Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Voordrachten


Voordrachten over de straatnaamgeving/geschiedenis in de gemeente Houten

Wilt u als school, buurtvereniging, vriendenkring, bedrijf of kerk meer weten over de straatnaamgeving of geschiedenis in de gemeente Houten, dan bent u bij ons aan het juiste adres. Wij kunnen u namelijk (bijna) alles vertellen over de wijk- en straatnaamgeving in Houten en de namen van watergangen die in Houten gelegen zijn. Of over de algemene geschiedenis van Houten en de Kromme-Rijnstreek. 

Ook kunnen wij bij uw buurthuis, school, bedrijf of kerkelijke instelling langskomen om een voordracht naar uw wens te geven. Op locaties in het Oude Dorp of elders in Houten zijn er zeker mogelijkheden.

De voordrachten hebben over het algemeen een duur van twintig minuten tot een half uur.

Voor meer informatie mail ons via het contactformulier en vraag naar de voorwaarden.


 

Romeinse Villa het Oude Dorp, voorjaar 2017


Speurtocht door het Oude Dorp in Houten.

Ik ben Kees Hagt en ik ben begin dit jaar als leerkracht begonnen op basisschool Het Mozaïek in Houten. Ik besloot om mijn verjaardag met mijn groep 6 te vieren met een speurtocht. In Nieuwegein, waar ik de afgelopen jaren gewerkt heb, deed ik ieder jaar met mijn groep een speurtocht in Vreeswijk met vragen over de geschiedenis van dit dorp. In Houten leek het mij leuk om zo’n zelfde speurtocht te maken, maar dan over het Oude Dorp. Toen ik bij mijn collega’s navroeg wie ik zou kunnen benaderen om meer te weten te komen over de geschiedenis van het Oude Dorp, kwamen ze met de naam Sander van Scherpenzeel.

Het contact was snel gemaakt en we maakten een afspraak. Sander wilde me wel helpen aan historische foto’s van het dorp en wilde ook wel een plattegrond maken met plekjes waar iets over te vertellen viel.

Mijn idee was om de speurtocht te laten voorbereiden door een viertal kinderen. Sander is met deze kinderen (Fons, Fedde, Tycho en Silvan) en twee ouders op stap gegaan om eerst de bestaande speurtocht in Vreeswijk te lopen om ideeën op te doen. Daarna is hij op een andere dag met hetzelfde groepje kinderen en een andere ouder naar het Oude Dorp gegaan om een route te bedenken en opdrachten op te stellen.


Op stap met Fedde, Silvan, Fons en Tycho en Sander. Op stap met Fedde, Silvan, Fons en Tycho en Sander.De kinderen hebben één en ander op school uitgewerkt. Op de dag van mijn verjaardag heeft Sander op een plek in de route aan ieder passerend groepje iets verteld over de fundamenten van de Romeinse villa die bij de kerk gevonden zijn. Het was al met al een heel geslaagde activiteit die zonder de inbreng en inzet van Sander nooit zo’n succes geworden was.


Sander vertelt over de Romeinse villa. Sander vertelt over de Romeinse villa.Straatnamen Castellum, voorjaar 2016


In april 2016 heb ik voor Daltonschool De Plantage in Houten Zuid voor groep 6 een interactieve lezing gehouden op het digibord over de straatnamen van Castellum, aan de hand van een zelf gemaakte PowerPoint presentatie. 

Naomi Calis, leerkracht OBS De Plantage Houten
 


'Op maandag 11 april 2016 kwam Sander van Scherpenzeel een gastles geven aan groep 6. 
 Zijn les was de opening voor ons project rondom de Romeinen. Sander wist ons veel te 
vertellen over de link tussen de straatnamen in Houten Castellum en de Romeinen. Hierdoor 
werd de kennis gekoppeld aan de belevingswereld van de leerlingen. Na een korte 
introductie over wie hij was begon hij met zijn les.

Hij betrok de leerlingen door vragen te stellen en had zijn les goed voorbereid. Afsluitend was er de mogelijkheid om vragen te stellen en hier maakten de leerlingen goed gebruik van. Het leukste was misschien wel dat de leerlingen de kennis van de gastles gebruikt hebben in hun eindpresentaties. Na de gegeven les nam Sander rustig de tijd om bij de leerlingen langs te gaan terwijl zij bezig 
waren met de voorbereidingen voor het project. Het was kortom een zeer geslaagde 
opening dankzij Sander.'


Voorbeeld van een dia waarop een uitleg van de straatnamen in Houten Castellum wordt uitgelegd. Foto: St. Houtense Hodoniemen.

Voorbeeld van een dia waarop een uitleg van de straatnamen in Houten Castellum wordt uitgelegd. Foto: St. Houtense Hodoniemen.Straatnamen Castellum, zomer 2015


Over de straatnamen van de wijk Castellum heb ik in het voorjaar van 2015 een lezing gegeven aan de schoolkinderen van de Houtense montessorischool. Op een ochtend kwamen de schoolkinderen in Castellum op de fiets bij mij langs en gaf ik op de Piazza uitleg  over de straatnamen van deze wijk. Aan de hand van plaatjes met daarop Romeinse onderwerpen en voorwerpen liet ik de kinderen zien wat de betekenis is van bepaalde straatnamen in Castellum. Ook betrek ik de kinderen door middel van vragen interactief bij mijn voordracht.


  E-mailen
Info