeur, den heer T. Jonker, werden gedurende 1913, 181.990 nachtverblijven verstrekt tegen 179.793 in 1912. Op 1 januari 1913 werden 102 mannen en 35 vrouwen verpleegd; in het jongenhuis waren 30 jongens , op Jeannette-oord 26 meisjes en in het oude Buitengasthuis vertoefden 273 kinderen, In 1913 werden 1632 nieuwe gevallen behandeld. Op 31 Dec. bevonden zich nog 280 kinderen in de interne afdeeling. De voorzitter bracht uit de naam van de vereeniging hulde aan den heer en mevr. Jonker voor hetgeen, ook in het afgeloopen jaar, door hen in het belang der verpleegden is gedaan. Het periodieke aftrendend bestuurlid, de heer A. J. Mendes da Costa, werd bij acclamatie herkozen. De voorzitter deelde mede, dat d e heer J. H. van Eeghen had bericht, wegens gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie te moeten neerleggen. Hij was van de oprichting af bestuurslid der vereeniging geweest. Uit het financieel verslag bleek, dat de winst- en verliesrekening sluit met een bedrag van f. 167.320, - gulden. De jaarlijksche bijdragen beliepen f. 11.529,85, -; aan giften in het jubileumfonds werd. f. 56.218,32, - gulden ontvangen, aan St. Nicolaas gaven f. 9364.44, - gulden. De afval-zaak (oud-papier enz.) bracht f. 18.803.27- , gulden op. Voor de huishouding werd f. 6.0499.47- , gulden uitgegeven; het jongenhuis kostte f. 12.450.47, Jeannette-oord f. 13.039.11, -. De balans loopt op 31 December over een bedrag van f. 230.335, - gulden. het batig saldo over 1913 is f. 161.15, - gulden maar de schuldenlast bedraagt f. 22.15.70, - gulden, zoodat ook in 1914 gedeeltelijke steun noodzakelijk blijft. Het nieuwe jongenshuis der Vereeniging, dat in de Vosmaerstraat bij de Kostverlorenvaart werd opgericht, zal half mei officeel worden geopend.'. Bron: De Tijd, 01-04-1914, Delpher.nl.


Jeannette-eord. Gistermiddag 5 uur bed te Utrecht de opening plaats van „Jeannette-oord”, een stichting voor groote meisjes, vanwege de vereniging „Hulp voor onbehuisden”, Deze inrichting is gevestigd in de huizinge „Oud Wulven”, een overblijfsel van het Kasteel van dien naam. gelegen aan der. Oud Wulfschendijk. nabij Houten, Gelegen te midden liggende korenvelden en boomgaarden waar duizenden vormen der natuur juicen van leven, biedt buitenverblijf, zoo ver van het stadsgewoel, van afnemende gelegenheid tot door betere zorg en toewijding nieuw en beter leven te doen opbloeien in de harten dier velen. die in den maalstroom des leven na dreigden te verzinken. Het Keurig en doelmatig ingericht gebouw biedt plaats van 26 meisjes. Mr. J.G. Scholvtnek, uk Amsterdam, hestuurslid der vereeniging „Hulp voor onbehuisden”. sprak, bij ontstentemis van den voozitter. den beer J. F. I, Blankenberg. eenige woorden van welkom tot de aanwezigen, onder wie verscheidene dames, en in het bijzonder tot den heer Jitta, als vertegenwoordiger van het Amsterdamsch gereentedestuur, had tot den heer Van Rappard. als vertegen woordiger van den inspecteur van het Rijksopvoerdtuwezen. Spr. wees op bet doel. dat de vereeniging uitstreeft, en bracht hulde aan den heer Jonker. den directeur, en diens echtgenoote. aan wier der en toewijding het grootendeels to danken is, dat de vereeniging zulk een groote vlucht beeft genomen. Een inrichting voor meisjes van 14 tot I6 jaar was beslist noodig. Een dergelijke Inrichting vroor jongens list nog fa het verschiet, van de uitgaven, f 40.000, welke deze nieuwe stichting vordert, zijn reeds f. 35.000- , gulden bijeen. De stichting zal een neutraal karakter dragen neutraal in den goeden, ouden zin. De kinderen zullen worden opgevoed volgens de godsdienstige denkwijze der ouders. Neutraal, dus nlet godsdienstloos, maar vereenkomstig de gedachte, dat een hoogere macht ons leven bestuurt. Spr. deelde mede. dat de Inrichting den naum zou dragen van mevr. Jonker, zulks veel waardeering voor Det werk dezer familie. Ten slotte sprak spr. den wensch uit, det deze tuinrichting onder Gods onmisbaren zegen, en door veler sympathie gedragen, moge strekken van velen hun weg door bet maatschappelijk leven te leeren vinden. Na een rondwandeling door het gebouw en den uitgestrekten tuin, sprak wethouder Josephus Jitta zijn beste wenschen uit voor den bloei der stichting, daarbij hulde brengend aar, den arbeid van bestuur en directeur. De beer Van Rappard, vertegenwoordiger van den heer Dresselhuis, sloot zich hierbij aan. Ten slotte sprak da. De Groot, Ned. Herv. predikant van Houten, enige sympathieke woorden voor bet welzijn der stichting. Bron: Delpher, 24-06-1910.


',,Jeanette-oord. Gistermiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeannette-oord'', een stichting voor groote meisjes, vanwege de vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'''. Deze inrichting is gevstigd in de huizinge ,, Oud-Wulven'', een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegenm aan den Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Gelegen te midden van lachende korenvelden en bloesemende gaarden, waar duizenden vormen der natuur juichen van leven, biedt dit buitenverblijf, zoo ver van het stadsgevoel, een uitnemende gelegenheid om door teedere zorg en toewijding nieuw en beter leven te doen opbloeien in de harten dier velen, die in den maalstroom des levens dreigden te verzinken. Het keurig en doelmatig ingericht gebouw biedt plaats aan 36 meisjes. Mr. J. G. Schölvinck, uit Amsterdam bestuurslid der vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'', sprak, bij ontstentenis van den voorzitter, den heer J. F. L. Blankenberg. Onder wie verscheidene dames, en in het bijzonder tot den heer Jitta, als vertegenwoordiger van het Amsterdamsch gemeentebestuur, en tot den heer Van Rappard, als vertegenwoordiger van den inspecteur van het Rijksopvoedingswezen. ... , den directeur, en diens echtgenoote, aan wier ijver en toewijding het grootendeels te danken is dat de vereeninging zul een groote vlucht van 14 tot 16 jaar was beslist nodig een dergelijke inrichting voor jongens ligt nog in het verschiet. Van de uitgaven van f. 40.000, - gulden welke deze nieuwe stichting vordert, zijn reeds f. 35.000, - gulden bijeen. De stichting zal een neutraal karakter dragen, neutraal in den goeden, ouden zin. De kinderen zullen worden opgevoed volgens de godsdienstige denkwijze der ouders Neutraal, dus niet godsdienstloos, maar overeenkomstig de gedachte, dat een hoogere macht ons leven bestuurd. Spr. deelde mede, dat de inrichting den naam zou dragen van mevr. Jonker, zulks uit waardeering voor het werk dezer familie. Ten slotte sprak spr. den wensch uit, dat deze inrichting onder Gods onmisbaren zegen, en door veler sympathie gedragen, moge strekken om velen hun weg door het maatschappelijk leven te leeren vinden. Na een rondwandeling door het gebouw en den uitgstrekten tuin, sprak wethouder Josephus Jitta zijn beste wenschen uit voor den bloei der stichting, daarbij hulde brengend aan den arbeid van bestuur en directeur. De heer Van Rappard, vertegenwoordiger van den heer Dresselhuis sloot zich hierbij aan. Ten slotte sprak ds. De Groot, Ned. Herv. predikant van Houten, eenige sympathieke woorden voor het welzijn der stichting.'. Bron: De Telegraaf, 24-06-1910, Delpher.nl.


'Men meldt ons uit Utrecht: Gistermiddag is het ,,Folmina-Paviljoen'' op ,,Jeannette-oord'' te Houten, de bekende stichting van de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'' te Amsterdam, met eenige plechtigheid geopend. Een vrij groot aantal dames en heeren hadden zicht naar de vriendelijk gelegen buitenplaats begeven om bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Onder de aanwezigen werden p.m. opgemerkt de burgemeester van Houten mr. Waller, en de predikant en de R.K. geestelijke van het aardige dorpje. De voorzitter van de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'', mr. Schölvinck, was tot zijn leedwezen verhinderd bij deze voor de Vereeniging zoo blijde plechtigheid tegenwoordig te zijn. De heer A.J. Mendes da Costa, van Amsterdam, riep den aanwezigen een hartelijk welkom toe, waarna hij het woord gaf aan den hoofddirecteur, den heer T. Jonker, die een terugblik wierp op de totstandkoming van ..Jeannette-oord'', waarbij hij er met blijdschap aan herinnerde hoe nu 10 jaar geleden in den tijd van een paar weken een bedrag van f. 45.00 gulden werd bijeengebracht, opdat de Vereeniging zich het bezit zou kunnen verzekeren van de heerlijkheid ,,Oud-Wulven'' welke daarna den naam van ,,Jeannette-oord'' heeft gekregen . In den loop van deze 10 jaren zijn onder Gods zegen reeds 100 kinderen in deze inrichting verpleegt geworden. Spreker herinnerde er vervolgens aan, hoe bij een brochure onder den titel ,, Halt, denkt!'' het licht heeft doen zien, om toch ook te zorgen voor het arme bedelkind van Amsterdam. Met voldoening kan spreker thans ook te constateren, dat die oproep niet ter vergeefs is geweest, getuige de plechtigheid, welke wij hedenmiddag bijwonen. Er is nog f. 15.000-, - gulden te kort, doch ook deze zullen er wel komen. Nu moeten we nog een thuis hebben voor arme bedeljongetjes. De meisjes zijn nu geholpen, maar nu ook nog voor de jongens vraagt spreker den steen en milde gevers. Hierma werd door mevr. F. M. De Goeyen Janssen de gedenksteen in het nieuwe paviljoen onthuld. Op deze steen staat ,,In dankbare herinnering aan de weldoenster den armen''. Nadat door de verpleegde een vers was gezongen, werd een rondgang gemaakt door het nieuwe paviljoen, dat den ontwerper, den architect Jan de Meyer, alle eer aandoet. De Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuidsen'' heeft voor haar zegenrijken arbeid een fraaie inrichting er bij gekrjegen. Naar wij vernamen, worden thans reeds ruim 700 personen, volwassenen en kinderen, door de zorgen dezer vereniging verpleegd.' Bron: Algemeen Handelsblad, 23-10-1920, Delpher.nl.


'Vereeniginging ,, Hulp voor Onbehuisden'',, Men Meldt ons uit Utrecht d.d. dezer: Heden werd op Oud-Wulven onder Houten het Folmina-paviljoen van de Vereeniging ,, Hulp voor Onbehuisden'' geopend, De genoodigden w. o. de burgemeester van Houten, mr. Waller en ds. Idenburg uit Amsterdam, hadden zich in een der zalen van Jeannette-oord verzameld, toen de heer Mendee da Costa, voorzitter van de Portugesche gemeente te Amsterdam, een welkomstwoord sprak. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer T. Jonker, hoofddirecteur, die allereerst de geschiedenis schetste van de stichting van Jeanette-oord en geurende zijn 10-jarig bestaan. Ongeveer 100 meisjes werden er gedurende dien tijd opgenomen, waarvan een groot gedeelte op betere paden werden gebracht en thans een goede positie in de maatschappij hebben. Er waren er onder die met hun kinderen het 10-jarig bestaan hebben medegevierd. Thans wordt het nieuwe paviljoen geopend voor kinderen, wier lot zich geen enkele andere vereeninging aantrekt.. De vereeniging heeft nu nog maar éém grooten wensch n.l. de stichting van een inrichting voor jongens. Daarna begaven de aanwezigem zich naar het nieuwe paviljoen waar F. M. Goeyen - Janssen een gedenksteen in den zijgevel van het gebouw onthulde. Op den steen staat gebeiteld:,,In dankbare herinnering aan de weldoenster der armen''. De heer Jonker sprak daarbij den wensch uit dat op dit gebouw en op de kinderen Gods zegen zou rusten. De verpleegden van Jeannette-oord zongen daarna: ,,Dankt dankt na allen God'', waarna de heer Jonker aan mevr. De Goeyen den sleutel van het gebouw overhandigde om het paviljoen te openen. De aanwezigen bezichtigde vervolgens heteenvoudige doch keurig net ingerichte gebouw, dat plaats biedt voor een 39 tal-tal meisjes. Dicht bij het gebouw is een ziekenhuisje waar plaats is voor 6 kinderen en een verpleegster. .' Bron: De Nieuwe Courant, 23-10-1920, Delpher.nl.


Houten - Door Notaris H.A.M. Immink wederom Dinsdagmorgen geveild de zware prachtige boomen staande in het bosch en rondom de buitenplaats Jeannette-oord, totaal 741 stuks in plm. 160 perceelen/ Voor deze veiling bestond een groote belangstelling, vooral van de zijde der diverse houthandelaren, temeer daar de houtprijzen buitengewoon zijn opgeloopen. Alle percelen gingen dan ook vlug van de hand. Sommige eiken en iepen brachtem f. 100,- f. 150,- op per stuk, ja. f. 200, - f. 250, toe was ook geen zeldzaamheid. De totale opbrengst was. f.30.436,- gulden. De koopers van de buitenplaats, die woensdag de veiling komt hebben echter nog het recht de boomen in z'n geheel te naasten tegen betaling van 10 pct. rouwkoop in dit geval dus ruim f. 3.000, - gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Krantenbank, Het Nieuws, 1925.Houten - Door Notaris H.A.M. Immink wederom Dinsdagmorgen geveild de zware prachtige boomen staande in het bosch en rondom de buitenplaats Jeannette-oord, totaal 741 stuks in plm. 160 perceelen/ Voor deze veiling bestond een groote belangstelling, vooral van de zijde der diverse houthandelaren, temeer daar de houtprijzen buitengewoon zijn opgeloopen. Alle percelen gingen dan ook vlug van de hand. Sommige eiken en iepen brachtem f. 100,- f. 150,- op per stuk, ja. f. 200, - f. 250, toe was ook geen zeldzaamheid. De totale opbrengst was. f.30.436,- gulden. De koopers van de buitenplaats, die woensdag de veiling komt hebben echter nog het recht de boomen in z'n geheel te naasten tegen betaling van 10 pct. rouwkoop in dit geval dus ruim f. 3.000, - gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Krantenbank, Het Nieuws, 1925.


Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44.Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44.


'Houten. Woensdagmorgen werd door Notaris Immink geveild voor de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam, de buitenplaats Jeannette-oord, vroeger Oud-Wulven, met tuin en boschgrond, ter grootte ongeveer van 7.44.20 H.A., ingezet op f. 5.900 door W. de Rijk te Oudenrijn, niet gemijnd. Perceel II, moestuin, boomgaard en boschgrond, groot 1.53.79 H.A. ingezet op f. 6.600 door P. de With te Jutphaas, niet gemijnd. Com per. I en II, staande op f. 12.500, - op f. 10, - gemijnd door N. Hol alhier. Perceel III bouwland, groot +/- 1.56.60 H.A.;, ingezet op f. 6.500, - door J. Ph. Wendling te Utrecht, niet gemijnd. Perceel IV, boschgrond ter grootte van 1.73.60 H.A. ingezet op f. 5.100, - door H. Rijksen te De Bilt, niet gemijnd. Comb. perc. II en IV, stande op f. 11.600, - gulden, niet gemijnd. Comb. perc. I tot en met IV, staande p[ f. 24.110,- gulden, niet gemijnd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), krantenbank, Het Nieuws, 1925. '. Bron: De Telegraaf, 24-06-1910, Delpher.nl.


   

Constance Johanna Testas van Oud-Wulven

en Gustaaf Adolf Lukas Boissevain

Constance Johanna (Constance Johanna) Testas van Oud-Wulven. Geboren op 17 juli 1895 in Huize Oud-Wulven, Houten (Utrecht) en overleden op 27 maart 1968 in Laren, Noord-Holland zij was toen 72 jaar oud. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.Constance Johanna (Constance Johanna) Testas van Oud-Wulven. Geboren op 17 juli 1895 in Huize Oud-Wulven, Houten (Utrecht) en overleden op 27 maart 1968 in Laren, Noord-Holland zij was toen 72 jaar oud. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.


Gustaaf Adolf Lukas Boissevain. Geboren op 6 januari 1894 in Huize Buen Retiro, Hilversum (Utrecht). en overleden op 22 mei 1980 in Laren, Noord-Holland, hij was toen 86 jaar oud. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.Gustaaf Adolf Lukas Boissevain. Geboren op 6 januari 1894 in Huize Buen Retiro, Hilversum (Utrecht). en overleden op 22 mei 1980 in Laren, Noord-Holland, hij was toen 86 jaar oud. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.


    

Constance Johanna Testas van Oud-Wulven en Gustaaf Adolf Lukas Boissevain. Trouwde op 12 november 1919 met elkaar te Hong Kong. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.Constance Johanna Testas van Oud-Wulven en Gustaaf Adolf Lukas Boissevain. Trouwde op 12 november 1919 met elkaar te Hong Kong. Bron: Stasdsarchief Amsterdam col. Merkelbach.


 

Gezicht op de zij- en achtergevel van 'Jeanette-oord' aan de Oud Wulfseweg 10 te Houten in 1984. Naar een tekening v Peter Koch te Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54128, 125.Gezicht op de zij- en achtergevel van 'Jeanette-oord' aan de Oud Wulfseweg 10 te Houten in 1984. Naar een tekening v Peter Koch te Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54128, 125.Constance Johanna Testas van Oud-Wulven en Gustaaf Adolf Lukas Boissevain. Trouwde op 12 november 1919 met elkaar te Hong Kong. Bron: Stasdsarchief Amsterdam collectie Merkelbach.

Constance was samen met haar drie zussen de laatste in familielijn van Testas van Oud-Wulven.

Constance is de grootmoeder van de Amsterdamse acteur Daniël Boissevain (29-06-1969).


   

Nazaten en familiefoto's


DISCLAIMER: Foto's voorzien van een SHH watermerk in de foto zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning op deze website. Rechten liggen bij het Huisarchief Wickenburgh.

Voor foto's met SHH watermerk geldt dat deze absoluut niet voor andere doeleinde gebruikt mogen worden. Voor gebruik of bezichtige van de familiefoto's neem contact op met Otto Wttewaall via, info@landgoedwickenburgh.nl Gastheer Otto Wttewaall.


De tweeling zussen Charlotte Louise Testas en Louise Charlotte Testas (1890) beide op de fiets op het landgoed Oud-Wulven in september 1901. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).De tweeling zussen Charlotte Louise Testas en Louise Charlotte Testas (1890) beide op de fiets op het landgoed Oud-Wulven in september 1901. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Foto van Charles François Testas en Marie Anna Lans met hun kleinkinderen Willem Boissevain, Mathilde Margarethe Cornelia Boissevain en Charles François Boissevain voor huize Waaien te Rhenen, ca. 1928. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 93.Foto van Charles François Testas en Marie Anna Lans met hun kleinkinderen Willem Boissevain, Mathilde Margarethe Cornelia Boissevain en Charles François Boissevain voor huize Waaien te Rhenen, ca. 1928. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 93.


 

 Charles Daniel Heldewier

en

Francoise Clara Suzanne van Kerchem

Francoise Clara Suzanne van Kerchem geboren 20 januari 1801 te 's-Gravenhage en overleden 7 december 1888 te 's-Gravenhage. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 91.Francoise Clara Suzanne van Kerchem geboren 20 januari 1801 te 's-Gravenhage en overleden 7 december 1888 te 's-Gravenhage. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 91.


Charles Daniel Heldewier geboren 25 maart 1797 te Leiden en overleden 17 mei 1869 te 's-Gravenhage. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 91.Charles Daniel Heldewier geboren 25 maart 1797 te Leiden en overleden 17 mei 1869 te 's-Gravenhage. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 91.


  

De voorgevel van Jeanette-oord aan de Oud Wulfseweg 10 in 1910 met ervoor vermoedelijke het personeel van de Vereniging voor Onbehuisden uit Amsterdam. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41873, 44.De voorgevel van Jeanette-oord aan de Oud Wulfseweg 10 in 1910 met ervoor vermoedelijke het personeel van de Vereniging voor Onbehuisden uit Amsterdam. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41873, 44.Charles Daniel Heldewier geboren 25 maart 1797 te Leiden en overleden 17 mei 1869 te 's-Gravenhage en zijn echtgenote Francoise Clara Suzanne van Kerchem geboren 20 januari 1801 te 's-Gravenhage en overleden 7 december 1888 te 's-Gravenhage. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 91.


De voorgevel van Jeanette-oord met op de voorgrond een siertuin. Voor het pand staan twee dames in 1910 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht(RAZU), 353, 41878, 44.De voorgevel van Jeanette-oord met op de voorgrond een siertuin. Voor het pand staan twee dames in 1910 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht(RAZU), 353, 41878, 44.


     

 Hofstede Schoneburg en De Blaasbalg

Een van de drie bekende kaarten waar boerderij Schonenburg op staat ingetekend in 1647. De boerderij is omstreeks 1800 verdwenen aan de Lobbendijk. In bronnen word geschreven in 1800 dat het land voorheen genaamd Schonenburg heette. Ander naam in de oksel van de Lobbendijk was de naam Blaasbalg. De grond was van 1790 tot 1910 van familie Testas van Oud-Wulven. Nadat in na 1910 de familie Kemp het land Schonenburg in bezit kreeg verkocht de familie deze in de zomer van 1977 aan de gemeente Houten voor de aanleg van de noordelijke Rondwegtunnel. Bron: Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, kaartenboek.Een van de drie bekende kaarten waar boerderij Schonenburg op staat ingetekend in 1647. De boerderij is omstreeks 1800 verdwenen aan de Lobbendijk. In bronnen word geschreven in 1800 dat het land voorheen genaamd Schonenburg heette. Ander naam in de oksel van de Lobbendijk was de naam Blaasbalg. De grond was van 1790 tot 1910 van familie Testas van Oud-Wulven. Nadat in na 1910 de familie Kemp het land Schonenburg in bezit kreeg verkocht de familie deze in de zomer van 1977 aan de gemeente Houten voor de aanleg van de noordelijke Rondwegtunnel. Bron: Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht, kaartenboek.


 

Verkoop landerijen aan de Lobbendijk

In de zomer van 1977 koopt de gemeente Houten van de heren Kemp de landerijen de Weerwolf, De Blaasbalg of Schonenburg aan de Lobbendijk om het eerste gedeelte van de noordelijke Rondweg aan te leggen. Deze waren tot 1910 van familie Testas van Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (286).In de zomer van 1977 koopt de gemeente Houten van de heren Kemp de landerijen de Weerwolf, De Blaasbalg of Schonenburg aan de Lobbendijk om het eerste gedeelte van de noordelijke Rondweg aan te leggen. Deze waren tot 1910 van familie Testas van Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) (286).


De noordelijk Rondwegtunnel in 1981 met rechts de wijk De Hoeven en ten noorden daarvan de wijk De Hagen beide in ontwikkelingen. Beide van 1979 tot 13 maart 2012 de wijken De Weerwolf en Schonenburg. Gronden links op de foto naast de Lobbendijk hadden deze namen. Foto: gemeente Houten.De noordelijk Rondwegtunnel in 1981 met rechts de wijk De Hoeven en ten noorden daarvan de wijk De Hagen beide in ontwikkelingen. Beide van 1979 tot 13 maart 2012 de wijken De Weerwolf en Schonenburg. Gronden links op de foto naast de Lobbendijk hadden deze namen. Foto: gemeente Houten.


 

  Sportpark Oud-Wulven

Het buurtschap Oud-Wulven in 1996 vanuit de lucht gezien. In 1980 werden de voetbalvelden van SV Houten op het oude landgoed aangelegd. Voor deze tijd waren de gronden van familie Kemp. Die na 1910 toen familie Testas van Oud-Wulven het landgoed verkocht de gronden voor een groot deel in handen kreeg. Te samen met De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85671.Het buurtschap Oud-Wulven in 1996 vanuit de lucht gezien. In 1980 werden de voetbalvelden van SV Houten op het oude landgoed aangelegd. Voor deze tijd waren de gronden van familie Kemp. Die na 1910 toen familie Testas van Oud-Wulven het landgoed verkocht de gronden voor een groot deel in handen kreeg. Te samen met De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85671.


 

Leden familie Testas van Oud-Wulven die begraven zijn op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten

Graf D20 van familie Testas van Oud-Wulven. Graf bestaand sinds 21 september 1886. Liggend rechtsachter op de begraafplaats. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.Graf D20 van familie Testas van Oud-Wulven. Graf bestaand sinds 21 september 1886. Liggend rechtsachter op de begraafplaats. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.


Graf D1 van familie Testas van Oud-Wulven. Grafopschrift. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.Graf D1 van familie Testas van Oud-Wulven. Grafopschrift. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.


Graf D1 van familie Testas van Oud-Wulven. Graf bestaand sinds 18 november 1905. Liggend aan de linker achterkant van de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019.Graf D1 van familie Testas van Oud-Wulven. Graf bestaand sinds 18 november 1905. Liggend aan de linker achterkant van de begraafplaats aan de Prinses Ireneweg. Foto: Sander van Scherpenzeel, zomer 2019. 

Op foto 1 is graf D1 te zien van familie Testas van Oud-Wulven liggend op de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 te Houten. Foto 2 het opschrift van graf D1. Foto 3 graf D20 waarin ook leden van de familie liggen.


  

Toegangshek tot de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 in 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, Identificatienummer: doos 64 (048430).Toegangshek tot de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 in 1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, Identificatienummer: doos 64 (048430).Personen liggend in graf D1

1.   Charles François Testas van Oud-Wulven (1864-1954)

2.   Maria Anna Lans (1863-1944)

3.   Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven (1836-1922)

4.   Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier (1828-1905)

Personen liggend in graf D20

1.   Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven (1799-1886)

2.   Anna Henriette Petronella van Rappard-Testas (1862-1954)


Groepsportret van Anna Henriette Petronella Testas van Oud-Wulven (1862-1954) gehuwd met A.C.P.G. ridder van Rappard Op de foto met haar dochters Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Antoinette Sara Caroline van Rappard (1896-1965). Foto gemaakt in Kasteel Heemstede. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Groepsportret van Anna Henriette Petronella Testas van Oud-Wulven (1862-1954) gehuwd met A.C.P.G. ridder van Rappard Op de foto met haar dochters Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Antoinette Sara Caroline van Rappard (1896-1965). Foto gemaakt in Kasteel Heemstede. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.De Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg 1 is een begraafplaats met historische waarde die rond 1830 in gebruik is genomen. Ze is in Engelse stijl aangelegd naar een ontwerp van tuinarchitect H. van Lunteren.  Van Lunteren ontwierp diverse landgoederen en parken zoals Park Randenbroek in Amersfoort. Er zijn drie monumentale graven en ongeveer zestig oude grafstenen van vóór 1962 die bewaard blijven.

In 1956 is de begraafplaats  heringericht in Franse stijl met de kenmerkende zuilvormige coniferen. De begraafplaats is rond 1989 aangewezen als gemeentelijk monument. Dit geldt voor de hoofdstructuur van de begraafplaats, het toegangshek en drie gemeentelijke monumentale graven.


  

Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416).Plattegrond, met beplantingsplan en genummerde graven, van de Algemene Begraafplaats aan de Prinses Ireneweg te Houten van 6 november 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), beeldbank, Identificatienummer: P.27.4 (054416).Brand aan de Oud Wulfseweg 16 in 1869

Boerderij met schuur en hooibergen aan de Oud Wulfseweg 16 Houten, ontworpen in december 1869 door architect E.G.Wentink sr.. Foto: in de zomer van 2020 door Peter Sprangers.Boerderij met schuur en hooibergen aan de Oud Wulfseweg 16 Houten, ontworpen in december 1869 door architect E.G.Wentink sr.. Foto: in de zomer van 2020 door Peter Sprangers.Aan de Oud Wulfseweg 16 staat een dwarshuisboerderij die in december 1869 is ontworpen door de Schalkwijkse architect Enkbartus Gerhardus (E.G.) Wentink.

In de krant van 1 december 1869 staat te lezen dat Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven de gemeentebesturen van Houten en Jutphaas bedankt voor het bestrijden van de brand op zijn landgoed van 10 november 1869. De brand woede in het huis van zijn landbouwer en dienstbode Cornelis van Schaik.


      

Krantenknipsel van 1 december 1869 waarin Pieter Hendrik Testas de gemeentenbesturen van Jutphaas en Houten bedankt voor het mee bestrijden van de brand op zijn landgoed. Bron: Delpher.nl.Krantenknipsel van 1 december 1869 waarin Pieter Hendrik Testas de gemeentenbesturen van Jutphaas en Houten bedankt voor het mee bestrijden van de brand op zijn landgoed. Bron: Delpher.nl.


Portret van architect Enkbartus Gerhardus Wentink, geboren Doesburg 2 april 1843 overleden 11 januari 1911. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107080.Portret van architect Enkbartus Gerhardus Wentink, geboren Doesburg 2 april 1843 overleden 11 januari 1911. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107080.


Krantenknipsel van 18 december 1869 waarin de bestekken voor de aanbesteding voor de herbouw van het pand aan de Oud Wulfseweg 16 worden aangeboden. Bron: Delpher.nl.Krantenknipsel van 18 december 1869 waarin de bestekken voor de aanbesteding voor de herbouw van het pand aan de Oud Wulfseweg 16 worden aangeboden. Bron: Delpher.nl.


   


In de krant van 18 december 1869 staat te lezen dat in het logement De Engel bij koffiehouder Willem van Schaik de bestekken voor f. 1-, gulden te koop zijn van architect Wentink voor de herbouw van het pand Oud Wulfseweg 16. De aanbesteding vond plaats op 28 december 1869. Willem was de broer van Cornelis van Schaik. 

In de kadasterleggers is ook nog te lezen dat de boerderij in 1870 en 1871 is herbouwd.

Architect E.G. Wentink was ook de ontwerper van villa Groenewoude die tot 1978 op de hoek van de Koningsweg en de Mereveldseweg stond. De villa liet Jhr. H.P.C Bosch van Drakestein voor zij zoon bouwen als huwelijk geschenk aan Jhr. Johan en Jkvr. Lucie Serraris.


Enkbartus Gerharddus Wentink. Geboren te Doesburg 2 april 1843, kameraar van de Lekdijk Bovendams te Schalkwijk, rentmeester van de Ridderlijke Duische Orde, Balije van Utrecht, lid. van de Provinciale Staten van Utrecht, directeur en oprichter van de Vrije Universiteit t6e Amsterdam. Overleden op 15 januari 1911. Hier zittend op een tuinbank met zijn echtgenote Cornelia Lanser achterin de tuin bij het Dijkhuis aan de Heul te Schalkwijk. Bron: Verzameling F.H. Landzaat, archief SHH.Enkbartus Gerharddus Wentink. Geboren te Doesburg 2 april 1843, kameraar van de Lekdijk Bovendams te Schalkwijk, rentmeester van de Ridderlijke Duische Orde, Balije van Utrecht, lid. van de Provinciale Staten van Utrecht, directeur en oprichter van de Vrije Universiteit t6e Amsterdam. Overleden op 15 januari 1911. Hier zittend op een tuinbank met zijn echtgenote Cornelia Lanser achterin de tuin bij het Dijkhuis aan de Heul te Schalkwijk. Bron: Verzameling F.H. Landzaat, archief SHH.


E.G. Wentink Sr. als portret daterend van 12 september 1885. Foto: Verzameling F.H. Landzaat, SHH archief.E.G. Wentink Sr. als portret daterend van 12 september 1885. Foto: Verzameling F.H. Landzaat, SHH archief.


E.G. Wentink Sr. op een foto als portret van 2 maart 1903. Foto: Verzameling F.H. Landzaat, SHH archief.E.G. Wentink Sr. op een foto als portret van 2 maart 1903. Foto: Verzameling F.H. Landzaat, SHH archief.


 

De eerste auto van Houten en Oud-Wulven

Afbeelding van de deelnemers en hun auto's aan de demonstratietocht van de Nederlandse Automobiel Club (N.A.C.), op 15 augustus 1899 bij de start op het Janskerkhof te Utrecht: v.l.n.r. 1. J. Kuiper (chauffeur) en notaris J.P. Backx (Wieringerwaard) in een 6 PK Daimler uit 1896 (2e in Nederland ingevoerde auto), staande bij het achterwiel C.F. Testas tot Oudwulven (Houten/Utrecht); 2. Jac. Spijker (Amsterdam) één der directeuren van de latere automobielfabriek, persoon naast hem onbekend, in een 3 PK Benz (nr. 57); 3. J.D. Waller van de Kasteele (Zeist) in een 3 PK Benz uit 1899 (nr. 114); 4. J.A. Metelerkamp (Zeist) in een Benz uit 1899 (auto eigendom van de heren Goettsch, nr. 105); 5. W.J. van der Elst in een 1¾ PK tricyle De Dion-Bouton; 6. J. Goettsch (Utrecht) in een 3PK Benz uit 1899 (nr. 113); 7. jhr. J.L. Nahuys (Hilversum) in een Benz uit 1899 (persoon tegen het spatbord leunend onbekend); 8. een Mors-dog-cart uit 1899 met staande in lichte jas M.W. Aertnijs (Nijmegen, importeur van Benz auto's) links van hem A.S. Houwink en rechts C. Houttuin (Arnhem), hij staat voor een; 9. Benz (aleen de bovenrand van de rugleuning en de kap zijn zichtbaar). Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 97215.Afbeelding van de deelnemers en hun auto's aan de demonstratietocht van de Nederlandse Automobiel Club (N.A.C.), op 15 augustus 1899 bij de start op het Janskerkhof te Utrecht: v.l.n.r. 1. J. Kuiper (chauffeur) en notaris J.P. Backx (Wieringerwaard) in een 6 PK Daimler uit 1896 (2e in Nederland ingevoerde auto), staande bij het achterwiel C.F. Testas tot Oudwulven (Houten/Utrecht); 2. Jac. Spijker (Amsterdam) één der directeuren van de latere automobielfabriek, persoon naast hem onbekend, in een 3 PK Benz (nr. 57); 3. J.D. Waller van de Kasteele (Zeist) in een 3 PK Benz uit 1899 (nr. 114); 4. J.A. Metelerkamp (Zeist) in een Benz uit 1899 (auto eigendom van de heren Goettsch, nr. 105); 5. W.J. van der Elst in een 1¾ PK tricyle De Dion-Bouton; 6. J. Goettsch (Utrecht) in een 3PK Benz uit 1899 (nr. 113); 7. jhr. J.L. Nahuys (Hilversum) in een Benz uit 1899 (persoon tegen het spatbord leunend onbekend); 8. een Mors-dog-cart uit 1899 met staande in lichte jas M.W. Aertnijs (Nijmegen, importeur van Benz auto's) links van hem A.S. Houwink en rechts C. Houttuin (Arnhem), hij staat voor een; 9. Benz (aleen de bovenrand van de rugleuning en de kap zijn zichtbaar). Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 97215.Charles Testas van Oud-Wulven was de eerste persoon in de gemeente Houten die rond het jaar 1900 een auto reed en in zijn bezit had.


  

Luchtfoto's van het landgoed Oud-Wulven

van zondag 21 april 2019

Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de Oud Wulfseweg met de boerderij van familie Van Woudenberg. Met rechtsboven in de buitenbocht van de weg het terreintje wat eens gebruikt is voor Boomplantdag met daarachter de kassen van familie Jongerius. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de Oud Wulfseweg met de boerderij van familie Van Woudenberg. Met rechtsboven in de buitenbocht van de weg het terreintje wat eens gebruikt is voor Boomplantdag met daarachter de kassen van familie Jongerius. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de Oud Wulfseweg met de boerderij van familie Van Woudenberg en de dienstwoning (bungalow) van familie Van der Leemkolk. Rechtsonder de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de Oud Wulfseweg met de boerderij van familie Van Woudenberg en de dienstwoning (bungalow) van familie Van der Leemkolk. Rechtsonder de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het noorden op het landgoed Oud-Wulven met links de boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechts van de weg de vroegere bijgebouwen van kasteel Oude-Wulven. Met verderop rechts het kassencomplex van familie Jongerius. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noorden op het landgoed Oud-Wulven met links de boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechts van de weg de vroegere bijgebouwen van kasteel Oude-Wulven. Met verderop rechts het kassencomplex van familie Jongerius. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de polder Oudwulverbroek met links aan de Oud Wulfseweg de gelijknamige boerderij. Linksonder diagonaal de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch. Midden onder langs de spoorlijn een productie bosjes. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de polder Oudwulverbroek met links aan de Oud Wulfseweg de gelijknamige boerderij. Linksonder diagonaal de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch. Midden onder langs de spoorlijn een productie bosjes. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op het landgoed Oud-Wulven met rechts de Oud Wulfseweg. Links het kassencomplex van familie Jongerius, Rechtsonder Huis Folmina en middenin de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. Rechtsboven boerderij Oudwulverbroek. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op het landgoed Oud-Wulven met rechts de Oud Wulfseweg. Links het kassencomplex van familie Jongerius, Rechtsonder Huis Folmina en middenin de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. Rechtsboven boerderij Oudwulverbroek. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het noorden met linksboven de gebouwen van familie Kemp. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Midden Huis Folmina en rechts de Algemene Begraafplaats Oud-Wulen. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noorden met linksboven de gebouwen van familie Kemp. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Midden Huis Folmina en rechts de Algemene Begraafplaats Oud-Wulen. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden. Met diverse huizen en gouwen aan de Oud Wulfseweg, Huis Folmina en de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. rechtsonder de gebouwen van familie Kemp. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het zuiden. Met diverse huizen en gouwen aan de Oud Wulfseweg, Huis Folmina en de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. rechtsonder de gebouwen van familie Kemp. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Zicht op Sportpark Oud-Wulven wat de thuishaven is van voetbalclub S.V. Houten. Rechtsonder het hoofdkantoor Moluks Kerkelijk Nederland. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Zicht op Sportpark Oud-Wulven wat de thuishaven is van voetbalclub S.V. Houten. Rechtsonder het hoofdkantoor Moluks Kerkelijk Nederland. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten met links de Staatslijn H Utrecht-'s-Hertogenbosch. Rechts de boerderij van familie Van Woudenberg. Middenbovenaan de bungalow (dienstwoning) van familie Van der Leemkolk (boerderij Slagmaat,Bunnik). Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het noordwesten met links de Staatslijn H Utrecht-'s-Hertogenbosch. Rechts de boerderij van familie Van Woudenberg. Middenbovenaan de bungalow (dienstwoning) van familie Van der Leemkolk (boerderij Slagmaat,Bunnik). Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de boerderij aan de Oud Wulfseweg 22 van familie Van Woudenberg. Met links onder de kassen van Jongerius. Rechtsboven de vroegere dienstwoning van de familie Van der Leemkolk aan de Oud Wulfseweg 23, behorende bij boerderij Slagmaat in Bunnik. Rechtsboven een stukje van de spoorlijn Staatslijn H Utrecht-Houten-'s-Hertogenbosch- Boxtel. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de boerderij aan de Oud Wulfseweg 22 van familie Van Woudenberg. Met links onder de kassen van Jongerius. Rechtsboven de vroegere dienstwoning van de familie Van der Leemkolk aan de Oud Wulfseweg 23, behorende bij boerderij Slagmaat in Bunnik. Rechtsboven een stukje van de spoorlijn Staatslijn H Utrecht-Houten-'s-Hertogenbosch- Boxtel. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het westen van de gemeente Houten Oud-Wulven. Met op de midden voorgrond de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. Aangelegd in 1990 en in gebruik genomen in het voorjaar van 2005. Daarnaast recht Huis Folmina. Bovenaan de gebouwen van familie Kemo aan de Oud Wulfseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto gezien vanuit het westen van de gemeente Houten Oud-Wulven. Met op de midden voorgrond de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven. Aangelegd in 1990 en in gebruik genomen in het voorjaar van 2005. Daarnaast recht Huis Folmina. Bovenaan de gebouwen van familie Kemo aan de Oud Wulfseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtopname gezien vanuit het oosten. Met midden rechtsboven boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechtsonder de Staatslijn H Utrecht-'s-Hertogenbosch. Linksboven Huis Folmina. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtopname gezien vanuit het oosten. Met midden rechtsboven boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechtsonder de Staatslijn H Utrecht-'s-Hertogenbosch. Linksboven Huis Folmina. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtopname van het landgoed Oud-Wulven gezien vanuit het westen. Met onderaan de kassen van Jongerius en middenbovenaan boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechts de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtopname van het landgoed Oud-Wulven gezien vanuit het westen. Met onderaan de kassen van Jongerius en middenbovenaan boerderij Oudwulverbroek van familie Bouwman. Rechts de Algemene Begraafplaats Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg. Opnamedatum zondag 21 april 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


   

 Fotoalbum familie Testas van Oud-Wulven

afkomstig van diverse archiefdiensten

 

 

E-mailen
Info