Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Hartelijk welkom op Houtense Hodoniemen.nl


Foto: fotopersbureau William Hoogteyling, Buren, maart 2017.Foto: fotopersbureau William Hoogteyling, Buren, maart 2017.

Mijn grote kennis is alles op het gebied van straatnaamgeving, boerderijen onroerend goed en adellijke families in de gemeente Houten en omgeving.

Naar omliggende gemeenten zoals Bunnik, Nieuwegein en Utrecht, Wijk bij Duurstede e.a. gemeenten in het Kromme Rijngebied doe ik ook archiefonderzoek zolang die iets te maken hebben met Houtense onderwerpen.

Het totaal aantal straatnamen in de gemeente Houten staat nu op 764 straatnamen.

Nieuw de kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Houtense Hodoniemen. download


Laatst gewijzigd: zondag 18 maart 2017

Houtense Hodoniemen jaarverslag 2017 en vooruitzien 2018

Weerzien 2017

Het jaar 2017 is voorbij, 12 maanden en circa 40 weken heb ik elke woensdag archiefonderzoek verricht. Ik heb het gedaan en ik blijf het komende jaren ook zeker voortzetten. Het was een jaar met mooie momenten maar ook met een diep dal. Pieken van succesvolle momenten met nieuw ontdekte schatten waar ik al heel lang naar op zoek was, tot een saaie doorsnee woensdag waarin een archiefbezoek niet veel opleverde. Ik heb het allemaal meegemaakt.  

Archieframp Hodoniemen

Het tweede kwartaal van 2017 was voor mij een diep dal, zoals ik eerder beschreef. Het was in de maanden maart, april en mei. Ik was intensief bezig met de categorie Toeleidende wegen toen ik in die periode meer en meer last kreeg van te veel openstaande onderwerpen. Het knaagde in mijn hoofd en ik kreeg er steeds meer last van. Wat in die periode de druppel was die de emmer deed overlopen was dat mijn laptop niet meer wilde opstarten. Ik dacht door een vuiltje in de koeling. Na verschillende omzwervingen bij computerexperts kwam ik er na het lezen op een forum achter dat de chip op het moederbord niet goed gesoldeerd was bij dat type Acer laptop dat ik had. En een reparatie zou duurder zijn dan de waarde van het apparaat zelf. Mijn laptop was total loss dus.

Tot mijn grote verdriet en shock van mijn omgeving moest ik toen besluiten mijn Hodoniemen-project te staken. Ik had geen computer meer. Maar dezelfde dag nog toen ik dit had besloten  gebeurde het als donderslag bij heldere hemel: van een weldoener uit mijn omgeving kreeg ik een andere computer! Ik was als een kind zo blij. Eindelijk kon ik mijn werk weer voortzetten. Maar dat was niet het enige wat toen nog tegen zat.

Onverwacht hield ook mijn externe harde schijf ermee op. Waardoor 7 jaar van archiefonderzoek op foto’s verloren was gegaan. Wat mij toen deed besluiten het Hodoniemen-project weer even te moeten parkeren. In een maand tijd heb ik keihard gewerkt om alles weer op orde te brengen. Heb alles uit de Google-Foto-cloud gedownload en alles netjes per archiefonderzoek in mappen gezet. Iets waar ik voor mijn archieframp niet zoveel waarde aan zou hechten was het goed indelen en back-uppen van mijn foto’s.

Na nuttige tips en adviezen van naasten en collega’s ben ik erop overgegaan om extra clouddiensten in de arm te nemen. Wat in november 2017 heeft geresulteerd in 2 terabyte opslagruimte om meer dan bijna 400.00 foto’s op te slaan.

Na een maand intensief werken om alles terug te downloaden ben ik er sterker uitgekomen, en er stootvaster van geworden dan ik daarvoor was. En die openstaande onderwerpen die heb ik in die tussentijd allemaal verwerkt. Ben uiteindelijk ook bijna 6 weken niet naar een archiefdienst geweest om het op te lossen. Iets waar ik ontzettend trots op ben maar met pijn in hart toch op terugkijk.

Toeleidende wegen

De jaren 2016 en 2017 stonden voor een grotendeels in het teken van onderzoekscategorie Toeleidende wegen. Denk daarbij aan de Koningsweg, het Houtensepad, de Beusichemseweg enz.. Het is heel moeilijk geweest deze categorie af te krijgen. In 2013 ging ik er globaal mee aan de slag, maar vanaf 1 januari 2016 op een intensieve wijze. Het was een leuke categorie waarin ik ontzettend veel nieuwe dingen in ontdekte. En dat gaf mij ook elke keer een enorme boost om weer door te zetten met het onderzoek en mijn trouwe publiek op Facebook en Twitter te trakteren op nieuwe archiefvondsten.

Het meest lastigste archief was dat van de Provinciale Waterstaat van Utrecht uit de periode 1869 - 1925. Hier ben ik 2,5 maand mee bezig geweest. En waar ik af en toe soms echt geen zin meer in had. Maar ik heb doorgezet. En heb het uiteindelijk allemaal afgekregen. Op woensdag 27 december 2017 was eindelijk de slotfinale bij Het Utrechts Archief waar ik de laatste dossiers in deze categorie onderzocht heb.

Als afsluiting en felicitatie trakteerde ik mijzelf op koffie met gebak op Utrecht Centraal.

Het Nationaal archief

Aan de slag op het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede.Aan de slag op het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede.

In 2017 heb ik 4 keer het Nationaal Archief te Den Haag bezocht. Hier heb ik alles met betrekking tot de Waterlinie en wegen onderzocht. Vooral het Houtensepad, de Koningsweg en het Rijndijkje (Koppeldijk) heb ik hierin onderzocht, in combinatie van de te bouwen forten op de Houtense Vlakte ,waaronder de 4 Lunetten aldaar. Na elk archiefbezoek deed ik iets cultureels in Den Haag, waaronder het twee keer bezoeken van het strand bij Kijkduin. Ook ben ik naar het Binnenhof geweest en heb ik in Den Haag gewinkeld. Al met al zijn mijn bezoeken aan Den Haag altijd een succes geweest.Het Gelders Archief

Jonkheer H.P.C. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein, heer van Nieuw Amelisweerd.Jonkheer H.P.C. Hendricus Paulus Cornelis Bosch van Drakestein, heer van Nieuw Amelisweerd.

In augustus 2017 heb ik twee keer Het Gelders Archief te Arnhem bezocht. Hier heb ik het familiearchief van Van Nispen tot Sevenaer en Pannerden onderzocht. En de dossiers waarin de onderwerpen van de pontveren van Beusichem en Culemborg beschreven worden. In het familiearchief was ik vooral opzoek naar informatie over boerderij De Klomp en de familie Bosch van Drakestein.

Vooral de jonkheer H.P.C Bosch van Drakestein van Nieuw Amelisweerd, boerderij De Klomp en het landgoed Nieuw Amelisweerd hadden mijn interesse hierin. Allemaal hadden en hebben ze nog een aandeel in het Maarschalkerweerd-gebied, Slagmaat, Vechten en Oud Wulven. Die op hun beurt allemaal een Houtense relatie hebben met elkaar. Alles wat met Houten te maken heeft onderzoek ik. In 2018 moet ik nog 1 keer naar het archief om het onderzoek naar het Culemborgs Veer af te ronden.

Regionaal Historisch Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

In 2017 hebben ik met regelmaat dit archief bezocht. Verschillende onderwerpen passeerden de revue. Van het familiearchief van Sturkenboom van Tiellandt/Westrenen tot losse onderwerpen uit het archief van de gemeente Houten. De eerste weken van 2017 heb ik onderzoek verricht in gemeentearchieven van Tull en ‘t Waal (Honswijk) en dat van Schalkwijk. Hierin ook weer heel veel mooie dingen ontdekt.

Met leerlingen op stap

In het voorjaar en de zomer van 2017 heb ik samen met leerlingen van de PCBS Het Mozaïek een speurtocht door het Oude Dorp heen voorbereid. De speurtocht zelf vond plaats in de zomer, als verjaardagsfeestje van de meester voor zijn groep 6. Op elke plek in het Oude Dorp konden ze aan de hand van het door ons samen ontwikkelde boekje de vragen over verschillende bezienswaardigheden beantwoorden. Mijn aandeel hierin was het voorzien in alle historische informatie en meer te vertellen over bijv. de Romeinse villa die onder de Burgemeester Wallerweg ligt. Bij of in deze villa hebben ruim 2000 jaar geleden Romeinen en later inheemse inwoners gewoond.

Doneeractie.nl

In september 2017 heb ik voor mijn Houtense Hodoniemen via Doneeractie.nl een eigen doneeractie opgestart. De eerste donaties heb ik besteed aan de uitdraai van kadastergegevens in het Kromme Rijngebied van de adellijke familie Van Brienen van de Groote Lindt, Graaf Alsace of Prins Henin en Xavier de Yurbe. Deze hadden in de 19e en 20ste eeuw in west Nederland, maar vooral in het Kromme Rijngebied, heel veel land in bezit. Dankzij de donaties heb ik deze uitdraai kunnen laten maken bij Het Utrechts Archief. In de toekomst wil ik ervoor zorgdragen dat in een verhaal een reconstructie gemaakt kan worden. Van waar en hoe deze familie land en andere bezittingen had in diverse plaatsen in het Kromme Rijngebied. Doneren kan nog altijd. Uw gift zal goed besteed worden: aan de ontsluiting van de Houtense geschiedenis.

Houtense Hodoniemen gaat digitaal

In het najaar van 2017 ben ik begonnen met al mijn gedane archiefonderzoeken, die ik jarenlang heb bijgehouden op een formulier, overzichtelijk in een spreadsheet te zetten, in mijn Google account. Het invoeren van deze gegevens leidt ernaar dat ik statistieken over mijn onderzoeken kan inzien, en ook dat ik dossiers die ik in het verleden heb onderzocht nu digitaal dus sneller kan terugvinden. Soms zoek ik me gek als het gaat om het vinden van een onderzocht dossier. Dan moet ik al mijn zes ordners doorzoeken. Met het digitaliseren is dat probleem in de toekomst verleden tijd.

Met het invoeren van deze gegevens breekt er voor Houtense Hodoniemen ook een nieuwe tijd aan. In 2018 gaat alles digitaal en alles de cloud in. Dat scheelt opruimwerk, en papier en inkt, en dat is weer beter voor het milieu. Ik ben helemaal klaar met alle documentatie en kaarten uit te printen. Vond het altijd wel mooi om ernaar te kijken maar ik dacht bij mijzelf: dit kan echt niet meer. Mijn boekenkasten beginnen vol te raken en zo meteen is in mijn huis ook nog te klein. Het uitprinten van de archiefbeschrijving voor onderzoek zal, als ik dat nodig heb, voorlopig nog wel doorgaan. Wel ga ik in het voorjaar van 2018 starten met alle werkdossiers die op papier staan te scannen, en in de desbetreffende map op de harde schijf te zetten. Dat houdt het ordelijker en het overzichtelijker. Als het dan in de cloud staat kan ik het ook nog op locatie bekijken via de computer of de app op de telefoon. Houtense Hodoniemen gaat met de tijd mee.

Archief Ambassadeur

In november 2017 ben ik officieel tot benoemd tot archiefambassadeur van het RHC Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede. Dat houdt in dat ik kleine particuliere archieven, huisarchieven (kastelen of boerderijen) of andere waardevolle archieven in de gemeente Houten mag ordenen, inventariseren en inventarislijst mag maken. Met uiteindelijk als doel de overbrenging ervan naar het RHC. Waar het dan tot het einde der tijden veilig wordt opgeslagen. Momenteel ben ik bezig met het archief van de familie Van Rooijen van boerderij Rijsbrug. Dat betekent het ordenen van alle archiefstukken en de papieren in zuurvrije omslagen doen. In het voorjaar van 2018 ga ik deze voorzien van een inventarislijst.

Vooruitblik in 2018

Nationaal Archief

Fort Honswijk vanuit de lucht gezien. Bron: gemeente Houten.Fort Honswijk vanuit de lucht gezien. Bron: gemeente Houten.

In het nieuwe jaar van 2018 is het plan om alles over de forten in de Stelling van Honswijk te onderzoeken. Ik denk daar ongeveer 16 bezoeken aan het Nationaal Archief te Den Haag  voor nodig te hebben. Het project heet ook: ‘Wegen in de stelling van Honswijk’. Ik wil meer weten over de omlegging van de Lekdijk, toen het fort Honswijk in 1841 werd aangelegd. Maar ook over de aanleg van de Gedekte Gemeenschapsweg wil ik meer weten. En als klap op de vuurpijl onderzoek ik ook gelijk nog alles van de andere forten in de regio Houten en Utrecht Zuid,  welke ik nog niet eerder heb onderzocht. Zoals de forten Vechten, Rijnauwen, Het Werk aan de Groeneweg of de Batterijen aan de Overeindseweg.

In februari ga ik een heuse archief-vakantie houden naar Den Haag, om gedurende vier dagen het Nationaal Archief bezoeken. En dus alles wat hierboven staat te onderzoeken. Was al een tijdje een wens van mij om een werkvakantie te houden, om te doen wat ik het liefste doe, namelijk archiefonderzoek.

Het Utrechts Archief

Na het succesvol afronden van het project Toeleidende wegen waar ik ruim 2 jaar aan heb gewerkt, wil ik in de eerste maanden van het nieuwe jaar onderzoek doen naar de landgoederen Nieuw- en Oud Amelisweerd en dan vooral de archiefstukken uit de 19e en 20e eeuw. De hoofdrol is hierin weggelegd voor één van mijn favoriete onderzoeksthema’s: de familie Bosch van Drakestein. De onderwerpen die ik ga onderzoeken zijn de verkoop van de landgoederen in het midden van de 20e eeuw, en de verpachting van het jachtrecht aan de familie. Maar ook huize Groenewoude dat in het bezit van de familie is geweest ondergaat een onderzoek. En losse onderwerpen die er een beetje aan verwant in zijn. Dat zijn alle dossiers met betrekking tot boerderij Het Blauwe Huis, aan de Nieuwe Houtenseweg 55 in Utrecht.

Regionaal Historische Centrum (RHC) Zuidoost Utrecht

In 2018 zal ik ook weer veel tijd doorbrengen bij het RHC in Wijk bij Duurstede. Hierin ga ik diverse onderwerpen onderzoeken, zoals het pontveer bij Beusichem, en het familiearchief van Sturkenboom van Tiellandt/Westrenen afmaken. Ook ga ik beginnen met het onderzoeken van het familiearchief van de Wijkerslooth de Weerdesteyn.

De eerste maanden van het jaar doe ik bij het RHC vooral onderzoek naar de kerkelijke archieven in Houten, Schalkwijk en Tull en ‘t Waal. Het gaat dan vooral om de kerkarchieven van de R.K. en N.H. kerken in de deze plaatsen.

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard

In het najaar van 2018 hoop ik weer terug te keren naar het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden. Het gemeentekantoor waar het RHC bij in zat zijn ze op het moment van dit schrijven aan het renoveren. Bij deze renovatie is er behoorlijke vertraging opgelopen door berekeningsfouten en maten die niet klopten. Als ik weer naar dit RHC ga maak ik de resterende onderwerpen waar ik tot op heden niet aan toe was gekomen. Maar ook het archiefblok van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden over de periode 1994 tot 2014 ga ik hierin grondig onderzoeken op de onderwerpen die ik interessant vind.

Al met al een goed jaar weer om weer veel nieuwe dingen te ontdekken en aan jullie te presenteren.

Voor nu een heel gelukkig 2018 toegewenst en graag tot gauw.

Prinsenweg en z'n latere naam Prins Bernhardweg

Dit is de Prinsenweg en Prinsenbuurt in 1930. Al 1853 kreeg de Franse Prins d' Henin of Graaf d' Alsace gronden aan deze weg in eigendom van zijn schoonvader baron Arnoud Willem Brienen van de Groote Lindt die hier land in zijn eigendom had.

De Prinsenweg in de Prinsenbuurt in 1930. In 1937 zou het de Prins Bernhardweg gaan heten in het Oude Dorp van Houten. Bron: Publiek Domein, Facebook Oud Houten Groep.De Prinsenweg in de Prinsenbuurt in 1930. In 1937 zou het de Prins Bernhardweg gaan heten in het Oude Dorp van Houten. Bron: Publiek Domein, Facebook Oud Houten Groep.

De prins die trouwden met de dochter van baron Van Brienen die uit een 2e huwelijk voorgekomen was kreeg veel grond in eigendom in Houten. Hun zoon Thierry die nog dat zelfde jaar werd geboren werd erfde later heel wat grond van zijn vader of opa. De Franse prins Thierry die ook de titel van prins en graaf had kocht rond de eeuw wisseling van de 19e op de 20ste eeuw nog veel meer lappen grond in Houten en in de omgeving van het Kromme Rijngebied waardoor zijn eigendom en aandeel nog groter werd in landsbezit.

De prins woonde in zijn kasteel Bourlemont in noord Frankrijk in de Vogezen.

Na het overlijden van Thierry in 1934 erfde zijn nichtje Gravin Leusse het overgrote deel van alle gronden die hij in bezit had. Zij die getrouwd was met de rijk en welvarend mannelijk persoon met de achternaam Yturbe en wonend in Mexico City in Mexico bleven de gronden in de gemeente Houten tot uiterlijk 1986 in eigendom houden.

De dochter van de Gravin Leusse Isabella de Yturbe die getrouwd was met een Spaanse Markies hebben uiteindelijk al hun gronden tussen 1982 en 1986 verkocht. Onder andere in het kader van de ruilverkavelingen. Het verkopen van de gronden gebeurde in samenwerking met hun rentmeester Proosdij uit Doorn. Baron Arnoud Willem Brienen van de Groote Lindt zijn moeder was samen met haar zus de laatste in lijn van de Schalkwijkse familie Ram van Schalkwijk. De baron had in hele grote delen van Nederland maar dus ook voornamelijk in het Kromme Rijngebied ontzettend veel land in bezit. Onderdelen in het huidige landschap herinneren nog aan deze adellijke tijd zoals de Alsacehoeve in Werkhoven en de Van Brienenoordburg aan de oostkant van Rotterdam. Of in Cothen aan de Ossenwaard de kaasboerderij de Brienenshof.

De straatnaam Prinsenweg heeft officieel bij straatnaambesluit bestaan van 13 maart 1929 tot 1937. Toen in 1937 precies 80 jaar geleden op verzoek van de Oranje vereniging Houten aan het bestuur van de gemeente werd gevraagd om er de straatnaam Prins Bernhardweg van te maken ter gelegenheid van het huwelijk van de Duitse prins met prinses Juliana van Oranje Nassau.

In 1942 op last van de Duitse bezetter werd de straatnaam Prins Bernhardweg weer omgevormd tot Prinsenweg pas in de zomer van 1945 zou het weer Prins Bernhardweg gaan heten. In de Tweede Wereldoorlog mochten er geen straatnamen in gemeenten genoemd zijn naar leden van het koninklijk huis.

Dubbele Kanaaldijk te Heemstede bij de carpoolplaats Houten

Het huis aan de Dubbele Kanaaldijk, Heemsteedseweg nummer 40. Rechts de Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal in de richting van Houten. Foto: auteur.Het huis aan de Dubbele Kanaaldijk, Heemsteedseweg nummer 40. Rechts de Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal in de richting van Houten. Foto: auteur.

Enige tijd geleden was ik begonnen met het onderzoeken van de Dubbele Kanaaldijk (zoals ik het in mijn eigen termen noem)  in Heemstede bij de Carpoolplaats van Houten. Ik vond het heel apart dat deze dijk zo parallel langs de huidige Heemsteedseweg ligt.

Op deze Dubbele Kanaaldijk werd ik in het voorjaar van 2016 gewezen door mijn broer die dit was opgevallen. Na een periode van onderzoek wil ik graag mijn bevindingen hierbij met jullie delen.

Het (vroegere) huis van Rijkswaterstaat aan de Heemsteedseweg O14/Heemsteedseweg 22 met later huisnummer  40 is al voor de aanleg van het Amsterdam Rijnkanaal gebouwd. Op kaarten in de jaren 30 van 20 ste eeuw staat het huis al ingetekend. Rijkswaterstaat verbouwde het huis in 1938 voor de toezichthouder die verantwoordelijk was voor het toezicht op de aanleg van het kanaal in 1938. De toezichthouder kwam er te wonen.  In stukken wordt geschreven dat het huis later afgebroken zou worden wat niet tot uitvoering is gekomen. Wel is in 2008 het huis grondig verbouwd of opnieuw gebouwd? Al in de jaren 30 heeft het huis zijn ontsluiting gehad op de in het westen gelegen Heemsteedseweg. 

De Dubbele Kanaaldijk achter het huis Heemsteedseweg 40. Foto: auteur.De Dubbele Kanaaldijk achter het huis Heemsteedseweg 40. Foto: auteur.

Op 4 oktober 1962 wordt de naam van de noordelijke schouwweg naast het Amsterdam Rijnkanaal vastgesteld als naam ‘Kanaaldijk Noord’, voor de hele westelijke tot oostelijke kant van de gemeente Houten. 

Op een luchtfoto van Dotka Data van 16-09-1944 genomen ten tijden van de WOII door de Royal Air Force (Britse geallieerden) is duidelijk te zien dat de Dubbele Kanaaldijk het huis ontsluit en parallel loopt langs het kanaal, om na een kleine 150 meter zuidwaarts op te houden. Ook is op deze luchtfoto duidelijk te zien net als op de kaarten van Topotijdreis.nl dat er een sloot lag parallel zuidelijk naast de Dubbele Kanaaldijk met daarnaast de schouwweg en vervolgens pas het Amsterdam Rijnkanaal. 

De Dubbele Kanaaldijk naar het zuiden gezien. Links in beeld de Carpoolplaats Houten. Rechts buiten beeld de Heemsteedseweg. Foto: auteur.De Dubbele Kanaaldijk naar het zuiden gezien. Links in beeld de Carpoolplaats Houten. Rechts buiten beeld de Heemsteedseweg. Foto: auteur.

In 1980 en 1981 is de rijksweg A27 langs Houten aangelegd. In 1985 volgde de aanleg van De Staart tezamen met het verleggen van de Koedijk en Hoonkade. De Kanaaldijk Noord werd bij Heemstede verlegd en kwam op het stuk van de schouwweg te liggen en de sloot tussen de schouwweg en de Dubbele Kanaaldijk werd gedempt. De sloot diende voor de afwatering van de Houtensewetering richting het inundatie kanaal bij De Batterijen aan de Overeindseweg in Nieuwegein. De Kanaaldijk Noord (schouwweg) ter hoogte van waar nu de Veerwagenweg begint in het oosten werd in 1984-1985 doorgetrokken onder de rijksweg A27 door en werd aangesloten op de schouwweg die nu diende als de nieuwe Heemsteedseweg. De Dubbele Kanaaldijk die niet zozeer als ontsluitingsweg gediend had maar meer voor de naast gelegen percelen weilanden ter ontsluiting diende werd door deze nieuwe weg helemaal overbodig. Ook werd erin 1985 aan het einde van de Dubbele Kanaaldijk een carpoolplaats aangelegd voor de rijksweg A27.

De nieuwe Heemsteedseweg die in het westen aansloot op de oude Heemsteedseweg die er al vanaf de 12 eeuw lag kreeg tezamen met de Veerwagenweg en de Heemsteedseweg zijn naam vastgesteld door de gemeenteraad in 1986. 

Bij de verbreding van het Amsterdam Rijnkanaal in 1979-1980 bij het Overeind van Jutphaas. Tezamen in dezelfde periode met de sluiting van de doorgaande weg van Houten naar Nieuwegein werd bij de 3 sprong van de nieuwe en oude Heemsteedseweg een nieuwe kanaaldijk op het Nieuwegeins grondgebied aangelegd. Deze kreeg de naam Heemsteedsekanaaldijk. 

De Dubbele Kanaaldijk wordt nog altijd gebruikt door wandelaars en fietsers. En er staan nog wilgenbomen langs het tracé van de kanaaldijk die eens in de zoveel tijd geknot worden.

Het begin van de Dubbele Kanaaldijk bij de Carpoolplaats Houten rechts van de foto. Links de Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal. Foto: auteur.Het begin van de Dubbele Kanaaldijk bij de Carpoolplaats Houten rechts van de foto. Links de Heemsteedseweg langs het Amsterdam Rijnkanaal. Foto: auteur.

Weerzien 2016, vooruitblik 2017

Het jaar 2017 is begonnen, ik wil graag met jullie vooruitblikken wat er voor mij op stapel staat qua archiefonderzoeken, die ik nog ga verrichten in Wijk bij Duurstede, Utrecht, Arnhem en Den Haag. 

De Franse prins.

De Franse prins.

Voordat we dat gaan doen blik ik nog even terug met jullie op het jaar 2016. Ook dat jaar was een leuk jaar qua ontdekkingen in de archieven. Mijn hoogtepunt daarin was een ontdekking in begin 2016. Waar ik achter kwam was naar welke prins de Prinsenweg in de Prinsenbuurt in het Oude Dorp van Houten ooit naar vernoemd was. Naar de Franse prins ‘d Alsace ‘d Henin die woonde in zijn kasteel Bourlemont in Noord Frankrijk. Ondertussen heb ik een heel werkdossier over deze prins aangelegd. In 2017 is het precies 80 jaar geleden dat de naam van de Prinsenweg in het Oude Dorp ophield te bestaan. De naam werd gewijzigd in Prins Bernhardweg na het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard in 1937. 

In het najaar van 2016 heb ik een grote slag gemaakt in het verder onderzoeken van de waterschapsarchieven in Woerden. Het stadskantoor en ook het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard die daar gevestigd waren zijn in 2017 tijdelijk verhuisd naar Oudewater. Omdat het stadskantoor ingrijpend gerenoveerd wordt. Voordat zij zouden verhuizen heb ik in maar liefst 8 keer archiefonderzoek verricht. Ik was er ook al 2 keer eerder in het voorjaar wat een totaal van 10 archiefonderzoeksdagen oplevert. Voorlopig ben ik klaar met het onderzoeken van de waterschapsarchieven.

Aan het eind van de zomer van 2016 heb ik 2 keer archiefonderzoek verricht in het Regionaal Archief Rivierenland te Tiel. Mijn onderwerp hierin was alle dossiers te onderzoeken over het Beusichems Veer en Culemborgs Veer. Deze maakten tot de eerste helft van de 20ste eeuw deel uit van de provinciale verbindingsweg met Utrecht. Want je weet, alles wat met Houten en wegen te maken heeft onderzoek ik. 

In de zomer van 2016 heb ik extra archiefonderzoek verricht. Liefst 2 keer per week ging ik naar een archief. Door omstandigheden kon ik niet met vakantie naar het buitenland. Dus vulde ik mijn tijd in met mijn liefste tijdverdrijf. Hierdoor ben ik extra naar het RHC in Wijk bij Duurstede kunnen gaan. In de zomer van 2017 ben ik ook weer van plan om extra daar naar toe te gaan.

Het begin van de zomer en het voorjaar van 2016 zaten wat anders in elkaar dan ik dacht. Ik deed mee met cognitieve fitness van Lister Houten in sociaal cultureel centrum Schoneveld. Waar ik overigens heel veel plezier aan heb beleeft. Maar dit was elke keer op de woensdagmiddag waardoor mijn archiefonderzoeken op een laag pitje kwamen te staan.

Nu de vooruitblik voor 2017. Allereerst ga ik de komende maanden groot archiefonderzoek verrichten bij het RHC te Wijk bij Duurstede. In verschillende keren ga ik het hele gemeentearchief van Schalkwijk en Tull en ’t Waal onderzoeken. In al die jaren dat ik onderzoek doe heb ik deze archieven nauwelijks geraadpleegd. En ik wil dit in deze periode rechttrekken door in een keer alles te onderzoeken. 

Bij Het Utrechts Archief ga ik verder met de toeleidende wegen te onderzoeken waaronder de Waterlinieweg en de rijksweg A12. Al verwacht ik hier klaar mee te komen met deze categorie in de loop van dit voorjaar. 

De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in 1940. De rijksweg A22 (Waterlinieweg) is net gereed gekomen.

De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in 1940. De rijksweg A22 (Waterlinieweg) is net gereed gekomen.

Verder heb ik nog een aantal archiefinventarissen klaarliggen voor het Nationaal Archief en het Geldersarchief. Elke maand ga ik naar een van deze archieven om onderzoek te verrichten. In Den Haag bij het Nationaal Archief ga ik onderzoek doen naar de 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in Utrecht Lunetten. De onderwerpen hierin zijn het Houtensepad, Koppeldijk en de Koningsweg. 

In Arnhem bij het Geldersarchief ga ik verder met het onderzoeken van het Beusichems Veer en Culemborgs Veer. En het familiearchief van Van Nispen tot Sevenaer en Pannerden. Zoals je weet vind ik het ook leuk om bepaalde boerderijen in Houten, Bunnik en Utrecht te onderzoeken. De adellijke families Bosch van Drakestein en Van Nispen zijn verwant aan elkaar. Zij hadden vroeger verschillende boerderijen en land in bezit in de hiervoor genoemde plaatsten.

Boerderij De Klomp aan de Oude Mereveldseweg is in eigendom van de families Bosch van Drakestein en van Nispen tot Sevenaer geweest.

Boerderij De Klomp aan de Oude Mereveldseweg is in eigendom van de families Bosch van Drakestein en van Nispen tot Sevenaer geweest.

Mijn verwachting is dat ik aan het eind van 2017, begin 2018 grotendeels klaar ben met het archiefonderzoeken. Dan is de tijd gekomen dat ik ga schrijven. Dan werk ik met de laptop op de woensdag in De Krachtfabriek, Het WERELDHUIS of de bibliotheek. Dit alles om er een grote encyclopedie van te maken. In het kader van het huidige digitale tijdperk zit ik eraan te denken om er een straatnamen app voor de telefoon van te maken. Een kleine uitleg over de straatnaam in Houten die je dan kan oproepen. En de grote beschrijving is dan te vinden is op de website.

Verder ieder alle goeds gewenst voor 2017 en graag tot een volgend artikel.

Het Loeriksezandpad en boerderij Dubbelzand

Op dinsdagochtend 27 september 2016 op de Archeologische Werkgroep ‘Leen de Keijzer kreeg ik het verzoek om te achterhalen waar de naam van boerderij Dubbelzand (Kon. Julianastraat 16) vandaan komt. De naam is mij het vroegst bekend uit het jaar 1841 als er een grote aanbesteding plaatsvindt voor de aanleg van een brug bij Dubbelzand. Vermoedelijk werd deze brug gelegd over de watergang die in die tijd nog lag tussen het Loeriksezandpad en de Loerikseweg.

Op de waterschapskaart van het waterschap Houten uit 1955 staat de watergang nog ingetekend als zijnde de te onderhouden watergang door het waterschap en de grondeigenaren die hun land hadden aan deze watergang hadden.

Het Loeriksezandpad is al bekend in de bronnen omstreeks het jaar 1622 (W. Thoomes, Het Kromme Rijngebied, Zandpaden). Vanaf 1629 gaven de Provinciale Staten van Utrecht de opdracht om de toen al bestaande wegen om te vormen tot goed aangelegde zandpaden.
Voor de verbinding tussen Utrecht en Houten werd het al bestaande Houtensepad (in 1614 op een kaart ingetekend vermeld als het Houtensche Pad) aangelegd als zandpad. De vermelding uit 1614 doet vermoeden dat er in die tijd al een goed onderhouden zandpad op dit tracé was. Maar niets is minder waar. Paden en wegen in de 17de eeuw ook wel kleiwegen genoemd waren in zeer slechte staat en soms nauwelijks goed begaanbaar. Door zomerregens of sneeuw en ijzel in de wintertijd. In die tijd was het beter en makkelijker om dorpen en steden te bereiken via weteringen of vaarten. De Provinciale Staten waren vanaf de 17de eeuw verantwoordelijk voor het goede onderhoud van de zandpaden. Meestal werd doormiddel van een openbare aanbesteding het zandpad opnieuw bezand met zand wat uit de rivier de Lek werd gedolven. Een aantal keren per jaar was er schouw van de kameraar van de Staten  van Utrecht. Die bekeek hoe het gesteld was met het zandpad. Tot ver in de 20ste eeuw werden de provinciale wegen die hun oorsprong hadden als zandpad beheerd door de Provincie Utrecht.

Het Loeriksezandpad, Loerikseweg en de Koningin Julianastraat intekend op een kaart uit 1696 van Du Roy.

Het Loeriksezandpad, Loerikseweg en de Koningin Julianastraat intekend op een kaart uit 1696 van Du Roy.

De aanleg van de zandpaden door de Provinciale Staten van Utrecht gebeurde in de tijdsperiode 1629-1633. Het Houtensepad werd aangelegd vanaf de Koningsweg in het Utrechtse stadsbuitengerecht Tolsteeg of Klein Kovelswade. Via hofstede De Koppel bij de Koppeldijk in zuidoostelijke richting via herberg ’t Hemeltje tot voorbij boerderij Den Oord. De huidige Herenweg in het Oude Dorp was ook onderdeel van het zandpad tussen Utrecht en Houten. Vanaf het Plein liep het zandpad op het huidige tracé van de Koningin Julianastraat verder richting Schalkwijk.

Maar hoe komt boerderij Dubbelzand nou aan zijn naam? Bij de locatie waar de boerderij gelegen is lag oorspronkelijk ten noorden van de boerderij het Loeriksezandpad met daarnaast gelegen de watergang en verder parallel gelegen ernaast de Loerikseweg. Ten zuiden van de boerderij ligt nu de Koningin Julianastraat. In de 17de eeuw ‘’t Sandpadt’ of ‘Schonauwenschen zandpad’ geheten.
Het maakt dus duidelijk dat het vermoeden bestaat dat de naam van boerderij Dubbelzand terug gaat op de ligging van de boerderij. Gelegen tussen 2 zandpaden. Te weten ‘’t Sandtpadt’ en het Loeriksezandpad.

Boerderij Dubbelzand aan de Kon. Julianastraat 16, 2016. Foto: auteur.

Boerderij Dubbelzand aan de Kon. Julianastraat 16, 2016. Foto: auteur.

Wat is Sanders werkmethode

Foto: Edna Smet, Trefpunt Houten (2015).

Op vrijdag 17 september 2010 verrichtte ik voor het eerst archiefonderzoek in Het Utrechts Archief. Destijds tijdelijk gevestigd in het provinciehuis aan de Archimedeslaan. Dit was in verband met de verbouwing destijds van het archief aan de Alexander Numankade.
Het eerste onderwerp betrof de Utrechtse 't Goylaan in de wijk Tolsteeg-Hoograven. Wat vond ik dat destijds leuk om daar onderzoek naar te doen. Indertijd schreef ik wel op wat ik zocht maar had ik geen goede werkmethode voor registratie en het digitaal opbergen van de foto's. Mijn werkmethode om de regionale archieven te onderzoeken is nu al volgt:


Informatie zoeken
Ik ga een weg onderzoeken doormiddel van eerst een werkdossier aan-te-leggen met de desbetreffende documentatie en kopieën uit regionale geschiedenisboeken te maken. Als tweede stap zoek ik in de archiefinventarissen van de gemeente de weg op waar ik informatie over zoek. Voor de gemeente Houten zijn dat bijvoorbeeld de toegangsnummers van het RHC Zuidoost Utrecht 109, 114 en 286. Ik weet precies uit mijn hoofd wat ik wil zoeken en in welke periode ik dit kan vinden. De periodes van het toegangsnummer uit het archief weet ik ook uit mijn hoofd zo is 109 de periode 1811-1962. Nummer 114 de periode 1962-1982 en nummer 286 de periode 1982-2002. Als ik het dossier gevonden heb print ik deze met de voorkant van de inventaris uit en stop hem vervolgens in het werkdossier.

Noteren, opvragen, bekijken, fotograferen en aftekenen
Wanneer ik een weg definitief verder ga onderzoeken kan ik niet vaststellen. Daarom sla ik de archiefinventaris op in het werkdossier of in een van de 2 blauwe archiefinventarismappen die de toeleindende wegen bevatten. Als ik een weg definitief ga onderzoeken waarbij ik ben aanbeland haal ik deze inventaris uit de map of het werkdossier. Ik ga ermee aan de slag en vink de voortgang af op het werkformulier wat ik daar voor gebruik.

Archiefonderzoeksdag
Meestal op woensdag is mijn archiefonderzoeksdag. En als ik die dag niet kan plan ik op een andere dag een archiefbezoek. Op het archief meld ik me aan bij de balie of studiezaalmedewerker om de archieven te raadplegen. Op welk archief ik dan ben is afhankelijk  van hoe ik de stukken ga / moet opvragen. Via een briefje of via het systeem. Net wat het archief biedt aan reserveer mogelijk heden. Bij Het Utrechts Archief en het Nationaal archief moet je de stukken reserveren via het computersysteem  daar. Bij RHC Zuidoost Utrecht en het RHC Rijnstreek en Lopikerwaard gaat dit via een aanvraagbriefje op het moment dat je binnenkomt. Inmiddels heeft het RHC Zuidoost Utrecht sinds kort aangegeven dat ze de stukken liever per mail enkele dagen van te voren gereserveerd willen zien. Dus dan doe ik dat ook.

Eenmaal het dossier of de omslag op de tafel ga ik eerst na wat erin zit om te beoordelen wat ik nodig heb voor informatie. Als ik dat heb vastgesteld dan fotografeer ik de stukken met mijn compactcamera. Tot begin 2016 deed ik dit met mijn spiegelreflexcamera maar dat was toch een te groot object om elke keer naar het archief te slepen. Op het archief in Utrecht klaagde ze een keer dat mijn camera teveel geluid maakte. En of dat geluid niet uitgezet kon worden. Maar dat kon niet. Het bleek te gaan om het geluid van het omslaan van de spiegel in de spiegelreflexcamera.

Presentatie straatnamen van Houten Castellum bij de Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer in het Oude Station van Houten, voorjaar 2016. Foto: P.Koch

Back-uppen
Als ik thuis kom na een enerverende archiefonderzoeksdag, zet ik mijn computer aan haal het kaartje uit de camera. Start Google Foto’s op. En back-up de foto’s naar mijn Google Foto Cloud account. Vanaf 2004 heb ik hierin digitaal zowel privé foto’s als foto’s van dossiers toch meer dan 200.000 aan foto’s verzameld.  Voor de zekerheid zet ik ze ook nog op mijn externe harde schijf. Want mijn computer is al helemaal vol met allerhanden bestanden.
Doordat ik in de loop van de tijd veel verschillende archiefbezoeken heb afgelegd heb ik een verzameling van foto’s en gefotografeerde dossiers. Daarvoor ruim ik altijd een periode in om alle foto’s in mapjes goed in te delen. Bij een straat aangekomen, die ik uitgebreid ga beschrijven, zijn de bestanden makkelijk terug te vinden. En als ik ze niet direct kan vinden zijn ze nog terug te vinden doormiddel van het op datum opzoeken via de registratie op mijn archiefformulier.

Nieuwe straatnaam voor de gemeente Houten (01-03-2016)

Op de huidige gemeenteplattegrond staat het Ka-pad ingetekend. Bron: gemeente Houten.

Op dinsdag 1 maart 2016 is door het college van burgemeester en wethouders een nieuw straatnaambesluit uitgebracht. Het betreft de volgende naam:

1.   Het fiets- en voetgangerspad met de naam Ka-pad is in 1998-1999 parallel aan de destijds nieuw aan te leggen Rondweg van Houten zuidoost aangelegd. De naam van het Ka-pad is van toepassing op het gedeelte tussen de Rietdijk 3 en de huizen aan het Oostrumsdijkje 1 en 2.

Plattegrond waarop de Hooglansche Kade staat aangegeven in het groen. In het rood het uit te breiden gebied van het waterschap Lee- en Rietsloot. Datum 10-10-1929.

       
Waar verwijst de naam van het Ka-pad naar? De naam van het Ka-pad verwijst naar de Kasloot die ten oosten en parallel aan het fiets- en voetgangerspad ligt. In de oude archieven komt hij voor als Kasloot. De sloot loopt naar het noorden om aan te sluiten op de Rietsloot-Biesloot bij de gemeentegrens met Bunnik, Kruisweg/Houtenseweg.


Zoals gezegd is de oude benaming Kasloot. Maar binnen de archieven en documentatie van het waterschap De Stichtse Rijnlanden komt de naam van de sloot ook voor als Leesloot of Oosteromsdijksloot. Het voorvoegsel ka in de naam Kasloot komt van de Houtense- of Hooglandsche Kade die er ten westen parallel van lag aan de sloot. In het noorden aansluitend op de Kruisweg en in het zuiden op het Oostrumsdijkje. De Kasloot of Rietsloot was in vroegere tijden in onderhoud bij het waterschap Lee- en Rietsloot. Tegenwoordig is de sloot in onderhoud bij het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden.


In 2015 benaderde een Houtense inwoner de gemeente over dat dit stuk weg geen naam had. Veel mensen in Houten en de gemeente Houten gebruikte de naam Rietdijk voor het Ka-pad als benaming. Terwijl er voor dit stuk helemaal nooit een straatnaambesluit was uitgekomen.


2.   De Ambachtsweg is in 1978 aangelegd door de Provinciale Waterstaat van Utrecht. Eind jaren 70 werden de Utrechtseweg en de Schalkwijkseweg door de provincie aangepast en verbeterd. Daarbij werd de kruising bij de Schalkwijkseweg met die van de Houtensewetering en Leedijk afgesloten voor auto’s. Om toch een goede ontsluiting voor het autoverkeer vanaf de Houtensewetering realiseren werd ter hoogte van de Albers Pistoriuslaan (Lange Schaft) een nieuwe weg aangelegd de Ambachtsweg.

In een agenda voor de toenmalige adviescommissie straatnaamgeving voor de vergadering van 12 maart 1982 wordt het volgende vermeld:
 
"Enige jaren geleden is er een verbindingsweg gekomen tussen de hierboven genoemde wegen (Houtensewetering en Schalkwijkseweg - ter hoogte van de Albers Pistoriuslaan). In verband met de aanleg van het onderhavig weggedeelte zijn er fruitbomen gerooid. Een naam als "Boomgaardweg" zou hier op zijn plaats zijn."
 
Deze naam is het uiteindelijk niet geworden gelezen het raadsbesluit van 30 maart 1982 waarbij de naam "Naar de Wetering" werd vastgesteld.

De Ambachtsweg in 2011 voordat de wijk Leebrug II werd gebouwd.

In oktober 1988 komen er een tweetal brieven binnen van toekomstige bedrijven die zich gaan vestigen aan deze weg (Ambachtsweg) en zij vragen om aanpassing van de naam, aangezien deze naam moeilijk in het gehoor ligt/lastig en het een onlogische naamsaanduiding is. Op 9 februari 1989 is er weer vergaderd over de naam van deze weg. Voorgesteld wordt de naam Ambachtsweg te gaan gebruiken.
De gemeenteraad gaat met de naamswijziging akkoord op 28 februari 1989, die in gaat op 1 maart 1989. Bron: gemeente Houten.


Vanaf 1996 werd Houten Zuid (Vinex) ontwikkeld. In de periode 2001-2002 werd daarbij het plangebied (wijk) Leebrug I gebouwd ten zuidoosten van de Ambachtsweg. Tien jaar later volgde de ontwikkeling van het plangebied Leebrug II rondom de Ambachtsweg. Die naar verwachting in de periode 2016-2017 afgerond zal zijn.


Op 5 juli 2011 nam het college van burgemeester en wethouders een straatnaambesluit tot het geven van namen aan een 4 tal nieuw aan te leggen straten in het plangebied Leebrug II met daarbij rekening houdende met de wijknaamthema van verschillende houtsoorten. Een van deze namen is het Mahoniehout. Die in de plaats zou komen voor de naam van de Ambachtsweg. De naam werd geleidelijk ingevoerd bij het bouwen van de nieuwe woningen aan het Mahoniehout (Ambachtsweg) waarna deze de nieuwste adressering kregen.

Straatnaambord Ambachtsweg.


Bij het straatnaambesluit van het college van burgemeester en wethouders van 1 maart 2016 werd de naam Ambachtsweg ingetrokken. De Ambachtsweg heeft ook vele jaren behoord tot het tegenovergelegen bedrijventerrein De Schaft. Langs de weg waren verschillende bedrijven gevestigd. In bedrijven verricht men arbeid. Arbeid doet men beroepsmatig. En binnen het beroep voert men een ambacht uit zoals die van bouwvakker of timmerman. Vandaar de naam Ambachtsweg.

Bij het besluit van 1 maart 2016 heeft de straatnaam Ambachtsweg precies 27 jaar bestaan als officiële straatnaam.

De toeleidende wegen naar Houten

Het dorp Schalkwijk is een lintdorp. Houten daarentegen is een echt brinkdorp. Een dorp met stadse trekken. Een dorp waar verschillende wegen leiden naar het Plein van Houten.

De komende periode in 2016 ga ik mijn onderzoeken richten op de provinciale wegen en toeleidende wegen in de gemeente Houten.

Hierbij geef ik een opsomming van enkele nog uitgebreid te onderzoeken wegen.

De straat De Poort, tussen 1933 en 1985 lag hier de Utrechtseweg. Voor het jaar 1933 lag hier de Grundweg, gelegen tussen de Herenweg/Tolhuis en de Burg. Wallerweg (Vinkingenpoort).

1.   De Utrechtseweg is de provinciale weg naar Utrecht. Tot 1974 liep de verbinding naar Utrecht via een andere route, namelijk via het Houtensepad in het gebied waar nu de Utrechtse wijk Lunetten is gebouwd. Zo had het Houtensepad een eigen aansluiting op de rijksweg A12. Deze aansluiting is in 1974 opgeheven. Hiervoor in de plaats kwam de huidige Utrechtseweg, lopend langs de Koppeldijk, Heemsteedseweg, Laagravenseplas, bedrijventerrein De Liesbosch tot aan verkeersplein Laagraven. Voor de aanleg van de Laagravenseweg moest er in de eerste helft van de jaren '70 een deel van het veilingterrein Utrecht aangekocht worden door Provinciale Waterstaat van Utrecht.

Het snelfietspad ten noorden van de Utrechtseweg gelegen tussen de T-splitsing Koppeldijk/Heemsteedseweg met die van de Fortweg heette van 1975 tot aan 1981 Warmoesweg, een naam die verwijst naar de Warmoesgraaf. Deze watergang ligt heden ten dage nog steeds in het landschap en liep oorspronkelijk van de Zijlgraaf bij de Oud Wulfseweg in het oosten tot aan de Koppeldijk in het westen.

2.   De Koningin Julianastraat was van oorsprong de doorgaande weg naar Schalkwijk en Culemborg. In het jaar 1929 kreeg hij de naam Julianaweg, om vervolgens in de Tweede Wereldoorlog van 1942 tot mei 1945 als de Oude Schalkwijkscheweg verder te gaan. De Duitse bezetter tolereerde geen straatnamen vernoemd naar leden van het Koninklijk Huis. In 1955 werd de naam Julianaweg omgevormd tot Koningin Julianastraat.

Vanaf de zomer van het jaar 1933 verloor de Julianaweg zijn functie als doorgaande weg naar Schalkwijk . In dat jaar werd de provinciale weg ten westen van Houten omgelegd.
In 1985 werd de Dorpsstraat aangelegd en verbonden met het zuidelijke uiteinde van de Koningin Julianastraat.

3.   De Beusichemseweg is een verhaal apart en te groot om in het klein samen te vatten. Al vermoedelijk vanaf de Romeinse tijd is een groot gedeelte van de Beusichemseweg ontstaan door de mensheid als doorgaande route over de stroomrug richting Beusichem en verder naar Tiel en Nijmegen.
Stroomruggen zijn door rivieren (Rijn) afgezette zandruggen die in de loop van de tijd steeds hoger in het landschap kwamen te liggen.

De Beusichemseweg is met de bouw van Houten Zuid (Vinex) in de afgelopen 20 jaar verdeeld in verschillende stukken met weer verschillende namen, te beginnen bij de Albers Pistoriusweg aan de oostkant van de spoorlijn. Deze gaat op termijn ook Smalspoor heten. De volgende namen zijn aan het einde van de jaren '90 vastgesteld voor de weg: Smalspoor en Staatsspoor, om begin jaren '00 verderop genoemd te worden als zijnde de Beusichemsetuin. Meer naar het oosten gelegen werd de weg genoemd het Rendiermos in 2010.

Ik hoop jullie in 2016 verder te informeren over mijn ontdekkingsreis over de toeleidende wegen naar Houten.

De Prins Bernhardweg, van 1929 tot 1937 de Prinsenweg geheten. Op de achtergrond met de kruising van de Oranje Nassauweg. Voor 4 oktober 1962 heten de weg die naar links gaat de Molenweg (later Veerwagenweg, Pr. Bernhardweg). Oud bewoners noemde de huizen gelegen aan de Molenweg, de Molenbuurt.

De Rijndijk, van Kattestaart tot Koppeldijk

Het gebied van Tolsteeg, Klein Kovelswade, Oud Wulven en Maarschalkerweerd. De lunetten op de Houtense Vlakte zijn niet ingetekend want dat was in de negentiende eeuw staatsgeheim. Nu is in dit gebied de Utrechtse wijk Lunetten gebouwd. De Rijndijk te Utrecht: in het geel de Koppeldijk, in het rood het Rijndijkje, in het blauw de Oud Wulverbroekwetering. Nu is in dit gebied de Utrechtse wijk Lunetten in de jaren 70 en 80 van de twintigste eeuw gebouwd.

 

Bron: hisgis.nl / Utrecht. Hierop zie je de drie witte vlekken, dat zijn de 3 van de 4 lunetten op de Houtense Vlakte. Het landje omkaderd in het rood dat werd vroeger de Kattestaart genoemd. Naar zoals men ook ziet de vorm van een kattenstaart. Hierop is nu de Waterlinieweg aangelegd. De weg uiterst links (in het oranje) van bnb is het Houtesenpad. De weg van de Kattestaart door Lunet 2 en 3 heen is de Rijndijk.

De Rijndijk was eertijds een echte dijk, maar is nu de naam van een weg in de Utrechtse wijken Tolsteeg en Lunetten. Oorspronkelijk liep de Rijndijk van de noordelijke Koppeldijk tot aan de Koningsweg, bij de Kattestaart (zie verder op).

De Rijndijk lag eeuwen lang op het grondgebied van het stadsbuitengerecht Tolsteeg of Klein Kovelswade, vanaf het eerste kwart van de 19-de eeuw ook de gemeente Tolsteeg genoemd. De oostelijke kant van de dijk of weg vormde de grens met het gerecht van de Grote- en de Kleine Koppel, waarop de wijk Lunetten is gebouwd.

De weg sloot in noordwestelijke richting aan op de Koningsweg met een kleine afsnijding in oostelijke richting. Het stuk land dat in de binnenbocht van deze stukjes weg lag, heette in vroeger tijden de Kattestaart zoals al wordt vermeld in een document uit 1599. Op de plaats waar vroeger de Kattestaart lag, ligt nu de Waterlinieweg. Naast de Kattestaart lagen fort Lunet 1 en 2 van de Nieuwe Hollandse Waterlinie. De Rijndijk liep dwars door fort Lunet 2 heen. Tijdens kadasteronderzoek heb ik ontdekt dat het noordelijk gedeelte van de Rijndijk in 1857 is opgegaan in het fort Lunet 2. Dit stuk Rijndijk werd toen verkocht aan het Ministerie van Oorlog.

Al in periode tussen 1832 en 1844 is de Rijndijk omgelegd als een verkorte looproute om de forten Lunet 1 en 2 heen. Hij vormde ook wel een kade langs de gracht van het fortencomplex. Dit duidt er ook op dat de Rijndijk door Lunet 2 al niet meer toegankelijk was als doorgaande route. In onze tijd is de Rijndijk alleen nog aanwezig bij de Koningsweg tot aan de spoorlijn Utrecht-Arnhem. In 1844 werd deze spoorlijn als de Rhijnspoorweg in gebruik genomen en werd aangelegd tussen de steden Amsterdam - Utrecht - Arnhem. De spoorlijn kwam dwars over het tracé van de Rijndijk te liggen.

Op 1 november 1868 werd de Staatslijn H tussen Utrecht - Houten - 's - Hertogenbosch geopend. Ook hier kwam het tracé van het spoor dwars op de Rijndijk te liggen.

Op een Topografische Militaire Kaart van de stad Utrecht uit 1849 staat de oprijlaan van boerderij De Ketel gelegen aan de Rijndijk al ingetekend. De laan liep van het Houtensepad tot aan deze boerderij.

Boerderij De Ketel had in vroegere tijden ook wel de namen van De Leege Meeren (De Lage Meern), Groeneveld en werd later in de 19-de eeuw ook wel De Ketel genoemd, naar Jan Ketel die daar aan het eind van de 18-eeuw woonde, en later naar zijn zoon Aart Ketel die er tot midden van de 19-eeuw bleef wonen. De boerderij staat in de sporendriehoek van Lunetten en het Maarschalkerweerdpad. De ontsluiting van de boerderij verloopt al vanaf circa 1985 via de weg 'Tussen de Rails'. Na de aanleg van deze weg werd de laan over de spoorweg naar 's-Hertogenbosch opgeheven.

Maar waar komt de naam van de Rijndijk dan vandaan? Volgens Dekker (bron) komt de naam al voor in de 18-de eeuw. Maar wat hij in zijn boek niet aangeeft is van welke bron hij dit dan heeft. Ik heb in Het Utrechts Archief verschillende dossiers en leggers bekeken uit de 18-de eeuw. En elke keer kwam ik voor dit gedeelte van de Rijndijk de naam Koppeldyk tegen. Pas bij de invoering van het Kadaster op 1 oktober 1832 wordt bij het proces verbaal (grensomschrijving) van de gemeente Oud-Wulven en Tolsteeg  de naam van de Rijndijk beschreven als zijnde het Rhijndijkje. En de betekenis van de naam is het meest aannemelijk als ''de dijk toeleidend naar de Kromme Rijn" die ten noorden van de Koningsweg loopt.

Het Bedelaarspad en de Laan van Wulven in beeld

In de vier jaar dat ik bij de Oudheidskamer van de gemeente Houten heb gewerkt heb ik voor mijn privécollectie foto’s ingescand. Hierbij wil ik met u twee foto’s delen: van het Bedelaarspad en de Laan van Wulven.

Bedelaarspad

Foto: Topografische Verzameling gemeente Houten

Foto: Topografische Verzameling gemeente Houten

Dit is het Bedelaarspad (waar ik het op de website zoveel over heb). Op de achtergrond zie u het huis Houtveste aan de Utrechtseweg, nu geadresseerd aan de Romeinenpoort 1, gebouwd circa 1900. Waarop je dus nu uitkijkt is het huidige kruispunt Romeinpoort, Lupine-oord en de Herenweg. Het Bedelaarspad komt aan zijn naam omdat in de negentiende eeuw er aan de Utrechtseweg (Lupine-oord) een tolhuis stond waar tol betaald moest worden om Utrecht te bereiken. Forensen die geen geld hadden om aan de tol te voldoen gingen via dit pad naar de rijkere boeren die in de omgeving woonden om daar te bedelen, om toch aan geld te kunnen komen om verder te reizen.

Het eerste gedeelte van het pad werd omstreeks 1978 geasfalteerd vanaf de Utrechtseweg tot aan de Van Tiellandtweg (Warinenpoort). Dit in het kader van de verbetering van de voormalige provinciale weg. Zo werd de directe aansluiting van het gemeentehuis De Grund op de Utrechtseweg afgesloten, om dus een nieuwe ontsluiting te maken via de nieuwe aangelegde weg, gelegen op het noordelijk gedeelte van het Bedelaarspad.

Vanaf 1985-1986 werd dit stuk weg opgeheven en ging op in de bebouwing van de wijk Tiellandt, gedeelte De Poorten. De foto dateert van circa 1975.

Een mooie foto van een niet meer bestaand pad. 

Laan van Wulven

Foto: Topografische Verzameling gemeente Houten

Foto: Topografische Verzameling gemeente Houten

Hier zie u de Laan van Wulven in zijn volle glorie. De vroegst bekende vermelding van de laan is bekend uit het jaar 1734. De laan liep van de Utrechtseweg (Pelgrimsborch-Troubadoursborch) loodrecht naar de voormalige Wulfsedijk, recht op waar nu de kinderboerderij De Speelheuvel is gelegen aan de Keercamp. De Laan van Wulven is waarschijnlijk aangelegd om een korte verbinding te maken van boerderij Den Oord naar het land gelegen ten westen van de Wulfsedijk. Om voor de pachters of eigenaar van de boerderij een snellere verbinding te hebben met het land om deze te bewerken.

De laan is verdwenen in de bebouwing van de wijk Wulven, gedeelte De Campen en was vanaf het jaar 1987 niet meer aanwezig in het landschap.

De foto is in de periode 1980-1985 gemaakt. Links op de achtergrond ligt de wijk De Weerwolf, gedeelte De Gaarden, gebouwd eind jaren zeventig. De foto is genomen vanaf de Wulfsedijk, in oostelijke richting naar de Utrechtseweg gericht.

Nieuwe straatnamen voor de gemeente Houten (12-05-2015)

Op dinsdag 12 mei 2015 is door het college van Burgemeester en Wethouders een nieuw straatnaambesluit uitgebracht. Het betreft de volgende namen:

1. Het Liniepontpad.
Het Liniepontpad is een pad in de uiterwaarden van de rivier de Lek tegenover Culemborg. Het pad loopt van de westkant van de Lekdijk tot aan de westzijde van de Steenwaardplas. Het pad is vernoemd naar de liniepont die in de zomermaanden vaart tussen de stelling Het Werk aan de Groeneweg in Schalkwijk en het fort Het Werk aan de Spoel in Culemborg. De pont dient voor een gemakkelijke overtocht voor fietsers en wandelaars die de Nieuwe Hollandse Waterlinie of Het Eiland van Schalkwijk willen verkennen in de zomermaanden. De pont ligt ook aan het uiteinde van dit pad.

2. Het Steenwaardpad.
Het Steenwaardpad is het pad dat in het westen aansluit op het Liniepontpad om zich vervolgens te splitsen in twee richtingen. Het ene loopt met een noordelijke boog om de Steenwaardplas heen, het ander volgt de grens met de rivier de Lek. In het oosten sluiten de twee paden weer op elkaar aan nadat ze eerst de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch - Boxtel onderdoor zijn gepasseerd. Bij de parkeerplaats aan de Veerweg eindigt het pad, met ten noorden ervan de voormalige herberg Landlust die op dit moment van schrijven gerenoveerd wordt.
De naam Steenwaard komt van de vroegere steenfabrieken die in de uiterwaarden van de Lek lagen. Van  gedelfde klei en sediment uit de ondergrond van de uiterwaarden en de rivier, bakte men bakstenen en tegels.

Op de plattegrond aangegeven waar het Liniepontpad en het Steenwaardpad precies lopen in de uiterwaarden van de rivier de Lek. Bron: gemeente Houten (12-05-2015)

Houten dorp in het jaar 1978

Bij mijn werkzaamheden op de Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' bij het oude station van Houten ben ik begonnen met het inventariseren van de kaarten en de plattegronden die we in het archief hebben zitten. Hierbij kwam ik een luchtfoto van Houten dorp tegen die is gemaakt uit een helikopter van de Koninklijke Luchtmacht op donderdag 6 april 1978 door Chriet Titulaer.

De poster werd uitgegeven door het dorpshuis De Grund in samenwerking van autobedrijf Knopper die vroeger aan de Koningin Emmaweg 2A zat op de hoek met de Lobbendijk.

Zoals je ziet wordt het plan (wijk) Den Oord II en De Lobben (De Hoven) gebouwd in dat jaar. Rechts net iets onder het midden, rechts van het huisje met het roden dak loopt het Bedelaarspad. Midden onder net links ervan zie je de Laan van Wulven lopen. Zoals die bij de oude Houtenaar bekend stond onder de volksmond naam 'Groenlaantje, Houtlaantje of Vrijerslaantje'. Geheel links net onder het midden zie je een boerderij met een rode dak. Dat was de boerderij Dijkhoeve of Reumsthofstede. Nu staat op deze plek het appartementengebouw 'de Koningslinde' aan de Dijkhoeve schuin tegenover het bruggetje in de Lobbendijk bij het Imkerseind en het Imkerspad. Verder op de achtergrond van de luchtfoto in het midden de toen nog te bouwen nieuwbouwwijk Wernaar, De Gildes. Onder het rechtse boven gedeelte zie het bedrijventerrein De Schaft met de straten Schaftweg en Albers Pistoriuslaan.

Bron: archief AWG Leen de Keijzer, kaarten en plattegronden.

Bron: archief AWG Leen de Keijzer, kaarten en plattegronden.

De Lobbendijk, De Weerwolf, de Blaasbalg en Schonenburg

In mijn onderzoek naar de wijknaam Schonenburg ben ik leuke zaken tegen gekomen m.b.t. de namen van de Lobbendijk, De Weerwolf, de Blaasbalg en Schonenburg. 

Schonenburg

Bron: gemeente archief Houten, RHC Zuidoost Utrecht, Wijk bij Duurstede.

Rechts in de binnenbocht van de Lobbendijk het gebied de Blaasbalg waar tot circa 1800 de hofstede Schonenburg stond. Links het gebied De Weerwolf waar nu de tuinen van cultuurarchitectuurpark Makeblijde gevestigd zijn.

De wijknaam Schonenburg gaat terug op de hofstede Schonenburg die tot circa het jaar 1800 in de binnenbocht van de Lobbendijk stond, op de plek waar nu de noordelijke Rondwegtunnel ligt, tezamen met de tuinen van tuinarchitectuurpark Makeblijde. Op een plattegrond van de Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht uit het jaar 1647 staat de hofstede erop ingetekend.

In een notariële akte uit het jaar 1801 word het stuk land al genoemd waarop de hofstede stond als zijnde ‘vanouds Schoonenburg’, wat de betekende dat de hofstede toen al in groot verval was. Op een andere plattegrond uit 1802 van de Ridderlijke Orde van hetzelfde gebied staat de hofstede al niet meer ingetekend. 

Blaasbalg

De hofstede Schonenburg stond op grond met de naam als zijnde ‘de Blaasbalg’ die al in de 18 eeuw genoemd werd. Een blaasbalg kennen we al heel lang als een soort pomp om lucht te pompen, meestal om een vuur aan te wakkeren.

Een blaasbalg bovenin het venster

By Motacilla (Own work) [CC BY-SA 3.0 (http://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0) or GFDL (http://www.gnu.org/copyleft/fdl.html)], via Wikimedia Commons

Een blaasbalg heeft ook een tweede betekenis. Een blaasbalg is in het maaswerk (raamwerk kerk) van bijvoorbeeld een venster een bepaald siermotief met als vorm die van een vierpas, waarvan twee van de vier lobben in een punt uitlopen. Ze bestaat dus uit twee ronde lobben en twee spitse bladen, respectievelijk twee maal een ronde pas en twee maal een kielpas. Daarmee vormt een blaasbalg de tussenvorm tussen een vierpas en een vierblad. Een blaasbalg heeft vier toten. Ze werd voornamelijk gebruikt in de gotische traceringen van vensters. Vaak werden ze gebruikt in combinatie met andere sierlijke motieven.

Zo kan je het ook zien in de vorm van het stuk grond, de Blaasbalg waarop deze hofstede gestaan heeft. Het stuk in de binnenbocht van de Lobbendijk heeft een ‘lobben’ achtige vorm. Een klavertje vier heeft ook bladeren met een lob-achtige vorm. 

De Weerwolf

Een weerwolf bij de Gargouille op de kathedraal van Moulins

Een weerwolf bij de Gargouille op de kathedraal van Moulins By Vassil (Own work) [Public domain], via Wikimedia Commons

Direct ten westen aangrenzend van de Blaasbalg lag het land met de naam De Weerwolf. Het leuke aan deze naam is dat dit ook een relatie heeft met de naam van de Lobbendijk. Een lob wordt ook wel gerelateerd aan een lobbes en een lobbes staat bekend in het woordenboek als zijnde een ‘harige hond’. Wat daarmee weer de relatie heeft met een ‘wolf’ waar de De Weerwolf uit ontstaan is. 

Lobbendijk

Maar de meest aannemelijke reden hoe de Lobbendijk aan zijn naam is gekomen. Is dat een ‘lob’ ook wel gerelateerd is aan een ‘kwab’, wat op zijn beurt de betekenis heeft van ‘veenplas’ (laag gelegen gebied). Dit laag gelegen gebied gaat dan terug op de polder Vechter- en Oudwulverbroek ten oosten van de spoorlijn Utrecht - ‘s-Hertogenbosch – Boxtel, en de Lobbendijk, waar op nu het huidige Nieuw Wulvenbos is aangelegd. Dit gebied ligt vrij laag ten opzichten van de rest van het gebied wat ten westen van de Lobbendijk ligt, de hogere Houtense stroomrug.

Archief Houtense Hodoniemen.nl

1.   Nieuwe straatnamen voor de gemeente Houten (09-12-2014) (pdf)

2.   Plattegrond van het waterschap De Knoest (pdf)

3.   Plattegrond van het waterschap Wulven (pdf)

4.   De 5 Heemsteedsebruggen (pdf)