Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Hartelijk welkom op Houtense Hodoniemen.nl

Sander van Scherpenzeel (voorzitter) Foto: Frank Firet.Sander van Scherpenzeel (voorzitter) Foto: Frank Firet.

Mijn grote kennis is alles op het gebied van straatnaamgeving, boerderijen onroerend goed en adellijke families in de gemeente Houten en omgeving.

Naar omliggende gemeenten zoals Bunnik, Nieuwegein en Utrecht, Wijk bij Duurstede e.a. gemeenten in het Kromme Rijngebied doe ik ook archiefonderzoek zolang die iets te maken hebben met Houtense onderwerpen.

Het totaal aantal straatnamen in de gemeente Houten staat nu op 765 straatnamen.

Per 15 mei 2018 is de straatnaam Kweldergras erbij gekomen.

Laatst gewijzigd: dinsdag 18 september 2018

Wethouder van Rooijenweg

Foto van Johanna Allegonda Vernooij en haar man Johannes Maria van Rooijen. Foto: familiearchief Van Rooijen.Foto van Johanna Allegonda Vernooij en haar man Johannes Maria van Rooijen. Foto: familiearchief Van Rooijen.

U bent er als inwoner van de gemeente Houten wel eens doorheen gewandeld of gereden. De Wethouder Van Rooijenweg in het Oude Dorp. Maar wie was die wethouder dan wel? Waar woonde hij? En is er meer over hem bekend? Dat wordt je nu duidelijk.

De Wethouder Van Rooijenweg is genoemd naar wethouder Johannes Maria van Rooijen. Wethouder van de gemeente Houten van 12 juli 1935 tot augustus 1953. Vanaf 4 september 1923 tot aan 1935 was hij ook raadslid in gemeenteraad.

Johannes werd geboren op 24 april 1882 uit het huwelijk van Arie Adrianus van Rooijen en Cornelia Verweij. Hij trouwde in 1908 met Johanna Allegonda Vernooij. In die tijd was hij boer en woonde met zijn gezin op boerderij Rijsbrug, gelegen aan de Binnenweg 19 te Houten.

Johannes was in de periode van zijn wethouderschap betrokken bij vele veranderingen en vernieuwingen in de Houtense samenleving. Hij was mede betrokken bij:

 1. de aankoop van huize De Grund in 1925 na het overlijden van oud- burgemeester Jacob Waller. De Grund, gelegen aan De Poort 42, zou van 1945 tot 1981 als gemeentehuis gebruikt worden

 2. de oprichting van de vrijwillige brandweer

 3. het oprichten van een tweede openbare lagere school in ‘t Goy

 4. de stichting van een Christelijke school

 5. de totstandkoming van de drinkwaterleiding

 6. de uitbreiding van het elektriciteitsnet

 7. de activering van de burgerwacht

 8. het realiseren van woningbouw en de grondaankoop die daarvoor nodig was

 9. de verbetering van de wegen en het overnemen van het beheer en onderhoud van de wegen van het Waterschap Houten

 10. het verbeteren en de uitbreiding van het rioleringsnetwerk.

Op 27 augustus 1943 wordt Abraham Willem (Bram) Bosschaart geïnstalleerd als burgemeester van Houten tot aan 8 mei 1945. Bosschaart was lid van de NSB; tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel burgemeesters in Nederland vervangen door NSB’ers. Johannes (links) staat te kijken hoe de gemeentesecretaris de burgemeestersketting om doet bij dhr. Bosschaart. Johannes had het niet zo op NSB’ers en volgens de overlevering had hij als smoes dat hij last had van zijn rug, opdat hij de ketting niet om hoefde te doen.. Rechts op de achtergrond van de foto nog een statieportret van NSB-leider Anton Mussert, hangend in het gemeentehuis van Houten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Bosschaart. Foto: familiearchief Van Rooijen.Op 27 augustus 1943 wordt Abraham Willem (Bram) Bosschaart geïnstalleerd als burgemeester van Houten tot aan 8 mei 1945. Bosschaart was lid van de NSB; tijdens de Tweede Wereldoorlog werden veel burgemeesters in Nederland vervangen door NSB’ers. Johannes (links) staat te kijken hoe de gemeentesecretaris de burgemeestersketting om doet bij dhr. Bosschaart. Johannes had het niet zo op NSB’ers en volgens de overlevering had hij als smoes dat hij last had van zijn rug, opdat hij de ketting niet om hoefde te doen.. Rechts op de achtergrond van de foto nog een statieportret van NSB-leider Anton Mussert, hangend in het gemeentehuis van Houten. Bron: https://nl.wikipedia.org/wiki/Bram_Bosschaart. Foto: familiearchief Van Rooijen.

Vanaf 14 december 1917 was hij bestuurslid en vanaf 27 mei 1931 voorzitter van de Coöperatieve Centrale Raiffeisenbank te Utrecht, die met de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank te Eindhoven de belangen van boeren en tuinders in ons land dienden. Op 8 juni 1923 richtte hij met anderen de Coöperatieve Veilingvereniging ‘Houten en Omstreken’ op. Hij was voorzitter en bleef dat ook na zijn tijd als wethouder. In zijn periode als voorzitter breidde hij de veiling uit met bewaarplaatsen en koelruimtes.

Ook heeft Johannes jarenlang, tot aan 1953 gestreden tegen de grondannexaties door de gemeente Utrecht. Vanaf 1 januari 1954 werd het Houtense Maarschalkerweerd bij de stad Utrecht gevoegd. Net als Jutphaas (Nieuwegein) toentertijd zijn noordelijke grondgebied ten zuiden van de ‘t Goylaan (Hoograven) aan Utrecht moest afstaan. De gemeente Zuilen werd opgeheven en in die tijd ook bij de stad gevoegd.

Daarnaast was hij ook nog eens Kerkmeester van de R.K. parochie in de gemeente Houten.

Al met al een veelzijdig man, die zijn diensten trouw en belang hartig voor de Houtense samenleving ten uitvoer bracht.

In de gemeenteraadsvergadering van 11 augustus 1953 werd Johannes benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Wat bij Koninklijk besluit van 29 juli 1953 nr. 3 door Hare Majesteit Koningin Juliana werd besloten. Na vele jaren van arbeid overleed hij ruim 7 jaar later, op 8 juni 1960, op 78 jarige leeftijd.

In 1953 werden er in Houten nieuwe huizen gebouwd, om in de naoorlogse woningnood te voorzien na de Tweede Wereldoorlog. In dat jaar werden er ten zuiden van de Burgemeester Wallerweg en ten westen van de Prins Bernhardweg twee nieuwe straten met huizen gebouwd. Bij openbaar besluit van de gemeenteraad van 10 april 1953 kregen deze straten de namen Wethouder van Rooijenweg en de Oranje Nassauweg. Al enkele maanden voordat Johannes van Rooijen afscheid zou nemen als wethouder kreeg hij al een straat naar zich genoemd, in het Oude Dorp van Houten.

Johannes krijgt in de zomer van 1953 zijn koninklijke onderscheiding opgespeld door toenmalig burgemeester van Houten dhr. Haefkens. Foto: familiearchief Van Rooijen.Johannes krijgt in de zomer van 1953 zijn koninklijke onderscheiding opgespeld door toenmalig burgemeester van Houten dhr. Haefkens. Foto: familiearchief Van Rooijen.

In diezelfde periode werd in het zuidoostelijke verlengde van de Wethouder van Rooijenweg de Rustoordweg aangelegd, tot aan de Prins Bernhardweg. De weg kwam aan zijn naam omdat er huisjes werden gebouwd voor de toen ouden van dagen. Pas begin jaren ‘90 zouden deze huisjes gesloopt worden om ze te vervangen voor nieuwbouw. Een klein 10 jaar zou het terrein aan deze weg braak liggen, voordat er rond het jaar 2000 nieuwbouw kwam.

Straatnaambord in het Oude Dorp van Houten. Wethouder Van Rooijenweg. Foto: auteur.Straatnaambord in het Oude Dorp van Houten. Wethouder Van Rooijenweg. Foto: auteur.

In de tweede helft van de jaren ‘70 werd, ten westen van de Lobbendijk, de wijk Den Oord gebouwd. Er werd besloten om alle straten in de wijk te vernoemen naar in Nederland veel voorkomende landbouwgewassen. Het achtervoegsel ‘oord’ gaat terug op boerderij Den Oord die in de wijk gelegen is aan de Tarwe-oord. (Oord betekent plaats of landstreek) Tot 1986 was de boerderij gelegen aan de Utrechtseweg. Enkele jaren later, in de vergadering van de gemeenteraad van Houten op 29 september 1981, vond men dat de naam van Rustoordweg moest worden vervangen door Wethouder van Rooijenweg. Wat in principe betekende dat de naam van de weg doorgetrokken zou worden tot aan de Prins Bernhardweg. De reden van het intrekken van deze naam lag in het feit dat de naam Rustoordweg te veel zou lijken op de straatnamen in de wijk Den Oord, wat mogelijk tot onduidelijkheden zou kunnen leiden.

Daarom werd besloten dat de weg met ingang van 1 januari 1982 Wethouder van Rooijenweg zou gaan heten.

Een van de kinderen van Johannes was Arie van Rooijen, die in de jaren ‘70 van de 20e eeuw ook wethouder was in de gemeente Houten. Arie is, in 1980, op een veel te jonge leeftijd overleden hij werd maar 57 jaar (*18-07-1923 +08-11-1980). Arie’s zoon Jos van Rooijen woont nog altijd op boerderij Rijsbrug. Zijn vader en opa waren dus wethouder, tezamen gedurende een groot gedeelte van de 20e eeuw.

De Wethouder Van Rooijenweg bij de kruising met de Prins Bernhardweg. Foto: auteur.De Wethouder Van Rooijenweg bij de kruising met de Prins Bernhardweg. Foto: auteur.

Vanaf het voorjaar van 2019 kan je zelf bij het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede archiefonderzoek doen in het familiearchief Van Rooijen dat het tijdvak vanaf de periode 1856 tot ca. 2000 beslaat. Dit archief zal dan in de collectie Losse Aanwinsten worden ondergebracht onder toegangsnummer 22.

Bronnen:

http://www.genealogieonline.nl , stamboom van Schip, ‘t Schip, van het Schip RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede. Toegang 109 2360 Gemeentebestuur Houten (1803) 1811-1961 (1964)

Kaart werkgebied Houtense Hodoniemen

Nieuw de kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Houtense Hodoniemen. download

Prinsenweg en z'n latere naam Prins Bernhardweg

Dit is de Prinsenweg en Prinsenbuurt in 1930. Al 1853 kreeg de Franse Prins d' Henin of Graaf d' Alsace gronden aan deze weg in eigendom van zijn schoonvader baron Arnoud Willem Brienen van de Groote Lindt die hier land in zijn eigendom had.

De Prinsenweg in de Prinsenbuurt in 1930. In 1937 zou het de Prins Bernhardweg gaan heten in het Oude Dorp van Houten. Bron: Publiek Domein, Facebook Oud Houten Groep.De Prinsenweg in de Prinsenbuurt in 1930. In 1937 zou het de Prins Bernhardweg gaan heten in het Oude Dorp van Houten. Bron: Publiek Domein, Facebook Oud Houten Groep.

De prins die trouwden met de dochter van baron Van Brienen die uit een 2e huwelijk voorgekomen was kreeg veel grond in eigendom in Houten. Hun zoon Thierry die nog dat zelfde jaar werd geboren werd erfde later heel wat grond van zijn vader of opa. De Franse prins Thierry die ook de titel van prins en graaf had kocht rond de eeuw wisseling van de 19e op de 20ste eeuw nog veel meer lappen grond in Houten en in de omgeving van het Kromme Rijngebied waardoor zijn eigendom en aandeel nog groter werd in landsbezit.

De prins woonde in zijn kasteel Bourlemont in noord Frankrijk in de Vogezen.

Na het overlijden van Thierry in 1934 erfde zijn nichtje Gravin Leusse het overgrote deel van alle gronden die hij in bezit had. Zij die getrouwd was met de rijk en welvarend mannelijk persoon met de achternaam Yturbe en wonend in Mexico City in Mexico bleven de gronden in de gemeente Houten tot uiterlijk 1986 in eigendom houden.

De dochter van de Gravin Leusse Isabella de Yturbe die getrouwd was met een Spaanse Markies hebben uiteindelijk al hun gronden tussen 1982 en 1986 verkocht. Onder andere in het kader van de ruilverkavelingen. Het verkopen van de gronden gebeurde in samenwerking met hun rentmeester Proosdij uit Doorn. Baron Arnoud Willem Brienen van de Groote Lindt zijn moeder was samen met haar zus de laatste in lijn van de Schalkwijkse familie Ram van Schalkwijk. De baron had in hele grote delen van Nederland maar dus ook voornamelijk in het Kromme Rijngebied ontzettend veel land in bezit. Onderdelen in het huidige landschap herinneren nog aan deze adellijke tijd zoals de Alsacehoeve in Werkhoven en de Van Brienenoordburg aan de oostkant van Rotterdam. Of in Cothen aan de Ossenwaard de kaasboerderij de Brienenshof.

De straatnaam Prinsenweg heeft officieel bij straatnaambesluit bestaan van 13 maart 1929 tot 1937. Toen in 1937 precies 80 jaar geleden op verzoek van de Oranje vereniging Houten aan het bestuur van de gemeente werd gevraagd om er de straatnaam Prins Bernhardweg van te maken ter gelegenheid van het huwelijk van de Duitse prins met prinses Juliana van Oranje Nassau.

In 1942 op last van de Duitse bezetter werd de straatnaam Prins Bernhardweg weer omgevormd tot Prinsenweg pas in de zomer van 1945 zou het weer Prins Bernhardweg gaan heten. In de Tweede Wereldoorlog mochten er geen straatnamen in gemeenten genoemd zijn naar leden van het koninklijk huis.