Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Straatnamenlijst Houten Noordwest

(wijzigingen voorbehouden er kunnen geen rechten aan deze lijst ontleend worden)

Gebruik Ctrl + F voor het zoeken naar je straatnaam.

Buurt De Erven 

Buurtnaam thema: beroepen in de middeleeuwen 

De Erven geportretteerd op donderdag 27 april 2006, door Sander van Scherpenzeel.


1.   Het Erf - Het erf is het gebied direct om een huis of in het bijzonder een boerderij. Ook de opstal zelf hoort bij het erf. 

Het Erf is de inprikker voor gemotoriseerd verkeer die de buurt De Erven in en uit willen via de Rondweg.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch.Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch.Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299.Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299.


2.   Beurtschipperserf - Een Beurtschipper is iemand die een kleine bootdienst op het binnenwater onderhoudt tussen twee of meerdere plaatsen. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7.Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7.


3.   Heemraadserf - Een heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.


4.   Herbergierserf - Een waard (ook wel herbergier of kastelein) was in vroeger tijden de baas of de gastheer van een herberg of taveerne. Het woord is afkomstig van ward dat beschermen of bewaken betekent.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576.Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576.


5.   Koopmanserf - Een handelaar, ook koopman of kooplied genoemd, is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1871-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel.De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1871-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel.


6.   Molenaarserf - Een molenaar is iemand die zich bezig houdt met het malen van iets op een molen.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 	 96345, 238.Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 96345, 238.


7.   Richterserf - De middeleeuwse richter verschilt hemelsbreed van de huidige rechter. De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet. 

Die taak liet hij over aan bijzitters, die keurgenoten, maalmannen, schrerer (rekken) of hofgenoten werden genoemd. De twee of meer keurgenoten moesten een "oordeel vinden", de richter maakte het bekend en droeg zorg voor de uitvoering.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174.Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174.De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35.De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35.

 

Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542.Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542.


8.   Schepenerf - Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau. In Nederland wordt een schepen wethouder genoemd. De term schepen was in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder. Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl.Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl.


9.   Schoutserf - De schout, was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde. Zijn taken varieerden naar tijd en plaats. Vanaf de zeventiende eeuw tot aan de Franse tijd werd ook wel de naam drossaard gebruikt.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117.Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117.


10.   Stationserf - Een spoorwegstation, treinstation of kortweg station is een plaats waar treinen stoppen en vertrekken en de reizigers kunnen in-, uit- en overstappen en/of goederen kunnen worden verladen. De vakterm voor dit stoppen is 'stationnement', ter onderscheiding van het stoppen voor een sein of op een rangeerterrein. 

Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall.Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall.Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76.Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76.


Aan het Stationserf, ligt het oude station van Houten. Deze heeft van 1 november 1868 tot 1935 dienst gedaan als station. In 2007 is het gehele stationsgebouw 150 meter naar het zuiden verplaatst. Dit omdat er plaats gemaakt moest worden voor de spoorverdubbeling Utrecht - Houten. 

Vanaf april 2009 doet de begane grond van het oude station dienst als eetcafé, gerund door verstandelijke gehandicapte. Op de zolder van het oude station zit het archeologisch museum van Houten. Dit is tevens ook de plek waar de Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' is gehuisvest. Het Stationserf heeft voordat hij zijn naam kreeg. Nog twee voorgaande straatnamen gekend. Bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch in de periode 1868 - 1870 werd de Stationsweg aangelegd. Liggende tussen de Vlierweg en de Loerikseweg. 

Bij raadsbesluit van 4 oktober 1962 werd dit gewijzigd in Stationslaan. Dit werd gedaan nadat de gemeente Houten werd samengevoegd met de gemeenten Schalkwijk en Tull en ' t Waal per 1 januari 1962. Na deze samenvoeging moesten alle straatnamen worden herzien en opnieuw worden vastgesteld. Om dubbele straatnamen in één gemeente te voorkomen. 

Bij raadsbesluit van 16 december 1986 werd de straatnaam gewijzigd in Stationserf. Dit om de straatnaam aan te laten sluiten bij het wijknaam thema van de toen nieuw te bouwen wijk De Erven.


11.   Tolgaarderserf - Een Tolgaarder is iemand die aan het begin of aan het einde van een tolweg/toltunnel controle houd op het in en uitgaande verkeer.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192.Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192.


12.   Veldwachterserf - Een Veldwachter was de benaming van een politioneel ordehandhaver. De tegenwoordige Politie.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef.Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef.


13.   Vierschaarserf - Een Vierschaar is een vroegere rechtbank.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109.Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109.Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69.Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69.


Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op 26 februari 1985 werd bij raadsvergadering besloten om 'woongebied-C' de naam De Meent te geven. De naam gaat terug op De Loerikse Meent. De ge(meent)e grond werd door de inheemse bevolkingen gebruikt vanaf de achtste- tot omstreeks de dertiende eeuw.

Een meent of mient (gemene grond) was een onverdeelde gemeenschappelijke weide zoals die vroeger voorkwam, meest als onderdeel van een gemeynt of marke. Meenten kwamen met name voor op zandgronden. Afhankelijk van de regio en de bodemvruchtbaarheid werd de meent op enig moment in het verleden verdeeld tussen de gerechtigden.

De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003.De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003.In de jaren na 1985 die er volgde spraken bewoners van de wijk De Meent vrijwel nooit over dat ze in De Meent wonen. Maar in de wijk De Erven. De Meent was ook een naam voor deel bouwprojecten om de wijk in bouwfases te ontwikkelen tot mei 1996.

Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die eerder waren vastgesteld bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Meent als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie. 

Na het besluit werd De Erven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.


 Buurt De Hoven 

Buurtnaam thema: diverse soorten kruid

De Hoven geportretteerd op zaterdag 18 maart 2006, door Sander van Scherpenzeel.


1.   Akkerwindehof - De akkerwinde (Convolvulus arvensis) is een plant uit de windefamilie (Convolvulaceae). Hij komt voor op grazige plekken, bouwland, langs wegen en in de duinen. De stengels winden zich tegen de wijzers van de klok in om dingen heen. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 september 1981.

Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde.Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde.De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


2.   Boterbloemhof De boterbloem behoort tot de Ranunculus. Dit is de wetenschappelijke naam voor de groep planten waaronder de boterbloemen en waterranonkels worden gerekend. Deze groep bestaat uit een vierhonderdtal planten.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem.Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem.
De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


3.   Dovenetelhof - Dovenetel (Lamium) is een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae).. Het geslacht bevat zowel eenjarige als meerjarige planten.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel.Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel.


4.   Ereprijshof -  Ereprijs (Veronica) is een groot geslacht van planten. In Nederland zijn er 22 wilde soorten bekend. Daarnaast zijn er ook nog een aantal soorten in cultuur. Er zijn overblijvende soorten maar er zijn ook soorten die eenjarig zijn. Wereldwijd zijn meer dan 500 soorten bekend.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs.Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs.De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


5.   Heermoeshof - Heermoes (Equisetum arvense) is een plant uit de paardenstaartenfamilie (Equisetaceae). De plant wordt ook wel 'roobol', 'akkerpaardenstaart' of 'unjer' genoemd. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.

Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes.Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes.


6.   Helmkruidhof - Helmkruid (Scrophularia) is een geslacht van bloeiende, kruidachtige planten uit de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Het geslacht bevat een circa tweehonderd soorten. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.

Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid.Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid.


7.   Herikhof - De herik (Sinapis arvensis) is een eenjarige plant uit de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant wordt tot 80 cm hoog en heeft stijve haartjes aan de voet van de stengel. De plant komt algemeen voor op bouwland, langs wegen en langs dijken.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik.Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik.


8.   Hoefbladhof - Hoefblad (Petasites) is een geslacht uit de familie Asteraceae. De botanische naam Petasites is afgeleid van het Oudgriekse woord 'petasos' dat een herdershoed aanduidt.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad.Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad.De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


9.   Kamillehof - Echte kamille (Matricaria recutita, synoniem: Matricaria chamomilla en Chamomilla recutita) kamille (Matricaria discoidea, synoniem: M. matricarioides) Reukeloze kamille (Tripleurospermum inodorum, ook Matricaria maritima) behoorde voorheen ook tot dit geslacht, maar wordt tegenwoordig tot het geslacht klierkamille (Tripleurospermum) gerekend.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille.De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille.Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


10.   Kervelhof - Echte kervel (Anthriscus cerefolium) is een eenjarige plant uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). De soort wordt algemeen geteeld en is soms verwilderd.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Echt Kervel. Bron: Wikipedia Kervel.Echt Kervel. Bron: Wikipedia Kervel.


11.   Klaprooshof - Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt.

In het Vlaams wordt de klaproos soms kollebloem (toverkol of kol = heks) genoemd. In het Albanees noemt men de klaproos lule flanules oftewel bloem met vlagjes.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver.De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver.De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd.De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd.


12.   Klaverhof - Klaver (Trifolium) is een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De meer dan driehonderd soorten groeien hoofdzakelijk in gematigde en subtropische streken van het noordelijk halfrond, maar ook in de bergen in de tropen.

Gerelateerde geslachten met de naam 'klaver' zijn honingklaver (Melilotus), hoornklaver (Trigonella), rolklaver (Lotus) en rupsklaver (Medicago).

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver.Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver.


13.   Speenkruidhof - Het gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, synoniem: Ficaria verna subsp. bulbifer) is een laagblijvende voorjaarsbloeier die behoort tot de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soortaanduiding ficaria komt van het Latijnse Ficus, dat vijg betekent. Oude namen voor deze plant zijn 'vijgwortel', 'oaneklootjes' en 'katteklootjes'. De naam 'speenkruid' is volgens sommigen afgeleid van de vorm van de knollen, die op kleine speentjes lijken. Volgens anderen is de naam afgeleid van de toepassing tegen aambeien, oftewel speen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid.Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid.Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


14.   Weegbreehof - Weegbree (Plantago) is een geslacht uit de weegbreefamilie (Plantaginaceae). Het geslacht bestaat uit windbestuivers en heeft aarvormige bloeiwijzen. De bladeren zijn bij de meeste soorten parallelnervig, wat eerder een kenmerk is voor eenzaadlobbigen. Door deze twee kenmerken doen ze wat aan grassen denken. Bij de meeste in West-Europa voorkomende soorten staan de bladeren in een bladrozet bij elkaar.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree.Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree.Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.

 

De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.


15.   Zilverschoonhof - Zilverschoon (Potentilla anserina) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De naam van deze plant komt door het zilverig uiterlijk dat ontstaat door zijdeachtige haartjes waarmee de plant is bedekt. De bladeren vormen een bladrozet. Uitlopers wortelen op de knopen tot op 80 cm van de plant.

Zilverschoon komt voor op vochtige plekken langs wegen en in het weiland. De plant is giftig voor paarden, vooral na het eten van grote hoeveelheden en langere tijd.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 november 1991.

Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon.Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon.Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358).De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358).

 

De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674).De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674).


 

In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten.In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten.


16.   Zuringhof - Zuring (Rumex) is een geslacht van meest overblijvende, kruidachtige planten uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). De ongeveer tweehonderd soorten komen van nature voornamelijk voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond, maar zijn wereldwijd geïntroduceerd. 

Zuring groeit meestal op zure grond. De soorten worden vaak beschouwd als onkruid. Sommige soorten, zoals de veldzuring, hebben echter eetbare bladeren die in salades gebruikt worden. Ook vormt veldzuring het hoofdbestanddeel van paling in 't groen. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring.De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring.Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Hof - In de vroegste zin was een hof een met bijvoorbeeld grachten, houtwallen of hekken omheinde plek, waar bloemen, kruiden, struiken of bomen konden groeien. Een landgoed (bijvoorbeeld een borg) bestond vaak uit meerdere hoven.

Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.


In de periode 1975 tot 1978 was bij de tweede toenmalige wijkuitbreiding van de gemeente Houten in het bouwproject De Oord II - De Lobben (De Hoven) niet voorzien in een aansluiting op de toen nog aan-te-leggen Rondweg. De straten in de buurt De Hoven kwamen ten noorden van het Oude Dorp te liggen. Met in de planning ook een latere te bouwen aansluiting op het woon- winkelgebied van Het Rond en Het Kant. De hoofd ontsluitingsroute voor de buurt De Lobben is de in 1985 aangelegd Dorpsstraat. Die in het verlengde van de Prins Willem de Zwijgerlaan kwam te liggen.


De wijknaam De Lobben wat al vanaf 1975 gangbaar was bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is op 22 augustus 1995 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld als officiële wijknaam voor de straten in De Hoven.

De vroegere wijknaam De Lobben komt van de naast gelegen Lobbendijk. De eerste vermelding stamt al uit de vijftiende eeuw. Hiermee is de dijk vermoedelijk op de Binnenweg en Beusichemseweg na (Romeinse Tijd) de oudste weg in de gemeente Houten.

In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel.In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die waren vastgesteld in 1979, 1995 en 1996 bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Lobben als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie.


Na het besluit werd De Hoven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.

Onder de wijkbewoners wordt de buurt waar ze wonen ook wel de wijk of buurt De Hofjes genoemd. Iets wat door diverse inwoners van de wijk en in de straatnaam commissie is besproken. Om de buurtnaam aan te duiden als De Hofjes.

Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.De verklaring dat erin de buurt De Hoven voor het achtervoegsel hof in de straatnamen is gekozen is namelijk als volgt.

In 1976 werd destijds door de toenmalige nieuw opgerichte straatnaamcommissie van de gemeente Houten ervoor gekozen om eerst voor de voorvoegsels voor de straatnamen in de nieuw te bouwen wijk Den Oord II - De Lobbendijk te kiezen.

Hierin bleek dat het een goede tegenhanger moest zijn van der eerdere straatnamen aan de westkant van de Lobbendijk, van de nieuwbouwwijk Den Oord I (1974-1975).

Men koos ervoor om inheems kruid en groen wat al op het toekomstig bouwterrein al groeide te verkiezen om als straatnaam te gaan gebruiken als voorvoegsel.

Het achtervoegsel hof was hierbij nog niet gekozen. De commissie opperde om het achtervoegsel erf te gaan gebruiken. Maar dat vond met niet zo'n goed idee, vooral niet omdat deze niet goed in de mond lag qua uitspraak met het voorvoegsel van kruiden.

Bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren zeventig staat ook in de notulen van de straatnaamcommissie te lezen dat er modern gekozen moest worden in de naamgeving. Hierbij wilde men af van de achtervoegsels als weg, straat en laan.


De commissie vond het achtervoegsel hof de beste optie. Ook als tegenhanger van de straten in de wijk Den Oord, gelegen aan de westkant van de Lobbendijk. In de notulen staat te lezen dat men uit het woordenboek had overgenomen: 'hof = omheinde ruimte, tuin bv. de bloemen in de hof.'.

Hierin sloot dit achtervoegsel goed aan op het bedachten voorvoegsel van kruiden als Zuringhof en Boterbloemhof. 

De straatnamen verwijzen niet op de bouwstijl van de buurt uit die tijd. Dat is wat mensen soms nog wel eens denken. De Hoven heeft wel buurthofjes wat typerend is voor het bouwen en het denken van de jaren zeventig. Maar dat is dus niet het geval.

Het bouwproject werd De Lobben genoemd, een naam die gangbaar was tot maart 2012 toen de oude wijknaamgeving werd opgeheven. De naam verwijzend naar de Lobbendijk, heeft in ieder geval niets te maken met een gebied of perceel in de buurt van die naam.

Oxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia KlavertjevierOxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia Klavertjevier


 

In maart 2017 liet Sander zich fotograferen als proefopname voor foto's die hij op de website wilde gaan gebruiken. Iets wat er nooit van gekomen is. Sander staat hier onder het straatnaambord van de Lobbendijk bij het bruggetje bij de t-splitsing Lobbendijk, Imkerseind en Imkerspad. Bord is op een gegeven moment van de lantaarnpaal af gestolen. Foto: Gert-Jan van Scherpenzeel.In maart 2017 liet Sander zich fotograferen als proefopname voor foto's die hij op de website wilde gaan gebruiken. Iets wat er nooit van gekomen is. Sander staat hier onder het straatnaambord van de Lobbendijk bij het bruggetje bij de t-splitsing Lobbendijk, Imkerseind en Imkerspad. Bord is op een gegeven moment van de lantaarnpaal af gestolen. Foto: Gert-Jan van Scherpenzeel.


Een klavertjevierblad heeft een lobvorm. De naam van de Lobbendijk gaat vermoedelijk terug op het perceel wat ooit lag op de plek waar nu de noordelijk Rondwegtunnel ligt. Onder de Lobbendijk door. De afbuigende vorm in de binnenbocht van de dijk kan men ook zien als een lobvorm. Vermoedelijk dat de Lobbendijk zo aan zijn naam gekomen is.

Buurt De Oorden 

Buurtnaam thema: gewas soorten
De Oord geportretteerd op vrijdag 13 januari 2006, door Sander van Scherpenzeel.


1.   Boekweit-oord - Boekweit (Fagopyrum esculentum) is een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Polen en in mindere mate Frankrijk zijn nog belangrijke Europese productielanden van boekweit als voedselgewas. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De boekweit bloem. Bron: Wikipedia Boekweit.De boekweit bloem. Bron: Wikipedia Boekweit.


2.   Gierst-oord - Gierst is een groep van graangewassen met kleine korrels, die tot de grassenfamilie behoren. Meestal wordt echter met gierst de soort Panicum miliaceum bedoeld. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 20 december 1994.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 december 1994.

Gierst Bron: Wikipedia Gierst.Gierst Bron: Wikipedia Gierst.


3.   Haver-oord - Haver (Avena sativa) is een eenjarige plant uit de grassenfamilie (Poaceae). Troshaver is een oude variëteit met een compacte bloeiwijze. Haver is een graansoort, die reeds sinds 7000 v.Chr. geteeld wordt. Haver komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië en is ontstaan uit de wilde haver (Avena fatua). Tot in de Late Middeleeuwen was haver in Nederland op de zandgronden een belangrijk gewas.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De haverplant. Bron: Wikipedia Haver.De haverplant. Bron: Wikipedia Haver.Gezicht vanaf de Lobbendijk ter hoogte van Haver-oord richting het noord-westen. Deze huisjes zijn in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van de wijk Den Oord.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046626).Gezicht vanaf de Lobbendijk ter hoogte van Haver-oord richting het noord-westen. Deze huisjes zijn in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van de wijk Den Oord.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046626).


Gezicht vanaf de Lobbendijk richting het zuid-westen. Het rijtje huisjes in het midden van de foto is in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van Den Oord. De eerst woning na het rijtje huisjes is Haver-oord 41. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046625).Gezicht vanaf de Lobbendijk richting het zuid-westen. Het rijtje huisjes in het midden van de foto is in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van Den Oord. De eerst woning na het rijtje huisjes is Haver-oord 41. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046625).Straatnaambord Hop-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Hop-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Arbeidershuisjes op de hoek van de Haver-oord 41 met de Lobbendijk stonden in vroegere tijden achter het huis Bel Respiro (het Italiaans voor Diep Ademhalen) aan de Herenweg 33 en 35.


DISCLAIMER: Foto's voorzien van een SHH watermerk in de foto zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning op deze website. Rechten liggen bij het Huisarchief Wickenburgh.

Voor foto's met SHH watermerk geldt dat deze absoluut niet voor andere doeleinde gebruikt mogen worden. Voor gebruik of bezichtige van de familiefoto's neem contact op met Otto Wttewaall via, info@landgoedwickenburgh.nl Gastheer Otto Wttewaall.

Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 in 1903 kort na de oplevering en ingebruikneming door de Houtense notaris Immink. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 in 1903 kort na de oplevering en ingebruikneming door de Houtense notaris Immink. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 kort na de oplevering gezien vanuit het zuidwest. Met links de leuning van het Tolbrugje over de vroegere Geersloot. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 kort na de oplevering gezien vanuit het zuidwest. Met links de leuning van het Tolbrugje over de vroegere Geersloot. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).4.   Hop-oord - De hop (Humulus lupulus) is een plant uit de hennepfamilie (Cannabaceae), die in Nederland en België in het wild voorkomt, en hier vroeger ook veel geteeld werd. De hopbellen (vruchtkegels) worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De hop plant. Bron: Wikipedia Hop.De hop plant. Bron: Wikipedia Hop.


5.   Koriander-oord - Koriander (Coriandrum sativum) is een plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). De plant wordt ook wel 'ketoembar', 'coander' of 'wantsenkruid' genoemd. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De korianderbloem. Bron: Wikipedia Koriander.De korianderbloem. Bron: Wikipedia Koriander.Luchtfoto van het centrale gedeelte van Houten, uit het westen, met in het midden het Imkerpark, links de wijk de Weerwolf en rechts een deel van de wijk Tiellandt op 13 juni 1983. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50197.Luchtfoto van het centrale gedeelte van Houten, uit het westen, met in het midden het Imkerpark, links de wijk de Weerwolf en rechts een deel van de wijk Tiellandt op 13 juni 1983. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50197.


6.   Lavendel-oord - Lavendel (Lavandula) is een struik uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae).

De Lavendel-oord werd gebouwd vanaf eind 2007. Hiervoor was het terrein een particuliere boomgaard geweest waar ook schapen werden graasden. Na het overlijden van de eigenaar verkochten zijn drie kinderen het terrein aan een vastgoed ontwikkelaar. Deze was van plan om een vier-laags gebouw op het perceel te zetten.

Volgens de visie van de gemeente en de stedenbouwkundige moest dit te grote plan aangepast worden. Iets waar de omwonden blij mee waren. Uiteindelijk werd het plan vier luxe woonhuizen en een woongroep voor een christelijke zorginstelling. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zou via de Boekweit-oord gaan lopen.

De Lavendelbloem. Bron: Wikipedia Lavendel.De Lavendelbloem. Bron: Wikipedia Lavendel.Straatnaamborden Lavendel-oord (wit-verwijzend) en Boekweit-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden Lavendel-oord (wit-verwijzend) en Boekweit-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Een aantal omwonende achte het nodig om hun gelijk bij de Raad van State te halen. Maar behaalde hiermee uiteindelijk bakzeil. In januari 2010 werd de straat met woonhuizen en de woongroep feestelijke geopend. De toenmalige burgemeester Cor Lamers knoopte twee linten aan elkaar. Als symbolisch teken van verzoening tussen de zorgorganisatie, omwonende en de gemeente Houten. En het ook als een nieuw begin te laten zijn.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 21 oktober 2008.


 

Lavendelplantage. Bron: Wikipedia Lavendel.Lavendelplantage. Bron: Wikipedia Lavendel.


7.   Lijnzaad-oord - Lijnzaad is het zaad van vlas. Het wordt gebruikt als grondstof voor lijnzaadolie, dat met behulp van een oliemolen uit het zaad wordt geperst. Het restproduct van dit proces noemt men lijnkoek. Lijnkoeken worden gebruikt als veevoer.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Lijnzaadplant. Bron: Wikipedia Lijnzaad.De Lijnzaadplant. Bron: Wikipedia Lijnzaad.


8.   Linzen-oord - De linze (Lens culinaris) is een bekende peulvrucht, die al voor onze jaartelling op grote schaal verbouwd werd. Het feit dat de linze wordt genoemd in het Oude Testament, getuigt hiervan. De eigenlijke linze is het zaad van de plant, dat gedroogd wordt verhandeld, in verscheidene kleuren en groottes. Linzen hebben veel warmte nodig, zodat in Nederland dit gewas meestal in de glastuinbouw of onder een tunnel verbouwd wordt.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Linzeplant. Bron: Wikipedia Linzen.De Linzeplant. Bron: Wikipedia Linzen.


9.   Lupine-oord - Lupine (Lupinus) is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae). Het geslacht telt zo'n 200 Soorten kent vele hybriden en cultivars. In Noordwest-Europa komt alleen de vaste lupine (Lupinus polyphyllus) in het wild voor.

De Lupinebloem. Bron: Wikipedia Lupine.De Lupinebloem. Bron: Wikipedia Lupine.Straatnaambord Lupine-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van ScherpenzeelStraatnaambord Lupine-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel


De Lupine-oord werd in 1976 aangelegd als twee hoofdontsluitingsroute voor de buurt Den Oord. Via een zijweg de Papaver-oord zou het noordelijk deel van de buurt aan de oude Utrechtseweg tijdelijk worden ontsloten. Na het afsluiten van Utrechtseweg en het omvormen ervan tot het Imkerspark werd de Lupine-oord doorgetrokken tot aan De Poort, Herenweg en Romeinenpoort. Vandaar dat de naam van de weg in twee straatnaambesluit is samengesteld.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977 en bij raadsvergadering vastgesteld op 26 februari 1985.

 

Luchtfoto van Houten met de tweede wijkuitbreiding Den Oord II - De Lobben uit het voorjaar van 1978. Foto: Griet Titulaer.Luchtfoto van Houten met de tweede wijkuitbreiding Den Oord II - De Lobben uit het voorjaar van 1978. Foto: Griet Titulaer.

 

De in aanbouw zijnde sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1978. Sporthal is in 2017. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046632).De in aanbouw zijnde sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1978. Sporthal is in 2017. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046632).


Sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1980. Sporthal is in 2017. Op de voorgrond de Lobbendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046637).Sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1980. Sporthal is in 2017. Op de voorgrond de Lobbendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046637).


De Splitlevel woningen aan de Lupine-oord met rechts huisnummer 1 tot en met 13 in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Splitlevel woningen aan de Lupine-oord met rechts huisnummer 1 tot en met 13 in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


Het einde van de Lupine-oord met rechts de huizen aan de Meekrap-oord. Destijds aanwezig een oversteek voor auto's over de Lobbendijk, aansluitend op de Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.Het einde van de Lupine-oord met rechts de huizen aan de Meekrap-oord. Destijds aanwezig een oversteek voor auto's over de Lobbendijk, aansluitend op de Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


Huis Meekrap-oord 1 op de hoek van de Lupine-oord in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.Huis Meekrap-oord 1 op de hoek van de Lupine-oord in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


PCBS De Wegwijzer (Lupine-oord 4-6) aan de achterkant gezien vanuit het zuidwesten aan de Vlas-oord. Schoolgebouw bestond van 1978 tot aan 2018. Foto: Jos Schalkwijk.PCBS De Wegwijzer (Lupine-oord 4-6) aan de achterkant gezien vanuit het zuidwesten aan de Vlas-oord. Schoolgebouw bestond van 1978 tot aan 2018. Foto: Jos Schalkwijk.


 

De bouw van de woningen aan de Lupine-oord. Rechts basisschool De Wegwijzer in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46636, 69.De bouw van de woningen aan de Lupine-oord. Rechts basisschool De Wegwijzer in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46636, 69.

 

Straatnaamborden Lupine-oord en Romeinenpoort (wit-verwijzend met huisnummer aanduiding), 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden Lupine-oord en Romeinenpoort (wit-verwijzend met huisnummer aanduiding), 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


10.   Luzerne-oord - Luzerne (Medicago sativa) is een vaste plant. Afhankelijk van variëteit en klimaat kan de plant vijf tot twaalf jaar oud worden. Met een hoogte tot 1 m en trosjes kleine blauwe bloemen lijkt de plant op klaver.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Luzernebloem. Bron: Wikipedia Luzerne.De Luzernebloem. Bron: Wikipedia Luzerne.


11.   Mais-oord - Mais of maïs (Zea mays subsp. mays) is een graan afkomstig uit Midden-Amerika en behoort tot de grassen. Mais is een directe domesticatie van de teosinte Zea mays ssp. parviglumis.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Maïsplant. Bron: Wikipedia Maïs.De Maïsplant. Bron: Wikipedia Maïs.


12.   Meekrap-oord - De meekrap (Rubia tinctorum), ook wel mee of mede, in het Engels madder genoemd, is een plant die behoort tot de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). Meekrap werd vroeger gebruikt als grondstof voor de rode kleurstof alizarine.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Meekrapbloem. Bron: Wikipedia Meerkrap.De Meekrapbloem. Bron: Wikipedia Meerkrap.Huizen aan de Meekrap-oord in aanbouw in 1979. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105223, 116.Huizen aan de Meekrap-oord in aanbouw in 1979. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105223, 116.


13.   Papaver-oord - Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt. In het Vlaams wordt de klaproos soms kollebloem (toverkol of kol = heks) genoemd. In het Albanees noemt men de klaproos "lule flanules" oftewel "bloem met vlagjes".

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Papaverbloem. Bron: Wikipedia Papaver.De Papaverbloem. Bron: Wikipedia Papaver.Straatnaambord Rapen-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Rapen-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


14.   Rapen-oord - Knolraap, ook meiraap, meiknolletje, knol of raap genoemd (Brassica rapa) is een oude groente die in Nederland vrijwel alleen nog door de amateurtuinder en in de biologische landbouw geteeld wordt, maar bijvoorbeeld in België en Frankrijk heel gewoon is. Knolrapen werden al geteeld door de Romeinen en de Oude Grieken. De domesticatie heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in Afghanistan, Pakistan en het Middellandse Zeegebied.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

Rapen bij elkaar. Bron: Wikipedia Rapen.Rapen bij elkaar. Bron: Wikipedia Rapen.Parkeerplaatsen aan het Rapen-oord. De huizen op de achtergrond staan aan het Wikke-oord in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46641, 69.Parkeerplaatsen aan het Rapen-oord. De huizen op de achtergrond staan aan het Wikke-oord in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46641, 69.


15.   Rogge-oord - Rogge (Secale cereale) is een kruisbevruchtende graansoort. Het behoort net als de overige granen tot de grassenfamilie. Rogge groeit in het wild in midden- en oost-Turkije. Als cultuurgewas is de plant er in kleine hoeveelheden aangetroffen in enkele neolithische vindplaatsen, maar verder wordt het vrijwel niet gevonden tot aan de Midden-Europese bronstijd, rond 1800-1500 v. Chr. Mogelijk werd rogge naar het Westen gebracht als 

minder belangrijke variant van tarwe, en werd het gewas pas later apart geteeld. Rogge is aangetroffen in Romeins cultuurgebied langs de Rijn en op de Britse eilanden. In Nederlandse gebieden is rogge gevonden in de laatste fase van de raatakkers, ook wel 'celtic fields' genoemd. Het gewas werd waarschijnlijk omstreeks het begin van de jaartelling ingevoerd. Sinds de middeleeuwen is het ook hier een belangrijke grondstof voor brood.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

Rogge. Bron: Wikipedia Rogge.Rogge. Bron: Wikipedia Rogge.Gezicht op de straat Rogge-oord vanaf de Lupine-oord. Het gebouw in het midden is de woning Lupine-oord 44 in augustus 1980, foto: Jos Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, doos052, 69.Gezicht op de straat Rogge-oord vanaf de Lupine-oord. Het gebouw in het midden is de woning Lupine-oord 44 in augustus 1980, foto: Jos Schalkwijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, doos052, 69.


16.   Spelt-oord - Spelt (Triticum spelta) is een eenjarige plant uit de grassenfamilie (Poaceae) uit het geslacht Tarwe (Tricitum). Het is een graansoort, die reeds vóór 7000 v. Chr. verbouwd werd, en wordt beschouwd als een primitieve tarwesoort.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

Een Speltakker. Bron: Wikipedia Spelt.Een Speltakker. Bron: Wikipedia Spelt.


17.   Tarwe-oord - Tarwe (Triticum-species) is een van de voornaamste granen waar de mensheid zich mee voedt, naast rijst en maïs.  Het staat met maïs op een gedeelde eerste plaats. In Nederland werd in 2005 116.000 ha wintertarwe en ruim 20.600 ha zomertarwe geteeld. arwe is ook een van de oudste gedomesticeerde planten. De domesticatie vond waarschijnlijk ongeveer 10.000 jaar geleden plaats in het Midden-Oosten en Afrika van Syrië tot Kasjmir en naar het zuiden tot in Ethiopië. 

Een Tarweveld. Bron: Wikipedia Tarwe.Een Tarweveld. Bron: Wikipedia Tarwe.Luchtfoto van de Utrechtseweg gezien vanuit het westen in ca. 1970. Linksonder boerderij Den Oord met het open veld waar de gelijknamige wijk later gebouwd zou gaan worden. Colletie: Gemeente Houten.Luchtfoto van de Utrechtseweg gezien vanuit het westen in ca. 1970. Linksonder boerderij Den Oord met het open veld waar de gelijknamige wijk later gebouwd zou gaan worden. Colletie: Gemeente Houten.


Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.


18.   Vlas-oord - Vlas (Linum usitatissimum) is een plant uit de vlasfamilie (Linaceae). Het is een gewas dat al lang verbouwd wordt. Er zijn blauwbloeiende en witbloeiende rassen. Daarnaast zijn er rassen met bruine zaden en rassen met gele zaden. De zaden zijn ongeveer 5 mm lang.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

Een Vlasbloem. Bron: Wikipedia Vlas.Een Vlasbloem. Bron: Wikipedia Vlas.De straat Vlas-oord in noordwestelijke richting gezien in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46640, 69.De straat Vlas-oord in noordwestelijke richting gezien in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46640, 69.


De straat Vlas-oord gezien in noordelijke richting. De witte huizen op de achtergrond zijn Lupine-oord 1 t/m 13. Het gebouw rechts is de basisschool De Wegwijzer in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46639, 69.De straat Vlas-oord gezien in noordelijke richting. De witte huizen op de achtergrond zijn Lupine-oord 1 t/m 13. Het gebouw rechts is de basisschool De Wegwijzer in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46639, 69.19.   Wikke-oord - Wikke (Vicia) is een plantengeslacht uit de onderfamilie Papilionoideae van de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). Het geslacht komt met ongeveer 140 soorten voor in gematigde streken van het noordelijk halfrond en in Zuid-Amerika. Wikkes zijn kruidachtige planten, meestal met ranken waarmee ze naburige planten beklimmen. De namen wikke en Vicia zijn etymologisch verwant met viere, Latijn voor wikkelen of binden. De vruchten zijn peulen. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

Een Wikkebloem. Bron: Wikipedia Wikke.Een Wikkebloem. Bron: Wikipedia Wikke.Gezicht op woningen, met spelende kinderen, aan de Wikke-oord te Houten in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105214, 116.Gezicht op woningen, met spelende kinderen, aan de Wikke-oord te Houten in 1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105214, 116.


Den Oord - Woonplaats (soms ook 'woonkern' of 'oord') is in het algemeen dagelijkse spraakgebruik een relatief dichtbevolkt gebied met bewoning, vergelijkbaar met het begrip nederzetting. Een woonplaats kan zowel een losliggende kern van bij elkaar wonende mensen zijn, als ook een aantal in elkaar overlopende kernen. Dit laatste gebeurt meestal bij de groei van één bepaalde kern die zich naar andere plaatsen uitstrekt, of er is sprake van groei van meerdere kernen.


De wijk Den Oord in aanbouw in mei 1974, gezien vanuit het zuidwesten. Midden onder het vroegere tolhuis aan de Utrechtseweg wat afgebroken wordt. Collectie: Gemeente Houten.De wijk Den Oord in aanbouw in mei 1974, gezien vanuit het zuidwesten. Midden onder het vroegere tolhuis aan de Utrechtseweg wat afgebroken wordt. Collectie: Gemeente Houten.


De wijk Den Oord in aanbouw in mei 1974, gezien vanuit het westen. Collectie: Gemeente Houten.De wijk Den Oord in aanbouw in mei 1974, gezien vanuit het westen. Collectie: Gemeente Houten.In de periode 1971 tot 1978 was bij de eerste en tweede toenmalige wijkuitbreiding van de gemeente Houten in bouwprojecten Den Oord I en De Oord II - De Lobben (De Hoven) niet voorzien in een aansluiting op de toen nog aan-te-leggen Rondweg. De straten in de buurt De Den Oord kwamen ten noorden en westen van het Oude Dorp te liggen.

De hoofd ontsluitingsroute voor de buurt Den Oord is in 1973 aangelegd via de Lobbendijk. In 1976 toen het tweede gedeelte van het bouwproject gerealiseerd werd kreeg Den Oord een tijdelijke aansluiting op de Utrechtseweg, via de Papaver-oord. Na het sluiten van de Utrechtseweg in 1985 werd de nieuwe tweede ontsluitingsweg, de Lupine-oord. Die via De Poort op de Rondweg aansluit.


Richtingaanwijzer-bord Bouwplan Den Oord II in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: 	Doos 52 (046630).Richtingaanwijzer-bord Bouwplan Den Oord II in 1975. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046630).


De wijknaam Den Oord wat al vanaf 1971 gangbaar was bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is op 22 augustus 1995 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld als officiële wijknaam voor de straten in Den Oord.

Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die waren vastgesteld in 1979, 1995 en 1996 bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam Den Oord als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie.

Na het besluit werd De Den een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.


Gezicht op boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met het zomerhuis en de leilinden in 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043494).Gezicht op boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met het zomerhuis en de leilinden in 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043494).


De voorgevel van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met drie leilinden in 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043491).De voorgevel van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met drie leilinden in 1983. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043491).De naam van de wijk Den Oord, verwijst naar boerderij Den Oord gelegen aan de Tarwe-oord 2 en 4. De naam van de boerderij is al bekend in de zestiende eeuw in het archief van Zutphen en omgeving. Destijds was de hofstede een leen van het Graafschap Zutphen. De Heer van Wulven, was ook Heer van Zutphen en Wilp. Een klein dorp in de buurt van de stad Zutphen. Familie van Renesse had de drie ambachtsheerlijkheden in de zestiende eeuw in eigendom.

In het midden van de achttiende eeuw stond hofstede Den Oord al langere tijd in de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Goy. De ontsluiting geschieden via het zandpad, wat tot 1985 de Utrechtseweg was. Aan de overkant van de weg was de ambachtsheerlijkheid Wulven. Ruim een kilometer ernaast was de ambachtsheerlijkheid Heemstede. De heer van Heemstede Essaye Gillot en zijn zoon met dezelfde naam als zijn vader. Hadden tot aan het eind van de achttiende eeuw Den Oord in Houten in bezit.


Boerderij Den Oord in 1910 (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek en twee op het erf poserende personen, vermoedelijk boer De Goey. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043487).Boerderij Den Oord in 1910 (Tarwe-oord 2, 2a en 4) met het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek en twee op het erf poserende personen, vermoedelijk boer De Goey. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043487).


Boerderij Den Oord in 1916 (Tarwe-oord 2, 2a en 4), het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043488).Boerderij Den Oord in 1916 (Tarwe-oord 2, 2a en 4), het rechts van de boerderij gelegen zomerhuis en het toegangshek. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos24 (043488).Waarna het in het bezit van familie De Kock kwam. Diverse heren van deze familie waren in een groot deel van de achttiende- en negentiende eeuw grootgrondbezitters in de regio Utrecht. Een van hen was zelfs ook schout van de ambachtsheerlijkheid Jutphaas.


Boerderij Den Oord nog met diverse bijgebouwen destijds aan de Utrechtseweg gelegen. Vanaf 1986 aan de Tarwe-oord 2, 2A en 4. Bron: onbekend.Boerderij Den Oord nog met diverse bijgebouwen destijds aan de Utrechtseweg gelegen. Vanaf 1986 aan de Tarwe-oord 2, 2A en 4. Bron: onbekend.


In de tweede helft van de negentiende- en eerste deel van de twintigste eeuw was boerderij Den Oord het eigendom van de Utrechtse notarisfamilie Schermbeek. De pachter van de boerderij was landbouwer De Goey.

Inwoners uit de buurt De Gaarden en Den Oord verwarren boerderij Den Oord nog wel eens met de in 1891 gebouwde boerderij Nieuwoord. Dit bouwjaar is aan het licht gekomen na uitgebreid kadasteronderzoek. Op de gevel van de boerderij staat dat het bouwjaar 1893 is. Dit is het jaar van oplevering. Op de plek van de boerderij werd eerder nog een ander huis gebouwd in het jaar 1887 door landbouwer Reijer van Woudenberg uit Linschoten. Zijn echtgenote was Jacoba van Schaik.


Boerderij Nieuwoord in 1935 gelegen aan de Utrechtseweg. Heden de Notengaarde 3. Collectie: prentbriefkaarten H. Steenman.Boerderij Nieuwoord in 1935 gelegen aan de Utrechtseweg. Heden de Notengaarde 3. Collectie: prentbriefkaarten H. Steenman.


De naam van boerderij Nieuwoord (Notengaarde 3) is de tegenhanger van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2a en 4)

Sommige Houtense inwoners denken in de uitspraak van de naam Nieuwoord de naam Nieuweroord te herkennen. En spreken dit als zodanig ook foutief uit.

In een groot gedeelte van de twintigste eeuw was tot aan 1973 familie De Vor de eigenaar van boerderij Nieuwoord. Waarna zij de boerderij aan de gemeente Houten verkochten voor de bouw voor de destijds nieuw te bouwen wijk De Weerwolf.

Buurt Oude Dorp 

Buurtnaam thema: oude kern, notabelen 
en leden koninklijk huis

Het Oude Dorp geportretteerd op zondag 15 januari 2006, door Sander van Scherpenzeel.


1.   Burgemeester Haefkensstraat

Burgemeester van Houten tussen 11 november 1946 en 5 december 1958.

Officiële naam: Adrianus Bruno Haefkens
Burgemeester van Houten, Schalkwijk en Tull en ’t Waal tussen 11 november 1946 en 5 december 1958
Geboren: 23 februari 1898, te ’s Hertogenbosch
Gestorven: 5 december 1958, te Schalkwijk
In Houten is een straat naar hem genoemd; de Burgemeester Haefkensstraat

Burgemeester Haefkens is de eerste na-oorlogse burgemeester. Hij volgde burgemeester V.R. Los op, die was teruggekeerd na de Tweede Wereldoorlog. Vrijwel direct was hij ook burgemeester van de gemeenten Schalkwijk en Tull en ’t Waal.

Burgemeester Adrianus Bruno Haefkens in ca. 1955. Foto: Peter Koch.Burgemeester Adrianus Bruno Haefkens in ca. 1955. Foto: Peter Koch.Herstelperiode
In de periode dat Haefkens burgemeester was, werd Nederland opgebouwd. Ook in Houten en Schalkwijk was oorlogsschade. Met name de kern van Houten was getroffen door een bombardement.

Tijdens zijn bestuur werd het ‘Brinkplein’ aangelegd en werden wegen verbeterd. Burgemeester Haefkens was ook bezig met de ‘Rondweg van Houten’. Dit was een weg direct om de oude kern heen. Haefkens was net als zijn voorgangers voorzitter van het Waterschap Houten. Maar onder zijn periode werd een groot deel van het wegennet overgeheveld naar de gemeente.

Ook kreeg de kern van Houten riolering. Veel wegen werden opgebroken. Het gemeentehuis van Houten verdween. Voor wat betreft de brandweer kwam er in 1947 een autospuit. 

Burgemeester Haefkens kreeg te maken met de annexatie van het gebied ten noorden van de A12. Ook werden er grenscorrecties met Bunnik en Jutphaas uitgevoerd.

Bron: Oudhouten.nl

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 november 1959.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 4 oktober 1962.


In 1961 de onthulling van het straatnaambordje van de Burgemeester Haefkensstraat door de weduwe van burgemeester Haefkens. Rechts waarnemend burgemeester E.A.M.J. van de Weijer. (1)In 1961 de onthulling van het straatnaambordje van de Burgemeester Haefkensstraat door de weduwe van burgemeester Haefkens. Rechts waarnemend burgemeester E.A.M.J. van de Weijer. (1)


In 1961 de onthulling van het straatnaambordje van de Burgemeester Haefkensstraat door de weduwe van burgemeester Haefkens. Rechts waarnemend burgemeester E.A.M.J. van de Weijer. (2)In 1961 de onthulling van het straatnaambordje van de Burgemeester Haefkensstraat door de weduwe van burgemeester Haefkens. Rechts waarnemend burgemeester E.A.M.J. van de Weijer. (2)Portret van de tweede burgemeester van Houten Samuel van Raven (1803-1877). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Portret van de tweede burgemeester van Houten Samuel van Raven (1803-1877). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


2.   Burgemeester Wallerweg -

Burgemeester Jacob Waller was burgemeester van de gemeente Houten van 1877 tot 1925.

Burgemeester van Houten tussen 20 mei 1877 en 18 mei 1925
Geboren: 14 oktober 1848 te Utrecht
Gestorven: 23 maart 1926 te Houten
In Houten is een straat naar hem genoemd; de Burgemeester Wallerweg.

Burgemeester Waller is de langstzittende burgemeester die Houten heeft gekend. 48 jaar stond hij aan het roer van de gemeente en was de opvolger van burgemeester S. van Raven, die eveneens lange tijd burgemeester van Houten was.

De Grund

Waller was eerst burgemeester van Koudekerk aan den Rijn, toen hij in 1877 burgemeester van Houten werd. Bij zijn aantreden liet hij een modern en markant huis bouwen. Het huis kreeg de naam De Grund en stond buiten het dorp langs de doorgaande weg van Utrecht naar Schalkwijk (thans De Poort geheten). Hij blijft hier tot aan zijn dood wonen.

Hij stond bekend als een krachtige bestuurder die opkwam voor de gemeentelijke belangen. In zijn periode maakte hij zich sterk voor het verbeteren van de wegen in Houten, die ’s winters niet altijd goed begaanbaar waren. Als voorzitter van het Waterschap Houten kon hij vanaf 1887 hier veel in betekenen.


De doorrijschuur naast hotel/café De Engel omstreeks 1920. Links op de foto nog een richting aanwijzer dat men via de Herenweg naar Utrecht kon komen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De doorrijschuur naast hotel/café De Engel omstreeks 1920. Links op de foto nog een richting aanwijzer dat men via de Herenweg naar Utrecht kon komen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Foto vanaf dezelfde plek op de Herenweg in 1924 waarna net de doorrijschuur van hotel/café/restaurant De Engel is afgebroken. Tot de jaren zestig zou het fundamentsmuurtje van de schuur gebruikt worden als tuin. Waarna tankstation de Vico erop gebouwd zou worden van familie Van Rooijen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Foto vanaf dezelfde plek op de Herenweg in 1924 waarna net de doorrijschuur van hotel/café/restaurant De Engel is afgebroken. Tot de jaren zestig zou het fundamentsmuurtje van de schuur gebruikt worden als tuin. Waarna tankstation de Vico erop gebouwd zou worden van familie Van Rooijen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De doorrijschuur van De Engel, gezien vanaf de Nederlandse Hervormde kerk, kort voor de sloop in 1924. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40891, 73.De doorrijschuur van De Engel, gezien vanaf de Nederlandse Hervormde kerk, kort voor de sloop in 1924. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40891, 73.


Twee mannen, poserend op de plaats waar de doorrijschuur van De Engel stond, kort na de sloop gezien vanaf de Nederlandse Hervormde kerk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40892, 73.Twee mannen, poserend op de plaats waar de doorrijschuur van De Engel stond, kort na de sloop gezien vanaf de Nederlandse Hervormde kerk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40892, 73.


Het siertuintje op de plaats waar de doorrijschuur van De Engel heeft gestaan. Op de achtergrond het onderste gedeelte van de toren van de Nederlandse Hervormde kerk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40894, 48.Het siertuintje op de plaats waar de doorrijschuur van De Engel heeft gestaan. Op de achtergrond het onderste gedeelte van de toren van de Nederlandse Hervormde kerk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40894, 48.


Gezicht op de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de voorgevel van De Engel in 1992. Toen men nog de auto op de plek van de vroegere veranda kon parkeren. Op de plek van de vroegere doorrijschuur Garage en Tankstation De Vico van de familie Van Rooijen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44631, 34.Gezicht op de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de voorgevel van De Engel in 1992. Toen men nog de auto op de plek van de vroegere veranda kon parkeren. Op de plek van de vroegere doorrijschuur Garage en Tankstation De Vico van de familie Van Rooijen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44631, 34.


 

Gezicht op het voormalige kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Burgemeester Wallerweg 25) te Houten. Foto genomen op dinsdag 24 februari 1998. Pand is gesloopt in 2017 na jaren lang in gebruik te zijn als tijdelijke bewoning. Hiervoor in de plaats is een nieuw appartementengebouw in de plaats gekomen. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 117200.Gezicht op het voormalige kantoorgebouw van het Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden (Burgemeester Wallerweg 25) te Houten. Foto genomen op dinsdag 24 februari 1998. Pand is gesloopt in 2017 na jaren lang in gebruik te zijn als tijdelijke bewoning. Hiervoor in de plaats is een nieuw appartementengebouw in de plaats gekomen. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 117200.


Waller stond bekend om zijn daadkracht. Hij hield geen lange toespraken met ingewikkelde woorden, maar handelde op het juiste moment. Hij was zijn hele periode bezig voor de gemeente Houten. In september 1909 werd hij onderscheiden als ridder in de orde van Oranje Nassau.

Burgemeester Waller startte zomers soms zijn werkzaamheden om 5 uur ’s ochtends. Een keer liet hij de gemeenteraad om 6 uur ’s ochtends aanvangen. 40 jaar lang was hij ook gemeentesecretaris. Pas in 1917 werd er een gemeentesecretaris (L.A.H. de Ruijter) aangesteld. Hiervoor werd het gemeentehuis met één verdieping uitgebreid. Aanleiding was de administratie rond distributiebonnen tijdens de Eerste Wereldoorlog.

Tijdens zijn ambtsperiode voerde hij het openbare groen in, zodat de gemeente op sommige plaatsen een mooi aanzien kreeg. Ook de kom van het dorp werd aangepakt en sloten en poelen die zich tot in het dorp uitstrekten, werden gedempt. In 1893 regelde hij de huidige torenspits op de kerk aan de Brink.


Gezicht vanuit een hoogwerker naast de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk op de Burgemeester Wallerweg op 25 juni 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44635, 34.Gezicht vanuit een hoogwerker naast de toren van de Nederlandse Hervormde Kerk op de Burgemeester Wallerweg op 25 juni 1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44635, 34.


Portret van Mary Watkins (1846-1926), omstreeks 1880. Mary is de echtgenote van Jacob Waller. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Mary Watkins (1846-1926), omstreeks 1880. Mary is de echtgenote van Jacob Waller. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Jacob Waller (1848-1926) omstreeks 1880. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Jacob Waller (1848-1926) omstreeks 1880. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Ontslag
Op 4 mei 1925 dient burgemeester Waller zijn ontslag in bij de Koningin. Hij verzoekt om per 18 mei te mogen worden ontslagen, in verband met zijn gevorderde leeftijd. Hij is op dat moment 76 jaar oud en 51 jaar burgemeester (3 jaar in Koudekerk). Hij wordt opgevolgd door burgemeester H.J.J. Scholtens. Wethouder G.J. Vernooy is tijdens de overbruggingsperiode loco-burgemeester.

Op 23 oktober 1925 wordt besloten om de weg die Waller gebruikte om op zijn werk te komen, de burgemeester Wallerweg te noemen. Tevens krijgt Waller een verhoging van zijn pensioen met 25 procent. Hij schenkt deze extra inkomsten aan de kerken en het armenfonds.

Bron: Oudhouten.nl

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 2 januari 1926. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 13 maart 1929 en raadsvergadering op 4 oktober 1962.


Portret van burgemeester Jacob Waller van de gemeente Houten in de periode 1895-1905. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: P.27.4 (105202).Portret van burgemeester Jacob Waller van de gemeente Houten in de periode 1895-1905. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: P.27.4 (105202).


 

De toren van de Nederlands Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg in ca. 1890. Rechts een gedeelte van de doorrijschuur van De Engel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: 	doos 32 (044423).De toren van de Nederlands Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg in ca. 1890. Rechts een gedeelte van de doorrijschuur van De Engel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 32 (044423).


De weg gezien richting het dorp met de woningen aan weerskanten en op de achtergrond de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in ca. 1960. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040909).De weg gezien richting het dorp met de woningen aan weerskanten en op de achtergrond de toren van de Nederlands Hervormde Kerk in ca. 1960. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040909).


De Burgemeester Wallerweg gezien richting De Poort met links De Engel in 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040956).De Burgemeester Wallerweg gezien richting De Poort met links De Engel in 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040956).In de achttiende- en negentiende werd de Burgemeester Wallerweg het Zwaanspad of Zwaansweg genoemd. De weg werd van de kerktoren bij de Lobbendijk tot aan boerderij De Steenen Poort aan het zuidwestelijke uiteinde zo genoemd. Naar de vroegere herberg De Zwaan. Heden het pand waar nu drie woningen in zij gevestigd aan de Burgemeester Wallerweg 3, 3A en 5. In de eerste helft van de achttiende eeuw was een oudere naam van de herberg, De Prins.

Dat een herberg de naam De Zwaan heet, duid erop dat men er vroeger dames van lichte zeden kon ontmoeten. Eigenlijk had het dorp Houten in de achttiende eeuw een rosse buurt, naast de kerktoren. Het is onbekend wanneer de herberg is gesloten.


Burgemeester Wallerweg 3, 3A en 5 in 1958. In de achttiende eeuw was dit pand in gebruik als herberg met de naam De Zwaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040908).Burgemeester Wallerweg 3, 3A en 5 in 1958. In de achttiende eeuw was dit pand in gebruik als herberg met de naam De Zwaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040908).


Burgemeester Wallerweg 3, 3A en 5 in 2000. In de achttiende eeuw was dit pand in gebruik als herberg met de naam De Zwaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040960).Burgemeester Wallerweg 3, 3A en 5 in 2000. In de achttiende eeuw was dit pand in gebruik als herberg met de naam De Zwaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos05 (040960).3.   De Passage - Een winkelpassage of winkelgalerij is een volledig overdekte straat met aan weerszijden winkels, die alleen toegankelijk is voor voetgangers.

Een passage (Frans voor doortocht, verbindingsgang) is vaak onderdeel van een winkelgebied waarin het meerdere (onoverdekte) winkelstraten met elkaar verbindt. Afhankelijk van de grootte kan een passage ook als winkelcentrum of onderdeel van een winkelcentrum worden gezien.

De overkapping van de passage is vaak van glas zodat optimaal van daglicht kan worden geprofiteerd. 

Bij besluit van college van Burgemeester en Wethouders vastgesteld op 20 december 1994.


Winkels en appartementen aan De Passage in 1996 (1). Foto: Peter Koch.Winkels en appartementen aan De Passage in 1996 (1). Foto: Peter Koch.


Het Kruidvat aan het Plein in 1996 onderdeel van de renovatie/nieuw bouw van De Passage. Foto: Peter Koch.Het Kruidvat aan het Plein in 1996 onderdeel van de renovatie/nieuw bouw van De Passage. Foto: Peter Koch.


Winkels en appartementen aan De Passage in 1996 (2). Foto: Peter Koch.Winkels en appartementen aan De Passage in 1996 (2). Foto: Peter Koch.


 

Foto van de oude Raiffeisenbank aan het Plein omstreeks 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Collectie: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).Foto van de oude Raiffeisenbank aan het Plein omstreeks 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Collectie: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU).


4.   Dorpsstraat - Een vrij recente naam uit 1985. Oude Dorpsstraatnamen verwijzen vaak naar een oude weg door het dorp heen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 februari 1985.


Huis op de hoek van de Dorpsstraat met de Loerikseweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Huis op de hoek van de Dorpsstraat met de Loerikseweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Dorpsstraat richting het noorden gezien in 1991-1992 bij de kruising met de Pr. Bernhardweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Dorpsstraat richting het noorden gezien in 1991-1992 bij de kruising met de Pr. Bernhardweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


De Dorpsstraat ricting het zuiden gezien van de de kruising met de Loerikseweg in 1991-1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.De Dorpsstraat ricting het zuiden gezien van de de kruising met de Loerikseweg in 1991-1992. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.5.   Herenweg - een Herenweg betekend hier een openbare weg of straat.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 13 maart 1929 en raadsvergadering op 4 oktober 1962.


Straatnaambord Herenweg met huisnummerverwijzing nr.s 354 t/m 37, 7 mei 2020. Foto: Sander van ScherpenzeelStraatnaambord Herenweg met huisnummerverwijzing nr.s 354 t/m 37, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel


De weg heeft in de loop van de eeuwen verschillende verandering in de loop van zijn tracé gekend.

Op de oudst bekende kaart (kaart 1) van het dorp van Houten uit ca. 1590 afkomstig uit het archief van De Ridderlijke Duitse Orde, Balije van Utrecht staat al een zandpad ingetekend die niet de huidige route volgt van hoe wij de Herenweg vandaag de dag in zijn tracé kennen. Het begin van het zandpad ligt aan de Burgemeester Wallerweg en lijkt meer naar het westen te liggen. Dan zoals wij het vandaag de dag kennen. 

Het pad volgt met een afbuiging de route naar een kavelsloot om vervolgens dwars over het het land van de Duitse Orde heen te lopen richting het zuidwesten tot aan de Geersloot. Dit is heden op het punt waar de Herenweg op de Lupine-oord en De Poort aansluit.  Het pad vervolgt zijn weg na de sloot gepasseerd te zijn en sluit in het westen aan op de Wulfsedijk. In latere bekende kaarten is dit stukje laatst beschreven stukje zandpad  is deze loop van het pad niet meer bekend. Een opvolger op dit stukje pad is het Bedelaarspad die in het midden van de negentiende eeuw een eerste vermelding maakt. Meer over dit Bedelaarspad verderop in dit artikel. 


De oudste bekende kaart (kaart 1) van het dorp Houten uit circa 1590 waarop het land van De Ridderlijke Duitse Orde stata ingetekend. Met een stippellijn wat een zandpad is en de voorganger is van de hedendaagse Herenweg in het Oude Dorp. Bron: RDO, Springweg Utrecht.De oudste bekende kaart (kaart 1) van het dorp Houten uit circa 1590 waarop het land van De Ridderlijke Duitse Orde stata ingetekend. Met een stippellijn wat een zandpad is en de voorganger is van de hedendaagse Herenweg in het Oude Dorp. Bron: RDO, Springweg Utrecht.


Tot de negentiende eeuw hadden de twee Utrechtse kapittels van St. Marie en De Ridderlijke Duitsche Orde Balije van Utrecht diverse grote kavels in bezit rondom de Herenweg. De kapittels lieten in die tijd kaarten van hun bezitting maken. Waarop wij tot op de dag vandaag kunnen herleiden of er een zandpad op of doorheen liep op de gronden van de geloofsinstellingen.


Luchtfoto van een gedeelte van het Oude Dorp. Rechtsboven het Plein en onder de weg De Poort 1980-1984. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 50356, 121.Luchtfoto van een gedeelte van het Oude Dorp. Rechtsboven het Plein en onder de weg De Poort 1980-1984. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 50356, 121.


De Herenweg werd vanaf het midden van de zeventiende eeuw in beheer genomen door de Staten van Utrecht. Zij zorgde erin het begin voor het het zandpad jaarlijks werd voorzien van vers zand en kuilen in het pad werden gedicht. In latere tijd werd het zandpad gecontroleerd door een kameraar (controleur) die bekeek of het zandpad nog in goede staat en of er eventuele beschadigingen waren. De nieuwe bezanding werd later door het gerecht of ambachtsheerlijkheid betaald en uitgevoerd na een jaarlijkse aanbesteding. Een zandpad was vooral in de zeventiende eeuw voor voetgangers bedoeld en niet zozeer voor koetsen.


Luchtfoto van een deel van de buurt De Gaarden (links) en de buurt De Hoeven (rechts) in 1980-1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 50361, 121.Luchtfoto van een deel van de buurt De Gaarden (links) en de buurt De Hoeven (rechts) in 1980-1982. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 50361, 121.


De tweede situatie (kaart 2) waarop er iets af-te-leiden is over de staat van het zandpad in de zeventiende eeuw is een kaart van het kapittel van St. Marie uit 1627. We weten al van het bestaan het zandpad van ruim 40 jaar eerder. Tussen 1630 en 1632 wordt door de Staten van Utrecht begonnen nieuwe zandpaden aan te leggen of al bestaande wegen te verbeteren. Op de kaart staat verder geen stippellijn aangetekend, waarop duid dat er een pad over het land heen zou lopen. Dit is wel het geval. Maar het staat er niet op ingetekend. Daarom hebben we met potlood er een weg op de kaart gezet van hoe de weg zou lopen. als we deze aantreffen op een volgende kaart van het dorp Houten. Het ingetekende houd ook rekening mee van het pad op de oudste bekende tekening is te zien.


Een kaart uit 1627 (kaart 2) waarop de landerijen van het kapittel van St. Marie ten westen van het dorp staan ingetekend. Het zandpad is hierop niet ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, archief St. Marie, kaartenboek.Een kaart uit 1627 (kaart 2) waarop de landerijen van het kapittel van St. Marie ten westen van het dorp staan ingetekend. Het zandpad is hierop niet ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, archief St. Marie, kaartenboek.


De derde situatie (kaart 3) is het dorp Houten te zien in het jaar 1640. Op de tiendkaart van St. Marie is wederom geen Herenweg te bekennen. Alleen al de bestaande wegen zijn erop ingetekend. Iets wat erop duid, dat het kleine zandpaadje er al we is. Maar de kaartenmaker uit die tijd er geen belang bij had om dit zandpad in te tekenen.

Als tweede kan je hier uit opmaken dat de Staten van Utrecht, die ruim 8 jaar eerder in 1632 waren begonnen diverse zandpaden naar ander dorpen en steden buiten de Staat Utrecht aan te leggen. Nog niet concreet het bestaande zandpaadje verbreed, verbeterd aangelegd of bezand hadden. Blijkbaar was het in 1640 nog een goed alternatief om de bestaande wegen te gebruiken. Die ook nog vaak onbegaanbaar waren, vanwege de modder, kuilen en plassen. Geen enkele centrale overheidsorgaan in de zeventiende eeuw onderhield wegen, zoals wij dat vandaag de dag kennen.


De Burgemeester Wallerweg omstreeks 1950, zicht richting het zuidwesten. Links een tuin achter het muurtje wat vele jaren gediend heeft als onderfundering voor de doorrijschuur voor hotel/restaurant De Engel. Rechts een wandelend meisje met iets bezig wat ze in haar hand heeft. En het was nog de tijd dat de electriciteisbekabeling bovengronds werd geleid door kabelmasten langs de weg. Foto: Regionaal Archief Zuid_Utrecht (RAZU), 353.De Burgemeester Wallerweg omstreeks 1950, zicht richting het zuidwesten. Links een tuin achter het muurtje wat vele jaren gediend heeft als onderfundering voor de doorrijschuur voor hotel/restaurant De Engel. Rechts een wandelend meisje met iets bezig wat ze in haar hand heeft. En het was nog de tijd dat de electriciteisbekabeling bovengronds werd geleid door kabelmasten langs de weg. Foto: Regionaal Archief Zuid_Utrecht (RAZU), 353.


De tiendkaart is een kaart waarop het zeventiende eeuwse dorp Houten op ingetekend staat is door het kapittel van St. Marie te Utrecht vervaardig in 1640. Dit in het kader om de tiendblokken goed vast te laten leggen. Tienden (belastingen) werden in een zeer lange periode geheven, zelfs tot het begin van de twintigste eeuw. De pachter van een stuk land moest jaarlijks een tiende 1/10 deel dus, van zijn opbrengst aan de tiendhouder of grondeigenaar afstaan.

In de zeventiende eeuw was dat dus het Utrechts kapittel van St. Marie. In een groot deel van de negentiende eeuw tot begin twintigste eeuw waren de tiendhouders vaan grootgrondbezitters. Tussen 1900 en 1915 werden door de Nederlandse overheid de tiendplicht, dus het afstaan van het tiende deel, in een meerjarige project voor de diverse tiendplichtige afgekocht.


Detail van de kaart (kaart 3) uit 1640 van het kapittel van St. Maire waarop het dorp Houten is ingetekend. Het noorden van deze kaart is aan de linkerkant. Naar een kopie naar de hand van Leen de Keijzer te vinden in het Regionaal Archief Zuid-Utrecht, beeldbank. Origineel te vinden in Het Utrechts Archief St. Marie (1640).Detail van de kaart (kaart 3) uit 1640 van het kapittel van St. Maire waarop het dorp Houten is ingetekend. Het noorden van deze kaart is aan de linkerkant. Naar een kopie naar de hand van Leen de Keijzer te vinden in het Regionaal Archief Zuid-Utrecht, beeldbank. Origineel te vinden in Het Utrechts Archief St. Marie (1640).


De vierde situatie (kaart 4) na de hand van Bernard de Roy van zijn hand uit 1696 en als tweede staat uitgeven door Covens en Mortier in 1743. Laat al heel duidelijk zien dat er een zandpad is vanuit Utrecht tot aan de kerktoren van Houten. De weg (hieronder) aan de linkerkant zien we aan weerszijde ingetekend met een stippeltjeslijn.

Aansluiten parallel ten oosten van de bestaande weg. Wat ook opvallend is, is dat het zandpad nog een knik heeft en nog oorspronkelijk de kavellijn van het perceel volgt. Het perceel in de vorm van een omgekeerde L kan je zien in kaart 2. Aan het stippellijntjes zandpad is duidelijk op te maken dat het pad door de Staten van Utrecht wordt onderhouden.


Detail van de kaart (kaart 4) naar de hand van Bernard de Roy uit 1696 en de tweede druk uit 1743 door van Covens en Mortier. Het zandpad (Herenweg in het Oude Dorp) blijkt nog ver in de achttiende eeuw een andere tracé te hebben. Dan zoals wij het vandaag de dag kennen.Detail van de kaart (kaart 4) naar de hand van Bernard de Roy uit 1696 en de tweede druk uit 1743 door van Covens en Mortier. Het zandpad (Herenweg in het Oude Dorp) blijkt nog ver in de achttiende eeuw een andere tracé te hebben. Dan zoals wij het vandaag de dag kennen.


Het is zelfs zo dat bij de invoering van het kadaster op 1 oktober 1832 tot ver in de twintigste eeuw is er een kadastrale grens van de gewone gemeentelijk weg. (links te zien op de kaart hieronder) zoals eerder beschreven in het verschil van een doorgetrokken lijn aanduiding van de weg en de stippijltjeslijn van de Staten van Utrecht. De grens bleef bestaan tot ter hoogte van boerderij Den Oord (Tarwe-oord 2, 2A en 4).

Bij de tweede druk van de kaart uit het jaar 1743 blijkt het zandpad nog steedse de knik in zijn tracé te kennen al lopend langs de rand van het omgekeerde L perceel.

Is er een tijdsperiode aan-te-duiden wanneer de knik uit het zandpad is gehaald en de Herenweg tot een verlegging kwam? En uiteindelijk zijn definitieve tracé is gaan verkrijgen?

Op die twee vragen zijn zeker een antwoord te geven!


</