Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Straatnamen Verdwenen Wegen 

(wijzigingen voorbehouden er kunnen geen rechten aan deze lijst ontleend worden)

Gebruik Ctrl + F voor het zoeken naar je straatnaam.

     

Overeenkomst tussen de gemeente Houten en de Nederlandse Spoorwegen tot aanpassing van de spoorwegovergang in de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) met in rood het percele op de spoorbaan dat dient aangepast te worden in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Rechts ervan ten oosten van de spoorlijn een gedeelte van het Loeriksezandpad wat tot 1997 heeft bestaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Overeenkomst tussen de gemeente Houten en de Nederlandse Spoorwegen tot aanpassing van de spoorwegovergang in de Staatslijn H (Utrecht-'s-Hertogenbosch) met in rood het percele op de spoorbaan dat dient aangepast te worden in de jaren zestig van de twintigste eeuw. Rechts ervan ten oosten van de spoorlijn een gedeelte van het Loeriksezandpad wat tot 1997 heeft bestaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


     


1.   Doornkade - De Doornkade was van oorsprong de oude verbindingsweg tussen het dorp Jutphaas in het westen, aansluitend op de kruising et de Heemsteedseweg en de Overeindseweg. Met in het oosten tot 1835 aansluitend geweest op de zichtas-laan van Heemstede. Die op zijn beurt weer aansloot op de Utrechtseweg.

In de zeventiende-eeuw komt de naam voor als de Heemsteder Doornwegh. Op een kaart van de ambachtsheerlijkheid Oud-Wulven kom de naam voor als Menweg.

In 1835 werd de Doornkade opgevolgd door de Nieuwe Zandweg, later Nieuweweg en nog wat later de Langeweg geheten.

De Doornkade was in zo'n slechte staat, dat de gemeentebesturen van Jutphaas (Nieuwegein) en Oud-Wulven besloten om een nieuwe weg aan-te-leggen.

Tussen ongeveer het jaar 1695 en het jaar 1718 waren de tuinen van Heemstede een grote toeristische attractie voor de elite van die tijd. De werken van kunstenaar Isaac de Moucheron laten zien dat het indrukwekkende tuinen zijn geweest, ook al was dit niet altijd waarheidsgetrouw.
De tuinen worden tussen 1691 en 16991 aangelegd in opdracht van Diederick van Veldhuysen die het kasteel in 1680 koopt. Hij is op dat moment een van de rijkste personen van Utrecht.
In 1685 koopt van Veldhuysen een stuk grond naast het kasteel en in 1690 een stuk grond in het verlengde van de bestaande tuin. Daarmee krijgen de tuinen een breedte van 300 meter en een lengte van 2000 meter. De tuinen beginnen bij de Heemsteedseweg en eindigen bij de huidige Utrechtseweg.

De tuinen van Heemstede bestonden uit een kleine tuin aan de zuidwestelijke kant en een lange tuin aan de noordoostelijke kant, die overging in een wildpark. Hier is een oprijlaan van 1800 meter naar de weg van Utrecht naar Houten.

De zo genoemde zicht-aslaan van Heemstede. Men denk veelal dat de laan van Heemstede de hoofdoprijlaan was. Maar in werkelijkheid betrof het een zicht-aslaan. De hoofdroute ging via de Heemsteedseweg.

In de periode tussen 1695 en 1718 sloot de Doornkade aan op deze laan. Tezamen met de Wulfsedijk.

Vanaf 1980 werd industrieterrein de Doornkade aangelegd. Vernoemd naar deze toenmalige kade , ten noorden van de Tuin van Heemstede.


Kadasterkaart van 1832 met naast de blauwe lijn de toenmalige Doorkade ten noorden van Heemstede. Bron: HISGIS Utrecht. Kadasterkaart van 1832 met naast de blauwe lijn de toenmalige Doorkade ten noorden van Heemstede. Bron: HISGIS Utrecht.


Zicht vanaf Google Streetview vanaf de Langeweg op het weiland waardoor de gele lijn aangeeft waar eens de Doornkade (weg) lag. Bron: Google Streetview. Zicht vanaf Google Streetview vanaf de Langeweg op het weiland waardoor de gele lijn aangeeft waar eens de Doornkade (weg) lag. Bron: Google Streetview.


Hulpkaart tekening van de vervallen percelen van de Doornkade (weg) en het in gebruik nemen van de Langeweg in 1835. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Hulpkaart tekening van de vervallen percelen van de Doornkade (weg) en het in gebruik nemen van de Langeweg in 1835. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


     

Gezicht op de Steenwaard in uiterwaarden bij de rivier de Lek in Tull en 't Waal in 2021. Op de achtergrond de Culemborgse Spoorbrug. Foto: Sander van Scherpenzeel. Gezicht op de Steenwaard in uiterwaarden bij de rivier de Lek in Tull en 't Waal in 2021. Op de achtergrond de Culemborgse Spoorbrug. Foto: Sander van Scherpenzeel.


"Uitweg, Tiendweg, Groenedijkje, Wereldschraag of Heyzeeyck naast de Warmoesgraaf gelegen'. De gele lijn ingetekend waar eens het dijkje in Oud-Wulven lag. Bron: Google Maps, Sander van Scherpenzeel, HUA.


      

  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (1). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (2). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (3). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (4). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (5). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (6). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (7). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (8). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (9). Foto: Sander van Scherpenzeel.
  • Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017 (10). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Koedijk en de brug over de ..wetering met daarop de Hoonkade in de periode 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Zicht op de Koedijk en de brug over de ..wetering met daarop de Hoonkade in de periode 1980-1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Vuilcop met links het Amsterdam-Rijnkanaal (gem. Houten) en rechts het bedrijfsterrein Het Klooster (gem. Nieuwegein). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Vuilcop met links het Amsterdam-Rijnkanaal (gem. Houten) en rechts het bedrijfsterrein Het Klooster (gem. Nieuwegein). Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..2.   Hoonkade - (Hoenkade, 1756)

De Hoonkade was een verbinding tussen de Koedijk aansluitend in het noorden. Lopend in westelijke richting aansluitend op de Vuilcop in Vreeswijk (Nieuwegein). De kade liep langs de Hoonwetering, een wetering die het overtollige water uit de Hoonpolder afvoerde in westelijke richting via de Houtensewetering op de Vaartsche Rijn in het westen.

De naam van de Hoonkade en Hoonpolder verwijst naar het Oud-Hollandse woord Honen, wat vernederend, of laag over iemand doen. Dus in landschappelijk context betekend laag gelegen land.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met linksonder de rijksweg A27 over het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven De Staart. Naast de rijksweg de Knoesterweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met linksonder de rijksweg A27 over het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven De Staart. Naast de rijksweg de Knoesterweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Vuilcop met links het Amsterdam-Rijnkanaal (gem. Houten) en rechts het bedrijfsterrein Het Klooster (gem. Nieuwegein), Middenboven de Houtensebrug onder de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Vuilcop met links het Amsterdam-Rijnkanaal (gem. Houten) en rechts het bedrijfsterrein Het Klooster (gem. Nieuwegein), Middenboven de Houtensebrug onder de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de Vuilcop en vroegere Hoonkade op het grondgebied van Nieuwegein. Links bedrijfsterrein Het Klooster. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het oosten op de Vuilcop en vroegere Hoonkade op het grondgebied van Nieuwegein. Links bedrijfsterrein Het Klooster. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


    

Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op de rijksweg A27 richting het zuiden (naar links) met de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven het bedrijfsterrein Het Klooster, gem. Nieuwegein. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op de rijksweg A27 richting het zuiden (naar links) met de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven het bedrijfsterrein Het Klooster, gem. Nieuwegein. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op De Staart met boven de rijksweg A27 op de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noordoosten op De Staart met boven de rijksweg A27 op de Houtensebrug over het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


     

Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop in de gemeente Nieuwegein in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop in de gemeente Nieuwegein in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de Kromme Rijn bij Werkhoven. Bron: onbekend. Gezicht op de Kromme Rijn bij Werkhoven. Bron: onbekend.


     

Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de Vuilcop in de gemeente Nieuwegein voor 1962 nog onderdeel geweest van de gemeente Houten. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noorden op de Vuilcop in de gemeente Nieuwegein voor 1962 nog onderdeel geweest van de gemeente Houten. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het noorden op De Staart met midden onder de Carpoolplaats Houten en diagonaal het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven richting het zuiden de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noorden op De Staart met midden onder de Carpoolplaats Houten en diagonaal het Amsterdam-Rijnkanaal. Linksboven richting het zuiden de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de rijksweg A27 met links bedrijfsterrein Het Klooster rechtsboven het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuiden op de rijksweg A27 met links bedrijfsterrein Het Klooster rechtsboven het Amsterdam-Rijnkanaal. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


      


3.   Houtenseweg -


Gezicht op de weilanden aan de Houtenseweg te Utrecht, waar de toekomstige wijk Lunetten gebouwd zal worden. Links een bord verboden vuil te storten met daarbij een autowrak in 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 58670. Gezicht op de weilanden aan de Houtenseweg te Utrecht, waar de toekomstige wijk Lunetten gebouwd zal worden. Links een bord verboden vuil te storten met daarbij een autowrak in 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 58670.


       


Tekening van het dorp Houten in het jaar 1737. Bron en maker onbekend. Tekening van het dorp Houten in het jaar 1737. Bron en maker onbekend.              

Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Bron: Wikimedia Commons. Zicht op de Vuilcop (gem. Nieuwegein), Hoonkade (gem. Houten <1962) bij bedrijventerrein Het Klooster in 2017. Bron: Wikimedia Commons.


  

Het Loerikse Zandpad in oostelijke richting gezien in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Het Loerikse Zandpad in oostelijke richting gezien in 1996. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Fragment van hulpkaart uit het kadaster van de Loerikseweg rond 1900 waar heden het Heemraadserf en het Stationserf is rechts Loerikseweg/Beusichemseweg is een gele weg parallel lopend aan de weg te zien. Niet meer geel ingetekend. als zijn het Loerikse Zandpad niet meer ingebruik als weg is ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: Kadasterarchiefviewer. Fragment van hulpkaart uit het kadaster van de Loerikseweg rond 1900 waar heden het Heemraadserf en het Stationserf is rechts Loerikseweg/Beusichemseweg is een gele weg parallel lopend aan de weg te zien. Niet meer geel ingetekend. als zijn het Loerikse Zandpad niet meer ingebruik als weg is ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: Kadasterarchiefviewer.


Fragment van Du Rooy kaart uit 1690 waarop de wegen om het dorp Houten staan aangegeven. Ook het Loerikse Zandpad en de Kon. Julianastraat. Bron: onbekend. Fragment van Du Rooy kaart uit 1690 waarop de wegen om het dorp Houten staan aangegeven. Ook het Loerikse Zandpad en de Kon. Julianastraat. Bron: onbekend.


        

Kadasterkaart uit janauri 1918 waarop in de rode lijnen staat aangeduid de te rooijen bomen langs de provincialeweg (Houten-Beusichemse Veer) ter hoogte van wat nu het Heemraadserf en de Loerikseweg is. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat te Utrecht. Kadasterkaart uit janauri 1918 waarop in de rode lijnen staat aangeduid de te rooijen bomen langs de provincialeweg (Houten-Beusichemse Veer) ter hoogte van wat nu het Heemraadserf en de Loerikseweg is. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat te Utrecht.


     

Fragment van het kadasterkaart van het Fokspad tussen de Leedijk en de Beusichemseweg. Bron: Kadasterarchiefviewer. Fragment van het kadasterkaart van het Fokspad tussen de Leedijk en de Beusichemseweg. Bron: Kadasterarchiefviewer.


Kadasterkaartje van de Loerikseweg/Beusichemseweg rond 1900-1920 met ten zuiden daarvan de percelering het Loerikse Zandpad in blauw gearceerd. Bron: Reionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Kadasterkaartje van de Loerikseweg/Beusichemseweg rond 1900-1920 met ten zuiden daarvan de percelering het Loerikse Zandpad in blauw gearceerd. Bron: Reionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Kadasterkaartje van het dorp Houten uit december 1919 waarbij op perceelnummer: 1107 nog een heel klein stukje van het Loerikse Zandpad aanwezig is. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat in Utrecht. Kadasterkaartje van het dorp Houten uit december 1919 waarbij op perceelnummer: 1107 nog een heel klein stukje van het Loerikse Zandpad aanwezig is. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat in Utrecht.


    

Een inventarisatie kadasterkaart van de gemeente Houten rond 1932 van gronden en huizen die aan het Loeriksezandpad ten oosten van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch lagen. Kaart werd gemaakt inventarisatie werd gedaan omdat bewoners zich beklaagde over het illegaal innemen van stukjes zandpad door aanwonende die het voor eigen doeleinde gingen gebruiken. Of het aan te kopen of kadastraal over te laten schrijven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Een inventarisatie kadasterkaart van de gemeente Houten rond 1932 van gronden en huizen die aan het Loeriksezandpad ten oosten van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch lagen. Kaart werd gemaakt inventarisatie werd gedaan omdat bewoners zich beklaagde over het illegaal innemen van stukjes zandpad door aanwonende die het voor eigen doeleinde gingen gebruiken. Of het aan te kopen of kadastraal over te laten schrijven. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op 30 april van het jaar 1930 kwam de gemeenteraad van de gemeente Houten overeen dat twee percelen van het Loerikse Zandpad/Fokspad zouden worden vervreemd uit het gemeelijke onroerend goed. Twee jaar later in 1932 zou het Fokspad verkocht worden aan een particulier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op 30 april van het jaar 1930 kwam de gemeenteraad van de gemeente Houten overeen dat twee percelen van het Loerikse Zandpad/Fokspad zouden worden vervreemd uit het gemeelijke onroerend goed. Twee jaar later in 1932 zou het Fokspad verkocht worden aan een particulier. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


      

Bouwvergunning ingediend bij de Provinciale Waterstaat om dichtbij de provincialeweg van de Loerikseweg te bouwen. In rood gearceerd gebouwtje met ten zuiden daarvan de smalle strook het Loerikse Zandpad in 1900-1915. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht. Bouwvergunning ingediend bij de Provinciale Waterstaat om dichtbij de provincialeweg van de Loerikseweg te bouwen. In rood gearceerd gebouwtje met ten zuiden daarvan de smalle strook het Loerikse Zandpad in 1900-1915. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht.4.   Loeriksezandpad -


Op 5 juli 1932 verkocht de gemeente Houten een stuk van het Loerikse Zandpad wat ook wel het Fokspad werd genoemd naar de boerderijen de Lage Fox en de Hoge Fox in de buurt gelegen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Op 5 juli 1932 verkocht de gemeente Houten een stuk van het Loerikse Zandpad wat ook wel het Fokspad werd genoemd naar de boerderijen de Lage Fox en de Hoge Fox in de buurt gelegen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Kadasterkaartje van de provincialeweg Houten - Beusichemse Veer uit januari 1918 waarbij toestemming wordt gevraagd om een gedeelte aan bosschage aan de kant van de weg te mogen rooijen. Ten zuiden van de weg nog in de percelering het Loerikse Zandpad nog goed zichtbaar. Parallel lopend aan de Lerikseweg. Het Loerikse Zandpad wat er nog was ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht. Kadasterkaartje van de provincialeweg Houten - Beusichemse Veer uit januari 1918 waarbij toestemming wordt gevraagd om een gedeelte aan bosschage aan de kant van de weg te mogen rooijen. Ten zuiden van de weg nog in de percelering het Loerikse Zandpad nog goed zichtbaar. Parallel lopend aan de Lerikseweg. Het Loerikse Zandpad wat er nog was ten westen van de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht.


      

Fragment van een minuutkadasterkaart van het dorp Houten, sectie A uit oktober 1885 waarbij de oranje lijn nog een gedeelte van het westelijke uiteinde van het Loerikse Zandpad bij het dorp Houten uitkwam. Tegenwoordig ter hoogte van de Schoolstraat. Bron: onbekend. Fragment van een minuutkadasterkaart van het dorp Houten, sectie A uit oktober 1885 waarbij de oranje lijn nog een gedeelte van het westelijke uiteinde van het Loerikse Zandpad bij het dorp Houten uitkwam. Tegenwoordig ter hoogte van de Schoolstraat. Bron: onbekend.


Op 20 februari 1931 werd aan de Provinciale Waterstaat van Utrecht toestemming gevraagd voor het dempen van een greppelsloot onder de Loerikseweg (Beusichemseweg) (Houten-Beusichemseveer ten zuiden van de weg vanaf midden rechts is in geel gearceerd nog een gedeelte van het Loerikse Zandpad te zien achter de armenwoningen van Houten. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht. Op 20 februari 1931 werd aan de Provinciale Waterstaat van Utrecht toestemming gevraagd voor het dempen van een greppelsloot onder de Loerikseweg (Beusichemseweg) (Houten-Beusichemseveer ten zuiden van de weg vanaf midden rechts is in geel gearceerd nog een gedeelte van het Loerikse Zandpad te zien achter de armenwoningen van Houten. Bron: HUA, archief Provinciale Waterstaat van Utrecht.


Kadasterkaartje met de omgeving van de Loerikseweg ter hoogte van de Heemraadserf/Stationserf met ten zuiden van de weg parallel gelegen het Loerikse Zandpad in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Kadasterkaartje met de omgeving van de Loerikseweg ter hoogte van de Heemraadserf/Stationserf met ten zuiden van de weg parallel gelegen het Loerikse Zandpad in 1930. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


       

Kadasterkaart (fragment) van het dorp Houten met het noorden rechts en het westen bovenaan. Met in perceel 982 linksboven van het blauw gearceerde gedeelte van de R.K. Kerk in 1900 de gebouwde R.K. Lagere school precies op het tracé van het Loerikse Zandpad. Bron: onbekend. Kadasterkaart (fragment) van het dorp Houten met het noorden rechts en het westen bovenaan. Met in perceel 982 linksboven van het blauw gearceerde gedeelte van de R.K. Kerk in 1900 de gebouwde R.K. Lagere school precies op het tracé van het Loerikse Zandpad. Bron: onbekend.


             

Gezicht op de Houtenseweg te Utrecht; vanuit het zuiden met op de achtergrond de studentenflat Ina Boudier-Bakkerlaan (links) in 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 58673. Gezicht op de Houtenseweg te Utrecht; vanuit het zuiden met op de achtergrond de studentenflat Ina Boudier-Bakkerlaan (links) in 1973. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 58673.


        


5.   Marsdijk -


De Marsdijk in de gemeente Bunnik in westelijke richting gezien ter hoogte van het Fectio/Vechten terrein. Foto: Sander van Scherpenzeel. De Marsdijk in de gemeente Bunnik in westelijke richting gezien ter hoogte van het Fectio/Vechten terrein. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    

Het klompenpad ten noorden van de Marsdijk in de gemeente Bunnik ter hoogte van het Fectiopad in westelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het klompenpad ten noorden van de Marsdijk in de gemeente Bunnik ter hoogte van het Fectiopad in westelijke richting gezien. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Kaart (fragment) van het gebied tussen de Schalkwijkse Wetering en de weg naar Houten, met weergave van een aantal wegen. Met rechts ingetekend de Laan van Vuylcop in ca. 1780, gelegen tussen Schonauwenseweg (Schonauwensche Zandpad) en de Kaaidijk. Maker onbekend. Bron: Het Utrechts Archief, TA, catalogusnummer: 190. Kaart (fragment) van het gebied tussen de Schalkwijkse Wetering en de weg naar Houten, met weergave van een aantal wegen. Met rechts ingetekend de Laan van Vuylcop in ca. 1780, gelegen tussen Schonauwenseweg (Schonauwensche Zandpad) en de Kaaidijk. Maker onbekend. Bron: Het Utrechts Archief, TA, catalogusnummer: 190.


Kadasterkaart van de gemeente Houten met de Trip met bovenaan de Laan van Vuylcop. Bron: Kadasterarchiefviewer. Kadasterkaart van de gemeente Houten met de Trip met bovenaan de Laan van Vuylcop. Bron: Kadasterarchiefviewer.


In geel gearceerd de laan van Vuylcop in de gemeente Schonauwen in 1832. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de laan van Vuylcop in de gemeente Schonauwen in 1832. Bron: HISGIS Utrecht.


         

Kasteel Vuylcop in Schalkwijk aan het Neereind getekend door H.D. Winter in 1743. Bron: onbekend. Kasteel Vuylcop in Schalkwijk aan het Neereind getekend door H.D. Winter in 1743. Bron: onbekend.7.     Oprijlaan van Vuylcoop -

(De Groote Laan van Vuylkoop)


Verkoopadvertentie van kasteel Vuylkoop die per veiling op 27 februari 1872 onder de veiling werd gebracht. Waarbij ook De Grote Laan van Vuylvoop werd verkocht. Bron: Delpher.nl. Verkoopadvertentie van kasteel Vuylkoop die per veiling op 27 februari 1872 onder de veiling werd gebracht. Waarbij ook De Grote Laan van Vuylvoop werd verkocht. Bron: Delpher.nl.


     

Kaart uit 1640 waarop de kasteeltoren Vuylcop is ingetekend. Naar de hand van J. van Diepenem. Bron: Het Utrechts Archief, T220, Invt. 425, F. 35. Kaart uit 1640 waarop de kasteeltoren Vuylcop is ingetekend. Naar de hand van J. van Diepenem. Bron: Het Utrechts Archief, T220, Invt. 425, F. 35.Fragment van een kaart van landerijen onder Schonauwen waarop de landerijen van het Utrechtse kapittel van St. Pieter op staan ingetekend maar ook de vroegst bekende intekening van kasteel Vuylcop gelegen aan de zuidzijde van de Schalkwijksewetering en Neereind 29. Bron: Het Utrechts Archief, kapittel St. Pieter, kaartboek. Fragment van een kaart van landerijen onder Schonauwen waarop de landerijen van het Utrechtse kapittel van St. Pieter op staan ingetekend maar ook de vroegst bekende intekening van kasteel Vuylcop gelegen aan de zuidzijde van de Schalkwijksewetering en Neereind 29. Bron: Het Utrechts Archief, kapittel St. Pieter, kaartboek.


De poortwachterswoning van Oud-Wulven aan de Utrechtseweg nr. 19. Ooit toegang tot de noordelijk oprijlaan van Oud-Wulven in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. De poortwachterswoning van Oud-Wulven aan de Utrechtseweg nr. 19. Ooit toegang tot de noordelijk oprijlaan van Oud-Wulven in de jaren tachtig van de twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


    


6.   Oprijlanen van Oud Wulven -

(Eierdijkje Noordelijk Laantje)


Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Utrechtseweg met links het kassencomplex van Jongerius onder en rechts het bedrijfsterrein Doornkade. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het westen op de Utrechtseweg met links het kassencomplex van Jongerius onder en rechts het bedrijfsterrein Doornkade. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


     

Luchtfoto gezien vanuit het noorden met de Utrechtseweg en het kassencomplex van Jongerius in Oud-Wulven tussen de Utrechtseweg en de Oud Wulfseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noorden met de Utrechtseweg en het kassencomplex van Jongerius in Oud-Wulven tussen de Utrechtseweg en de Oud Wulfseweg. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


 

      

E-mailen
Info