Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Boerderij De Steenen Poort (Warinenpoort 88, 90-90a)

            


De volgende tekst op deze pagina is in schuingedrukte vorm overgenomen van Oudhouten.nl.

Aangevuld met kaarten en afbeeldingen door SHH.De achtergevel van boerderij De Steenen Poort. Rechts het poortgebouw met daarachter een hooiberg en het bakhuis. Op het erf staan een groot aantal koetsjes en bij het poortgebouw staan circa 25 personen als ontvangstcomité voor een van de zonen des huizes die tot priester is gewijd in 1912. Bron: RAZU, 353. De achtergevel van boerderij De Steenen Poort. Rechts het poortgebouw met daarachter een hooiberg en het bakhuis. Op het erf staan een groot aantal koetsjes en bij het poortgebouw staan circa 25 personen als ontvangstcomité voor een van de zonen des huizes die tot priester is gewijd in 1912. Bron: RAZU, 353.Oorspronkelijk waren er zo’n 15 versterkte boerderijen met een dergelijk poortgebouw in de huidige gemeente Houten. Vaak waren deze in het bezit van de rijke boeren. Alle poortgebouwen zijn gesloopt, behalve in de wijk De Poort. De poortgebouwen zijn bijzonder. Alleen in Friesland komt een dergelijke poort voor.

Boerderij

Van de vroege geschiedenis van boerderij de Steenen Poort aan de Warinenpoort is niet zo veel bekend. Mogelijk dat de boerderij al in de 14e eeuw bestond. De boerderij is bekend onder de naam Bovit.

Het land van de boerderij wordt op Hisgis (historisch grondbezit) vanaf 1536 aan een eigenaar toegewezen. Mogelijk dateert de boerderij uit dat jaar of eerder. De boerderij duikt op in het testament van Adriaen Beyer die op 1 juli 1596 komt te overlijden. Deze welgestelde inwoner van Utrecht laat via een serie testamenten zijn bezittingen achter aan de armen.


Kaart uit juni 1598 van het Heilige Geestgasthuis met gronden in lijnen gearceerd ten westen van het dorp. Met links van het midden huisje De Grund op de hoek van de Grundweg (De Poort) en Binnenweg (Vikingenpoort), Aflopend met een boog naar rechtsboven de Wulfsedijk. Met middenboven de Koedijk, de poort (Steenen Poort_ en de boerderij Bovit ( De Steenen Poort). Rechtsonder de Geersloot. Bron: HUA, 708, 393. Kaart uit juni 1598 van het Heilige Geestgasthuis met gronden in lijnen gearceerd ten westen van het dorp. Met links van het midden huisje De Grund op de hoek van de Grundweg (De Poort) en Binnenweg (Vikingenpoort), Aflopend met een boog naar rechtsboven de Wulfsedijk. Met middenboven de Koedijk, de poort (Steenen Poort_ en de boerderij Bovit ( De Steenen Poort). Rechtsonder de Geersloot. Bron: HUA, 708, 393.


Gezicht op boerderij De Steenen Poort (links) aan de Warinenpoort 90-90a in februari 1967, toen nog gelegen aan de Van Tiellandtweg nr. 3. Bron: HUA, catalogusnummer: 839825. Gezicht op boerderij De Steenen Poort (links) aan de Warinenpoort 90-90a in februari 1967, toen nog gelegen aan de Van Tiellandtweg nr. 3. Bron: HUA, catalogusnummer: 839825.De storm van 1703

Deze verbouwing is in 1704 gebeurd. Niet alleen het poortgebouw ook de boerderij werd opgeknapt, omdat deze vermoedelijk was getroffen door een storm schrijven de auteurs Smits en Wttewaall in de publicatie ‘Historische bebouwing’ (1991).

Auteur Jan Buisman schrijft over deze storm in zijn naslagwerk ‘Duizend jaar weer wind en water in de lage landen deel 5’. In de nacht van 8 op 9 december 1703 trok ‘de storm van de eeuw’ over Engeland, Nederland en Denemarken. Schade in het Nederlandse binnenland wordt gemeld uit diverse plaatsen. In de stad ’s Hertogenbosch zag het eruit of er een beschieting is geweest. Buisman heeft zelfs een weerkaart gereconstrueerd en hierdoor weten we dat het een grootschalige storm is geweest en niet een onweersbui met zeer plaatselijke valwinden.

De zolder van de poort werd gebruikt om duiven te houden. In het metselwerk van de zolder zijn 137 duivennissen in de muur uitgespaard. De duiven werden gehouden voor consumptie en de mest werd gebruikt voor op het land.


Akte waarbij Gillis van Ledenburch verklaart voor verschillende verplichtingen zijnerzijds toestemming van de executeurs-testamentair te hebben verkregen tot doorgang over de Koedijk bij land in Houten in 1603. Bron: HUA, 755, 94. Akte waarbij Gillis van Ledenburch verklaart voor verschillende verplichtingen zijnerzijds toestemming van de executeurs-testamentair te hebben verkregen tot doorgang over de Koedijk bij land in Houten in 1603. Bron: HUA, 755, 94.In de 20e eeuw vinden er verschillende verbouwingen en restauraties plaats. Ook aan het poortgebouw. In 1984 wordt de Rondweg vlak naast de historische boerderij aangelegd. Rond 2015 wordt voor het gebouw een nieuwbouwwijk aangelegd. De poort is sinds ongeveer 1980 niet meer geopend. Vroeger gebeurde dit alleen op speciale gelegenheden. De angst bestaat dat de deur het openen ervan niet meer overleeft en vervangen moet worden.

Bijzonderheden

In augustus 1924 wordt Marinus van Rooijen ontvangen op de boerderij, nadat hij tot priester is gewijd (zie foto). Hij was de zoon van de boer en is op deze boerderij in 1897 geboren. Marinus van Rooijen stierf in Dachau, nadat hij in 1941 was opgepakt door de Duitsers.


Gronden en boerderij De Steenen Poort in geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 van de Fundatie van de Beijerskameren in Houten. Bron: HISGIS Utrecht. Gronden en boerderij De Steenen Poort in geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 van de Fundatie van de Beijerskameren in Houten. Bron: HISGIS Utrecht.


Bruiloft van Gert van Rooijen van De Steenen Poort en Riek van Benthem op de boerderij van Van Benthem in 't Goy. Op de voorste rij links zit burgemeester Los met zijn dochter en vrouw op 7 mei 1940. Bron: RAZU, 353. Bruiloft van Gert van Rooijen van De Steenen Poort en Riek van Benthem op de boerderij van Van Benthem in 't Goy. Op de voorste rij links zit burgemeester Los met zijn dochter en vrouw op 7 mei 1940. Bron: RAZU, 353.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met sportpark De Steenen Poort en de noordwestelijke Rondweg. Rechtsonder de boerderijen aan de Houtensewetering. Gezien in ca. 1990. Bron: Regionaal Archiefuid-Utrecht (RAZU), 353. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met sportpark De Steenen Poort en de noordwestelijke Rondweg. Rechtsonder de boerderijen aan de Houtensewetering. Gezien in ca. 1990. Bron: Regionaal Archiefuid-Utrecht (RAZU), 353.Roetkapaffaire

In 1965 komt een student te overlijden bij een ontgroening. De student stikt terwijl hij vanaf boerderij de Steenen Poort naar boerderij De Kleine Kuil in Maarschalkerweerd wordt gereden.
Lees verder


Gezicht op het boerderijcomplex De Steenen Poort met op de voorgrond de Van Tiellandtweg (Warinenpoort) in 1930. Bron: RAZU, 353. Gezicht op het boerderijcomplex De Steenen Poort met op de voorgrond de Van Tiellandtweg (Warinenpoort) in 1930. Bron: RAZU, 353.


Gronden en boerderij De Steenen Poort in geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 van de Fundatie van de Beijerskameren in Houten en Oud-Wulven. Bron: HISGIS Utrecht. Gronden en boerderij De Steenen Poort in geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 van de Fundatie van de Beijerskameren in Houten en Oud-Wulven. Bron: HISGIS Utrecht.


De linkerzijgevel van boerderij De Steenen Poort met links het poortgebouw in 1976. Bron: RAZU, 353. De linkerzijgevel van boerderij De Steenen Poort met links het poortgebouw in 1976. Bron: RAZU, 353.


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met de eerste straten in ontwikkeling van Tiellandt I, nu de buurten De Poorten in 1986. Onderin het lamdt Tiellandt met een archeologisch onderzoek. Horizontaal de Wulfsedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden met de eerste straten in ontwikkeling van Tiellandt I, nu de buurten De Poorten in 1986. Onderin het lamdt Tiellandt met een archeologisch onderzoek. Horizontaal de Wulfsedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Van Tiellandweg (Warienenpoort) met op de achtergrond boerderij De Steenen Poort en het poortgebouw. Bron: RAZU, 353. De Van Tiellandweg (Warienenpoort) met op de achtergrond boerderij De Steenen Poort en het poortgebouw. Bron: RAZU, 353.


Kadasterkaart uit 1938 waarop de gronden van de fundatie van de Beijerskameren uit Utrecht, met de bijbehorende gronden en boerderij De Steenen Poort staan ingetekend Bron: HUA, 755. Kadasterkaart uit 1938 waarop de gronden van de fundatie van de Beijerskameren uit Utrecht, met de bijbehorende gronden en boerderij De Steenen Poort staan ingetekend Bron: HUA, 755.


Het erf van boerderij De Steenen Poort. De linkerzijgevel van de boerderij, een monumentale lindeboom, het poortgebouw en geheel links een gedeelte van het bakhuis. Op een bankje tegen het huis zit een kind in 1956. Bron: RAZU, 353. Het erf van boerderij De Steenen Poort. De linkerzijgevel van de boerderij, een monumentale lindeboom, het poortgebouw en geheel links een gedeelte van het bakhuis. Op een bankje tegen het huis zit een kind in 1956. Bron: RAZU, 353.


Kadasterkaart uit 1938 waarop de gronden van de fundatie van de Beijerskameren uit Utrecht, met de bijbehorende gronden en boerderij De Steenen Poort staan ingetekend Bron: HUA, 755. Kadasterkaart uit 1938 waarop de gronden van de fundatie van de Beijerskameren uit Utrecht, met de bijbehorende gronden en boerderij De Steenen Poort staan ingetekend Bron: HUA, 755.


    

Geschiedenis van boerderij De Steenen Poort aan de Warinenpoort 88, 90 en 90a *                      


Vanaf het begin van de vijftiende eeuw was de boerderij, toen nog Bovit geheten in het bezit van de familie Dedel uit Utrecht. Bovit is het middelnederlandse woord voor koeienwachter.

In het jaar 1436 is bekend dat een Tyman Dedel of d'edel, gehuwd met Wendelmoet Claas van OostrumHuurcedulen van boerderij De Steenen Poort aan de Warinenpoort 90-90a

De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaanse Jansz. van Schaick van 4 augustus 1614. Bron: HUA, 755. De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaanse Jansz. van Schaick van 4 augustus 1614. Bron: HUA, 755.


De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaanse Jansz. van Schaick van 4 augustus 1614. Bron: HUA, 755. De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaanse Jansz. van Schaick van 4 augustus 1614. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.De oudst bekende huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Adriaans Jansen van Schaick in 1633. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Herman Jansz. de Roij in 1644. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Herman Jansz. de Roij in 1644. Bron: HUA, 755.


Plattegrond van de Beijerskameren aan de Lange Nieuwstraat nr. 120 in de negentiende eeuw. Bron: 755. Plattegrond van de Beijerskameren aan de Lange Nieuwstraat nr. 120 in de negentiende eeuw. Bron: 755.


Insinuatie namens de executeurs-testamentair aan Adriaan Areinsz. tot ontruiming van een huis in Houten in 1675. Bron: HUA, 755, 96. Insinuatie namens de executeurs-testamentair aan Adriaan Areinsz. tot ontruiming van een huis in Houten in 1675. Bron: HUA, 755, 96.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Strijp van Schaick voor 22 februari 1722 (Petri ad Cathedram). Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Strijp van Schaick voor 22 februari 1722 (Petri ad Cathedram). Bron: HUA, 755.


Gezicht op het gebied tussen boerderij De Steenen Poort en de Houtensewtering voor de aanleg van de 4-baans noordwestelijke Rondweg in 1980-1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht op het gebied tussen boerderij De Steenen Poort en de Houtensewtering voor de aanleg van de 4-baans noordwestelijke Rondweg in 1980-1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Anisse van Schaick in de huur voor 10 jaren voor 22 februari 1733 tot 1743 (Petri ad Cathedram). Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Anisse van Schaick in de huur voor 10 jaren voor 22 februari 1733 tot 1743 (Petri ad Cathedram). Bron: HUA, 755.


Gezicht vanaf de Warinenpoort (Tiellandtweg) in zuidwestelijke richting met rechts de oprijlaan naar boerderij de Felixhoeve. Nog voor de periode dat de noordwestelijke Rondweg hier aangelegd zou worden in 1980-1984. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht vanaf de Warinenpoort (Tiellandtweg) in zuidwestelijke richting met rechts de oprijlaan naar boerderij de Felixhoeve. Nog voor de periode dat de noordwestelijke Rondweg hier aangelegd zou worden in 1980-1984. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Anisse van Schaick voor 1733. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan Anisse van Schaick voor 1733. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan van Schaick voor 22 februari 1747 (Petri ad Cathedram), voor twaalf jaren. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Jan van Schaick voor 22 februari 1747 (Petri ad Cathedram), voor twaalf jaren. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Bart van Schaick vanaf 1774 tot mei 1780, voor zes jaren, voor Arien van Schaik tot kerstmis 1781. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer Bart van Schaick vanaf 1774 tot mei 1780, voor zes jaren, voor Arien van Schaik tot kerstmis 1781. Bron: HUA, 755.


Huurcedulle geasseerd bij De Heeren Executeuren van den heer Adriaan Beijer als Alijdt Jansdochter (verhuurders) en Bart van Schaick (huurder) van den dato 8 februari 1766, Expireert Peter ad Cato 1770. Houten 1766. Bron: HUA, 755. Huurcedulle geasseerd bij De Heeren Executeuren van den heer Adriaan Beijer als Alijdt Jansdochter (verhuurders) en Bart van Schaick (huurder) van den dato 8 februari 1766, Expireert Peter ad Cato 1770. Houten 1766. Bron: HUA, 755.


Plaquette D. O. M. Den armen getrouw Adriaen Beyer heeft ons gefondeert en Alet Jans. Dohter zyn Huysvrouw A. 1597 boven de ingang van de Beijerskameren aan de Lange Nieuwstraat nr. 120 in januari 2024. Foto: Sander van Scherpenzeel. Plaquette D. O. M. Den armen getrouw Adriaen Beyer heeft ons gefondeert en Alet Jans. Dohter zyn Huysvrouw A. 1597 boven de ingang van de Beijerskameren aan de Lange Nieuwstraat nr. 120 in januari 2024. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Beschrijving van huurcedulle voor boerderij De Steenen Poort uit 1764. Bron: HUA, 755. Beschrijving van huurcedulle voor boerderij De Steenen Poort uit 1764. Bron: HUA, 755.


Huurcedulle De Heeren Executeuren van den Fundatie van Adriaan Beijer (verhuurders) aan Jan van Rijn (huurder) in dato 24 oktober 1789 voor 6 jaren. Bron: HUA, 755. Huurcedulle De Heeren Executeuren van den Fundatie van Adriaan Beijer (verhuurders) aan Jan van Rijn (huurder) in dato 24 oktober 1789 voor 6 jaren. Bron: HUA, 755.


Huurcedulle, De Heeren Executeuren van de Fundatie van Adriaan Beijer en Alijdt Jansdochter (verhuurders) aan Arien van Schaick (huurder) in dato 23 maart 1782, van boerderij De Steenen Poort te Houten. Bron:HUA, 755. Huurcedulle, De Heeren Executeuren van de Fundatie van Adriaan Beijer en Alijdt Jansdochter (verhuurders) aan Arien van Schaick (huurder) in dato 23 maart 1782, van boerderij De Steenen Poort te Houten. Bron:HUA, 755.


Huurcedulle van (huurder) Jan van Rijn te Houten in dato 4 juli 1795 voor boerderij De Steenen Poort door de Fundatie van de Beijerkameren. Bron: HUA, 755. Huurcedulle van (huurder) Jan van Rijn te Houten in dato 4 juli 1795 voor boerderij De Steenen Poort door de Fundatie van de Beijerkameren. Bron: HUA, 755.


Huurcedulle tusschen de Heeren Executeuren en Administrateuren der Fundatie van de Hr. Beijer en (huurder) Jan Corenlisse van Rijn in dato 25 oktober 1806 in Houten. Voorkant van huurakte. Bron: HUA, 755. Huurcedulle tusschen de Heeren Executeuren en Administrateuren der Fundatie van de Hr. Beijer en (huurder) Jan Corenlisse van Rijn in dato 25 oktober 1806 in Houten. Voorkant van huurakte. Bron: HUA, 755.


Huurcedulle tusschen de Heeren Executeuren der Fundatie van wijlen den Heer A. Beijer C.V. Verhuurders en Jan Cornelisz. van Rijn, huurder in dato 14 januari 1809. Voorkant van de verhuurakte. Bron: HUA, 755. Huurcedulle tusschen de Heeren Executeuren der Fundatie van wijlen den Heer A. Beijer C.V. Verhuurders en Jan Cornelisz. van Rijn, huurder in dato 14 januari 1809. Voorkant van de verhuurakte. Bron: HUA, 755.


Huurcontract met Jan Cornelisse van Rijn in dato 8 mei 1813. Voorkant van huurcontract van de Beijerskameren van boerderij De Steenen Poort. Bron: HUA, 755. Huurcontract met Jan Cornelisse van Rijn in dato 8 mei 1813. Voorkant van huurcontract van de Beijerskameren van boerderij De Steenen Poort. Bron: HUA, 755.


Huurcedulen, gepasseerd bij de Heeren Mr. L. E. Ram en F. Keetell verhuurders, en C. de Goeij,, landbouwer, wonende in de gemeente Houten, huurders van ,, Eene Hofstede als genaamd , De Steenen Poort'', gelegen onder de Gemeente van Houten, In dato den 11 oktober 1823. Bron: HUA, 755. Huurcedulen, gepasseerd bij de Heeren Mr. L. E. Ram en F. Keetell verhuurders, en C. de Goeij,, landbouwer, wonende in de gemeente Houten, huurders van ,, Eene Hofstede als genaamd , De Steenen Poort'', gelegen onder de Gemeente van Houten, In dato den 11 oktober 1823. Bron: HUA, 755.


Taxtatierapport door J.C. Wentink van het vast en onroerend goed van boerderij De Steenen Poort ter waarde van f. 3.300 op 29 maart 1921. Bron: HUA, 755. Taxtatierapport door J.C. Wentink van het vast en onroerend goed van boerderij De Steenen Poort ter waarde van f. 3.300 op 29 maart 1921. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer de heer G.F. van Rooijen met 31 ha. land, verhuurd door Jhr. J. A. Th. L. Ram en jhr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer de heer G.F. van Rooijen met 31 ha. land, verhuurd door Jhr. J. A. Th. L. Ram en jhr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd. Bron: HUA, 755.


Taxatierapport voor de huurwaarde van boerderij De Steenen Poort opgemaakt door J. C. Wentink voor de Fundatie van de Beijerskameren met ruim 30 hectaren land ter waarde van ƒ. 2.460,-. Bron: HUA, 755. Taxatierapport voor de huurwaarde van boerderij De Steenen Poort opgemaakt door J. C. Wentink voor de Fundatie van de Beijerskameren met ruim 30 hectaren land ter waarde van ƒ. 2.460,-. Bron: HUA, 755.


Taxatierapport voor de huurwaarde van boerderij De Steenen Poort opgemaakt door J. C. Wentink voor de Fundatie van de Beijerskameren met ruim 30 hectaren land ter waarde van ƒ. 2.460,-. Ondertekening door J. C. Wentink. Bron: HUA, 755. Taxatierapport voor de huurwaarde van boerderij De Steenen Poort opgemaakt door J. C. Wentink voor de Fundatie van de Beijerskameren met ruim 30 hectaren land ter waarde van ƒ. 2.460,-. Ondertekening door J. C. Wentink. Bron: HUA, 755.


Koopacte in dato 23 januari 1917 als Eigendomsbewijs voor den Heer G. F. van Rooijen landbouwer te Houten van Een strookgrond te Houten kadastraal bekend Gem. Houten (Oud-Wulven) Sectie E, nr. 519 ged.. Kantoor van den Notaris H. A. M. Immink. Bron: HUA, 755. Koopacte in dato 23 januari 1917 als Eigendomsbewijs voor den Heer G. F. van Rooijen landbouwer te Houten van Een strookgrond te Houten kadastraal bekend Gem. Houten (Oud-Wulven) Sectie E, nr. 519 ged.. Kantoor van den Notaris H. A. M. Immink. Bron: HUA, 755.


Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer de heer G.F. van Rooijen met 31 ha. land, verhuurd door Jhr. J. A. Th. L. Ram en jhr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd. Huurperiode van 1 januari 1908 tot 31 december 1911 voor een huurprijs van ƒ 450,-. Bron: HUA, 755. Een huurcedulen van boerderij De Steenen Poort van de Beijerskameren aan landbouwer de heer G.F. van Rooijen met 31 ha. land, verhuurd door Jhr. J. A. Th. L. Ram en jhr. W. J. M. Bosch van Oud-Amelisweerd. Huurperiode van 1 januari 1908 tot 31 december 1911 voor een huurprijs van ƒ 450,-. Bron: HUA, 755.


Huurcontract door de heren executeuren van de Fundatie Beijerskameren aan landbouwer Gerardus Franciscus van Rooijen (huurder) van boerderij De Steenen Poort met ruim 30 hectaren land vanaf 1 januaari en 1 mei 1906 tot 1 januari en 1 mei 1912 te voldoen in twee termijnen. Bron: HUA, 755. Huurcontract door de heren executeuren van de Fundatie Beijerskameren aan landbouwer Gerardus Franciscus van Rooijen (huurder) van boerderij De Steenen Poort met ruim 30 hectaren land vanaf 1 januaari en 1 mei 1906 tot 1 januari en 1 mei 1912 te voldoen in twee termijnen. Bron: HUA, 755.


Huurcontract tusschen Heeren Executeuren van de Fundatie de Beijerskameren Verhuurders en Gerardus Franciscus van Rooijen van eene Hofstede en landerijen genaamd ,,De Steenen Poort'' te Houten, groot 30 hectaren, 87 aren en 42 centiaren voor 6 jaars,, Van 1 januari en 1 mei 1900 tot 1 januari en 1 mei 1906 voor f. 1.700,- te voldoen en twee termijnen 25 december en 1 mei in daro, 1899. Bron: HUA, 755. Huurcontract tusschen Heeren Executeuren van de Fundatie de Beijerskameren Verhuurders en Gerardus Franciscus van Rooijen van eene Hofstede en landerijen genaamd ,,De Steenen Poort'' te Houten, groot 30 hectaren, 87 aren en 42 centiaren voor 6 jaars,, Van 1 januari en 1 mei 1900 tot 1 januari en 1 mei 1906 voor f. 1.700,- te voldoen en twee termijnen 25 december en 1 mei in daro, 1899. Bron: HUA, 755.


Huurcontract van Eene Hofstede, genaamd ,,De Steenen Poort'' met 33 hectaren, 10 aren, 92 centiaren, met bouw-, wei, en hooiland, boomgaard en tuin gelegen in de gemeente Houten, vehiird door Heeren Executeuren van de fundatie van Adriaan Beijer en Alijdt Jansendochter de Bruinm zijne huisvrouw ook genaam de ,,de Beijerskameren'', aan Theodorus de Goey, over 6 jaren ingaande 1 januari en 1 mei 1879 á f. 2.000,- 's jaars. In dato 30 november 1878. Bron: HUA, 755. Huurcontract van Eene Hofstede, genaamd ,,De Steenen Poort'' met 33 hectaren, 10 aren, 92 centiaren, met bouw-, wei, en hooiland, boomgaard en tuin gelegen in de gemeente Houten, vehiird door Heeren Executeuren van de fundatie van Adriaan Beijer en Alijdt Jansendochter de Bruinm zijne huisvrouw ook genaam de ,,de Beijerskameren'', aan Theodorus de Goey, over 6 jaren ingaande 1 januari en 1 mei 1879 á f. 2.000,- 's jaars. In dato 30 november 1878. Bron: HUA, 755.


Huurcontract van een Hofstede genaamd ,, De Steenen Poort'', met 33 hectaren, 19 aren, en 92 centiaren, bouw-, wei- en hooiland, boomgaard en tuin gelegen onder Houten, verhuurd door Heeren Executeuren van de Fundatie van Adriaan Bijer en Alijdt Jansdochter de Bruin, zijne huisvrouw, ook genaamd ,,De Beijerskameren'' aan Th. de Goeij, voor 3 jaren ingaande 1 januari en 10 mei 1886 van f. 1.800,- 's jaars. In dato den 10 februari 1886. Bron: HUA, 755. Huurcontract van een Hofstede genaamd ,, De Steenen Poort'', met 33 hectaren, 19 aren, en 92 centiaren, bouw-, wei- en hooiland, boomgaard en tuin gelegen onder Houten, verhuurd door Heeren Executeuren van de Fundatie van Adriaan Bijer en Alijdt Jansdochter de Bruin, zijne huisvrouw, ook genaamd ,,De Beijerskameren'' aan Th. de Goeij, voor 3 jaren ingaande 1 januari en 10 mei 1886 van f. 1.800,- 's jaars. In dato den 10 februari 1886. Bron: HUA, 755.


Beschrijving van perceelnummers behorend bij boerderij De Steenen Poort (Warinenpoort 90-90a) in een huurakte. Bron: HUA, 755. Beschrijving van perceelnummers behorend bij boerderij De Steenen Poort (Warinenpoort 90-90a) in een huurakte. Bron: HUA, 755.


Huurcontract tussen de Heren Executeuren van de Fundatie de Beijerskameren verhuren aan Gerardus Fransciscus van Rooijen, huurder van eene Hofstede en land genaamd De Steenen Poort te Houten groot 32 hectare, 59 aren en 42 centiaren voor 6 jaren van 1 januari 1894 tot 1 januari 1900 voor f. 1.800-, Fragment van voorkant van akten. Bron: HUA, 755. Huurcontract tussen de Heren Executeuren van de Fundatie de Beijerskameren verhuren aan Gerardus Fransciscus van Rooijen, huurder van eene Hofstede en land genaamd De Steenen Poort te Houten groot 32 hectare, 59 aren en 42 centiaren voor 6 jaren van 1 januari 1894 tot 1 januari 1900 voor f. 1.800-, Fragment van voorkant van akten. Bron: HUA, 755.


Op vrijdag 25 mei van het jaar 1927 ten overstaande van de Utrechtse notaris Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis in opdracht van Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd als gemachtigde van jhr. meester Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd een nieuw testamentaire-executeur aan zou stellen bij het overlijden of het verhinderen van de testamentaireschap de heer: Karel Lodewijk Corenlis Maria Irgnatius de Wijkerslooth de Weerdesteyn te Utrecht, waarna belet bij zijn verhindering de heer jhr. Willem Eugène Bosch van Oud-Amelisweerd. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 755. Op vrijdag 25 mei van het jaar 1927 ten overstaande van de Utrechtse notaris Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis in opdracht van Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd als gemachtigde van jhr. meester Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd een nieuw testamentaire-executeur aan zou stellen bij het overlijden of het verhinderen van de testamentaireschap de heer: Karel Lodewijk Corenlis Maria Irgnatius de Wijkerslooth de Weerdesteyn te Utrecht, waarna belet bij zijn verhindering de heer jhr. Willem Eugène Bosch van Oud-Amelisweerd. Begin beschrijving van akte. Bron: HUA, 755.


Op vrijdag 25 mei van het jaar 1927 ten overstaande van de Utrechtse notaris Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis in opdracht van Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd als gemachtigde van jhr. meester Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd een nieuw testamentaire-executeur aan zou stellen bij het overlijden of het verhinderen van de testamentaireschap de heer: Karel Lodewijk Corenlis Maria Irgnatius de Wijkerslooth de Weerdesteyn te Utrecht, waarna belet bij zijn verhindering de heer jhr. Willem Eugène Bosch van Oud-Amelisweerd. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 755. Op vrijdag 25 mei van het jaar 1927 ten overstaande van de Utrechtse notaris Wilhelmus Cornelius Josephus Maria Stokvis in opdracht van Jan Willem Marie Bosch van Oud-Amelisweerd als gemachtigde van jhr. meester Wilhelmus Johannes Marie Bosch van Oud-Amelisweerd een nieuw testamentaire-executeur aan zou stellen bij het overlijden of het verhinderen van de testamentaireschap de heer: Karel Lodewijk Corenlis Maria Irgnatius de Wijkerslooth de Weerdesteyn te Utrecht, waarna belet bij zijn verhindering de heer jhr. Willem Eugène Bosch van Oud-Amelisweerd. Beschrijving van akte. Bron: HUA, 755.


 

     

E-mailen
Info