Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Van Brienen van de Groote Lindt,
Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond,
Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein
Familie Van Brienen van de Groote Lindt, Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond, Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein. Bron: Wikipedia.nlFamilie Van Brienen van de Groote Lindt, Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond, Tiengemeten, Brienenoord en Wezenstein. Bron: Wikipedia.nl


 

Naambetekenis

Stad aan 't Haringvliet. prent uit 1793 van Ollefen & Bakker.Stad aan 't Haringvliet. prent uit 1793 van Ollefen & Bakker.In Nederland waren twee adellijke takken Van Brienen. Een Wageningse tak en aagse/Wassenaarse tak. Het tot nu nooit bewezen dat deze twee familie takken gerelateerd waren aan elkaar.Van Brienen

Plattegrond uit de Kuypers atlas van 1867 van de gemeente Zwijndrecht en omgeving. Met erop ingetekend de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt.Plattegrond uit de Kuypers atlas van 1867 van de gemeente Zwijndrecht en omgeving. Met erop ingetekend de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt.De familienaam is afkomstig van het Duitse stadje Brienen gelegen in de Duitse deelstaat Noordrijn-Westfalen in het westen van Duitsland. Bij de grens met Nederland, gelegen ten zuidoosten van de Nederlandse dorpen Lobith en Spijk en ten noorden van de Duitse stad Kleef.

De plaatsnaambetekenis van de naam Brienen of zoals in vakjargon gezegd de toponymische betekenis van Brienen is vermoedelijk het oud Duits voor: vestigingsplaats bij de nieuw gegraven haven.

Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt kocht op dinsdag 4 december 1781 ten overstaan van Haagse notaris Johannes Ebbe de ambachtsheerlijkheid De Groote Lindt aan, gelegen in Zwijndrecht vlakbij Rotterdam en Dordrecht. Vanaf toen ging Willem Joseph als Heer van De Groote Lindt zich noemen als zijnde Van Brienen van de Groote Lindt.Wapen de De Groote Lindt


In de regio van Zwijndrecht zijn de kleine ambachtsheerlijkheden De Kleine-, en De Grote Lindt gelegen.

De bedijking van de Zwijndrechtse Waard werd in 1331 in gang gezet door Hendrik van Brederode. Hij bepaalde dat iedereen die meer dan 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, deze de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard zou krijgen. Hierop besloot een achttal personen de bedijking te financieren. Zij kregen daarop allen 1/8 deel van de waard in leen.


Wapen Groote Lindt, I : Bij besluit van de Raad van Adel van 24 december 1817 vastgesteld. Wapen Groote Lindt, I : Bij besluit van de Raad van Adel van 24 december 1817 vastgesteld. "Van sijnople ( smaragdgroene kleur) beladen met 3 sautoirs (sieraad,bv. ridderorde) van zilver, geplaatst 2 en 1." In 1857 worden Heer Oudelands Ambacht en Kijfhoek toegevoegd, in 1881 wordt de gemeente Groote Lindt opgeheven en gaat deel uit maken van Zwijndrecht. Bron: Wikipedia Groote Lindt.Deze 8 personen waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen Ambacht verkreeg en tenslotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd. Waar het wapen vandaan komt is niet duidelijk.

De drie kruisjes zouden duiden op een relatie met Strijen. Al voor de bedijking was er sprake van een heerlijkheid ter plaatse. Deze was in bezit van Daniel van de Merwede (een afstammeling van Van Strijen), rond 1200. Zijn afstammelingen noemden zich Van de Lindt en bleven in bezit van de heerlijkheid tot in de 16e eeuw. Het wapen wordt in ieder geval in de loop der 17e en 18e eeuw gevoerd als heerlijkheidswapen.

In 1632 stonden er 34 huizen in Groote Lindt. Een eeuw later zijn dat er 52 en een steenplaats, aan de Veersedijk. Bron: swaen.org


Kaart van een nieuw te bouwen wijk in Haarlem ten oosten van de Leidsche Vaart een nieuwe weg moet aangelegd worden over de grond van Graaf Alsace of Prins d'Henin. De van Hoogendorp straat zou hier worden doorgetrokken. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Westerwoudt.Kaart van een nieuw te bouwen wijk in Haarlem ten oosten van de Leidsche Vaart een nieuwe weg moet aangelegd worden over de grond van Graaf Alsace of Prins d'Henin. De van Hoogendorp straat zou hier worden doorgetrokken. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Westerwoudt.


     


De gemeente werd ook wel 'Groote Lindt en Dortmond' genoemd. Die laatste naam is ook als Dortmondt gespeld geweest.


Kaart van landerijen en straten bij het dorp Strijen (Hoeksche Waard, Prov. Zuid-Holland) en de polder het Land van Esch. Percelen land in eigendom van Graaf Alsace of Prins d'Henin wonend in zijn kasteel Bourlemont in de Franse Vogezen. Bron: Stasarchief Amsterdam, Westerwoudt.Kaart van landerijen en straten bij het dorp Strijen (Hoeksche Waard, Prov. Zuid-Holland) en de polder het Land van Esch. Percelen land in eigendom van Graaf Alsace of Prins d'Henin wonend in zijn kasteel Bourlemont in de Franse Vogezen. Bron: Stasarchief Amsterdam, Westerwoudt.


    

Oudere vermeldingen

1329 den goede in die Linde, 1330 in die Linde, 1475-1476 Duvelkerck et dicitur esse die Lijnde submerse sunt, 1480-1481 Die Lijnde alias Duvelkerck, 1573 Lijnde, 1639 Lynde, 1846 "de Groote Lindt, ook wel de Groote Lind gespeld en oudtijds Lindekerke geheeten".

Naamsverklaring

De nederzetting is genoemd naar de ligging in de polder Groote Lindt, die op zijn beurt is genoemd naar het middeleeuwse riviereiland Linde. Misschien oorspronkelijk een waternaam Linde, ontstaan uit het Germaanse linþja-* 'langzaam, zachtjes stromend', verwant met het Nieuwnederlandse lenig en het Middelnederlandse linde 'kalm, zacht, week', vergelijk Linschoten. Een andere verklaring gaat uit van linde 'aanlegplaats', vergelijk het Oudhoogduitse lentî 'landingsplaats' en zie Lent.

Slechts anecdotische waarde heeft Van der Aa die meent dat de polders hier in het jaar 1331 werden bedijkt en genoemd naar een zekere Van der Linden, de stichter van de kerk in het dorp dat toen Lindekerke werd genoemd. Later werd het ambacht gesplitst in Groote Lindt en Kleine Lindt. 1481 Duvelkerck bevat de waternaam Devel, waarvoor zie Dubbeldam.

Huis van Brienen te Amsterdam aan de Herengracht 284 in 2017. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 14666-65879.Huis van Brienen te Amsterdam aan de Herengracht 284 in 2017. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 14666-65879.Willem Josephus baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren 31 december 1760, te Amsterdam en overleden 10 oktober 1839, te Wassenaar.Willem Josephus baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren 31 december 1760, te Amsterdam en overleden 10 oktober 1839, te Wassenaar.Dat geldt dan kennelijk ook voor deze verklaring op: "Groote Lindt is vernoemd naar N. van de Lindt, een van de acht mensen die na een oproep door Hendrik van Brederode in 1331 een deel van de inpoldering van de Zwijndrechtse waard financierden. Ieder die minimaal 1/16 aandeel van de kosten van de nieuwe waard voor zijn rekening zou nemen, zou de titel Ambachtsheer van een gedeelte van de waard krijgen.

De acht personen die daarop reageerden waren: Heer Schobbeland van Zevenbergen, die het gebied rond het huidige Zwijndrecht verkreeg; N. van de Lindt, naar wie de Groote en Kleine Lindt zijn genoemd; Heer Oudeland, naar wie Heer Oudelands Ambacht is genoemd; Jan van Roozendaal, die Heerjansdam verkreeg; Daniel en Arnold van Kijfhoek; Claes van Meerdervoort; Adriaan van Sandelingen, die Sandelingen-Ambacht verkreeg en ten slotte Zeger van Kijfhoek, wiens zoon Hendrik Ido ambachtsheer werd." Bron: plaatsengids.nl/groote-lindt

De namen van de ambachtsheerlijkheden De Groote Lindt en De Kleine Lindt stammen af van de oorspronkelijke grote van beide ambachtsheerlijkheden.

De letterlijk betekenis van de achternaam Van Brienen van de Groote Lindt is:

Van Vestingsplaats bij de nieuw gegraven watergang van De Groote Ambachtsheerlijkheid/zachtjes stromend water?


De intocht van Napoleon te Amsterdam, 9 oktober 1811 door Mattheus Ignatius van Bree. schilderij; Linnaeusstraat; geschiedenis Amsterdam; Linnaeusstraat; Bonaparte, Napoleon; D'Alphonse, baron; Chassedeloup; Brienen, Willem Joseph van; Brouwer Joachimsz., Jan; Brun, Jan le; Changuion, Daniel; Charlé, Petrus Paulus; Eijs, Jan Nicolaas van; Gales, H.J.; Gelder de Neufville, David Mattheus van; Gogel, Isaac J.A.; Hodshon, Jan; Huydecoper van Maarsseveen, Joan; Meijnts, Anthony; Molitor; Moncey, Maarschalk; Oudinot; Pelichy de Lichtevelde; Roustan; Sande, Gerrit van; Scholten van Oud-Haarlem, W.; Stuers, Joseph de; Vereul, Abraham; Verheijen, J.J.; Voombergh, Willem Hendrik. Bron: Wikipedia Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt.De intocht van Napoleon te Amsterdam, 9 oktober 1811 door Mattheus Ignatius van Bree. schilderij; Linnaeusstraat; geschiedenis Amsterdam; Linnaeusstraat; Bonaparte, Napoleon; D'Alphonse, baron; Chassedeloup; Brienen, Willem Joseph van; Brouwer Joachimsz., Jan; Brun, Jan le; Changuion, Daniel; Charlé, Petrus Paulus; Eijs, Jan Nicolaas van; Gales, H.J.; Gelder de Neufville, David Mattheus van; Gogel, Isaac J.A.; Hodshon, Jan; Huydecoper van Maarsseveen, Joan; Meijnts, Anthony; Molitor; Moncey, Maarschalk; Oudinot; Pelichy de Lichtevelde; Roustan; Sande, Gerrit van; Scholten van Oud-Haarlem, W.; Stuers, Joseph de; Vereul, Abraham; Verheijen, J.J.; Voombergh, Willem Hendrik. Bron: Wikipedia Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt.Adelverheffing


De stamreeks begint met de uit Amersfoort afkomstige Antonie van Brienen die in 1656 apotheker was in Rotterdam. Diens zoon vestigde zich als geneesheer in Leiden en zijn kleinzoon Wilhelmus (1697-1770) werd in 1732 poorter van Amsterdam en de stichter van de handelsfirma Willem van Brienen & Zoon.

Een zoon van de laatste, Willem Joseph (1760-1839) werd op 23 oktober 1811 verheven tot baron de l'Empire door keizer Napoleon, en werd op 9 december 1814 benoemd in de ridderschap van Holland. Op 12 januari 1825 volgde een verlening van de titel van baron bij eerstgeboorte en op 26 oktober 1835 erkenning van de titel van baron op allen. Bron: Wikipedia Van Brienen (I).Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt

Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt.Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt.Arnoud Willem baron van Brienen van Groote Lindt (Amsterdam, gedoopt 5 april 1783 - Den Haag, 26 oktober 1854), heer van De Groote Lindt, Dortsmond, Stad aan 't Haringvliet en Wezenstein, was een Nederlandse, rooms-katholieke notabele, koopman en politicus. Hij speelde een grote maatschappelijke rol gedurende de eerste helft van de negentiende eeuw.


Overlijdensadvertentie van Arnold (Arnoud) Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit oktober 1854. Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van Arnold (Arnoud) Willem baron van Brienen van de Groote Lindt uit oktober 1854. Bron: Delpher.nl.Zijn vader was de politicus Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt, zijn moeder Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Hij huwde op 5 maart 1813 met Angelica Louise van Wijckerslooth van Grevenmachern (1795-1816), lid van de familie De Wijkerslooth, met wie hij een zoon en een dochter kreeg.

Zij overleed echter in 1816. Hij hertrouwde op 18 mei 1825 met Carolina Francisca Josephina van Brouckhoven van Bergeyck (1802-1846), uit dit huwelijk werden drie zoons en een dochter geboren.De oudste zoon Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt, ook genoemd Willem Diederik Arnoud Maria, is van alle kinderen het meest bekend geworden.


   

Politieke Loopbaan   


Twintig jaar lang, van 1820 tot 1840, was Arnoud Willem baron van Brienen kamerheer van koning Willem I, en daarna nog eens negen jaar voor diens zoon koning Willem II. Daarnaast was hij van 20 oktober 1840 tot 13 februari 1849 lid van de Eerste Kamer, lid van de stedelijke raad van Amsterdam van 1822 tot 1851 en lid van de Provinciale Staten van Noord-Holland van 1849 tot 1850.


Willem Joseph baron van Brienen van de Groote LindtWillem Joseph baron van Brienen van de Groote LindtHij speelde een belangrijke rol bij de stemming over de liberale grondwet van Thorbecke in 1848. Toen de stemmen staakten, werd Van Brienen op het laatste moment door koning Willem II overgehaald om toch voor de grondwetswijziging te stemmen, waarna de nieuwe grondwet aangenomen kon worden.


  

Handen en Wandel

Zicht op landgoed Clingendael in de 19e eeuw met de ontworpen tuin van J.D. Zocher. Bron: Bijzondere Collecties Leiden - Geheugen.delpher.nl.Zicht op landgoed Clingendael in de 19e eeuw met de ontworpen tuin van J.D. Zocher. Bron: Bijzondere Collecties Leiden - Geheugen.delpher.nl.De baron, als koopman van de firma Van Brienen & Zoon in Amsterdam woonachtig aan de Keizersgracht en later als politicus in Den Haag wonende te Huize Clingendael op het landgoed Clingendael, kocht in 1839 de buitenplaats Oosterbeek, gelegen ten oosten van Clingendael. In zijn opdracht voltooiden de zoon en kleinzoon van de beroemde landschapsarchitect Zocher de transformatie van het gebied naar een weelderige landschapsarchitectuur.

Als heer van Dortsmond beschikte reeds zijn vader over de visprivileges in de omgeving van Dordrecht. De rechten werden verpacht aan verschillende partijen. In 1847 verwierf Van Brienen voor zijn bedrijf een concessie van diepvisserij op steur en zalm in de Nieuwe Maas ten oosten van Rotterdam. Bij de koop inbegrepen was het oord dat sindsdien zijn naam draagt, het Eiland van Brienenoord. Hier werd in 1965 de Van Brienenoordbrug gebouw.

Bron: Wikipedia.


De Van Brienenoordbrug in de zomer van 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.De Van Brienenoordbrug in de zomer van 2016. Foto: Sander van Scherpenzeel.Familie relaties


Jhr. Eduard (Alard) Pieter Ram van Schalkwijk, gedoopt te Utrecht (RK) (Witte Vrouwen Parochie), 10 mei 1730, volgt zijn vader op als Heer van Weerdesteyn en huurt voor 200 gulden per jaar van baron De Milan Visconti de ridderhofstad Hindersteyn (in 1769). Eduard overlijd te Utrecht op 6 april 1775.

Eduard huwt te Haarlem op 2 augustus 1758 met Jkvr. Agatha Margaretha Oem, zij is gedoopt te Haarlem op 12 augustus 1738. Zij is Vrouwe van Sandelingen Ambacht. Agatha werd begraven te Haarlem op 16 december 1804. Zij was de dochter van Cornelis Alardus van Oem (Van Moesenbroeck), heer van Sandelingen Ambacht, en Anna de Kies van Wissen.

Uit dit huwelijk komen drie dochters voort A B C: 

A.   Jkvr. Anna Maria Catharina Ram van Schalkwijk. Gedoopt 13 februari 1760 te Haarlem, Noord-Holland -. Erft van haar vader de ridderhofstad Weerdesteyn. Anna Maria overleed op 19 oktober 1828 te Haarlem, Noord-Holland. Zij werd 68 jaar. Zij huwt op 19 april 1785 met Hendrik Jacob van Wijkerslooth (1752-1808). Hendrik Jacob noemde zich vanaf 1785 De Wijkerslooth de Weerdesteyn.


Kaart van de plaats genaamd Tiengemeten, naar de hand van H. Vogel Cz.. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 2172.Kaart van de plaats genaamd Tiengemeten, naar de hand van H. Vogel Cz.. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 2172.Uit dit huwelijk komen twee zonen voort AA AB:

AA.   Cornelius Ludovicus baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1786-1851)

AB.   Franciscus Joannes baron de Wijkerslooth de Weerdesteyn (1792-1864)

B.   Jkvr. Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk. Gedoopt 10 februari 1761 te Haarlem Noord-Holland. Erft van haar vader het bezit Rhodesteyn in Nederlangbroek en de hofdstede De Melkweg in Wijk bij Duurstede. Margaretha overleed op 14 december 1802 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij was toen 41 jaar. Zij huwt op 26 mei 1782 te Haarlem, Noord-Holland met Jhr. Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt (1760-1839). In 1812 wordt Willem Joseph verheven tot baron.

Uit dit huwelijk komt een zoon voort:

BA.   Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854)

C.   Jkvr. Timothea Maria Ram van Schalkwijk, Vrouwe van Schalkwijk. Zij werd gedoopt op 11 janauri 1764.  Zij overleed te Haarlem, Noord-Hiolland op 17 juni 1825. Ze werd 61 jaar.

Bron: Genealogieonline.nl en Het Kromme Rijngebied 2010 nr. 2 en 3.


Familiewapen Van Brienen (ook: Van Brienen van Ramerus en Van Brienen van Guesselt (Wageningense tak)). De naamsvermelding onder dit het wapen 'Brienen van de Groote Lindt' klopt niet. Dit wapen is van de Van Brienens eerder genoemd in de begin van deze zin. Het familiewapen bovenaan deze pagina is het wapen van de Van Brienens die we op deze pagina beschrijven. (Amsterdamse en Wassenaarse tak).Familiewapen Van Brienen (ook: Van Brienen van Ramerus en Van Brienen van Guesselt (Wageningense tak)). De naamsvermelding onder dit het wapen 'Brienen van de Groote Lindt' klopt niet. Dit wapen is van de Van Brienens eerder genoemd in de begin van deze zin. Het familiewapen bovenaan deze pagina is het wapen van de Van Brienens die we op deze pagina beschrijven. (Amsterdamse en Wassenaarse tak).Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt huwt in het jaar 1813 met Angelica Louisa van Wijkerslooth van Grevenmachern. Zij werd geboren op 24 februari 1795 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij overleed op 29 augustus 1816. Zij was toen 21 jaar oud.

Uit dit huwelijk kwam een zoon en dochter voort BAA en BAB:


Kaart van de polders de Oude en Nieuwe Stad van donderdag 10 augustus 1752. Vervaardigd door D.W.C. Hattinga en Anth. Hattinga. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 2254.Kaart van de polders de Oude en Nieuwe Stad van donderdag 10 augustus 1752. Vervaardigd door D.W.C. Hattinga en Anth. Hattinga. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 2254.


    


BAA.   Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt. Willem werd geboren 5 maart 1814 te Amsterdam, Noord-Holland. Hij overleed op 9 april 1873. Hij werd 59 jaar oud. Willem huwt op 19 oktober 1836 met Ida Charlotta Nicoletta Friin Selby. Zij werd geboren op 25 november 1809 te Kopenhagen, Denemarken. Zij overleed op 16 februari 1845. Zij werd 35 jaar oud.

Uit dit huwelijk komt een zoon voort BAAB:


Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote LindtWillem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote LindtBAAB.  Arnoud Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt. Hij werd geboren op 18 juli 1839 te Wassenaar, Zuid-Holland. Hij is overleden op 4 januari 1903 in Op De Middellandse Zee Tussen Italie en Egypte. Hij werd 63 jaar oud.

Arnoud Nicolaas huwt voor de eerste keer in 1862 voor de eerste keer met Justina Wilhelmina Adriana barones Rengers. Zij werd geboren op 28 janauri 1841 te Den Haag, Zuid-Holland en zij is overleden op 10 juli 1863 te Den Haag, Zuid-Holland.

Uit dit huwelijk komt een dochter voort BAABA:

BAABA.   Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 20 juni 1862 te Den Haag, Zuid-Holland en ze is overleden op 8 juni 1913 te Den Haag, Zuid-Holland.


Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt.Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt.


      

Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Poserend waarschijnlijk met haar zoons. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Poserend waarschijnlijk met haar zoons. Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Arnoud Nicolaas huwt voor de tweede keer in 1865 met Marie Louise Ottoline Niagara barones van Tuyll Van Serooskerke. Zij werd geboren op 25 juli 1848 in Niagara te Canada. Marie Louise overleed op 18 augustus 1903 te Wassenaar, Zuid-Holland. Zij werd 55 jaar oud.

Uit dit huwelijk komen vier dochters voort BAABB BAABC BAABD BAABE:


Louise Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 16, gebouwd ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.Louise Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 16, gebouwd ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABB.   Charlotte Marie Louise barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 14 december 1866 te Den Haag, Zuid-Holland en overleed op 18 juni 1948 te Knebworth, Herts, Engeland. Zij werd 81 jaar oud.

BAABC.   Eleonora Helena Louisa barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 28 janauri 1868 te Den Haag, Zuid-Holland en ze overleed op 25 maart 1931 te Parijs, 75000, Ile-de-France,  Frankrijk. Zij werd 63 jaar oud.


Helene Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 19, gebouwd in ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.Helene Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 19, gebouwd in ca. 1900. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABD.   Marguérite Mary barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 11 maart 1871 te Den Haag, Zuid-Holland en ze overleed op 22 november 1939 te Den Haag, Zuid-Holland. Zij werd 68 jaar oud.


Marguérite Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 14A, gebouwd in 1807. Foto: Sander van Scherpenzeel.Marguérite Hoeve op het eiland Tiengemeten op 10 juni 2019, Tiengemeten 14A, gebouwd in 1807. Foto: Sander van Scherpenzeel.BAABE.   Blanche Nicolette barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 5 november 1883 te London, Engeland. Titel: Vrouwe van Stad aan het Haringvliet. Zij overleed op 21 april 1974 te Tetbury, Clouc, Engeland. Zij werd 90 jaar oud.

Na het overlijden van Blanche Nicolette in 1974 kwam er een einde aan de familielijn van familie Brienen van de Groote Lindt.

Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt huwt na het overlijden van Ida voor een tweede keer met Adriana Maria barones van Zuylen Van Nyevelt. Zij werd geboren op 18 februari 1819 te Haarlem, Noord-Holland. Adriana overleed op 13 februari 1892. Zij werd toen 72 jaar oud.BAB.  Adelaïde Henriette Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt. Zij werd geboren op 22 februari 1815 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij overleed op 4 mei 1871 te Luik (België). Adelaïde huwt op 17 september 1835 te Amsterdam, Noord-Holland met Charles Joseph Francois Comte de Mercy d' Argenteau. Charles werd geboren op 16 december 1808 te Parijs, Frankrijk. Hij overleed op 14 mei 1886 te Parijs, Frankrijk. Hij werd 77 jaar oud. 

In het familiearchief de Mercy d' Argenteau zijn nog vele archiefstukken te vinden over het Kromme-Rijngebied zoals kastelen en oud onroerend goed van de plaatsen, Driebergen-Rijsenburg, Cothen, Wijk bij Duurstede en Langbroek. Zie de website van het Rijksarchief België. Studiezaal Luik: https://search.arch.be/nl/


Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt uit 1733. Bron: http://objects.library.uu.nl.Het eylandt West-Voorn of Goedereede met de dieptens en de droogtens ronds-omme, tot aan den Hoek van Hollandt uit 1733. Bron: http://objects.library.uu.nl.Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt huwt voor een tweede keer op 18 mei 1825 te Beveren, Oostvlaanderen, België met Carolina Francisca Josephina van Brouckhoven Van Bergeyck. Zij werd geboren op 12 augustus 1802 te Brussel, België. Carolina overleed op 13 juni 1846 te Amsterdam, Noord-Holland. Zij werd 43 jaar oud.

Uit dit huwelijk komt een zoon en een dochter voort BAC en BAD:

BAC.   Hendri baron van Brienen van de Groote Lindt. Geboren in 1826 en overleden in 1854. Hij huwt op 20 april 1852 te Brussel, België met Philippine Mathilde Eugénie Marie Ghislaine van der Linden barones d' Hooghvorst. Zij werd geboren in 1833 en overleed in 1903.

Uit dit huwelijk kwam een dochter voort BACA:

BACA.   Marie Caroline barones van Brienen van de Groote Lindt. Geboren en overleden in 1882.


  

 

Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt.Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt.BAD.   Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt. Geboren in 1833 en overleden in 1921. Zij werd 88 jaar oud. Zij huwt met Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Simon werd geboren werd geboren in 1832 en overleed in 1891. Hij werd 59 jaar oud.

Uit dit huwelijk komen twee zoons en twee dochters voort BADA BADB BADC BADD:

BADA.   Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Geboren in 1853 en overleden in 1934.

Na het overlijden van zijn vader Simon erft Thierry in 1891 alle gronden in de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal van zijn vader. Simon op zijn beurt verkreeg de gronden van zijn schoonvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt in de gemeenten Houten, Schalkwijk, Schonauwen en Tull en 't Waal nadat hij trouwde met Angélique in 1853.


Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins d'Hénin-Liétard.Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins d'Hénin-Liétard.Na het overlijden van Thierry in 1934 vererven alle gronden in de gemeenten Houten, Schalkwijk en Tull en 't Waal op de dochter Marguerite Gravin d'Alsace, van zijn broer Philippe Graaf d' Alsace.

Vanaf 1853 werd de huidige Warinenpoort in de wijk Houten Noordwest buurt De Poorten van boerderij De Steenen Poort tot het Plein in het Oude Dorp door de Houtense bevolking de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en ThierryPrins de Hénin-Liétard. De woningen aan de Prins Bernhardweg naast de Albert Heijn Steenman werden ook vanaf 1853 de Prinsenbuurt genoemd. Vanaf 13 maart 1929 tot en met 27 mei 1937 was de naam Prinsenweg ook een officiële straatnaam in het Oude Dorp.

Op 28 mei 1937 werd de naam Prins Bernhardweg aangenomen door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Houten. Dit in het kader van het huwelijk van prinses Juliana met prins Bernhard. Destijds waren er grote feesten in het land ter gelegenheid hiervan. Zo ook in Houten en werd er door het Oranje Comité per brief aan de gemeente Houten gevraagd om de naam van deze straat te wijzigen.


     

Landerijen in het zuiden van het oude Houten die vanaf 1853 in eigendom waren van Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Tot aan hun nazaten Yturbe in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de laatste gronden hier verkochten. Vooral aan de gemeente Houten voor de aanleg van de Rondweg in 1983. Kaart: Hisgis.nlLanderijen in het zuiden van het oude Houten die vanaf 1853 in eigendom waren van Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Tot aan hun nazaten Yturbe in de jaren tachtig van de twintigste eeuw de laatste gronden hier verkochten. Vooral aan de gemeente Houten voor de aanleg van de Rondweg in 1983. Kaart: Hisgis.nl


   

Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Simon Gérard Louis Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Angélique barones van Brienen van de Groote Lindt Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


    

Fragment van een kadasterkaart uit 1832 naar een nieuw ingetekende versie door ingenieur Wentink in 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall voor de verbreding en verdieping van de Houtensewetering gelegen tussen Houten en Schonauwen. Links van de Molenweg (west) van Jhr. Willem Strick van Linschoten (Rhijnauwen) en rechts (oost) van Baron Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.Fragment van een kadasterkaart uit 1832 naar een nieuw ingetekende versie door ingenieur Wentink in 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall voor de verbreding en verdieping van de Houtensewetering gelegen tussen Houten en Schonauwen. Links van de Molenweg (west) van Jhr. Willem Strick van Linschoten (Rhijnauwen) en rechts (oost) van Baron Van Brienen van de Groote Lindt uit Wassenaar. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


   


BADB.   Philippe Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Geboren in 1855 en overleden in 1914. Philippe huwt met Hélène Marie Eléonore barones van Brienen van de Groote Lindt.

Uit dit huwelijk komen drie dochters voort BADBA BADBB BADBC:

BADBA.   Hedwige Gravin d' Alasce, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1889 en overleden in 1960. Zij huwt op 9 juli 1914 te St-Pierre-de-Chaillot, Paris XVI° (75) met Hubert de Montaigu.


Familiewapen: d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard.Familiewapen: d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard.BADBB.   Nicole Hélène Gravin d'Alsace, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1892 en overleden in 1958.  Zij huwt op 27 november 1917 met Jacques de Rohan-Chabot. Geboren in 1889 en overleden in 1958.

Uit dit huwelijk komt een dochter en twee zoons voort BABBA BABBB BABBC:

BABBA.   Hélène Anne Marie Léonce de Rohan-Chabot huwt met Marie Amédée Thierry Jean Obert de Clermont-Tonnerre.

    Uit dit huwelijk kom een zoon voort BABBAA:

    BABBAA.   Antoine Louis Guy de Clermont-Tonnerre


De Van Tiellandtweg gezien vanaf boerderij Zorgvliet in 1976 met op de achtergrond een boerderij aan de Houtensewetering. Deze weg werd vanaf 1853 tot 1938 de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard uit de Vogezen in Noord Frankrijk. Bron: dia gemaakt door Leen de Keijzer, Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank, Dia-doos 2 12 (052329).De Van Tiellandtweg gezien vanaf boerderij Zorgvliet in 1976 met op de achtergrond een boerderij aan de Houtensewetering. Deze weg werd vanaf 1853 tot 1938 de Prinsenweg genoemd. Naar vader en zoon Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard uit de Vogezen in Noord Frankrijk. Bron: dia gemaakt door Leen de Keijzer, Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank, Dia-doos 2 12 (052329).BABBB.   Guy Aldonce de Rohan-Chabot huwt met Alix Louise Marguerite de Luppé

    Uit dit huwelijk komt een zoon en twee dochters voort BABBBA BABBBB BABBBC:

    BABBBA.   Pierre Jacques de Rohan-Chabot

    BABBBB.   Jacqueline Nicole de Rohan-Chabot

    BABBBC.   Véronique Louise de Rohan-Chabot

BABBC.   Charles de Rohan-Chabot huwt met Paola Maria Claude Sanjust di Teulada

     Uit dut huwelijk komt een dochter voort BABBCA:

     BABBCA.   Delphine Paola Nicole de Rohan-Chabot

De familie Rohan-Chabot heeft voornamelijk gronden in de voormalige gemeente Cothen vererft van hun vroegere voorvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt.


   

 Boerderij 'Vogelenzang', Knoesterweg 1 te Schalkwijk

Voorgevel van boerderij Vogelenzang aan de Knoesterweg 1 te Schalkwijk in 1990. Foto: O.J. Wttewaall.Voorgevel van boerderij Vogelenzang aan de Knoesterweg 1 te Schalkwijk in 1990. Foto: O.J. Wttewaall.Eeen lange oprit voert vanaf de Kanaaldijk Zuid naar de langhuisboerderij onder rieten wolfdak. Zij is in 1931 door S.A. de Graaf voor Th. A.L.B. d'Alsace gebouwd ter vervanging van een oudere boerderij, die al op een kaart uit 1602 staat ingetekend. Deze voorgangster heette naar het gebied waarin zij stond 'De Knoest'. Van oudsher maakte de ten noorden van de boerderij gelegen eendenkooi deel uit van de boerderij. Het meest opmerkelijk aan het pand zijn de halfronde dakvensters en het uilebord, dat het wolfweind bekroond.


Verkoopadvertentie voor de verkoop van de boerderij aan de Schalkwijksewetering 1 / Knoesterweg op zaterdag 29 juli 1848 ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn. Boerderij met landerijen zou worden aangekocht door de rentmeester van Anroud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Delpher.nl.Verkoopadvertentie voor de verkoop van de boerderij aan de Schalkwijksewetering 1 / Knoesterweg op zaterdag 29 juli 1848 ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn. Boerderij met landerijen zou worden aangekocht door de rentmeester van Anroud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Delpher.nl.


Knoesterweg 1 aan het begin van de zeventiende eeuw, waarop e voorgangster van 'Vogelenzang' en de bijbehorende eendenkooi 'de Knoest' staan afgebeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-27.Knoesterweg 1 aan het begin van de zeventiende eeuw, waarop e voorgangster van 'Vogelenzang' en de bijbehorende eendenkooi 'de Knoest' staan afgebeeld. Bron: Het Utrechts Archief, 76, 283-27.Bron: Houten; Historische Bebouwing, drs. J.A.M. Smits en O,J, Wttewaall, 1991.


Blauwdruk van boerderij Vogelenzang uit 1931. Op de nouwtekning nog Vogellust genoemd. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Fonds Westerwoldt.Blauwdruk van boerderij Vogelenzang uit 1931. Op de nouwtekning nog Vogellust genoemd. Bron: Stadsarchief Amsterdam, Fonds Westerwoldt.


Verkoop advertentie voor de aankondiging van verkoop van weiland met weg gelegen in de gemeente Schalkwijk op zaterdag 19 april 1845. De rentmeester van Arnoud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt kocht het land voor de baron aan om deze bij zijn vele onroerend goed en vastgoed bezit in Nederland en het Kromme Rijngebied te voegen. Bron: Delpher.nl.Verkoop advertentie voor de aankondiging van verkoop van weiland met weg gelegen in de gemeente Schalkwijk op zaterdag 19 april 1845. De rentmeester van Arnoud Willem Baron van Brienen van de Groote Lindt kocht het land voor de baron aan om deze bij zijn vele onroerend goed en vastgoed bezit in Nederland en het Kromme Rijngebied te voegen. Bron: Delpher.nl.


  

Boerderij 'de Brienenshof’, Ossenwaard 13 te Cothen

Boerderij De Brienenshof, Ossenwaard 13 te Cothen, Wijk bij Duurstede. In 1832 in eigendom geweest van Arnoud Willem baron Brienen van de Groote Lindt. Foto: Google Maps Streetview.Boerderij De Brienenshof, Ossenwaard 13 te Cothen, Wijk bij Duurstede. In 1832 in eigendom geweest van Arnoud Willem baron Brienen van de Groote Lindt. Foto: Google Maps Streetview.De gedeeltelijk witgepleisterde T-huisboerderij dateert in oorsprong uit de zeventiende eeuw. In 1891 is de boerderij gedeeltelijk herbouwd. Na de verbouwing in 1987 is de boerderij als kaasmakerij in gebruik genomen.

Het oudste deel van de boerderij is het witgepleisterde woonhuis met rieten zadeldak en kloostermoppen in de fundering. Opvallend is dat de plattegrond van het woonhuisgedeelte niet rechthoekig, maar enigszins scheluw is. Links in het woonhuis is een opkamer, waaronder een kelder met stenen tongewelf. 


Gezicht over de Kromme Rijn op de voorgevel van boerderij 'de Brienenshof’ aan de Ossenwaard te Cothen in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084, 57548, 47.Gezicht over de Kromme Rijn op de voorgevel van boerderij 'de Brienenshof’ aan de Ossenwaard te Cothen in februari 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 084, 57548, 47.Hiernaast bevinden zich de woonkamer en een kaaskamer. Aan de voorzijde zien we links twee hoger in de gevel geplaatste opkamervensters, daaronder een kelderlicht met luik en drie grotere schuifvensters, alle met een negentiende eeuwse zesruits roedenverdeling en luiken.

Vlak onder de dakrand is een klein zoldervenster aangebracht. De ingang, een paneeldeur met bovenlicht, bevindt zich in de linkerzijgevel. Het achterhuis heeft een afgewolfd pannen zadeldak, waarvan de nok hoger is dan die van het woonhuis. Aan de linkerzijde is in het achterhuis een tweede deur en negenruits schuifvenster onder een opgelicht dak aangebracht. Voor de boerderij staan twee leilinden. Het erf wordt afgesloten door een spijlenhekwerk. Links staat het voormalige zomer/bakhuis van de boerderij, dat thans als apart woonhuis in gebruik is. De naam van de boerderij is afgeleid van de naam van de familie Van Brienen, die in ieder geval al voor 1832 de boerderij in bezit had.

Bron: Cothen Geschiedenis en Architect, Saskia van Ginkel-Meester, 1989, Kerckebosch Uitgeverij.


   

Landerijen in Langbroek (prov. Utrecht)

Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (sectie C) en Amerongen (sectie F) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35523, 74.Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (sectie C) en Amerongen (sectie F) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35523, 74.


Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (sectie A) en Leersum (sectie A) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35524, 74.Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (sectie A) en Leersum (sectie A) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35524, 74.


Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (secties A en B) en Cothen (sectie B) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35522, 74.Kadastrale kaart van bezittingen van Eleonara Helena Louise van Brienen van de Groote Lindt x Philippe Charles graaf d'Alsace d'Henin Lietard te Langbroek (secties A en B) en Cothen (sectie B) in 1910-1912. 1:5000, zie G.J. van Woudenberg, 'Het goed Rhodesteyn in Nederlangbroek: geschiedenis, eigenaren en bewoners (1611-1965)'. In: Het Kromme-Rijngebied, jrg. 44 (2010), 2/3, p. 14-49. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 237, 35522, 74.


  BADBC.   Marguerite Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin Liétard. Geboren in 1890 en overleden in 1963. Zij huwt op 2 mei 1918 met Maurice Graaf de Leusse. Geboren op 17 mei 1890 te Parijs, Frankrijk en overleden in 24 december 1921. 

Uit dit huwelijk komt een dochter voort BADBCA:


  

Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Schilderij van Jean Claude Fourneau.Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse. Schilderij van Jean Claude Fourneau.


BADBCA.   Laurette Marie Anne Hedwige Gravin de Leusse zij is geboren 17 februari 1921. Laurette huwt met Charles Francois Xavier de Yturbe. Hij werd geboren 22 maart 1914 en is overleden op 1 augustus 1998. Hij werd 84 jaar oud. In de jaren tachtig van de twintigste eeuw woonde het echtpaar in Mexico-City.

Uit dit huwelijk komt een dochter en twee zoons voort  BADBCAA BADBCAB BADBCAC:

BADBCAA.   Isabelle de Yturbe Gravin de Leusse. Zij werd geboren op 8 mei 1943.

BADBCAB.   Phillipe de Yturbe Graaf de Leusse

BADBCAC.   Jean Hans de Yturbe Graaf de LeusseIsabellePhillipe en Jean Hans hadden tot midden jaren tachtig van de twintigste eeuw diverse gronden in de gemeente Houten in eigendom. Deze hebben ze allemaal verkocht. Waardoor er een einde kwam aan de ooit al verworven gronden die door hun voorvader Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt waren aangekocht van de diverse boeren die in de negentiende eeuw in Houten woonde en leefde.

BADC.   Caroline Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin-Liétard. Geboren in 1856 en overleden in 1903.

BADD.   Marguerite Gravin d' Alsace, Prinses de Hénin-Liétard. Geboren in 1858 en overleden in 1931. Bronnen: Genealogieonline.nl en https://gw.geneanet.org.Leemkolkweg 15 boerderij 'de Elzashoeve' te Werkhoven


   


De Elzashoeve aan de Leemkolkweg 15 te Werkhoven, Bunnik genoemd naar vader en zoon Simon en Thierry Arnaud Graaf d'Alsace, Prins de Hénin-Liétard. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  


De monumentale langhuisboerderij met afgewolfd pannen zadeldak is in oktober 1940 herbouwd na brand veroorzaakt door hooibroei in de rieten kap. De boerderij is gebouwd als veehouderij en kaasmakerij in opdracht van een Franse graaf T. A. L. B. d’Alsace (Elzashoeve), naar ontwerp van de architect H. A. Pothoven. Het werk is uitgevoerd door aannemer Van de Wielen uit Cothen. 

De eerste steen is gelegd door Anthonius Spithoven op 21 oktober 1940, toen 7 jaar oud. Aanvankelijk was de familie Spithoven pachtboer, thans is zij eigenaar van de boerderij. In 1961 is de boerderij geschikt gemaakt voor dubbele bewoning. Hiertoe is rechts een tweede uitbouw onder een zadeldak aangebracht, waarin een portaal en keuken.

Bij de boerderij staan een schuur met varkenshok, gebouwd in dezelfde tijd als de boerderij, en een nieuwe ligboxstal. Ten behoeve van de kaasmakerij is in de boerderij een grote kaaskelder en wringhuis gemaakt.

Bron: Bunnik Geschiedenis en Architect, Saskia van Ginkel-Meester, 1989, Kerckebosch Uitgeverij.Het eiland Tiengemeten

Een van de oudst bekende kaarten van het eiland Tiengemeten. Te vinden als informatiebord bij het bezoekerscentrum Tiengemeten, juni 2019. Foto: Sander van Scherpenzeel.Een van de oudst bekende kaarten van het eiland Tiengemeten. Te vinden als informatiebord bij het bezoekerscentrum Tiengemeten, juni 2019. Foto: Sander van Scherpenzeel.Haven bij de Susannahoeve op het eiland Tiengemeten. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 14. 552_451858.Haven bij de Susannahoeve op het eiland Tiengemeten. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 14. 552_451858.


Vanaf herberg Tiengemeten in westelijke richting gezien op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal archief Dordrecht, 22. 552_451864.Vanaf herberg Tiengemeten in westelijke richting gezien op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal archief Dordrecht, 22. 552_451864.


De Lauettehove op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 13. 552_451899.De Lauettehove op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 13. 552_451899.


Idahoeve op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 21. 552_451862.Idahoeve op het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 21. 552_451862.


Veerhaven van Tiengemeten met op de akchtergrond het Vuile Gat in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 8. 552_451897.Veerhaven van Tiengemeten met op de akchtergrond het Vuile Gat in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 8. 552_451897.


Haventje bij de Susannahoeve op de het oostpunt van het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 20. 552_451901.Haventje bij de Susannahoeve op de het oostpunt van het eiland Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 20. 552_451901.
Tiengemeten is een eiland in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het werd bij de gemeentelijke herindeling in 1984 deel van de gemeente Korendijk, maar was voor die tijd gesplitst tussen Goudswaard en Zuid-Beijerland. Sinds de herindeling van 2019 is het onderdeel van de gemeente Hoeksche Waard.


Marguaritahoeve op Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 552, 451904.Marguaritahoeve op Tiengemeten in de jaren zeventig, twintigste eeuw. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, 552, 451904.De naam duidt op de grootte: een gemet is een oude landmaat van ruim 0,4 hectare. Tiengemeten is 7 km lang en 2 km breed. De maat van het eiland en de naam zijn nu dus niet meer met elkaar in overeenstemming: 10 gemeten is ongeveer 4 hectare, wat wil zeggen: een stuk van 100 bij 400 meter. 

Het eiland was oorspronkelijk grotendeels verpacht aan boeren. Sinds 1997 wordt het door Natuurmonumenten beheerd als nat natuurgebied.Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Ida Cornelia Maria Adriana barones van Brienen van de Groote Lindt (1863-1913). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Ida Charlotta Nicolette barones Frün Selby (1809-1845). Huwde op 19 oktober 1836 met Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Ida Charlotta Nicolette barones Frün Selby (1809-1845). Huwde op 19 oktober 1836 met Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Topografische kaart van Tiengemeten, december 2015. Bron: Wikipedia Janwillemvanaalst - Eigen werk Opentopo.nl.Topografische kaart van Tiengemeten, december 2015. Bron: Wikipedia Janwillemvanaalst - Eigen werk Opentopo.nl.Geschiedenis


Tiengemeten is ontstaan als zandplaat in het Haringvliet en is in de loop van de eeuwen uitgegroeid tot een eiland. In 1668 werd door de staten van Holland en West-Friesland het eiland in erfpacht gegeven aan twee heren uit Den Haag en werd het eerste gedeelte ingepolderd. Hierna wisselde het eiland nog een aantal keer van eigenaar. Lange tijd was het eiland in bezit van de familie van Brienen van de Groote Lindt.


Kaart van aanwassen, en platen gelegen in het Hollandsch Diep en de mond van het Haringvliet voor het land van Esch en de polders van Kromstrijen en de Hitsert op 31 augustus 1639. Midden rechts op de kaart het eiland Tiengemeten. Naar de hand van Jacob Sperwer. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 1118.Kaart van aanwassen, en platen gelegen in het Hollandsch Diep en de mond van het Haringvliet voor het land van Esch en de polders van Kromstrijen en de Hitsert op 31 augustus 1639. Midden rechts op de kaart het eiland Tiengemeten. Naar de hand van Jacob Sperwer. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 1118.Het Haringvliet was van oudsher de toegangspoort vanaf de Noordzee naar de havenplaatsen Dordrecht, Rotterdam en Delft. Van 1805 tot 1939 lagen schepen, die naar De Oost waren geweest, soms tot enkele maanden in quarantaine voor anker bij het eiland Tiengemeten. Hiervoor was een deel van het eiland afgesloten van de rest.

Het eiland was oorspronkelijk geheel in gebruik voor akkerbouw en telde maximaal zo'n 180 bewoners, maar dit nam vanaf de jaren vijftig snel af. Het bezit ging over van baggeraar en bouwbedrijf Volker Stevin (1967-1987) naar pensioenverzekeraar AMEV, die het eiland in 1987 voor 54 miljoen gulden overnam.


Het eiland Tiengemeten op een warme dag in juni 2019. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het eiland Tiengemeten op een warme dag in juni 2019. Foto: Sander van Scherpenzeel.Planvorming


Van 1956 tot 1990 lagen er diverse voorstellen om het eiland in gebruik te nemen als recreatiepark, dumpplaats voor verontreinigd slib, vliegveld of kerncentrale. De opbrengsten van de landbouw namen jaar na jaar af, waardoor voortzetting van deze activiteit niet langer lucratief was. In 1990 is echter besloten van het eiland een nieuw natuurgebied te maken en werd het opgenomen in de Ecologische hoofdstructuur.


Luchtfoto van het eiland Tiengemeten. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Luchtfoto van het eiland Tiengemeten. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.In 1994 is het eiland door de provincie officieel aangewezen als natuurontwikkelingsgebied, werd het gekocht door de Dienst Landelijk Gebied en overgedragen aan Natuurmonumenten, dat al eerder de Blanken Slikken in bezit kreeg. Het eiland telde toentertijd vijftig inwoners. In de jaren negentig zijn alle boeren uitgekocht, waardoor zij elders in Nederland een nieuw akkerbouwbedrijf konden beginnen.


Het eiland Tiengemeten vanuit de lucht gezien. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat.Het eiland Tiengemeten vanuit de lucht gezien. Bron: Beeldbank Rijkswaterstaat.In 1997 is gestart met het omzetten van de 700 hectare akkerbouwgrond in natuurgebied. Sinds 1997 vormt de Vereniging Natuurmonumenten geheel Tiengemeten om tot natuurgebied. Daarmee werd Tiengemeten het grootste natuurontwikkelingsproject van Nederland.
 

De vaak al generaties lang op Tiengemeten woonachtige boerengezinnen werden hierbij gedwongen hun boerderij op te geven. Omdat Natuurmonumenten in eerste instantie beweerde dat het eiland volledig aan de natuur teruggegeven zou worden en ook afgesloten zou worden voor bezoekers, gingen de meeste boerengezinnen hier uiteindelijk mee akkoord. In mei 2007 verliet de laatste boer het eiland. De overige tien bewoners zijn gebleven.


Zeekaart met diepten van de Maasmonding en het Haringvliet. Bron: Streekarchief Voorne-Putten, 620, TA_RIV_052.Zeekaart met diepten van de Maasmonding en het Haringvliet. Bron: Streekarchief Voorne-Putten, 620, TA_RIV_052.Geografie


Tot 2007 lag er op het eiland de buurtschap Tiengemeten. De buurtschap bestond een kleine kern van enkele boerderijen, een smederij en wat arbeiderswoningen met daaromheen de uitgestrekte akkerlanden met hier en daar een boerderij. Een verharde weg bediende het hele eiland. Landbouw was samen met de smederij, de veerdienst en het rattenvangen de bron van inkomsten.


Kaart van voor 1752 kaarte der polders en Dorp Stadt. Kaart van het oostelijk gedeelte van de heerlijkheid Stad-aan-'t Haringvliet door D.W.C. Hattinga. Bron: Zeeuws archief, Atlassen Hattinga, nr. 214.Kaart van voor 1752 kaarte der polders en Dorp Stadt. Kaart van het oostelijk gedeelte van de heerlijkheid Stad-aan-'t Haringvliet door D.W.C. Hattinga. Bron: Zeeuws archief, Atlassen Hattinga, nr. 214.Recreatie


Op het eiland mag overal worden gewandeld. Er zijn drie verschillende wandelroutes uitgezet. Het informatiecentrum van Natuurmonumenten is gevestigd in de schuur Marguarithehoeve, nabij de aanlegplaats van de veerpont.

Op de westpunt zijn een boerderij en twee woonhuizen gerestaureerd. Deze panden worden nu door Staatsbosbeheer verhuurd als recreatiewoning. Ook zijn er enkele tweede woningen. Op de oostpunt van het eiland in de zogenoemde Oude Polder is een herberg met hotelkamers en een camping gevestigd. In de wintermaanden zijn in deze voormalige boerderij theater- en cabaretvoortstellingen.


Kaart uit 1752 van het westelijke gedeelte van de heerlijkheid Stad-aan-'t Haringvliet. Bron: Zeeuws Archief, Atlassen Hattinga, nr. 213.Kaart uit 1752 van het westelijke gedeelte van de heerlijkheid Stad-aan-'t Haringvliet. Bron: Zeeuws Archief, Atlassen Hattinga, nr. 213.Deze herberg brandde 30 juni 2011 bijna tot de grond toe af maar is daarna herbouwd. Natuurmonumenten opende in 2012 bij de veerhaven een natuurspeelplaats van 4,5 hectare voor kinderen van twee tot twaalf jaar. Naast de speeltuin is het woonhuis van de 'Helenehoeve' in 2013 in gebruik genomen als pannenkoekenrestaurant. In de schuur van de Helenehoeve is het Landbouwmuseum gevestigd. Daarnaast is in 2009 een museum geopend met werk van Rien Poortvliet.

De populariteit van Tiengemeten als natuur- en recreatiegebied groeit. In 2008 trok het eiland 20.000 bezoekers, in 2010 waren het er ruim 30.000 en in 2013 bijna 50.000.


Dark clouds with rain coming in over a grove of trees in Tiengemeten, Zuid-Holland, the Netherlands. Bron: Wikipedia Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands - I think it's gonna rain today Uploaded by Tomer T.Dark clouds with rain coming in over a grove of trees in Tiengemeten, Zuid-Holland, the Netherlands. Bron: Wikipedia Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands - I think it's gonna rain today Uploaded by Tomer T.


 


Bereikbaarheid


In opdracht van Natuurmonumenten voert de Veerdienst Tiengemeten VOF het gehele jaar door een veerpontverbinding tussen Tiengemeten en Nieuwendijk, ten westen van Zuid-Beijerland. Hierbij wordt gevaren over het Vuile Gat (onderdeel van het Haringvliet). Voor de veerpontverbinding zijn drie boten beschikbaar, die alle de thuishaven hebben in Nieuwendijk. Welke boot wordt ingezet, is afhankelijk van de drukte.


  

Naam

Bouwjaar

Werf

Capaciteit

Opmerkingen

Afbeelding

Eendracht 1

1956

Gebr. v.d. Werf, Puttershoek

15 zitplaatsenHeicondias

1984

 GHJ Koopman B.V.

80 zit- en staanplaatsen

Aangeschaft door Rijkswaterstaat als 'Nieuwe Waterweg'. Later overgenomen door een waterschap onder de naam 'Anna Lyse II'. Op een later moment ingezet door Connexxion op de veerdienst naar Pampus.

Het veer Heicondias op de verbinding Nieuwendijk - Tiengemeten. Bron: Wikipedia Maurits90.Het veer Heicondias op de verbinding Nieuwendijk - Tiengemeten. Bron: Wikipedia Maurits90.


St. Antonius

1964

Fred Clausen, Oberwinter

200 zit- en staanplaatsen

Voer tot 1979 als pont tussen Himmelgeist en Uedesheim, totdat noordelijk een brug van Bundesautobahn 46 over de Rijn in gebruik kwam. Deed vervolgens tijdelijk dienst bij de bouw van de Orwellbrug in Ipswich. Verving in 1983 de 'Eendracht', een gierpont. De St. Antonius vervoert op drukke dagen tot 200 personen per overtocht. De capaciteit van de boot is in 2013 naar dit aantal verdubbeld om ruimte te bieden aan het steeds groeiend aantal reizigers. Hiervoor is onder meer het aantal reddingsvesten uitgebreid. Daarnaast worden met deze veerpont geautoriseerde motorvoertuigen overgezet.

Zicht op de veerboot St. Antonius in de haven van Nieuwendijk, behorende tot de gemeente Korendijk, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De veerdienst Tiengemeten onderhoudt de verbinding Nieuwendijk - Tiengemeten. Bron: Wikipedia Maurits90.Zicht op de veerboot St. Antonius in de haven van Nieuwendijk, behorende tot de gemeente Korendijk, gelegen in de provincie Zuid-Holland. De veerdienst Tiengemeten onderhoudt de verbinding Nieuwendijk - Tiengemeten. Bron: Wikipedia Maurits90.
In de zomermaanden doen daarnaast diverse bootdiensten het eiland aan vanuit Willemstad, Nieuwendijk, Stad aan het Haringvliet, Middelharnis en Hellevoetsluis. Het eiland heeft geen jachthaven. Pleziervaartuigen mogen sinds 2017 in de zomermaanden juni, juli, augustus, september niet meer aanmeren in de veerhaven. Deze haven is dan in gebruik voor chartervaart, zoals de Waterbus.Afbeeldingen  

Natuurontwikkeling op Tiengemeten. Bron: Wikipedia I, Ruud Zwart.Natuurontwikkeling op Tiengemeten. Bron: Wikipedia I, Ruud Zwart.


Lange bomenrijen kenmerken het eiland. Bron: Wikipedia en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.Lange bomenrijen kenmerken het eiland. Bron: Wikipedia en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


Restant van de oorspronkelijke bebouwing. Bron: Wikipedia Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands - Sunrise at Tiengemeten.Restant van de oorspronkelijke bebouwing. Bron: Wikipedia Bert Kaufmann from Roermond, Netherlands - Sunrise at Tiengemeten.


Boerderij Idahoeve op het eiland Tiengemeten. Bron: Wikipedia Fabrizioibanez - Eigen werkBoerderij Idahoeve op het eiland Tiengemeten. Bron: Wikipedia Fabrizioibanez - Eigen werk


Runderen op Tiengemeten steken een ondiep meer over. Bron: Wikipedia Arie M. den Toom - Eigen werk.Runderen op Tiengemeten steken een ondiep meer over. Bron: Wikipedia Arie M. den Toom - Eigen werk.


  

Trivia

Een politiehelikopter verzorgde in januari 1987 de overtocht van schoolkinderen naar het vasteland. Bron: Wikipedia, Rob Bogaerts / Anefo - http://proxy.handle.net/10648/ad5ba74c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84 en Nationaalarchief.nl.Een politiehelikopter verzorgde in januari 1987 de overtocht van schoolkinderen naar het vasteland. Bron: Wikipedia, Rob Bogaerts / Anefo - http://proxy.handle.net/10648/ad5ba74c-d0b4-102d-bcf8-003048976d84 en Nationaalarchief.nl.Het eiland was tot 2001 privébezit. De regels voor de openbare weg, zoals rijbevoegdheid en autoregistratie voor voertuigen die op het eiland bleven, waren hier niet van toepassing. Doordat geen wegenbelasting betaald hoefde te worden en reparatie op locatie duur was, werden veel nog net rijvaardige auto's naar het eiland gebracht om daar zonder kenteken rond te rijden. Bij schade werd dan weer een vervangend voertuig gekocht. Dit resulteerde tot 2001 in veel autowrakken op het eiland.

o   In februari 1986 en januari 1987 was het Vuile Gat niet bevaarbaar. Het essentiële vervoer van en naar het eiland, waaronder het vervoer van schoolkinderen, vond plaats per politiehelikopter.

Overgenomen van: Wikipedia Tiengemeten 


  

Landgoed Clingendael te Wassenaar


Clingendael, een landgoed met een 17e-eeuws huis gelegen op het grondgebied van de gemeente Wassenaar tegen de Haagse wijk Benoordenhout, is eigendom van de gemeente Den Haag. Sinds 1982 is het Huys Clingendael in gebruik bij het Nederlands Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael.


Buitenplaats Wassenaar Clingendael met beschermde tuinaanleg in 2009. Vervaardigd door: Albert Speelman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 13644-53214.Buitenplaats Wassenaar Clingendael met beschermde tuinaanleg in 2009. Vervaardigd door: Albert Speelman. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 13644-53214.Geschiedenis 


In de 16de eeuw stond er een boerderij in de clinge (duinvallei) waar nu Clingendael ligt. In 1591 kocht Philips Doubleth de landerijen. Zijn kleinzoon Philips Doubleth III brak de boerderij af, bouwde er een landhuis en legde onder invloed van de Franse classicistische tuinarchitectuur een tuin in barokstijl aan met veel buxushagen en symmetrische patronen. Het huis werd een centrum van kunst en cultuur. Philips Doubleth III moeder Geertruid en zijn oom en schoonvader Constantijn Huygens speelden daarbij een belangrijke rol.


Freule Daisy van Brienen met familieleden in 1922 op de Des Tombes beker op de Haagsche GC. Bron: NGA-earlygolf.nl.Freule Daisy van Brienen met familieleden in 1922 op de Des Tombes beker op de Haagsche GC. Bron: NGA-earlygolf.nl.In 1804 kwam het landgoed Clingendael in handen van W.J. baron van Brienen van de Groote Lindt. In 1839 kocht diens zoon Arnoud het naastgelegen Landgoed Oosterbeek, dat slechts door een bochtige gracht van Clingendael is gescheiden.


  


Hij huurde Jan David Zocher in om de tuinaanleg voor beide landgoederen aan te passen aan de eisen van zijn tijd. Arnoud van Brienens achterkleindochter, Marguérite barones van Brienen, bijgenaamd Freule Daisy (Den Haag 1871-aldaar 1939), woonde er tot haar overlijden. Na een bezoek aan Japan liet zij op het landgoed een Japanse tuin aanleggen. In 1914 werd het huis verbouwd door de architect Johan Mutters en in 1915 uitgebreid door Co Brandes en J.Th. Wouters.


Park met waterpartij en doorkijk naar de hofstede St. Annalands Clingendael in 1844-1856 door Jan Dam Steuerwald. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Park met waterpartij en doorkijk naar de hofstede St. Annalands Clingendael in 1844-1856 door Jan Dam Steuerwald. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Tijdens de Tweede Wereldoorlog werd het huis bewoond door rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart. Hij liet de opstaande stenen bij de hondengraven platleggen omdat hij bang was dat zich er sluipschutters achter zouden verstoppen. Tevens werden er meerdere bunkers gebouwd.

Na de oorlog trok Edgar baron Michiels van Verduynen, een neef van Marguérite van Brienen, er in met zijn echtgenote, Henriëtte Elisabeth baronesse Michiels van Verduynen-Jochems, alsook de Duitse baron Johann von Ripperda.

In 1953, een jaar na het overlijden van Michiels van Verduynen, werden de tuinen en het park van Clingendael-Oosterbeek verkocht aan de gemeente en voor het publiek opengesteld. Tot haar overlijden in 1968 mocht de barones op Clingendael-Oosterbeek blijven wonen. De zoon van de Duitse baron woonde tot zijn overlijden in het koetshuis.


Natuuropname van landgoed Clingendael. Bron: Beeldarchief Provincie Zuid-Holland.Natuuropname van landgoed Clingendael. Bron: Beeldarchief Provincie Zuid-Holland.Huys Clingendael werd in 1982 grondig verbouwd. Sindsdien is Instituut Clingendael er gehuisvest.


 

Marguérite Mary (Daisy) barones van Brienen van de Groote Lindt (1871-1939)

Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt in 1896 (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: NGA-earlygolf.nl.Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt in 1896 (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: NGA-earlygolf.nl.


Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: wijkblad Benoordenhout april 2008.Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: wijkblad Benoordenhout april 2008.


Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: Haags gemeente archief.Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: Haags gemeente archief.


 

Overlijdensadvertentie Marguérite Mary baronesse van Brienen van de Groote Lindt uit 1939. Bron: wijkblad Benoordenhout april 2008.Overlijdensadvertentie Marguérite Mary baronesse van Brienen van de Groote Lindt uit 1939. Bron: wijkblad Benoordenhout april 2008.Bijgebouwen

Het koetshuis

Tegenover het grote huis staat een oud koetshuis. Een deel ervan wordt bewoond, het overige is atelierruimte voor kunstenaars.

Omdat Instituut Clingendael dringend opslagruimte nodig heeft, werd begin 2008 beslist dat vrijgekomen ruimte in het koetshuis niet meer aan kunstenaars zal worden gegeven. Ook is er al een deel van de theeschenkerij in gebruik als opslag.

Tuinmanswoningen

Bij de ingang van het park staan twee kleine huizen met rieten dak en luiken, die beschilderd zijn in de kleuren van het familiewapen, rood-wit. Links van de oprijlaan staat nog enkele personeelswoningen. Aan de Van Alkemadelaan staan nog twee 'Noorse' houten woningen uit 1931.

Logeerhuis

Voor de Tweede Wereldoorlog stond het logeerhuis dichter bij het grote huis. In de oorlog heeft Seyss-Inquart het laten verplaatsen, zodat zijn zuster er kon wonen. Na de oorlog werd het een theeschenkerij.

De ijskelder

Landgoederen hebben vaak een ijskelder. In de winter worden ijsblokken uit de gracht gebikt, en opgeslagen in een ijskelder in het bos. Er werd ook zaagsel in de kelder gebruikt om te voorkomen dat de blokken aan elkaar vroren. De ijskelder lag in de buurt van de oud-Hollandse tuin.

Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: Algemeen Handelsblad 24 november 1939.Marguerite Mary 'freule Daisy' barones van Brienen van de Groote Lindt (Den Haag 1871 - The Hague 1939). Bron: Algemeen Handelsblad 24 november 1939.De tuin


Baron van Brienen liet de tuin door Zocher aanpassen aan de Engelse landschapsstijl. Na Zocher werkten de tuinarchitecten Springer en Petzold op het landgoed.Japanse tuin

Het beroemdste deel van de tuin is ongetwijfeld de Japanse tuin, die slechts acht weken per jaar voor het publiek geopend is, omdat hij zo kwetsbaar is. Freule Daisy reisde veel en nam uit Japan lantaarns, een watervat en enkele bruggetjes mee die gebruikt werden in haar Japanse tuin. De tuin werd ontworpen en aangelegd met steun van haar tuinarchitect Theodoor Dinn. Het is nu de grootste Japanse tuin in Nederland met een oppervlakte van 6800 m². Sinds 2001 is de tuin een rijksmonument.

In 2008 is het paviljoen opgeknapt. De schuifpanelen, de 'shojis', waren in de oorlog verloren gegaan en zijn nu in Japan bijgemaakt. Ook is het rieten dak opgeknapt en zijn de twee bruggetjes vervangen door de zgn. aardbrug of 'dobashi'. Tuinarchitect Saburō Sone is door de gemeente uitgenodigd om te snoeien.

Overzicht landschap bij Clingendael met ijskelder. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 163.661.Overzicht landschap bij Clingendael met ijskelder. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, objectnummer: 163.661.
In 2013 werd op 27 april het 100-jarig bestaan van de tuin gevierd met een Japans festival van 10:30 uur - 20:00 uur. Op het programma stonden onder meer een Japanse fluitist, Japanse trommelaars, Japans zwaardvechten (Kendo), sushi maken en oosterse stoelmassage.Beelden van de Japanse tuin  

Toegangspoort naar de tuin. Entrance gate of the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.Toegangspoort naar de tuin. Entrance gate of the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.


Blik op de tuin in herfstkleuren, vanuit het paviljoen. Autumn in the Japanese garden of Estate Clingendael. Photo taken from the central pavilion. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.Blik op de tuin in herfstkleuren, vanuit het paviljoen. Autumn in the Japanese garden of Estate Clingendael. Photo taken from the central pavilion. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.


Een van de vele stenen lantaarns - tōrō - in de tuin. A stone lantern in the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.Een van de vele stenen lantaarns - tōrō - in de tuin. A stone lantern in the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.


De roodkleurige Japanse esdoorn werd omstreeks 1910 geplant. Autumn in the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.De roodkleurige Japanse esdoorn werd omstreeks 1910 geplant. Autumn in the Japanese garden of Estate Clingendael. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.


De Japanse tuin in de lente. De Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag. Bron: Wikipedia Steven Lek - Eigen werk.De Japanse tuin in de lente. De Japanse Tuin op landgoed Clingendael in Den Haag. Bron: Wikipedia Steven Lek - Eigen werk.


Boedhabeeld. A small pavilion, housing a statue of the Buddha, inside the Japanese garden of Estate Clingendael, Wassenaar. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.Boedhabeeld. A small pavilion, housing a statue of the Buddha, inside the Japanese garden of Estate Clingendael, Wassenaar. Bron: Wikipedia Takeaway - Eigen werk.


Huize Clingendael in 1967. Bron: Wikipedia en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.Huize Clingendael in 1967. Bron: Wikipedia en Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.


Huis Clingendael. Bron: Wikipedia F.Eveleens - Eigen werk.Huis Clingendael. Bron: Wikipedia F.Eveleens - Eigen werk.


  

Sterrenbos


Ook het dichte Sterrenbos is uit de tijd van freule Daisy. Er is een onderbegroeiing van azalea's en rododendrons.Slingermuur

De slingermuur is rond 1727-1733 gebouwd door Wigbold Slicher, en gerestaureerd in 1985. Deze dient om luwte te scheppen voor bomen 
met zachte vruchten zoals abrikozen, peren, perziken en pruimen. Hij wordt ten onrechte vaak de slangenmuur genoemd, maar de 
constructie daarvan is anders. Een slangenmuur houdt zichzelf staande, en heeft geen verdikkingen of steunen. 
Een verklaring voor het experimentele karakter van de muur kan zijn dat Slicher een familielid was van Pieter de la Court van der Voort, die een handboek over de tuinkunst schreef (1737).

Slingermuur Clingendael, Slangenmuur Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.Slingermuur Clingendael, Slangenmuur Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.


 

Oud-Hollandse tuin 


Vroeger lag hier een kaatsbaan met theehuis. Het huisje bestaat nog, en de Frans aandoende stenen trappen van Springer (1887) en het bordes maken van de tuin een afgerond geheel. In het begin van de 20ste eeuw is er een oud-Hollandse tuin aangelegd met buxushagen en bloemperken. 
Er staat een bronzen beeld van het 'Dansende Meisje' gemaakt door kunstenaarsechtpaar Jean en Marianne Bremers uit Helvoirt.


Hollandse tuin Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.Hollandse tuin Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.Hondenbegraafplaats

Freule Daisy heeft altijd honden gehad. Ze liet ze begraven onder een linde, die solitair in de tuin staat en vanuit het huis goed te zien is. De grafstenen stonden rechtop, maar Seyss-Inquart heeft ze plat laten leggen, uit angst dat scherpschutters zich erachter zouden verschuilen.


Hondegraven Landgoed Clingendael, hondergraven onder de linde. Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.Hondegraven Landgoed Clingendael, hondergraven onder de linde. Bron: Wikipedia Pvt pauline - Eigen werk.De oorlogsjaren

Het landgoed was onderdeel van de Atlantikwall, waarvoor vrij schootsveld nodig was.
Bomen werden gekapt, bunkers aangelegd, en in het Benoordenhout werden huizen afgebroken. 
Maar huize Clingendael mocht blijven staan omdat het de woning van rijkscommissaris Arthur Seyss-Inquart was.

Op 14 maart 1942 werden Han Jordaan en Pim Boellaard onder anderen door Seyss-Inquart buiten ondervraagd. Op een voormalig koetshuis tegenover het grote huis is een plaquette die hieraan herinnert.


Plaquette Jordaan/Boellaard. Bron: Wikipedia Clingendael: plaquette in de gemeente Den Haag voor Han Jordaan en Pim Boellaard Pvt pauline - Eigen werk.Plaquette Jordaan/Boellaard. Bron: Wikipedia Clingendael: plaquette in de gemeente Den Haag voor Han Jordaan en Pim Boellaard Pvt pauline - Eigen werk.Verkoop van het landgoed

In 1999 probeerde de gemeente Clingendael te verkopen aan de hoogst biedende, maar daar was veel protest tegen. Mogelijk zou er een hotel of conferentieoord komen. Om het protest te ondersteunen liet de Algemene Vereniging voor Natuurbescherming (AVN) een film maken door het duo Jan van den Ende en Monique van den Broek.

In 2006 stond het landgoed Clingendael in belangstelling toen de gemeente Den Haag overwoog een tot het landgoed behorend stuk grond ter beschikking te stellen voor de bouw van een nieuwe ambassade voor de Verenigde Staten van Amerika. 

Eind 2006 werd overeenstemming bereikt over de definitieve locatie voor de ambassade: de plek waar destijds een voetbalvereniging (VV JAC) 
en een hondenrenbaan gevestigd waren, aan de Waalsdorperlaan en de Benoordenhoutseweg, niet ver van Paleis Huis ten Bosch.

Dit gebied behoort tot de gemeente Wassenaar, maar de grond is in 2010 verkocht door de gemeente Den Haag.


Park bij Clingendael. Bron: Wikipedia Jason Turner.Park bij Clingendael. Bron: Wikipedia Jason Turner.


 
Oprijlaan van het landgoed Entree landgoed Clingendael in Den Haag (The Hague)Bron: Wikipedia Hanhil - Eigen werk.Oprijlaan van het landgoed Entree landgoed Clingendael in Den Haag (The Hague)Bron: Wikipedia Hanhil - Eigen werk.In 2018 is de ambassade vertrokken van het Lange Voorhout in Den Haag, waar de beveiligingsmaatregelen te veel problemen gaven. De verhuizing naar landgoed Clingendael stuit op veel weerstand van de inwoners van de wijk Benoordenhout en van milieugroepen, vanwege de ligging midden in een kwetsbaar natuurgebied. Volgens de planning is echter in 2013 met de bouw begonnen en heeft de verhuizing en opening plaats gevonden.Brand


In de nacht van 29 op 30 augustus 2013 brandde een deel van de boerderij af.
Er waren geen slachtoffers. Toen de Japanse tuin in oktober twee weken open was, stond er een melkbus bij de ingang van de tuin om geld te verzamelen voor de gedupeerde boer. Wethouder Boudewijn Revis ondersteunde deze buurtactie en verdubbelde het opgehaalde bedrag.


  


  


Prent uit een serie van 71 prenten met Rijnlandschappen, gezichten op vorstelijke paleizen en stadsgezichten uit Den Haag en Amsterdam. Dit is prent 44 uit de serie. Het landhuis Clingendael wordt in het onderschrift Huis van St. Annen-land genoemd omdat het destijds in bezit was van de Heer van St. Annaland. 

 Overgenomen van: Wikipedia Landgoed Clingendael.


 

Stad aan 't Haringvliet

Straatnaambord Baron van Brienenstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Baron van Brienenstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Stad aan 't Haringvliet is een dorpje dat deel uitmaakt van de gemeente en het eiland Goeree-Overflakkee in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. Het dorp telde 1.365 inwoners op 1 januari 2019. De ligging aan het Haringvliet maakt het dorp tot een trekpleister voor watersportliefhebbers. Naast de oude haven in het centrum van het dorp is er daarom ook een grote jachthaven.


Kaart van omgeving Middelharnis met Stad aan 't Haringvliet en rechts op de kaart het eiland Tiengemeten. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, beeldbank.Kaart van omgeving Middelharnis met Stad aan 't Haringvliet en rechts op de kaart het eiland Tiengemeten. Bron: Regionaal Archief Dordrecht, beeldbank.De dorpscultuur komt onder meer tot uiting door een dorpskring en de jaarlijkse culturele dag, de Stadse dag genaamd.


Baron van Brienenstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Baron van Brienenstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


    

Straatnaambord J. van Halfwassenaerstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord J. van Halfwassenaerstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


J. van Halfwassenaerstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.J. van Halfwassenaerstraat te Stad aan 't Haringvliet op maandag 10 juni 2020. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

Geschiedenis

Stad aan 't Haringvliet was in het kader van de gemeentevorming na de annexatie van het Koninkrijk Holland door het Eerste Franse Keizerrijk op 1 januari 1812 toegevoegd aan de gemeente Den Bommel. Op 1 april 1817 werd het een zelfstandige gemeente. Op 1 januari 1966 werd deze gemeente bij een gemeentelijke herindeling toegevoegd aan de gemeente Middelharnis.

Dorp 'De Stad' Stad aan 't Haringvliet ingetekend in het kaartenboek van Voorne uit 1696. Bron: Bestemmingsplan Stad aan 't Haringvliet.Dorp 'De Stad' Stad aan 't Haringvliet ingetekend in het kaartenboek van Voorne uit 1696. Bron: Bestemmingsplan Stad aan 't Haringvliet.Bezienswaardig


o   De Hervormde Kerk in de Nieuwstraat met daarnaast de pastorie. Verder is er ook nog een gereformeerde kerk te vinden. De gereformeerde gemeente heeft haar deuren moeten sluiten vanwege lage bezoekersaantallen tijdens de diensten. De overige gemeenteleden zijn vertrokken naar de nabijgelegen gereformeerde gemeente te Middelharnis. De kerk is inmiddels verbouwd tot een woonhuis.
o   In de Voorstraat is het oude gemeentehuis te zien en een spuithuisje uit 1926. Deze Voorstraat werd ooit geschilderd door de bekende kunstenaar Rien Poortvliet voor zijn boek Langs het tuinpad van mijn vaderen.
o   De oude kapperszaak van "Piet de kapper" aan de Voorstraat voert de bezoeker terug in de tijd.
o   Het voormalige doktershuis aan de Molendijk stamt uit 1876. De dokterswoning wordt beschreven in het boekje "Stad aan 't Haringvliet zoals het was" van J.L Braber.
o   Verderop op de Molendijk staat de korenmolen De Korenaar uit 1746. Deze molen werkt nog en is (op zaterdag) ook open voor bezoekers.

Overgenomen van Wikipedia: Stad aan 't Haringvliet.Geografie Stad aan 't Haringvliet

Links (west) Stad aan 't Haringvliet met rechts het eiland Tiengemeten op satellietbeeld. Bron: Openstreetmap NL.Links (west) Stad aan 't Haringvliet met rechts het eiland Tiengemeten op satellietbeeld. Bron: Openstreetmap NL.


Links (west) Stad aan 't Haringvliet met rechts het eiland Tiengemeten op de kaart. Bron: Openstreetmap NL.Links (west) Stad aan 't Haringvliet met rechts het eiland Tiengemeten op de kaart. Bron: Openstreetmap NL.


Stad aan 't Haringvliet (middenboven) met in het groen het eiland Tiengemeten in provicie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard. Bron: Openstreetmap NL.Stad aan 't Haringvliet (middenboven) met in het groen het eiland Tiengemeten in provicie Zuid-Holland, gemeente Hoeksche Waard. Bron: Openstreetmap NL.


In het groen rechtsonder van het midden het eiland Tiengemeten. Rechtsboven Rotterdam. Bron: Openstreetmap NL.In het groen rechtsonder van het midden het eiland Tiengemeten. Rechtsboven Rotterdam. Bron: Openstreetmap NL.


   

Wapen van Stad aan 't Haringvliet

Het wapen van Stad aan 't Haringvliet werd op 24 december 1817 bij besluit van de Hoge Raad van Adel aan de gemeente Stad aan 't Haringvliet in gebruik bevestigd. Vanaf 1 januari 1966 tot 1 januari 2013 maakte Stad aan 't Haringvliet deel uit van de gemeente Middelharnis. Het wapen van Stad aan 't Haringvliet is daardoor komen te vervallen. Sinds 1 januari 2013 valt Stad aan 't Haringvliet onder de gemeente Goeree-Overflakkee. In het wapen van Goeree-Overflakkee zijn geen elementen uit het wapen van Stad aan 't Haringvliet overgenomen.

Blazoenering

De blazoenering van het wapen luidde als volgt:

"Van goud, beladen met 2 fascen van keel."
De heraldische kleuren in het wapen zijn goud (geel) en keel (rood).

Wapen van Stad aan 't Haringvliet. Bron: Wikipedia Wapen van Stad aan 't Haringvliet.Wapen van Stad aan 't Haringvliet. Bron: Wikipedia Wapen van Stad aan 't Haringvliet.Kaart van de gemeente en vroegere ambachtsheerlijkheid Stad aan 't Haringvliet uit 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Kaart van de gemeente en vroegere ambachtsheerlijkheid Stad aan 't Haringvliet uit 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Geschiedenis

Het wapen is dat van Van Wittenhorst. In 1700 werd Willem van Wittenhorst heer van De Stad, maar het wapen werd enkele jaren eerder al vermeld in de Cronyk van Zeeland (1696). Het is niet bekend of de stad reeds in bezit van de familie was toen Willem van Wittenhorst de heerlijkheid in bezit kreeg.


Kadasterkaart van de oude dorpskern van Stad aan 't Haringvliet uit 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Kadasterkaart van de oude dorpskern van Stad aan 't Haringvliet uit 1832. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank.Overgenomen van: Wapen van Stad aan 't Haringvliet


Het overstroomden dorp Stad aan 't Haringvliet in februari 1953. Bron: Beeldbank, Nationaal Archief.Het overstroomden dorp Stad aan 't Haringvliet in februari 1953. Bron: Beeldbank, Nationaal Archief.


Luchtfoto van het dorp Stad aan 't Haringvliet tijdens de watersnoodramp van 1953. Foto genomen op donderdag 2 februari 1953. Bron: Beeldbank Defensie, objectnummer: 2152-034-078.Luchtfoto van het dorp Stad aan 't Haringvliet tijdens de watersnoodramp van 1953. Foto genomen op donderdag 2 februari 1953. Bron: Beeldbank Defensie, objectnummer: 2152-034-078.


Gemeente Stad 't Haringvliet in 1867 volgens de Kuypers atlas.Gemeente Stad 't Haringvliet in 1867 volgens de Kuypers atlas.


Gemeente Stad 't Haringvliet (dichterbij gezien) in 1867 volgens de Kuypers atlas.Gemeente Stad 't Haringvliet (dichterbij gezien) in 1867 volgens de Kuypers atlas.


Molen De Korenaar aan de Molendijk 79 te Stad aan 't Haringvliet. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: FE_29877-05.Molen De Korenaar aan de Molendijk 79 te Stad aan 't Haringvliet. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: FE_29877-05.


 

Fotogalerij Stad aan 't Haringvliet


Op maandag ochtend 10 juni 2019 werd door Sander van Scherpenzeel op de foto vastgelegd hoe de infrastructuur van Stad aan 't Haringvliet eruit ziet?


  


 

 Van Brienenoordbrug

De Van Brienenoordbrug, gezien vanaf het eiland van Brienenoord. Bron: Wikipedia Quistnix.De Van Brienenoordbrug, gezien vanaf het eiland van Brienenoord. Bron: Wikipedia Quistnix.De Van Brienenoordbrug is een brug over de Nieuwe Maas aan de oostkant van Rotterdam, in de Nederlandse provincie Zuid-Holland. De brug bestaat uit twee naast elkaar gelegen boogbruggen met in het verlengde daarvan drie basculebruggen. De weg over de brug is de rijksweg A16, en met zes rijstroken per richting en dagelijks meer dan een kwart miljoen voertuigen een van de breedste en drukste autosnelwegen van Nederland. Buiten de boog aan de oostzijde loopt ook een tweerichtingsfietspad. De totale lengte van de Van Brienenoordbrug bedraagt 1320 meter en de doorvaarthoogte is ongeveer 24 meter.Locatie: Rotterdam, Coördinaten: 51° 54′ NB, 4° 33′ OL, Overspant: de Nieuwe Maas
Lengte totaal: 1320 m, Breedte: 2 x 28 m, Doorvaarthoogte boog: 25,04 m, bascule: 22,50 m
Doorvaartbreedte boog: 280,00 m, bascule: 50,00 m, Langste overspanning boog: 300 m,
bascule: 60 m, Beheerder: Rijkswaterstaat, Bouwperiode 1961 - 1965 (I), 1986 - 1990 (II),
Opening: 1965 (I), 1990 (II), Gebruik: Huidig gebruik fiets-, voetgangers- en autoverkeer
Weg: A16, Verkeersintensiteit: +250.000 per dag, Architectuur: Type boogbrug + basculebrug
Architect(en) ir. W.J. van der Eb, ir. W.P. Goedhart, Materiaal: staal, Bijzonderheden Langste overspanning verkeersbrug van Nederland.Geschiedenis


De eerste brug

Het plan voor de Van Brienenoordbrug dateerde al uit de vroege jaren dertig. Tijdens de regering van minister-president Colijn werd een rijkswegenplan uitgewerkt waarbij ten oosten van Rotterdam een brug over de rivier zou komen. Het geld dat hiervoor gereserveerd was, werd echter voor de Maastunnel gebruikt. Na de oorlog werd pas weer in 1959 nagedacht over de Ruit van Rotterdam. Het bouwrijp maken van de grond nam een aanvang voor of in 1961. Rond 1962 stelde de gemeenteraad de naam van de brug vast. De Van Brienenoordbrug dankt zijn naam aan het onderliggende Eiland van Brienenoord, het oord van A.W. baron van Brienen.

De brug is in zijn geheel ter plaatse gebouwd. Om de boog te kunnen bouwen werden tijdelijk twee hulppijlers in het water gebouwd. De kenmerkende diagonale kabels waar het wegdek aan is opgehangen, geven de constructie een grote vormvastheid. Dit bleek mogelijk door de bijzondere verhoudingen van de boogvorm.Het ontwerp van ir. W.J. van der Eb van Rijkswaterstaat was voor zijn tijd revolutionair slank en transparant, en heeft later vele gebouwde bruggen geïnspireerd. De technisch tekenaar die het ontwerp van ingenieur Van der Eb heeft uitgewerkt was de heer C. Verkade, die in dienst van Rijkswaterstaat onder andere ook het ontwerp van het Emmaviaduct in Groningen op tekening heeft uitgewerkt.

De Van Brienenoordbrug werd door koningin Juliana feestelijk opengesteld voor verkeer op 1 februari 1965. Ook minister Jan van Aartsen was daarbij aanwezig.

De brug vormt de derde vaste oeververbinding na de opening van de Willemsbrug in het centrum van de stad in 1878 en de nog westelijker gelegen Maastunnel in 1942. In het zuiden sloot de nieuwe weg door middel van een groot verkeersplein bij IJsselmonde aan op de bestaande rijksweg 16 van de oude Stadionweg naar Dordrecht. Aan de noordkant hield het traject eerst op bij het Kralingseplein (bij het tegenwoordige Rivium), maar spoedig volgde de verlenging naar de Bosdreef en de Hoofdweg en in 1973 de aansluiting op de A20 op het Terbregseplein.Verdubbeling 


Al snel bleek de capaciteit van de brug ontoereikend. In 1986 werd dan ook begonnen met een grootschalig project dat voorzag in een verdubbeling van de Van Brienenoordbrug en de toeleidende wegen. Om het scheepvaartverkeer zo min mogelijk te hinderen werd deze tweede boog niet ter plaatse gebouwd, maar in Zwijndrecht. 


Tweede Van Brienenoordbrug vertrekt uit Zwijndrecht (1989). Vervoer van de 2e Van Brienenoordbrug van Zwijndrecht naar Rotterdam. Grote belangstelling bij vertrek in Zwijndrecht 16 februari 1989. Bron: Wikipedia Rob Bogaerts / Anefo - Nationaal Archief.Tweede Van Brienenoordbrug vertrekt uit Zwijndrecht (1989). Vervoer van de 2e Van Brienenoordbrug van Zwijndrecht naar Rotterdam. Grote belangstelling bij vertrek in Zwijndrecht 16 februari 1989. Bron: Wikipedia Rob Bogaerts / Anefo - Nationaal Archief.In 1989 is de nieuwe boog, met een overspanning van 287,5 meter, naar zijn definitieve plaats gevaren, op slechts 15 centimeter ten westen (stroomafwaarts) van de oude brug. Deze operatie trok enorm veel publiciteit, onder meer doordat het gevaarte alleen via de Oude Maas en de Nieuwe Waterweg de Nieuwe Maas kon bereiken. Er moest daarnaast de Spijkenisserbrug, Botlekbrug en de Koninginnebrug worden gepasseerd. De overige scheepvaart is voor die gelegenheid stilgelegd. Op 1 mei 1990 is de tweede Van Brienenoordbrug in gebruik genomen.


    


De tweede (westelijke) boog is iets breder dan de oude. Vol trots meldde men dat het nieuwe wegdek van het beweegbare deel veel dunner was dan dat van de oude brug. In de zomer van 1997 bleek echter het nieuwe wegdek te dun en ontstonden vermoeiingsscheuren, waardoor de val (het bewegende gedeelte) tegen hoge kosten vervangen moest worden. Deze ontdekking vormde de aanleiding voor de oprichting van het meerjarige onderzoeksproject Problematiek Stalen Rijvloeren van Rijkswaterstaat.Toekomst


Op 2 april 2008 werd bekendgemaakt dat de Van Brienenoordbrug in zo'n slechte staat verkeert dat ze binnen 10 jaar moet worden gerenoveerd. Op 17 januari 2018 presenteerde minister Van Nieuwenhuizen van Infrastructuur en Waterstaat in Rotterdam een plan voor de vernieuwing van de Nederlandse weginfrastructuur, waarin ook groot onderhoud aan de Van Brienenoordbrug werd aangekondigd, dat in 2020 zou kunnen beginnen.Brugopening
  


Jaarlijks varen zo'n 140.000 schepen onder de brug door. Voor circa 500 daarvan moet de brug worden geopend, een proces dat 18 minuten duurt: de brug omhoog bewegen duurt 4 minuten, in 10 minuten vaart het schip onder de brug door, en het naar beneden gaan van de brug duurt wederom 4 minuten. Gedurende deze tijd wordt het wegverkeer stilgezet met slagbomen. Sedert november 2005 wordt de brug volledig op afstand bediend vanuit Rhoon in plaats van in het bedieningscentrum naast de brug.

Brugopening moet ten minste 3 uur van tevoren worden aangevraagd bij het Haven-Coördinatiecentrum. De verdere afhandeling wordt gedaan vanuit de Verkeersmanagementcentrale van Rijkswaterstaat.


De dubbele boog van de Van Brienenoordbrug, gezien vanaf het Eiland van Brienenoord in 2004. Bron: Wikipedia Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia.De dubbele boog van de Van Brienenoordbrug, gezien vanaf het Eiland van Brienenoord in 2004. Bron: Wikipedia Quistnix op de Nederlandstalige Wikipedia.Door een elektro-mechanische storing op 17 maart 2006 heeft de brug midden op de dag ongeveer een uur opengestaan. Er ontstonden files tot 7 kilometer lang. Als eerste sloot de westbrug (rijrichting Breda) en rond 13.00 uur de oostbrug (rijrichting Utrecht/Den Haag). Op 5 november 2006 wilde de brug weer niet sluiten door een elektrische storing en moesten technici de brug handmatig laten zakken.

Op 14 januari 2015 gingen rond het middaguur de slagbomen door een technische storing niet meer open.

Dit zorgde voor files tot 8 kilometer lang. Na drie kwartier werden de slagbomen handmatig geopend, eerst de brug in de rijrichting van zuid naar noord.


De Van Brienenoordbrug geopend voor een schip in 2014. Bron: Wikipedia AgainErick - Eigen werk.De Van Brienenoordbrug geopend voor een schip in 2014. Bron: Wikipedia AgainErick - Eigen werk.


  

Verkeer

De Van Brienenoordbrug, gezien naar het zuidoosten gezien vanuit de lucht. Bron: Wikipedia Milliped - Eigen werk.De Van Brienenoordbrug, gezien naar het zuidoosten gezien vanuit de lucht. Bron: Wikipedia Milliped - Eigen werk.Elk van de twee bruggen is in tweeën verdeeld. Zo is er aan beide zijden een hoofdrijbaan voor doorgaand verkeer en een parallelrijbaan voor lokaal verkeer. Dit is gedaan voor de doorstroming en verkeersveiligheid. Elk van deze vier banen bestaat uit drie rijstroken.Sinds 1993 is op de hoofdrijbaan richting het Terbregseplein een vrachtwagenstrook waar vrachtverkeer en bussen zwaarder dan 3500 kg gebruik van mogen maken.


De vrachtwagenstrook op de Van Brienenoordbrug. Bron: Wikipedia Steven Lek - Eigen werk.De vrachtwagenstrook op de Van Brienenoordbrug. Bron: Wikipedia Steven Lek - Eigen werk.In 2001 was circa 13% van het verkeer dat over de brug reed vrachtverkeer.

De brug is toegankelijk voor fietsers, bromfietsers en overig langzaam verkeer. Voorheen werden bromfietsers wel, maar fietsers niet toegelaten, maar dat werd door fietsers veelvuldig overtreden.


Fietspad langs de Van Brienenoordbrug Rotterdam. Bron: Wikipedia Henk Bezemer - Eigen werk.Fietspad langs de Van Brienenoordbrug Rotterdam. Bron: Wikipedia Henk Bezemer - Eigen werk.Trivia

o   Op afspraak geeft Rijkswaterstaat rondleidingen op de brug aan groepen tot tien personen.
o   In 1996 werd de Van Brienenoordbrug in Madurodam onthuld. De (enkele) boog overspant een lengte van 24 meter. Deze brug is op schaal 1:12, dus eigenlijk te groot, want Madurodam is op schaal 1:25.
o   Op 1 februari 2015 vierde de Van Brienenoordbrug haar 50-jarig bestaan.

Overgenomen van: Wikipedia Van Brienenoordbrug.


  

Eiland Van Brienenoord

De Nieuwe Maas gezien vanaf het eiland Van Brienenoord. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).De Nieuwe Maas gezien vanaf het eiland Van Brienenoord. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).Het eiland Van Brienenoord is een eiland in een buitenbocht van de Nieuwe Maas bij Oud-IJsselmonde. Het eiland is aan het begin van de 19e eeuw door verslibbing van een zandplaat ontstaan en is 21 hectare groot. Het dankt zijn naam aan baron Van Brienen van de Groote Lindt, die het eiland in 1847 kocht.

Tevens verwierf Van Brienen het recht op diepvisserij op steur en zalm tussen Bolnes en de Leuvehaven. Destijds had het tegenover IJsselmonde gelegen Kralingseveer de grootste zalmafslag van Nederland. In 1880 alleen al werden er 100.000 zalmen gevangen.


Kaart van het eiland Van Brienenoord te Rotterdam met rechts de Van Brienenoordbrug met de rijksweg A16. Bron: Openstreetmap NL.Kaart van het eiland Van Brienenoord te Rotterdam met rechts de Van Brienenoordbrug met de rijksweg A16. Bron: Openstreetmap NL.In 1904 werd het Eiland van Brienenoord Rotterdams grondgebied. In de jaren dertig kwamen hier de clubhuizen Arend en Zeemeeuw voor de jeugd van Rotterdam-Zuid. Het eiland was tot de Tweede Wereldoorlog bebost.

De Duitse bezetter rooide dit bos echter om de boomstammen te gebruiken als 'asperges' (in de grond geplaatste palen tegen het landen van vliegtuigen). De restanten van het bos verdwenen in de hongerwinter in Rotterdamse kachels.

Sinds 1943 zijn er volkstuinen op het eiland. Op het westelijk deel van het eiland zijn in de jaren zestig de tunnelelementen voor de riviertunnel van de Rotterdamse metro gebouwd. Het speciaal gebouwde dok ligt er nog. Op de oostpunt van het eiland staan sinds 1965 drie pijlers van de Van Brienenoordbrug. In 1990 werd de brug naar het westen toe verbreed.


Het clubhuis van de Arend en de Zeemeeuw op het eiland Van Brienenoord in IJsselmonde. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).Het clubhuis van de Arend en de Zeemeeuw op het eiland Van Brienenoord in IJsselmonde. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).Na 1945 werd er op het eiland en in de omgeving naar aardolie geboord, (wat aan de Stadionweg zelfs een heuse spuiter veroorzaakte). De met Jaknikkers opgepompte olie werd opgeslagen in tanks op de oostelijke punt en daarvandaan vervoerd naar de raffinaderijen in Pernis


Het midden en oostelijke gedeelte van Rotterdam stad op de kaart. Met rechts de Van Brienenoordbrug. Bron: Openstreetmap NL.Het midden en oostelijke gedeelte van Rotterdam stad op de kaart. Met rechts de Van Brienenoordbrug. Bron: Openstreetmap NL.Sinds juni 2000 grazen er Schotse Hooglanders op het eiland ter bevordering van een natuurlijke landschapsontwikkeling. Dit was een gemeenschappelijk project van de gemeente en het Wereld Natuur Fonds Nederland.

Sinds 2003 wordt het Eiland van Brienenoord beheerd door het Zuid-Hollands Landschap. Sinds 1999 bestaan er plannen voor een conferentieoord met een hotel van 70 meter hoog op de westpunt (met een parkeergarage in het voormalige bouwdok), maar een besluit hierover is wegens grote weerstand onder de bevolking van met name IJsselmonde al diverse malen uitgesteld.


Volkstuinvereniging Van Brienenoord in IJsselmonde. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).Volkstuinvereniging Van Brienenoord in IJsselmonde. Bron: Wikipedia S.J. de Waard / CC-BY-SA-4.0 (via Wikimedia Commons).Elk voorjaar, van februari tot april, is het zeventien hectare grote eiland in de ban van de paddentrek. Als forensen in de spits trekken de amfibieën massaal naar de westpunt van het eiland. Daar is jaren geleden een poel aangelegd. De voortplantingstijd is voor de gewone pad het enige moment in het jaar dat hij zich in het water waagt. Rotterdammers verbazen zich er telkens weer over.

Sinds 2011 is het eiland ook een podium voor theater. Elk jaar komen zo'n 2000 kinderen op bezoek bij het natuurbelevingstheater van Stichting 'n Bries.

Kaart van Rotterdam rechts van het midden de Van Brienenoordbrug. Bron: Openstreetmap NL.Kaart van Rotterdam rechts van het midden de Van Brienenoordbrug. Bron: Openstreetmap NL.Overgenomen van: Wikipedia eiland Van Brienenoord


 

Willem Thierry Arnold Maria van Brienen van de Groote Lindt


Willem Thierry Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (Amsterdam, 5 maart 1814 – Den Haag, 9 april 1863), lid van de adellijke familie Van Brienen, was een politicus, kamerheer en kunstverzamelaar, die vooral bekend is geworden als de bouwheer van een stadspaleis aan het Lange Voorhout in Den Haag, het latere Hotel Des Indes.


Portret van Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863) door Nicolaas Pieneman (1809-1860). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863) door Nicolaas Pieneman (1809-1860). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Biografie

Thierry van Brienen werd geboren als zoon van Arnoud Willem baron van Brienen (1783-1854) en diens eerste echtgenote Angelica Louise van Wijkerslooth van Grevenmachern (1795-1816), lid van de familie Van Wijkerslooth. Hij groeide op aan de Keizersgracht in Amsterdam, waar zijn vader werkzaam was als koopman van de firma Van Brienen & Zoon.

Zijn vader was daarnaast onder meer kamerheer van de koningen Willem I en Willem II en lid van de Eerste Kamer.

Ook baron Thierry zou later de functie van kamerheer bekleden en hij was een persoonlijk adviseur van koning Willem III. In 1843 werd hij lid van de Haagse Academie van Beeldende Kunsten, volgde daar een kunstopleiding en werd in 1859 lid van de Raad van Bestuur.

Thierry van Brienen werd geboren als ongetitelde adel, maar verkreeg op 26 oktober 1835 per Koninklijk Besluit erkenning van de titel van baron. Van 1858 tot 1863 zou hij lid zijn van Provinciale Staten van Zuid-Holland.


 

Kunstverzamelaar


Grootvader Willem Joseph baron van Brienen (1760-1839) was een bekend kunstverzamelaar geweest. Thierry van Brienen was net als zijn grootvader erg geïnteresseerd in kunst. Via zijn vader zou Thierry van Brienen diens verzameling erven en deze aanzienlijk uitbreiden. In zijn Haagse stadspaleis kon Van Brienen een aanzienlijk deel van zijn verzameling van 419 schilderijen vertonen.

Het grootste deel van zijn verzameling bestond uit werken van Hollandse en Vlaamse oude meesters. Aan de verzameling voegde hij werken toe van onder meer Ary Scheffer, Andreas Schelfhout, Barend Cornelis Koekkoek en Johannes Christianus Schotel. In Amsterdam bezat Van Brienen een huis uit 1772 aan de Herengracht 182, waar hij een deel van de kunstverzameling bewaarde.Stadspaleis


Van Brienen erfde in 1854 van zijn vader het Landgoed Clingendael en het ernaast gelegen Landgoed Oosterbeek in Wassenaar, beiden gesitueerd aan de gemeentegrens met Den Haag. In 1858 kocht Thierry van Brienen een drietal huizen aan het Lange Voorhout en de aangrenzende de Vos in Tuinstraat in Den Haag en liet op die plek door architect Arend Roodenburg een stadspaleis bouwen om feesten te kunnen organiseren.


Portret van Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Willem Thierrij Arnold Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (1814-1863). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Het gebouw bezat een een uitbundig gedecoreerde balzaal, privé- en gastenverblijven, een binnenhof en stallen. Van Brienen was niet belast met bescheidenheid en liet zelfs op alle vergulde deurknoppen zijn initiaal B aanbrengen. Enkele exemplaren daarvan zijn nog aanwezig in het huidige Hotel Des Indes. Ook hangen er nog steeds twee van zijn kroonluchters en de schouw in de “Van Brienen Zaal” wordt gesierd met een gepersonaliseerd wapen met zijn initialen.


 

Huwelijken


Thierry van Brienen trouwde in 1836 met Ida Charlotte Nicolette barones Selby (1809-1845), dochter van Charles Borre baron Selby, Deens ambassadeur in Den Haag van 1820-1842 en geheimraad van koning Frederik VI van Denemarken, en Christiana Georgine Louise Falbe. Eén van zijn huwelijksgetuigen was Johan Gijsbert baron Verstolk, heer van Soelen, minister van Buitenlandse Zaken onder koning Willem I.Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt.Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt.


Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt op latere leeftijd.Arnold Nicolaas Justinus Marie baron van Brienen van de Groote Lindt op latere leeftijd.


Na het overlijden van Ida de Selby in 1845, hertrouwde Thierry van Brienen in 1847 met Adriana Maria barones van Zuylen van Nyevelt (1819-1892), dochter van Jan Adriaan baron van Zuylen van Nyevelt en Quirina Catharina Petronella Teding van Berkhout.

Adriana van Zuylen was een hofdame van prinses Louise van Pruisen. Na het overlijden van Thierry van Brienen in 1863 hertrouwde zij op haar beurt in 1870 met Philip Jacob baron van Pallandt (1814-1892), lid van de familie Van Pallandt en eigenaar en bewoner van Duinrell.

Nalatenschap
Uit zijn huwelijken had Thierry van Brienen twee dochters en drie zonen. Erfgenaam van de nalatenschap van baron Thierry in 1863, was diens zoon Arnoud Nicolaas Justinus Maria baron van Brienen van de Groote Lindt (1839-1903), die al in 1867 het stadspaleis van de hand deed aan hotelier François Paulez. Deze schonk het pand aan zijn dochter Alegonda en haar man Friedrich Wirtz, die er het beroemde Hotel Des Indes in vestigden.

Portret van Arnoud Nicolaas Justinus Maria van Brienen van de Groote Lindt (1839-1903) in ca. 1860. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Arnoud Nicolaas Justinus Maria van Brienen van de Groote Lindt (1839-1903) in ca. 1860. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Zoon Arnoud erfde eveneens de grote kunstcollectie van zijn vader, waarvan later door vererving het bezit over de familie verspreid zou raken.

Overgenomen van: Wikipedia Willem Thierry Arnold Maria van Brienen van de Groote Lindt.


Willem Joseph van baron van Brienen van de Groote Lindt 


Willem Joseph baron van Brienen, (Amsterdam, gedoopt 31 december 1760 – Wassenaar, 10 oktober 1839), Heer van De Groote Lindt, Dortsmond, Stad aan 't Haringvliet en Wassenaar, was een Nederlands koopman, politicus en bestuurder.


Willem Joseph baron van Brienen, Heer van De Groote Lindt en Stad aan 't Haringvliet. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Willem Joseph baron van Brienen, Heer van De Groote Lindt en Stad aan 't Haringvliet. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Familie
Van Brienen was lid van de familie Van Brienen en was een zoon van Arnoldus Johannes van Brienen, heer van de Groote Lindt en Dortsmond (1735-1804) en Sophia Maria Half-Wassenaar, vrouwe van Stad aan het Haringvliet (1727-1802). Van Brienen was een telg uit een koopmansgeslacht in Amsterdam. Zowel zijn vader als zijn grootvader waren actief in de hennep- en teerhandel en assurantie; ze dreven het handelshuis "Willem van Brienen en zoon".

Op 28 mei 1782 trouwde hij in Haarlem met Margaretha Thimothea Johanna Ram van Schalkwijk (1761-1802).


  


Zij kregen vijf kinderen, onder wie Arnoud Willem van Brienen van de Groote Lindt die later ook de politiek in zou gaan. Hij was regent van het rooms-katholieke Maagdenhuis en vertegenwoordigde de minderjarige wezen in erfeniskwesties.Franse tijd


Politieke carrière

In de tijd van de Bataafse Republiek en het koninkrijk Holland was Van Brienen tussen 1803 en 1813 bestuurlijk actief in Amsterdam. Hij begon van 1803 tot 1807 als lid van het stedelijk bestuur, van 1806 tot 1808 was hij adjunct-burgemeester, vervolgens van 1808 tot 1811 wethouder en ten slotte was hij van 1811 tot 1813 maire (burgemeester).

Daarnaast was hij ook in de landelijke politiek actief: in 1807 en 1808 was hij staatsraad. In 1810 was hij lid van de Raad voor de Zaken van Holland in Parijs. Ook was hij lid van de Commissie van Inlijving (van het Koninkrijk Holland bij Frankrijk, een adviescommissie voor Napoleon). Toen het koninkrijk Holland werd opgeheven en Nederland bij Frankrijk werd gevoegd werd hij in 1812 lid van de algemene raad van het Zuiderzeedepartement.Koninkrijk der Nederlanden

Na het einde van de Franse heerschappij in de Nederlanden bleef hij actief in de politiek. Van 1814 tot september 1815 was hij lid van de Provinciale Staten van Holland voor de stad (Amsterdam). In 1815 werd hij buitengewoon lid van de dubbele Staten-Generaal der Verenigde Nederlanden (8 - 19 augustus 1815) voor de goedkeuring van de grondwet van 1815, daarna was hij van 21 september 1815 tot zijn dood op 10 oktober 1839 lid van de Eerste Kamer der Staten-Generaal.

In 1829 was hij het enige noordelijke lid dat de talrijke petities uit het Zuiden over de rechtspraak en het onderwijs onder de aandacht van de koning wilde brengen.Nevenfuncties

Behalve in de politiek was Van Brienen van de Groote Lindt ook op andere terreinen actief. Zo was hij lid van het dijkbestuur en hoogheemraadschap Beemster en stichtte hij een verblijf voor bejaarden in Halfweg.Onderscheidingen en eerbewijzen

Van zowel de Franse als de Nederlandse machthebbers ontving Van Brienen de nodige eerbewijzen voor zijn werk. Op 15 november 1807 werd hij benoemd tot honorair kamerheer van koning Lodewijk Napoleon. Op 23 april 1808 werd hij benoemd tot Commandeur in de Orde van de Unie. Door Napoleon werd hij op 30 juni 1811 benoemd tot ridder in het Legioen van Eer, kort daarna in 1812 werd hij al bevorderd tot commandeur in diezelfde orde. Ook benoemde Napoleon hem op 23 oktober 1811 tot "baron de l'Empire". Van Brienen werd op 9 december 1814 benoemd in de Ridderschap van Holland en kreeg zo het predicaat jonkheer. Op 12 januari 1825 werd Van Brienen de titel baron verleend, omgezet in een erkenning in 1835.

Overgenomen van: Wikipedia Willem Joseph van Brienen van de Groote Lindt.Familiegrafkelder Van Brienen van de Groote Lindt

Zijgevel met op de voorgrond het verzorgingstehuis naast Sint-Willibrorduskerk in 2009 te Wassenaar. Bron: Wikipedia/Michiel1972.Zijgevel met op de voorgrond het verzorgingstehuis naast Sint-Willibrorduskerk in 2009 te Wassenaar. Bron: Wikipedia/Michiel1972.
Familieleden van Van Brienen zijn bijgezet in het familiegrafkelder in:

Wassenaar op de R.K. Begraafplaats van de St. Willibrordes parochie kerk te Wassenaar,

Kerkstraat 77, 2242 HE, Wassenaar, Zuid-Holland.

1.   Mr. Willem Joseph baron van Brienen van de Groote Lindt. Begraven op donderdag 10 oktober 1839. Heer van De Groote Lindt, Stad aan 't Haringvliet, Dortsmond en Wassenaar.

2.   Mevr. Henrietta Alexandrina Wilhelmina Josephina Maria barones van Brienen van De Groote Lindt, geboren Den Haag 18 januari 1841 en overleden Den Haag 19 mei 1844. Dochter van Willem Diederik Arnoud Maria baron van Brienen van de Groote Lindt en Ida Charlotte Nicolette Selby.


   

De uit 1904 daterende R.K. Kerk St. Willibrordes aan de Kerkstraat 77 te Wassenaar. Foto: woensdag 3 juni 2020, Sander van Scherpenzeel.De uit 1904 daterende R.K. Kerk St. Willibrordes aan de Kerkstraat 77 te Wassenaar. Foto: woensdag 3 juni 2020, Sander van Scherpenzeel.


Familiegraf van familie Van Brienen van de Groote Lindt en Michiels van Verduynen op de R.K. begraafplaats St. Willibrordes parochie te Wassenaar aan de Kerkstraat 77. Foto: woensdag 3 juni 2020, Sander van Scherpenzeel.Familiegraf van familie Van Brienen van de Groote Lindt en Michiels van Verduynen op de R.K. begraafplaats St. Willibrordes parochie te Wassenaar aan de Kerkstraat 77. Foto: woensdag 3 juni 2020, Sander van Scherpenzeel.


  


3.   Mevr. Ida Charlotte Nicolette Selby, geboren Kopenhagen 25 november 1809, overleden Den Haag 16 februari 1845. Dochter van Charles Joseph Borre Selby (till Oerupgaard) en Christiane Louise Georgine Falbe.

4.   Mevr. Caroline Francesca Josephine van Brouchoven de Bergeyck Zij is geboren op 12 augustus 1802 in Brussel en overleden op 13 juni 1846 in Amsterdam, zij was toen 43 jaar oud. Echtgenote van Arnoud Willem baron van Brienen van de Groote Lindt (1783-1854).

5.  Mr. Jacob baron van Brienen van de Groote Lindt, begraven donderdag 3 november 1853. 

6.   Mr. Hendricus baron van Brienen van de Groote Lindt, begraven woensdag 15 februari 1854.

7.   Mr. Arnoud Willem baron van Brienen van Groote Lindt (Amsterdam, gedoopt 5 april 1783 - Den Haag, 26 oktober 1854), heer van De Groote Lindt, Dortsmond, Stad aan 't Haringvliet en Wezenstein.