Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

St. Houtense Hodoniemen

Straatnamen Herdenkingsmonument

Fotogalerij ter gelegenheid van het afsluiten van het beschrijven van de straatnamen van de gemeente Houten


- Start idee op dinsdag 9 augustus 2005, 13:30 uur

- Start website houteninzicht.nl op zondag 1 januari 2006

- Afronden plaatsen foto's laatste 2 straatnaam pagina's op maandag 31 januari 2022, 16:30 uur

- Afronden beschrijven foto's laatste 2 straatnaam pagina's op dinsdag 22 november 2022, 14:45 uur

- Storing website, met als gevolg het tijdelijk staken en opnieuw beginnen en opdelen straatnaam pagina's inrichten in februari 2023

- Afronden Straatnamen Houten Dorpen, Buitengebied en Andere Plaatsen (verwachting 2023)

- Afronden Straatnamen Fietspaden (verwachting 2023)

- Afronden Straatnamen Ontsluitingswegen - Bruggen en Viaducten (verwachting 2024)

- Afronden Straatnamen Volksmond en Niet Officieel (verwachting 2024)

- Afronden Straatnamen Verdwenen Wegen (verwachting 2024)

- Afronden Straatnamen Oude Namen (verwachting 2024)

- Afronden Straatnamen Meren - Plassen en Parken - Bos (verwachting 2024)

- Afronden Straatnamen Sociaal Culturele Centra en Zwembaden (verwachting 2024)

- Afronden Houtense Hydroniemen (verwachting 2024)


 • Gezicht op de Kanaaldijk Zuid in mei 2014. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Kanaaldijk Zuid in mei 2014 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de Kanaaldijk Zuid op het Amsterdam-Rijnkanaal met een binnenvaartcruiseschip in mei 2015. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Het inspectiepad Kanaaldijk Noord ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal in mei 2015. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Heemsteedseweg in mei 2015. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Straatnaambord Langeweg in juni 2015. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Oud Wulfseweg in april 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Oud Wulfseweg in april 2016 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Oud Wulfseweg in april 2016 (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Fortweg in april 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Fortweg in april 2016. (2) Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • In april 2016 het straatnaambord Wulfsedijk liggend op de grond tijdens werkzaamheden ter hoogte van Vikingenpoort. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • In april 2016 het straatnaambord Daalderslag liggend op de grond tijdens werkzaamheden. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de Nieuw Houtenseweg op de Oude Mereveldseweg in mei 2016 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de Nieuw Houtenseweg op de Oude Mereveldseweg in mei 2016 (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.


 • De Vuilcop in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (4). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (5). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcop/Hoonkade in mei 2017 in de gemeente Nieuwegein (6). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Het Turbinepad in bedrijfsterrein Het Klooster in mei 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcopsekanaaldijk aansluitend op de Kanaaldijk Zuid bij de gemeentegrens van Houten en Nieuwegein in mei 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Vuilcopsekanaaldijk met links het Turbinepad bij bedrijfsterrein Het Klooster in mei 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op het gemeentehuis van Houten (Onderdoor 25) vanaf het dakraam van de bibliotheek aan het Onderdoor 160 in augustus 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Kadasterkaart uit 1832 met in rood aangegeven de Doornkade (weg) en in groen de Langeweg. Bron: HISGIS Utrecht.
 • In rood de lijn de Langeweg en de gele lijn de Doornkade die tot ca. 1840 actief was. Bron: Google Maps.
 • De gele lijn in het landschap de vroegere Doornkade (weg) die tot ca. 1840 actief was. Bron: Google Streetview Maps.
 • Het Ka-pad in de richting van de zuidoostelijke Rondweg gezien ter hoogte van het Oostrumsdijkje. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 • De Schalkwijkse Spoorbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Oude Poeldijk bij het toenmalige zwembadterrein van De Trip. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op het talud van de spoordijk naar de Schalkwijkse Spoorbrug (Staatslijn H) vanaf de Oude Poeldijk. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op het talud van de spoordijk naar de Schalkwijkse Spoorbrug (Staatslijn H) vanaf de Oude Poeldijk. (2) Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op de Oude Poeldijk bij het toenmalige zwembadterrein van De Trip (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Tracékaart van de nieuw aan te leggen kanaal uit de jaren twintig. Bron: NA.
 • In 1948-1951 werd een gedeelte van de Heemsteedseweg en gronden in Klein Vuilcop overgedragen aan het Waterschap Houten. Afkomstig van familie Van Rappard, Wttewaall, Mansbach. Bron: NA.
 • Dam over de Houtensewetering in de Hoonkade. Bron: RAZU, 005.
 • Brug in de Hoonkade over de wetering. Bron: RAZU, 005.
 • Gezicht op het Heemsteedsepad ter hoogte van de noordwestelijke Rondweg en De Staart. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op het Heemsteedsepad ter hoogte van de noordwestelijke Rondweg en De Staart (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Kaart van het Waterschap Klein Vuilcop. Bron: RHC Rijnstreek, Woerden.
 • Straatnaambord Heemsteedseweg in 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Heemsteedseweg met rechts de Dubbele Kanaaldijk in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Heemsteedseweg met rechts het Amsterdam-Rijnkanaal in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 • De Heemsteedseweg te Houten (4). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Informatiebord over Hoeve De Driesprong aan de Heemsteedseweg. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Langeweg bij Heemstede te Houten (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Langeweg bij Heemstede te Houten (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Langeweg bij Heemstede te Houten (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De zicht-as oprijlaan van kasteel Heemstede ter hoogte van de Langeweg. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De zicht-as oprijlaan van kasteel Heemstede ter hoogte van de Langeweg (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De zicht-as oprijlaan van kasteel Heemstede ter hoogte van de Langeweg (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De zicht-as oprijlaan van kasteel Heemstede ter hoogte van de Langeweg (4). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Heemsteedseweg in onderhoud. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Dubbele Kanaaldijk ter hoogte van de carpoolplaats Houten (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Heemsteedseweg te Houten (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Dubbele Kanaaldijk ter hoogte van de carpoolplaats Houten (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Dubbele Kanaaldijk ter hoogte van de carpoolplaats Houten (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • De Dubbele Kanaaldijk ter hoogte van de carpoolplaats Houten (4). Foto: Sander van Scherpenzeel.


 • Gezicht vanaf het Van Der Valk Hotel Houten op het Total Tankstation aan De Staart. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf het Van Der Valk Hotel op bedrijfsterrein De Veste met links de rijksweg A27 in noordelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de bovenste verdieping op de Hoofdveste van bedrijfsterrein De Veste. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf het Van Der Valk Hotel op bedrijfsterrein De Veste, voorheen Het Rondeel in noordoostelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de bovenste verdieping op de Hoofdveste van bedrijfsterrein De Veste (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht vanaf de bovenste verdieping op de Hoofdveste van bedrijfsterrein De Veste (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
 • Gezicht op het spooremplacement bij station Houten tussen het Oude Station en de overweg bij de Vlierweg in een onbekende periode. Maker: onbekend.
 • Huis aan de Lupine-oord 52, voorheen aan de Utrechtseweg gelegen in 1985-1990. Bron: RAZU, 353.
 • Een 1200 loc onderweg naar Utrecht Centraal rond 1977. Rechts het spoorhuisje van de familie Jacobs aan de Lobbendijk. Links het Nieuw Wulven Bos. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Gezicht op boerderij Nieuw-Wulven aan de Keercamp 13, voorheem aan de Wulfsedijk. Gebouwd in 1920 in opdracht van baron De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Gezien in 1975-1985. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Gezicht op boerderij Nieuw-Wulven aan de Keercamp 13, voorheem aan de Wulfsedijk. Gebouwd in 1920 in opdracht van baron De Wijkerslooth de Weerdesteyn. Gezien in 1975-1985 aan de achterzijde. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Gezicht op de toenmalige Wulfsedijk met rechts boerderij Nieuw Wulven, de huidige kinderboerderij. In 1975-1985. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Gezicht op de Odijkseweg waar de buurt De Gilden gebouwd zou gaan worden in zuidwestelijke richting gezien. In 1981-1982. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Gezicht op de Odijkseweg ter hoogte van wat nu Winkelcentrum De Dikke Boom is in oostelijke richting gezien in 1981-1982. Foto: Jos Schalkwijk.
 • Beeld van boerderij Nieuwoord aan de Notengaarde 3 begin jaren tachtig van de vorige eeuw in gebruik als buurtsupermarkt. Bron: RAZU, 353.


 • Gezicht op de Kooikerplas rond 1985. Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht op de Kooikerplas rond 1985 (1). Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht op de Kooikerplas rond 1985 (2). Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht op de Kooikerplas rond 1990. Bron: RAZU, 353.
 • Luchtfoto gezien vanuit het westen op de buurt De Gaarden en nog een stuk van de oude Utrechtseweg. Linksboven de voetbalvelden van SV Houten in 1986-1987. Bron: RAZU, 353.
 • Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op het helofytenfilter ten noorden van de wijk Houten Noordoost rond 1989-1990. Bron: RAZU, 353.
 • Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op de zuidelijke kant van Houten noordwest. Met rechtsonder de Schalwijkseweg en de buurt De Erven die nog grotendeels gebouwd moest gaan worden in 1988-1990. Bron: RAZU, 353.
 • Een bruin naambord waarop staat Kooikerpark in 1985-1995. Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht op het Rijsbrugspad ter hoogte van OBS 't Schoolhuys op een winterse dag in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.
 • Luchtfoto van de noordelijke Rondwegtunnel onder de Staatslijn H met links de buurt De Hagen en rechts de buurt De Hoeven in ca. 1995-2000. Bron en maker onbekend.
 • Toenmalige witte wijkaanduidingsborden bij de toenmalige wijk de Weerwolf, buurten De Gaarden en de Hoeven. Na 2012 werd de naam De Weerwolf afgeschaft en werden de buurten onderdeel van de wijk Houten noordwest. Bron: RAZU, 353.
 • Een drone-luchtfoto van de buurt Oude Dorp-De Poorten met rechts de Burg. Wallerweg en Vikingenpoort in 2018. Foto: Bert Goes.
 • Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten op de zuidelijke kant van Houten noordwest. Met rechtsonder de Schalwijkseweg en de buurt De Erven die nog grotendeels gebouwd moest gaan worden in 1988-1990. Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht vanaf de Lekdijk op de Culemborgse Spoorbrug. Maker: onbekend.
 • Gezicht vanaf de Lekdijk op de Culemborgse Spoorbrug met een passerende trein richting Utrecht. Maker: onbekend.


 • De Binnenweg bij Loerik in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Bungalow aan de Binnenweg in Loerik te Houten in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Een luchtballon in de buurt van de BInnenweg (Binnentuin in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Een tractor bezig met het land te bewerk naast de Binnenweg (Binnentuin) in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Huis aan de Binnenweg (Binnentuin) in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Luchtfoto van Sportpark Oud-Wulven in 1996. Bron: HUA.
 • De aanleg van de noordelijke Rondwegtunnel in 1980-1981. Bron: RAZU, 353.
 • De aanleg van de noordoostelijke Rondweg ter hoogte van de spoorlijn (Utrecht-'s-Hertogenbosch) op 1 maart 1982. Foto: Jos Schalwijk. Bron: RAZU, 353.
 • De aanleg van de noordwestelijke Rondweg ter hoogte van boerderij de Felixhoeve (Voorveste) in februari 1984. Foto: Jos Schalkwijk. Bron: RAZU, 353.
 • De aanleg van de Rondweg ter hoogte van boerderij Felixhoeve en boerderij De Steenen Poort in februari 1984. foto: Jos Schalwijk. Bron: RAZU, 353.
 • Gedeelte van de Rondweg aan de noordzijde van Houten in 1985-1990. Bron: RAZU, 353.
 • De aanleg van de Rondweg (De Koppeling) met de afslag Het Erf in 1987-1990. Foto: O.J. Wttewaall/ Bron: RAZU, 353.
 • De Rondweg met de afslag Meidoornkade in 1987-1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • De aansluiting van de Utrechtseweg op de Rondweg in ca. 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • De aansluiting van de Utrechtseweg op de Rondweg in ca. 1989. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


 • Aanleg van de Rondweg en De Koppeling in 2002. Foto: O.J. Wttewaall (2). Bron: RAZU, 353.
 • De Rondweg met de afslag De Sloot 1985-1990. Bron: RAZU, 353.
 • Bouwrijp maken van het gebied waar de wijk Schonenburg (de Weiden en de Hagen) gebouwd wordt. Rechts de Rondweg met de noordelijke tunnel onder het spoor en op de voorgrond de afslag De Hagen op 1 maart 1982. Bron: RAZU, 353.
 • De kruising van de Rondweg met De Poort en De Brug met links boerderij Zorgvliet in september 1991. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • Pannorama van vier foto's van boerderij De Steenen Poort gezien vanaf de geluidswal langs de Rondweg in 1993. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • Gezicht vanaf de geluidswal langs de Rondweg op de woningen aan de Warinnenpoort in 1993. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij De Steenen Poort gezien vanaf de geluidswal langs de Rondweg in 1993. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • Rechts de hockey velden (nu Merovingenpark) en links de Rondweg ter hoogte van de afslag van De Staart in december 1991. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • De Rondweg met op de achtergrond het bedrijventerrein Doornkade in ca. 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.
 • Boerderij aan de Houtensewetering nr. 47. Getekend door Frank van der Kuil. Bron: Oud Houten FB, Ria Blankenstijn.
 • Woning aan de Binnenweg in 1970-1980. Bron: Jos Schalkwijk.
 • Woning aan de Binnenweg in 1970-1980 (2). Bron: Jos Schalkwijk.
 • Kalkoen fokbedrijf aan de Binnenweg Turky-Town in de jaren tachtig van de vorige eeuw. Bron: onbekend.
 • Gezicht op de Herenweg met rechts de wagenmakerij van Verweij in de jaren 30 van de vorige eeuw. Bron: RAZU, 353.
 • Tijdelijke stoplichten voor het werkverkeer van de bouw van De Kiem van Houten op 10 december 2019. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


 • Gezicht op De Staart in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.
 • Een schoolklas loopt weg vanaf basisschool Het Schoolhuys, gezien vanaf het Rijsbrugsepad in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.
 • Het inspectiepad ten noorden van het Amsterdam-Rijnkanaal, later de Veerwagenweg in 1980-1985. Bron: RAZU, 005.
 • Prentbriefkaart van de Culemborgse Spoorbrug uit een onbekende periode. Bron: onbekend.
 • De Culemborgse Spoorbrug uit een onbekende periode. Bron: onbekend.
 • De bouw van de Culemborgse Spoorbrug over de rivier de Lek en de Steenwaard in 1867-1868. Bron: onbekend.
 • De bouw van de Culemborgse Spoorbrug over de rivier de Lek en de Steenwaard in 1867-1868 (2). Bron: onbekend.De bouw van de Culemborgse Spoorbrug over de rivier de Lek en de Steenwaard in 1867-1868 (2). Bron: onbekend.De bouw van de Culemborgse Spoor
 • De verbreding van het Amsterdam-Rijnkanaal in 1981 ten oosten van de Plofsluis in Nieuwegein. Bron: HUA.
 • Het plaatsen van een nieuwe voetgangersbrug tussen de Houtensewetering en de Koedijk/Heemsteedseweg/ Heemsteedsepad in ca. 1985-1990. Bron: onbekend.
 • De Veerweg bij het stadje Culemborg met de rivier de Lek met op de achtergrond de Culemborgse Spoorbrug in de negentiende eeuw. Bron: onbekend.
 • Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de noordelijke Rondwegtunnel tussen de buurten De Hagen en De Hoeven. Linksonder het Helofytenfilter in ca. 2000. Bron: onbekend.
 • De overstroming van rivier de Lek in de winter van 1995. Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de Veerweg en boerderij Landlust in Tull en 't Waal. Collectie Frederik/Koch.


 • Definitief ontwerp voor het Kooikerpark op 12 januari 1982. Bron: RAZU, 353.
 • Oude spoorbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal wordt opgeruimd op 25 november 1973. Bron: Nationaal Archief, beeldbank.
 • Oude spoorbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal wordt opgeruimd op 25 november 1973 (2). Bron: Nationaal Archief, beeldbank.
 • Oude spoorbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal wordt opgeruimd op 25 november 1973 (3). Bron: Nationaal Archief, beeldbank.
 • Oude spoorbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal wordt opgeruimd op 25 november 1973 (4). Bron: Nationaal Archief, beeldbank.
 • Oude spoorbrug over het Amsterdam -Rijnkanaal wordt opgeruimd op 25 november 1973 (5). Bron: Nationaal Archief, beeldbank.
 • Bruggetje in het Kooikerpark in 1995-2000. Bron: onbekend.
 • Luchtfoto van de Schalwijkse Spoorbrug en de Schalwkijksebrug (rechts) over het Amsterdam-Rijnkanaal in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.
 • Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de Visserswoning aan het Overdamsepad en de Vlondertuin in 2016. foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..
 • Gezicht op een slootje met knotwilgen bij Oud Wulven (gemeente Houten) in februari 1967. Bron: HUA, catalogusnummer: 839821.


Schuur aan de Beusichemseweg. Dit deel van de Beusichemseweg heet nu Rendiermos. Op de achtergrond de verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Schuur aan de Beusichemseweg. Dit deel van de Beusichemseweg heet nu Rendiermos. Op de achtergrond de verkeersbrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gezicht op het gebied waar de wijk Rijsbrug is gebouwd met rechts de Rondweg en de Binnenweg. De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn begonnen in 1985. Bron: RAZU, 353. Gezicht op het gebied waar de wijk Rijsbrug is gebouwd met rechts de Rondweg en de Binnenweg. De eerste werkzaamheden voor het bouwrijp maken zijn begonnen in 1985. Bron: RAZU, 353.


         

Boerderij aan de Heemsteedseweg 28 met kasteel Heemstede op de achtergrond. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij aan de Heemsteedseweg 28 met kasteel Heemstede op de achtergrond. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gezicht op de voor- en zijgevel van het huis Hoogdijk 1 te Houten op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843741. Gezicht op de voor- en zijgevel van het huis Hoogdijk 1 te Houten op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843741.


De aanleg van de Blasenburgseweg in 1993. Bron: RAZU, 353. De aanleg van de Blasenburgseweg in 1993. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op boerderij De Poel met twee schuren vanaf de oprit van de Schalkwijkseweg naar de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in 1974. Bron: RAZU, 353. Gezicht op boerderij De Poel met twee schuren vanaf de oprit van de Schalkwijkseweg naar de brug over het Amsterdam-Rijnkanaal in 1974. Bron: RAZU, 353.


Woning met schuur aan de Binnenweg (nu Binnentuin) die nu tussen de nieuwbouw woningen staat in 1996. Bron: RAZU, 353. Woning met schuur aan de Binnenweg (nu Binnentuin) die nu tussen de nieuwbouw woningen staat in 1996. Bron: RAZU, 353.


Zijaanzicht van boerderij Anna Hoeve van familie De Bie aan de Binnenweg nr. 15 in 1999. Bron: RAZU, 353. Zijaanzicht van boerderij Anna Hoeve van familie De Bie aan de Binnenweg nr. 15 in 1999. Bron: RAZU, 353.


De bouw van de fietstunnel onder de Rondweg van de Binnentuin naar de Binnenweg in 1999. Bron: RAZU, 353. De bouw van de fietstunnel onder de Rondweg van de Binnentuin naar de Binnenweg in 1999. Bron: RAZU, 353.


De Binnenweg ten noorden van de Rondweg. Rechts boerderij Annahoeve, Binnenweg 15 in 1994. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. De Binnenweg ten noorden van de Rondweg. Rechts boerderij Annahoeve, Binnenweg 15 in 1994. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op de boerderij Overdam (Binnenweg 7) te Houten. N.B. De straatnaam Binnenweg is later gewijzigd in Rietdijk en het huisnummer 7 in 5. Beeld uit 1967. Bron: HUA, catalogusnummer: 839824. Gezicht op de boerderij Overdam (Binnenweg 7) te Houten. N.B. De straatnaam Binnenweg is later gewijzigd in Rietdijk en het huisnummer 7 in 5. Beeld uit 1967. Bron: HUA, catalogusnummer: 839824.


Bord 'Welkom in de gemeente Houten' in 1988. Foto gift door Cees van Liempt. Bron: RAZU, 353. Bord 'Welkom in de gemeente Houten' in 1988. Foto gift door Cees van Liempt. Bron: RAZU, 353.


De aanleg van de Blasenburgseweg in 1993. Bron: RAZU, 353. De aanleg van de Blasenburgseweg in 1993. Bron: RAZU, 353.


Hoogstam-boomgaard aan de Hoogdijk (nu Westrumspad) in 1995. Bron: RAZU, 353. Hoogstam-boomgaard aan de Hoogdijk (nu Westrumspad) in 1995. Bron: RAZU, 353.


Gezicht over de weilanden vanaf de Hoogdijk richting het dorp Houten op 1 juli 1996. Bron: HUA, catalogusnummer: 828346. Gezicht over de weilanden vanaf de Hoogdijk richting het dorp Houten op 1 juli 1996. Bron: HUA, catalogusnummer: 828346.


Gezicht vanaf de Schalkwijksebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in noordoostelijke richting, met zicht op de buurt De Mossen. Bron: onbekend. Gezicht vanaf de Schalkwijksebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal in noordoostelijke richting, met zicht op de buurt De Mossen. Bron: onbekend.


Gedeelte van de Achterdijk gezien vanaf de spoorwegovergang in 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Gedeelte van de Achterdijk gezien vanaf de spoorwegovergang in 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht vanaf de Lekdijk op de zogenaamde 'Kromakkers' tussen de Lekdijk en de Achterdijk. Links Lunet De Snel in maart 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Gezicht vanaf de Lekdijk op de zogenaamde 'Kromakkers' tussen de Lekdijk en de Achterdijk. Links Lunet De Snel in maart 1988. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Boerderij De Kniphoek kort voor de afbraak aan de Beusichemseweg, nu Beusichemsetuin. Maker: onbekend. Boerderij De Kniphoek kort voor de afbraak aan de Beusichemseweg, nu Beusichemsetuin. Maker: onbekend.


Huis Jachtrust aan de Beusichemseweg in 't Goy. Maker: onbekend. Huis Jachtrust aan de Beusichemseweg in 't Goy. Maker: onbekend.


De Goyerwetering met links de Beusichemseweg in 1980-1990. Bron: RAZU, 353. De Goyerwetering met links de Beusichemseweg in 1980-1990. Bron: RAZU, 353.


Gezicht vanaf de Beusichemseweg in zuidoostelijke richting met op de achtergrond de Goyerbrug. Maker: onbekend. Gezicht vanaf de Beusichemseweg in zuidoostelijke richting met op de achtergrond de Goyerbrug. Maker: onbekend.


De voorgevel van De Schone Hofstede in april 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. De voorgevel van De Schone Hofstede in april 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Het trekpontje bij Tull en 't Waal. Maker: onbekend. Het trekpontje bij Tull en 't Waal. Maker: onbekend.


Huis Jachtrust aan de Beusichemseweg in 't Goy. Maker: onbekend. Huis Jachtrust aan de Beusichemseweg in 't Goy. Maker: onbekend.


Aanleg van het cunet voor de weg Centraalspoor. In het midden en links de twee boerderijen aan het Smalspoor en het Staatsspoor. Deze boerderijen lagen oospronkelijk aan de Beusichemseweg in 1998. Foto: O.J.Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Aanleg van het cunet voor de weg Centraalspoor. In het midden en links de twee boerderijen aan het Smalspoor en het Staatsspoor. Deze boerderijen lagen oospronkelijk aan de Beusichemseweg in 1998. Foto: O.J.Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht over een zandwinningsplas, met op de achtergrond de boerderij Beusichemseweg 14 te Houten en de oprukkende nieuwbouw op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843747. Gezicht over een zandwinningsplas, met op de achtergrond de boerderij Beusichemseweg 14 te Houten en de oprukkende nieuwbouw op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843747.


Gezicht op een schuur, behorend bij de boerderij Beusichemseweg 12 te Houten, met op de achtergrond de oprukkende nieuwbouw.op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843745. Gezicht op een schuur, behorend bij de boerderij Beusichemseweg 12 te Houten, met op de achtergrond de oprukkende nieuwbouw.op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843745.


Gezicht op de vervallen boerderij De Kniphoek (Beusichemseweg 21) (inmiddels gesloopt) te Houten, vanuit een weiland op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843737. Gezicht op de vervallen boerderij De Kniphoek (Beusichemseweg 21) (inmiddels gesloopt) te Houten, vanuit een weiland op 13 augustus 2000. Bron: HUA, catalogusnummer: 843737.


Wilgen langs de Achterdijk in 1985-1990. Bron: RAZU, 353. Wilgen langs de Achterdijk in 1985-1990. Bron: RAZU, 353.


Gezicht over een weiland op de voorgevel van een boerderij met bijgebouwen aan de Beusichemseweg in 't Goy naast de hekpalen aan het begin van de oprijlaan naar Wickenburgh. Naar een tekening van O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Gezicht over een weiland op de voorgevel van een boerderij met bijgebouwen aan de Beusichemseweg in 't Goy naast de hekpalen aan het begin van de oprijlaan naar Wickenburgh. Naar een tekening van O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht in het dorp 't Goy naar een tekening van L.P.Serrurier in 1660. Bron: HUA, catalogusnummer: 200541. Gezicht in het dorp 't Goy naar een tekening van L.P.Serrurier in 1660. Bron: HUA, catalogusnummer: 200541.


Gezicht op de linker- en voorgevel van de villa Nuijens (Provincialeweg 11) te Schalkwijk in 1900-1905. Bron: HUA, catalogusnummer: 10687. Gezicht op de linker- en voorgevel van de villa Nuijens (Provincialeweg 11) te Schalkwijk in 1900-1905. Bron: HUA, catalogusnummer: 10687.


Huis aan het Molenpad nr. 3 in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Huis aan het Molenpad nr. 3 in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op het Groenedijkje in het dorp 't Goy in 1990-1995. Bron: RAZU, 353. Gezicht op het Groenedijkje in het dorp 't Goy in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.


Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353. Huis aan het Molenpad in Schalkwijk in 2009. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op het Neereind in Schalkwijk. Foto: Bert Goes. Gezicht op het Neereind in Schalkwijk. Foto: Bert Goes.


Gezicht op het Neereind naast de Schalkwijksewetering. Bron: RAZU, 353. Gezicht op het Neereind naast de Schalkwijksewetering. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op het Neereind naast de Schalkwijksewetering. Bron: RAZU, 353. Gezicht op het Neereind naast de Schalkwijksewetering. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op een boerderij aan de Kromme Rijn in de buurt van het kasteel Beverweerd te Werkhoven (gemeente Bunnik) in 19701-1990. Getekend door Wim Hagemans. Gezicht op een boerderij aan de Kromme Rijn in de buurt van het kasteel Beverweerd te Werkhoven (gemeente Bunnik) in 19701-1990. Getekend door Wim Hagemans.


Een stuk groen in de buurt van de Pelmolen en het Maalderijpad in 1990-1995. Bron: RAZU, 353. Een stuk groen in de buurt van de Pelmolen en het Maalderijpad in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.


Stoep in de buurt van het Rijsbrugspad in het Imkerspark in 1990-1995. Bron: RAZU, 353. Stoep in de buurt van het Rijsbrugspad in het Imkerspark in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.


Een fruitkraampje in de buurt van het Rijsbrugspad en het Imkerspark in 1990-1995. Bron: RAZU, 353. Een fruitkraampje in de buurt van het Rijsbrugspad en het Imkerspark in 1990-1995. Bron: RAZU, 353.


Boerderij Den Oord met rechts het bakhuis aan de Tarwe-oord. Bron: Wikimedia Commons. Boerderij Den Oord met rechts het bakhuis aan de Tarwe-oord. Bron: Wikimedia Commons.


Boerderij Den Oord met het bakhuis met links het hoofdgebouw aan de Tarwe-oord. Bron: Wikimedia Commons. Boerderij Den Oord met het bakhuis met links het hoofdgebouw aan de Tarwe-oord. Bron: Wikimedia Commons.


Een verkeerd geplaatste elektrischiteitskast in de buurt De Stenen op het trottoir. Foto: Frank Magdelyns. Een verkeerd geplaatste elektrischiteitskast in de buurt De Stenen op het trottoir. Foto: Frank Magdelyns.


Monument bordje van de gemeente Bunnik. Bron: Wikilmedia Commons. Monument bordje van de gemeente Bunnik. Bron: Wikilmedia Commons.


Aanleg riolering in de Leedijk (nu Staatsspoor). Rechts het woonhuis genaamd De Fox in 1999. Bron: RAZU, 353. Aanleg riolering in de Leedijk (nu Staatsspoor). Rechts het woonhuis genaamd De Fox in 1999. Bron: RAZU, 353.


Gezicht op het Schoneveldsepad vanaf het Schalkwijkspad. Foto: Sander van Scherpenzeel. Gezicht op het Schoneveldsepad vanaf het Schalkwijkspad. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    

E-mailen
Info