Boerderij 't Hoge Land aan de Houtensewetering 21-23 het pad in 1985 dat naar het land Tiellandt liep. In de volksmond werd dit pad ook wel het Tiellandtpad genoemd. In 1985 werd de pad onderbroken door de aanleg van de 2X2 baanse Rondweg. Foto: P. Koch.Boerderij 't Hoge Land aan de Houtensewetering 21-23 het pad in 1985 dat naar het land Tiellandt liep. In de volksmond werd dit pad ook wel het Tiellandtpad genoemd. In 1985 werd de pad onderbroken door de aanleg van de 2X2 baanse Rondweg. Foto: P. Koch.