Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Patriciaat Families in het Kromme-Rijngebied


1.   Familie Heijmeijer van Heemstede, Phanos en Lisman en Lisman

2.   Familie Testas van Oud-Wulven Boissevain

3.   Familie Wttewaall (Van Wickenburgh)

4.   Familie Van Beeck Calkoen van Rhijnestein

5.   Familie Munnicks van Cleeff van van De Grote en De Kleine Koppel van Maarschalkerweerd 

6.   Familie Van Westrenen, Sterkenburg, Lauwerecht, Vuylcop, Houdringe, Driebergen en De Wiers