Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Archiefonderzoeken


"De kunde van het straatnamen onderzoeken:

Hodo (Grieks: hodos = weg) - nomie = leer of onderzoek."


  


In de onderzoeken dat Stichting Houtense Hodoniemen (SHH) uitvoert naar de straatnaamgeving in de gemeente Houten zijn wij te vinden bij de vier volgende archiefdiensten in de regio Utrecht:

Regionaal Archief Zuid-Utrecht in Wijk bij Duurstede. Deze archiefdienst beheert de archieven van de gemeenten in het Kromme Rijngebied. Bunnik, Houten, Utrechtse Heuvelrug, Rhenen, Wijk bij Duurstede en Vijfherenlanden.


Sander tijdens zijn voordracht op Houten Castellum en de uitleg over de straatnamen in Castellum. Sander tijdens zijn voordracht op Houten Castellum en de uitleg over de straatnamen in Castellum.RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden. Deze archiefdienst huisvest de voorgangers van het waterschap De Stichtse Rijnlanden. Tot 1969 kende Houten vele waterschappen. In die tijd waren waterschappen ook verantwoordelijk voor het onderhoud van de wegen. Later is het onderhoud van lokale wegen overgegaan naar gemeenten.

Het Utrechts Archief in Utrecht locatie Alexander Numankade. Hier zijn de archieven van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, provincie Utrecht, Rijkswaterstaat en vele andere archieven in opgeslagen. SHH onderzoekt vooral de archieven die in dit rijtje opgenoemd zijn en dan vooral ook de rechtsvoorgangers van de huidige overheids- en instantie.
Het Nationaal Archief in Den Haag. Hier zoekt SHH vooral de stukken op die in het archief aldaar in bewaring zijn. Dit kan om bouwtekeningen gaan tot grenswijzigingsdossiers.

Het doel van SHH met het onderzoeken van al deze dossiers, kaarten, plattegronden, boeken en vele andere documentatie is het schrijven van een Houtense online straatnaam encyclopedie. Een encyclopedie die alle huidige straatnamen, oude straatnamen, historische straatnamen, volksmond (straat)namen, watergangen, bruggen, tunnels en kunstwerken in de zin van gemaakt door een kunstenaar. Ook zal hierbij worden aangevuld met de historie van oud onroerend goed, bepaalde boerderijen en adellijke geslachten die bezittingen hadden in het Kromme-Rijngebied of er hebben gewoond.

De titel van de online encyclopedie moet worden:

'Van Bedelaarspad tot Romeinenpoort, Houtense Hodoniemen'

Met het maken van de online encyclopedie zal SHH nog vele jaren bezig zijn.

Onze verwachting is dat we omstreeks 2025 tot een grote afronding komen. Maar er helemaal mee klaar komen zal ons nooit lukken. Het zal altijd blijven worden aangevuld en verbeterd worden.

Tot die tijd staat SHH graag voor u klaar als u vragen heeft over de Houtense wegen of straten.

Maar ook over de algemene geschiedenis van de gemeente Houten kunt u bij ons terecht voor advies. 

SHH informeert mensen graag naar de oude namen en historie van de gemeente Houten.

Voor voordrachten zijn er voorwaarden. Zie onder menu Voordrachten.

Neem contact met ons op met behulp van het contactformulier.Archief gemeente Houten

Bord hangend in de directeurskamer van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) anno 2021. Bord lag vele decennia in het gemeentehuis en op de zolder van het gemeentehuis van Houten. Vermeldende 'ARCHIEF VAN DE GEMEENTEN HOUTEN, OUD-WULVEN EN SCHONAUWEN. Foto: Sander van Scherpenzeel, 21-09-2021. Bord hangend in de directeurskamer van het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) anno 2021. Bord lag vele decennia in het gemeentehuis en op de zolder van het gemeentehuis van Houten. Vermeldende 'ARCHIEF VAN DE GEMEENTEN HOUTEN, OUD-WULVEN EN SCHONAUWEN. Foto: Sander van Scherpenzeel, 21-09-2021.Voor het onderzoeken van de archieven van de gemeente Houten moet je naar het Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede gaan. 

Hier vind je de archieven in de periodes van 16de eeuw tot 1811, van 1812 tot 1961, 1962 tot 1981 en van 1982 tot 2002. Dit laatste archief is naar Wijk bij Duurstede overgebracht in de zomer van 2014.Website's regionale archiefdiensten


1.   Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU) in Wijk bij Duurstede - http://www.razu.nl

Beheert de archieven van de gemeente Houten, Bunnik, Wijk bij Duurstede, Utrechtse Heuvelrug, Vianen en Rhenen.

2.   Het Utrechts Archief in Utrecht http://www.hetutrechtsarchief.nl of http://www.archieven.nl 

Beheert de archieven van de gemeenten Utrecht, Nieuwegein, andere Utrechtse overheids instanties, Nederlandse Spoorwegen en de archieven van de Gereformeerde Kerk, Hervormde Kerk Nederland, en Protestantse Kerk Nederland.


  

Straatnaambord Alexander Numankade, gezien vanaf kruising met de Blauwkapelseweg op 1 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzenzeel. Straatnaambord Alexander Numankade, gezien vanaf kruising met de Blauwkapelseweg op 1 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzenzeel.


   


3.   RHC Rijnstreek en Lopikerwaard in Woerden http://www.rhcrijnstreek.nl 

Beheert de archieven van de rechtsvoorgangers van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden. Zoals van de waterschappen Rijn en Dijk, Vechter- en Oudwulverbroek en Houten.

4.   Nationaal Archief in Den Haag http://www.gahetna.nl

Beheert de nationale Nederlandse archieven van vele ministeries en andere overheidsorganen. 

Andere interessante website links

1.   De Historische Kring Tussen Rijn en Lek http://tussenrijnenlek.nl

Is de vereniging die zich bezig houd met het levend houden van de historie van het Kromme - Rijngebied waarin de gemeenten Bunnik, Houten en Wijk bij Duurstede liggen.

2.   De Archeologische Werkgroep 'Leen de Keijzer' in Houten  http://www.archeologiehouten.nl

Houd zicht bezig met archeologische opgravingen in de gemeente Houten en heeft periodiek een tentoonstelling op zijn zolder van het oude station Houten aan het Stationserf 99. De werkgroep houd zich ook bezig met de historie van de gemeente Houten.

3.   Oud Houten  http://www.oudhouten.nl

Oud Houten.nl is de website waar je moet zijn als je meer te weten wilt komen over de historie van Houten. Op de site worden uiteen lopende onderwerpen behandeld van prehistorie en de middeleeuwse ontginningen, tot de geschiedenis van de recente tijd.


     

Het Utrechts Archief, locatie Studiezaal aan de Alexander Numankade 199-201 op 1 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het Utrechts Archief, locatie Studiezaal aan de Alexander Numankade 199-201 op 1 maart 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

E-mailen
Info