Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Testas van Oud-Wulven en Waijen - Boissevain

Familiewapen Testas van Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het geslacht Testas 1900, De Nederlandse Leeuw, Jhr: H.H. Röell. Familiewapen Testas van Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het geslacht Testas 1900, De Nederlandse Leeuw, Jhr: H.H. Röell.


  

Landgoed Oud-Wulven met in het midden het vroegere kasteelterrein en het kassencomplex van Jongerius met midden diagonaal de Oud Wulfseweg en onderin boerderij Oud-Wulverbroek en rechts daarvan huis Nieuw-Wulven luchtfoto vanuit het oosten gezien in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V.. Landgoed Oud-Wulven met in het midden het vroegere kasteelterrein en het kassencomplex van Jongerius met midden diagonaal de Oud Wulfseweg en onderin boerderij Oud-Wulverbroek en rechts daarvan huis Nieuw-Wulven luchtfoto vanuit het oosten gezien in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V..Familie Testas komt uit de regio van Bordeau (Frankrijk). Pierre Testas wordt vermeld in 1672. In Bordeaux kwam de handel binnen van de Franse koloniën. De spullen die de schepen aanvoerden werden ook verhandeld met Noord-Europa. Dat ging rond 1700 via de stapelmarkt in Amsterdam  en in 1800 via Hamburg.

Rond 1700 verhuist een familietak van Testas van Bordeaux naar Amsterdam en houden ze zich bezig met de internationale handel. Waarschijnlijk eerst met de Franse handel en later met meer. In die periode is de familie erg rijk. In Frankrijk was de familie Testas van adel, in Nederland van patriciaat.

Bron: Frank Magdelyns, Oudhouten.nl. 


Landgoed Oud-Wulven met links het vroegere kasteelterrein Oud-Wulven en het kassencomplex van Jongerius en rechts de Oud Wulfseweg en boerderij Oud-Wulverbroek en het huis Nieuw-Wulven. Luchtfoto vanuit het zuiden gezien in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V.. Landgoed Oud-Wulven met links het vroegere kasteelterrein Oud-Wulven en het kassencomplex van Jongerius en rechts de Oud Wulfseweg en boerderij Oud-Wulverbroek en het huis Nieuw-Wulven. Luchtfoto vanuit het zuiden gezien in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotgrafie B.V..


  

Naambetekenis

Gedeelte van de Oud Wulfseweg met bruggetje over de wetering vermoedelijk ter hoogte van nr. 17. In de periode 1900-1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43749, 21. Gedeelte van de Oud Wulfseweg met bruggetje over de wetering vermoedelijk ter hoogte van nr. 17. In de periode 1900-1920. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43749, 21.Testas komt van het Latijnse Testa dat ’’schelp v/h hoofd / ( klei ) pot / kop/ als vorm een Hoofd  betekend. Dus de betekenis  is: hoofd (Latijns: Testa). Meervoud hiervan is hoofden. Zie ook het familiewapen hierboven een vogel met twee hoofden.

(met dank aan Vic Boissevain)

Oud-Wulven komt vermoedelijk van de plek aan de Oud Wulfseweg waar het eerste stamslot van de familie Van Wulven het kasteel stichtte in de dertiende eeuw. Of de plek waar vroeger 'oud' oorspronkelijk een kasteel van de familie Van Wulven stond.


Toevoegen van een gedeelte gebied ten zuiden en westen van de Lobbendijk van het Waterschap Houten naar het Waterschap Vechter- en Oudwulverbroek. Gedeeltelijke gelegen in Houten en Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) te Woerden. Toevoegen van een gedeelte gebied ten zuiden en westen van de Lobbendijk van het Waterschap Houten naar het Waterschap Vechter- en Oudwulverbroek. Gedeeltelijke gelegen in Houten en Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC) te Woerden.Leden van familie Van Wulven zijn ook de stichters van de eerste generatie kastelen/landgoederen Amelisweerd (Bunnik/Rhijnauwen), Heemstede (Jutphaas/Houten), Sterkenburg (Utrechtsche Heuvelrug/Langbroek) en Wulverhorst (Woerden). De naam 'Wulven' is het oud Nederlandse woord voor 'water (sloot) met de gebogen loop. wul betekend 'krom' en ven/vin/venni/venne betekend 'veen of water'.

Boissevain is oud Franse/Spaanse woord voor 'Buxus Boom'.


Gezicht op de Oud Wulfseweg tussen Utrecht en Houten, met een intercity op de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch in mei - juni 1997. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 852435. Gezicht op de Oud Wulfseweg tussen Utrecht en Houten, met een intercity op de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch in mei - juni 1997. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 852435.


De spoorwegovergang zoals deze er tot 2010 was in de Mereveldseweg/Fortweg tussen de gemeente Bunnik en Houten. Bron: Wikimedia Commons. De spoorwegovergang zoals deze er tot 2010 was in de Mereveldseweg/Fortweg tussen de gemeente Bunnik en Houten. Bron: Wikimedia Commons.


Gezicht op de Oud Wulfseweg te Houten, tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de spoorlijn tussen Utrecht en Houten in het kader van het project Randstadspoor en de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder het spoor, uit het noorden op maandag 25 oktober 2010. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 804327. Gezicht op de Oud Wulfseweg te Houten, tijdens de grondwerkzaamheden ten behoeve van de uitbreiding van de spoorlijn tussen Utrecht en Houten in het kader van het project Randstadspoor en de bouw van een tunnel voor het wegverkeer onder het spoor, uit het noorden op maandag 25 oktober 2010. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 804327.


Gezicht op de spoorwegovergang in de Mereveldseweg op de grens van de gemeenten Houten en Bunnik op zaterdag 10 januari 2009. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, Erfgoedstuk Foto 900068 Gezicht op de spoorwegovergang in de Mereveldseweg op de grens van de gemeenten Houten en Bunnik. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 900068. Gezicht op de spoorwegovergang in de Mereveldseweg op de grens van de gemeenten Houten en Bunnik op zaterdag 10 januari 2009. Naar een foto van Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, Erfgoedstuk Foto 900068 Gezicht op de spoorwegovergang in de Mereveldseweg op de grens van de gemeenten Houten en Bunnik. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 900068.


De nieuwe tunnel tussen de Mereveldseweg (gemeente Bunnik) en de Fortweg (gemeente Houten) zoals deze vanaf 2011 in gebruik is genomen. Ter vervanging van de spoorwegovergang in de Staatslijn H. Bron: Wikimedia Commons. De nieuwe tunnel tussen de Mereveldseweg (gemeente Bunnik) en de Fortweg (gemeente Houten) zoals deze vanaf 2011 in gebruik is genomen. Ter vervanging van de spoorwegovergang in de Staatslijn H. Bron: Wikimedia Commons.Geschiedenis Kasteel Oud-Wulven

Wapen van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het Utrechts Archief 29-33. Wapen van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen. Bron: Het Utrechts Archief 29-33.Het kasteel stond hoogstwaarschijnlijk op dezelfde plaats waar in vroeger tijden het stamslot van het geslacht Van Wulven heeft gestaan. De oorsprong van deze familie en dit kasteel is niet bekend, maar reeds in 1196 wordt de naam van dit machtige ministerialengeslacht in de bronnen vermeld.


Verkoop van roerende goederen van overleden bewoner Wim van Schaik van de gemeente en het landgoed Oud-Wulven in 1831 ten overstaande van de Wijk bij Duurstedese notaris Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Verkoop van roerende goederen van overleden bewoner Wim van Schaik van de gemeente en het landgoed Oud-Wulven in 1831 ten overstaande van de Wijk bij Duurstedese notaris Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Bij het slopen van de restanten in 1949 en het opruimen van de heuvel in 1954 werden nog de fundamenten gevonden van een bakstenen toren van grote kloostermoppen en daaronder een brandlaag. Dit wijst op een houten gebouw dat aan het stenen voorafgegaan moet zijn. De buitenplaats heeft dus waarschijnlijk twee voorgangers gehad. Tevens werden vondsten van aardewerk gedaan daterend vanaf de tiende eeuw tot de late Middeleeuwen.


Kaart van ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven uit 1640 getekend in opdracht van Heer Johan van Toll. Linksboven de Lobbendijk opgeschreven als Binnenweg. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Middenrechts het Houtense Zandpad (Utrechtseweg) Rechtsboven de Doornkade Rechtsonder de Waijensedijk Schilderij bevindt zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede. Foto uit ca. 1955 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort. Kaart van ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven uit 1640 getekend in opdracht van Heer Johan van Toll. Linksboven de Lobbendijk opgeschreven als Binnenweg. Middenlinks de Oud Wulfseweg. Middenrechts het Houtense Zandpad (Utrechtseweg) Rechtsboven de Doornkade Rechtsonder de Waijensedijk Schilderij bevindt zich bij het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede. Foto uit ca. 1955 Beeldbank Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, Amersfoort.In het boek 'Kastelen en ridderhofsteden in Utrecht', uit 1995 wordt bovenstaande tegengesproken. Volgens hen heeft intensief archief- en veldonderzoek geen aanwijzing voor een 13e-eeuws huis Oud-Wulven opgeleverd.

Het huis van de Van Wulvens van vóór 1206 zal ter plaatse van Het Rondeel moeten worden gezocht. Waarschijnlijk is de gedachte dat Oud-Wulven het oudste kasteel van de Van Wulvens was, slechts op de bijvoeging 'Oud'.


Simpele weergave van het landgoed Oud-Wulven anno 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Simpele weergave van het landgoed Oud-Wulven anno 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.In de dertiende eeuw was Oud Wulven in het bezit van de familie Honderdmark. Er wordt aangenomen dat zij een tak vormde van de Van Wulven's, omdat het vrij onaannemelijk is dat de rechtsmacht al zo vroeg zou zijn overgegaan op een vrij onbekende familie.

De familie Honderdmark bleef tot in het derde kwart van de veertiende eeuw in het bezit van Oud Wulven. De hoofdtak van het geslacht bewoonde inmiddels sinds het einde van de dertiende eeuw een nieuw kasteel, Wulven genaamd.


In oktober 1987 werd in de zijgevel van het gemeentehuis aan het Weerwolfseind het oude poortje van Oud-Wulven uit 1635 ingemetseld. Bron: UN, SHH archief. In oktober 1987 werd in de zijgevel van het gemeentehuis aan het Weerwolfseind het oude poortje van Oud-Wulven uit 1635 ingemetseld. Bron: UN, SHH archief.In 1394 wordt Gerrit Pelgrimsz van Luttikenhuys met Oud-Wulven beleend. Oud-Wulven is dan een leen van de bisschop. In de leenbrieven wordt dan echter alleen over het gerecht, de tijns en drie hoeven land gesproken en niet meer over een kasteel.

 Mogelijk was Oud-Wulven een allodiaal bezit en dan vonden de beleningen of overdrachten bijna altijd mondeling plaats.


  

 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond een siertuin in 1907. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41870, 44.
 • De voorgevel van Jeanette-oord met op de voorgrond een siertuin in 1907 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41871, 44.
 • Gedeelte van de tuin bij Jeanette-oord in 1907 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41872, 44.
 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven in ca. 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41876, 44.
 • Gezicht op de achterzijde van kasteel Oud-Wulven met op de voorgrond een gedeelte van de moestuin achter het kasteel in ca. 1910. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41877, 44.
 • Gedeelte van de voorgevel met de kelderingang van kasteeltje Oud-Wulven in 1927 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41882, 44.
 • De voorgevel van het kasteeltje Oud-Wulven. Voor de heuvel poseert een jongen in ca. 1930 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41884, 44.
 • Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41887, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41888, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41889, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41890, 44.
 • Detail van het grotendeels ingestorte kasteeltje Oud-Wulven in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41895, 44.
 • Kasteeltje Oud-Wulven. Detail van de toegangsdeur met zijn monumentale omlijsting in 1947 aan de Oud-Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41896, 44.
 • Gezicht, over een sloot en weilanden, op voor- en zijgevel van een spoorwachtershuisje aan de spoorlijn Utrecht-Den Bosch aan de Lobbendijk te Houten in 1980. Naar een tekening van J. Wttewaall. Bron: RA Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 5410, 125.


   

Landschappelijke afbeelding van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg in het jaar 1754. Links het kasteeltorentje Oud-Wulven op de heuvel met rechtsonder op de achtergrond DOMtoren te Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 26173. Landschappelijke afbeelding van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg in het jaar 1754. Links het kasteeltorentje Oud-Wulven op de heuvel met rechtsonder op de achtergrond DOMtoren te Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 26173.In 1634 kocht Johan van Toll de ambtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en liet er een jaar later een buitenverblijf bouwen, waarvan het dienstgebouw bewaard is gebleven. Het kasteel is afgebeeld op een schilderij uit 1640, dat (heel aannemelijk) werd vervaardigd naar aanleiding van de voltooiing van de buitenplaats.

Het was gebouwd op een motte (heuveltje) met daarin de kelderverdieping en de dienstingang. Het was qua hoofdvorm en plattegrond in feite een woontoren, bestaande uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een schilddak. Een stenen trap voerde naar de hoofdingang, die werd geaccentueerd door de een deuromlijsting in renaissancestijl.


Kasteel Oud-Wulven door een gravure van H. Spilman naar een tekening van J. de Beijer ca. 1750. Bron: Wikipedia.nl Kasteel Oud-Wulven door een gravure van H. Spilman naar een tekening van J. de Beijer ca. 1750. Bron: Wikipedia.nlEen gedeelte van het kasteel heeft vroeger dienst gedaan als gevangenis. Er wordt zelfs beweerd dat er onderaardse gangen hebben bestaan, die van het kasteel naar kasteel Heemstede leidden. Deze gangen zijn nu zeker niet meer in tact. Uit historische bronnen is echter niet op te maken of ze ooit hebben bestaan.

In de loop van de negentiende eeuw onderging het huis een ingrijpende verandering, nadat de functie als zomerverblijf door de inmiddels tot herenhuis verbouwde hofstede was overgenomen. Deze hofstede behoorde ook tot het kasteel. De verdieping en de zolder werden afgebroken, evenals de torenkoepel. Ervoor in de plaats kwam een zadeldak en de aldus ontstane zoldering werd als duivenhok ingericht.


Schilderij van Oud-Wulven te Houten door K. Haman (1895). Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Schilderij van Oud-Wulven te Houten door K. Haman (1895). Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).In 1772 wordt het huis Oud-Wulven beschreven als 'een fraai Gebouw, met een Koepeltorentjen er neven, dat op een met groen bewasschen Bergjen staat'.
Tussen 1799 en 1910 was Oud-Wulven in bezit van de familie Testas.

Deze familie liet het kasteeltje ingrijpend veranderen, nadat het zijn functie als zomerverblijf verloren had, doordat de hofstede was omgebouwd tot herenhuis. De bovenste verdieping en zolder werden afgebroken, evenals het dak van de toren. Wat overbleef werd voorzien van een zadeldak. Wat overbleef van de toren en de nieuwe zolder werden ingericht als duivenhok.


Gezicht op de voorgevel van het huis Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, op een kunstmatige heuvel gebouwd als een mottekasteeltje, met op de voorgrond een gedeelte van de tuin en onderaan een wapen in een krans in de periode 1660 - 1670. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 135450. Gezicht op de voorgevel van het huis Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, op een kunstmatige heuvel gebouwd als een mottekasteeltje, met op de voorgrond een gedeelte van de tuin en onderaan een wapen in een krans in de periode 1660 - 1670. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 135450.Wapentegels
Wapentegel van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33. Wapentegel van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.


Wapentegel van familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33. Wapentegel van familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33.


   
Gezicht op het voormalige koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg van de familie Boeck. Bron: Wikimedia Commons. Gezicht op het voormalige koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg van de familie Boeck. Bron: Wikimedia Commons.Wapentegels van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en familie Testas. Bron: Het Utrechts Archief Familiearchief Testas van Oud-Wulven Boissevain 29-33 110.


Zicht op de Oud Wulfseweg in 2011 met boerderij Welgelegen op nr. 22 nog voor de kap van de bomen langs de weg die kort daarop gerooid zouden worden. Foto: Cees Verhoef. Zicht op de Oud Wulfseweg in 2011 met boerderij Welgelegen op nr. 22 nog voor de kap van de bomen langs de weg die kort daarop gerooid zouden worden. Foto: Cees Verhoef.


         

Akte (detail van de voorkant van de akte) van overdracht door Wernerus Curtius aan Jean Louis Testas van 2 hoeven land met het huis en de heerlijkheid Oud Wulven c.a., het visrecht in de Oudwulverbroek- en Waaiense wetering, en 4 boerenhofsteden met 168 gespecificeerde morgen boomgaard, bouw- en weiland te Oud Wulven en Waaien, en 16 morgen bouw- en weiland te Houten in 1790. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 1. Akte (detail van de voorkant van de akte) van overdracht door Wernerus Curtius aan Jean Louis Testas van 2 hoeven land met het huis en de heerlijkheid Oud Wulven c.a., het visrecht in de Oudwulverbroek- en Waaiense wetering, en 4 boerenhofsteden met 168 gespecificeerde morgen boomgaard, bouw- en weiland te Oud Wulven en Waaien, en 16 morgen bouw- en weiland te Houten in 1790. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 1.Begin vorige eeuw was het kasteel behoorlijk in verval geraakt. Plannen om het kasteel te restaureren bestonden al voor de Tweede Wereldoorlog. Ze zijn door het uitbreken van de oorlog niet ten uitvoer gebracht.

Na de oorlog werd besloten tot restauratie, onder leiding van de architect C.W. Rooyaards te Schoorl. Tijdens die restauratieperiode is bij een storm in de nacht van 29 op 30 maart 1947 de toren van het kasteeltje omgewaaid en door de gewelven en het huis gevallen.


Akte van overdracht door Wernerus Curtius aan Jean Louis Testas van 2 hoeven land met het huis en de heerlijkheid Oud Wulven c.a., het visrecht in de Oudwulverbroek- en Waaiense wetering, en 4 boerenhofsteden met 168 gespecificeerde morgen boomgaard, bouw- en weiland te Oud Wulven en Waaien, en 16 morgen bouw- en weiland te Houten in 1790. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 1. Akte van overdracht door Wernerus Curtius aan Jean Louis Testas van 2 hoeven land met het huis en de heerlijkheid Oud Wulven c.a., het visrecht in de Oudwulverbroek- en Waaiense wetering, en 4 boerenhofsteden met 168 gespecificeerde morgen boomgaard, bouw- en weiland te Oud Wulven en Waaien, en 16 morgen bouw- en weiland te Houten in 1790. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 1.Na de schade te hebben opgenomen, bleek dat herstel niet meer mogelijk was.
Bij het slopen van de restanten in 1949 en het opruimen van de heuvel met de kelders in 1954 zijn de nog overgebleven delen van de omlijsting van de hoofdingang aan de gemeente Houten geschonken. In deze omlijsting staat een inscriptie met het jaartal 1635. Daar maken we uit op dat het kasteel in dat jaar gebouwd werd.


Kaart uit 1920 met daarop ingetekend het de oude contouren en verkavelingen van het landgoed Oud-Wulven. Gronden en huis zijn dan al inmiddels in gebruik door De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Rechts op de kaart de gronden van Mr. J.B.L.C.Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn van de vroegere heerlijkheid Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) archief De Wijkerslooth de Weerdesteijn (386). Kaart uit 1920 met daarop ingetekend het de oude contouren en verkavelingen van het landgoed Oud-Wulven. Gronden en huis zijn dan al inmiddels in gebruik door De Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Rechts op de kaart de gronden van Mr. J.B.L.C.Ch. Baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn van de vroegere heerlijkheid Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) archief De Wijkerslooth de Weerdesteijn (386).Bij een inventarisatie in 1986 bleken veel delen van de omlijsting geheel verdwenen en andere zwaar beschadigd te zijn. Toen is, in overleg met de Rijksgebouwendienst, besloten tot het maken van een restauratieplan voor het poortje van Oud Wulven. Dit plan werd opgezet met het doel het poortje te gebruiken als omlijsting voor de entree in de westgevel van het nieuwe gemeentehuis, naar de achterliggende binnenhof. Waar het nu ook te vinden is. 
Onderdeel van de omlijsting is de zogenaamde wapensteen.


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4, 6. Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4, 6.Hierin is een wapen afgebeeld waarvan werd aangenomen dat dit het wapen was van de ambachtsheerlijkheid Oud Wulven en Waijen. Daarvan was het kasteeltje een onderdeel. Na uitgebreid onderzoek bleek, dat de ambachtsheerlijkheid als enige binnen de gemeente Houten geen wapen bezat. Ook bleek dat de aanwezige afbeelding van vierpuntssterren in het wapen, volgens de wapenkunde, onjuist is.


Kadastrale kaart van de heerlijkheid Oud-Wulven en Waijen, met ingekleurd wapen, en kadastrale kaart van Blijendaal te Tienhoven, door Pieter Hendrik Testas, naar de kadastrale kaart van J. Vesters, 1851. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 63. Kadastrale kaart van de heerlijkheid Oud-Wulven en Waijen, met ingekleurd wapen, en kadastrale kaart van Blijendaal te Tienhoven, door Pieter Hendrik Testas, naar de kadastrale kaart van J. Vesters, 1851. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 63.Het wapen had toebehoord aan de derde eigenaar van het kasteel: Johannes Rothe, gedoopt in de Nieuwe Kerk te Amsterdam op 10 december 1628. Hij was op 10 juli 1658 eigenaar van Oud Wulven geworden. Verdere studie leerde dat de aanwezige goudkleur vervangen moest worden door zilver en dat de sterren vijfpuntig moeten zijn. Na het schoonmaken van de steen bleek het wapenschild door de steenhouwer in de zeventiende eeuw zeer fijn gedetaillleerd te zijn afgewerkt.

*

Kopie van een kopie van een aanplakbiljet voor de verkoop van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen in 1657. Bron:familie Goes. Kopie van een kopie van een aanplakbiljet voor de verkoop van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen in 1657. Bron:familie Goes.


Fietsende kinderen onderweg naar Houten in de periode 1970-1980 ter hoogte van het huis aan de Oud Wulfseweg 5. Foto maker: onbekend. Fietsende kinderen onderweg naar Houten in de periode 1970-1980 ter hoogte van het huis aan de Oud Wulfseweg 5. Foto maker: onbekend.Bovenstaande is in strijd met hoe het wapen er nu na de restauratie uit ziet. Momenteel is het een rood wapen met een diagonale goudkleurige diagonale balk van linksboven naar rechtsonder met een rode klimmende leeuw. Onder en boven deze balk bevinden zich 3 goedkleurige sterren met 6 punten.

Overgenomen uit: Het Kromme-Rijngebied, 1995, nr. 2, blz. 35 - 38, Het kasteel Oud-Wulven  O.J. Wttewaall.


Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Oud Wulven in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839823. Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Oud Wulven in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839823. • Ambachtsheerlijkheidsschilderij Oud-Wulven en Waijen uit 1640. LB: Lobbendijk, MB tot RO: Oud-Wulfseweg, RB: Doornkade (weg), MB: Utrechtse Zandpad, M: kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.
 • Kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen vanuit het noordwesten gezien omstreeks 1700-1750. Rechts het kasteel midden en links bijgebouwen. Afkomst onbekend.
 • Kasteelterrein Oud-Wulven met bijgebouwen vanuit het noordwesten gezien omstreeks 1700. Rechts het kasteel midden en links bijgebouwen. Afkomst onbekend.
 • Een deel van de kasteeltoren Oud-Wulven in juli 1938. Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • Een reconstructie van hoe kasteel Oud-Wulven er weer uit moest komen te zien na een voorgenomen restauratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw (1). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • Een reconstructie van hoe kasteel Oud-Wulven er weer uit moest komen te zien na een voorgenomen restauratie in de jaren dertig van de twintigste eeuw (2). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van Oud-Wulven in de restanten van het gelijknamige kasteel in in juli 1938. Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van het vroegere kasteel Oud-Wulven in de zijgevel van het gemeentehuis van Houten (1). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.
 • De toegangspoort van het vroegere kasteel Oud-Wulven in de zijgevel van het gemeentehuis van Houten (2). Bron: Beeldbank RCE te Amersfoort.


       

Familieleden Testas die het landgoed, kasteel en de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen in bezit hadden

Jan Louis Testas van Oud-Wulven

Zicht op de Oud Wullfseweg in 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Oud Wullfseweg in 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel.1.   januari 1790 - oktober 1836   Jan Louis Testas   Geboren: 29 augustus 1759 te Amsterdam en overleden 5 oktober 1836 op 77 jarige leeftijd te Huize Oud-Wulven te gemeente Oud-Wulven (Houten, gemeente Oud-Wulven was per 1 januari 1858 tezamen met de gemeente Schonauwen opgegaan in de nieuwe gemeente Houten. Jan Louis Testas huwde op 29 september 1784 te Rhenen met Anna Agneta Smissaert (1757-1836).


Detail van een kadasterkaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven (1818-1858) ingetekend de vroegere landerijen van familie Testas. Kadastraal is ud-Wulven opgenomen in deze kaart onder gemeente Houten Sectie E. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45922. Detail van een kadasterkaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven (1818-1858) ingetekend de vroegere landerijen van familie Testas. Kadastraal is ud-Wulven opgenomen in deze kaart onder gemeente Houten Sectie E. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45922.


Tekening van een miliatire termometer te vinden in het archief van de familie Testas van Oud-Wulven. Bron: HUA, 29-33. Tekening van een miliatire termometer te vinden in het archief van de familie Testas van Oud-Wulven. Bron: HUA, 29-33.


Gezicht in het park van het mottekasteeltje Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het kasteeltje in de periode 1910-1920. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5862. Gezicht in het park van het mottekasteeltje Oud Wulven (Oud Wulfseweg) te Houten, met op de achtergrond de voorgevel van het kasteeltje in de periode 1910-1920. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5862.Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven

Detailfragment uit de ambachtsheerlijkheidschilderij van Oud-Wulven en Waijen uit 1640 van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg met linksboven het kasteeltje Oud-Wulven en het rechthuis. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Detailfragment uit de ambachtsheerlijkheidschilderij van Oud-Wulven en Waijen uit 1640 van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg met linksboven het kasteeltje Oud-Wulven en het rechthuis. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.2.   oktober 1836 - september 1886   Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven   Geboren 7 december 1799 te Utrecht en overleden op 86 jarige leeftijd te 23 september 1886 te Huize Oud-Wulven te gemeente Houten (Oud-Wulven)   Heer van Oud-Wulven en Waijen   Zoon van Jan Louis Testas en Anna Agneta Smissaert. Pieter Hendrik huwde op 30 september 1835 te Maarssen met Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem (1799-1877).


     

Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81. Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1883 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81. Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1883 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


      

Zicht op de Oud Wulfseweg in 1749 met links de boerderij Oud-Wulverbroek nr 17-17a en rechts het rechthuis van Oud-Wulven en Waijen, de voorganger van huize Jeannette-oord. Naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033. Zicht op de Oud Wulfseweg in 1749 met links de boerderij Oud-Wulverbroek nr 17-17a en rechts het rechthuis van Oud-Wulven en Waijen, de voorganger van huize Jeannette-oord. Naar een tekening van Jan de Beijer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033.


   

Terras op het kasteelterrein van Oud-Wulven met stoelen en tafel en twee honden rond 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Terras op het kasteelterrein van Oud-Wulven met stoelen en tafel en twee honden rond 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.


Kasteel Oud-Wulven rond 1905 met links vermoedelijke de tuimman van Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Kasteel Oud-Wulven rond 1905 met links vermoedelijke de tuimman van Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.


    


Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren 7 december 1799 te Utrecht stad en overleden 23 september 1886 te Huize Oud-Wulven en zijn echtgenote
Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem geboren 9 maart 1799 te 's-Gravenhage en overleden 28 janauri 1877 te Huize Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 81.


Kasteeltje Oud-Wulven in een (deels) gefantaseerde omgeving en vormgeving qua bouwstijl in de periode 1713-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Kasteeltje Oud-Wulven in een (deels) gefantaseerde omgeving en vormgeving qua bouwstijl in de periode 1713-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


   

Gezicht vanuit de Oudwulverbroekpolder met links achter de bomen boerderij Oud-Wulverbroek (Oud Wulfseweg 17-17a). Met middenin in het wit huis Jeannette-oord. Met daarop op de achtergrond de Oud-Wulfseweg rond 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Gezicht vanuit de Oudwulverbroekpolder met links achter de bomen boerderij Oud-Wulverbroek (Oud Wulfseweg 17-17a). Met middenin in het wit huis Jeannette-oord. Met daarop op de achtergrond de Oud-Wulfseweg rond 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.


Zicht op één van de lanen in de tuin op het kasteelterrein van Oud-Wulven in ca. 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Zicht op één van de lanen in de tuin op het kasteelterrein van Oud-Wulven in ca. 1905. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.


 

Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven

Familiewapen van Heldewier, Bron: HUA, 29-33. Familiewapen van Heldewier, Bron: HUA, 29-33.3.   september 1886 - oktober 1922.   Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven   Geboren 7 juli 1836 te Huize Oud-Wulven te gemeente Oud-Wulven (Houten) en overleden overleden op 86 jarige leeftijd op 23 december 1922 te Rhenen   Heer van Oud-Wulven en Waijen.

Zoon van Pieter Hendrik Testas van Oud-Wulven en Anna Henriette Wilhelmina van Kerchem. Louis Jan Anne huwde op 18 april 1861 te 's-Gravenhage met Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier (1828-1905).


    

Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90. Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90. Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud Wulven. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


   

Luchtfoto vanuit het zuiden gezien van het landgoed Oud-Wulven met midden en links en kassencomplex van Jongerius en het kasteelterrein Oud-Wulven. Midden (b.n.b.) de Oud Wulfseweg met rechts daarvan boerderij Oud-Wulverbroek en ten noorden daarvan het huis Nieuw-Wulven in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto vanuit het zuiden gezien van het landgoed Oud-Wulven met midden en links en kassencomplex van Jongerius en het kasteelterrein Oud-Wulven. Midden (b.n.b.) de Oud Wulfseweg met rechts daarvan boerderij Oud-Wulverbroek en ten noorden daarvan het huis Nieuw-Wulven in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven, Heer van Oud-Wulven en Waijen. Geboren te Huize Oud-Wulven op 7 juli 1836 en overleden te Rhenen op 23 december 1922 en zijn echtgenote Charlotte Jenny Jacqueline Constance Helderwier geboren 9 april 1828 te 's-Gravenhage en 
overleden op 21 oktober 1905 te Huize Oud-Wulven.
Bron: Het Utrechts Archief 29-33 90.


Omslag van het Lekdijksgeld onder gemeente Oud-Wulven in 1836, waaronder de vele landerijen van Louis Anne Testas van Oud-Wulven met een grootte van ruim 78 hectare. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard. Omslag van het Lekdijksgeld onder gemeente Oud-Wulven in 1836, waaronder de vele landerijen van Louis Anne Testas van Oud-Wulven met een grootte van ruim 78 hectare. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard.


Tekening van kasteel Oud-Wulven getekend in 1855 door Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven naar een tekening uit 1749. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 89. Tekening van kasteel Oud-Wulven getekend in 1855 door Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven naar een tekening uit 1749. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 89.


      

Zicht op het kasteelterrein Oud-Wulven in 1700-1750 in de richting van het oosten. Met links de boerderij, met rechts daarvan het rechtshuis van Oud-Wulven en Waijen. Rechts de vijver met rechts daarvan het kasteeltje Oud-Wulven. Bron: Van Hengstum. Zicht op het kasteelterrein Oud-Wulven in 1700-1750 in de richting van het oosten. Met links de boerderij, met rechts daarvan het rechtshuis van Oud-Wulven en Waijen. Rechts de vijver met rechts daarvan het kasteeltje Oud-Wulven. Bron: Van Hengstum.


Kadasterkaart van het landgoed Oud-Wulven in 1832. Met vijver, kasteel, noordelijke en zuidelijke laan, boerderij en het rechthuis van Oud-Wulven en Waijen, midden verticaal de Oud Wulfseweg en rechts de boerderij Oud-Wulverbroek. Bron: HISGIS Utrecht. Kadasterkaart van het landgoed Oud-Wulven in 1832. Met vijver, kasteel, noordelijke en zuidelijke laan, boerderij en het rechthuis van Oud-Wulven en Waijen, midden verticaal de Oud Wulfseweg en rechts de boerderij Oud-Wulverbroek. Bron: HISGIS Utrecht.


Gezicht op het kasteelterrein van Oud-Wulven in 1700-1750 richting het noordoosten. Met links een boerderij die in 1869 zou afbranden. Rechts het rechthuis van Oud-Wulven waar het bestuur van het gerecht samen kwamen. Rechts op de voorgrond de vijver die voor het kasteeltje lag (zie plattegrond hierboven voor de positie van de afbeelding). Bron: Van Hengstum. Gezicht op het kasteelterrein van Oud-Wulven in 1700-1750 richting het noordoosten. Met links een boerderij die in 1869 zou afbranden. Rechts het rechthuis van Oud-Wulven waar het bestuur van het gerecht samen kwamen. Rechts op de voorgrond de vijver die voor het kasteeltje lag (zie plattegrond hierboven voor de positie van de afbeelding). Bron: Van Hengstum.Charles François Testas van Oud-Wulven

Charles François Testas van Oud-Wulven. Geboren 21 september 1864 en overleden op 6 september 1954 te Rhenen. Hij was Heer van Oud-Wulven en Waijen. Hier zit hij tezamen met Mejufvrouw Reina de Waal in 1934 in huis Waaien te Rhenen, Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 121. Charles François Testas van Oud-Wulven. Geboren 21 september 1864 en overleden op 6 september 1954 te Rhenen. Hij was Heer van Oud-Wulven en Waijen. Hier zit hij tezamen met Mejufvrouw Reina de Waal in 1934 in huis Waaien te Rhenen, Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief 29-33 121.4.   september 1882 - juli 1906/februari 1910   Charles François Testas van Oud-Wulven   Geboren 21 september 1864 te Huize Oud-Wulven te gemeente Houten en overleden op 90 jarige leeftijd op 6 september 1954 te Rhenen   Heer van Oud-Wulven en Waijen  Zoon van Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier.

Charles François huwde huwde op 10 oktober 1889 te 's-Gravenhage met Maria Anna Lans (1863-1944). Charles François Testas was de laatste heer die het landgoed Oud-Wulven in de periode juli 1906/februari 1910 verkocht aan Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden” die gevestigd was te Amsterdam. De verkoop van het landgoed werd definitief op 15 februari 1910.


Portret van (rechts) Charles François Testas van Oud-Wulven (1864-1954) en zijn zus Anna Henriette Petronella Testas-Van Rappard (1862-1954) in de 1947. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Portret van (rechts) Charles François Testas van Oud-Wulven (1864-1954) en zijn zus Anna Henriette Petronella Testas-Van Rappard (1862-1954) in de 1947. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


Portret van Charles François Testas van Oud-Wulven met zijn eerste auto bij de schuur van zijn huis Klein Curaçao rond 1900. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 101. Portret van Charles François Testas van Oud-Wulven met zijn eerste auto bij de schuur van zijn huis Klein Curaçao rond 1900. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 101.


Portret van Anna Henriette Petronella Testas-Van Rappard (1862-1954) in de 1947. Echtgenote van Alexander Carel Paul George ridder van Rappard (1862-1922). Bron: Stadsarchief Amsterdam. Portret van Anna Henriette Petronella Testas-Van Rappard (1862-1954) in de 1947. Echtgenote van Alexander Carel Paul George ridder van Rappard (1862-1922). Bron: Stadsarchief Amsterdam.


       


Uit dit huwelijk kwamen drie dochters voort.
Waarop de tak (Utrecht) van Testas van Oud-Wulven in 1986 zou uitsterven.
Deze drie dochters zijn:

1.   Charlotte Louise Testas geboren woensdag 8 oktober 1890 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten.

Charlotte Louise huwde op woensdag 17 juni 1914 te Hilversum met Gerard Bernardus Wttewaall geboren 22 november 1882 te 's-Gravenhage en overleden februari 1960. Hij werd 77 jaar oud.

Charlotte Louise Wttewaall-Testas overleed op zondag 6 april 1986 te Renkum, Gelderland.

Zij werd 95 jaar.

Uit dit huwelijk kwamen twee dochters voort:

Maria Anna Wttewaall geboren maandag 24 mei 1915 te Rijswijk en overleden vrijdag 17 januari 1986 te Heelsum, Gelderland. Zij was gehuwd met H.H. Kreeftenberg.

Adéle Wttewaall geboren 26 augustus 1917 te Rijswijk. Wanneer zij overleden is, is onbekend.

In 1986 woonde ze nog in Zeist.


Diverse jongedames Von Son en Testas in augustus 1908. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Diverse jongedames Von Son en Testas in augustus 1908. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.2.   Louise Charlotte Testas geboren woensdag 8 oktober 1890 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten.

Louise Charlotte Testas overleed ongehuwd en kinderloos op dinsdag 1 december 1981 te Driebergen-Rijsenburg. Zij werd 91 jaar oud.


Daniël Boissevain (Geboren: 29 juni 1969) Bron: Antonjo / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) / commons.wikimedia.org. Daniël Boissevain (Geboren: 29 juni 1969) Bron: Antonjo / CC BY-SA (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0) / commons.wikimedia.org.3.   Constance Johanna Testas geboren 17 juni 1895 te Huize Oud-Wulven, gemeente Houten en overleden op 27 maart 1968 te Laren.

Constance Johanna huwde op 12 oktober 1919 te Hong Kong met Gustaaf Adolf Lukas Boissevain geboren 6 januari 1894 te Huize Buen Retiro, te Hilversum en overleden 22 mei 1980 te Laren.

Constance Johanna Testas is de grootmoeder van de Amsterdamse acteur Daniël Bossevain geboren zondag 29 juni 1969.


Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826. Gezicht op de boerderij Het Groen aan de Oud Wulfseweg te Houten, vanaf de Utrechtseweg in februari 1967. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 839826.


           

 Fotoalbum familie Testas van Oud-Wulven

afkomstig van diverse archiefdiensten


            

Brief van de heer J. Hol (Prins Clausstraat 9) die het college van burgmeester en wethouders aanschrijft uit maart 1988 waarbij hij uit de boeken doet dat zijn vader in maart 1925 het huis Jeannette-oord aankocht van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden. De familie Hol bewoonde ruim 30 jaar Jeannette-oord. Ooit kwamen er wiggelroedelopers en helderziende aan de deur die beweerde dat er munten onder de grond lagen en dat het kasteel Oud Wulven ooit op een andere plek zou hebben gestaan. Na de storm in mart 1947 waaide het kasteeltje op. Familie Hol wilde eerder het poortje van Oud Wulven onderaan het het heuveltje van het kasteel plaatsen. Bron: RAZU, 005. Brief van de heer J. Hol (Prins Clausstraat 9) die het college van burgmeester en wethouders aanschrijft uit maart 1988 waarbij hij uit de boeken doet dat zijn vader in maart 1925 het huis Jeannette-oord aankocht van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden. De familie Hol bewoonde ruim 30 jaar Jeannette-oord. Ooit kwamen er wiggelroedelopers en helderziende aan de deur die beweerde dat er munten onder de grond lagen en dat het kasteel Oud Wulven ooit op een andere plek zou hebben gestaan. Na de storm in mart 1947 waaide het kasteeltje op. Familie Hol wilde eerder het poortje van Oud Wulven onderaan het het heuveltje van het kasteel plaatsen. Bron: RAZU, 005.


Plattegrond uit 1988 waarbij in grijsraster gearceerd is dat de gemeente Houten en stuk grond aankoopt voor de ontwikkeling ontwikkeling en aanleg van begraafplaats Oud-Wulven. Koop geschied van de heer D.A. Rijksen. Bron: RAZU, 005. Plattegrond uit 1988 waarbij in grijsraster gearceerd is dat de gemeente Houten en stuk grond aankoopt voor de ontwikkeling ontwikkeling en aanleg van begraafplaats Oud-Wulven. Koop geschied van de heer D.A. Rijksen. Bron: RAZU, 005.


Plattegrond van de kassen in ontwikkeling van Jongerius met het noorden links. En de aankoop van een perceel grond ten westen van de Oud Wulfseweg waar een bosje op aangelegd zou worden en de rest van de grond gebruikt zou gaan worden in 1988. Bron: RAZU, 005. Plattegrond van de kassen in ontwikkeling van Jongerius met het noorden links. En de aankoop van een perceel grond ten westen van de Oud Wulfseweg waar een bosje op aangelegd zou worden en de rest van de grond gebruikt zou gaan worden in 1988. Bron: RAZU, 005.


In grijs gearceerd het stuk bos ten westen van de Oud Wulfseweg wat in 1988 door de gemeente Houten werd aangekocht van de heer D.A. Rijksen. Bron: RAZU, 005. In grijs gearceerd het stuk bos ten westen van de Oud Wulfseweg wat in 1988 door de gemeente Houten werd aangekocht van de heer D.A. Rijksen. Bron: RAZU, 005.

 

    

 't Oude Koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 12     

Zijaanzicht van 't Oude Koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989 met erachter de toenmalige schuur. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Zijaanzicht van 't Oude Koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989 met erachter de toenmalige schuur. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.Aan de weg gelegen woonhuis met aangebouwde, dwarsgeplaatste schuur achter
het voorhuis. Witgepleisterd pand op een rechthoekige plattegrond met geteerde plint en grijze pannen gedekt gebroken schilddak; de nok haaks op de weg. Eén bouwlaag met zolderverdieping. Vier traveeén breed. De voorgevel staat haaks op de weg. De schuur heeft een pannen gedekt mansarde dak, evenwijdig aan het dak van het voorhuis. Straatbomen links opzij van het pand.
Voorgevel: door middel van lisenen geleed in drie traveeén.

In de middelste travee een monumentale ingangspartij bestaande uit een dubbele houten: boven- en onderdeur. Hierboven tussen uitkragende wangen een bovenlicht bestaande uit vijf hoge en smalle trapeziumvormige ruiten. Het geheel wordt bekroond door een drietal gepotdekselde planken met daarboven een dakkapel. Aan weerskanten van de deur een identieke hoog en smal vierruits schuifvenster met vierruits bovenlicht. De linker travee heeft een boven- en onderdeur in het midden. De rechter travee heeft een centraal geplaatst groot zesruits schuifvenster met zesruits bovenlicht.

Linkerzijgevel: Hoeklisenen. Links een grote dubbele houten deur met rechts
daarvan twee identieke rechthoekige betonnen stalramen, zesruits.
Rechterzi jgevel: hoeklisenen. Links een deur met bovenlicht. Rechts daar-
van een drietal identieke zesruits schuifvensters.

De schuur is gepleisterd en heeft symmetrisch ingedeelde.


Zijaanzicht van 't Oude Koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989 met erachter de toenmalige schuur. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Zijaanzicht van 't Oude Koetshuis van Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989 met erachter de toenmalige schuur. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.De voorgevel heeft een centraal geplaatste houten deur met aan weerskanten een klein en groter segmentboogvormig gietijzeren stalraam, Op de zolderverdieping twee identieke stalramen als uiterst links en rechts op de beganegrond.

De achtergevel is gaaf en heeft gietijzeren rondboogvensters. De rechterzijgevel heeft naast een zolderluik twee identieke houten deuren en vier identieke stalramen als in de voorgevel.
Aan de weg gelegen witgepleisterd pand met pannen gebroken schilddak, vermoedelijk daterend uit de XVII le eeuw. Van architectuurhistorisch belang vanwege het bouwtype, dat bovendien vrij zeldzaam is. Cultuurhistorisch belangrijk vanwege de betekenis voor de nederzettingsgeschiedenis.
Waardevol als onderdeel van het voormalige gehucht Oud Wulven.

De oorspronkelijke relatie met de omgeving is onaangetast.


De toagangsdeur opgetrokken in de Amsterdamse Stijl aan de Oud Wulfseweg 12 in de voorgevel van 't Oude Koetshuis in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. De toagangsdeur opgetrokken in de Amsterdamse Stijl aan de Oud Wulfseweg 12 in de voorgevel van 't Oude Koetshuis in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


De toenmalige schuur bij 't Oude Koetshuis van Jeannette-oord aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989. Foto: O.J> Wttewaall. Bron: RAZU, 033. De toenmalige schuur bij 't Oude Koetshuis van Jeannette-oord aan de Oud Wulfseweg 12 in 1989. Foto: O.J> Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


 

Noordelijke Oprijlaan van Oud-Wulven en poortwachterswoning Vita Nova aan de Utrechtseweg 19

Poortwachterswoning aan de Utrechtseweg 19 uit 1700 naast de oprijlaan van Oud-Wulven in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Poortwachterswoning aan de Utrechtseweg 19 uit 1700 naast de oprijlaan van Oud-Wulven in 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.Woonhuis en toegangspalen, gelegen langs de weg uit 1700. Witgepleisterd pand met geschilderde plint op een rechthoekige plattegrond. Met grijze pannen gedekt schilddak; de nok haaks op de weg. Eén bouwlaag met zolderverdieping.

Eén travee breed. Siertuin omgeven door een haag véér en rechts opzij. Leilinden véoér, en links opzij van het pand een solitairboom. Voorgevel: venster met bovenlicht. Linkerzi jgevel: links drie identieke vensters met bovenlicht. Rechts soortgelijk venster maar groter. Dakkapel met plat dakje en tweelicht draaivenster. Rechterzi jgevel: rechthoekige aanbouw met plat dak, waarin een  dubbele deur. Links hiervan een tweelicht venster. Rechts van de deur een hoge, van de grond af gemetselde schoorsteen, die uit het gevelvlak van de aanbouw breekt. Linksonder in het hoofdvolume een kelderraam. Rondom het gehele pand loop een (nieuwe) gesneden gootlijst.

Aan de weg gelegen witgepleisterd woonhuis met pannen schilddak uit XVIII, en leilinden. Van cultuurhistorisch belang als v.m. poortwachterswoning aan het begin van de oprijlaan naar Oud Wulven.


Een gedeelte van de zuidelijke oprijlaan achter het kassencomplex aan de Utrechtseweg in de zomer van 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een gedeelte van de zuidelijke oprijlaan achter het kassencomplex aan de Utrechtseweg in de zomer van 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Collega van de Oud-Wulven, links de noordelijke oprijlaan van Oud-Wulven, rechts het huis aan de Oud Wulfseweg nr. 14 rond 1860 gebouwd. Foto in de zomer van 2023, Sander van Scherpenzeel. Collega van de Oud-Wulven, links de noordelijke oprijlaan van Oud-Wulven, rechts het huis aan de Oud Wulfseweg nr. 14 rond 1860 gebouwd. Foto in de zomer van 2023, Sander van Scherpenzeel.


De noordelijke oprijlaan van Oud- Wulven in de richting van de Oud Wulfseweg gezien in de zomer van 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. De noordelijke oprijlaan van Oud- Wulven in de richting van de Oud Wulfseweg gezien in de zomer van 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

Zuidelijke Oprijlaan van Oud-Wulven 

Kadasterkaart uit 1832 waarin met een rode lijn gearceerd de zuidelijke oprijlaan die tot 1944 als kadasterperceel actief was. Bron: HISGIS Utrecht. Kadasterkaart uit 1832 waarin met een rode lijn gearceerd de zuidelijke oprijlaan die tot 1944 als kadasterperceel actief was. Bron: HISGIS Utrecht.


Blauwdruk van het huisje aan de Utrechtseweg dat door Jan Louis Testas van Oud-Wulven in 1839 werd gebouwd aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven. Huisje stond tot 1936 aan de Utrechtseweg. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van het huisje aan de Utrechtseweg dat door Jan Louis Testas van Oud-Wulven in 1839 werd gebouwd aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven. Huisje stond tot 1936 aan de Utrechtseweg. Bron: RAZU, 109.


Hulpkaart van het nieuw te bouwen huisje aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven in 1839 gebouwd door Jan Louis Testas van Oud-Wulven. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987. Hulpkaart van het nieuw te bouwen huisje aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven in 1839 gebouwd door Jan Louis Testas van Oud-Wulven. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.


Blauwdruk van het huisje (doorsenden van indeling) aan de Utrechtseweg dat door Jan Louis Testas van Oud-Wulven in 1839 werd gebouwd aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven. Huisje stond tot 1936 aan de Utrechtseweg. Bron: RAZU, 109. Blauwdruk van het huisje (doorsenden van indeling) aan de Utrechtseweg dat door Jan Louis Testas van Oud-Wulven in 1839 werd gebouwd aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven. Huisje stond tot 1936 aan de Utrechtseweg. Bron: RAZU, 109.


Bij de verkoop van het landgoed Oud-Wulven in 1925 door de Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam werd het landgoed verder opgedeeld in diverse percelen. Bron: kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Bij de verkoop van het landgoed Oud-Wulven in 1925 door de Vereniging Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam werd het landgoed verder opgedeeld in diverse percelen. Bron: kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Voorwaarden op de blauwdruk van de verbouwing van het huisje aan de Utrechtseweg door familie De Rijk in 1936. Bron: RAZU, 109. Voorwaarden op de blauwdruk van de verbouwing van het huisje aan de Utrechtseweg door familie De Rijk in 1936. Bron: RAZU, 109.


Het opheffen van het perceel van de zuidelijke van de oprijlaan van Oud-Wulven in 1944 in de percelering en sloop van het huisje van familie De Rijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Het opheffen van het perceel van de zuidelijke van de oprijlaan van Oud-Wulven in 1944 in de percelering en sloop van het huisje van familie De Rijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Kadaster hulpkaart uit augustus 1979 met de hermeting van diverse percelen in Oud-Wulven langs de Oud Wulfseweg en de Lobbendijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Kadaster hulpkaart uit augustus 1979 met de hermeting van diverse percelen in Oud-Wulven langs de Oud Wulfseweg en de Lobbendijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bron: RAZU, 109. Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bron: RAZU, 109.


Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bron: RAZU, 109. Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bron: RAZU, 109.


Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bijbehorende brief. Bron: RAZU, 109. Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Bijbehorende brief. Bron: RAZU, 109.


Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Einde van de bouwvergunning met handtekening met secretaris DE Ruijter. Bron: RAZU, 109. Bouwvergunning tot het verbouwen van het huisje uit 1840 aan de Utrechtseweg aan de westzijde van de zuidelijke oprijlaan van Oud-Wulven uit september 1936. Einde van de bouwvergunning met handtekening met secretaris DE Ruijter. Bron: RAZU, 109.


   

Huize Folmina, Oud Wulfseweg 4 

Gezicht op huis Folmina (achtergevel) aan de Oud Wulfseweg 4 rond 1950 ten tijden dat het Doopsgezind Kindertehuis er gevestigd was. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Gezicht op huis Folmina (achtergevel) aan de Oud Wulfseweg 4 rond 1950 ten tijden dat het Doopsgezind Kindertehuis er gevestigd was. Bron: Stadsarchief Amsterdam.Het in Amsterdamse-Schoolstijl opgetrokken landhuis is in 1919 in opdracht van de Vereniging Hulp voor Onbehuisden gebouwd, naar een ontwerp van de Amsterdamse architect J. de Meijer. Een gevelsteen vermeldt het bouwjaar: "In dankbare herinnering/ aan de weldoener der armen/ 1919.

Oorspronkelijk was het een tehuis voor moeilijk opvoedbare meisjes. Het pand beslaat een L-vormige plattegrond en bestaat uit twee bouwlagen en een zolderverdieping onder een steil pannen schilddak. Gekoppelde vensters met roedenverdeling zorgen voor daglicht. De vensters op de zolderverdieping hebben de vorm van erkers, die door de gootlijst breken.
De ingangspartij in de achtergevel valt op door de trapeziumvormige zijlichten. Het pand is in de loop der jaren diverse keren verbouwd, het laatst bij de renovatie van 1985-1986. Een merkwaardig bijgebouwtje is het zevenzijdige paviljoen onder rieten tentdak, dat diende als ziekenbarak.

Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.

De naam Folmina komt van de naam Folmer en is een Friese naam.
Met een tweestammige Germaanse naam met ongeveer de betekenis 'beroemd onder het volk'.
Uit Folk-, dit betekent volk, krijgsvolk' (zie folk-) en -mar 'vermaard, beroemd'.

Bron: https://www.ensie.nl/meertens-instituut/folmer.

Het huis Folmina werd op woensdag 2 april 1997 ondergebracht in een VVE (Vereniging voor Eigenaren), genaamd Vereniging van Eigenaars Oud Wulven.

Bron: Kadastralekaart.com.


Verkoop advertentie voor de verkoop van het landgoed Oud-Wulven van 6 oktober 1909 waarop Charles van Testas van Oud-Wulven zijn deel van het landgoed met het kasteeltje zou verkopen aan de Amsterdamse 'Vereeniging voor Onbehuisden'. Vader Louis Jan Anne Testas zou het laatste gedeelte van het landgoed in oktober 1922 twee manden voor zijn overlijden van de hand doen. Bron: Delpher.nl. Verkoop advertentie voor de verkoop van het landgoed Oud-Wulven van 6 oktober 1909 waarop Charles van Testas van Oud-Wulven zijn deel van het landgoed met het kasteeltje zou verkopen aan de Amsterdamse 'Vereeniging voor Onbehuisden'. Vader Louis Jan Anne Testas zou het laatste gedeelte van het landgoed in oktober 1922 twee manden voor zijn overlijden van de hand doen. Bron: Delpher.nl.


Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg nr. 4 in 1988-1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033. Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg nr. 4 in 1988-1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 033.


Fragment uit de verkoopakte van het landgoed ten overstaan van de Houtense notaris Immink waarbij Charles Testas van Oud Wulven zijn landgoed op dinsdag 15 februari 1910 verkocht voor f. 30.000- , gulden aan De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910. Fragment uit de verkoopakte van het landgoed ten overstaan van de Houtense notaris Immink waarbij Charles Testas van Oud Wulven zijn landgoed op dinsdag 15 februari 1910 verkocht voor f. 30.000- , gulden aan De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910.


Bovenaan de handtekening van Charles Testas van Oud Wulven en mede bestuurders van De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Een organisatie uit Amsterdam die jonge meisjes tussen de 14 en 16 jaar een nieuwe kans wil geven buiten de stad om ze lessen in wassen, strijken, naaien knippen, koken en te geven en worden opgeleid als huisvrouw of als dienstmeid. Charles verkocht zijn familielandgoed wat al 120 jaar in de familie Testas voor f. 30.000- , gulden ten overstaan van de Houtense notaris Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910. Bovenaan de handtekening van Charles Testas van Oud Wulven en mede bestuurders van De Vereniging Hulp voor Onbehuisden. Een organisatie uit Amsterdam die jonge meisjes tussen de 14 en 16 jaar een nieuwe kans wil geven buiten de stad om ze lessen in wassen, strijken, naaien knippen, koken en te geven en worden opgeleid als huisvrouw of als dienstmeid. Charles verkocht zijn familielandgoed wat al 120 jaar in de familie Testas voor f. 30.000- , gulden ten overstaan van de Houtense notaris Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 459 1909-1910 aug.-okt. 15-02-1910.


Op woensdag 28 januari 1925 verkocht de 'Vereeniging voor Onbehuisden' uit Amsterdam ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink het noordelijke deel van het landgoed Oud-Wulven aan diverse particulieren. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 488 1925 Wo. 28-01-1925. Op woensdag 28 januari 1925 verkocht de 'Vereeniging voor Onbehuisden' uit Amsterdam ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink het noordelijke deel van het landgoed Oud-Wulven aan diverse particulieren. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 488 1925 Wo. 28-01-1925.


Eerste steenlegging van het huis 'Folmina' aan de Oud Wulfseweg 4 'In dankbare Herinnering aan de Weldoenster der Armen' 'Maart 1919'. Gemetseld in de noordelijke gevel van het huis Folmina. Foto: augustus 2021, Sander van Scherpenzeel. Eerste steenlegging van het huis 'Folmina' aan de Oud Wulfseweg 4 'In dankbare Herinnering aan de Weldoenster der Armen' 'Maart 1919'. Gemetseld in de noordelijke gevel van het huis Folmina. Foto: augustus 2021, Sander van Scherpenzeel.


Meisjes Folmina-Paviljoen Houten Meisjes Folmina-Paviljoen Houten


Op vrijdag 1 juni van het jaar 1951 vond ten overstaan van de Amsterdamse notaris Willem Wijnand Rutgers de verkoop plaats van het huis Oud-Wulven of anders gezegd Folmina waarbij Wilhelmis Hendrikus Marks, bedrijfsdirecteur van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden en als gemachtigde van de volgende heren als volmachtig handelende van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman, rechter in het Arrondissement Amsterdam, Mr. Regorus Korthals Altes, advocaat en procureur, en de heer Frits Flessman, directeur ener naamloze vennootschap, wonende te Aerdenhout. Ter andere zijde heren Cornelis Blaauw, account en Cornelis Hendrik Blaauw, administrateur, beide wonende in Amsterdam, zoals blijkt uit de onderhandse akte van volmacht van lasthebber van het Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gevestigd in Amsterdam en de bij zittende heren Willem Frederik Golterman, doopsgezind predikant , Mr. Herman Craandijk, advocaat en procureur en de heer Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer, directeur van de N.V. Nationale Hypotheekbank. Waarbij zij het huis Folmina Aankocht voor de koopprijs van ƒ. 40.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9457 (1057), 1951 mei 24-1951 juni 12 E616 Folmina 1057.92. Op vrijdag 1 juni van het jaar 1951 vond ten overstaan van de Amsterdamse notaris Willem Wijnand Rutgers de verkoop plaats van het huis Oud-Wulven of anders gezegd Folmina waarbij Wilhelmis Hendrikus Marks, bedrijfsdirecteur van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden en als gemachtigde van de volgende heren als volmachtig handelende van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman, rechter in het Arrondissement Amsterdam, Mr. Regorus Korthals Altes, advocaat en procureur, en de heer Frits Flessman, directeur ener naamloze vennootschap, wonende te Aerdenhout. Ter andere zijde heren Cornelis Blaauw, account en Cornelis Hendrik Blaauw, administrateur, beide wonende in Amsterdam, zoals blijkt uit de onderhandse akte van volmacht van lasthebber van het Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gevestigd in Amsterdam en de bij zittende heren Willem Frederik Golterman, doopsgezind predikant , Mr. Herman Craandijk, advocaat en procureur en de heer Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer, directeur van de N.V. Nationale Hypotheekbank. Waarbij zij het huis Folmina Aankocht voor de koopprijs van ƒ. 40.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9457 (1057), 1951 mei 24-1951 juni 12 E616 Folmina 1057.92.


Op vrijdag 1 juni van het jaar 1951 vond ten overstaan van de Amsterdamse notaris Willem Wijnand Rutgers de verkoop plaats van het huis Oud-Wulven of anders gezegd Folmina waarbij Wilhelmis Hendrikus Marks, bedrijfsdirecteur van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden en als gemachtigde van de volgende heren als volmachtig handelende van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman, rechter in het Arrondissement Amsterdam, Mr. Regorus Korthals Altes, advocaat en procureur, en de heer Frits Flessman, directeur ener naamloze vennootschap, wonende te Aerdenhout. Ter andere zijde heren Cornelis Blaauw, account en Cornelis Hendrik Blaauw, administrateur, beide wonende in Amsterdam, zoals blijkt uit de onderhandse akte van volmacht van lasthebber van het Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gevestigd in Amsterdam en de bij zittende heren Willem Frederik Golterman, doopsgezind predikant , Mr. Herman Craandijk, advocaat en procureur en de heer Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer, directeur van de N.V. Nationale Hypotheekbank. Waarbij zij het huis Folmina Aankocht voor de koopprijs van ƒ. 40.000-, gulden. Eind van beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9457 (1057), 1951 mei 24-1951 juni 12 E616 Folmina 1057.92. Op vrijdag 1 juni van het jaar 1951 vond ten overstaan van de Amsterdamse notaris Willem Wijnand Rutgers de verkoop plaats van het huis Oud-Wulven of anders gezegd Folmina waarbij Wilhelmis Hendrikus Marks, bedrijfsdirecteur van de Vereniging voor Hulp voor Onbehuisden en als gemachtigde van de volgende heren als volmachtig handelende van Mr. Ubbo Willem Hendrik Stheeman, rechter in het Arrondissement Amsterdam, Mr. Regorus Korthals Altes, advocaat en procureur, en de heer Frits Flessman, directeur ener naamloze vennootschap, wonende te Aerdenhout. Ter andere zijde heren Cornelis Blaauw, account en Cornelis Hendrik Blaauw, administrateur, beide wonende in Amsterdam, zoals blijkt uit de onderhandse akte van volmacht van lasthebber van het Algemene Doopsgezinde Sociëteit, gevestigd in Amsterdam en de bij zittende heren Willem Frederik Golterman, doopsgezind predikant , Mr. Herman Craandijk, advocaat en procureur en de heer Jakob Gijsbert de Hoop Scheffer, directeur van de N.V. Nationale Hypotheekbank. Waarbij zij het huis Folmina Aankocht voor de koopprijs van ƒ. 40.000-, gulden. Eind van beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9457 (1057), 1951 mei 24-1951 juni 12 E616 Folmina 1057.92.


Op maandag 1 februari van het jaar 1960 vond ten overstaan van de Utrechse notaris Antonius Johannes Josephus Maria van Iersel de verkoop plaats van het huis Folmina . De heer Reinier de Zeeuw, Doopsgezind Predikant in algemene dienst, wonende te Utrecht ten handelende  als secretaris van na te noemen Sociëteit en als lasthebber van de heren Dominee Simon Martinus Anton Daalder, doopsgezind predikant, wonende te Haarlem en de heer Gerrit Hendrik Rahusen, commissionair in effecten, wonende te Amsterdam. beiden in hun hoedanigheid van respectievelijke Voorzitter en Eerste Penningmeester van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit gevestigd te Amsterdam. En ter andere zijde de heer Henricus Petrus Cornelis Peek, aannemer, wonende te Utrecht en de heer Bertus Gerardus Wilhelmus Peek, vertegenwoordiger en wonende te Bunnik en deze beide handelende van de ''N.V. Handelscompagnie '' Cammingha'' gevestigd te Utrecht die voor de koopprijs het huis Folmina aankopen van  ƒ. 60.000-, gulden. Begin beschrijving van akte.Bron: Het Utrechts Archief,  1294 9650 (1250), 1960 jan. 27-1960 febr. 8 E616 1250.63 Folmina. Op maandag 1 februari van het jaar 1960 vond ten overstaan van de Utrechse notaris Antonius Johannes Josephus Maria van Iersel de verkoop plaats van het huis Folmina . De heer Reinier de Zeeuw, Doopsgezind Predikant in algemene dienst, wonende te Utrecht ten handelende  als secretaris van na te noemen Sociëteit en als lasthebber van de heren Dominee Simon Martinus Anton Daalder, doopsgezind predikant, wonende te Haarlem en de heer Gerrit Hendrik Rahusen, commissionair in effecten, wonende te Amsterdam. beiden in hun hoedanigheid van respectievelijke Voorzitter en Eerste Penningmeester van de Algemene Doopsgezinde Sociëteit gevestigd te Amsterdam. En ter andere zijde de heer Henricus Petrus Cornelis Peek, aannemer, wonende te Utrecht en de heer Bertus Gerardus Wilhelmus Peek, vertegenwoordiger en wonende te Bunnik en deze beide handelende van de ''N.V. Handelscompagnie '' Cammingha'' gevestigd te Utrecht die voor de koopprijs het huis Folmina aankopen van  ƒ. 60.000-, gulden. Begin beschrijving van akte.Bron: Het Utrechts Archief,  1294 9650 (1250), 1960 jan. 27-1960 febr. 8 E616 1250.63 Folmina.


Op maandag 1 februari van het jaar 1960 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonius Johannes Josephus Maria van Iersel. Waarbij de volgende getuigen optraden Henricus Petrus Cornelis Peek, aannemer en de heer Bertus Gerardus Wilhelmus Peek, vertegenwoordiger, beide handelende als de enige directeuren van de N.V. Handelscompagnie ''Cammingha'', gevestigd in Utrecht in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de genoemde N.V. tot na te melden handeling volkomen bevoegd. Comparanten ter andere zijde De heer Doctor Cornelis Conrad ridder van Rappard, chirurg, wonende te Haarlem, de heer Otto Horst, wonende te Heemstede, de heer Mr. Willem Anton Tjeenk Willink, bankdirecteur, wonende te Haarlem.  Als respectievelijk handelende als  voorzitter, secretaris en penningmeester van na te melden Stichting Herstellings- en Verplegingsoord Unicum, gevestigd te Heemstede. Waarbij zij het huis Oud-Wulven of Folmina aankochten voor de koopsom van ƒ. 87.000,- gulden. De naam 'Unicum' is het Latijnse woord met de betekenis 'de enige'. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9650 (1250), 1960 jan. 27-1960 febr. 8 E616 1250.64 Folmina. Op maandag 1 februari van het jaar 1960 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Antonius Johannes Josephus Maria van Iersel. Waarbij de volgende getuigen optraden Henricus Petrus Cornelis Peek, aannemer en de heer Bertus Gerardus Wilhelmus Peek, vertegenwoordiger, beide handelende als de enige directeuren van de N.V. Handelscompagnie ''Cammingha'', gevestigd in Utrecht in overeenstemming met artikel 16 van de statuten van de genoemde N.V. tot na te melden handeling volkomen bevoegd. Comparanten ter andere zijde De heer Doctor Cornelis Conrad ridder van Rappard, chirurg, wonende te Haarlem, de heer Otto Horst, wonende te Heemstede, de heer Mr. Willem Anton Tjeenk Willink, bankdirecteur, wonende te Haarlem.  Als respectievelijk handelende als  voorzitter, secretaris en penningmeester van na te melden Stichting Herstellings- en Verplegingsoord Unicum, gevestigd te Heemstede. Waarbij zij het huis Oud-Wulven of Folmina aankochten voor de koopsom van ƒ. 87.000,- gulden. De naam 'Unicum' is het Latijnse woord met de betekenis 'de enige'. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9650 (1250), 1960 jan. 27-1960 febr. 8 E616 1250.64 Folmina.


   

Kadastersituatie op het terrein rond 1919 voor de bouw van de ziekenbarak voor het meisjes tehuis. Met zuidelijk de zuidelijke oprijlaan van het landgoed Oud Wulven die rond 1980 kadastraal verdwenen is door de aanleg van het Sportpark Oud-Wulven voor voetbalclub SV Houten. Rechts de Oud Wulfseweg, met midden rechtsboven het kasteelterrein Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Kadastersituatie op het terrein rond 1919 voor de bouw van de ziekenbarak voor het meisjes tehuis. Met zuidelijk de zuidelijke oprijlaan van het landgoed Oud Wulven die rond 1980 kadastraal verdwenen is door de aanleg van het Sportpark Oud-Wulven voor voetbalclub SV Houten. Rechts de Oud Wulfseweg, met midden rechtsboven het kasteelterrein Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Fragment van de blauwdruk met midden het huis met de westelijke achtergevel met het toegangsportaal. Rechts de noordelijke zijgevel met trappen met toegang tot de diverse verdiepingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Fragment van de blauwdruk met midden het huis met de westelijke achtergevel met het toegangsportaal. Rechts de noordelijke zijgevel met trappen met toegang tot de diverse verdiepingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Hulpkaart van het kasteelterrein Oud-Wulven omstreeks 1925. Met bovenaan de landgoed vijver met rechtsonder daarvan het kasteeltje op de heuvel. Rechtsonder huis Folmina met onderaan de zuidelijke laan van het landgoed Oud-Wulven. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Hulpkaart van het kasteelterrein Oud-Wulven omstreeks 1925. Met bovenaan de landgoed vijver met rechtsonder daarvan het kasteeltje op de heuvel. Rechtsonder huis Folmina met onderaan de zuidelijke laan van het landgoed Oud-Wulven. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Fragment van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina in 1919 met de kinderslaapkamer, meisjesslaapzaal, slaapkamer van de directrice, suppoostkamer, waslokaal en bakamers. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Fragment van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina in 1919 met de kinderslaapkamer, meisjesslaapzaal, slaapkamer van de directrice, suppoostkamer, waslokaal en bakamers. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Intekening op de hulpkaart van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 omstreeks 1920. Bron; Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Intekening op de hulpkaart van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 omstreeks 1920. Bron; Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Fragment van de blauwdruk van de te bouwen huis Folmina in 1919 met de suppoostkamer, slaapzaal en het waslokaal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Fragment van de blauwdruk van de te bouwen huis Folmina in 1919 met de suppoostkamer, slaapzaal en het waslokaal. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Ontwerptekening van het ontijzeringshuisje op het Folmina om het grondwater te ontijzeren doormiddel van zuurstof te slaan op het water. Zodat het water drinkbaar wordt gemaakt. Ontwerptekening uit 1919. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Ontwerptekening van het ontijzeringshuisje op het Folmina om het grondwater te ontijzeren doormiddel van zuurstof te slaan op het water. Zodat het water drinkbaar wordt gemaakt. Ontwerptekening uit 1919. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Detail van de blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief gemeente Houten uit 1919 voor de bouw van de begane grond van huis Folmina met: de kamer voor de directrice, hal, zit- en eetzaal, serre, naaikamer, koffiekeuken, toiletten en de ontvangstkamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Detail van de blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief gemeente Houten uit 1919 voor de bouw van de begane grond van huis Folmina met: de kamer voor de directrice, hal, zit- en eetzaal, serre, naaikamer, koffiekeuken, toiletten en de ontvangstkamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4-4a vanaf de westelijke achterkant gezien in mei 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4-4a vanaf de westelijke achterkant gezien in mei 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Detail van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina uit 1919 met zicht op de noordelijke zijgevel van het huis. Met links een situatiekaartje van het landgoed met de noordelijke richting naar rechts. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Detail van de blauwdruk voor de bouw van huis Folmina uit 1919 met zicht op de noordelijke zijgevel van het huis. Met links een situatiekaartje van het landgoed met de noordelijke richting naar rechts. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Bouw van de nog bestaande ziekenbarak op het Folminaterrein aan de Oud Wulfseweg 4 voor het meisjes tehuis in 1919. Afbeeld op een blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109. Bouw van de nog bestaande ziekenbarak op het Folminaterrein aan de Oud Wulfseweg 4 voor het meisjes tehuis in 1919. Afbeeld op een blauwdruk uit het bouwvergunningenarchief van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109.


Vierluik met afbeeldingen van Gasterije Oud Wulven: woonkamer, eetkamer, bar en slaapkamer uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106508, 226. Vierluik met afbeeldingen van Gasterije Oud Wulven: woonkamer, eetkamer, bar en slaapkamer uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106508, 226.


Landhuis Oud Wulven (Unicum-Folmina) in 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106077, 219. Landhuis Oud Wulven (Unicum-Folmina) in 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106077, 219.


Briefkaart en logo van het Doopsgezind Kinderhuis in Oud Wulven van het Folmina in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Briefkaart en logo van het Doopsgezind Kinderhuis in Oud Wulven van het Folmina in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


Gezicht op de tuin aan de zuidkant van het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 ten tijden van de vestiging van het Doopsgezind Kinderhuis in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Gezicht op de tuin aan de zuidkant van het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 ten tijden van de vestiging van het Doopsgezind Kinderhuis in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


Bloemenperk op begraafplaats Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Bloemenperk op begraafplaats Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Gezicht op de speelkamer voor kinderen in het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Gezicht op de speelkamer voor kinderen in het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


De Oud Wulfseweg in zuidelijke richting gezien ter hoogte van boerderij Ou-Wulverbroek aan de Oud Wulfseweg 17 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Oud Wulfseweg in zuidelijke richting gezien ter hoogte van boerderij Ou-Wulverbroek aan de Oud Wulfseweg 17 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de eetkamer in het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Gezicht op de eetkamer in het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in ca. 1950. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


Kasteel Ou-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46299, 208. Kasteel Ou-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46299, 208.


Gezicht op het woonhuis met daarnaast de voormalige oprijlaan naar Oud Wulven in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43526, 19. Gezicht op het woonhuis met daarnaast de voormalige oprijlaan naar Oud Wulven in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43526, 19.


De tuin van kasteel Oud-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46300, 208. De tuin van kasteel Oud-Wulven in 1902. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46300, 208.


De voorgevel van huize Jeanette-Oord (Oud-Wulven) in 1913 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40038, 189. De voorgevel van huize Jeanette-Oord (Oud-Wulven) in 1913 aan de Oud Wulfseweg 10. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40038, 189.Jeannette-oord aan de Oud Wulfseweg 10

Het in blokmotief gepleisterde herenhuis onder plat dak dateert in oorsprong uit circa 1635. In eerste opzet was het een monumentale hereboerderij met klokgevels die deel uitmaakte van de buitenplaats Oud Wulven.

De omtrekken van die klokgevels zijn in de oostmuur nog gedeeltelijk te herkennen. In opdracht van J.L. Testas werd de boerderij in het eerste kwart van de negentiende eeuw verbouwd tot een herenhuis van twee bouwlagen onder een afgeplat pannen schilddak. Het schilddak is evenals de aanbouw met serre aan de westgevel in 1927 gesloopt.


Huize Jeannette-oord gezien vanuit het zuidwesten op een prentbriefkaart in de jaren 1910-1920. Bron: onbekend. Huize Jeannette-oord gezien vanuit het zuidwesten op een prentbriefkaart in de jaren 1910-1920. Bron: onbekend.


Verkoopadvertentie voor de verkoop van het huis 'Jeannette-oord' van de 'Vereeniging voor Onbehuisden' uit Amsterdam ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink op woensdag 28 januari 1925. Bron: RAZU, krantenbank. Verkoopadvertentie voor de verkoop van het huis 'Jeannette-oord' van de 'Vereeniging voor Onbehuisden' uit Amsterdam ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink op woensdag 28 januari 1925. Bron: RAZU, krantenbank.De voorgevel heeft op de begane grond vier fenêtres-a-terre, waarvan één de oorspronkelijke ingang vormde. Deze heeft een gestucte neoclassicistische omlijsting. Op de verdieping zijn roeden schuifvensters aangebracht. Aan weerskanten van de ingang staan de twee hardstenen leeuwtjes met wapenschilden, die ooit de pijlers van het inrijhek van Oud Wulven sierden.

Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.


Gasterije Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg 4 uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106507, 226. Gasterije Oud Wulven aan de Oud Wulfseweg 4 uit 1980 afgedrukt op een briefkaart door R. de Vries uit Rijswijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 106507, 226.


Vanaf de Oud Wulfseweg zicht op Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 op 22 mei 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 119380, 239. Vanaf de Oud Wulfseweg zicht op Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 op 22 mei 1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 119380, 239.


Luchtfoto gezien vanuit het oosten met het kassencomplex van Jongerius met midden het kasteelterrein Oud-Wulven met onderaan boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het oosten met het kassencomplex van Jongerius met midden het kasteelterrein Oud-Wulven met onderaan boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Gezicht, over een weiland met een koe, op de voorgevel van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 te Houten. Naar een tekening van Peter Koch uit 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54146, 125. Gezicht, over een weiland met een koe, op de voorgevel van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 te Houten. Naar een tekening van Peter Koch uit 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54146, 125.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met links het kasteelterrein van Oud-Wulven en midenrechts boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met links het kasteelterrein van Oud-Wulven en midenrechts boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Huize Unicum, voorheen Folmina op een prentbriefkaart in 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41903, 73. Huize Unicum, voorheen Folmina op een prentbriefkaart in 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41903, 73.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met links het kassencomplex van Jongerius met daarnaast het kasteelterrein van Oud-Wulven met rechts richting het oosten boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met links het kassencomplex van Jongerius met daarnaast het kasteelterrein van Oud-Wulven met rechts richting het oosten boerderij Oud-Wulverbroek in het voorjaar van 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Gasterij 'Oud Wulven', voorheen Folmina in mei 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41907, 73. Gasterij 'Oud Wulven', voorheen Folmina in mei 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41907, 73.


Luchtfoto gezien vanuit het westen met onderaan het kassencomplex van Jongerius met rechts de Algemene Begraafplaats aan de Oud Wulfseweg. Met linksboven huis Nieuw-Wulven met rechts daarnaast boerderij Oud-Wulverbroek, gezien in het voorjaar in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het westen met onderaan het kassencomplex van Jongerius met rechts de Algemene Begraafplaats aan de Oud Wulfseweg. Met linksboven huis Nieuw-Wulven met rechts daarnaast boerderij Oud-Wulverbroek, gezien in het voorjaar in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Links de achterzijde van Huize Unicum, voorheen Folmina, gezien vanaf de Utrechtseweg. Rechts de boerderij van de familie Maaswaal en midden van de familie Kemp op 28 mei 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41905, 73. Links de achterzijde van Huize Unicum, voorheen Folmina, gezien vanaf de Utrechtseweg. Rechts de boerderij van de familie Maaswaal en midden van de familie Kemp op 28 mei 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41905, 73.


Luchtfoto gezien vanuit het westen in het voorjaar van 2019 met het kassencomplex van Jongerius, het kasteelterrein van Oud-Wulven, huis Nieuw-Wulven en boerderij Oud-Wulverbroek aan de Oud Wulfseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het westen in het voorjaar van 2019 met het kassencomplex van Jongerius, het kasteelterrein van Oud-Wulven, huis Nieuw-Wulven en boerderij Oud-Wulverbroek aan de Oud Wulfseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Huize Unicum, voorheen Folmina op 7 februari 1971 aan de Oud Wulfseweg 4 naar een foto van Jan Verheul. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41904, 73. Huize Unicum, voorheen Folmina op 7 februari 1971 aan de Oud Wulfseweg 4 naar een foto van Jan Verheul. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41904, 73.


Huize Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in 2020 naar een foto van Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 262, 441. Huize Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 in 2020 naar een foto van Bert Goes. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 262, 441.


'Belangrijkse Publieke Verkooping Groote Zaal Hotel Jans o/h. Station Hilversu, op Dinsdag 23 September 1919, 10 uur. De gedeeltelijke Rijke Inboedel, afkomstig van WelEd,Geb. Heer C. T. Testas van Oud-Wulven, Lindenheuvel 7, te HIlversum alsmede van Mevrouw de Wed. G. Cramerz. alhier; DIRECTIE L. Schulman ... ... ... ... Kijkdagen: ZONDAG 21 September 1919 Maandag 22 September 1919 van 10 tot 5 uur. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 19-09-1919, Delpher.nl. 'Belangrijkse Publieke Verkooping Groote Zaal Hotel Jans o/h. Station Hilversu, op Dinsdag 23 September 1919, 10 uur. De gedeeltelijke Rijke Inboedel, afkomstig van WelEd,Geb. Heer C. T. Testas van Oud-Wulven, Lindenheuvel 7, te HIlversum alsmede van Mevrouw de Wed. G. Cramerz. alhier; DIRECTIE L. Schulman ... ... ... ... Kijkdagen: ZONDAG 21 September 1919 Maandag 22 September 1919 van 10 tot 5 uur. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 19-09-1919, Delpher.nl.


'Zending en Philanthropie. ,,Jeantte-oord'' donderdagmiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeanette-oord,'' een stichting voor groot meisjes, vanwege de vereeniging ,, Hulp voor onbehuisden''. Deze inbrichting is gevestigs in de huizinge ,,Oud-Wulven,'' een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegen aan de Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Het gebouw biedt plaats aan 36 meisjes.'. Bron: De Nederlander, 25-06-1910, Delpher.nl. 'Zending en Philanthropie. ,,Jeantte-oord'' donderdagmiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeanette-oord,'' een stichting voor groot meisjes, vanwege de vereeniging ,, Hulp voor onbehuisden''. Deze inbrichting is gevestigs in de huizinge ,,Oud-Wulven,'' een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegen aan de Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Het gebouw biedt plaats aan 36 meisjes.'. Bron: De Nederlander, 25-06-1910, Delpher.nl.


'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van hun zoon Willem. Weltevreden, 12 maart 1922 Nieuwelaan 18, Kramat.'. Bron: Het Nieuws van den dag voor Nederland, 13-03-1922, Delpher.nl. 'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van hun zoon Willem. Weltevreden, 12 maart 1922 Nieuwelaan 18, Kramat.'. Bron: Het Nieuws van den dag voor Nederland, 13-03-1922, Delpher.nl.


'Onze Landgoederen. Tusschen Utrecht en Houten is aan de Oud-Utrechtschen weg onder laastgenoemde gemeente het landgoed ,, Oud-Wulven'' gelegen, dat-behalve door een bijzonder aardige kapel, welke van 1635 dagteekent, bekeend id om het zeer fraaie geboomte. Men vindt er behalve fraaie boomen in het parkachtige gedeelte achter het huis een aardig laantje van geschoren linden, dat naar het bosch voert, waarin prachtige, zware eiken, esschen, beuken, en iepen staan. Een breede laan van oude zware iepen verbindt het landgoed met den Utrechtschen weg. Als deze boomen zijn, meldt men aan de ,,N.R.Ct.'. stuk voor stuk van een reusachtigenummer voorzien en bij informatie bleek, dat het landgoed, op een onbeduidend klein gedeelte na, binnenkort onder den hamer zal komen, waarbij de boomen afzonderlijk zullen worden verkocht. Zoo dreigt wederom een van de oude landgoederen uit de omgeving van Utrecht te zullen verdwijnen en daarmee een stuk prachtig loofhoutbosch.'. Bron: Leeuwarder Courant, 05-12-1924, Delpher.nl. 'Onze Landgoederen. Tusschen Utrecht en Houten is aan de Oud-Utrechtschen weg onder laastgenoemde gemeente het landgoed ,, Oud-Wulven'' gelegen, dat-behalve door een bijzonder aardige kapel, welke van 1635 dagteekent, bekeend id om het zeer fraaie geboomte. Men vindt er behalve fraaie boomen in het parkachtige gedeelte achter het huis een aardig laantje van geschoren linden, dat naar het bosch voert, waarin prachtige, zware eiken, esschen, beuken, en iepen staan. Een breede laan van oude zware iepen verbindt het landgoed met den Utrechtschen weg. Als deze boomen zijn, meldt men aan de ,,N.R.Ct.'. stuk voor stuk van een reusachtigenummer voorzien en bij informatie bleek, dat het landgoed, op een onbeduidend klein gedeelte na, binnenkort onder den hamer zal komen, waarbij de boomen afzonderlijk zullen worden verkocht. Zoo dreigt wederom een van de oude landgoederen uit de omgeving van Utrecht te zullen verdwijnen en daarmee een stuk prachtig loofhoutbosch.'. Bron: Leeuwarder Courant, 05-12-1924, Delpher.nl.


'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van een DOCHTER (37479) Mathilde Margaetha Cornelia Boissevain. Rhenen, 25 Au. 1923. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 27-08-19234, Delpher.nl. 'De Heer en Mevrouw Boissevain - Testas van Oud-Wulven geven kennis van de geboorte van een DOCHTER (37479) Mathilde Margaetha Cornelia Boissevain. Rhenen, 25 Au. 1923. '. Bron: Algemeen Handelsblad, 27-08-19234, Delpher.nl.


', Jeannette-oord geveild. Voor de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'' te Amsterdan werd Woensdag te Houten geveild de buitenplaats Jeannette-oord. vroeger genaamd Oud-Wulven, met kapel en ouden toren. Ze werd verkocht aan diversen voor f. 39.835, - gulden. De ruim 700 zware boomen in het bosch en rond de buitenplaats staande, brachten Dinsdag in totaal f. 30.430, - gulden op. De geheele opbrengst bedraagt dus ruim f. 70.000, - gulden. De Vereeniging ,,H. v. O.'' behoudt thans meer een klein gedeelte der vreogere bezttingen, de z.g. Folmina-stichting, in exploitatie.' Bron: De Tijd, 29-01-1925, Delpher.nl. ', Jeannette-oord geveild. Voor de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'' te Amsterdan werd Woensdag te Houten geveild de buitenplaats Jeannette-oord. vroeger genaamd Oud-Wulven, met kapel en ouden toren. Ze werd verkocht aan diversen voor f. 39.835, - gulden. De ruim 700 zware boomen in het bosch en rond de buitenplaats staande, brachten Dinsdag in totaal f. 30.430, - gulden op. De geheele opbrengst bedraagt dus ruim f. 70.000, - gulden. De Vereeniging ,,H. v. O.'' behoudt thans meer een klein gedeelte der vreogere bezttingen, de z.g. Folmina-stichting, in exploitatie.' Bron: De Tijd, 29-01-1925, Delpher.nl.


',,Hulp voor Onnehuisden''. In het American-hotel hield gisteravond de vereeniging >Hulp voor Onbehuisden< haar 10e jaarsvergadering, onder leiding van mr. J. G. Schölvick/ Blijkens het jaarverslag, uitgebracht door den directeur, den heer T. Jonker, werden gedurende 1913, 181.990 nachtverblijven verstrekt tegen 179.793 in 1912. Op 1 januari 1913 werden 102 mannen en 35 vrouwen verpleegd; in het jongenhuis waren 30 jongens , op Jeannette-oord 26 meisjes en in het oude Buitengasthuis vertoefden 273 kinderen, In 1913 werden 1632 nieuwe gevallen behandeld. Op 31 Dec. bevonden zich nog 280 kinderen in de interne afdeeling. De voorzitter bracht uit de naam van de vereeniging hulde aan den heer en mevr. Jonker voor hetgeen, ook in het afgeloopen jaar, door hen in het belang der verpleegden is gedaan. Het periodieke aftrendend bestuurlid, de heer A. J. Mendes da Costa, werd bij acclamatie herkozen. De voorzitter deelde mede, dat d e heer J. H. van Eeghen had bericht, wegens gezondheidsredenen zijn bestuursfunctie te moeten neerleggen. Hij was van de oprichting af bestuurslid der vereeniging geweest. Uit het financieel verslag bleek, dat de winst- en verliesrekening sluit met een bedrag van f. 167.320, - gulden. De jaarlijksche bijdragen beliepen f. 11.529,85, -; aan giften in het jubileumfonds werd. f. 56.218,32, - gulden ontvangen, aan St. Nicolaas gaven f. 9364.44, - gulden. De afval-zaak (oud-papier enz.) bracht f. 18.803.27- , gulden op. Voor de huishouding werd f. 6.0499.47- , gulden uitgegeven; het jongenhuis kostte f. 12.450.47, Jeannette-oord f. 13.039.11, -. De balans loopt op 31 December over een bedrag van f. 230.335, - gulden. het batig saldo over 1913 is f. 161.15, - gulden maar de schuldenlast bedraagt f. 22.15.70, - gulden, zoodat ook in 1914 gedeeltelijke steun noodzakelijk blijft. Het nieuwe jongenshuis der Vereeniging, dat in de Vosmaerstraat bij de Kostverlorenvaart werd opgericht, zal half mei officeel worden geopend.'. Bron: De Tijd, 01-04-1914, Delpher.nl.


Jeannette-eord. Gistermiddag 5 uur bed te Utrecht de opening plaats van „Jeannette-oord”, een stichting voor groote meisjes, vanwege de vereniging „Hulp voor onbehuisden”, Deze inrichting is gevestigd in de huizinge „Oud Wulven”, een overblijfsel van het Kasteel van dien naam. gelegen aan der. Oud Wulfschendijk. nabij Houten, Gelegen te midden liggende korenvelden en boomgaarden waar duizenden vormen der natuur juicen van leven, biedt buitenverblijf, zoo ver van het stadsgewoel, van afnemende gelegenheid tot door betere zorg en toewijding nieuw en beter leven te doen opbloeien in de harten dier velen. die in den maalstroom des leven na dreigden te verzinken. Het Keurig en doelmatig ingericht gebouw biedt plaats van 26 meisjes. Mr. J.G. Scholvtnek, uk Amsterdam, hestuurslid der vereeniging „Hulp voor onbehuisden”. sprak, bij ontstentemis van den voozitter. den beer J. F. I, Blankenberg. eenige woorden van welkom tot de aanwezigen, onder wie verscheidene dames, en in het bijzonder tot den heer Jitta, als vertegenwoordiger van het Amsterdamsch gereentedestuur, had tot den heer Van Rappard. als vertegen woordiger van den inspecteur van het Rijksopvoerdtuwezen. Spr. wees op bet doel. dat de vereeniging uitstreeft, en bracht hulde aan den heer Jonker. den directeur, en diens echtgenoote. aan wier der en toewijding het grootendeels to danken is, dat de vereeniging zulk een groote vlucht beeft genomen. Een inrichting voor meisjes van 14 tot I6 jaar was beslist noodig. Een dergelijke Inrichting vroor jongens list nog fa het verschiet, van de uitgaven, f 40.000, welke deze nieuwe stichting vordert, zijn reeds f. 35.000- , gulden bijeen. De stichting zal een neutraal karakter dragen neutraal in den goeden, ouden zin. De kinderen zullen worden opgevoed volgens de godsdienstige denkwijze der ouders. Neutraal, dus nlet godsdienstloos, maar vereenkomstig de gedachte, dat een hoogere macht ons leven bestuurt. Spr. deelde mede. dat de Inrichting den naum zou dragen van mevr. Jonker, zulks veel waardeering voor Det werk dezer familie. Ten slotte sprak spr. den wensch uit, det deze tuinrichting onder Gods onmisbaren zegen, en door veler sympathie gedragen, moge strekken van velen hun weg door bet maatschappelijk leven te leeren vinden. Na een rondwandeling door het gebouw en den uitgestrekten tuin, sprak wethouder Josephus Jitta zijn beste wenschen uit voor den bloei der stichting, daarbij hulde brengend aar, den arbeid van bestuur en directeur. De beer Van Rappard, vertegenwoordiger van den heer Dresselhuis, sloot zich hierbij aan. Ten slotte sprak da. De Groot, Ned. Herv. predikant van Houten, enige sympathieke woorden voor bet welzijn der stichting. Bron: Delpher, 24-06-1910.


',,Jeanette-oord. Gistermiddag 3 uur had te Utrecht de opening plaats van ,,Jeannette-oord'', een stichting voor groote meisjes, vanwege de vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisen'''. Deze inrichting is gevstigd in de huizinge ,, Oud-Wulven'', een overblijfsel van het kasteel van dien naam gelegenm aan den Oud Wulfschendijk, nabij Houten. Gelegen te midden van lachende korenvelden en bloesemende gaarden, waar duizenden vormen der natuur juichen van leven, biedt dit buitenverblijf, zoo ver van het stadsgevoel, een uitnemende gelegenheid om door teedere zorg en toewijding nieuw en beter leven te doen opbloeien in de harten dier velen, die in den maalstroom des levens dreigden te verzinken. Het keurig en doelmatig ingericht gebouw biedt plaats aan 36 meisjes. Mr. J. G. Schölvinck, uit Amsterdam bestuurslid der vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'', sprak, bij ontstentenis van den voorzitter, den heer J. F. L. Blankenberg. Onder wie verscheidene dames, en in het bijzonder tot den heer Jitta, als vertegenwoordiger van het Amsterdamsch gemeentebestuur, en tot den heer Van Rappard, als vertegenwoordiger van den inspecteur van het Rijksopvoedingswezen. ... , den directeur, en diens echtgenoote, aan wier ijver en toewijding het grootendeels te danken is dat de vereeninging zul een groote vlucht van 14 tot 16 jaar was beslist nodig een dergelijke inrichting voor jongens ligt nog in het verschiet. Van de uitgaven van f. 40.000, - gulden welke deze nieuwe stichting vordert, zijn reeds f. 35.000, - gulden bijeen. De stichting zal een neutraal karakter dragen, neutraal in den goeden, ouden zin. De kinderen zullen worden opgevoed volgens de godsdienstige denkwijze der ouders Neutraal, dus niet godsdienstloos, maar overeenkomstig de gedachte, dat een hoogere macht ons leven bestuurd. Spr. deelde mede, dat de inrichting den naam zou dragen van mevr. Jonker, zulks uit waardeering voor het werk dezer familie. Ten slotte sprak spr. den wensch uit, dat deze inrichting onder Gods onmisbaren zegen, en door veler sympathie gedragen, moge strekken om velen hun weg door het maatschappelijk leven te leeren vinden. Na een rondwandeling door het gebouw en den uitgstrekten tuin, sprak wethouder Josephus Jitta zijn beste wenschen uit voor den bloei der stichting, daarbij hulde brengend aan den arbeid van bestuur en directeur. De heer Van Rappard, vertegenwoordiger van den heer Dresselhuis sloot zich hierbij aan. Ten slotte sprak ds. De Groot, Ned. Herv. predikant van Houten, eenige sympathieke woorden voor het welzijn der stichting.'. Bron: De Telegraaf, 24-06-1910, Delpher.nl.


Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4. Bron: Wikimedia Commons. Huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4. Bron: Wikimedia Commons.


'Men meldt ons uit Utrecht: Gistermiddag is het ,,Folmina-Paviljoen'' op ,,Jeannette-oord'' te Houten, de bekende stichting van de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'' te Amsterdam, met eenige plechtigheid geopend. Een vrij groot aantal dames en heeren hadden zicht naar de vriendelijk gelegen buitenplaats begeven om bij de plechtigheid tegenwoordig te zijn. Onder de aanwezigen werden p.m. opgemerkt de burgemeester van Houten mr. Waller, en de predikant en de R.K. geestelijke van het aardige dorpje. De voorzitter van de Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuisden'', mr. Schölvinck, was tot zijn leedwezen verhinderd bij deze voor de Vereeniging zoo blijde plechtigheid tegenwoordig te zijn. De heer A.J. Mendes da Costa, van Amsterdam, riep den aanwezigen een hartelijk welkom toe, waarna hij het woord gaf aan den hoofddirecteur, den heer T. Jonker, die een terugblik wierp op de totstandkoming van ..Jeannette-oord'', waarbij hij er met blijdschap aan herinnerde hoe nu 10 jaar geleden in den tijd van een paar weken een bedrag van f. 45.00 gulden werd bijeengebracht, opdat de Vereeniging zich het bezit zou kunnen verzekeren van de heerlijkheid ,,Oud-Wulven'' welke daarna den naam van ,,Jeannette-oord'' heeft gekregen . In den loop van deze 10 jaren zijn onder Gods zegen reeds 100 kinderen in deze inrichting verpleegt geworden. Spreker herinnerde er vervolgens aan, hoe bij een brochure onder den titel ,, Halt, denkt!'' het licht heeft doen zien, om toch ook te zorgen voor het arme bedelkind van Amsterdam. Met voldoening kan spreker thans ook te constateren, dat die oproep niet ter vergeefs is geweest, getuige de plechtigheid, welke wij hedenmiddag bijwonen. Er is nog f. 15.000-, - gulden te kort, doch ook deze zullen er wel komen. Nu moeten we nog een thuis hebben voor arme bedeljongetjes. De meisjes zijn nu geholpen, maar nu ook nog voor de jongens vraagt spreker den steen en milde gevers. Hierma werd door mevr. F. M. De Goeyen Janssen de gedenksteen in het nieuwe paviljoen onthuld. Op deze steen staat ,,In dankbare herinnering aan de weldoenster den armen''. Nadat door de verpleegde een vers was gezongen, werd een rondgang gemaakt door het nieuwe paviljoen, dat den ontwerper, den architect Jan de Meyer, alle eer aandoet. De Vereeniging ,,Hulp voor Onbehuidsen'' heeft voor haar zegenrijken arbeid een fraaie inrichting er bij gekrjegen. Naar wij vernamen, worden thans reeds ruim 700 personen, volwassenen en kinderen, door de zorgen dezer vereniging verpleegd.' Bron: Algemeen Handelsblad, 23-10-1920, Delpher.nl.


'Vereeniginging ,, Hulp voor Onbehuisden'',, Men Meldt ons uit Utrecht d.d. dezer: Heden werd op Oud-Wulven onder Houten het Folmina-paviljoen van de Vereeniging ,, Hulp voor Onbehuisden'' geopend, De genoodigden w. o. de burgemeester van Houten, mr. Waller en ds. Idenburg uit Amsterdam, hadden zich in een der zalen van Jeannette-oord verzameld, toen de heer Mendee da Costa, voorzitter van de Portugesche gemeente te Amsterdam, een welkomstwoord sprak. Vervolgens werd het woord gevoerd door den heer T. Jonker, hoofddirecteur, die allereerst de geschiedenis schetste van de stichting van Jeanette-oord en geurende zijn 10-jarig bestaan. Ongeveer 100 meisjes werden er gedurende dien tijd opgenomen, waarvan een groot gedeelte op betere paden werden gebracht en thans een goede positie in de maatschappij hebben. Er waren er onder die met hun kinderen het 10-jarig bestaan hebben medegevierd. Thans wordt het nieuwe paviljoen geopend voor kinderen, wier lot zich geen enkele andere vereeninging aantrekt.. De vereeniging heeft nu nog maar éém grooten wensch n.l. de stichting van een inrichting voor jongens. Daarna begaven de aanwezigem zich naar het nieuwe paviljoen waar F. M. Goeyen - Janssen een gedenksteen in den zijgevel van het gebouw onthulde. Op den steen staat gebeiteld:,,In dankbare herinnering aan de weldoenster der armen''. De heer Jonker sprak daarbij den wensch uit dat op dit gebouw en op de kinderen Gods zegen zou rusten. De verpleegden van Jeannette-oord zongen daarna: ,,Dankt dankt na allen God'', waarna de heer Jonker aan mevr. De Goeyen den sleutel van het gebouw overhandigde om het paviljoen te openen. De aanwezigen bezichtigde vervolgens heteenvoudige doch keurig net ingerichte gebouw, dat plaats biedt voor een 39 tal-tal meisjes. Dicht bij het gebouw is een ziekenhuisje waar plaats is voor 6 kinderen en een verpleegster. .' Bron: De Nieuwe Courant, 23-10-1920, Delpher.nl.


Houten - Door Notaris H.A.M. Immink wederom Dinsdagmorgen geveild de zware prachtige boomen staande in het bosch en rondom de buitenplaats Jeannette-oord, totaal 741 stuks in plm. 160 perceelen/ Voor deze veiling bestond een groote belangstelling, vooral van de zijde der diverse houthandelaren, temeer daar de houtprijzen buitengewoon zijn opgeloopen. Alle percelen gingen dan ook vlug van de hand. Sommige eiken en iepen brachtem f. 100,- f. 150,- op per stuk, ja. f. 200, - f. 250, toe was ook geen zeldzaamheid. De totale opbrengst was. f.30.436,- gulden. De koopers van de buitenplaats, die woensdag de veiling komt hebben echter nog het recht de boomen in z'n geheel te naasten tegen betaling van 10 pct. rouwkoop in dit geval dus ruim f. 3.000, - gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Krantenbank, Het Nieuws, 1925. Houten - Door Notaris H.A.M. Immink wederom Dinsdagmorgen geveild de zware prachtige boomen staande in het bosch en rondom de buitenplaats Jeannette-oord, totaal 741 stuks in plm. 160 perceelen/ Voor deze veiling bestond een groote belangstelling, vooral van de zijde der diverse houthandelaren, temeer daar de houtprijzen buitengewoon zijn opgeloopen. Alle percelen gingen dan ook vlug van de hand. Sommige eiken en iepen brachtem f. 100,- f. 150,- op per stuk, ja. f. 200, - f. 250, toe was ook geen zeldzaamheid. De totale opbrengst was. f.30.436,- gulden. De koopers van de buitenplaats, die woensdag de veiling komt hebben echter nog het recht de boomen in z'n geheel te naasten tegen betaling van 10 pct. rouwkoop in dit geval dus ruim f. 3.000, - gulden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Krantenbank, Het Nieuws, 1925.


Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44. Gezicht op het kasteeltje Oud-Wulven met op de voorgrond de leuning van de toegangsbrug vanaf de Oud Wulfseweg in 1933. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 41886, 44.


'Houten. Woensdagmorgen werd door Notaris Immink geveild voor de Vereeniging Hulp voor Onbehuisden te Amsterdam, de buitenplaats Jeannette-oord, vroeger Oud-Wulven, met tuin en boschgrond, ter grootte ongeveer van 7.44.20 H.A., ingezet op f. 5.900 door W. de Rijk te Oudenrijn, niet gemijnd. Perceel II, moestuin, boomgaard en boschgrond, groot 1.53.79 H.A. ingezet op f. 6.600 door P. de With te Jutphaas, niet gemijnd. Com per. I en II, staande op f. 12.500, - op f. 10, - gemijnd door N. Hol alhier. Perceel III bouwland, groot +/- 1.56.60 H.A.;, ingezet op f. 6.500, - door J. Ph. Wendling te Utrecht, niet gemijnd. Perceel IV, boschgrond ter grootte van 1.73.60 H.A. ingezet op f. 5.100, - door H. Rijksen te De Bilt, niet gemijnd. Comb. perc. II en IV, stande op f. 11.600, - gulden, niet gemijnd. Comb. perc. I tot en met IV, staande p[ f. 24.110,- gulden, niet gemijnd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), krantenbank, Het Nieuws, 1925. '. Bron: De Telegraaf, 24-06-1910, Delpher.nl.


Toegangsbrug tot het vroegere kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10. Met op het terrein het huis Jeannette-oord. Bron: Wikimedia Commons. Toegangsbrug tot het vroegere kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10. Met op het terrein het huis Jeannette-oord. Bron: Wikimedia Commons.


Verkoopadvertentie voor de te veilen bomen staande op het landgoed Oud-Wulven op dinsdag 27 januari 1925 door de Houtense notaris Immink. Afkomstig uit het onroerend goed bezit van de Amsterdamse 'Vereeniging voor Onbehuisden'. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie voor de te veilen bomen staande op het landgoed Oud-Wulven op dinsdag 27 januari 1925 door de Houtense notaris Immink. Afkomstig uit het onroerend goed bezit van de Amsterdamse 'Vereeniging voor Onbehuisden'. Bron: Delpher.nl.


        

Plattegrond van percelen in de buurt van het kasteel in de periode 1939-1947. De heer Hol, de eigenaar van het kasteeltje Oud-Wulven na 1925 wilde het kasteel restaureren of herbouwen. Hij wilde 12% van de restauratiekosten uit eigen zak betalen. De totale kosten bedroegen f. 40.000,- gulden. De rijksoverheid subsidieerde ook mee. Door een stom. Stortte het laatste gedeelte van het kasteeltje in. De gemeente Houten was van plan het kasteel over te nemen. Na het slopen van de laatste restanten schonk de familie Hol het poortje Soli deo gloria aan de gemeente Houten. Die het op zijn beurt in 1987 in de zij-gevel van het gemeentehuis liet metselen aan de kant van het Weerwolfeind. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), (005) 109 2348 Stukken betreffende de voorgenomen restauratie en de sloop van het kasteel Oud-Wulven, 1939-1948. Plattegrond van percelen in de buurt van het kasteel in de periode 1939-1947. De heer Hol, de eigenaar van het kasteeltje Oud-Wulven na 1925 wilde het kasteel restaureren of herbouwen. Hij wilde 12% van de restauratiekosten uit eigen zak betalen. De totale kosten bedroegen f. 40.000,- gulden. De rijksoverheid subsidieerde ook mee. Door een stom. Stortte het laatste gedeelte van het kasteeltje in. De gemeente Houten was van plan het kasteel over te nemen. Na het slopen van de laatste restanten schonk de familie Hol het poortje Soli deo gloria aan de gemeente Houten. Die het op zijn beurt in 1987 in de zij-gevel van het gemeentehuis liet metselen aan de kant van het Weerwolfeind. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), (005) 109 2348 Stukken betreffende de voorgenomen restauratie en de sloop van het kasteel Oud-Wulven, 1939-1948.

 

Plattegrond van het te restaureren kasteeltje Oud-Wulven uit 1945-1947. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), (005) 109 2348 Stukken betreffende de voorgenomen restauratie en de sloop van het kasteel Oud-Wulven, 1939-1948. Plattegrond van het te restaureren kasteeltje Oud-Wulven uit 1945-1947. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), (005) 109 2348 Stukken betreffende de voorgenomen restauratie en de sloop van het kasteel Oud-Wulven, 1939-1948.


               

Foto van bij het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4. Gezien vanaf de zuidzijde met middenboven de eerstesteenlegging van het huis uit maart 1919. Foto: Sander van Scherpenzeel. Foto van bij het huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4. Gezien vanaf de zuidzijde met middenboven de eerstesteenlegging van het huis uit maart 1919. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Grens van het terrein van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 met diverse bomen bij elkaar die nog tot in de loop van de twintigste eeuw deel uitmaakte van de zuidelijke laan van landgoed Oud-Wulven. Foto: Sander van Scherpenzeel. Grens van het terrein van huis Folmina aan de Oud Wulfseweg 4 met diverse bomen bij elkaar die nog tot in de loop van de twintigste eeuw deel uitmaakte van de zuidelijke laan van landgoed Oud-Wulven. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Huis Folmina aan de zuidzijde aan de Oud Wulfseweg 4. Foto: Sander van Scherpenzeel. Huis Folmina aan de zuidzijde aan de Oud Wulfseweg 4. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Huis Folmina aan de zuidzijde aan de Oud Wulfseweg 4. Met links de achterliggende tuin. Foto: Sander van Scherpenzeel. Huis Folmina aan de zuidzijde aan de Oud Wulfseweg 4. Met links de achterliggende tuin. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Het voormalige ziekenhuisje aan de Oud Wulfseweg 4 bij het huis Folmina wat van 1924 tot 1947 onderdeel uitmaakte van het meisjes Folmina. Van de stichting Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het voormalige ziekenhuisje aan de Oud Wulfseweg 4 bij het huis Folmina wat van 1924 tot 1947 onderdeel uitmaakte van het meisjes Folmina. Van de stichting Hulp voor Onbehuisden uit Amsterdam. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Het ontijzeringhuisje waarmee opgepompt grondwater van ijzer werd ontdaan waarmee men in de jaren twintig en dertig grondwater drinkbaar gemaakt kon worden. Onderdeel op het terrein van huis Folmina. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het ontijzeringhuisje waarmee opgepompt grondwater van ijzer werd ontdaan waarmee men in de jaren twintig en dertig grondwater drinkbaar gemaakt kon worden. Onderdeel op het terrein van huis Folmina. Foto: Sander van Scherpenzeel.


             

Een Oud-Wulven paal bij de ingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een Oud-Wulven paal bij de ingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De toenmalige hoofdingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. De toenmalige hoofdingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Een Oud-Wulven paal bij de ingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een Oud-Wulven paal bij de ingang van het kasteelterrein Oud-Wulven aan de Oud Wulfseweg 10 in september 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    

Ruiling van huize Klein Curaçao en de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen tussen Louis Jan Anne Testas en zoon Charles François Testas van Oud-Wulven   

Oudste vermelding en intekening van huize de Grund op de hoek van de Grundweg met de Burg. Wallerweg en de Vikingenpoort (Binnenweg, 18e eeuw) in 1590. Huize Klein Curaçao aan De Poort nr. 36 is een voortzetting van de echte huize De Grund. Bron: RDO Utrecht. Oudste vermelding en intekening van huize de Grund op de hoek van de Grundweg met de Burg. Wallerweg en de Vikingenpoort (Binnenweg, 18e eeuw) in 1590. Huize Klein Curaçao aan De Poort nr. 36 is een voortzetting van de echte huize De Grund. Bron: RDO Utrecht.


Voorgevel van het huis Klein-Curaçao aan de Poort 36 gezien in augustus 2022. Rechtsonder de eerste steenlegging van het huis. Van oorsprong hier het echte huis De Grund. Foto: Sander van Scherpenzeel. Voorgevel van het huis Klein-Curaçao aan de Poort 36 gezien in augustus 2022. Rechtsonder de eerste steenlegging van het huis. Van oorsprong hier het echte huis De Grund. Foto: Sander van Scherpenzeel.De voorgevel van huis Klein-Curaçao aan De Poort 36. De eerste steen werd in juli 1866 (rechtsonder) gelegd door 6 jarige Lena Stoltz. Haar vader was militaire op Curaçao. Lena Stoltz emigreerde met moeder Elizabeth Adriana Gerber met haar 7 zussen en 5 broers in 1866 naar Houten.

Vader Jacobus Stoltz van beroep sergeant infanterie was al overleden.
Nu is ook te begrijpen waarom het huis voor die tijd zo luxe uitgevoerd is.
Opdrachtgeefster tot de bouw van het huis was Lena Abels, zij woonde destijds op huis Bollesteyn in Maarssen. Zij was de enige erfgename van haar vader Theo Abels die sociliteur-militaire was (militair-zakenman of zaakwaarnemer). Een vermogen persoon in het begin van de negentiende eeuw.

Lena Abels kon heel wat geld (uit de Vechtstreek) in dit nieuw te bouwen huis pompen als vastgoed investering. Misschien ook wel dat Lena Abels het huis voor mevrouw Gerber, weduwe van Jacobus Stoltz bouwde om met een aantal van haar 13 kinderen uit de Nederlandse Antillen laten overkomen. De heer Theo Abels, die eerder overleden was, was in de eerste helft van de negentiende eeuw een vermogend man.

In de verkoopakte wordt het voorgaande huis De Grund genoemd. Al bekend en ingetekend op een plattegrond van Houten uit 1590 van de Ridderlijke Duitsche Orde, Balije van Utrecht.

Van dit eerder huis De Grund zijn uit de vroegere negentiende eeuw geen afbeeldingen bewaard gebleven. Mevrouw Gerber maakte haar woonverblijf naar de zin en noemde het nieuwe huis Klein-Curaçao. wat het tot op de dag van vandaag nog steeds heet.

Elf jaar later in 1877 bij de bouw van het huis waar de burgemeester van Houten Jacob Waller in ging wonen aan De Poort 40. Werd dat het (nieuwe) huis De Grund.

Van oorsprong heette de grond waar het op staat al de Grund, wat ongetwijfeld van het woord grond komt. Wat veel mensen niet weten is dat de langste periode van het huis De Grund van familie Waller tussen 1877 tot ca. 1900 op naam van Herman Waller kadastraal stond ingeschreven. Herman is de vader van Jacob Waller.

Voor veel oud inwoners van Houten zal het dan het huis De Grund (De Poort 40) van de burgemeester zijn. Maar gezien de kadastrale administratie was het meer een familiehuis van de familie Waller.


Zijaanzicht op het huis Klein-Curaçao aan De Poort 36 in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zijaanzicht op het huis Klein-Curaçao aan De Poort 36 in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182. Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182.


De schuur achter het pand Klein Curacao. De bewoner van Klein Curaçao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De schuur achter het pand Klein Curacao. De bewoner van Klein Curaçao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182. Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Beschrijving van akte met benoeming van de verkoopsom. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182.


Verbinding tussen de woning Klein Curaçao en een schuur achter het pand. De bewoner van Klein Curacao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 353. Verbinding tussen de woning Klein Curaçao en een schuur achter het pand. De bewoner van Klein Curacao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU0, 353.


Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Einde van akte met handtekening van Peter de Goey en de schout van Houten, Esaye Estoppey. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182. Op maandag 12 april 1815 vond ten overstaan van notaris Johannes Hermanus Noordbeek in Wijk bij Duurstede de verkoop plaats van huis De Grund. Landbouwer Pieter de Goey verkocht het huis voor ƒ. 1.100-, gulden aan Rachel Salomon, weduwe van Abraham de Wolff. De Grund was eerder van Jean Gosfian, wonende op huize Zorgvliet waarbij op huis Wulven op dinsdag 10 oktober 1809 de verkoop plaats vond aan Pieter de Goey. Einde van akte met handtekening van Peter de Goey en de schout van Houten, Esaye Estoppey. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1787, aktenummer: 182.


Gedeelte van de schuur en de achtergevel van Klein Curaçao. De bewoner van Klein Curaçao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gedeelte van de schuur en de achtergevel van Klein Curaçao. De bewoner van Klein Curaçao was M. Hoogendoorn in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 . Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 .


Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Beschrijving van te verkopen perceel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 . Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Beschrijving van te verkopen perceel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 .


Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Beschrijving van de veiling biedingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 . Op dinsdag 8 mei van het jaar 1866 (fragment van akte) ten overstaan van de Houtense notaris Hanzo van Lemstra Buma in het logement De Engel bij kastelein P. van Ingen werd op de veiling het huis De Grund verkocht in een veiling door landbouwer Adrianus van Rossum. Waarbij Cornelis Schenell De Grund kocht voor ƒ. 3.300,- gulden. Waarna het oude huisje De Grund werd afgebroken en door de nieuwe eigenaresse huis Klein-Curaçao werd gebouwd. Beschrijving van de veiling biedingen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) 063 412 1866 08-05-1866 .


'DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR LENA EMILIA STOLTZ OUD 6 JAAR OP DEN 6DE JULIJ 1866'. De eerste steen van het huis Klein-Curaçao aan de Poort 36 in Houten. Foto uit augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. 'DE EERSTE STEEN GELEGD DOOR LENA EMILIA STOLTZ OUD 6 JAAR OP DEN 6DE JULIJ 1866'. De eerste steen van het huis Klein-Curaçao aan de Poort 36 in Houten. Foto uit augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zijaanzicht op het huis Klein-Curaçao aan De Poort 36 in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zijaanzicht op het huis Klein-Curaçao aan De Poort 36 in augustus 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Verkoopadvertentie uit 1875 van huize 'Klein Curaçao' aan de Poort, vroeger aan de Utrechtseweg en de Grundweg gelegen. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie uit 1875 van huize 'Klein Curaçao' aan de Poort, vroeger aan de Utrechtseweg en de Grundweg gelegen. Bron: Delpher.nl.


Fragment uit de akte van verkoop uit oktober 1875 waarbij huize 'Klein-Curaçao' voor f. 5.000 gulden werd verkocht . Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 421, 1875, >13-09-1875, aktenummer: 1132. Fragment uit de akte van verkoop uit oktober 1875 waarbij huize 'Klein-Curaçao' voor f. 5.000 gulden werd verkocht . Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 421, 1875, >13-09-1875, aktenummer: 1132.


Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en deambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas ouitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van vast- en onroerend goed op het landgoed Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906. Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en deambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas ouitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van vast- en onroerend goed op het landgoed Oud-Wulven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906.


De voorgevel van Klein Curaçao aan De Poort nr. 36 in april 2009 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De voorgevel van Klein Curaçao aan De Poort nr. 36 in april 2009 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en deambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas uiitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van eerdere hypothecaire overschrijving van het vast- en onroerend van familie Testas. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906. Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en deambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas uiitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van eerdere hypothecaire overschrijving van het vast- en onroerend van familie Testas. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906.


Huize Klein Curaçao aan de De Poort nr. 36 in april 2009 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Huize Klein Curaçao aan de De Poort nr. 36 in april 2009 naar een foto van O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De heer Testas van Oud-Wulven bij zijn auto. De opname werd gemaakt bij de schuur van het huis Klein Curaçao aan De Poort nr. 36. Opnamen van 8 augustus 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De heer Testas van Oud-Wulven bij zijn auto. De opname werd gemaakt bij de schuur van het huis Klein Curaçao aan De Poort nr. 36. Opnamen van 8 augustus 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas uitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van beschrijving van de akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906. Op donderdag 19 juli 1906 ten overstaan van notaris Hendrik Arnold Margreet Immink, residerende te Houten. Regelde Louis Jan Anne Testas van Oud-Wulven en zoon Charles François Testas de overdracht van een deel van het landgoed Oud-Wulven, ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen en huize Klein Curaçao (ter waarde van f. 10.000-, gulden) Waarbij Louis Jan Anne Testas, een deel van het landgoed, en de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven en Waijen (een waarde van f. 21.000-, gulden) en huis Klein Curaçao aan zijn zoon Charles François Testas uitruilde waarbij hij, heer van Oud-Wulven en Waijen werd. Charles François Testas betaalde aan zijn vader f. 11.000-, gulden om het verschil te overbruggen. Fragment van beschrijving van de akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 456 1906 19-07-1906.


Voorgevel van villa Klein-Curaçao aan de Grundweg vóór de realisering van de aanbouw aan De Poort nr. 36 in ca. 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Voorgevel van villa Klein-Curaçau aan de Grundweg vóór de realisering van de aanbouw aan De Poort nr. 36 in ca. 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.