Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Van der Plaat van Honswijk

Familiewapen Van der Plaat van Honswijk. (Wikipedia)Familiewapen Van der Plaat van Honswijk. (Wikipedia)


 

Familie Van der Plaat

Gezicht vanuit de verte op het dorp Honswijk, met kerktoren en twee molens op de achtergrond, met op de voorgrond de rivier de Lek met boten alsmede een veerpontje met enkele personen in 1780. Naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54193, 125.Gezicht vanuit de verte op het dorp Honswijk, met kerktoren en twee molens op de achtergrond, met op de voorgrond de rivier de Lek met boten alsmede een veerpontje met enkele personen in 1780. Naar een tekening van Nico Wicart. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54193, 125.Van der Plaat is een geslacht waarvan leden sinds 1843 tot de Nederlandse adel behoren en dat vermoedelijk in 1903 uitstierf.


Hulpkaart van de gemeente Tull en 't Waal, sectie A uit het jaar 1843 met de kadastrale ontwikkeling van de aanleg van het Fort Honswijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Hulpkaart van de gemeente Tull en 't Waal, sectie A uit het jaar 1843 met de kadastrale ontwikkeling van de aanleg van het Fort Honswijk. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Geschiedenis

Kadastrale kaart behorend bij het proces verbaal (vaststelling) van de nieuw opgeleverde spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch op zondag 1 november 1868 met de ingetekende kaart van vrijdag 27 november 1868. Met erop ingetekend de Culemborgse Spoorweg met de rivier de Lek en het Culemborgs Veer met de Veerweg en herberg Landlust te Tull en 't Waal. Bron: Het Utrechts Archief, 954 ,1035.Kadastrale kaart behorend bij het proces verbaal (vaststelling) van de nieuw opgeleverde spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch op zondag 1 november 1868 met de ingetekende kaart van vrijdag 27 november 1868. Met erop ingetekend de Culemborgse Spoorweg met de rivier de Lek en het Culemborgs Veer met de Veerweg en herberg Landlust te Tull en 't Waal. Bron: Het Utrechts Archief, 954 ,1035.De stamreeks begint met Arent of Arnold van der Plaats wiens zoon Wichardus in 1637 te Deventer werd gedoopt. Bij Koninklijk Besluit werd nazaat Johan Pieter van der Plaat (1789-1847) verheven in de Nederlandse adel; met een dochter van hem stierf het geslacht in 1903 uit.

Bron: Wikipedia Van der PlaatHeerlijkheid en buurtschap Honswijk


Honswijk was een buurtschap en heerlijkheid aan de Lek ten zuiden van Schalkwijk. In 1840 besloeg ze 486 ha en had 220 inwoners, nu wonen er aanzienlijk minder. Het was voorheen een dorp, maar in 1750 raakte de kerk in onbruik. Honswijk behoorde tot en met 1961 tot de gemeente Tull en ’t Waal, die toen opging in Houten.

Hendrik Balthasar van Wevelinckhoven (1665-1714) kocht Honswijk vlak voor zijn dood in 1715 van de Staten van Utrecht. Hij werd opgevolgd door zijn weduwe Maria Ignatia Santvoort, die via haar tweede huwelijk ook nog vrouwe van Wychen is geweest.


Handtekening van Jacobus van Baaren van Honswijk (bovenaan) ten overstaan van de Utrechtse notaris J.H. van Grootveld voor het regelen van hypotheek gerelateerde zaken op dinsdag 9 maart 1813. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U317a008 1812-1813 aktenummer 571.Handtekening van Jacobus van Baaren van Honswijk (bovenaan) ten overstaan van de Utrechtse notaris J.H. van Grootveld voor het regelen van hypotheek gerelateerde zaken op dinsdag 9 maart 1813. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U317a008 1812-1813 aktenummer 571.Zij verkocht Honswijk in 1724 aan Reinier Uylenburg die in 1745 werd opgevolgd door zijn weduwe Johanna Bakker.

Haar opvolger was Jacobus van Baaren (-1799), die omstreeks 1758 heer werd. Hij overleed in huize Wintervliet in Tull en ’t Waal en werd opgevolgd door zijn zoon Johannes Jacobus.Heren van Honswijk
Het dorp Honswijk kadastraal ingemeten in oktober 1832. Het perceel met een gracht er om heen (links van het midden) daar heeft vermoedelijk het huis Tulle gestaan. Ruim 8 jaar later zou fort Honswijk (Willem II) in 1844 hier gebouwd worden. En werd het dorp Honswijk geëgaliseerd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, beeldbank Minuutplan Tull en 't Waal Honswijk.Het dorp Honswijk kadastraal ingemeten in oktober 1832. Het perceel met een gracht er om heen (links van het midden) daar heeft vermoedelijk het huis Tulle gestaan. Ruim 8 jaar later zou fort Honswijk (Willem II) in 1844 hier gebouwd worden. En werd het dorp Honswijk geëgaliseerd. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort, beeldbank Minuutplan Tull en 't Waal Honswijk.Johannes Jacobus van Baaren (1770/71-1813). Ambachtsheer van Honswijk van 1799 tot 1813.


Advertentie tot oproep van leners en schuldeisers van Johannes Jacobus van Baren van Honswijk om zich te melden voor het opmaken van het memories van successie na zijn overlijden in op 15 december 1814. Bron: Delpher.nlAdvertentie tot oproep van leners en schuldeisers van Johannes Jacobus van Baren van Honswijk om zich te melden voor het opmaken van het memories van successie na zijn overlijden in op 15 december 1814. Bron: Delpher.nlGeboren Honswijk en overleden te Tull en ’t Waal. Hij was ongehuwd. Volgde zijn gelijknamige vader op beide waren landbouwer. Wonend op huize Wintervliet in Tull en ’t Waal.


Ruïne van de kerk van Honswijk: Gravure door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer uit ca. 1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Ruïne van de kerk van Honswijk: Gravure door Hendrik Spilman naar een tekening van Jan de Beijer uit ca. 1750. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Overlijdensadvertentie van Jacobus van Baren in maart 1799. Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van Jacobus van Baren in maart 1799. Bron: Delpher.nl.


Overlijdensadvertentie van Petronella Johanna Catharina Osingh Wed. Jacobus van Baren van Honswijk in april 1800. Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van Petronella Johanna Catharina Osingh Wed. Jacobus van Baren van Honswijk in april 1800. Bron: Delpher.nl.Het Oud Slikkerveerhuis. Gezicht op de voorgevel en de linker zijgevel met op de voorgrond het pad vanaf de Lekdijk naar het veer in ca. 1958. Aan de Lekdijk 78. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43044, 10.Het Oud Slikkerveerhuis. Gezicht op de voorgevel en de linker zijgevel met op de voorgrond het pad vanaf de Lekdijk naar het veer in ca. 1958. Aan de Lekdijk 78. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43044, 10.Johannes Jacobus van Baren kocht in 1811 het Oudslijker veerhuis aan de Lekdijk.


Na het overlijden van Johannes Jacobus van Baren van Honswijk in december 1814 worden al zijn goederen en de ambachtsheerlijkheid verkocht op zaterdag 28 mei 1814, achter de Dom te Utrecht. Bron: Delpher.nl.Na het overlijden van Johannes Jacobus van Baren van Honswijk in december 1814 worden al zijn goederen en de ambachtsheerlijkheid verkocht op zaterdag 28 mei 1814, achter de Dom te Utrecht. Bron: Delpher.nl.


  

Boerderij Wintervliet met rechts de Lekdijk aan de Lekdijk 70 in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 52667, 121.Boerderij Wintervliet met rechts de Lekdijk aan de Lekdijk 70 in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 52667, 121.


Boerderij Wintervliet. Interieuropname van de kelder van de boerderij met tongewelf in 1985 aan de Ledkijk 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43043, 10.Boerderij Wintervliet. Interieuropname van de kelder van de boerderij met tongewelf in 1985 aan de Ledkijk 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43043, 10.


Boerderij Wintervliet. De voorgevel en de linker zijgevel van de boerderij met vijf leilinden gezien vanaf de Lekdijk in 1990 aan de Lekdijk 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43042, 10.Boerderij Wintervliet. De voorgevel en de linker zijgevel van de boerderij met vijf leilinden gezien vanaf de Lekdijk in 1990 aan de Lekdijk 70. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 43042, 10.


 


Bij de verkoop van de ambachtsheerlijkheid op zaterdag 28 mei 1814 werd op de heerlijkheid Honswijk ingezet door Jacobus van Dorsten. Maar door een te lage bieding werd de verkoop van de ambachtsheerlijkheid opgehouden. Jacobus was apotheker in Utrecht in de omgeving van de Voorstraat te Utrecht. Hij kocht voor f. 6.000-, gulden wel hofstede Wintervliet aan in Honswijk. Eerder was de hofstede ook van familie Van Baaren geweest.

 


Enkele jaren later kwam de heerlijkheid in het bezit van familie Peelen.

Jan Peelen werd geboren in 1768 en overleed in 1830.


Overlijdensadvertentie van Barend Peelen van Honswijk uit 1832.Overlijdensadvertentie van Barend Peelen van Honswijk uit 1832.Twee jaar voor zijn sterven in 1828 droeg Jan (aannemend) de titel van de heerlijkheid over aan zijn zoon Barend Peelen die op dat moment burgemeester van de gemeente Weesp was.

Jan had de titel in die tijd niet achter zijn achternaam gebruikt. Maar had wel de heerlijkheid in bezit.

Barend Peelen van Honswijk geboren in 1763 en overleden 1832 allebei te Weesp.

Ambachtsheer van Honswijk van 1828 tot 1832 was ongehuwd en noemde zich Peelen van Honswijk. Hij was Lid Municipale Raad, president Provisioneel Bestuur Weesp, lid van de Vergadering van Notabelen in 1814, burgemeester van Weesp (1816-1832) en lid Provinciale Staten van Holland (1814-1832).


Café-veerhuis-boerderij 'Landlust', aan de Veerweg 2 van de familie Van Leur in 1962. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 86.056.Café-veerhuis-boerderij 'Landlust', aan de Veerweg 2 van de familie Van Leur in 1962. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 86.056.In Weespercarspel lag de buitenplaats Honswijck. In de Honswijcker Polder van de vroegere gemeente Weespercarspel. Die op zijn beurt in 1846 opging in de gemeente Weesp. 

De boerderij van dezelfde naam ligt er nog aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp langs de rivier de Vecht.

Barend had geen onroerend goed in Honswijk (Houten). Hij Legateerde ƒ 400 aan het Fonds ter instandhouding van den hervormden Openbaaren Godsdienst te Weesp, ƒ 1.000 aan de hervormde Gemeente te Weesp en ƒ 500 aan de diaconie van de kerk van Tull en ’t Waal.

Hij zal de naam van vader Jan hebben gekregen of gekocht om zijn aanzien als burgemeester in Weesp te versterken. Zeker met de naast gelegen gemeente Weespercarspel en de daarin gelegen polder Honswijk.

Hij noemde zich dan wel Peelen van Honswijk. Maar dat had dus niks te maken de buitenplaats en polder Honswijk in Weespercarspel. Maar wel met de ambachtsheerlijkheid Honswijk, gelegen in de gemeente Tull en 't Waal.


 

Fragment uit het schilderij van burgemeesters van Weesp uit 1821 met het gezicht van Barend Peelen van Honswijk. Portretgroep van Weesper burgemeesters in 1821. Met de tweede persoon van links Barend Peelen van Honswijk. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Fragment uit het schilderij van burgemeesters van Weesp uit 1821 met het gezicht van Barend Peelen van Honswijk. Portretgroep van Weesper burgemeesters in 1821. Met de tweede persoon van links Barend Peelen van Honswijk. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Grafsteen van Jan Peelen, overleden op 29 augustus 1830 en Barend Peelen van Honswijk, geboren 6 september 1763 en overleden op 1 februari 1832 op 68 leeftijd. Was burgemeester van Weesp van 1824 tot 1832. Het graf is te vinden op Begraafplaats Landscroon te Weesp, Korte Muiderweg 10. Bron: Online-Begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer: 561952.Grafsteen van Jan Peelen, overleden op 29 augustus 1830 en Barend Peelen van Honswijk, geboren 6 september 1763 en overleden op 1 februari 1832 op 68 leeftijd. Was burgemeester van Weesp van 1824 tot 1832. Het graf is te vinden op Begraafplaats Landscroon te Weesp, Korte Muiderweg 10. Bron: Online-Begraafplaatsen.nl, Graf id-nummer: 561952.


  

De Honswijker Polder ten zuiden van Muiden en ten oosten gelegen van Weesp met daarlangs gelegen de rijksweg A1 van Amsterdam naar Oldenzaal. Rechts op de kaart Verzorgingsplaats Honswijck gelegen aan de zuidzijde van A1 Amsterdam-Oldenzaal tussen afrit 3 en knooppunt Muiderberg in de gemeente Gooise Meren. Bron: Openstreetmap.org.De Honswijker Polder ten zuiden van Muiden en ten oosten gelegen van Weesp met daarlangs gelegen de rijksweg A1 van Amsterdam naar Oldenzaal. Rechts op de kaart Verzorgingsplaats Honswijck gelegen aan de zuidzijde van A1 Amsterdam-Oldenzaal tussen afrit 3 en knooppunt Muiderberg in de gemeente Gooise Meren. Bron: Openstreetmap.org.Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp

Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (1). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (1). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (2). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (2). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (3). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Boerderij Honswijck aan de Lange Muiderweg 30 te Weesp in oktober 1976 (3). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Portretgroep van Weesper burgemeesters in 1821. Met de tweede persoon van links Barend Peelen van Honswijk. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portretgroep van Weesper burgemeesters in 1821. Met de tweede persoon van links Barend Peelen van Honswijk. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Na het overlijden van Barend van Peelen in 1832 is de heerlijkheid verkocht of overgegaan naar familie Van der Plaat.

Jhr. Johan Pieter van de Plaat was ambachtsheer van Honswijk van 1832 tot 1847.


 

Johan Pieter van der Plaat werd in 1842 verheven in de Nederlandse Adel en was lid van de Ridderschap van Utrecht.

Hij had geen onroerend goed in Honswijk.

Huwde voor de eerste keer te Amsterdam in met 1813  Maria Vincentia Decker (1792-1843). Uit huwelijk kwamen twee dochters en een zoon voort.

Huwde voor de tweede keer te Wiesbaden in 1845 met Jkvr. Dorothea Johanna Barchman Wuytiers (1797-1864).

Aanbestedingsadvertentie van de gemeente Weesp in 1829 van burgemeester (Peelen van Honswijk) en wethouders. Bron: Delpher.nl.Aanbestedingsadvertentie van de gemeente Weesp in 1829 van burgemeester (Peelen van Honswijk) en wethouders. Bron: Delpher.nl.
Zij huwde voor de eerste keer te Amersfoort in 1820 met Willem Antonie Hendrik baron van Heeckeren van Brandsenburg (1779-1828).

Uit dat huwelijk kwamen twee zonen en drie dochters voort.

Bron: Peter de Jong, Schipluiden, ambachtsheerlijkheidsonderzoeker van de provincies Utrecht en Zuid-Holland.


Wapen familie Van der Plaat van Honswijk. Bron: 317 Familie De Jong van Beek en Donk en het huis Eyckenlust te Beek en Donk, (1543) 1674-1972 (2015), 2038.Wapen familie Van der Plaat van Honswijk. Bron: 317 Familie De Jong van Beek en Donk en het huis Eyckenlust te Beek en Donk, (1543) 1674-1972 (2015), 2038.Portret van Engelbert George van der Plaat (1756-1831). Commissaris genie Ministerie van Oorlog. Vader van Johan Pieter van der Plaat (1789-1847). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Engelbert George van der Plaat (1756-1831). Commissaris genie Ministerie van Oorlog. Vader van Johan Pieter van der Plaat (1789-1847). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Engelbert George van der Plaat (1793-1874) Schout bij nacht, vice-admiraal, commandant der marine te Willemsoord. Broer van Jhr. Johan Pieter van der Plaat. Bron: Maritiemdigitaal.nl.Engelbert George van der Plaat (1793-1874) Schout bij nacht, vice-admiraal, commandant der marine te Willemsoord. Broer van Jhr. Johan Pieter van der Plaat. Bron: Maritiemdigitaal.nl.
Van Jhr. Johan Pieter van der Plaat (1789-1847) en zijn zoon (gelijk genaamd) geboren te Amsterdam 20 januari 1818 en overleden te Baarn (Utrecht) op 3 december 1832 zijn geen portretten van bekend.

Zijn zoon volgende hem op als ambachtsheer.

Jhr. Engelbert George Vincent Maximiliaan van der Plaat (Geboren te Amsterdam op 22 oktober 1814 en overleden in 1876 te Parijs).

Hij was ongehuwd. Heer van de ambachtsheerlijkheid Honswijk van 1847 tot 1876.Enkele telgen van het geslacht Van der Plaat


Engelbert George van der Plaat (1756-1831), generaal-majoor
Johan Pieter van der Plaat, heer van Honswijk (1789-1847)
Jhr. mr. Engelbertus George Vincent Maximiliaan van der Plaat, heer van Honswijk (1814-1876)
Jkvr. Susanna Maria van der Plaat (1815-?), woonde in 1858 in Parijs
Jkvr. Helena Margaretha van der Plaat (1819-1903), vermoedelijk laatste telg van het geslacht. 

Bron: Wikipedia Van der Plaat.

Vanaf het jaar 1844 zou het dorp Honswijk voorgoed verdwijnen door de bouw van het Nieuwe Hollandse Waterlinie fort Willem II aan de Lekdijk. Wat later is veranderd in de volksmond naar de naam Fort Honswijk.Fotogalerij dorp en fort Honswijk


Fort Honswijk werd vanaf 1844 gebouwd op de plek van het vroegere dorp Honswijk. Het fort maakte deel uit van de in de negentiende- eeuw aangelegde Nieuwe Hollandse Waterlinie die liep van Muiden in het noorden tot de Biesbosch in het zuiden van Nederland.


 

Plattegrond een het riviervak Middelwaard te hoogte van Tull en 't Waal bij het Oudslikkerveer. Jaar: onbekend. Bron: Regionaal Historische Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden.Plattegrond een het riviervak Middelwaard te hoogte van Tull en 't Waal bij het Oudslikkerveer. Jaar: onbekend. Bron: Regionaal Historische Centrum (RHC) Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden.


Kaart van de Verboden Kringen rondom de Stelling van Honswijk met het Fort Honswijk, Fort Lunet aan de Snel, de Gedekte Gemeenschap en Fort het Werk aan de Korte Uitweg uit het jaar 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Kaart van de Verboden Kringen rondom de Stelling van Honswijk met het Fort Honswijk, Fort Lunet aan de Snel, de Gedekte Gemeenschap en Fort het Werk aan de Korte Uitweg uit het jaar 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Ontwerp en ligging van de spoorbrug bij Culemborg, de Culemborgse Spoorbrug over de rivier de Lek in de periode 1865-1868. Bron: Het Gelders Archief.Ontwerp en ligging van de spoorbrug bij Culemborg, de Culemborgse Spoorbrug over de rivier de Lek in de periode 1865-1868. Bron: Het Gelders Archief.


Gezicht in het dorp Honswijk met op de achtergrond de ruïne van de kerk tussen 1728 en 1732. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200565.Gezicht in het dorp Honswijk met op de achtergrond de ruïne van de kerk tussen 1728 en 1732. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200565.


In de winter van het jaar 1995 stroomde de Waal en de Lek buiten hun oevers. Op deze luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op donderdag 2 februari 1995 heeft het water uit de Lek de hele Steenwaard in beslag genomen. Rechtsonder boerderij Landlust op de terp destijds van familie Van Leur, heden van Frederiks. Boven aan op de foto de Culemborgse Spoorbrug. Links liggende in Gelderland de stad Culemborg. Bron: Verzameling: Koch/Frederiks.In de winter van het jaar 1995 stroomde de Waal en de Lek buiten hun oevers. Op deze luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op donderdag 2 februari 1995 heeft het water uit de Lek de hele Steenwaard in beslag genomen. Rechtsonder boerderij Landlust op de terp destijds van familie Van Leur, heden van Frederiks. Boven aan op de foto de Culemborgse Spoorbrug. Links liggende in Gelderland de stad Culemborg. Bron: Verzameling: Koch/Frederiks.


DE STAD CULEMBORG te zien van de Schalkwijkse zijde in 1753. Vervaardigd door Burg, D. van der; Philips Jacobsz. jr, Caspar. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3533.DE STAD CULEMBORG te zien van de Schalkwijkse zijde in 1753. Vervaardigd door Burg, D. van der; Philips Jacobsz. jr, Caspar. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3533.


Een plattegrond van Culemborg naar een pentekening door J. Perrenot, gemaakt rond 1780. Bron: Collectie Gelderland, Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.Een plattegrond van Culemborg naar een pentekening door J. Perrenot, gemaakt rond 1780. Bron: Collectie Gelderland, Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.


Culemborg - spoorbrug over de Lek in 1868. Vervaardigd door Bos, G. J. ; Hoogstraten, H.L. van. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3536.Culemborg - spoorbrug over de Lek in 1868. Vervaardigd door Bos, G. J. ; Hoogstraten, H.L. van. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3536.


De Waal- en Rijndijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren ter hoogte van Culemborg in 1871. Bron: Collectie Gelderland, Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.De Waal- en Rijndijken der Polderdistricten in Gelderland en de werken tot verbetering der daarlangs gelegen rivieren ter hoogte van Culemborg in 1871. Bron: Collectie Gelderland, Regionaal Archief Rivierenland te Tiel.


Kaart van een gedeelte der Lek bij Culemborg van 19 april 1792. Vervaardigd door [J]. Engelman en [.] Van Diet ; kopie door F.W. Muri. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 349.Kaart van een gedeelte der Lek bij Culemborg van 19 april 1792. Vervaardigd door [J]. Engelman en [.] Van Diet ; kopie door F.W. Muri. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 349.


Het dorp Beusichem aan de overkant van de rivier de Lek in 1729. Bron: Het Gelders Archief, Topografische Atlas.Het dorp Beusichem aan de overkant van de rivier de Lek in 1729. Bron: Het Gelders Archief, Topografische Atlas.


Gezicht over de Lek op het dorp Honswijk tussen 1790 en 1810. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206240.Gezicht over de Lek op het dorp Honswijk tussen 1790 en 1810. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206240.


Drie kribben in de Lek bij Honswijk in 1813. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 137.Drie kribben in de Lek bij Honswijk in 1813. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 137.


De Lek bij Culemborg en Honswijk, met de bandijken, buitenwaarden, kribwerken, zandplaten en de diepte der rivier, (ca. 1815). Bron: Het Gelders Archief, 0875, 139.De Lek bij Culemborg en Honswijk, met de bandijken, buitenwaarden, kribwerken, zandplaten en de diepte der rivier, (ca. 1815). Bron: Het Gelders Archief, 0875, 139.


De Lek bij Culemborg en Honswijk, of van de Redichemse waard tot het Oudslijkerveer met de bandijken, 1815-1816, 1818. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 141.De Lek bij Culemborg en Honswijk, of van de Redichemse waard tot het Oudslijkerveer met de bandijken, 1815-1816, 1818. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 141.


Detail van een kaart van de uiterwaarden bij Honswijk en Culemborg stad in ca. 1815 met het Culemborgs Veer en veerhuis Landlust aan de Veerweg. Bron: Het Gelders Archief, beeldbank.Detail van een kaart van de uiterwaarden bij Honswijk en Culemborg stad in ca. 1815 met het Culemborgs Veer en veerhuis Landlust aan de Veerweg. Bron: Het Gelders Archief, beeldbank.


Culemborg: de Veerweg in de richting van de stad gezien. Links een windmolen (achtkante bovenkruier met stelling) op de Havendijk, de Witte Toren van het kasteel, in het midden de Lekpoort in 1784. Vervaardigd door: J. Bulthuis en K.F. Bendorp. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3532.Culemborg: de Veerweg in de richting van de stad gezien. Links een windmolen (achtkante bovenkruier met stelling) op de Havendijk, de Witte Toren van het kasteel, in het midden de Lekpoort in 1784. Vervaardigd door: J. Bulthuis en K.F. Bendorp. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3532.


De Lek met het Beusichemse Veer bij Beusichem in 1700-1800. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3503.De Lek met het Beusichemse Veer bij Beusichem in 1700-1800. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3503.


De uiterwaarden in de Lek voor Culemborg op 1 maart 1575. Vervaardigd door Johan Deys. Bron: Het Gelders Archief, 0124, 4979-1575-13-0002.De uiterwaarden in de Lek voor Culemborg op 1 maart 1575. Vervaardigd door Johan Deys. Bron: Het Gelders Archief, 0124, 4979-1575-13-0002.


De Lek tussen het veer van Culemborg tot aan Het Spoel bij Goilberdingen in ca. 1650. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0004.De Lek tussen het veer van Culemborg tot aan Het Spoel bij Goilberdingen in ca. 1650. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0004.


Een kaart van de Hoogheemraadschap De Lekdijk Bovendams met beneden de Steenwaard in Honswijk met veerhuis Landlust, middenin de rivier de Lek en noordelijk gelegen de stad Culemborg in 1600-1650. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, beeldbank.Een kaart van de Hoogheemraadschap De Lekdijk Bovendams met beneden de Steenwaard in Honswijk met veerhuis Landlust, middenin de rivier de Lek en noordelijk gelegen de stad Culemborg in 1600-1650. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, beeldbank.


De ooit geplande verlegging van de noordelijke Lekdijk voor de verbetering van de aansluiting op de aangelegde spoorlijn Staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Bron: Het Utrechts Archief.De ooit geplande verlegging van de noordelijke Lekdijk voor de verbetering van de aansluiting op de aangelegde spoorlijn Staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Bron: Het Utrechts Archief.


De Lek met het veerhuis van Mol bij Beusichem in ca. 1800. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 386.De Lek met het veerhuis van Mol bij Beusichem in ca. 1800. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 386.


Gezicht vanuit het noordwesten. Van Links naar rechts: de Grote of Sint-Barbarakerk, de Binnepoort, het stadhuis en de korenmolen op de Havendijk, rechts aan de kop van de haven het Veerhuis en de in 1861 gebouwde glasfabriek en jeneverstokerij. Vervaardigd door: Chris Schüler en J.G.F. Poppel. Bron: Het Gelders Archief 1551, 3535.Gezicht vanuit het noordwesten. Van Links naar rechts: de Grote of Sint-Barbarakerk, de Binnepoort, het stadhuis en de korenmolen op de Havendijk, rechts aan de kop van de haven het Veerhuis en de in 1861 gebouwde glasfabriek en jeneverstokerij. Vervaardigd door: Chris Schüler en J.G.F. Poppel. Bron: Het Gelders Archief 1551, 3535.


Caerte van 't gelech vanden bouwhof over den Rijnstroom gelegen, bijgenaamt den Steenweert..., augustus 1561. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6508.Caerte van 't gelech vanden bouwhof over den Rijnstroom gelegen, bijgenaamt den Steenweert..., augustus 1561. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6508.


Drie kribben in de Lek bij Honswijk in 1814. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 138.Drie kribben in de Lek bij Honswijk in 1814. Bron: Het Gelders Archief, 0875, 138.


Detail van een kaart van de rivier de Lek en uiterwaarden met de stad Culemborg, de Steenwaard en het veerhuis Landlust, gelegen in Honswijk in ca. 1815. Bron: Het Gelders Archief, beeldbanl.Detail van een kaart van de rivier de Lek en uiterwaarden met de stad Culemborg, de Steenwaard en het veerhuis Landlust, gelegen in Honswijk in ca. 1815. Bron: Het Gelders Archief, beeldbanl.


Detail uit een kaart van het vroegere dorp Honswijk en het Fort Willem II (Honswijk) die vanaf 1844 op de plek van het oude dorp Honswijk kwam te liggen. Kaart uit ca. 1815. Bron: Het Gelders Archief, beeldbank.Detail uit een kaart van het vroegere dorp Honswijk en het Fort Willem II (Honswijk) die vanaf 1844 op de plek van het oude dorp Honswijk kwam te liggen. Kaart uit ca. 1815. Bron: Het Gelders Archief, beeldbank.


Caerte waer bij vertoont wort de gelegentheijden van een gedeelte van de rijviere de Leck streckende van het schoordijck boven Honswijk voorbij Everdongen tot ende langs het Hagesteijnsche schoordijck..., eind mei 1656. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 3368.Caerte waer bij vertoont wort de gelegentheijden van een gedeelte van de rijviere de Leck streckende van het schoordijck boven Honswijk voorbij Everdongen tot ende langs het Hagesteijnsche schoordijck..., eind mei 1656. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 3368.


'd Rivier d Lek aen het Cuylenburgser Veer, 1754-1786. Niet te lokaliseren riviergezicht met een veerpont. De topografie komt niet overeen met dat van Culemborg. Waarschijnlijk is het een gefantaseerd riviergezicht. Bron: Het Gelders Archief, 1551 3542.'d Rivier d Lek aen het Cuylenburgser Veer, 1754-1786. Niet te lokaliseren riviergezicht met een veerpont. De topografie komt niet overeen met dat van Culemborg. Waarschijnlijk is het een gefantaseerd riviergezicht. Bron: Het Gelders Archief, 1551 3542.


De uiterwaarden in de Lek voor Culemborg op 1 maart 1575. Vervaardigd door Johan Deys. Bron: Het Gelders Archief, 0124, 4979-1575-13-0001.De uiterwaarden in de Lek voor Culemborg op 1 maart 1575. Vervaardigd door Johan Deys. Bron: Het Gelders Archief, 0124, 4979-1575-13-0001.


Zicht op de Veerweg te Tull en 't Waal die loopt naar het Culemborgs Veer met op de achtergrond het veerhuis destijds in het bezit van familie Van Leur, heden van familie Frederiks. Naar een tekening uit 1975 naar de hand van Christ Schut. Collectie: Cees Verhoef.Zicht op de Veerweg te Tull en 't Waal die loopt naar het Culemborgs Veer met op de achtergrond het veerhuis destijds in het bezit van familie Van Leur, heden van familie Frederiks. Naar een tekening uit 1975 naar de hand van Christ Schut. Collectie: Cees Verhoef.


De waarden aan de Lek tussen Everdingen en Hagestein in ca. 1570. Vervaardigd door: Daniel Schillincx. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0003.De waarden aan de Lek tussen Everdingen en Hagestein in ca. 1570. Vervaardigd door: Daniel Schillincx. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0003.


Caerte van zeeckere uijterwaerden competeerende zijn. gen. den Grave van Culenborgh geleegen aen[den] Stichtse zijde ofte noordelijcke zijde van der Lecke boven Culenborch..., begin januari 1620. Vervaardigd door: Daniel Schillincx. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0005.Caerte van zeeckere uijterwaerden competeerende zijn. gen. den Grave van Culenborgh geleegen aen[den] Stichtse zijde ofte noordelijcke zijde van der Lecke boven Culenborch..., begin januari 1620. Vervaardigd door: Daniel Schillincx. Bron: Het Gelders Archief, 0370, 6489-0005.


Detail; uit de waterschapskaart van de Lekdijk Bovendam rond 1600-1650 met de stad Culemborg en de Veerweg en Landlust in Honswijk. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, beeldbank.Detail; uit de waterschapskaart van de Lekdijk Bovendam rond 1600-1650 met de stad Culemborg en de Veerweg en Landlust in Honswijk. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard, beeldbank.


De Lek met het Beusichemse Veer bij Beusichem. Op de voorgrond rechts het veerbootje, op de achtergrond links de kerk vanuit het noorden gezien in 1728. Vervaardigd door Louis Philip Serrurier. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3512.De Lek met het Beusichemse Veer bij Beusichem. Op de voorgrond rechts het veerbootje, op de achtergrond links de kerk vanuit het noorden gezien in 1728. Vervaardigd door Louis Philip Serrurier. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 3512.


Veerhuis aan de Lek bij Culemborg in 1842-1880. Vervaagdigd door J. Weissenbruch. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 471.Veerhuis aan de Lek bij Culemborg in 1842-1880. Vervaagdigd door J. Weissenbruch. Bron: Het Gelders Archief, 1551, 471.


Gezicht op Culemborg en de Lek vanuit het noordwesten. Van Links naar rechts: de Grote of Sint-Barbarakerk, de Binnepoort, het stadhuis en de korenmolen op de Havendijk, rechts aan de kop van de haven het Veerhuis en de in 1861 gebouwde glasfabriek en jeneverstokerij. Vervaardigd door Chris Schüler. Bron: Het Gelders Archief 1551, 3534.Gezicht op Culemborg en de Lek vanuit het noordwesten. Van Links naar rechts: de Grote of Sint-Barbarakerk, de Binnepoort, het stadhuis en de korenmolen op de Havendijk, rechts aan de kop van de haven het Veerhuis en de in 1861 gebouwde glasfabriek en jeneverstokerij. Vervaardigd door Chris Schüler. Bron: Het Gelders Archief 1551, 3534.


Gezicht vanuit de verte op het dorp Honswijk, met kerktoren en twee molens op de achtergrond, met op de voorgrond de rivier de Lek met boten alsmede een veerpontje met enkele personen in 1780. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54193, 125.Gezicht vanuit de verte op het dorp Honswijk, met kerktoren en twee molens op de achtergrond, met op de voorgrond de rivier de Lek met boten alsmede een veerpontje met enkele personen in 1780. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54193, 125.


Gezicht over de Lek op het landschap in de omgeving van het dorp Honswijk tussen 1790 en 1810. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206239.Gezicht over de Lek op het landschap in de omgeving van het dorp Honswijk tussen 1790 en 1810. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 206239.


Gemeente Tull en 't Waal in 1868. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54089, 125.Gemeente Tull en 't Waal in 1868. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54089, 125.


De kadastrale minuutplan van gemeente Tull en 't Waal van oktober 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.De kadastrale minuutplan van gemeente Tull en 't Waal van oktober 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Luchtfoto van het fort Honswijk aan de Lekdijk te Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het westen. Rechts de rivier de Lek op 7 mei 2001. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85675.Luchtfoto van het fort Honswijk aan de Lekdijk te Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het westen. Rechts de rivier de Lek op 7 mei 2001. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85675.


Luchtfoto van het fort Honswijk aan de Lekdijk te Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het zuiden. Op de voorgrond de rivier de Lek op 7 mei 2001. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85674.Luchtfoto van het fort Honswijk aan de Lekdijk te Tull en 't Waal (gemeente Houten), uit het zuiden. Op de voorgrond de rivier de Lek op 7 mei 2001. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 85674.


Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (1). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (1). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (2). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (2). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (3). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.Luchtfoto van Fort Honswijk gezien vanuit het zuidoosten in 1977 (3). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Luchtfoto van het Fort bij Honswijk en de Lunet aan de Snel te Tull en 't Waal (gemeente Houten) uit het zuidwesten in 1965-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92584.Luchtfoto van het Fort bij Honswijk en de Lunet aan de Snel te Tull en 't Waal (gemeente Houten) uit het zuidwesten in 1965-1970. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92584.


Gezicht op het toevoerkanaal bij Fort Honswijk te Schalkwijk uit het zuiden; met op de achtergrond de hoofdwal van het fort, de inundatiesluis en de Lekdijk in 1894. Bron: Het Utrechts Archief, Catalogusnummer: 220727.Gezicht op het toevoerkanaal bij Fort Honswijk te Schalkwijk uit het zuiden; met op de achtergrond de hoofdwal van het fort, de inundatiesluis en de Lekdijk in 1894. Bron: Het Utrechts Archief, Catalogusnummer: 220727.


Boerderij Wintervliet aan de Lekdijk 70 in 1986 gelegen in de vroegere ambachtsheerlijkheid van Honswijk. Maker foto: onbekend.Boerderij Wintervliet aan de Lekdijk 70 in 1986 gelegen in de vroegere ambachtsheerlijkheid van Honswijk. Maker foto: onbekend.


De Culemborgse Spoorbrug in 1875 gezien vanaf de zuidwestkant van Gelderland-Culemborg richting het noordoosten naar een tekening van C.C. Kannemans.De Culemborgse Spoorbrug in 1875 gezien vanaf de zuidwestkant van Gelderland-Culemborg richting het noordoosten naar een tekening van C.C. Kannemans.


De Gedekte Gemeenschapsweg richting het noorden gezien vlak na de restauratie van de gedekte verdedigingswal in 2009. Foto: Gemeente Houten.De Gedekte Gemeenschapsweg richting het noorden gezien vlak na de restauratie van de gedekte verdedigingswal in 2009. Foto: Gemeente Houten.


Prent van de kerk van Honswijk in 1750 naar een tekening van F.C. Schutter. Hierop is te zien dat de kerk na de zomerstorm van 1 augustus 1674 niet meer hersteld was. In de loop der tijd is de kerk helemaal uit het landschap verdwenen. Links op de achtergrond de Lekdijk. Kerk stond naast deze dijk en het Fort Honswijk (Fort Willem II). Prent: Munnicks van Cleeff atlas.Prent van de kerk van Honswijk in 1750 naar een tekening van F.C. Schutter. Hierop is te zien dat de kerk na de zomerstorm van 1 augustus 1674 niet meer hersteld was. In de loop der tijd is de kerk helemaal uit het landschap verdwenen. Links op de achtergrond de Lekdijk. Kerk stond naast deze dijk en het Fort Honswijk (Fort Willem II). Prent: Munnicks van Cleeff atlas.


Boerderij en herberg Landlust aan de Veerweg 2 in 1960 op een prentbriefkaart naar een uitgave van J. van Leur. Landlust heeft altijd in de ambachtsheerlijkheid Honswijk gelegen. Veel mensen denken nog altijd dat dit het grondgebied van Schalkwijk is. Dat is niet zo. De grens van Tull en 't Waal (Honswijk) met Schalkwijk ligt bij de iets noordoostelijker gelegen Scheidingsweg. Wat de gemeentegrens scheiding vormde van deze vroegere gemeente en ambachtsheerlijkheden.Boerderij en herberg Landlust aan de Veerweg 2 in 1960 op een prentbriefkaart naar een uitgave van J. van Leur. Landlust heeft altijd in de ambachtsheerlijkheid Honswijk gelegen. Veel mensen denken nog altijd dat dit het grondgebied van Schalkwijk is. Dat is niet zo. De grens van Tull en 't Waal (Honswijk) met Schalkwijk ligt bij de iets noordoostelijker gelegen Scheidingsweg. Wat de gemeentegrens scheiding vormde van deze vroegere gemeente en ambachtsheerlijkheden.


Luchtfoto uit april 2016 vanuit het noordwesten gezien op de Veerweg en het Culemborgs Veer. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Luchtfoto uit april 2016 vanuit het noordwesten gezien op de Veerweg en het Culemborgs Veer. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


Zicht op de over van rivier de Lek bij Culemborg. Met middenboven het Culemborgs Veer en links de Culemborgse Spoorbrug van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Midden een klein bedrijventerrein van de Culemborgse Reddingsbrigade en de Triton Scouting Culemborg zijn gevestigd. Foto van april 2016. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.Zicht op de over van rivier de Lek bij Culemborg. Met middenboven het Culemborgs Veer en links de Culemborgse Spoorbrug van Utrecht naar 's-Hertogenbosch. Midden een klein bedrijventerrein van de Culemborgse Reddingsbrigade en de Triton Scouting Culemborg zijn gevestigd. Foto van april 2016. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


De Veerweg met rechts boerderij en herberg Landlust aan de Veerweg 2 gelegen in de Steenwaard van Honswijk. Links is een stukje van de Culemborgse spoorbrug over de uiterwaarden te zien. Opnamen uit april 2016. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.De Veerweg met rechts boerderij en herberg Landlust aan de Veerweg 2 gelegen in de Steenwaard van Honswijk. Links is een stukje van de Culemborgse spoorbrug over de uiterwaarden te zien. Opnamen uit april 2016. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.


  

Fragment uit de kaart 'Nieuwe caerte vertoonende den geheele Alblasserwaert' uit 1716. Waarop het dorp Honswijk met een kerkje staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90628, 119.Fragment uit de kaart 'Nieuwe caerte vertoonende den geheele Alblasserwaert' uit 1716. Waarop het dorp Honswijk met een kerkje staat ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 018, 90628, 119.


Fragment uit de kaart 'Kaart van de Neder-Rhyn en Leck stroom, van de Stad Arnhem tot aan het Oudslykerveer, beneden de Stad Culemborg. (eerste deel)' uit 1793. Waarop het dorp Honswijk en Tull op staan ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 400, 65452, 15.Fragment uit de kaart 'Kaart van de Neder-Rhyn en Leck stroom, van de Stad Arnhem tot aan het Oudslykerveer, beneden de Stad Culemborg. (eerste deel)' uit 1793. Waarop het dorp Honswijk en Tull op staan ingetekend. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 400, 65452, 15.


  

E-mailen
Info