Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Afgeronde onderzoeken

In de afgelopen 9 jaar dat Stichting Houtense Hodoniemen (SHH) onderzoek deed hebben we al verschillende lanen en wegen onderzocht en heb deze onderzoeken ook afgerond. De volgende wegen heeft SHH onderzocht en op basis daarvan hebben een artikel geschreven waaronder over de: Oude Mereveldseweg, Mereveldseweg (Utrecht, Bunnik), Heerlijkheidspad (Heemstede), de straten van de Houtense nieuwbouwwijk Castellum, de straten van het woon / winkelgebied Het Rond, de straten van de wijk Tiellandt en de weg de Doornkade. De artikelen komen op de lange termijn op deze website te staan.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de onderzochten wegen. Klik op meer weergeven voor de complete tekst:

De onderzochten wegen:


Terug naar overzicht

11-03-2017

De rijkssnelwegen A12, A22 (Waterlinieweg) en A27

In het onderzoek naar de 'toeleidende wegen' in de omgeving van Houten kwam bij SHH ook de rijkwegen A12, A22 (Waterlinieweg) en A27 aan de beurt.

De A12 en A22 werden in het zuiden van Utrecht aangelegd in de periode van 1938 tot 1942. De A12 vormt de verbinding van Den Haag in het westen van Nederland tot aan het oosten bij de Duitse grens bij Zevenaar. Tot 1974 had Houten een directe afrit van de A12. Deze werd vervangen in dat jaar door de nieuw aangelegde provinciale weg naar Utrecht. Het zou tot april 2015 duren voordat Houten weer een directe aansluiting kreeg op deze snelweg door middel van de nieuw aangelegde Limesbaan, die voor een groot gedeelte over het Bunniks grondgebied loopt. De dossiers die ik over de A12 heb onderzocht gaan vooral over de grondaankopen in de jaren 30 voor de aanleg van de weg, en de aankopen van grond voor de uitbreiding van de weg eind jaren 60, begin jaren 70. Ook het afsluiten van de afritten in 1974 in Utrecht heb ik uitgebreid onderzocht.

De rijksweg A22 zoals het nummer was bij de aanleg eind jaren 30 heeft tot aan 1993 ook de wegnummers A222 en A722 geheten dat jaar per 1 januari werd de rijksweg een gemeentelijke weg behorend bij de gemeente Utrecht. In 1989 en 1992 kreeg de weg de naam Waterlinieweg verwijzend naar de Nieuwe Hollandse Waterlinie waar hij pal langs loopt, waaronder direct langs de 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in het Utrechtse Tolsteeg/Klein Kovelswade. Ik onderzoek de Waterlinieweg omdat deze van 1939 tot aan 31 december 1953/1 januari 1954 op 2 percelen land binnen de gemeentegrenzen van Houten heeft gelegen. De dossiers die SHH hierin heeft opgezocht zijn vooral die m.b.t de aanleg, verlegging en verbetering van de Waterlinieweg. Ook de nieuwe op- en afritten, verkeerslichten, oprichten van bruggen en viaducten en het plaatsen van geluidsschermen heeft SHH hierin onderzocht. Het tracé wat SHH heeft onderzocht is tot aan de Berekuil. Oorspronkelijk was het de bedoeling om de vroegere A22 aan te leggen tot aan Hilversum. Maar door problemen met het doortrekken van de weg ter hoogte van het Utrechtse Voordorp en de daar liggende spoorlijnen is dit er nooit van gekomen. In 1986 werd de rijksweg A27 geopend die is komen te liggen op het tracé gedeelte waar ooit de rijksweg A22 op zou komen te liggen, namelijk parallel aan de spoorverbinding Utrecht - Hilversum.

De rijksweg A27 is in 1981 bij Houten open gegaan tussen de knooppunten Everdingen bij Vianen en Lunetten bij Utrecht. De dossiers die SHH hier vooral in onderzocht heeft zijn de grondaankopen, wegomleggingen en de te bouwen viaducten en bruggen. Ook de op- en afrit en de Houtense De Staart heeft SHH hierin onderzocht. De Staart was in de jaren 80 nog een provinciale weg met als wegnummer T49 en werd per 1 januari 1993 een gemeentelijke weg.

SHH heeft ook dossiers onderzocht uit 1982 over de ontruiming en het kappen van de bomen van het bos bij Amelisweerd. Voor het doortrekken van de A27 tot aan knooppunt Rijnsweerd. Het bos van Nieuw Amelisweerd lag tot 1 januari 1954 in de gemeente Houten, ook wel het vroegere Oud Wulven en Maarschalkerweerd.Terug naar overzicht