Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Archiefonderzoeken

"De kunde van het straatnamen onderzoeken: Hodo (Grieks: hodos = weg) - nomie = leer of onderzoek."

Sander tijdens zijn voordracht op Houten Castellum en de uitleg over de straatnamen in Castellum.

Sander tijdens zijn voordracht op Houten Castellum en de uitleg over de straatnamen in Castellum.

In mijn onderzoeken naar de straatnaamgeving van de gemeente Houten doe ik bij 4 archiefdiensten in de regio Utrecht archiefonderzoek:

RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede. Deze archiefdienst beheert de archieven van de gemeenten in het Kromme Rijngebied. Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vianen.

RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden. Deze archiefdienst huisvest de voorgangers van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Tot 1969 kende Houten vele waterschappen. In die tijd waren waterschappen ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Later is het onderhoud van lokale wegen overgegaan naar gemeenten.

Het Utrechts Archief in Utrecht locatie Alexander Numankade. Hier zijn de archieven van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en vele andere archieven in opgeslagen. Ik onderzoek vooral de archieven die ik in dit rijtje heb opgenoemd en dan vooral ook de rechtsvoorgangers van de huidige overheid en instantie.

Het Nationaal Archief in Den Haag. Hier zoek ik vooral de stukken op die dus in het archief aldaar in bewaring zijn. Dit kan van bouwtekeningen tot grenswijzigingsdossiers gaan.

Het doel voor mij met het onderzoeken van al deze dossiers, kaarten, plattegronden, boeken en vele andere documentatie is het schrijven van de Houtense online straatnaam encyclopedie. Een encyclopedie moet dit worden met alle huidige straatnamen, oude straatnamen, historische straatnamen, volksmond (straat)namen, watergangen, bruggen, tunnels en kunstwerken in de zin van gemaakt door een kunstenaar. De titel van de online encyclopedie moet worden:

'Van Bedelaarspad tot Romeinenpoort, Houtense Hodoniemen'

Met het maken van de online encyclopedie zal ik nog vele jaren bezig zijn. Mijn verwachting is dat ik omstreeks 2025 tot een grote afronding kom. Maar er helemaal mee klaar komen zal mij nooit lukken. Het zal altijd blijven worden aangevuld en verbeterd worden.

Tot die tijd sta ik graag voor u klaar als u vragen heeft over de Houtense wegen of straten. Maar ook over de algemene geschiedenis van de gemeente Houten kunt u bij mij terecht voor advies. Dit uiteraard allemaal GRATIS. Ik informeer mensen graag naar de oude namen en historie van de gemeente Houten.

Voor voordrachten zijn er voorwaarden. Zie onder menu Voordrachten.

Neem contact met mij op met behulp van het contact formulier. 

Archief, gemeente Houten

Voor het onderzoeken van de archieven van de gemeente Houten moet je naar het RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede gaan. Hier vind je de archieven in de periodes van 16de eeuw tot 1811, van 1812 tot 1961, 1962 tot 1981 en van 1982 tot 2002. Dit laatste archief is naar Wijk bij Duurstede overgebracht in de zomer van 2014.

Website's regionale archiefdiensten

1.   RHC Zuidoost Utrecht in Wijk bij Duurstede http://www.rhczuidoostutrecht.nl  -

Beheert de archieven van de gemeente Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Rhenen.

2.   Het Utrechts Archief in Utrecht http://www.hetutrechtsarchief.nl of http://www.archieven.nl 

Beheert de archieven van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, andere Utrechtse overheids instanties, Nederlandse Spoorwegen en de archieven van de Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk Nederland, en Protestantse Kerk Nederland.

3.   RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden http://www.rhcrijnstreek.nl 

Beheert de archieven van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zoals van de waterschappen Rijn en Dijk, Vechter- en Oudwulverbroek en Houten.

4.   Nationaal Archief in Den Haag http://www.gahetna.nl

Beheert de nationale Nederlandse archieven van vele ministeries en andere overheidsorganen.

Andere interessante website links

1.   De Historische Kring Tussen Rijn en Lek http://tussenrijnenlek.nl

Is de vereniging die zich bezig houd met het levend houden van de historie van het Kromme - Rijngebied waarin de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede liggen.

2.   De Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' in Houten  http://www.archeologiehouten.nl

Houd zicht bezig met archeologische opgravingen in de gemeente Houten en heeft periodiek een tentoonstelling op zijn zolder van het oude station Houten aan het Stationserf 99. De werkgroep houd zich ook bezig met de historie van de gemeente Houten.

3.   Oud Houten  http://www.oudhouten.nl

Oud Houten.nl is de website waar je moet zijn als je meer te weten wilt komen over de historie van Houten. Op de site worden uiteen lopende onderwerpen behandeld van prehistorie en de middeleeuwse ontginningen, tot de geschiedenis van de recente tijd.