Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in april 1918. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.Kadastrale meting van gronden van Kasteel Rhijnestein in april 1918. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987.