Kasteeltoren Vuylcop omstreeks 2000-2005 net na de restauratie. Foto: Huisarchief Vuylcop.Kasteeltoren Vuylcop omstreeks 2000-2005 net na de restauratie. Foto: Huisarchief Vuylcop.