Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Over Stichting Houtense Hodoniemen

Postadres:

Stichting Houtense Hodoniemen

Schonenburgseind 59

3995 DB HOUTEN

E-mail: houtensehodoniemen@gmail.com

Kamer van Koophandel: KvK 72016752

Rekeningnummer: NL92 TRIO 0379 3066 97

RSIN/fiscaal nummer: 8589.46.294

Stichting Houtense Hodoniemen is statutair gevestigd in de gemeente Houten.

Contactformulier:

Beloningsbeleid
Het bestuur ontvangt voor haar werkzaamheden geen beloning. Eventueel gemaakte onkosten worden vergoed.

Beleidsplan
Stichting Houtense Hodoniemen wil een organisatie zijn die de historie van de gemeente Houten omtrent hodoniemen en alles wat daaronder valt ontsluiten voor de toekomst. Doormiddel van publicatie op internet of in gedrukte vorm. De interesse wekken bij geïnteresseerde en voorlichting geven op het gebied hiervan is ook één van haar taken.

Huisstijl Stichting

De witte letters en blauwe achtergronden in de huisstijl van Stichting Houtense Hodoniemen verwijzen naar de Nederlandse straatnaamborden. Het basisbeginsel van de stichting is straatnamen (hodoniemen).

V.L.N.R. Joop van Herwijnen (extern adviseur), Bestuur: Gert-Jan van Scherpenzeel (penningmeester), Sander van Scherpenzeel (voorzitter), André Botermans (secretaris). Foto: Frank Firet.

Leden bestuur Stichting Houtense Hodoniemen:

  • Sander van Scherpenzeel (voorzitter)
  • Gert-Jan van Scherpenzeel (penningmeester)
  • André Botermans (secretaris)

Geen lid van het bestuur met wel betrokken als extern adviseur Joop van Herwijnen.

De stichting heeft ten doel:

a. het ontsluiten van de historie met betrekking tot hodoniemen van de
gemeente Houten;
b. het verzorgen van educatie, voorlichting en informatieverstrekking in druk
en digitaal met betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten;
c. het bevorderen en in stand houden van historische informatie met
betrekking tot de hodoniemen van de gemeente Houten bij
geïnteresseerden, in het bijzonder bij de Houtense bevolking;
d. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de
ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

a. het opsporen van gegevens en het onderzoek in historische archieven bij
particulieren, verenigingen, kastelen, boerderijen en/of andere instellingen
met een historisch archief;
b. het publiceren van informatie over de (geschiedenis van de) straatnamen,
hoofzakelijk door het uitwerken daarvan tot tussentijdse webteksten met als
einddoel het plaatsen daarvan op een website (van de stichting) en/of
schriftelijke vastlegging;
c. te voorzien in een kenniscentrum met betrekking tot Houtense straatnamen
en samen te werken met onder andere Oud Houten, de Historische Kring
Tussen Rijn en Lek, waaronder de Archeologische werkgroep ‘Leen de
Keijzer’ en de werkgroep ‘Historisch Onderzoek en Genealogie’;
d. het creëren van (financieel) draagvlak voor de realisatie van de hiervoor
gemelde activiteiten.

Documenten:

Download: Houtense Hodoniemen jaarverslag 2017 en vooruitzien 2018

Werkgebied Stichting Houtense Hodoniemen

De kaart van de gemeente Houten en zijn vroegere grenzen waarop staat ingetekend wat het onderzoeksgebied is van Stichting Houtense Hodoniemen.