Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Straatnamen Houten Noordwest

(wijzigingen voorbehouden er kunnen geen rechten aan deze lijst ontleend worden)

Gebruik Ctrl + F voor het zoeken naar je straatnaam.

De Houtense wijk Houten Noordoost, sinds dinsdag 13 maart 2012 met de buurten De Erven, De Hoven, De Oorden, De Poorten, De Slagen, De Campen, De Borchen, De Gaarden en De Hoeven. Bron: Openstreetmap (NL). De Houtense wijk Houten Noordoost, sinds dinsdag 13 maart 2012 met de buurten De Erven, De Hoven, De Oorden, De Poorten, De Slagen, De Campen, De Borchen, De Gaarden en De Hoeven. Bron: Openstreetmap (NL).


  

Buurt De Erven 

Buurtnaam thema: beroepen in de middeleeuwen


De Erven geportretteerd op donderdag 27 april 2006, door Sander van Scherpenzeel.

   


1.   Het Erf - Het erf is het gebied direct om een huis of in het bijzonder een boerderij. Ook de opstal zelf hoort bij het erf. 

De naam is aanverwant aan de de Loerikse Meent. Een openbaar gebied tussen de Beusichemseweg en het toenmalige Loerikse Zandpad wat in de tiende- tot de derteinde eeuw werd gebruikt als meent of erf door de aanwonende boeren.


Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch. Huis aan de Loerikseweg 36 in 1999 met een erf voor de bijhorende schuur. Foto: Peter Koch.Het Erf is de inprikker voor gemotoriseerd verkeer die de buurt De Erven in en uit willen via de Rondweg.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.


    

Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299. Luchtfoto van de in aanbouw zijnde wijk De Meent te Houten, uit het westen, met links op de voorgrond de Vlierweg, rechts de Dorpsstraat. Op de achtergrond bij de spoorbaan het Racketcentrum Houten (Pelmolen 7) op 23 mei 1996. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 828299.


     

Het gebied tussen de Loerikseweg en de Vlierweg waar de wijk De Erven (De Meent) is gebouwd. Rechts het Stationserf op 1 juni 1991. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Het gebied tussen de Loerikseweg en de Vlierweg waar de wijk De Erven (De Meent) is gebouwd. Rechts het Stationserf op 1 juni 1991. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.2.   Beurtschipperserf - Een Beurtschipper is iemand die een kleine bootdienst op het binnenwater onderhoudt tussen twee of meerdere plaatsen. 


Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7. Beurtschip Anna van de gebroeders Bos (poserend) met op de achtergrond de woningen Houtensewetering 1-9 in 1914 - 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42891, 7.Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.3.   Heemraadserf - Een heemraad is een lid van het dagelijks bestuur van een waterschap. Een heemraad heeft een vergelijkbare functie als een wethouder bij een gemeente.


Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33. Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.
Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33. Charles Francois Testas van Oud-Wulven was heemraad van het Waterschap Houten van 1890 tot 1914. Foto: Het Utrechts Archief, 29-33.Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.


De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.4.   Herbergierserf - Een waard (ook wel herbergier of kastelein) was in vroeger tijden de baas of de gastheer van een herberg of taveerne. Het woord is afkomstig van ward dat beschermen of bewaken betekent.


Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576. Gezicht op de herberg De Laatste Stuiver bij het dorp Houten in 1770 -1800. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200576.Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De bouw van de wijk De Erven (De Meent) in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.5.   Koopmanserf - Een handelaar, ook koopman of kooplied genoemd, is iemand die verschillende waren opkoopt en ze vervolgens weer te koop aanbiedt.


De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1876-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel. De Bunnikse koopman Hendrik Cornelis van Scherpenzeel (1876-1955). Bron: Familiearchief Van Alphen/Van Scherpenzeel.Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


Gedeelte van een kaart van Houten met het gebied De Meent in november 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gedeelte van een kaart van Houten met het gebied De Meent in november 1988. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.6.   Molenaarserf - Een molenaar is iemand die zich bezig houdt met het malen van iets op een molen.


Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 96345, 238. Tekening van een molenaar in zijn molen te Wijk bij Duurstede in ca. 1908. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 240, 96345, 238.Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


Woningen aan het Tolgaarderserf en Het Erf in aanbouw op 1 juni 1991. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Woningen aan het Tolgaarderserf en Het Erf in aanbouw op 1 juni 1991. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.7.   Richterserf - De middeleeuwse richter verschilt hemelsbreed van de huidige rechter. De richter was wel de door de heer benoemde voorzitter van het gericht, maar vonnissen deed hij niet.
Die taak liet hij over aan bijzitters, die keurgenoten, maalmannen, schrerer (rekken) of hofgenoten werden genoemd.


Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174. Portret van F.J. Boymans, geboren 1767, rechter bij de rechtbank te Utrecht, kunstverzamelaar (resulterend in Museum Boymans te Rotterdam), overleden 1847. Te halve lijve links, zittende aan een tafel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104174.De twee of meer keurgenoten moesten een "oordeel vinden", de richter maakte het bekend en droeg zorg voor de uitvoering.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.


Seniorenwoningen in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Seniorenwoningen in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


    

De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35. De Loerikse Molen. Links de molenaarswoning. Op de voorgrond nog een klein stukje van de Binnentuin (toen Binnenweg). En net achter de molen het Molenland (toen Molendijk) in 1900. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45006, 35.


Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542. Luchtfoto van Houten, met op de voorgrond de T16 (Utrechtseweg - Schalkwijkseweg), de tertiaire provinciale weg Houten-Culemborg, uit het zuidwesten in december 1980. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 847542.


    

Gezinsvervangend tehuis Plaverijn in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezinsvervangend tehuis Plaverijn in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.8.   Schepenerf - Een schepen is een openbaar bestuurder op plaatselijk niveau.

In Nederland wordt een schepen wethouder genoemd. De term schepen was in Nederland vóór 1795 wel gebruikelijk als dorps- of stadsbestuurder.


Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl. Portret van Lambert van Velthuysen (1622-1685) was arts, bewindhebber van de West-Indische Compagnie (1665) en raad en schepen van Utrecht (1667-1674). Bron: Centraal Museum.nl.Schepenbank was het oude woord voor het lokale bestuur, met inbegrip van de plaatselijke rechtspraak.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


Seniorenwoningen aan het Beurtschipperserf in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Seniorenwoningen aan het Beurtschipperserf in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.9.   Schoutserf - De schout, was een lokaal ambtenaar belast met bestuurlijke en gerechtelijke taken en het handhaven van de openbare orde.


Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117. Schout (voorzitter) van het Waterschap Houten van 1877 tot 1924 Jacob Waller tevens ook burgemeester van Houten over dezelfde periode. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 105202, 117.Zijn taken varieerden naar tijd en plaats. Vanaf de zeventiende eeuw tot aan de Franse tijd werd ook wel de naam drossaard gebruikt.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


Woningen in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Woningen in de wijk De Erven (De Meent) in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.10.   Stationserf - Een spoorwegstation, treinstation of kortweg station is een plaats waar treinen stoppen en vertrekken en de reizigers kunnen in-, uit- en overstappen en/of goederen kunnen worden verladen.


Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall. Het Oude Station van Houten aan het Stationserf. Bomen die zijn omgewaaid in de januari storm van 1990. Foto: O.J. Wttewaall.De vakterm voor dit stoppen is 'stationnement', ter onderscheiding van het stoppen voor een sein of op een rangeerterrein.


De Parkflat aan het Molenaarserf in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De Parkflat aan het Molenaarserf in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


     

Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76. Huizen aan de Vlierweg op een winterdag. Rechtsonder de spoorwachterswoning van familie Schrijvers rond 1955-1960. Foto genomen vanaf De Maalderij (Welkoop) Standerdmolen 16 te Houten. Huis midden rechts Vlierweg 76.


Een 1700 loc. trein gemtrokken met ICM treinstellen in de ricbhting van Utrecht Centraal met links de oude trambaan. Gezien op de plek van de oude plaats van het Oude Station in 2006. Foto: Sander van Scherpenzeel. Een 1700 loc. trein gemtrokken met ICM treinstellen in de ricbhting van Utrecht Centraal met links de oude trambaan. Gezien op de plek van de oude plaats van het Oude Station in 2006. Foto: Sander van Scherpenzeel.


      

Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901041. Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901041.


Een 1100 serie locomotief passeert het oude Station Houten in de periode 1960-1970. Afbeelding digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Een 1100 serie locomotief passeert het oude Station Houten in de periode 1960-1970. Afbeelding digitaal ingekleurd en gerestaureerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901040. Afbeelding van het verplaatsen van het oude N.S.-station Houten met behulp van een ingenieus hydraulisch systeem. Het oude station wordt in zijn geheel 150 m. verderop verplaatst om ruimte te maken voor een spoorwegverbreding ter plaatse in augustus 2007. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 901040.


    

Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Aan het Stationserf, ligt het oude station van Houten. Deze heeft van 1 november 1868 tot 1935 dienst gedaan als station. In 2007 is het gehele stationsgebouw 150 meter naar het zuiden verplaatst. Dit omdat er plaats gemaakt moest worden voor de spoorverdubbeling Utrecht - Houten.


Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Vanaf april 2009 doet de begane grond van het oude station dienst als eetcafé, gerund door verstandelijke gehandicapte. Op de zolder van het oude station zit het archeologisch museum van Houten. Dit is tevens ook de plek waar de Archeologische werkgroep 'Leen de Keijzer' is gehuisvest.


Het Oude Station van Houten in februari 1977 aan de toenmalige Stationslaan wat in 1986 Stationserf zou gaan heette. Bron: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank. Het Oude Station van Houten in februari 1977 aan de toenmalige Stationslaan wat in 1986 Stationserf zou gaan heette. Bron: Rijkdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Het Stationserf heeft voordat hij zijn naam kreeg. Nog twee voorgaande straatnamen gekend. Bij de aanleg van de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch in de periode 1868 - 1870 werd de Stationsweg aangelegd. Liggende tussen de Vlierweg en de Loerikseweg.


Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Zicht vanuit het noorden met links een stukje spoorbaan neergelegd als reconstructie en herinnering dat het Oude Station van Houten ooit als echt station in gebruik is geweest. Rechts het Stationserf. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.Bij raadsbesluit van 4 oktober 1962 werd dit gewijzigd in Stationslaan. Dit werd gedaan nadat de gemeente Houten werd samengevoegd met de gemeenten Schalkwijk en Tull en ' t Waal per 1 januari 1962. Na deze samenvoeging moesten alle straatnamen worden herzien en opnieuw worden vastgesteld. Om dubbele straatnamen in één gemeente te voorkomen. 

Bij raadsbesluit van 16 december 1986 werd de straatnaam gewijzigd in Stationserf. Dit om de straatnaam aan te laten sluiten bij het wijknaam thema van de toen nieuw te bouwen wijk De Erven.


Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Het perron aan de achterkant van het oude station van Houten aan het Stationserf 95-99 in april 2021. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


      

Zicht op de Staatslijn H (Utrechts-'s-Hertogenbosch) met links de Stationslaan (Stationserf) met rechts een Engel (treinstel) in 1950-1960. Links het Oude Station van Houten Bron: onbekend. Zicht op de Staatslijn H (Utrechts-'s-Hertogenbosch) met links de Stationslaan (Stationserf) met rechts een Engel (treinstel) in 1950-1960. Links het Oude Station van Houten Bron: onbekend.11.   Tolgaarderserf - Een Tolgaarder is iemand die aan het begin of aan het einde van een tolweg/toltunnel controle houd op het in en uitgaande verkeer.


Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192. Het tolhuisje van de tolgaarder op de hoek van de Herenweg en Utrechtseweg, heden Lupine-oord. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40971, 192.Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.


Seniorenwoningen in de buurt De Erven in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Seniorenwoningen in de buurt De Erven in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.12.   Veldwachterserf - Een Veldwachter was de benaming van een politioneel ordehandhaver. De tegenwoordige Politie.


Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef. Rijksveldwachter van de gemeente Houten Jan van Arkel rond 1900. Maker: Onbekend, verzameling Cees Verhoef.Bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 23 augustus 1994.


Gezinswoningen in de buurt De Erven in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezinswoningen in de buurt De Erven in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.13.   Vierschaarserf - Een Vierschaar is een vroegere rechtbank.


Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109. Interieur van het stadhuis te Rhenen: de oude vierschaar. rond 1800 - 1850. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 200109.Bij raadsvergadering vastgesteld op 16 december 1986.


      

Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69. Een fietsend echtpaar op de Vierschaarserf in maart 1999. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353 46824, 69.


Het Stationserf, toen nog Stationslaan geheten gezien vanaf de Vlierweg in 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Het Stationserf, toen nog Stationslaan geheten gezien vanaf de Vlierweg in 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Rijksveldwachter Jan van Arkel voor het vroegere gemeentehuis van Houten die in deze toestand bestond tussen 1877 en 1917. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


     

Portret van W.G. van Ulzen, sedert 47 jaren gemeente-veldwachter te Houten dezer dagen aldaar overleden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 219. Portret van W.G. van Ulzen, sedert 47 jaren gemeente-veldwachter te Houten dezer dagen aldaar overleden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 219.Op 26 februari 1985 werd bij raadsvergadering besloten om 'woongebied-C' de naam De Meent te geven. De naam gaat terug op De Loerikse Meent. De ge(meent)e grond werd door de inheemse bevolkingen gebruikt vanaf de achtste- tot omstreeks de dertiende eeuw.

Een meent of mient (gemene grond) was een onverdeelde gemeenschappelijke weide zoals die vroeger voorkwam, meest als onderdeel van een gemeynt of marke. Meenten kwamen met name voor op zandgronden. Afhankelijk van de regio en de bodemvruchtbaarheid werd de meent op enig moment in het verleden verdeeld tussen de gerechtigden.


De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003. De Loerikse Meent liep vanaf het dorp Loerik in het oosten bij de Binnentuin geleidelijk richting het noordwesten naar het Oude Dorp aan weerszijde geleid door het Loerikse Zandpad de Beusichemseweg en een sloot. Binnen dit zandpad en weg was De Loerikse Meent gelegen. Zoals staat ingetekend op dit plaatje. Bron: Rondom de Leedijk, O.J. Wttewaall, 2003.


     

Het Stationserf gezien vanaf de Vlierweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Het Stationserf gezien vanaf de Vlierweg in 1985-1990. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.In de jaren na 1985 die er volgde spraken bewoners van de wijk De Meent vrijwel nooit over dat ze in De Meent wonen. Maar in de wijk De Erven. De Meent was ook een naam voor deel bouwprojecten om de wijk in bouwfases te ontwikkelen tot mei 1996.


Gezicht op de eengezinswoningen in de buurt De Erven, opgeleverd in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht op de eengezinswoningen in de buurt De Erven, opgeleverd in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die eerder waren vastgesteld bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Meent als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie. 

Na het besluit werd De Erven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.


Gezicht op woningen aan de Schoutserf en Molenaarserf in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Gezicht op woningen aan de Schoutserf en Molenaarserf in 1997. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


    

 Buurt De Hoven 

Buurtnaam thema: diverse soorten kruid


De Hoven geportretteerd op zaterdag 18 maart 2006, door Sander van Scherpenzeel.

     


1.   Akkerwindehof - De akkerwinde (Convolvulus arvensis) is een plant uit de windefamilie (Convolvulaceae).


Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde. Akkerwinde. Bron: Wikipedia Akkerwinde.Hij komt voor op grazige plekken, bouwland, langs wegen en in de duinen. De stengels winden zich tegen de wijzers van de klok in om dingen heen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 7 september 1981.


      

De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk. De Akkerwindehof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


   


2.   Boterbloemhof De boterbloem behoort tot de Ranunculus. Dit is de wetenschappelijke naam voor de groep planten waaronder de boterbloemen en waterranonkels worden gerekend. Deze groep bestaat uit een vierhonderdtal planten.


Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem. Een boterbloem. Bron: Wikipedia Boterbloem.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


      

De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk. De Boterbloemhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


       

3.   Dovenetelhof - Dovenetel (Lamium) is een geslacht uit de lipbloemenfamilie (Lamiaceae).. Het geslacht bevat zowel eenjarige als meerjarige planten.


Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel. Een dovenetel. Bron: Wikipedia dovenetel.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.4.   Ereprijshof -  Ereprijs (Veronica) is een groot geslacht van planten. In Nederland zijn er 22 wilde soorten bekend. Daarnaast zijn er ook nog een aantal soorten in cultuur. Er zijn overblijvende soorten maar er zijn ook soorten die eenjarig zijn. Wereldwijd zijn meer dan 500 soorten bekend.


Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs. Een ereprijsbloem. Bron: Wikipedia Ereprijs.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


     

De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk. De Ereprijshof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


    


5.   Heermoeshof - Heermoes (Equisetum arvense) is een plant uit de paardenstaartenfamilie (Equisetaceae). De plant wordt ook wel 'roobol', 'akkerpaardenstaart' of 'unjer' genoemd. 


Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes. Een Heermoesbloem. Bron: Wikipedia Heermoes.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.6.   Helmkruidhof - Helmkruid (Scrophularia) is een geslacht van bloeiende, kruidachtige planten uit de helmkruidfamilie (Scrophulariaceae). Het geslacht bevat een circa tweehonderd soorten.


Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid. Helmkruid blad. Bron: Wikipedia Helmkruid.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 14 september 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.7.   Herikhof - De herik (Sinapis arvensis) is een eenjarige plant uit de Kruisbloemenfamilie (Brassicaceae). De plant wordt tot 80 cm hoog en heeft stijve haartjes aan de voet van de stengel. De plant komt algemeen voor op bouwland, langs wegen en langs dijken.


Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik. Herik kruid. Bron: Wikipedia Herik.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.8.   Hoefbladhof - Hoefblad (Petasites) is een geslacht uit de familie Asteraceae. De botanische naam Petasites is afgeleid van het Oudgriekse woord 'petasos' dat een herdershoed aanduidt.


Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad. Hoefblad. Bron: Wikipedia Hoefblad.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


      

De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk. De Hoefbladhof in 1980. Foto: Jos Schalkwijk.


    


9.   Kamillehof - Echte kamille (Matricaria recutita, synoniem: Matricaria chamomilla en Chamomilla recutita) kamille (Matricaria discoidea, synoniem: M. matricarioides) Reukeloze kamille (Tripleurospermum inodorum, ook Matricaria maritima) behoorde voorheen ook tot dit geslacht, maar wordt tegenwoordig tot het geslacht klierkamille (Tripleurospermum) gerekend.


De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille. De Kamillebloem. Bron: Wikipedia Kamille.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


    

Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Kamillehof met huisnummer rictingsaanduiding op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   


10.   Kervelhof - Echte kervel (Anthriscus cerefolium) is een eenjarige plant uit de schermbloemenfamilie (Umbelliferae of Apiaceae). De soort wordt algemeen geteeld en is soms verwilderd.


Echte Kervel. Bron: Wikipedia Kervel. Echte Kervel. Bron: Wikipedia Kervel.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.

  

Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.11.   Klaprooshof - Klaproos of papaver (Papaver) is een geslacht van bloeiende planten. Een bekende soort is de slaapbol (Papaver somniferum), waaruit opium gewonnen wordt. Deze soort wordt ook als sierplant gebruikt.


De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver. De Klaproosbloem of Papaver. Bron: Wikipedia Papaver.In het Vlaams wordt de klaproos soms kollebloem (toverkol of kol = heks) genoemd. In het Albanees noemt men de klaproos lule flanules oftewel bloem met vlagjes.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.


 

De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd. De buurt De Hoven in 1986. Met onder de buurt De Vlier, onderdeel van het Oude Dorp. Linksboven de buurt Den Oord. Rechtsboven centrum Het Rond voor een deel al ontwikkeld. Het gemeentehuis wordt gebouwd.


    

Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.12.   Klaverhof - Klaver (Trifolium) is een plantengeslacht uit de vlinderbloemenfamilie (Leguminosae). De meer dan driehonderd soorten groeien hoofdzakelijk in gematigde en subtropische streken van het noordelijk halfrond, maar ook in de bergen in de tropen.


Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver. Een klaverbloem. Bron: Wikipedia Klaver.Gerelateerde geslachten met de naam 'klaver' zijn honingklaver (Melilotus), hoornklaver (Trigonella), rolklaver (Lotus) en rupsklaver (Medicago).

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bewoners moedigen de deelnemers aan. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bewoners moedigen de deelnemers aan. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.13.   Speenkruidhof - Het gewoon speenkruid (Ranunculus ficaria subsp. bulbilifer, synoniem: Ficaria verna subsp. bulbifer) is een laagblijvende voorjaarsbloeier die behoort tot de ranonkelfamilie (Ranunculaceae). De soortaanduiding ficaria komt van het Latijnse Ficus, dat vijg betekent.


Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid. Speenkruid bloem. Bron: Wikipedia Speenkruid.Oude namen voor deze plant zijn 'vijgwortel', 'oaneklootjes' en 'katteklootjes'. De naam 'speenkruid' is volgens sommigen afgeleid van de vorm van de knollen, die op kleine speentjes lijken. Volgens anderen is de naam afgeleid van de toepassing tegen aambeien, oftewel speen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.


     

Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Speenkruidhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.

 

  

Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.14.   Weegbreehof - Weegbree (Plantago) is een geslacht uit de weegbreefamilie (Plantaginaceae). Het geslacht bestaat uit windbestuivers en heeft aarvormige bloeiwijzen. De bladeren zijn bij de meeste soorten parallelnervig, wat eerder een kenmerk is voor eenzaadlobbigen. Door deze twee kenmerken doen ze wat aan grassen denken. Bij de meeste in West-Europa voorkomende soorten staan de bladeren in een bladrozet bij elkaar.


Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree. Een weegbree bloem. Bron: Wikipedia Weegbree.Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


    

Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Oud straatnaambord met huisnummerverwijziging Weegbreehof, 7 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk. De Lobbendijk en Weegbreehof in 1976-1977, midden op de achtergrond boerderij Dijkhoeve met links daarvan het hoofdhuis. Foto: Jos Schalkwijk.


     


15.   Zilverschoonhof - Zilverschoon (Potentilla anserina) is een plant uit de rozenfamilie (Rosaceae). De naam van deze plant komt door het zilverig uiterlijk dat ontstaat door zijdeachtige haartjes waarmee de plant is bedekt. De bladeren vormen een bladrozet. Uitlopers wortelen op de knopen tot op 80 cm van de plant.


Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon. Een zilverschoon bloem. Bron: Wikipedia Zilverschoon.Zilverschoon komt voor op vochtige plekken langs wegen en in het weiland. De plant is giftig voor paarden, vooral na het eten van grote hoeveelheden en langere tijd.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 26 november 1991.


     

Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Zilverschoonhof op de t-splitsing van de Kamillehof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358). De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 7 (041358).

 

De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674). De Zilverschoonhof in 1993. Regionaal Archief Zuid-Utrecht, identificatienummer: doos 58 (047674).


     

In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten. In het jaar 1988 moet Het Haltna Huis, bibliotheek en de Zilverschoonhof nog gebouwd . Luchtfoto gezien richting het noorden. Collectie: gemeente Houten.


   


16.   Zuringhof - Zuring (Rumex) is een geslacht van meest overblijvende, kruidachtige planten uit de duizendknoopfamilie (Polygonaceae).

De ongeveer tweehonderd soorten komen van nature voornamelijk voor in de gematigde streken van het noordelijk halfrond, maar zijn wereldwijd geïntroduceerd. 


De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring. De zuringplant. Bron: Wikipedia Zuring.Zuring groeit meestal op zure grond. De soorten worden vaak beschouwd als onkruid. Sommige soorten, zoals de veldzuring, hebben echter eetbare bladeren die in salades gebruikt worden. Ook vormt veldzuring het hoofdbestanddeel van paling in 't groen.

Bij raadsvergadering vastgesteld op 30 maart 1976 en bij besluit van college van burgemeester en wethouders vastgesteld op 24 mei 1976.


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.


    

Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Zuringhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    


Hof - In de vroegste zin was een hof een met bijvoorbeeld grachten, houtwallen of hekken omheinde plek, waar bloemen, kruiden, struiken of bomen konden groeien. Een landgoed (bijvoorbeeld een borg) bestond vaak uit meerdere hoven.


Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaamborden bij de t-splitsing van de Lobbendijk, Burgemeester Wallerweg en het Plein naast de N.H. Kerktoren bij het Oude Dorp van Houten in februari 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.In de periode 1975 tot 1978 was bij de tweede toenmalige wijkuitbreiding van de gemeente Houten in het bouwproject De Oord II - De Lobben (De Hoven) niet voorzien in een aansluiting op de toen nog aan-te-leggen Rondweg. De straten in de buurt De Hoven kwamen ten noorden van het Oude Dorp te liggen. Met in de planning ook een latere te bouwen aansluiting op het woon- winkelgebied van Het Rond en Het Kant. De hoofd ontsluitingsroute voor de buurt De Lobben is de in 1985 aangelegd Dorpsstraat. Die in het verlengde van de Prins Willem de Zwijgerlaan kwam te liggen.


De kerktoren van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de doorrijschuur van café De Engel. Twee kinderen op de voorgrond. Prentbriefkaart uit 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40238, 189. De kerktoren van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk gezien vanaf de Burgemeester Wallerweg met rechts de doorrijschuur van café De Engel. Twee kinderen op de voorgrond. Prentbriefkaart uit 1916. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 40238, 189.


     

Portret van toenmalige burgemeester van Houten Jacob Waller te paard in in mei 1925 voor zijn huis De Grund met op de achtergrond de Grundweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug. Portret van toenmalige burgemeester van Houten Jacob Waller te paard in in mei 1925 voor zijn huis De Grund met op de achtergrond de Grundweg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 070, collectie Arie van der Gaag/Van der Brug.De wijknaam De Lobben wat al vanaf 1975 gangbaar was bij de ontwikkeling van de nieuwbouwwijk is op 22 augustus 1995 door het college van burgemeester en wethouders vastgesteld als officiële wijknaam voor de straten in De Hoven.


De N.H. Kerktoren op de kruising van de Burg. Wallerweg met de Lobbendijk met rechts Hotel/Restaurant De Engel in de periode 1930-1940. Prent bevindt zich in particulier bezit. Bron: Broekman, Bourtange (Groningen). De N.H. Kerktoren op de kruising van de Burg. Wallerweg met de Lobbendijk met rechts Hotel/Restaurant De Engel in de periode 1930-1940. Prent bevindt zich in particulier bezit. Bron: Broekman, Bourtange (Groningen).De vroegere wijknaam De Lobben komt van de naast gelegen Lobbendijk. De eerste vermelding stamt al uit de vijftiende eeuw. Hiermee is de dijk vermoedelijk op de Binnenweg en Beusichemseweg na (Romeinse Tijd) de oudste weg in de gemeente Houten.


In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel. In september 2016 werd eraan de weg gewerkt bij de Ereprijshof en De Slinger. Hierbij de twee straatnaamborden liggende op braakliggende grond. Foto: Sander van Scherpenzeel.Bij de herziening van de wijkindelingen en buurten in 2011 in opdracht van het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft de gemeente Houten de wijknamen die waren vastgesteld in 1979, 1995 en 1996 bij collegebesluit burgemeester en wethouders op dinsdag 13 maart 2012 ingetrokken. Na deze dag werd de naam De Lobben als wijknaam niet meer gebruikt in de administratie.


      

Zicht op de N.H. Kerktoren van de gemeente Houten aan de Lobbendijk 1 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 57.394. Zicht op de N.H. Kerktoren van de gemeente Houten aan de Lobbendijk 1 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 57.394.


    


Na het besluit werd De Hoven een buurt in het kwadrant van de wijk Houten Noordwest.

Onder de wijkbewoners wordt de buurt waar ze wonen ook wel de wijk of buurt De Hofjes genoemd. Iets wat door diverse inwoners van de wijk en in de straatnaam commissie is besproken. Om de buurtnaam aan te duiden als De Hofjes.


Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord Boterbloemhof met de hoek van de Herikhof op vrijdag 1 mei 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


       

Het huis aan het Plein net enkele jaren na de sluiting van tankstation De Vico op de hoek van het Plein met de Burgemeester Wallerweg. Nu zit hier restaurant Bij Teus. Foto uit 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het huis aan het Plein net enkele jaren na de sluiting van tankstation De Vico op de hoek van het Plein met de Burgemeester Wallerweg. Nu zit hier restaurant Bij Teus. Foto uit 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De oude Vico garage van de familie Van WIjk na de sluiting aan het Plein op de hoek van Burg. Wallerweg in 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel. De oude Vico garage van de familie Van WIjk na de sluiting aan het Plein op de hoek van Burg. Wallerweg in 2008. Foto: Sander van Scherpenzeel.


     


De verklaring dat erin de buurt De Hoven voor het achtervoegsel hof in de straatnamen is gekozen is namelijk als volgt.

In 1976 werd destijds door de toenmalige nieuw opgerichte straatnaamcommissie van de gemeente Houten ervoor gekozen om eerst voor de voorvoegsels voor de straatnamen in de nieuw te bouwen wijk Den Oord II - De Lobbendijk te kiezen.

Hierin bleek dat het een goede tegenhanger moest zijn van der eerdere straatnamen aan de westkant van de Lobbendijk, van de nieuwbouwwijk Den Oord I (1974-1975).


Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk. Buurtspelen op het pleintje van de Klaprooshof, Herikhof en Boterbloemhof in ca. 1980. Bron: Familiearchief Van der Haar/Van Dijk.Men koos ervoor om inheems kruid en groen wat al op het toekomstig bouwterrein al groeide te verkiezen om als straatnaam te gaan gebruiken als voorvoegsel.

Het achtervoegsel hof was hierbij nog niet gekozen. De commissie opperde om het achtervoegsel erf te gaan gebruiken. Maar dat vond met niet zo'n goed idee, vooral niet omdat deze niet goed in de mond lag qua uitspraak met het voorvoegsel van kruiden.

Bij de maatschappelijke ontwikkelingen in de tweede helft van de jaren zeventig staat ook in de notulen van de straatnaamcommissie te lezen dat er modern gekozen moest worden in de naamgeving. Hierbij wilde men af van de achtervoegsels als weg, straat en laan.


    


De commissie vond het achtervoegsel hof de beste optie. Ook als tegenhanger van de straten in de wijk Den Oord, gelegen aan de westkant van de Lobbendijk. In de notulen staat te lezen dat men uit het woordenboek had overgenomen: 'hof = omheinde ruimte, tuin bv. de bloemen in de hof.'.

Hierin sloot dit achtervoegsel goed aan op het bedachten voorvoegsel van kruiden als Zuringhof en Boterbloemhof.


Oxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia Klavertjevier Oxalis tetraphylla of O. deppei of geluksklaver. Bron: Wikipedia KlavertjevierDe straatnamen verwijzen niet op de bouwstijl van de buurt uit die tijd. Dat is wat mensen soms nog wel eens denken. De Hoven heeft wel buurthofjes wat typerend is voor het bouwen en het denken van de jaren zeventig. Maar dat is dus niet het geval.

Het bouwproject werd De Lobben genoemd, een naam die gangbaar was tot maart 2012 toen de oude wijknaamgeving werd opgeheven. De naam verwijzend naar de Lobbendijk, heeft in ieder geval niets te maken met een gebied of perceel in de buurt van die naam.