Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Boerderijen

Boerderij Welgelegen aan de LBoerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien vanaf de Jhr Ramweg op dinsdag 27 augustus 1985. Met de boomgaard en sloot aan de voorkant gelegen. In die tijd werd de boerderij bewoond door C.J.J. Sturkenboom. Was vanaf het voorjaar van 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch geweest kort daarop overleed Jan Willem Hendrik Bosch in dat jaar. Van 1851 tot 1883 van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein in bezit geweest. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.gedijk 32 gezien vanaf de Jhr Ramweg op dinsdag 27 augustus 1985. Met de boomgaard en sloot aan de voorkant gelegen. In die tijd werd de boerderij bewoond door C.J.J. Sturkenboom. Vanaf ca. 1835 tot 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch geweest. Van 1851 tot 1883 van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein in bezit geweest. Bron: Regiopnaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien vanaf de Jhr Ramweg op dinsdag 27 augustus 1985. Met de boomgaard en sloot aan de voorkant gelegen. In die tijd werd de boerderij bewoond door C.J.J. Sturkenboom. Was vanaf het voorjaar van 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch geweest kort daarop overleed Jan Willem Hendrik Bosch in dat jaar. Van 1851 tot 1883 van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein in bezit geweest. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Al enige tijd houd ik mij bezig met het onderzoeken van boerderijen in de gemeente Houten. Deze stonden ooit binnen de grenzen of buiten de vroegere gemeente grenzen van de gemeente Houten en waren ooit in het bezit van familie Bosch van Drakestein.

Een korte uitleg van deze desbetreffende boerderijen lees u hieronder:


Vroegere hooiberg/hooimeid behorend bij boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien op dinsdag 27 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Vroegere hooiberg/hooimeid behorend bij boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien op dinsdag 27 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.


 

Boerderij De Koppel en ambachtsheerlijkheid

de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd Gemeenten Oud-Wulven/Oud-Wulven en Utrecht

Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.Boerderij De Koppel ooit gelegen aan het einde van de Koppeldijk O88/O89 en aan het begin van het Rijndijkje. Was gelegen tegen de grens van het Utrechtse Tolsteeg aan. Boerderij De Koppel was eeuwenlang het eigendom van het Utrechtse kapittel ten DOM. Op woensdag 15 december 1819 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op een veiling te Utrecht de boerderij aan van de Nederlandse Domeinen van het Rijksdomeinen kantoor te Amerongen.


Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongere broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsselse gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongere broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsselse gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.Na het overlijden van Paulus in 1834 erft zijn zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein boerderij De Koppel. Willem verkoopt de boerderij aan zijn jongste broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein in 1846 om een onbekende rede. Gerard Willem (1813-1862) overlijd op 12 december 1862 op 49 jarige leeftijd waarna zijn neef Paulus Jan Bosch van Drakestein door het kantongerecht in 1863 wordt toegewezen als voogd over zijn kinderen. Hiermee was ook het beheer van de landerijen en hofstede van De Koppel mee gemoeid.


Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Vermoedelijk ter hoogte bij boerderij De Koppel met de grens van de heerlijkheden De Koppel en Maarschalkerweerd (Houten/Oud-Wulven) met Utrecht Tolsteeg. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236.Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Vermoedelijk ter hoogte bij boerderij De Koppel met de grens van de heerlijkheden De Koppel en Maarschalkerweerd (Houten/Oud-Wulven) met Utrecht Tolsteeg. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236.


    

  • Boerderij De Koppel in ca. 1960 aan de Koppeldijk (l) O89 en (r) O88 in Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 gelegen in Houten/Oud-Wulven. Foto: familiearchief De Bree/Vernooy.
  • Luchtfoto van de wijk Lunetten te Utrecht met op de voorgrond de A12 in de zomer van 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118518.
  • Boerderij De Koppel in ca. 1960 aan de Koppeldijk O88 in Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 gelegen in Houten/Oud-Wulven. Foto: familiearchief De Bree/Vernooy.
  • Fragment van de voorgaande foto van het noordelijke uiteinde van de Koppeldijk in de zomer van 1981 waar tot 1965 boerderij De Koppel gestaan had aan de Tirol en Lombardije. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118518.


   

Krantenadvertentie voor de verkoop Eiken-, Beuken-, Essen-, Linden-, Populieren en andere BOMEN, geschikt tot werkhout en enige percelen zwaar Eiken-, Essen en Elzen HAKHOUT, mitsgaders droge TAKKENBOSSEN; alsmede 100 gave Willige BOMEN, staande op de hofstede DE Koppel, bewoond door J. Dorrestein, onder Oud-Wulven. Hout tot verkoop was ook afkomstig van het landgoed Oud-Amelisweerd. Advertentie geplaatst in 1852 door de broers jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd en jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nl.Krantenadvertentie voor de verkoop Eiken-, Beuken-, Essen-, Linden-, Populieren en andere BOMEN, geschikt tot werkhout en enige percelen zwaar Eiken-, Essen en Elzen HAKHOUT, mitsgaders droge TAKKENBOSSEN; alsmede 100 gave Willige BOMEN, staande op de hofstede DE Koppel, bewoond door J. Dorrestein, onder Oud-Wulven. Hout tot verkoop was ook afkomstig van het landgoed Oud-Amelisweerd. Advertentie geplaatst in 1852 door de broers jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd en jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nl.De zonen van Gerard Willem, Jhr. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein en Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein die gemachtigde was voor zijn broer Paul Titus verkochten de boerderij in 1896 na de veiling aan veehouder Michiel de Groot.

Per 1 januari 1954 komt de boerderij op Utrechts grondgebied te liggen na een grote grond-annexatie in die tijd. Het Houtense Maarschalkerweerd werd bij de gemeente Utrecht gevoegd.

In 1964 verkopen de broers Willem en Johan van Zijl de boerderij aan gemeente Utrecht voor de toenmalige stadsuitbreiding van Utrecht Lunetten. Kort daarna is de boerderij gesloopt.


De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht.De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht.Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155.Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155.


Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156.Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156.


 


 Fotogalerij boerderij De KoppelAmbachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel

en Maarschalkerweerd


Op zaterdag 28 november 1896 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Henri Francois Wouter Dubois en Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd hofstede De Koppel en de ambachtsheerlijkheid de Grote en De Kleine Koppel en Maarschalkerweerd per opbod verkocht. Diverse landerijen in Houten, Oud-Wulven en het Utrechtse Tolsteeg werden hierbij geveild.Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525.Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525.


Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126.Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126.
De vast- en onroerende goederen werden aangeboden door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) als gemachtigede voor zijn onder curatele gestelde broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak).

Paul Titus was bij zijn geboorte op 6 augustus 1854 te Markelo als verstandelijke gehandicapt geboren. Paul Titus overleed op 72 jarige leeftijd op 6 september 1926 op Kasteel Baelen in het Belgische Hendrik-Kapelle.


Handtekeningen o.a. Jhr. H. Bosch van Drakestein en Jhr. C.R.P. Bosch van Drakestein en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Handtekeningen o.a. Jhr. H. Bosch van Drakestein en Jhr. C.R.P. Bosch van Drakestein en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.


Handtekeningen van o.a. Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd notaris uit Utrecht en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Handtekeningen van o.a. Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd notaris uit Utrecht en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Onder een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank van Zutphen in 1890 was Paul Titus onder curatele gesteld bij zijn broers.

Bij de veiling werd de ambachtsheerlijkheid gemijnd op f. 1.000,- gulden. Maar kopers zagen op het laatste moment van de aankoop af (opgehouden). Waardoor na de veiling Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein met zijn ambachtsheerlijkheid bleef bezitten tot aan zijn overlijden in 1926 en hij dus Heer van de heerlijkheid bleef.

Boerderij De Koppel werd voor gemijnd opbod verkocht aan de toenmalige pachter die er al jaren op boerde Michiel de Groot kocht de boerderij van f. 24.500,- gulden.Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.Op vrijdag 1 mei 1874 werd de ambachtsheerlijkheid die in het bezit was geweest van de erfgenamen (link) Munnicks van Cleeff / Ridder van Rappard verkocht aan familie Bosch van Drakestein.

De erfgename verkochten de ambachtsheerlijkheid aan de Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, wonende te 's-Hertogenbosch en commissaris van de koning in Noord-Brabant. Hij was voogd over zijn neven Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein en zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein uit Goor (Prov. Overijssel) (Heeckeren tak).

Vader Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein de oom van Paulus Jan was al in 1862 op veel te vroege leeftijd overleden. In de verkoop betrof ook nog het verhandelen van diverse percelen grond in Utrecht Tolsteeg door oom Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd. Hij was tevens gemachtigde voor zijn neven voor het aankopen van de ambachtsheerlijkheid.

In akte werd vastgelegd dat hij de ambachtsheerlijkheid aan zijn neef Paulus Jan zou doorgeven zonder enige recht van privileges. Paulus Jan zou de ambachtsheerlijkheid beheren voor zijn neven Paul Titus en Henri Balthasar totdat zij oud genoeg zouden zijn voor het beheren van onroerende goederen. Paul Titus was pas 20 jaar en zijn jongere broer Henri Balthasar was nog maar 17 jaar.

Het verhandelen van percelen en de ambachtsheerlijkheid gebeurden ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek voor een bedrag van in totaal f. 4.000,- gulden.

Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein had de vele landerijen en de hofstede van zijn diverse ouderlijke familieleden vererft.


Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.
Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank.Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank.
Tussen 1874 tot aan zijn overlijden in 1926 was Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein, Heer van de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein was op 1 mei 1874 ook Heer van beide ambachtsheerlijkheden maar wordt in de veiling van 1896 niet meer genoemd als tweede titelhouder van de heerlijkheden. Paul Titus bleef de titel behouden na de veiling van november 1896 omdat een bieder op de ambachtsheerlijkheid op het laatste moment afzag tot de aankoop van de ambachtsheerlijkheid.

Familie Munnicks van Cleeff verkocht de ambachtsheerlijkheid in mei 1874 omdat zij (vermoedelijk) meer zagen in de titel bij de familie Bosch omdat zij fysiek ook de landerijen in eigendom hadden. Hierbij zal ook mee gespeeld hebben dat de twee zusters Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff (1829 - 1857) en Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832 - 1866) vroegtijdig waren overleden.

Zij waren beide gehuwd met Carel Casimir Alexander, ridder van Rappard die ook op te vroegtijdige leeftijd in 1871 in Duitsland overleed. Hierdoor hadden de diverse kinderen uit zijn twee huwelijken van beide zusters geen ouders en weinig vermogen meer. De enigste zoon Alexander, ridder van Rappard was respectievelijk 4 jaar toen zijn moeder overleed en ruim 9 jaar toen zijn vader Casimir overleed. 

De voogd over hun kinderen hebben toen vermoedelijk besloten om eerste maar de titel van de ambachtsheerlijkheid van vader Casimir, ridder van Rappard en opa Gerard Munnicks van Cleeff te verkopen in 1874 om voor de kinderen nog een aardig bedrag eruit te halen voor hun latere toekomst.

Bronnen: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949, 1896 en 34-4, U321e150 aktenummer: 21057, 1874 mei - 1874 aug..


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.


   

Gemeente Oud-Wulven

Boerderij aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve)

Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Kadasterkaart van 1 oktober 1832 met eronder de Top10Vector kadasterlijnen, anno heden. Bron: HISGIS Utrecht.Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Kadasterkaart van 1 oktober 1832 met eronder de Top10Vector kadasterlijnen, anno heden. Bron: HISGIS Utrecht.Op zaterdag 17 oktober 1829 werd om 12:00 uur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een boerderij aan de Waijensedijk genummerd te gemeente Oud-Wulven nr. 6 verkocht door de heren Dirk van den Berg, Cornelis van den Berg en Gerrit van den Berg een boerderij 'met wagenschuur, bakhuis en Duivenhok met acht bunders, Een en vijftig roeden allerbei Zes boomgaard Bouw als Weilanden'.

De boerderij werd gekocht door jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein voor f. 5.300-, gulden van de familie Van den Berg. Hierop is niet meer duidelijk wat er met het eigendom van Paul is gebeurd. In het kadaster van 1 oktober 1832 staat de boerderij weer op naam van familie Van den Berg.

Wel staat er dat de boerderij in 1840 werd geveild.

In de memories van successie van Paul staat de boerderij niet aangegeven.

Verder archiefonderzoek moet uitwijzen wat er met dit onroerend goed van de familie Bosch na 1829 gebeurd moet zijn.

De boerderij stond op de plek wat heden de manege de Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a gevestigd is. In de oksel van de rijksweg A27 en A12.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347.


Akte waar uit op te maken is dat Paul Bosch van Drakestein in oktober 1829 een boerderij aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) aankocht. Alleen is in 1832 tot 1840 niet af te lezen in het kadaster of de boerderij nog van de familie Bosch was. Bron: Het Utrechts Archief, Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347.Akte waar uit op te maken is dat Paul Bosch van Drakestein in oktober 1829 een boerderij aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) aankocht. Alleen is in 1832 tot 1840 niet af te lezen in het kadaster of de boerderij nog van de familie Bosch was. Bron: Het Utrechts Archief, Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347.


Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Topografische Militaire kaart 1870-1900. Bron: HISGIS Utrecht.Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Topografische Militaire kaart 1870-1900. Bron: HISGIS Utrecht.


 

Gemeente Houten

Boerderij De Grote Geer

Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch.Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch.Boerderij De Grote Geer ooit gelegen aan de Binnenweg kwam in 1985 te liggen aan de Snoeksloot 62 en 64 nadat om de boerderij in die periode de wijk De Sloten werd gebouwd.

Anno 2020 is de boerderij gelegen aan de Snoeksloot 54, 56 en 58. 

Tot 1798 was de boerderij eigendom van Jan van Vianen. In dat jaar overlijd hij en laat een vrouw en dochtertje achter. Zijn vrouw Engeltje Smit krijgt enkele jaren later een relatie met Jan Nagel.


Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit.Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit.Hij trouwt met haar waardoor hij De Grote Geer in eigendom verkrijgt. In de verpondingslijst uit 1806 (belasting) staat geschreven dat Jan Nagel in dat jaar een compagnon heeft een zekere J. de Munnik. De heer Nagel en De Munnik verkopen boerderij De Grote Geer op zaterdag 2 september 1815 ten overstaan van notaris Theodorus Koppen te Utrecht.


Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).Koper is Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein samen met zijn moeder Cornelia van Bijleveld die De Grote Geer voor f. 16.000-, gulden. De voltooiing van de koop vind plaats ten overstaan van Utrechtse notaris Theodorus Koppen op maandag 18 september 1815.


Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401Paul Bosch geeft De Grote Geer met het bijbehorende land gelijk door aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld. Zodat zij uit de pachtopbrengsten die zij later sluit met de landbouwer Abraham van Rossum in haar oude dag kan voorzien.


Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL.Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL.Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U270a035 1814-1815 Blz. 401 Aktenummer: 794 .


Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18.Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18.De man van Cornelia is Theodorus Gerardus Bosch die in 1802 al overlijd had voor die tijd al wat gronden in eigendom in het Houtense 't Goy. Na het overlijden van Cornelia in 1823 erft haar zoon Paulus de boerderij weer terug.


Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten.Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten.Na zijn overlijden op 17 april 1834 komt de boerderij in handen van zijn zoon Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein. Tot 1927 zou de boerderij in het bezit blijven van familie Bosch van Drakestein. Via de nazaten van Van Nispen tot Pannerden en Helmich verkoopt deze laatste familie de boerderij in 1973 aan de familie Van Wijk die er al reeds tiental jaren erop pachten.


Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Foto: Wikimedia Commons.Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Foto: Wikimedia Commons.In hetzelfde jaar laat de familie Van Wijk de boerderij bij openbare veiling veilen en koopt de gemeente Houten boerderij De Grote Geer met de bijbehorende landerijen.


Foto met rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Links restaurant De Kleine Geer in het bakhuis. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Foto met rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Links restaurant De Kleine Geer in het bakhuis. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op boerderij De Geer, ooit gelegen aan de oostkant van de Binnenweg. Deze boerderij is niet te verwarren met De Grote Geer. Gelegen aan de Snoeksloot. Boerderij De Geer werd in 1983 gesloopt. Foto genomen in de periode 1970-1980. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Zicht op boerderij De Geer, ooit gelegen aan de oostkant van de Binnenweg. Deze boerderij is niet te verwarren met De Grote Geer. Gelegen aan de Snoeksloot. Boerderij De Geer werd in 1983 gesloopt. Foto genomen in de periode 1970-1980. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409.Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409.


Zicht op de Rijsbruggerweg (Bunnik) met in de verte de Binnenweg (Houten). Met links boerderij Rijsbrugge. Rechts van de weg de grond die eens bij boerderij De Grote Geer behoorde en het bezit was van familie Bosch van Drakestein. Foto uit de periode 1940-1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Zicht op de Rijsbruggerweg (Bunnik) met in de verte de Binnenweg (Houten). Met links boerderij Rijsbrugge. Rechts van de weg de grond die eens bij boerderij De Grote Geer behoorde en het bezit was van familie Bosch van Drakestein. Foto uit de periode 1940-1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Foto met links restaurant De Kleine Geer en rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Foto met links restaurant De Kleine Geer en rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Handtekening van A.M. Helmich, de heren Van Bentum, Van Rijn Th. van Scherpenzeel, de heer Van Rijnsoever en V. d. Maat. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Handtekening van A.M. Helmich, de heren Van Bentum, Van Rijn Th. van Scherpenzeel, de heer Van Rijnsoever en V. d. Maat. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Zicht vanaf het terrein van boerderij De Grote Geer (Binnenweg/Snoeksloot) met op de voorgrond de Geersloot en op de achtergrond de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch en de twee kerktoren van Houten dorp in 1976. Uit het fotoalbum van Gerrit Brak. Foto: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353.Zicht vanaf het terrein van boerderij De Grote Geer (Binnenweg/Snoeksloot) met op de voorgrond de Geersloot en op de achtergrond de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch en de twee kerktoren van Houten dorp in 1976. Uit het fotoalbum van Gerrit Brak. Foto: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op de Binnenweg richting het zuiden rond 1950 gezien. Met links boerderij De Geer, die niet te verwarren is met boerderij De Grote Geer. Boerderij De Geer lag aan de oostkant van de Binnenweg en is in 1983 afgebroken. De bovenleidingsportalen voor telefoon en elektra zijn nog zichtbaar. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Zicht op de Binnenweg richting het zuiden rond 1950 gezien. Met links boerderij De Geer, die niet te verwarren is met boerderij De Grote Geer. Boerderij De Geer lag aan de oostkant van de Binnenweg en is in 1983 afgebroken. De bovenleidingsportalen voor telefoon en elektra zijn nog zichtbaar. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Gemeente Houten

Boerderij Schoneveld

Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.


Perceelwijzigingen rondom boerderij Schoneveld door de aankopen van het Rijk voor de aanleg van de Staatslijn H van Utrecht, 's-Hertogenbosch tot aan Boxtel. Kaart uit mei 1864. In die periode waren de gronden nog in eigendom van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Perceelwijzigingen rondom boerderij Schoneveld door de aankopen van het Rijk voor de aanleg van de Staatslijn H van Utrecht, 's-Hertogenbosch tot aan Boxtel. Kaart uit mei 1864. In die periode waren de gronden nog in eigendom van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.In het jaar 1812 ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris Noordbeek regelde Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy nog wat zakelijke handeling voor dat zij in datzelfde jaar zou overlijden. Haar handtekening bovenaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1785.In het jaar 1812 ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris Noordbeek regelde Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy nog wat zakelijke handeling voor dat zij in datzelfde jaar zou overlijden. Haar handtekening bovenaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1785.Fragment uit de kadasterkaart van 1832 opnieuw ingetekend door ingenieur Wentink in ca. 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall van de kruising van de Houtensewetering met de Leedijk en het Schonauwense Zandpad in het buurtschap Leebrug. Met rechts ingetekend boerderij Schoneveld. Toen nog in het bezit van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch. Het kleine rode vierkantje ten noorden van Schoneveld was het duifhuis behorend bij de boerderij. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).Fragment uit de kadasterkaart van 1832 opnieuw ingetekend door ingenieur Wentink in ca. 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall van de kruising van de Houtensewetering met de Leedijk en het Schonauwense Zandpad in het buurtschap Leebrug. Met rechts ingetekend boerderij Schoneveld. Toen nog in het bezit van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch. Het kleine rode vierkantje ten noorden van Schoneveld was het duifhuis behorend bij de boerderij. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).In een groot deel van de 18e eeuw behoord boerderij Schoneveld bij de onroerende goederen van kasteel Schonauwen. De onroerende goederen zijn eigendom van Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. De baron overlijd in 1805 en laat alles na aan zijn weduwe Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy.

Zij overlijd in 1812. Doordat het echtpaar geen kinderen heeft en bovendien nog een grote schuld heeft openstaan bij een zekere jonkheer Nepveu van f. 18.000-, gulden zien de nazaten van Frederika familie Van Hangest d'Yvoy zich genoodzaakt alles te laten veilen om de nog opstaande schuld te vereffenen. De veiling geschied op woensdag 26 oktober 1812 voor notaris Gerardus Hendrikus Stevens te Utrecht. Achter de St. Pieter, Wijk F, n. 363.


Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Bij de veiling werd boerderij Schoneveld gekocht door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein die hij gelijk aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld schonk.


Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Paul zal van de veiling eerder hebben af geweten omdat de buren van zijn moeder Cornelia de familie Van Hangest d'Yvoy waren, wonend aan de Nieuwegracht nr. 5 of Runnenbaan te Utrecht.

Om van de opbrengsten van de pacht in haar oude dag te voorzien. Na haar overlijden in 1823 erft haar kleinzoon Jan Willem Hendrik Bosch (Van Drakestein) de boerderij, hij is de neef van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Via verschillende verervingen door de familie Bosch werd Schoneveld uiteindelijk verkocht bij een veiling in 1931 aan de toenmalige pachter P.J. van Wijk. Nazaten van deze P.J. van Wijk wonen tot op de dag van vandaag nog op de boerderij.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U324c004 1812 aktenummer: 1696.


Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Rond 1900 is de boerderij ook een periode in eigendom geweest van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. De vroegere Commissaris van de Koning(in) van Noord-Brabant.


Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.


Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352.Luchtfoto uit ca. 1995 richting het noorden gezien met op de voorgrond de toenmalige agrarische gronden van boerderij Schoneveld. Waar heden het woon- winkelgebied van Houten Zuid is gerealiseerd, geheten 'Houten Castellum'. Net onder het midden van de foto horizontaal de toenmalige Leedijk. Heden aan de oostkant van de spoorlijn (r) het Loeriksepad gelegen. Aan de westkant (l) van de spoorlijn het Loerikerhout sinds 2003 geheten. Linksboven op de foto bedrijventerrein De Schaft. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44352.


Kaart uit de veilingcatalogus van de hofstede Schoneveld en landerijen aan de Leedijk (Leedijkerhout 15-17) te Houten op 7 mei 1931. De hofstede was eigendom van Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931) en werd na haar overlijden in 1931 verkocht aan P.J. van Wijk. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 35.Kaart uit de veilingcatalogus van de hofstede Schoneveld en landerijen aan de Leedijk (Leedijkerhout 15-17) te Houten op 7 mei 1931. De hofstede was eigendom van Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931) en werd na haar overlijden in 1931 verkocht aan P.J. van Wijk. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 35.


Boerderij Schoneveld omstreeks 1950 ingetekend in het kadaster van Houten. Bewonend door P.J. van Wijk. Het gebied is het tegenwoordige Houten Castellum in Houten Zuid.Boerderij Schoneveld omstreeks 1950 ingetekend in het kadaster van Houten. Bewonend door P.J. van Wijk. Het gebied is het tegenwoordige Houten Castellum in Houten Zuid.


Kadasterkaart van de omgeving van Schoneveld omstreeks 1870. Nu ligt hier Houten Castellum. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank.Kadasterkaart van de omgeving van Schoneveld omstreeks 1870. Nu ligt hier Houten Castellum. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), Beeldbank.Boerderij Schoneveld, omliggende landerijen en het gebied waar heden de nieuwbouwwijk Houten Castellum is gebouwd was vanaf 1812 tot 1931 is het bezit van familie Bosch van Drakestein geweest. Eerst van de familietak Oud-Amelisweerd en later van De Vuursche familietak.


Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.


Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois, wonende te Den Dungen, douairière van Johannes Thomas Cornelis Marie van Ryckevorsel. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois, wonende te Den Dungen, douairière van Johannes Thomas Cornelis Marie van Ryckevorsel. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.


Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jkvr. Paulina Antonia Cecillia Maria van der Does de Willebois, echtgenote van Mr. Clemens Ernest Alexander Baron van Hövell tot Westervlier. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekening van jkvr. Paulina Antonia Cecillia Maria van der Does de Willebois, echtgenote van Mr. Clemens Ernest Alexander Baron van Hövell tot Westervlier. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.


Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekeningen van de diverse kopers der percelen van het oud onroerend goed van boerderij Schoneveld en familie Bosch van Drakestein. Namen onder andere van familie Oostveen, Lagerweij en Sturkenboom. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.Verkoop van boerderij Schoneveld op zaterdag 7 mei 1932 ten overstaande van de Utrechtse notaris Swane. Handtekeningen van de diverse kopers der percelen van het oud onroerend goed van boerderij Schoneveld en familie Bosch van Drakestein. Namen onder andere van familie Oostveen, Lagerweij en Sturkenboom. Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 862, f. 11839.


Op dinsdag 5 juni 1834 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff verkocht Jan Willem Hendrik Bosch een huisje aan de Leedijk nr. 64 (Leedijkerhout) aan de familie Spaan voor f. 1000- , gulden. Tot het jaar 1818 was het huisje in bezit geweest van de schout/burgemeester van Houten Anthony Lagerweij. In dat jaar verkocht hij het huisje aan Cornelia van Bijleveld. De grootmoeder van Jan Willem Hendrik Bosch. Die het huisje na haar overlijden in 1823 tezamen met het naast gelegen boerderij Schoneveld in bezit kreeg. Bron: Het Utrechts Archief, 063,1820.Op dinsdag 5 juni 1834 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff verkocht Jan Willem Hendrik Bosch een huisje aan de Leedijk nr. 64 (Leedijkerhout) aan de familie Spaan voor f. 1000- , gulden. Tot het jaar 1818 was het huisje in bezit geweest van de schout/burgemeester van Houten Anthony Lagerweij. In dat jaar verkocht hij het huisje aan Cornelia van Bijleveld. De grootmoeder van Jan Willem Hendrik Bosch. Die het huisje na haar overlijden in 1823 tezamen met het naast gelegen boerderij Schoneveld in bezit kreeg. Bron: Het Utrechts Archief, 063,1820.


In geel met rode rand gearceerd ten westen van boerderij Schoneveld in 1834 geadresseerd aan de Leedijk nr. 64 voor 1834 in het buurtschap Leebrug wat Jan Willem Hendrik Bosch verkocht voor f. 1000- , gulden aan de familie Spaan. Huisje behoorde bij boerderij Schoneveld. Bron: HISGIS Utrecht.In geel met rode rand gearceerd ten westen van boerderij Schoneveld in 1834 geadresseerd aan de Leedijk nr. 64 voor 1834 in het buurtschap Leebrug wat Jan Willem Hendrik Bosch verkocht voor f. 1000- , gulden aan de familie Spaan. Huisje behoorde bij boerderij Schoneveld. Bron: HISGIS Utrecht.


Handtekening van Jan Willem Hendrik Bosch en koper Johannes Spaan van het huisje aan de Leediijk nr. 64. Ten overstaan van de ondergetekende notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Handtekening van Jan Willem Hendrik Bosch en koper Johannes Spaan van het huisje aan de Leediijk nr. 64. Ten overstaan van de ondergetekende notaris H.J. van Mariënhoff. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.Gemeente Schalkwijk

 Huis aan de Kade, Neereind C9 - C56

Schilderij van het Huis aan de Kade in de periode 1900-1930. Geschilderd oor Agatha Vernooij. Met links een boot liggend aan de oever van de Schalkwijksewetering met op de rechter achtergrond in de verte het dorp Tull en 't Waal. Foto en verzameling: F.H. Landzaat. Schilderij bevindt zich in particulier bezit in Friesland.Schilderij van het Huis aan de Kade in de periode 1900-1930. Geschilderd oor Agatha Vernooij. Met links een boot liggend aan de oever van de Schalkwijksewetering met op de rechter achtergrond in de verte het dorp Tull en 't Waal. Foto en verzameling: F.H. Landzaat. Schilderij bevindt zich in particulier bezit in Friesland.Het Huis aan de Kade, ooit gelegen aan het Neereind C56 lag van oorsprong in de ontginning van het Waalseveld te Schalkwijk aan de zuidelijke kant van de Schalkwijksewetering. Na de ontginningen vanaf 1130 is bekend dat het perceel waar het Huis aan de Kade op stond in het jaar 1444 in het bezit was van het Utrechtse kapittel van St. Marie.

Het land aan de westzijde van van de vroegere gemeente Schalkwijk is te beschouwen als een uitzoek waar het relatief groten delen van het jaar zeer nat en drassig was. Pachters van de grond waren in de 17e eeuw bekend. Zo pachtte Albert van der Worp het land van het kapittel in 1665.

In 1695 pachtte Jan van der Worp het land aan de Schalkwijksewetering.

Ruim 30 jaar later in het jaar 1725 is bekend dat de erfgenamen van Abraham Zwambach de pachters van het land in het Waalseveld waren.


Kaart van diverse landerijen van het Utrechts kapittel van St. Marie in 1593 gelegen in het Waalseveld ten zuiden van de Schalkwijksewetering en ten noorden van de Waalsewetering en Waalseweg. Bron: Het Utrecht Archief, 221.Kaart van diverse landerijen van het Utrechts kapittel van St. Marie in 1593 gelegen in het Waalseveld ten zuiden van de Schalkwijksewetering en ten noorden van de Waalsewetering en Waalseweg. Bron: Het Utrecht Archief, 221.Op dinsdag 30 januari 1838 kocht Jan Willem Hendrik Bosch het Huis aan de Kade aan als vastgoedinvestering. (kadastraal gemeente Schalkwijk, sectie C, perceelnummer: 246). Dit gebeurde te Wijk bij Duurstede ten overstaand van de notaris van die plaats Carel Eliza van Strijen. Het huis aan de Kade werd verkocht omdat de oude eigenaar Hermanus Bosman overleden was. Latere familieleden Bosch zullen in de negentiende eeuw wel een bode in dienst hebben gehad om de huurpenning op te halen bij familie Bosman en later Klarenbeek.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1879 1838 jan.-juli 30-01-1838.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6582 (82), 1851 dec. 24-1851 mrt. 1 82/16.

Jan Willem Hendrik Bosch (1799-1851) was gehuwd met zijn nicht Jkvr. Elisabeth Cornelia Petronella Bosch van Drakestein (1809-1883). Zij was de dochter van Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein en Henriëtta Hofmann. Na het overlijden van mevrouw Hofmann in 1839 gingen Elisabeth en Jan Willem Hendrik Bosch in het toenmalige huis aan het Janskerkhof 17 te Utrecht wonen.

Het echtpaar kreeg een zoon en dochter. Hij zal in eerste instantie ene verstandshuwelijk zijn geweest. Mede omdat de vader van Jan Hendrik Willem Bosch Hendrik Willem Bosch in 1800 op een veel te vroege leeftijd overleed. Jan Hendrik Willem Bosch werd daarom door oom Paul Bosch opgevoed als het zijn achtste zoon zou betreffen. Na het overlijden van Paul Bosch van Drakestein in april 1834. Zou Jan Hendrik Willem in 1835 bij de verdeling van de vast- en onroerende goederen een aanzienlijk deel van het vermogen van zijn oom erven. Door het opgebouwde vermogen van oom Paul kon Jan Hendrik Willem Bosch een groot gedeelte uit de erfenis van oom Paul rentenieren. Maar eens inde zoveel tijd vond Jan het ook leuk om nog eens zelf iets aan te kopen.


Plek waar ooit het Huis aan de Kade stond oftewel het Huisje van Klarenbeek. Gelegen ten westen van het noordelijke uiteinde van het Inundatiekanaal aansluiten op de Schalkwijksewetering. Foto en verzameling: F.H. Landzaat. Geschilderd door Agtha Vernooij.Plek waar ooit het Huis aan de Kade stond oftewel het Huisje van Klarenbeek. Gelegen ten westen van het noordelijke uiteinde van het Inundatiekanaal aansluiten op de Schalkwijksewetering. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.In 1829 kregen Elisabeth en Jan Hendrik Willem Bosch een zoon. Genaamd Johannes Wilhelmus Marie Bosch, overleden in 1899. Hij zou de stamvader worden van de familie tak Bosch van Oud-Amelisweerd (uitgestorven in 1988). In 1893 liet hij zicht in de adelstand verheffen net zoals zijn opa Paul Bosch van Drakestein dat liet doen in 1829.

In 1833 kwam er een dochter op de wereld erbij bij het echtpaar Bosch - Bosch van Drakestein. Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884). In 1852 huwde zij met haar achterneef Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), Heer van Drakestein en De Vuursche.

Jan Hendrik Willem Bosch had in de gemeente Houten na 1834 zeker wat te zoeken omdat boerderij Schoneveld (Leedijkerhout 15-17) in 1835 in zijn bezit kwam en hierbij heel wat land bij zat in de toenmalige gemeenten Houten (1818-1857) en Schonauwen (1818-1857).

Het Huis aan de Kade zou na het overlijden van Jan Hendrik Willem Bosch in 1851 toekomen aan zijn weduwe Elisabeth Bosch van Drakestein. Twee en dertig jaar later zou na het overlijden van Elisabeth in 1883 de boerderij tezamen met boerderij Schoneveld toe komen aan schoonzoon en achterneef Paulus Jan Bosch van Drakestein.

Wonende in de binnenstad van 's-Hertogenbosch met zijn gezin en vele jaren de commissaris van de koning en later koningin van Noord-Brabant. Kasteel Drakestein in de Lage Vuursche was zijn buitenpaats.


Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), gekleed in zijn functie als commissaris van de koning en later koningin van Noord-Brabant.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), gekleed in zijn functie als commissaris van de koning en later koningin van Noord-Brabant.Een jaar later in 1884 zou dochter Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884) overlijden waarop Paulus Jan nog een geruime 10 jaar weduwnaar zou blijven. In 1895 zou het Huis aan de Kade toekomen aan dochter van Paulus Jan, Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931). Zij was in 1882 gehuwd met Amandus Maria Prosper Ghislenus Schoorman.

Elisabeth en haar echtgenote Amandus verkochten het Huis aan de Kade in 1920 aan Theodoris van de Brom, van beroep landbouwer en koopman en con. gehuwd met Johanna Avezaat (voor 3/4 deel bezit) met Rijk van den Brom 1/4 deel bezit en van beroep landbouwer. De laatste mede bezitter van het Huis aan de Kade was Johannes Jacob van de Louw van beroep veehouder.

In het jaar 1933 zouden de drie boeren het huis bij veiling verkopen aan Carolina Bakker. In de kadastralelegger van die tijd werd er geschreven over een 'huisplaats' inplaats van een huis of huis met erf.

In 1940 verkoopt zij het huis wat dan al zeer waarschijnlijk in zeer slechte staat verkeerde aan de Amsterdamse koopman Martinus Foppe Stuit. Hierop twee jaar later in 1942 wordt het Huis aan de Kade onbewoonbaar verklaard door de gemeente Schalkwijk.

In 1961 zou Stuit het huis met bijbehorend land verkopen aan landbouwer uit Tull en 't Waal Hendril Willem Horinga, wonende aan de Waalseweg 40.

Tot in het jaar 1984 zou in de legger van Horina blijven staat dat erop op perceel sectie C nummer 246 een onbewoonbaar verklaard huis zou staan. Vanaf 1985 zou het perceel een nieuw nummer krijgen (C 807) om vervolgens als perceel de toekomst in gaan als weiland.


Dhr. Willem Klarenbeek (12-12-1867) en zijn echtgenote Antonia Schippers (21-08-1868). Echtpaar Klarenbeek waren ooit de pachters van het Huis aan de Kade aan het Neereind C9, en later C56 in Schalkwijk. Foto gemaakt ter gelegenheid van een van hun huwelijksjubileum. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Dhr. Willem Klarenbeek (12-12-1867) en zijn echtgenote Antonia Schippers (21-08-1868). Echtpaar Klarenbeek waren ooit de pachters van het Huis aan de Kade aan het Neereind C9, en later C56 in Schalkwijk. Foto gemaakt ter gelegenheid van een van hun huwelijksjubileum. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.


Dhr. Sturkenboom tezamen met F.H. Landzaat bezig in de zomer van 2013 met een proefsleuf om te kijken of er nog fundamenten in de grond bevonden op de plek waar het Huis aan de Kade (Neereind C56) ooit stond. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Dhr. Sturkenboom tezamen met F.H. Landzaat bezig in de zomer van 2013 met een proefsleuf om te kijken of er nog fundamenten in de grond bevonden op de plek waar het Huis aan de Kade (Neereind C56) ooit stond. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.


Losse stenen gevonden afkomstig uit de proefsleuf gemaakt in 2013 waar eens het Huis aan de Kade stond (Neereind C9-C56). Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Losse stenen gevonden afkomstig uit de proefsleuf gemaakt in 2013 waar eens het Huis aan de Kade stond (Neereind C9-C56). Foto en verzameling: F.H. Landzaat.


Fundering van de zijmuur van het Huis aan de Kade. Steenfundamenten van 22X11X5. Het huis werd afgebroken tot onder het maaiveld. Met daarop losse dikkere stenen gelegd. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Fundering van de zijmuur van het Huis aan de Kade. Steenfundamenten van 22X11X5. Het huis werd afgebroken tot onder het maaiveld. Met daarop losse dikkere stenen gelegd. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.


Funderingsstenen gemaakt van Utrechts plat met daarboven andere stenen gemetseld van het vroegere Huis aan de kade. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Funderingsstenen gemaakt van Utrechts plat met daarboven andere stenen gemetseld van het vroegere Huis aan de kade. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.


De eerste fundamenten werden gevonden in de grond van het Waalseveld van het vroegere Huis aan de Kade. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.De eerste fundamenten werden gevonden in de grond van het Waalseveld van het vroegere Huis aan de Kade. Foto en verzameling: F.H. Landzaat.Gemeente Schalkwijk

Boerderij Welgelegen, aan de Lagedijk 32 (A109)

Boerderij Welgelegen met aan het Overeind 32 met rechts daarvan het vermoedelijk al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopte zomerhuis annex schuur. Foto: uit 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42979, 10.Boerderij Welgelegen met aan het Overeind 32 met rechts daarvan het vermoedelijk al in de jaren zeventig van de vorige eeuw gesloopte zomerhuis annex schuur. Foto: uit 1958. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 42979, 10.Het voorhuis van deze ooit omgrachte dwarshuisboerderij dateert nog uit de zeventiende eeuw. Het pand beslaat een L-vormige plattegrond en ligt onder een rieten afgewolfd zadeldak. De sterk asymmetrische voorgevel heeft een pleisterlaag die is voorzien van schijnvoegen, waarmee de toepassing van natuursteen wordt gesuggereerd.

Twee opkamervensters met daaronder een kelderlicht markeren de plaats waar zich tot het begin van de jaren zestig de kelder met opkamer bevond. Opmerkelijk zijn de muurankers met drakekopmotief.


Luchtfoto vanuit het noordoosten gezien in 2016 van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32. Met rechts de Schalkwijksewetering en Jhr. Ramweg te Schalkwijk. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..Luchtfoto vanuit het noordoosten gezien in 2016 van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32. Met rechts de Schalkwijksewetering en Jhr. Ramweg te Schalkwijk. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


 

Na de bouw vaneen nieuw woonhuis in 1959, is het voorhuis in gebruik genomen als opslagruimte.Het oorspronkelijke interieur is daarbij goeddeels verloren gegaan. Een uitzondering hierop vormt de balklaag, waarvan de moerbinten rusten op sleutelstukken met peerkraalprofiel. Begin jaren zestig is het laatste restant van de omgrachting gedempt.


Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in 1962. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 86.055.Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in 1962. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, documentnummer: 86.055.Overgenomen uit: Houten Historische Bebouwing. O.J. Wttewaall en J.A.M. Smits 1991.


In geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 de gronden die ooit behoorde bij boerderij Welgelegen (Lagedijk 32) in bezit geweest van 1839 tot 1900. Ruim 61 jaar van familie Bosch (van Drakestein/Bosch van Oud-Amelisweerd). Kaart HISGIS Utrecht.In geel gearceerd in de kadasterkaart van 1832 de gronden die ooit behoorde bij boerderij Welgelegen (Lagedijk 32) in bezit geweest van 1839 tot 1900. Ruim 61 jaar van familie Bosch (van Drakestein/Bosch van Oud-Amelisweerd). Kaart HISGIS Utrecht.Op dinsdag 4 maart 1851 verkocht landbouwer Johannes (zoon voor zijn vader) Jacobus van Rooijen, wonende op boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 de boerderij aan Jan Willem Hendrik Bosch voor f. 19.000, - gulden ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendricus Stevens.

Bron: Het Utrechts Archief, 1294, 6577, 77/44.


Tekening van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk in de periode rond 1970 naar een tekening van Chris Schut. Bron: Collectie Cees Verhoef.Tekening van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk in de periode rond 1970 naar een tekening van Chris Schut. Bron: Collectie Cees Verhoef.Na het overlijden van zijn echtgenote Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakenstein (echtgenote van Jan Willem Hendrik Bosch) in 1883 komt de boerderij in handen van hun dochter Jkvr. Henriëtta Paulina Wilhelmina Bosch (van Oud-Amelisweerd) (1828-1899).

Na haar overlijden in 1899 verkopen de erfgename Bosch boerderij Welgelegen in 1900 aan landbouwer Anthonie Uijtterwaal  en zijn echtgenote Annigje van Wijk


Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in oktober 2007. Bron: Wikipedia, Jan Dijkstra.Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in oktober 2007. Bron: Wikipedia, Jan Dijkstra.Het echtpaar Uijtterwaal heeft in 1900 7 minderjarige kinderen te noemen: Hendrik Johannes Uijtterwaal, Johanna Margareta Uijtterwaal, Lamberta Hendrika Uijtterwaal, Adriana Joanna Uijtterwaal, Margaretha Cornelia Uijtterwaal, Jacoba Johanna Uijtterwaal en jongste dochter Anna Maria Uijtterwaal.


Een muuranker aan de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Gefotografeerd in de periode 1985-1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Een muuranker aan de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Gefotografeerd in de periode 1985-1990. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Dat Wttwaall en Smits in hun boek uit 1991 beschrijven dat de muurankers zijn voorzien van 'drakekopmotief' is dus te verklaren dat deze verwijzen naar de familie die het in bezit heeft gehad.  Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakenstein zal in de periode voor haar overlijden in de jaren 80 van de negentiende eeuw de nieuwe boerderij in opdracht hebben neer laten zetten. Met als verssiering aan de muurankers een drakekopjesmotief.


In geel gearceerd op de topografische Militaire kaart uit 1875-1900 de gronden die ooit behoorde bij boerderij Welgelegen (Lagedijk 32) in bezit geweest van 1839 tot 1900. Ruim 61 jaar van familie Bosch (van Drakestein/Bosch van Oud-Amelisweerd). Kaart HISGIS Utrecht.In geel gearceerd op de topografische Militaire kaart uit 1875-1900 de gronden die ooit behoorde bij boerderij Welgelegen (Lagedijk 32) in bezit geweest van 1839 tot 1900. Ruim 61 jaar van familie Bosch (van Drakestein/Bosch van Oud-Amelisweerd). Kaart HISGIS Utrecht.


Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in de periode 1970-1985. Bron: GEMEENTE HOUTEN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK EN ADVIES HOUTEN-ZUID (SCHALKWIJK EN TULL EN ’T WAAL), auteurs: B. Peters en Y. Monincx.Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 in de periode 1970-1985. Bron: GEMEENTE HOUTEN CULTUURHISTORISCH ONDERZOEK EN ADVIES HOUTEN-ZUID (SCHALKWIJK EN TULL EN ’T WAAL), auteurs: B. Peters en Y. Monincx.


Kadasterkaart uit ca. 1860 van het midden gedeelte van het dorp Schalkwijk met midden onder de gronden ingetekend van Henrietta Paulina Wilhelmina Bosch (van Oud-Amelisweerd) en haar gronden behorend bij boerderij Welegen aan de Lagedijk 32. Gronden in rood gearceerd aan te kopen door het rijk om de staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch aan te leggen en te openen op 1 november 1868. Bron: Het Utrechts Archief.Kadasterkaart uit ca. 1860 van het midden gedeelte van het dorp Schalkwijk met midden onder de gronden ingetekend van Henrietta Paulina Wilhelmina Bosch (van Oud-Amelisweerd) en haar gronden behorend bij boerderij Welegen aan de Lagedijk 32. Gronden in rood gearceerd aan te kopen door het rijk om de staatslijn H van Utrecht naar 's-Hertogenbosch aan te leggen en te openen op 1 november 1868. Bron: Het Utrechts Archief.


Muuranker aan de noord voorgevel in de vorm van een drakekopjesmotief. Aan de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Verwijzend naar de vroegere eigenaren familie Bosch (Van Drakestein). Foto genomen op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Muuranker aan de noord voorgevel in de vorm van een drakekopjesmotief. Aan de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Verwijzend naar de vroegere eigenaren familie Bosch (Van Drakestein). Foto genomen op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.


De westelijke zij gevel; van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.De westelijke zij gevel; van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.


Een smeedijzeren muuranker met krulmotief in een van de gevels van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Een smeedijzeren muuranker met krulmotief in een van de gevels van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk op dinsdag 25 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.


De voortuin met grindpad, bomen in bloei aan het einde van de zomer van 1985 op dinsdag 25 augustus 1985 met de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Toen nog in gebruik door boer C.J.J. Sturkenboom. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.De voortuin met grindpad, bomen in bloei aan het einde van de zomer van 1985 op dinsdag 25 augustus 1985 met de voorgevel van boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 te Schalkwijk. Toen nog in gebruik door boer C.J.J. Sturkenboom. Foto: O.J. Wttewaall. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90. 

E-mailen
Info