Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Specialisme
In de afgelopen jaren heeft de stichting met succes diverse opdrachten voor particulieren, stichtingen en overheidsinstanties uitgevoerd.

Wij zijn van alle markten thuis.

Historisch Onderzoek?

Wilt u bijvoorbeeld een historisch onderzoek laten uitvoeren naar uw familiegeschiedenis, vastgoed of ander bezit?
Hiermee heeft de stichting al ruime ervaring opgedaan.

 Schrijven in opdracht?

Het schrijven van een reconstructie uit een bepaald historisch tijdvak is voor ons ook gesneden koek.

Verwerven particulieren archieven?

Heeft u een familiearchief met stukken uit het de achttiende- of negentiende eeuw en woont u in het Kromme-Rijngebied, op de Utrechtse Heuvelrug of in de gemeente Vijfheerenlanden (provincie Utrecht). Dan kunnen wij u van dienst zijn met het archiveren van dit archief, van ophalen tot overbrengen, naar het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede.

Rondleidingen en voordrachten?

Een rondleidingen of voordracht over een bepaald historisch onderwerp behoort ook tot de mogelijkheden.

Fotobestanden van dossiers?

In 10 jaar tijd heeft de stichting bij diverse regionale archiefinstellingen ruim 7000 dossiers gefotografeerd, over onderwerpen waar de stichting in is gespecialiseerd.

Wij kunnen uit onze database van elk gewenst dossier informatie leveren.

Welke reeds eerder onderzocht en gefotografeerd zijn.

Heeft u interesse mail ons dan op houtensehodoniemen@gmail.com

  Een greep van wat de stichting de afgelopen jaren al heeft gedaan aan onderzoeksopdrachten ziet u hieronder:

Portfolio

Kijk op Houten 50 jaar tekeningen van Peter KochOp zaterdagmiddag 11 juli 2020 werd op Landgoed Wickenburgh in 't Goy het tekeningenboek van Peter Koch en Frank Magdelyns gepresenteerd.

Al 50 jaar illustreerde Peter Koch diverse boerderijen en landschappelijkheden in de gemeente Houten. St. Houtense Hodoniemen heeft ook een bijdrage geleverd aan de totstandkoming van het boek. Aan oud-wethouder van Cultuur Herman Geerdes werd het eerste exemplaar van het boek overhandigd.

Informatiebord bij boerderij De Klomp

Zondagmiddag 21 juni 2020 werd een nieuw informatiebord onthuld aan de Oude Mereveldseweg 2-4 bij boerderij De Klomp. De stichting onderhoud al vele jaren goed contact en samenwerking met de eigenaren van de boerderij. Over de boerderij heeft de stichting veel archief en kadasteronderzoek verricht en gepubliceerd.

Een beschrijving hiervan is te vinden op de Bosch van Drakestein van (Nieuw-Amelisweerd) pagina.

Voor passanten is heden het bord te bezichtigen.

Historisch onderzoek naar Het Huys ten Bosch
te Maarssen (Zandweg 44)

 Opdracht in het voorjaar van 2019. Een historisch onderzoek in een heel ander deel van de Provincie Utrecht: Het Huys ten Bosch aan de Zandweg 44 te Maarssen.

De eigenaar van het huis zocht al enige tijd naar antwoorden op specifieke vragen over het hoofdhuis, de tuin en het koetshuis. De stichting kreeg in oktober 2019 de opdracht om het historisch onderzoek uit te voeren.

Diverse malen werden de archieven in Het Utrechts Archief geraadpleegd, alsmede het Regionaal Historisch Centrum (RHC) Vecht en Venen te Breukelen, waar het huisarchief van Het Huys ten Bosch zich bevindt.

De onderzoeksresultaten zijn uitgewerkt tot een rapport (zowel hardcopy als digitaal), dat op zaterdag 25 april 2020 werd aangeboden aan het bewonend echtpaar van Het Huys ten Bosch.

Veel lof was er voor het uitgebreide onderzoek, de zorgvuldigheid en het enthousiasme, en het uitstekend gedocumenteerde rapport.

 De opdracht is naar ieders, maar vooral die van opdrachtgever, volle tevredenheid afgesloten.

Verworven huisarchief Kasteeltoren Vuylcop

In het jaar 2017 werd de stichting gewezen op een mogelijk rijkgevuld huisarchief in de kasteeltoren van Vuylcop aan het Neereind 29 te Schalkwijk. In de toren stonden tientallen dozen met mappen, papieren en bouwtekeningen, die vanaf 1969 door de vroegere eigenaar waren verzameld.

Vanaf 1969 was de toren continue in restauratie, die door de eigenaar met eigen middelen werd gefinancierd. Het beheer van de toren werd in 1999 ondergebracht in een stichting. In het jaar 2013 overleed de eigenaar en werd het enkele jaren stil rondom de kasteeltoren.

In februari 2019 werd door de stichting Vuylcop opdracht verleend om het huisarchief te te bewerken en onder te brengen in het regionale archief.

In het voorjaar van 2020 werd het archief gescreend en geïnventariseerd, en werden alle geselecteerde documenten in omslagen ondergebracht en voorzien van een archiefinventaris lijst. In mei 2020 werd de opdracht formeel afgerond.

Hierna werden de 11 archiefdozen en een set met bouwtekeningen overgebracht naar het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) te Wijk bij Duurstede, waar het voor iedereen openbaar toegankelijk is in te zien.
Verworven foto's en akten 

vroegere bewoners, Utrechtseweg 19

In maart 2019 schonk de dochter van een vroegere bewoner diverse notariële akten van de vroegere poortwachterswoning van Oud-Wulven aan de Utrechtseweg 19. Vier akten uit de periode van 1938 tot 1976. Deze zijn opgenomen in de collectie van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht te Wijk bij Duurstede. In het archief 22 Collectie Losse Aanwinsten.

Huis staat op de plek aan de Utrechtseweg naast het kassencomplex van Jongerius.

Diverse foto's van de poortwachterswoning van het vroegere kasteelterrein Oud-Wulven aan de Utrechtseweg 19. In 1914 geadresseerd in wijk O (Oud-Wulven) Utrechtseweg O80. 

Foto's afkomstig uit het familie archief Van der Haar/Van Dijk. 

Buurtfeest Jonkvrouwenborch zaterdag 31 augustus 2019

Impressie van het buurtfeest rond de Jonkvrouwenborch. De rondeleiding die Sander van Scherpenzeel leiden langs de Jonkvrouwenborch, boerderij Nieuwoord en de Troubadoursborch en Pelgrimsborch. Foto's: Roos van der Zalm.

Zaterdagmiddag 31 augustus 2019 heeft St. Houtense Hodoniemen een rondleiding verzorgd in de omgeving van de Jonkvrouwenborch.

Ongeveer veertig buurtbewoners deden mee met deze rondleiding. Een hoge opkomst was het dus. Al lopend langs de diverse straten vertelde Sander over de historie achter de straatnamen van de wijk De Borchen.

Ook daarbij verteld over de historie van boerderij Nieuwoord en de Troubadoursborch wat vroeger de Utrechtseweg was.

Als klap op de vuurpijl het geheim verteld van de Pelgrimsborch waar tot 1986 de Laan van Wulven lag. Omstreeks 1730 door de toenmalige heer van Wulven de heer De Graaf van Vapour aangelegd als kortere route om naar zijn kasteel aan de Wulfsedijk te kunnen komen. Als afsluiting van de rondeleiding heeft Sander een groot applaus mogen ontvangen.

Daarna was er het touwtrekken en was de nieuwe burgemeester Gilbert Isabella aanwezig om kennis te maken met zijn dorps/stadbewoners.

Meer dan honderd mensen gingen aan de BBQ. Sander was te gast bij een echtpaar die hem uitgenodigd hadden voor het eten.

Personeel van Djoffrey Koffiefiets waren er ook waar de buurtbewoners een lekkere cappuccino of iets anders warms konden krijgen.

Sander heeft veel geleerd en ongelooflijk veel complimenten gekregen van de buurtbewoners van De Borchen. Een warm bad zo ervaarde hij het. Buurtbewoners bedankt.

Grafsteen Jan Lamberts

Eind 2018 kreeg onze stichting de vraag vanuit de gemeente Houten of wij een reconstructie wilde maken van hoe Houten er omstreeks 1600 uitzag. Dit in het kader van het terug plaatsen van de grafsteen van Jan Lamberts die overleed op vrijdag 8 maart 1619. Precies 400 jaar later werd onder belangstelling van media en andere geïnteresseerde op vrijdag 8 maart 2019 de grafsteen terug geplaatst in de N.H. Kerk te Houten op het Oude Dorp te Plein 27.

Film Gemeente Houten. Met medewerking van: Eline Sluijter (Gem. Houten), Otto Wttewaall (stadshistoricus), Sander van Scherpenzeel (SHH), Ton Prosman (vinder steen), Herman Geerdes (wethouder).

Familiearchief Van Rooijen - Boerderij Rijsbrug

Eind 2017 ontdekte Sander van Scherpenzeel bij een visite bezoek aan de familie Van Rooijen op boerderij Rijsbrug. Een map met het familiearchief van familie Van Rooijen en stukken over historie van boerderij Rijsbrug (Binnenweg 19). De stukken dateren uit de periode van 1856 tot ca. midden twintigste eeuw. Na goed overleg is het gelukt om dit archief naar het Regionaal Historisch Centrum Zuidoost Utrecht te Wijk bij Duurstede te krijgen. Waar deze vanaf het voorjaar van 2019 te bezichtigen en te onderzoeken is.