Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Straatnamen Houten Noordwest

(wijzigingen voorbehouden er kunnen geen rechten aan deze lijst ontleend worden)

Gebruik Ctrl + F voor het zoeken naar je straatnaam.

De Houtense wijk Houten Noordoost, sinds dinsdag 13 maart 2012 met de buurten De Erven, De Hoven, De Oorden, De Poorten, De Slagen, De Campen, De Borchen, De Gaarden en De Hoeven. Bron: Openstreetmap (NL).De Houtense wijk Houten Noordoost, sinds dinsdag 13 maart 2012 met de buurten De Erven, De Hoven, De Oorden, De Poorten, De Slagen, De Campen, De Borchen, De Gaarden en De Hoeven. Bron: Openstreetmap (NL).


  

Buurt De Erven 

Buurtnaam thema: beroepen in de middeleeuwen


De Erven geportretteerd op donderdag 27 april 2006, door Sander van Scherpenzeel.

  

1.   Het Erf - Het erf is het gebied direct om een huis of in het bijzonder een boerderij. Ook de opstal zelf hoort bij het erf. 

Het Erf is de inprikker voor gemotoriseerd verkeer die de buurt De Erven in en uit willen via de Rondweg.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch.Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch.


  

Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299.Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299.


     

2.   Beurtschipperserf - Een Beurtschipper is iemand die een kleine bootdienst op het binnenwater onderhoudt tussen twee of meerdere plaatsen. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7.Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7.


3.   Heemraadserf - Een heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.


4.   Herbergierserf - Een waard (ook wel herbergier of kastelein) was in vroeger tijden de baas of de gastheer van een herberg of taveerne. Het woord is afkomstig van ward dat beschermen of bewaken betekent.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576.Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576.


5.   Koopmanserf - Een handelaar, ook koopman of kooplied genoemd, is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1876-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel.De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1876-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel.


6.   Molenaarserf - Een molenaar is iemand die zich bezig houdt met het malen van iets op een molen.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 96345, 238.Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 96345, 238.


7.   Richterserf - De middeleeuwse richter verschilt hemelsbreed van de huidige rechter. De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet. 

Die taak liet hij over aan bijzitters, die keurgenoten, maalmannen, schrerer (rekken) of hofgenoten werden genoemd.

De twee of meer keurgenoten moesten een "oordeel vinden", de richter maakte het bekend en droeg zorg voor de uitvoering.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174.Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174.


    

De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35.De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35.


Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542.Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542.


    

8.   Schepenerf - Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.

In Nederland wordt een schepen wethouder genoemd. De term schepen was in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder.

Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl.Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl.


9.   Schoutserf - De schout, was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde.

Zijn taken varieerden naar tijd en plaats. Vanaf de zeventiende eeuw tot aan de Franse tijd werd ook wel de naam drossaard gebruikt.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117.Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117.


10.   Stationserf - Een spoorwegstation, treinstation of kortweg station is een plaats waar treinen stoppen en vertrekken en de reizigers kunnen in-, uit- en overstappen en/of goederen kunnen worden verladen.

De vakterm voor dit stoppen is 'stationnement', ter onderscheiding van het stoppen voor een sein of op een rangeerterrein. 

Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall.Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall.


    

Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76.Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76.


        

Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901041.Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901041.


Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901040.Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901040.


Het Stationserf gezien vanaf de Vlierweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het Stationserf gezien vanaf de Vlierweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Het Stationserf, toen nog Stationslaan geheten gezien vanaf de Vlierweg in 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Het Stationserf, toen nog Stationslaan geheten gezien vanaf de Vlierweg in 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


  

Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Aan het Stationserf, ligt het oude station van Houten. Deze heeft van 1 november 1868 tot 1935 dienst gedaan als station. In 2007 is het gehele stationsgebouw 150 meter naar het zuiden verplaatst. Dit omdat er plaats gemaakt moest worden voor de spoorverdubbeling Utrecht - Houten.


Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Vanaf april 2009 doet de begane grond van het oude station dienst als eetcafé, gerund door verstandelijke gehandicapte. Op de zolder van het oude station zit het archeologisch museum van Houten. Dit is tevens ook de plek waar de Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' is gehuisvest.


Het Oude Station van Houten in februari 1977 aan de toenmalige Stationslaan wat in 1986 Stationserf zou gaan heette. Bron: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Het Oude Station van Houten in februari 1977 aan de toenmalige Stationslaan wat in 1986 Stationserf zou gaan heette. Bron: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Het Stationserf heeft voordat hij zijn naam kreeg. Nog twee voorgaande straatnamen gekend. Bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch in de periode 1868 - 1870 werd de Stationsweg aangelegd. Liggende tussen de Vlierweg en de Loerikseweg.


Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Bij raadsbesluit van 4 oktober 1962 werd dit gewijzigd in Stationslaan. Dit werd gedaan nadat de gemeente Houten werd samengevoegd met de gemeenten Schalkwijk en Tull en ' t Waal per 1 januari 1962. Na deze samenvoeging moesten alle straatnamen worden herzien en opnieuw worden vastgesteld. Om dubbele straatnamen in één gemeente te voorkomen. 

Bij raadsbesluit van 16 december 1986 werd de straatnaam gewijzigd in Stationserf. Dit om de straatnaam aan te laten sluiten bij het wijknaam thema van de toen nieuw te bouwen wijk De Erven.


Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.11.   Tolgaarderserf - Een Tolgaarder is iemand die aan het begin of aan het einde van een tolweg/toltunnel controle houd op het in en uitgaande verkeer.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192.Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192.


12.   Veldwachterserf - Een Veldwachter was de benaming van een politioneel ordehandhaver. De tegenwoordige Politie.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.

Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef.Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef.


13.   Vierschaarserf - Een Vierschaar is een vroegere rechtbank.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.

Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109.Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109.


      

Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69.Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69.


Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


     


Op 26 februari 1985 werd bij raadsvergadering besloten om 'woongebied-C' de naam De Meent te geven. De naam gaat terug op De Loerikse Meent. De ge(meent)e grond werd door de inheemse bevolkingen gebruikt vanaf de achtste- tot omstreeks de dertiende eeuw.

Een meent of mient (gemene grond) was een onverdeelde gemeenschappelijke weide zoals die vroeger voorkwam, meest als onderdeel van een gemeynt of marke. Meenten kwamen met name voor op zandgronden. Afhankelijk van de regio en de bodemvruchtbaarheid werd de meent op enig moment in het verleden verdeeld tussen de gerechtigden.


De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003.De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003.


    


In de jaren na 1985 die er volgde spraken bewoners van de wijk De Meent vrijwel nooit over dat ze in De Meent wonen. Maar in de wijk De Erven. De Meent was ook een naam voor deel bouwprojecten om de wijk in bouwfases te ontwikkelen tot mei 1996.Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die eerder waren vastgesteld bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Meent als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie. 

Na het besluit werd De Erven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.


    

 Buurt De Hoven 

Buurtnaam thema: diverse soorten kruid


De Hoven geportretteerd op zaterdag 18 maart 2006, door Sander van Scherpenzeel.

     

1.   Akkerwindehof - De akkerwinde (Convolvulus arvensis) is een plant uit de windefamilie (Convolvulaceae).

Hij komt voor op grazige plekken, bouwland, langs wegen en in de duinen. De stengels winden zich tegen de wijzers van de klok in om dingen heen. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 september 1981.

Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde.Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde.


     

De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.2.   Boterbloemhof De boterbloem behoort tot de Ranunculus. Dit is de wetenschappelijke naam voor de groep planten waaronder de boterbloemen en waterranonkels worden gerekend. Deze groep bestaat uit een vierhonderdtal planten.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem.Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem.


    

De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


     

3.   Dovenetelhof - Dovenetel (Lamium) is een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae).. Het geslacht bevat zowel eenjarige als meerjarige planten.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel.Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel.


4.   Ereprijshof -  Ereprijs (Veronica) is een groot geslacht van planten. In Nederland zijn er 22 wilde soorten bekend. Daarnaast zijn er ook nog een aantal soorten in cultuur. Er zijn overblijvende soorten maar er zijn ook soorten die eenjarig zijn. Wereldwijd zijn meer dan 500 soorten bekend.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs.Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs.


 

De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.5.   Heermoeshof - Heermoes (Equisetum arvense) is een plant uit de paardenstaartenfamilie (Equisetaceae). De plant wordt ook wel 'roobol', 'akkerpaardenstaart' of 'unjer' genoemd. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.

Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes.Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes.


6.   Helmkruidhof - Helmkruid (Scrophularia) is een geslacht van bloeiende, kruidachtige planten uit de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Het geslacht bevat een circa tweehonderd soorten. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.

Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid.Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid.


7.   Herikhof - De herik (Sinapis arvensis) is een eenjarige plant uit de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant wordt tot 80 cm hoog en heeft stijve haartjes aan de voet van de stengel. De plant komt algemeen voor op bouwland, langs wegen en langs dijken.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik.Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik.


8.   Hoefbladhof - Hoefblad (Petasites) is een geslacht uit de familie Asteraceae. De botanische naam Petasites is afgeleid van het Oudgriekse woord 'petasos' dat een herdershoed aanduidt.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad.Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad.


 

De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.9.   Kamillehof - Echte kamille (Matricaria recutita, synoniem: Matricaria chamomilla en Chamomilla recutita) kamille (Matricaria discoidea, synoniem: M. matricarioides) Reukeloze kamille (Tripleurospermum inodorum, ook Matricaria maritima) behoorde voorheen ook tot dit geslacht, maar wordt tegenwoordig tot het geslacht klierkamille (Tripleurospermum) gerekend.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille.De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille.


 

Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.10.   Kervelhof - Echte kervel (Anthriscus cerefolium) is een eenjarige plant uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). De soort wordt algemeen geteeld en is soms verwilderd.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Echt Kervel. Bron: Wikipedia Kervel.Echt Kervel. Bron: Wikipedia Kervel.


11.   Klaprooshof - Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt.

In het Vlaams wordt de klaproos soms kollebloem (toverkol of kol = heks) genoemd. In het Albanees noemt men de klaproos lule flanules oftewel bloem met vlagjes.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver.De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver.


 

De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd.De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd.12.   Klaverhof - Klaver (Trifolium) is een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De meer dan driehonderd soorten groeien hoofdzakelijk in gematigde en subtropische streken van het noordelijk halfrond, maar ook in de bergen in de tropen.

Gerelateerde geslachten met de naam 'klaver' zijn honingklaver (Melilotus), hoornklaver (Trigonella), rolklaver (Lotus) en rupsklaver (Medicago).

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver.Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver.


13.   Speenkruidhof - Het gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, synoniem: Ficaria verna subsp. bulbifer) is een laagblijvende voorjaarsbloeier die behoort tot de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soortaanduiding ficaria komt van het Latijnse Ficus, dat vijg betekent. Oude namen voor deze plant zijn 'vijgwortel', 'oaneklootjes' en 'katteklootjes'. De naam 'speenkruid' is volgens sommigen afgeleid van de vorm van de knollen, die op kleine speentjes lijken. Volgens anderen is de naam afgeleid van de toepassing tegen aambeien, oftewel speen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid.Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid.Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.14.   Weegbreehof - Weegbree (Plantago) is een geslacht uit de weegbreefamilie (Plantaginaceae). Het geslacht bestaat uit windbestuivers en heeft aarvormige bloeiwijzen. De bladeren zijn bij de meeste soorten parallelnervig, wat eerder een kenmerk is voor eenzaadlobbigen. Door deze twee kenmerken doen ze wat aan grassen denken. Bij de meeste in West-Europa voorkomende soorten staan de bladeren in een bladrozet bij elkaar.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree.Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree.


 

Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.


 

15.   Zilverschoonhof - Zilverschoon (Potentilla anserina) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De naam van deze plant komt door het zilverig uiterlijk dat ontstaat door zijdeachtige haartjes waarmee de plant is bedekt. De bladeren vormen een bladrozet. Uitlopers wortelen op de knopen tot op 80 cm van de plant.

Zilverschoon komt voor op vochtige plekken langs wegen en in het weiland. De plant is giftig voor paarden, vooral na het eten van grote hoeveelheden en langere tijd.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 november 1991.

Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon.Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon.


 

Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358).De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358).

 

De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674).De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674).


 

In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten.In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten.16.   Zuringhof - Zuring (Rumex) is een geslacht van meest overblijvende, kruidachtige planten uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae).

De ongeveer tweehonderd soorten komen van nature voornamelijk voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond, maar zijn wereldwijd geïntroduceerd. 

Zuring groeit meestal op zure grond. De soorten worden vaak beschouwd als onkruid. Sommige soorten, zoals de veldzuring, hebben echter eetbare bladeren die in salades gebruikt worden. Ook vormt veldzuring het hoofdbestanddeel van paling in 't groen. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring.De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring.


 

Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.
Hof - In de vroegste zin was een hof een met bijvoorbeeld grachten, houtwallen of hekken omheinde plek, waar bloemen, kruiden, struiken of bomen konden groeien. Een landgoed (bijvoorbeeld een borg) bestond vaak uit meerdere hoven.


Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.In de periode 1975 tot 1978 was bij de tweede toenmalige wijkuitbreiding van de gemeente Houten in het bouwproject De Oord II - De Lobben (De Hoven) niet voorzien in een aansluiting op de toen nog aan-te-leggen Rondweg. De straten in de buurt De Hoven kwamen ten noorden van het Oude Dorp te liggen. Met in de planning ook een latere te bouwen aansluiting op het woon- winkelgebied van Het Rond en Het Kant. De hoofd ontsluitingsroute voor de buurt De Lobben is de in 1985 aangelegd Dorpsstraat. Die in het verlengde van de Prins Willem de Zwijgerlaan kwam te liggen.


De kerktoren van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de doorrijschuur van café De Engel. Twee kinderen op de voorgrond. Prentbriefkaart uit 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40238, 189.De kerktoren van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de doorrijschuur van café De Engel. Twee kinderen op de voorgrond. Prentbriefkaart uit 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40238, 189.


     

Portret van toenmalige burgemeester van Houten Jacob Waller te paard in in mei 1925 voor zijn huis De Grund met op de achtergrond de Grundweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug.Portret van toenmalige burgemeester van Houten Jacob Waller te paard in in mei 1925 voor zijn huis De Grund met op de achtergrond de Grundweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug.De wijknaam De Lobben wat al vanaf 1975 gangbaar was bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is op 22 augustus 1995 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld als officiële wijknaam voor de straten in De Hoven.


De N.H. Kerktoren op de kruising van de Burg. Wallerweg met de Lobbendijk met rechts Hotel/Restaurant De Engel in de periode 1930-1940. Prent bevindt zich in particulier bezit. Bron: Broekman, Bourtange (Groningen).De N.H. Kerktoren op de kruising van de Burg. Wallerweg met de Lobbendijk met rechts Hotel/Restaurant De Engel in de periode 1930-1940. Prent bevindt zich in particulier bezit. Bron: Broekman, Bourtange (Groningen).De vroegere wijknaam De Lobben komt van de naast gelegen Lobbendijk. De eerste vermelding stamt al uit de vijftiende eeuw. Hiermee is de dijk vermoedelijk op de Binnenweg en Beusichemseweg na (Romeinse Tijd) de oudste weg in de gemeente Houten.


In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel.In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel.Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die waren vastgesteld in 1979, 1995 en 1996 bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Lobben als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie.


      

Zicht op de N.H. Kerktoren van de gemeente Houten aan de Lobbendijk 1 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 57.394.Zicht op de N.H. Kerktoren van de gemeente Houten aan de Lobbendijk 1 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 57.394.


    


Na het besluit werd De Hoven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.

Onder de wijkbewoners wordt de buurt waar ze wonen ook wel de wijk of buurt De Hofjes genoemd. Iets wat door diverse inwoners van de wijk en in de straatnaam commissie is besproken. Om de buurtnaam aan te duiden als De Hofjes.


Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.
De verklaring dat erin de buurt De Hoven voor het achtervoegsel hof in de straatnamen is gekozen is namelijk als volgt.

In 1976 werd destijds door de toenmalige nieuw opgerichte straatnaamcommissie van de gemeente Houten ervoor gekozen om eerst voor de voorvoegsels voor de straatnamen in de nieuw te bouwen wijk Den Oord II - De Lobbendijk te kiezen.

Hierin bleek dat het een goede tegenhanger moest zijn van der eerdere straatnamen aan de westkant van de Lobbendijk, van de nieuwbouwwijk Den Oord I (1974-1975).

Men koos ervoor om inheems kruid en groen wat al op het toekomstig bouwterrein al groeide te verkiezen om als straatnaam te gaan gebruiken als voorvoegsel.

Het achtervoegsel hof was hierbij nog niet gekozen. De commissie opperde om het achtervoegsel erf te gaan gebruiken. Maar dat vond met niet zo'n goed idee, vooral niet omdat deze niet goed in de mond lag qua uitspraak met het voorvoegsel van kruiden.

Bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren zeventig staat ook in de notulen van de straatnaamcommissie te lezen dat er modern gekozen moest worden in de naamgeving. Hierbij wilde men af van de achtervoegsels als weg, straat en laan.De commissie vond het achtervoegsel hof de beste optie. Ook als tegenhanger van de straten in de wijk Den Oord, gelegen aan de westkant van de Lobbendijk. In de notulen staat te lezen dat men uit het woordenboek had overgenomen: 'hof = omheinde ruimte, tuin bv. de bloemen in de hof.'.

Hierin sloot dit achtervoegsel goed aan op het bedachten voorvoegsel van kruiden als Zuringhof en Boterbloemhof. 

De straatnamen verwijzen niet op de bouwstijl van de buurt uit die tijd. Dat is wat mensen soms nog wel eens denken. De Hoven heeft wel buurthofjes wat typerend is voor het bouwen en het denken van de jaren zeventig. Maar dat is dus niet het geval.

Het bouwproject werd De Lobben genoemd, een naam die gangbaar was tot maart 2012 toen de oude wijknaamgeving werd opgeheven. De naam verwijzend naar de Lobbendijk, heeft in ieder geval niets te maken met een gebied of perceel in de buurt van die naam.

Oxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia KlavertjevierOxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia Klavertjevier


 

In maart 2017 liet Sander zich fotograferen als proefopname voor foto's die hij op de website wilde gaan gebruiken. Iets wat er nooit van gekomen is. Sander staat hier onder het straatnaambord van de Lobbendijk bij het bruggetje bij de t-splitsing Lobbendijk, Imkerseind en Imkerspad. Bord is op een gegeven moment van de lantaarnpaal af gestolen. Foto: Gert-Jan van Scherpenzeel.In maart 2017 liet Sander zich fotograferen als proefopname voor foto's die hij op de website wilde gaan gebruiken. Iets wat er nooit van gekomen is. Sander staat hier onder het straatnaambord van de Lobbendijk bij het bruggetje bij de t-splitsing Lobbendijk, Imkerseind en Imkerspad. Bord is op een gegeven moment van de lantaarnpaal af gestolen. Foto: Gert-Jan van Scherpenzeel.Een klavertjevierblad heeft een lobvorm. De naam van de Lobbendijk gaat vermoedelijk terug op het perceel wat ooit lag op de plek waar nu de noordelijk Rondwegtunnel ligt. Onder de Lobbendijk door. De afbuigende vorm in de binnenbocht van de dijk kan men ook zien als een lobvorm. Vermoedelijk dat de Lobbendijk zo aan zijn naam gekomen is.

 

Buurt De Oorden 

Buurtnaam thema: gewas soorten 

 

De Oord geportretteerd op vrijdag 13 januari 2006, door Sander van Scherpenzeel.

         

1.   Boekweit-oord - Boekweit (Fagopyrum esculentum) is een plant uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae). Polen en in mindere mate Frankrijk zijn nog belangrijke Europese productielanden van boekweit als voedselgewas. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De boekweit bloem. Bron: Wikipedia Boekweit.De boekweit bloem. Bron: Wikipedia Boekweit.


2.   Gierst-oord - Gierst is een groep van graangewassen met kleine korrels, die tot de grassenfamilie behoren. Meestal wordt echter met gierst de soort Panicum miliaceum bedoeld. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 20 december 1994.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 20 december 1994.

Gierst Bron: Wikipedia Gierst.Gierst Bron: Wikipedia Gierst.


3.   Haver-oord - Haver (Avena sativa) is een eenjarige plant uit de grassenfamilie (Poaceae). Troshaver is een oude variëteit met een compacte bloeiwijze. Haver is een graansoort, die reeds sinds 7000 v.Chr. geteeld wordt. Haver komt oorspronkelijk uit Zuidoost-Europa en Zuidwest-Azië en is ontstaan uit de wilde haver (Avena fatua). Tot in de Late Middeleeuwen was haver in Nederland op de zandgronden een belangrijk gewas.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De haverplant. Bron: Wikipedia Haver.De haverplant. Bron: Wikipedia Haver.Gezicht vanaf de Lobbendijk ter hoogte van Haver-oord richting het noord-westen. Deze huisjes zijn in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van de wijk Den Oord.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046626).Gezicht vanaf de Lobbendijk ter hoogte van Haver-oord richting het noord-westen. Deze huisjes zijn in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van de wijk Den Oord.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046626).


Gezicht vanaf de Lobbendijk richting het zuid-westen. Het rijtje huisjes in het midden van de foto is in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van Den Oord. De eerst woning na het rijtje huisjes is Haver-oord 41. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046625).Gezicht vanaf de Lobbendijk richting het zuid-westen. Het rijtje huisjes in het midden van de foto is in 1974 gesloopt t.b.v. de bouw van Den Oord. De eerst woning na het rijtje huisjes is Haver-oord 41. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046625).


 

Straatnaambord Hop-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Hop-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.
Arbeidershuisjes op de hoek van de Haver-oord 41 met de Lobbendijk stonden in vroegere tijden achter het huis Bel Respiro (het Italiaans voor Diep Ademhalen) aan de Herenweg 33 en 35.
DISCLAIMER: Foto's voorzien van een SHH watermerk in de foto zijn uitsluitend bedoeld voor vertoning op deze website. Rechten liggen bij het Huisarchief Wickenburgh.

Voor foto's met SHH watermerk geldt dat deze absoluut niet voor andere doeleinde gebruikt mogen worden. Voor gebruik of bezichtige van de familiefoto's neem contact op met Otto Wttewaall via, info@landgoedwickenburgh.nl Gastheer Otto Wttewaall.


Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 in 1903 kort na de oplevering en ingebruikneming door de Houtense notaris Immink. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 in 1903 kort na de oplevering en ingebruikneming door de Houtense notaris Immink. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 kort na de oplevering gezien vanuit het zuidwest. Met links de leuning van het Tolbrugje over de vroegere Geersloot. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Villa Bel Respiro aan de Herenweg l. 35 en r. 33 kort na de oplevering gezien vanuit het zuidwest. Met links de leuning van het Tolbrugje over de vroegere Geersloot. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).


   

4.   Hop-oord - De hop (Humulus lupulus) is een plant uit de hennepfamilie (Cannabaceae), die in Nederland en België in het wild voorkomt, en hier vroeger ook veel geteeld werd. De hopbellen (vruchtkegels) worden als conserveer- en smaakmiddel gebruikt bij de bereiding van bier. 

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

De hop plant. Bron: Wikipedia Hop.De hop plant. Bron: Wikipedia Hop.


5.   Koriander-oord - Koriander (Coriandrum sativum) is een plant uit de schermbloemenfamilie (Apiaceae). De plant wordt ook wel 'ketoembar', 'coander' of 'wantsenkruid' genoemd. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De korianderbloem. Bron: Wikipedia Koriander.De korianderbloem. Bron: Wikipedia Koriander.


     

Luchtfoto van het centrale gedeelte van Houten, uit het westen, met in het midden het Imkerpark, links de wijk de Weerwolf en rechts een deel van de wijk Tiellandt op 13 juni 1983. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50197.Luchtfoto van het centrale gedeelte van Houten, uit het westen, met in het midden het Imkerpark, links de wijk de Weerwolf en rechts een deel van de wijk Tiellandt op 13 juni 1983. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50197.


  

6.   Lavendel-oord - Lavendel (Lavandula) is een struik uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae).

De Lavendel-oord werd gebouwd vanaf eind 2007. Hiervoor was het terrein een particuliere boomgaard geweest waar ook schapen werden graasden. Na het overlijden van de eigenaar verkochten zijn drie kinderen het terrein aan een vastgoed ontwikkelaar. Deze was van plan om een vier-laags gebouw op het perceel te zetten.

Volgens de visie van de gemeente en de stedenbouwkundige moest dit te grote plan aangepast worden. Iets waar de omwonden blij mee waren. Uiteindelijk werd het plan vier luxe woonhuizen en een woongroep voor een christelijke zorginstelling. De ontsluiting voor gemotoriseerd verkeer zou via de Boekweit-oord gaan lopen.

De Lavendelbloem. Bron: Wikipedia Lavendel.De Lavendelbloem. Bron: Wikipedia Lavendel.


  

Straatnaamborden Lavendel-oord (wit-verwijzend) en Boekweit-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden Lavendel-oord (wit-verwijzend) en Boekweit-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  


Een aantal omwonende achte het nodig om hun gelijk bij de Raad van State te halen. Maar behaalde hiermee uiteindelijk bakzeil. In januari 2010 werd de straat met woonhuizen en de woongroep feestelijke geopend. De toenmalige burgemeester Cor Lamers knoopte twee linten aan elkaar. Als symbolisch teken van verzoening tussen de zorgorganisatie, omwonende en de gemeente Houten. En het ook als een nieuw begin te laten zijn.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 21 oktober 2008.


  

  • Uitzicht op de huizen aan de Lavendel-oord (oneven) gezien vanaf de tweede verdieping van Lavendel-oord 2 in 2009. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Straatnaambord Lavendel-oord. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Een braak liggend stuk grond in 2008 gelegen tussen de Kon. Wilhelminaweg en Gierst-oord waar de Lavendel-oord gebouwd zou gaan worden. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • De achtertuin van Lavendel-oord 8, 6 en 4 op een mooie zonnige dag in 2011. Maker: onbekend.
  • Een orgel op de Boekweit-oord en Lavendel-oord als cadeau voor een ernstig zieke aanwonende voor zijn verjaardag. Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • De achtergevel en tuin van Lavendel-oord 4 en 2. Foto: Sander van Scherpenzeel
  • De huizen van de Lavendel-oord (oneven) in 2019 gezien vanaf de Boekweit-oord. Bron: Google Maps Streetview NL.


   

Lavendelplantage. Bron: Wikipedia Lavendel.Lavendelplantage. Bron: Wikipedia Lavendel.7.   Lijnzaad-oord - Lijnzaad is het zaad van vlas. Het wordt gebruikt als grondstof voor lijnzaadolie, dat met behulp van een oliemolen uit het zaad wordt geperst. Het restproduct van dit proces noemt men lijnkoek. Lijnkoeken worden gebruikt als veevoer.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Lijnzaadplant. Bron: Wikipedia Lijnzaad.De Lijnzaadplant. Bron: Wikipedia Lijnzaad.


8.   Linzen-oord - De linze (Lens culinaris) is een bekende peulvrucht, die al voor onze jaartelling op grote schaal verbouwd werd. Het feit dat de linze wordt genoemd in het Oude Testament, getuigt hiervan. De eigenlijke linze is het zaad van de plant, dat gedroogd wordt verhandeld, in verscheidene kleuren en groottes. Linzen hebben veel warmte nodig, zodat in Nederland dit gewas meestal in de glastuinbouw of onder een tunnel verbouwd wordt.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973. 

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Linzeplant. Bron: Wikipedia Linzen.De Linzeplant. Bron: Wikipedia Linzen.


9.   Lupine-oord - Lupine (Lupinus) is een geslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Fabaceae). Het geslacht telt zo'n 200 Soorten kent vele hybriden en cultivars. In Noordwest-Europa komt alleen de vaste lupine (Lupinus polyphyllus) in het wild voor.

De Lupinebloem. Bron: Wikipedia Lupine.De Lupinebloem. Bron: Wikipedia Lupine.


 

Straatnaambord Lupine-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van ScherpenzeelStraatnaambord Lupine-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel


   


De Lupine-oord werd in 1976 aangelegd als twee hoofdontsluitingsroute voor de buurt Den Oord. Via een zijweg de Papaver-oord zou het noordelijk deel van de buurt aan de oude Utrechtseweg tijdelijk worden ontsloten. Na het afsluiten van Utrechtseweg en het omvormen ervan tot het Imkerspark werd de Lupine-oord doorgetrokken tot aan De Poort, Herenweg en Romeinenpoort. Vandaar dat de naam van de weg in twee straatnaambesluit is samengesteld.


Foto genomen vanaf de Nederlandse Hervormde Kerktoren van het Oude Dorp met zicht op de bedrijven en huizen aan de Herenweg. Links de panden van garagehouder Sam van Lingen. Met rechtsboven aan de Utrechtseweg boerderij Den Oord met daarachter de nog te bouwen wijk Den Oord. Foto uit circa 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Foto genomen vanaf de Nederlandse Hervormde Kerktoren van het Oude Dorp met zicht op de bedrijven en huizen aan de Herenweg. Links de panden van garagehouder Sam van Lingen. Met rechtsboven aan de Utrechtseweg boerderij Den Oord met daarachter de nog te bouwen wijk Den Oord. Foto uit circa 1970. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977 en bij raadsvergadering vastgesteld op 26 februari 1985.


   

Luchtfoto van Houten met de tweede wijkuitbreiding Den Oord II - De Lobben uit het voorjaar van 1978. Foto: Griet Titulaer.Luchtfoto van Houten met de tweede wijkuitbreiding Den Oord II - De Lobben uit het voorjaar van 1978. Foto: Griet Titulaer.


 

De in aanbouw zijnde sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1978. Sporthal is in 2017. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046632).De in aanbouw zijnde sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1978. Sporthal is in 2017. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046632).


Sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1980. Sporthal is in 2017. Op de voorgrond de Lobbendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046637).Sporthal Den Oord aan de Lupine-oord 2 in 1980. Sporthal is in 2017. Op de voorgrond de Lobbendijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: Doos 52 (046637).


De Splitlevel woningen aan de Lupine-oord met rechts huisnummer 1 tot en met 13 in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.De Splitlevel woningen aan de Lupine-oord met rechts huisnummer 1 tot en met 13 in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


Het einde van de Lupine-oord met rechts de huizen aan de Meekrap-oord. Destijds aanwezig een oversteek voor auto's over de Lobbendijk, aansluitend op de Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.Het einde van de Lupine-oord met rechts de huizen aan de Meekrap-oord. Destijds aanwezig een oversteek voor auto's over de Lobbendijk, aansluitend op de Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


Huis Meekrap-oord 1 op de hoek van de Lupine-oord in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.Huis Meekrap-oord 1 op de hoek van de Lupine-oord in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


PCBS De Wegwijzer (Lupine-oord 4-6) aan de achterkant gezien vanuit het zuidwesten aan de Vlas-oord. Schoolgebouw bestond van 1978 tot aan 2018. Foto: Jos Schalkwijk.PCBS De Wegwijzer (Lupine-oord 4-6) aan de achterkant gezien vanuit het zuidwesten aan de Vlas-oord. Schoolgebouw bestond van 1978 tot aan 2018. Foto: Jos Schalkwijk.


 

De bouw van de woningen aan de Lupine-oord. Rechts basisschool De Wegwijzer in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46636, 69.De bouw van de woningen aan de Lupine-oord. Rechts basisschool De Wegwijzer in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46636, 69.


Straatnaamborden Lupine-oord en Romeinenpoort (wit-verwijzend met huisnummer aanduiding), 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaamborden Lupine-oord en Romeinenpoort (wit-verwijzend met huisnummer aanduiding), 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


 

10.   Luzerne-oord - Luzerne (Medicago sativa) is een vaste plant. Afhankelijk van variëteit en klimaat kan de plant vijf tot twaalf jaar oud worden. Met een hoogte tot 1 m en trosjes kleine blauwe bloemen lijkt de plant op klaver.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Luzernebloem. Bron: Wikipedia Luzerne.De Luzernebloem. Bron: Wikipedia Luzerne.


11.   Mais-oord - Mais of maïs (Zea mays subsp. mays) is een graan afkomstig uit Midden-Amerika en behoort tot de grassen. Mais is een directe domesticatie van de teosinte Zea mays ssp. parviglumis.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Maïsplant. Bron: Wikipedia Maïs.De Maïsplant. Bron: Wikipedia Maïs.


12.   Meekrap-oord - De meekrap (Rubia tinctorum), ook wel mee of mede, in het Engels madder genoemd, is een plant die behoort tot de sterbladigenfamilie (Rubiaceae). Meekrap werd vroeger gebruikt als grondstof voor de rode kleurstof alizarine.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Meekrapbloem. Bron: Wikipedia Meerkrap.De Meekrapbloem. Bron: Wikipedia Meerkrap.


  

Huizen aan de Meekrap-oord in aanbouw in 1979. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105223, 116.Huizen aan de Meekrap-oord in aanbouw in 1979. Bron: Regionaal archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105223, 116.13.   Papaver-oord - Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt. In het Vlaams wordt de klaproos soms kollebloem (toverkol of kol = heks) genoemd. In het Albanees noemt men de klaproos "lule flanules" oftewel "bloem met vlagjes".

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.

De Papaverbloem. Bron: Wikipedia Papaver.De Papaverbloem. Bron: Wikipedia Papaver.


 

Straatnaambord Rapen-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Rapen-oord, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.14.   Rapen-oord - Knolraap, ook meiraap, meiknolletje, knol of raap genoemd (Brassica rapa) is een oude groente die in Nederland vrijwel alleen nog door de amateurtuinder en in de biologische landbouw geteeld wordt, maar bijvoorbeeld in België en Frankrijk heel gewoon is. Knolrapen werden al geteeld door de Romeinen en de Oude Grieken. De domesticatie heeft waarschijnlijk plaatsgevonden in Afghanistan, Pakistan en het Middellandse Zeegebied.

Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 8 mei 1973 en bij raadsvergadering vastgesteld op 29 mei 1973.

Rapen bij elkaar. Bron: Wikipedia Rapen.Rapen bij elkaar. Bron: Wikipedia Rapen.


 

Parkeerplaatsen aan het Rapen-oord. De huizen op de achtergrond staan aan het Wikke-oord in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46641, 69.Parkeerplaatsen aan het Rapen-oord. De huizen op de achtergrond staan aan het Wikke-oord in augustus 1980. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 46641, 69.
15.   Rogge-oord - Rogge (Secale cereale) is een kruisbevruchtende graansoort. Het behoort net als de overige granen tot de grassenfamilie. Rogge groeit in het wild in midden- en oost-Turkije. Als cultuurgewas is de plant er in kleine hoeveelheden aangetroffen in enkele neolithische vindplaatsen, maar verder wordt het vrijwel niet gevonden tot aan de Midden-Europese bronstijd, rond 1800-1500 v. Chr. Mogelijk werd rogge naar het Westen gebracht als 


Rogge. Bron: Wikipedia Rogge.Rogge. Bron: Wikipedia Rogge.minder belangrijke variant van tarwe, en werd het gewas pas later apart geteeld. Rogge is aangetroffen in Romeins cultuurgebied langs de Rijn en op de Britse eilanden. In Nederlandse gebieden is rogge gevonden in de laatste fase van de raatakkers, ook wel 'celtic fields' genoemd. Het gewas werd waarschijnlijk omstreeks het begin van de jaartelling ingevoerd. Sinds de middeleeuwen is het ook hier een belangrijke grondstof voor brood.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 26 april 1977 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 juni 1977.


Gezicht op enkele weilanden langs de Lobbendijk te Houten. vanaf de Utrechtseweg in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 856681.Gezicht op enkele weilanden langs de Lobbendijk te Houten. vanaf de Utrechtseweg in 1974. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 856681.