Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein - Boerderijen

Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 (in 1899 Henriëtte's Hoeve genaamd) gezien vanaf de Jhr Ramweg op dinsdag 27 augustus 1985. Met de boomgaard en sloot aan de voorkant gelegen. In die tijd werd de boerderij bewoond door C.J.J. Sturkenboom. Was vanaf het voorjaar van 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch geweest kort daarop overleed Jan Willem Hendrik Bosch in dat jaar. Van 1851 tot 1883 van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein in bezit geweest. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90. Boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 (in 1899 Henriëtte's Hoeve genaamd) gezien vanaf de Jhr Ramweg op dinsdag 27 augustus 1985. Met de boomgaard en sloot aan de voorkant gelegen. In die tijd werd de boerderij bewoond door C.J.J. Sturkenboom. Was vanaf het voorjaar van 1851 van Jan Hendrik Willem Bosch geweest kort daarop overleed Jan Willem Hendrik Bosch in dat jaar. Van 1851 tot 1883 van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein in bezit geweest. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.Al enige tijd houd ik mij bezig met het onderzoeken van boerderijen in de gemeente Houten. Deze stonden ooit binnen de grenzen of buiten de vroegere gemeente grenzen van de gemeente Houten en waren ooit in het bezit van familie Bosch van Drakestein.

Een korte uitleg van deze desbetreffende boerderijen lees u hieronder:


Vroegere hooiberg/hooimeid behorend bij boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien op dinsdag 27 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90. Vroegere hooiberg/hooimeid behorend bij boerderij Welgelegen aan de Lagedijk 32 gezien op dinsdag 27 augustus 1985. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 033, 90.


 

Boerderij De Koppel aan de Koppeldijk

Ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd

Gemeenten Oud-Wulven/Houten en Utrecht

Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch. Boerderij De Koppel omstreeks 1930-1940. Reconstructie tekening Peter Koch.Boerderij De Koppel ooit gelegen aan het einde van de Koppeldijk O88/O89 en aan het begin van het Rijndijkje. Was gelegen tegen de grens van het Utrechtse Tolsteeg aan. Boerderij De Koppel was eeuwenlang het eigendom van het Utrechtse kapittel ten DOM. Op woensdag 15 december 1819 kocht Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op een veiling te Utrecht de boerderij aan van de Nederlandse Domeinen van het Rijksdomeinen kantoor te Amerongen.


Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongere broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsselse gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130. Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongere broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsselse gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.


Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821. Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Begin beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821.


Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Beschrijving van vastgoed. De huurcedulen werd ruim uitgeschreven omdat het de eerste keer was dat Paul Bosch de hofstede ging verhuren omdat hij ze net had aangekocht van de Nederlandse domeinen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821. Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Beschrijving van vastgoed. De huurcedulen werd ruim uitgeschreven omdat het de eerste keer was dat Paul Bosch de hofstede ging verhuren omdat hij ze net had aangekocht van de Nederlandse domeinen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821.


Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Beschrijving van vastgoed. De huurcedulen werd ruim uitgeschreven omdat het de eerste keer was dat Paul Bosch de hofstede ging verhuren omdat hij ze net had aangekocht van de Nederlandse domeinen. Handtekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821. Op vrijdag 21 december van het jaar 1821 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een huurovereenkomst plaats tussen P.W. Bosch van Drakestein en Mathijs van Nes, gehuwd met Helena van Bennekom. Het betrof de verhuur en verpachting van de hofstede De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten met 50 morgen land een ongeveer 49 hectare. Beschrijving van vastgoed. De huurcedulen werd ruim uitgeschreven omdat het de eerste keer was dat Paul Bosch de hofstede ging verhuren omdat hij ze net had aangekocht van de Nederlandse domeinen. Handtekening. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3252 3680 22-12-1821.Na het overlijden van Paulus in 1834 erft zijn zoon jongste zoon Gerard Willem Bosch van Drakestein boerderij De Koppel en boerderij De Grote Geer. Bij de vererfbepaling in januari 1835 was boerderij De Koppel al toegewezen aan Gerard Willem Bosch. Toch wordt De Koppel in het kadaster ingeschreven op het bezit van zijn oudste broer Willem Bosch van Drakestein. Willem bezit het verderop gelegen landgoed Nieuw-Amelisweerd. Pas rond 1845 gaat De Koppel definitief over op het bezit van Gerard Willem Bosch van Drakestein.

De zonen van Gerard Willem, Jhr. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein en Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein die gemachtigde was voor zijn broer Paul Titus verkochten de boerderij in 1896 na de veiling aan veehouder Michiel de Zijl die er al geruime tijd de pachter op De Koppel was.


Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Vermoedelijk ter hoogte bij boerderij De Koppel met de grens van de heerlijkheden De Koppel en Maarschalkerweerd (Houten/Oud-Wulven) met Utrecht Tolsteeg. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236. Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Vermoedelijk ter hoogte bij boerderij De Koppel met de grens van de heerlijkheden De Koppel en Maarschalkerweerd (Houten/Oud-Wulven) met Utrecht Tolsteeg. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236.In 1964 verkochte de broers Willem en Johan van Zijl de boerderij aan gemeente Utrecht voor de toenmalige stadsuitbreiding van Utrecht Lunetten. Kort daarna is de boerderij afgebroken.


Toewijzing in januari 1835 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens in artikel 10 van boerderij De Koppel (Utrecht Lunetten) uit de erfenis van Paulus Willem Bosch van Drakestein aan zijn jongste zoon Gerard Willem Bosch van Drakestein, later de heer van Heeckeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. Toewijzing in januari 1835 ten overstaan van de Utrechtse notaris G.H. Stevens in artikel 10 van boerderij De Koppel (Utrecht Lunetten) uit de erfenis van Paulus Willem Bosch van Drakestein aan zijn jongste zoon Gerard Willem Bosch van Drakestein, later de heer van Heeckeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


    

  • Boerderij De Koppel in ca. 1960 aan de Koppeldijk (l) O89 en (r) O88 in Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 gelegen in Houten/Oud-Wulven. Foto: familiearchief De Bree/Vernooy.
  • Luchtfoto van de wijk Lunetten te Utrecht met op de voorgrond de A12 in de zomer van 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118518.
  • Boerderij De Koppel in ca. 1960 aan de Koppeldijk O88 in Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 gelegen in Houten/Oud-Wulven. Foto: familiearchief De Bree/Vernooy.
  • Fragment van de voorgaande foto van het noordelijke uiteinde van de Koppeldijk in de zomer van 1981 waar tot 1965 boerderij De Koppel gestaan had aan de Tirol en Lombardije. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 118518.


        

Tekening door Chris Schut uit september 1966 van boerderij De Koppel met zicht op de achtergrond van de nieuw te bouwen wijk Utrecht Lunetten. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall. Tekening door Chris Schut uit september 1966 van boerderij De Koppel met zicht op de achtergrond van de nieuw te bouwen wijk Utrecht Lunetten. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall.


Opgraving in de zomer van 1974 van de archeologische jongeren zomerkamp in Utrecht Lunetten van de opgraving van boerderij De Koppel. Onder de dagelijkse leiding van Otto Wttewaall en de gemeente archeoloog van de gemeente Utrecht. Foto in zwart-wit is digitaal ingekleurd. Bron: Gemeentelijke fotodienst Utrecht. Opgraving in de zomer van 1974 van de archeologische jongeren zomerkamp in Utrecht Lunetten van de opgraving van boerderij De Koppel. Onder de dagelijkse leiding van Otto Wttewaall en de gemeente archeoloog van de gemeente Utrecht. Foto in zwart-wit is digitaal ingekleurd. Bron: Gemeentelijke fotodienst Utrecht.


  

De aankoop van de percelen in de vroegere gerechten De kleine Koppel en De Grote Koppel met de daarbij behorende hofstede De Koppel tot 1811 van het kapittel Ten Dom geweest. Paul Bosch kocht de Kleine Koppel voor f. 15.000-, gulden en de de Grote Koppel ook voor f. 15.000-, gulden. Bron: Nationaal Archief. De aankoop van de percelen in de vroegere gerechten De kleine Koppel en De Grote Koppel met de daarbij behorende hofstede De Koppel tot 1811 van het kapittel Ten Dom geweest. Paul Bosch kocht de Kleine Koppel voor f. 15.000-, gulden en de de Grote Koppel ook voor f. 15.000-, gulden. Bron: Nationaal Archief.Boerderij De Koppel werd na het overlijden van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) toebedeeld aan zijn zoon jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein. de boedelscheiding vond plaats ten overstaan van de Goorse notaris Coenraad Michiel Wijnen op maandag 9 mei 1864. Gemachtigde en aanwezige bij de boedelscheiding van Gerard Willem Bosch van Drakestein zijn neef jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894), commissaris van de koning(in) in Noord-Brabant.

Bron: Collectie Overijssel, 0122, 1456, aktenummer: 1628 (niet beschikbaar).

Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6642 (142), 1861 nov. 26-1862 febr. 18 142 75.


  

Krantenadvertentie voor de verkoop Eiken-, Beuken-, Essen-, Linden-, Populieren en andere BOMEN, geschikt tot werkhout en enige percelen zwaar Eiken-, Essen en Elzen HAKHOUT, mitsgaders droge TAKKENBOSSEN; alsmede 100 gave Willige BOMEN, staande op de hofstede DE Koppel, bewoond door J. Dorrestein, onder Oud-Wulven. Hout tot verkoop was ook afkomstig van het landgoed Oud-Amelisweerd. Advertentie geplaatst in 1852 door de broers jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd en jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nl. Krantenadvertentie voor de verkoop Eiken-, Beuken-, Essen-, Linden-, Populieren en andere BOMEN, geschikt tot werkhout en enige percelen zwaar Eiken-, Essen en Elzen HAKHOUT, mitsgaders droge TAKKENBOSSEN; alsmede 100 gave Willige BOMEN, staande op de hofstede DE Koppel, bewoond door J. Dorrestein, onder Oud-Wulven. Hout tot verkoop was ook afkomstig van het landgoed Oud-Amelisweerd. Advertentie geplaatst in 1852 door de broers jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd en jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bron: Delpher.nl.


Toewijzing uit de boedelscheiding van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) in 1864 aan zijn zoon jhr. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein. De broer van Paul verkocht per veiling boerderij De Koppel in 1896 aan veehouder Michiel van Zijl. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein was bij zijn geboorte al gehandicapt en later in de jaren 80 van de negentiende eeuw door de rechter in Arnhem Beoordeeld dat hij onhandelingsbekwaam was. Bron: Het Utrechts Archief, 1294. Toewijzing uit de boedelscheiding van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) in 1864 aan zijn zoon jhr. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein. De broer van Paul verkocht per veiling boerderij De Koppel in 1896 aan veehouder Michiel van Zijl. Paulus Titus Marie Jozef Bosch van Drakestein was bij zijn geboorte al gehandicapt en later in de jaren 80 van de negentiende eeuw door de rechter in Arnhem Beoordeeld dat hij onhandelingsbekwaam was. Bron: Het Utrechts Archief, 1294.


Advertentie in de krant in het jaar 1896 voor de verjuur van boerderij De Koppel in Utrecht Lunetten (Houten-Oud-Wulven) waarbij familie Bosch van Drakestein de noordelijke als het zuidelijke gedeelte van de boerderij verhuurde. In 1896 in verhuur bij Piet van Rossum en C.W. van Riet waarbij ook nog 6 en 9 hectaren weiland verpacht zou worden ten overstaan van de Utrechtse notaris Dubois waarbij voor 15 september 1896 gereageerd moest worden. Akte is helaas niet meer aanwezig. Bron: Delpher.nl. Advertentie in de krant in het jaar 1896 voor de verjuur van boerderij De Koppel in Utrecht Lunetten (Houten-Oud-Wulven) waarbij familie Bosch van Drakestein de noordelijke als het zuidelijke gedeelte van de boerderij verhuurde. In 1896 in verhuur bij Piet van Rossum en C.W. van Riet waarbij ook nog 6 en 9 hectaren weiland verpacht zou worden ten overstaan van de Utrechtse notaris Dubois waarbij voor 15 september 1896 gereageerd moest worden. Akte is helaas niet meer aanwezig. Bron: Delpher.nl.


De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht. De tot nu toe enige bekendste foto van boerderij De Koppel in de periode 1930-1940. Foto: Collectie Peter Sneltjes. Historische Kring Lunetten Utrecht.


       


Na het jaar 1897 bewoonde de familie Van Zijl boerderij De Koppel (O89) nog ruim 65 jaar tot dat deze door de gemeente Utrecht werd opgekocht en de boerderij gesloopt zou worden. Voor de ontwikkeling van de nieuwe te bouwen stadsuitbreidingen Utrecht Lunetten.

Hieronder volgen alle hypotheek4 akte en notariële akte die tussen 1917 en 1965 in de kadasterboeken bekend zijn. Die heeft de stichting opgezocht en hieronder op een rij gezet.


  

Ingetekend het boerderijterrein van De Koppel in de voormalige gemeente Oud-Wulven op de grens met de gemeente Utrecht -Tolsteeg. Bron: onbekend. Ingetekend het boerderijterrein van De Koppel in de voormalige gemeente Oud-Wulven op de grens met de gemeente Utrecht -Tolsteeg. Bron: onbekend.


Ingetekend het boerderijterrein van De Koppel in de voormalige gemeente Oud-Wulven op de grens met de gemeente Utrecht -Tolsteeg. Bron: onbekend. Ingetekend het boerderijterrein van De Koppel in de voormalige gemeente Oud-Wulven op de grens met de gemeente Utrecht -Tolsteeg. Bron: onbekend.


Aankoop door de gemeente Utrecht van een boerderij ten westen van de Koppeldijk in de jaren 60. Boerderij De Koppel ten noordoosten gronden in rood gearceerd waren al in het bezit van de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3. Aankoop door de gemeente Utrecht van een boerderij ten westen van de Koppeldijk in de jaren 60. Boerderij De Koppel ten noordoosten gronden in rood gearceerd waren al in het bezit van de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.


Bouw van diverse kleine arbeiderswoningen aan het Houtensepad voor de ontwikkeling van Steenfabriek De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten voor 1954 de gemeente Houten/Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciale Waterstaat van Utrecht. Bouw van diverse kleine arbeiderswoningen aan het Houtensepad voor de ontwikkeling van Steenfabriek De Koppel in het huidige Utrecht Lunetten voor 1954 de gemeente Houten/Oud-Wulven. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciale Waterstaat van Utrecht.


Het gebied van Utrecht Lunetten. In 1935 in kaart gebracht van het gebied van Houten-Oud-Wulven voor de aanleg van de rijksweg A12 in omgeving van de Koppeldijk/Houtensepad en boerderij De Koppel (1). Bron: onbekend. Het gebied van Utrecht Lunetten. In 1935 in kaart gebracht van het gebied van Houten-Oud-Wulven voor de aanleg van de rijksweg A12 in omgeving van de Koppeldijk/Houtensepad en boerderij De Koppel (1). Bron: onbekend.


Het gebied van Utrecht Lunetten. In 1935 in kaart gebracht van het gebied van Houten-Oud-Wulven voor de aanleg van de rijksweg A12 in omgeving van de Koppeldijk/Houtensepad en boerderij De Koppel (2). Bron: onbekend. Het gebied van Utrecht Lunetten. In 1935 in kaart gebracht van het gebied van Houten-Oud-Wulven voor de aanleg van de rijksweg A12 in omgeving van de Koppeldijk/Houtensepad en boerderij De Koppel (2). Bron: onbekend.


     

Op vrijdag 13 juli 1917 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Theodorus Olivierus Maria Josephus Baron van Wijnbergen in de tegenwoordigheid van jhr. Rijnhard de Beaufort Rechter van het kanton Wijk bij Duurstede. Als mede getuigen Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten, A voor zich zelf, B in zijne qualiteit van vader- voogd over Hermina Johanna en Johannes Wilhelmus van Zijl, C in zijne hoedanigheid, blijkens onderhandse akte van volmacht, welke, na vanaf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt- erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn getekend, aan deze akte is vastgehecht van lasthebber van : Mejuffrouw Geertruida Maria van Zijl, mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl, mejuffrouw Antonia Wilhelmina van Zijl allen zonder beroep en wonende te Houten ... en 2/de Heer Wilhelmus Antonius van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, zo voor zich zelf al in zijne hoedanigheid van toeziend- voogd over de sub 1 B genoemde minderjarige. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201. Op vrijdag 13 juli 1917 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Theodorus Olivierus Maria Josephus Baron van Wijnbergen in de tegenwoordigheid van jhr. Rijnhard de Beaufort Rechter van het kanton Wijk bij Duurstede. Als mede getuigen Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten, A voor zich zelf, B in zijne qualiteit van vader- voogd over Hermina Johanna en Johannes Wilhelmus van Zijl, C in zijne hoedanigheid, blijkens onderhandse akte van volmacht, welke, na vanaf door den lasthebber in tegenwoordigheid van mij, notaris, en de getuigen te zijn voor echt- erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn getekend, aan deze akte is vastgehecht van lasthebber van : Mejuffrouw Geertruida Maria van Zijl, mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl, mejuffrouw Antonia Wilhelmina van Zijl allen zonder beroep en wonende te Houten ... en 2/de Heer Wilhelmus Antonius van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, zo voor zich zelf al in zijne hoedanigheid van toeziend- voogd over de sub 1 B genoemde minderjarige. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'Ter ondergetekend: 1/ Geertruida Maria van Zijl, 2/ Maria Geertruida van Zijl, 3/ Cornelia Antonia van Zijl, 4/ Antonia Wilhelmina van Zijl, 5/ Gerarda Hermina van Zijl, allen zonder beroep en wonende te Houten verklaren te machtigen hunnen vader de heer Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten. Om haar te vertegenwoordige in en hare belangen waar te name bij de algeheele gemeenschap van goederen bestaan hebbende tusschen de Heer Michiel va Zijl, veehouder, wonende te Houten naar wijlen dien echtgenoote Mejuffrouw Gerritje de Groot, alsmede in en bij de naltenschap van laatst genoemde die den 27 November 1916 te Houten is overleden. Meer speciaal van over te gaan boedelscheiding en indeling der zaken tot die gemeenschap en nalatenschap behoorende; de te verdelen daarna en iederegerechtigheids daarin vast te stellen ; de waard te bepalen tegen welke de maker zullen wordt in deling gebracht; het een en ander deelgerechtigde toebesteed aan deze af te geven en het aan haar, ondergtekende, toebedeelde aan haar is ontvangst te geven. Alle voorgeschreven zalle noodige akten en stukken te tekenen, envoor is het algehele te dier halve al datgene te doen wat hem, lasthebben zal nutig of noodig voorkomen. Alles met de macht van substitutie. Houten juni 1917, Geertruida Maria van Zijl, Maria Geertruida van Zijl, Cornelia Antonia van Zijl, Antonia Wilhelmina van Zijl, Gerarda Hermina van Zijl.' Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'Hr. ondergetekende 1/ Wilhelmina Jacobus Jongerius, 2/ Michiel de Groot en 3/ Cornelis van Zijl de sub1 genoemde veehouder, wonende te Maartensdijk , de sub2 genoemde, veehouder, wonende te Utrecht en de sub3 genoemde houder beroep wonende te Utrecht. Als deskundige de waardering van de onroerend goed maken behorende tot de algehele gemeenschap van goederen gehuwd hebbende tuinder de heer Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten en van wijlen dien de 27 november 1916 te Houten overleden echtgenote Mejuffrouw Gerritje de Groot, alsmede tot de nalatenschap op en laastgenoemde. Als zoodanig door belanghebbende benoemd en door de edelachtbare heerkantonrechter te Wijk bij Duurstede beëdigd op 2 februari 1917 rn door den Edelachtbare Heer Kantonrechter te Utrecht de 24 Februari 1917. Verklaren naar hem kennis en weten te schatten, 1/ eene hofstede, bestaande uit huis en verdere getimmerde en landerijen kadastrale bekend als gemeente Houten (Oud-Wulven), sectie D nummer: 83, 86, 87 88, 91, 387, 341, 452, en 450, samen groot tien hectaren zeven en veertig Aren en acht centiaren op zes en twintig duizend gulden (f. 26.000,-); 2/ eenige percelen weiland en weg, kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, Sectie A nummers: 531, 532, en 1042, samen groot zes hectaren drie en dertig aren en twintig centiaren op negentien duizend gulden (f. 19.000-,); en 3/ het een/ zevende onderverdeeld in eene voormalige het een inrichting en erf, ' Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'kadastraal bekend als gemeente Abstede, Sectie D, nummer: 122 en 2574 samen vijf en dertig Aren vijf en zestig centiaren, op duizend gulden (f. 1.000,-) Utrecht Februari 1917. W.J. Jongerius M. de Groot C. van Zijl. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201. 'kadastraal bekend als gemeente Abstede, Sectie D, nummer: 122 en 2574 samen vijf en dertig Aren vijf en zestig centiaren, op duizend gulden (f. 1.000,-) Utrecht Februari 1917. W.J. Jongerius M. de Groot C. van Zijl. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'Handtekening van C.A. van Zijl, H.J. van Bentum G.B. v/d. Ham, Hermina Johanna van den Hurk-Van Zijl, W.A. V. Zijl, J.W. v. Zijl.' Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201. 'Handtekening van C.A. van Zijl, H.J. van Bentum G.B. v/d. Ham, Hermina Johanna van den Hurk-Van Zijl, W.A. V. Zijl, J.W. v. Zijl.' Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


Handtekeningen van: 'H. van Zijl, W. van Zijl, R. de Brankert, H.H. van Dam, E. v. Bekkum, Not. Van Wijnbergen'. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201. Handtekeningen van: 'H. van Zijl, W. van Zijl, R. de Brankert, H.H. van Dam, E. v. Bekkum, Not. Van Wijnbergen'. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'Voor echt erkend: H. van Zijl, H.H. van dam, E. v. Bekkum Th, van Wijnbergen, notaris'. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201. 'Voor echt erkend: H. van Zijl, H.H. van dam, E. v. Bekkum Th, van Wijnbergen, notaris'. Bron: Het Utrechts Archief, 1300, 1518, aktenummer: 201.


'Op heden den twee en twintigsten Februari negentienhonderd vier en dertig compareerden voor mij Alexander Johannes Petrus Mermans, notairs ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 1. de Heer Wilhelmus Antoines van Zij, landbouwer, wonende te Houten, ten dezer volgens zijne verklaring handelende a voorzich b als uitvoerder der interste wilbeschkking met de macht van bezit der nalatenschap van te noemen erflater: en c. als lastehebber van Mejuffrouw Maria Geertruida en Gerarda Hermina van Zijl, beiden zonder beroep en wonende te Houten (van de lastgeving op den comparant sub a blijkt int eene onderhandsche acte aan lastgeving, welke na vooraf door den lastehebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen getekend is, aan deze akte is vasthecht 2. de Heer Johannes Wilhelmus van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, deze lees: ten deze volgens zijne verklaring handelende naar getekend:.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7285 (785), 1934 jan. 30-1934 mei 16 785 37 D388 D448 D450 De Koppel Bosch. 'Op heden den twee en twintigsten Februari negentienhonderd vier en dertig compareerden voor mij Alexander Johannes Petrus Mermans, notairs ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 1. de Heer Wilhelmus Antoines van Zij, landbouwer, wonende te Houten, ten dezer volgens zijne verklaring handelende a voorzich b als uitvoerder der interste wilbeschkking met de macht van bezit der nalatenschap van te noemen erflater: en c. als lastehebber van Mejuffrouw Maria Geertruida en Gerarda Hermina van Zijl, beiden zonder beroep en wonende te Houten (van de lastgeving op den comparant sub a blijkt int eene onderhandsche acte aan lastgeving, welke na vooraf door den lastehebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij notaris, is voor echt erkend en ten blijke daarvan door allen getekend is, aan deze akte is vasthecht 2. de Heer Johannes Wilhelmus van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, deze lees: ten deze volgens zijne verklaring handelende naar getekend:.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7285 (785), 1934 jan. 30-1934 mei 16 785 37 D388 D448 D450 De Koppel Bosch.


Uitreksel 'Op heden der dertiende juli negentien honderd zeventien Verschenen voor mij Theodorus Aliorus Maria Josephus baron van Wijnbergen, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van der edelachterbare Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Meester Rijnhard de Beaufort Rechter van het kanton Wijk bij Duurstede, en wonende te Doorn, onder na te noemen getuigen: 1. de Heer Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten. A. voor zich zelf b. in zijne qualiteit van vader, voogd over Hermina Johanna en Johannes Wilhelmus van Zijl/ c. in zijne hoedanigheid blijkens onder handseakte van volmacht welke na vooraf door den lasthebber en tegenwoordigheid voor mij notaris en de getuigen te zijn voor, echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht van lasthebber van: a. Mejuffrouw Geertruida Maria van Zijl, b. Mejuffrouw Maria Geertruida van Zijl, c. Mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl d. Mejuffrouw Antonia Wilhelmina van Zijl.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7001 (501), 1917 april 13-1917 juni 4 501 90 D388 D448 D450 De Koppel Bosch. Uitreksel 'Op heden der dertiende juli negentien honderd zeventien Verschenen voor mij Theodorus Aliorus Maria Josephus baron van Wijnbergen, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid van der edelachterbare Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Meester Rijnhard de Beaufort Rechter van het kanton Wijk bij Duurstede, en wonende te Doorn, onder na te noemen getuigen: 1. de Heer Michiel van Zijl, veehouder, wonende te Houten. A. voor zich zelf b. in zijne qualiteit van vader, voogd over Hermina Johanna en Johannes Wilhelmus van Zijl/ c. in zijne hoedanigheid blijkens onder handseakte van volmacht welke na vooraf door den lasthebber en tegenwoordigheid voor mij notaris en de getuigen te zijn voor, echt erkend en ten blijke daarvan door allen te zijn geteekend, aan deze akte is vastgehecht van lasthebber van: a. Mejuffrouw Geertruida Maria van Zijl, b. Mejuffrouw Maria Geertruida van Zijl, c. Mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl d. Mejuffrouw Antonia Wilhelmina van Zijl.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7001 (501), 1917 april 13-1917 juni 4 501 90 D388 D448 D450 De Koppel Bosch.


' eene hofstede met landerijen, kadastraal bekend als gemente Houten (Oud-Wulven), sectie D nummers: 83, 86, 87, 88, 91, 387, 341, 452, en 450 samen groot tien hectaren zeven en veeertig aren, acht centiaren door enzovoort. Den comparant sub. toebedeeld bij akte van scheiding en verdeling den vierden Februari achttien honderd zeven en negentig, verleden voor voornoemde notaris Jonkheer Bosch van Oud-Amelisweerd, overgeschreven ten hypotheekkantore ten Amersfoort vijfden Februari achttien honderd zeven en genetig.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7001 (501), 1917 april 13-1917 juni 4 501 90 D388 D448 D450 De Koppel Bosch. ' eene hofstede met landerijen, kadastraal bekend als gemente Houten (Oud-Wulven), sectie D nummers: 83, 86, 87, 88, 91, 387, 341, 452, en 450 samen groot tien hectaren zeven en veeertig aren, acht centiaren door enzovoort. Den comparant sub. toebedeeld bij akte van scheiding en verdeling den vierden Februari achttien honderd zeven en negentig, verleden voor voornoemde notaris Jonkheer Bosch van Oud-Amelisweerd, overgeschreven ten hypotheekkantore ten Amersfoort vijfden Februari achttien honderd zeven en genetig.' Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7001 (501), 1917 april 13-1917 juni 4 501 90 D388 D448 D450 De Koppel Bosch.


Baten '1. Onroerende Goederen, 1. de hofstede ,,De Koppel'' met landerijen onder Houten, Oud-Wulven, sectie D, nummers: 83, 86, 87, 88, 91, 387, 341, 452, 450 samen groot tien hectaren zeven en veertig aren en acht centiaren 2. een perceel weiland en weg voor het huis kadastraal bekend als gemeente Houten Oud-Wulven, sectie D, nummer: 506, 453 en 502, groot een hectaren veertien aren twee en negentig een centiaren 3. een perceel weiland en weg, genaamd ,,De Doornenhaag'' onder de gemeente Tolsteeg, sectie A nummers: 531, 532 en 1042 samen groot een hectaren drie en dertig aren twintig centiaren en 4. een perceel weiland en weg, genaamd ,,De IJzeren Hek'', onder de gemeente Utrecht kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectei A, nummer: 517, 518, 1037, 1038, 541 en 1472 samen groot vier hectaren veertig aren zeventig centiaren geschat op enzovoort. Alsnu tot scheiding en verdeeling overgaande verklaarden de comparanten to te deelen aan'. Bron: Het Utrechts Archief 1294 7285 (785), 1934 jan. 30-1934 mei 16 785 37 D388 D448 D450 De Koppel Bosch. Baten '1. Onroerende Goederen, 1. de hofstede ,,De Koppel'' met landerijen onder Houten, Oud-Wulven, sectie D, nummers: 83, 86, 87, 88, 91, 387, 341, 452, 450 samen groot tien hectaren zeven en veertig aren en acht centiaren 2. een perceel weiland en weg voor het huis kadastraal bekend als gemeente Houten Oud-Wulven, sectie D, nummer: 506, 453 en 502, groot een hectaren veertien aren twee en negentig een centiaren 3. een perceel weiland en weg, genaamd ,,De Doornenhaag'' onder de gemeente Tolsteeg, sectie A nummers: 531, 532 en 1042 samen groot een hectaren drie en dertig aren twintig centiaren en 4. een perceel weiland en weg, genaamd ,,De IJzeren Hek'', onder de gemeente Utrecht kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg, sectei A, nummer: 517, 518, 1037, 1038, 541 en 1472 samen groot vier hectaren veertig aren zeventig centiaren geschat op enzovoort. Alsnu tot scheiding en verdeeling overgaande verklaarden de comparanten to te deelen aan'. Bron: Het Utrechts Archief 1294 7285 (785), 1934 jan. 30-1934 mei 16 785 37 D388 D448 D450 De Koppel Bosch.


'Op heden den twee en twintgsten Februari negentienhonderd vier en dertig. - Comnpareerden voor mij Adrianus Johannes Petrus Mermans notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 1/ de Heer Wilhelmus Antonius van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, ten deze volgens zijne verklaring handelende: a. voor zich'b. als uitvoerder der uiterste wilsbeschikkingen met de macht van bezit der nalatenschap van na te noemen erflater en c. als lasthebber van Mejuffrouw Maria Geertruida en Gerarda Hermina van Zijl, beiden zonder beroep en wonende te Houten, (van de lastgeving op den comporant sub 1 blijkt uit eene onderhandsche acte van lastgeving op den comparant, welke na vooraf door den lasthebber in tegenwoordigheid der getuigen en van mij, notaris, is voorscht-erkend en ten blijke daarvan door allen geteekend is, aam deze akte is vastgehecht); 2/ de Heer Johannes Wilhelmus van Zijl, landbouwer, wonende te Houten, ten deze volgens zijne verklaring handelende: a. voor zich; en b. als uitvoerder der uiterste wilsbeschikking met de macht van bezit der nalatenschap van na te noemen erflater, 3/ de Heer Hendrikus Johannes van Bentum, veehouder, wonende te Bunnik volgens zijne verklaring handelende; a/ voor zooveel noodig voor zich zelf; ' Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 1079.


'Baten: 1/Onroerende Goederen: 1. de hofstede ''De Koppel'' met landerijen onder Houten, Oud-Wulven, Sectie D nummers: 83, 86, 87, 88, 81, 387, 341, 452, 450 samen groot tien Hectaren zeven en veertig aren en acht centiaren, 2. een perceel weiland en weg voor het huis, kadastraal bekend als gemeente Houten, Oud-Wulven Sectie D nummers 500, 453, en 502, groot een hectare veertien Aren twee en negentig centiaren 3. een perceel weiland en weg, genaamd ''De Doornenhaag'' kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg Sectie A nummers 531 532 en 1042, samen groot zes Hectaren drie en dertig aren Twintig centiaren en 4. een perceel weiland en weg , genaamd '' De IJzeren Hek'', kadastraal bekend als Gemeente Tolsteeg Sectie A nummers: 517,'518, 1037, 1038, 541 en 1472, samen groot vier hectaren veertig aren zeventig centiaren door voornoemde drie deskundige geschat op vijf en veertig duizende vijf en twintig gulden f. 45.025-,.' Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 1079. 'Baten: 1/Onroerende Goederen: 1. de hofstede ''De Koppel'' met landerijen onder Houten, Oud-Wulven, Sectie D nummers: 83, 86, 87, 88, 81, 387, 341, 452, 450 samen groot tien Hectaren zeven en veertig aren en acht centiaren, 2. een perceel weiland en weg voor het huis, kadastraal bekend als gemeente Houten, Oud-Wulven Sectie D nummers 500, 453, en 502, groot een hectare veertien Aren twee en negentig centiaren 3. een perceel weiland en weg, genaamd ''De Doornenhaag'' kadastraal bekend als gemeente Tolsteeg Sectie A nummers 531 532 en 1042, samen groot zes Hectaren drie en dertig aren Twintig centiaren en 4. een perceel weiland en weg , genaamd '' De IJzeren Hek'', kadastraal bekend als Gemeente Tolsteeg Sectie A nummers: 517,'518, 1037, 1038, 541 en 1472, samen groot vier hectaren veertig aren zeventig centiaren door voornoemde drie deskundige geschat op vijf en veertig duizende vijf en twintig gulden f. 45.025-,.' Bron: Het Utrechts Archief, 1340, 1079.


In 1941 werd een gedeelte van het grondgebied behorend bij de hofstede De Koppel verkocht door de familie Van Zijl voor de aanleg van de rijksweg A12 van 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Zevenaar, Duitse grens. Fragment van hypotheek4 overschrijvingen. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7401 (901), 1940 dec. 6-1941 april 11 901 112 D585 De Koppel Bosch In 1941 werd een gedeelte van het grondgebied behorend bij de hofstede De Koppel verkocht door de familie Van Zijl voor de aanleg van de rijksweg A12 van 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Zevenaar, Duitse grens. Fragment van hypotheek4 overschrijvingen. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7401 (901), 1940 dec. 6-1941 april 11 901 112 D585 De Koppel Bosch


In 1941 werd een gedeelte van het grondgebied behorend bij de hofstede De Koppel verkocht door de familie Van Zijl voor de aanleg van de rijksweg A12 van 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Zevenaar, Duitse grens. Fragment van hypotheek4 overschrijvingen met in rood gearceerd de grond waar het over gaat. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7401 (901), 1940 dec. 6-1941 april 11 901 112 D585 De Koppel Bosch In 1941 werd een gedeelte van het grondgebied behorend bij de hofstede De Koppel verkocht door de familie Van Zijl voor de aanleg van de rijksweg A12 van 's-Gravenhage, Utrecht, Arnhem, Zevenaar, Duitse grens. Fragment van hypotheek4 overschrijvingen met in rood gearceerd de grond waar het over gaat. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7401 (901), 1940 dec. 6-1941 april 11 901 112 D585 De Koppel Bosch


"Staat van het te verdelene I. Conparanten: enzovoorts; II. De onverdeelde helft in de hofstede "De Koppel" aan de Koppeldijk O 89 onder Utrecht, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, Sectie O, nummers 105, 93, 94 , 106, 222, 223, 221, samen groot elf Hectaren negen en twintig Aren twintig centiaren en gemeente Tolsteeg, Sectie A, nummers: 517, 518, 1038, 531, 532, 1042. 541, en 1472, samen groot tien Hectaren drie en zeventig Aren negentig centiaren: welke onroerende goederen voor het geheel werden toebedeeld aan de erflater en de deelgenoot Jphannes Wilhelmus van Zijl, te tezamen en voor gelijke delen, blijkens op twee en twintig Februari negentienhonderd vier en dertig voor mij notaris, verleden akte van boedelscheiding, overgeschreven ten hypotheekkantore te Utrecht op zes eb twintig Februari negentiendhonderd vier en dertig, in deel 1124 onder nummer 64; voor enzovoorts; Alsnu overgaande scheiding en verdeling verklaarden partijen en toe te delen: A. Aan de Heer Johannes Wilhelmus van Zijl De volgende baten, welke toebehoorden aan de laatsgenoemde en erflaten, ieder voor de onverdeelde helft: 1/ De hofstede "De Koppel" aan de Koppeldijk O 89 onder Utrecht, kadastraal bekend als gemeente Utrecht, Sectie O nummers 105, 93, 94, 106, 222, 223, 221, en 211, samen groot elf Hectaren negen en twintig Aren twintig centiaren en gemeente Tolsteeg, Sextie A, nummers 517, 518, 1037, 1038, 531, 532, 1042, 541 en 1472, samen groot tien Hectaren drie en zeventig Aren negentig centiaren: waard: enzovoorts:". Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7701 (1501), 1954 juli 1-1954 juli 16 O211 Koppel Bosch 1501 121 De Koppel Bosch.


'Op heden de eerste juli negentiendhonderd vier en vijftig. Verschenen voor mij notaris Adrianus Johannes Petrus Mermans, Notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 1/ de heer Johannes Wilhelus van Zijl, veehouder, wonende te Utrecht, Koppeldijk O89; 2/ Mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl, zonder beroep, wonende te Utrecht, Koppeldij O89'3/ de Heer Hedricus Johanneiis van Bentum, veehouder, en Mevrouw Antonia Wilhelmina van Zijl, zonder beroep, onder huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten, beiden wonende te Bunnik, de man handelende tott bijstand zijner echtgenote; 4/ Mejuffrouw Maria Geertruida van Zijl, zonder beroep, wonende te Utrecht, Eendstraat 11, handelende zowel voor zich-zelf, als in haar hoedanigheid - blijkens een onderhandse akte van volmacht, welke, na vooraf Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7701 (1501), 1954 juli 1-1954 juli 16 O211 1501 121. 'Op heden de eerste juli negentiendhonderd vier en vijftig. Verschenen voor mij notaris Adrianus Johannes Petrus Mermans, Notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigen: 1/ de heer Johannes Wilhelus van Zijl, veehouder, wonende te Utrecht, Koppeldijk O89; 2/ Mejuffrouw Cornelia Antonia van Zijl, zonder beroep, wonende te Utrecht, Koppeldij O89'3/ de Heer Hedricus Johanneiis van Bentum, veehouder, en Mevrouw Antonia Wilhelmina van Zijl, zonder beroep, onder huwelijkse voorwaarden gehuwde echtgenoten, beiden wonende te Bunnik, de man handelende tott bijstand zijner echtgenote; 4/ Mejuffrouw Maria Geertruida van Zijl, zonder beroep, wonende te Utrecht, Eendstraat 11, handelende zowel voor zich-zelf, als in haar hoedanigheid - blijkens een onderhandse akte van volmacht, welke, na vooraf Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7701 (1501), 1954 juli 1-1954 juli 16 O211 1501 121.


'A. Een akte van scheiding op vier februari achttienhonderd zeven en negentig verleden voor Jonkheer W.E. Bosch van Oud-Amelsiweerd, notaris te Utrecht, overschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort op vijf februari achttienhonderd zeven en negentig, in deel334 nummer 46 bij welke akte de navolgende erfdienstbaarheden werden gevestigd: "dat ten behoeve en ten laste van het perceel kadaster/ Oud Wulven/Sectie D, nummer 89 en 90 en ten lasten van het perceel kadaster Houten/ Oud Wulven/Sectie D nommer 450 (thans deel uitmakende van gemeld perceel Gemeente Utrecht, Sectie O, nummer 315) hierbij niet wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg van en naar de Koppeldijk over voormeld nommer 450, tussen de heggen welke door de comparanten voor gemeenschappelijke rekening zullen worden aangelegd en daargesteld langs de hofstede en bergen, van en naar de brug, gelegen over het water, scheidende gemelde nommers 450 en 89, en zulks onder verplichting van de tegenwoordige eigenaars dier heersende en lijdende erven en hunne opvolgers in de eiegendom, om voor gemeenschappelijke rekening te voorzien in het onderhoud en de eventuele vernieuwing van bovenbedoelde weg en heggen. Dat ten behoeve en ten nutte van de percelen kadaster Houten/Oud Wulven/Sectie D, nommer 83 en 341 (beide percelen thans bekend als gemeld perceel Gemeente Utrecht, Sectie O, nommer 290 en Sectie U nummer 43) en ten laste van het perceel kadaster Houten/Oud Wulven/Sectie D, nommer 89, hierbij om niet wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van weg over voormeld nommer 89, van en naar de brug, gelegen over de grensscheiding tussen gemelde nommer 450 en 89. Dat de brug gelegen over het water scheidende de percelen kadaster Gemeente Houten/Oud Wulven/Sectie D, nommer 450 en 89 en die gelegen over de sloot scheidende de percelen kadaster Gemeente Houten/Oud Wulven/Sectie D, nommers 83 en 89, gemeenschappelijk eigendom blijven van de comparanten en hunne opvolgers in het eigendom dier percelen, die daarvan, derhalve ten alle tijde het vrije gebruik zullen hebben, onder verplichting om voor gemeenschappelijke rekening te voorzien in derzelver onderhoud en eventuele verniewing. Dat ten behoeve en ten nutte van de percelen kadaster Houten/Oud Wulven Sectie D, nommer 451, 89, 90 en ten laste van de percelen kadaster Houten/Oud Wulven Sectie D, nommer 450 en 91 (beide percelen thasn deel uitmakende van gemeld perceel Gemeente Utrecht, Sectie O, nummer 315) hierbij om niet wordt gevestigd de erfdienstbaarheid van te mogen varen door de sloot, gelegen tussen voormelde nommer 91 en 450, onder verplichting van de tegenwoordige eigenaars dier kadastrale nommer 451, 89, 90, 450, en 91 en hunne opvolgers in de eigendom om voor gemeenschappelijke rekening die sloot op een behoorlijke diepte en breedte te houden, zondanig dat die ten alle tijde bevaarbaar blijf". B. Een onderhandse akte houdende vestiging ener erfdienstbaarheid geregistreerd te Utrecht op veertien december negentiendhonderd drie, overgeschreven ten hypotheekkantore te Amersfoort op drie en twintig februari negentienhonderd vier, in deel 389 nummer 78, bij welke akte werd gevestigd de navolgende erfdienstbaarheid "de ondergetekende ter eenre dat hij ten laste van het hem toebehorend perceel kadastraal bekend Gemeente Houten, Sectie D, nommer 83 (thans deel uitmakende van gemelde percelen Gemeente Utrecht, Sectie O, nommer 290 en Sectie U, nummer 43) tot gebruik en ten nutte van de navolgende aan de ondergetekende ter andere zijde toebehorende onroerende goederen kadastraal bekend gemeente Bunnik, Sectie B"'. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7701 (1501), 1954 juli 1-1954 juli 16 O211 1501 121.


'nommers 31b, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 424, 432, 474. 475. en 516 te hebben verleend en te bevestigen de erfdienstbaarheid van doorvaart, uit te oefenen door de nieuw gegraven sloot, aangelegd, daars door genoemd kadastraal perceel nommer 83, naar de vaart genaamd Oudwulvensche Wetering en gelegen teb oosten van het perceel kadastraal bekend Gemeente Houten, Sectie D, nommer 87. 'nommers 31b, 32, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 55, 424, 432, 474. 475. en 516 te hebben verleend en te bevestigen de erfdienstbaarheid van doorvaart, uit te oefenen door de nieuw gegraven sloot, aangelegd, daars door genoemd kadastraal perceel nommer 83, naar de vaart genaamd Oudwulvensche Wetering en gelegen teb oosten van het perceel kadastraal bekend Gemeente Houten, Sectie D, nommer 87. "Tot alle gevlogen dezer verkozen de comparanten domicilie, en wat betreft de comparant sub 2 voor de Gemeente Utrecht, ten stadhuize der Gemeente Utrecht. De comparanten zijn mij notaris bekend. Waarvan akte, in minuut is verleden te Utrecht, ten dage in het hoofd dezer akte gemeld. in tegenwoordigheid van de heren: Johannes van den Ham, gemeentebode en Cornelis Hendricus Evertzen, notarisklerk, beiden wonende te Utrecht, als getuigen. Mij, notaris ondertekend. (Getekend) J.S.v.Zijl; A. Swaan; J. v.d. Ham; H. Evertzen; A. Festen; VOOR AFSCHRIFT getekend: A. Festen. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7701 (1501), 1954 juli 1-1954 juli 16 O211 1501 121.


Heden de negen en twintigste juni negentienhonderd vijf en zestig, verschenen mij Arnold Paul Marie Festen, notaris ter standplaats Utrecht, in tegenwoordigheid der na te noemen getuigeb: 1. de Heer Johannes Wilhelmus van Zijl, zonder beroep, wonende te Bunnik, A. van den Heuvelstraat 27, geboren te Houten op vijftien april negentienhonderd, ongehuwd. 2. de Heer Andries Swaan, Hoofdambtenaar in algemen dienst ter Gemeente-Secretaris van Utrecht, wonende te Utrecht, volgens zijn verklaring als zodanig ten deze optredende als gemachtigde overeenkomstig artikel 78 der Gemeentewet van de Burgemeester der Gemeente Utrecht, krachtens dienst besluit van vijf september negentienhonderd vijf en veertig (Gemeenteblad van Utrecht van negentiendhonderd vijf en veeertig, nummer 35), zoals, besluit nader is is gewijzigd, de Gemeente Utrecht vertegenwoordigende en voorts handelende ter uitvoering van het besluit van de Raad der Gemeente Utrecht van achttien februari negentiendhonderd vijf en zestig, nummer 763 O.W., goedgekeurd door de Gedeputeerde Staten der Provincie Utrecht bij hun beschikking van zeven april negentiendhonder vijf en zestig , der afdeling, nummer 543 B/995. De comparanten sub 1 verklaarde te hebben verkocht en mitsdien in eigendom over over te dragen aan de Gemeente Utrecht, namens welke Gemeente de comparante sub 2 in zijn gemelde hoedanigheid verklaarde voor die Gemeente, ter uitvoering van het uitbreidingsplan Lunetten, derhalve in het belang der volkshuisvesting, in koop en eigendomsoverdracht aan te nemen: "De hofstede "De Koppel, met opstallen en landerijen aan de Koppeldijk O 89 en aan het Houtensepad onder Utrecht, kadastraal bekend Gemeente Utrecht , Sectie O nummer 290, 315 en 319 en Sectie U, nummer 20, 30 en 41 en 43 tezamen groot twee en twintig hectaren zeven aren vijf en zestig Centiaren;" Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8041 (1841), 1965 juni 28-1965 juli 1 1841 47 O315 Koppeldijk O89 Bosch De Koppel gem. Utrecht.


   

Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155. Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (hoofdgebouw) van het boerderijen complex te kopen van J.W. van Zijl, wonende te Bunnik voor een bedrag van f. 551.530,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.P.M. Festen op dinsdag 29 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000155.


Kaart met ingetekende eigendomsverhoudingen rondom de rijksweg A12, Koppeldijk en het Houtensepad. Bron: onbekend. Kaart met ingetekende eigendomsverhoudingen rondom de rijksweg A12, Koppeldijk en het Houtensepad. Bron: onbekend.


Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156. Op donderdag 18 februari 1965 wordt bij besluit van de gemeenteraad van Utrecht besloten om boerderij De Koppel (bakhuis) van het boerderijen complex te kopen van M. de Bree Jr. voor een bedrag van f. 510.000,- gulden. Akte gepasseerd ten overstaan van de Utrechtse notaris A.J.J.M van Iersel op woensdag 23 juni 1965. Bron: Het Utrechts Archief, 1803, 665, 000156.


   

Verkoop (stukje) Koppeldijk door gem. Houten

De verkoop door gemeente Houten van een stukje Rijndijk/Koppeldijk aan landbouwer Van Zijl, wonende op boerderij De Koppel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. De verkoop door gemeente Houten van een stukje Rijndijk/Koppeldijk aan landbouwer Van Zijl, wonende op boerderij De Koppel. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.

 

Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Begin beschrijving van het raadsbesluit. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476. Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Begin beschrijving van het raadsbesluit. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476.


Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Beschrijving de koopsom opgenoemd in het raadsbesluit. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476. Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Beschrijving de koopsom opgenoemd in het raadsbesluit. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476.


Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Einde van beschrijving van het raadsbesluit met handtekening van gemeente secretaris De Ruijter. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476. Kopie uit de notariële akte van verkoop van het raadsbesluit van dinsdag 29 maart 1921 waarbij de gemeente Houten een stukje koppeldijk, kadastrale gemeente Oud-Wulven, sectie D, perceelnummer: 95 verkoopt voor ƒ. 500,- gulden aan bewoner, eigenaar en veehouder Michiel van Zijl. Einde van beschrijving van het raadsbesluit met handtekening van gemeente secretaris De Ruijter. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 476.


De vroegere ambachtsheerlijkheid De Grote Koppel in het huidige gebied van Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 nog gemeente Houten. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciale Waterstaat van Utrecht. De vroegere ambachtsheerlijkheid De Grote Koppel in het huidige gebied van Utrecht Lunetten. Voor 1 januari 1954 nog gemeente Houten. Bron: Het Utrechts Archief, Provinciale Waterstaat van Utrecht.


Op woensdag 20 april 1921 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink verkocht de gemeente Houten een stukje van de Koppeldijk aan veehouder en bewoner van boerderij De Koppel Michiel van Zijl. Begin van originele verkoopakte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 476. Op woensdag 20 april 1921 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink verkocht de gemeente Houten een stukje van de Koppeldijk aan veehouder en bewoner van boerderij De Koppel Michiel van Zijl. Begin van originele verkoopakte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 476.


Op woensdag 20 april 1921 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink verkocht de gemeente Houten een stukje van de Koppeldijk aan veehouder en bewoner van boerderij De Koppel Michiel van Zijl. Beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 476. Op woensdag 20 april 1921 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Arnold Margareeth Immink verkocht de gemeente Houten een stukje van de Koppeldijk aan veehouder en bewoner van boerderij De Koppel Michiel van Zijl. Beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 476.


  

 Fotogalerij boerderij De Koppel


  

Ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel

en Maarschalkerweerd

Uitbreidingsplan van de gemeente Houten ingediend in de jaren 30 van de 20ste eeuw bij de Provincie Utrecht in het vroegere gerecht van de Grote en de Kleine Koppel in het huisige Utrecht Lunetten voor 1 januari 1954 was dit gedeelte behorend bij de gemeente Houten, Ingetekend de rijksweg A12 ('s-Gravenhage-Utrecht-Arnhem-Zevenaar-Duitse grens), de Koppeldijk met het Houtensepad. De snelweg afslag voor Utrecht zuid en de gemeente Houten. Bron: Het Utrechts Archief, 1201. Uitbreidingsplan van de gemeente Houten ingediend in de jaren 30 van de 20ste eeuw bij de Provincie Utrecht in het vroegere gerecht van de Grote en de Kleine Koppel in het huisige Utrecht Lunetten voor 1 januari 1954 was dit gedeelte behorend bij de gemeente Houten, Ingetekend de rijksweg A12 ('s-Gravenhage-Utrecht-Arnhem-Zevenaar-Duitse grens), de Koppeldijk met het Houtensepad. De snelweg afslag voor Utrecht zuid en de gemeente Houten. Bron: Het Utrechts Archief, 1201.Op zaterdag 28 november 1896 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Henri Francois Wouter Dubois en Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd hofstede De Koppel en de ambachtsheerlijkheid de Grote en De Kleine Koppel en Maarschalkerweerd per opbod verkocht. Diverse landerijen in Houten, Oud-Wulven en het Utrechtse Tolsteeg werden hierbij geveild.


Zicht op het Houtensepad in de jaren 1960-1974 met links het witte gebouwtje wat bij de afslag langs de rijksweg A12 het ANWB hulppost was. De huisjes links waren ooit onderdeel van de Steenfabriek de Koppel en werd ook wel de Steenoverbuurt in Houten genoemd. Situatie is in 1973 verdwenen met de aanleg, bouw en ontwikkeling van de wijk Lunetten en uitbreiding van de rijksweg A12 en A27. Bron: ANWB Den Haag met dank aan Frank Magdelyns. Zicht op het Houtensepad in de jaren 1960-1974 met links het witte gebouwtje wat bij de afslag langs de rijksweg A12 het ANWB hulppost was. De huisjes links waren ooit onderdeel van de Steenfabriek de Koppel en werd ook wel de Steenoverbuurt in Houten genoemd. Situatie is in 1973 verdwenen met de aanleg, bouw en ontwikkeling van de wijk Lunetten en uitbreiding van de rijksweg A12 en A27. Bron: ANWB Den Haag met dank aan Frank Magdelyns.


  

Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525. Portret van mr. H.F.W. Dubois in 1883-1884, geboren 1844, notaris en lid van de gemeenteraad van Utrecht (1891-1911), overleden 1932. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 221525.


Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126. Portret van Jhr. mr. W.E. Bosch van Oud-Amelisweerd in 1934-1935, geboren 1864, notaris te Utrecht, lid van Gedeputeerde Staten van Utrecht (1906-1927), overleden 1935. Borstbeeld links. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 104126.


  


De vast- en onroerende goederen werden aangeboden door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) als gemachtigde voor zijn onder curatele gestelde broer jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak).

Paul Titus was bij zijn geboorte op 6 augustus 1854 te Markelo als verstandelijke gehandicapt geboren. Paul Titus overleed op 72 jarige leeftijd op 6 september 1926 op Kasteel Baelen in het Belgische Hendrik-Kapelle.


Handtekeningen o.a. Jhr. H. Bosch van Drakestein en Jhr. C.R.P. Bosch van Drakestein en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949. Handtekeningen o.a. Jhr. H. Bosch van Drakestein en Jhr. C.R.P. Bosch van Drakestein en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.


Handtekeningen van o.a. Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd notaris uit Utrecht en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949. Handtekeningen van o.a. Jhr. Willem Eugene Bosch van Oud-Amelisweerd notaris uit Utrecht en andere lieden die in 1896 hun handtekening onder de verkoopakte zetten voor de verkoop van de landerijen van/en hofstede De Koppel. Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Onder een gerechtelijke uitspraak van de rechtbank van Zutphen in 1890 was Paul Titus onder curatele gesteld bij zijn broers.

Bij de veiling werd de ambachtsheerlijkheid gemijnd op f. 1.000,- gulden. Maar kopers zagen op het laatste moment van de aankoop af (opgehouden). Waardoor na de veiling Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein met zijn ambachtsheerlijkheid bleef bezitten tot aan zijn overlijden in 1926 en hij dus Heer van de heerlijkheid bleef.

Boerderij De Koppel werd voor gemijnd opbod verkocht aan de toenmalige pachter die er al jaren op boerde Michiel de Groot kocht de boerderij van f. 24.500,- gulden.Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949. Handtekening gezet door curator Jhr. Willem Hendrik Frederik Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) op zaterdag 28 november 1896 voor de verkoop van het vast- en onroerend goed en de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd die tot die tijd het eigendom was van zijn broer Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak). Bon: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949.Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4. Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.Op vrijdag 1 mei 1874 werd de ambachtsheerlijkheid die in het bezit was geweest van de erfgenamen (link) Munnicks van Cleeff / Ridder van Rappard verkocht aan familie Bosch van Drakestein.

De erfgename verkochten de ambachtsheerlijkheid aan de Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, wonende te 's-Hertogenbosch en commissaris van de koning in Noord-Brabant. Hij was voogd over zijn neven Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein en zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein uit Goor (Prov. Overijssel) (Heeckeren tak).

Vader Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein de oom van Paulus Jan was al in 1862 op veel te vroege leeftijd overleden. In de verkoop betrof ook nog het verhandelen van diverse percelen grond in Utrecht Tolsteeg door oom Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd. Hij was tevens gemachtigde voor zijn neven voor het aankopen van de ambachtsheerlijkheid.

In akte werd vastgelegd dat hij de ambachtsheerlijkheid aan zijn neef Paulus Jan zou doorgeven zonder enige recht van privileges. Paulus Jan zou de ambachtsheerlijkheid beheren voor zijn neven Paul Titus en Henri Balthasar totdat zij oud genoeg zouden zijn voor het beheren van onroerende goederen. Paul Titus was pas 20 jaar en zijn jongere broer Henri Balthasar was nog maar 17 jaar.

Het verhandelen van percelen en de ambachtsheerlijkheid gebeurden ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek voor een bedrag van in totaal f. 4.000,- gulden.

Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein had de vele landerijen en de hofstede van zijn diverse ouderlijke familieleden vererft.


Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. Handtekening onder akte van aan- en verkoop van onder andere de ambachtsheerlijkheid door Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein van Oud-Amelisweerd op vrijdag 1 mei 1874. Foto: Sander van Scherpenzeel. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.


  

Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud. Jacob Hendrik van Schermbeek. Geboren op 27 mei 1855 te Utrecht en overleden op 1 juni 1926 te Utrecht. Hij werd 71 jaar oud.
Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank. Krantenknipsel uit het Utrechtsch Nieuwsblad van zaterdag 15 september 1928 met daarin een korte geschiedkundige uitleg over ambachtsheerlijkheid de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, krantenbank.


  


Tussen 1874 tot aan zijn overlijden in 1926 was Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein, Heer van de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Zijn broer Jhr. Henri Balthasar Rudolf Aloysius Josef Marie Bosch van Drakestein was op 1 mei 1874 ook Heer van beide ambachtsheerlijkheden maar wordt in de veiling van 1896 niet meer genoemd als tweede titelhouder van de heerlijkheden. Paul Titus bleef de titel behouden na de veiling van november 1896 omdat een bieder op de ambachtsheerlijkheid op het laatste moment afzag tot de aankoop van de ambachtsheerlijkheid.

Familie Munnicks van Cleeff verkocht de ambachtsheerlijkheid in mei 1874 omdat zij (vermoedelijk) meer zagen in de titel bij de familie Bosch omdat zij fysiek ook de landerijen in eigendom hadden. Hierbij zal ook mee gespeeld hebben dat de twee zusters Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff (1829 - 1857) en Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832 - 1866) vroegtijdig waren overleden.

Zij waren beide gehuwd met Carel Casimir Alexander, ridder van Rappard die ook op te vroegtijdige leeftijd in 1871 in Duitsland overleed. Hierdoor hadden de diverse kinderen uit zijn twee huwelijken van beide zusters geen ouders en weinig vermogen meer. De enigste zoon Alexander, ridder van Rappard was respectievelijk 4 jaar toen zijn moeder overleed en ruim 9 jaar toen zijn vader Casimir overleed. 

De voogd over hun kinderen hebben toen vermoedelijk besloten om eerste maar de titel van de ambachtsheerlijkheid van vader Casimir, ridder van Rappard en opa Gerard Munnicks van Cleeff te verkopen in 1874 om voor de kinderen nog een aardig bedrag eruit te halen voor hun latere toekomst.

Bronnen: Het Utrechts Archief, 34-4, U330p028, aktenummer: 3949, 1896 en 34-4, U321e150 aktenummer: 21057, 1874 mei - 1874 aug..


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4. Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.


   

   Steenfabriek De Koppel aan het Houtensepad   

Plattegrond van de ligging van Steenfabriek De Koppel aan het Houtensepad vanaf het jaar 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Plattegrond van de ligging van Steenfabriek De Koppel aan het Houtensepad vanaf het jaar 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Plattegrond van Steenfabriek De Koppel aan het Houtensepad vanaf het jaar 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Plattegrond van Steenfabriek De Koppel aan het Houtensepad vanaf het jaar 1898. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


  

Gemeente Oud-Wulven

Boerderij aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve)

Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Kadasterkaart van 1 oktober 1832 met eronder de Top10Vector kadasterlijnen, anno heden. Bron: HISGIS Utrecht. Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Kadasterkaart van 1 oktober 1832 met eronder de Top10Vector kadasterlijnen, anno heden. Bron: HISGIS Utrecht.Op zaterdag 17 oktober 1829 werd om 12:00 uur ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een boerderij aan de Waijensedijk genummerd te gemeente Oud-Wulven nr. 6 verkocht door de heren Dirk van den Berg, Cornelis van den Berg en Gerrit van den Berg een boerderij 'met wagenschuur, bakhuis en duivenhok met acht bunders, Een en vijftig roeden allebei Zes boomgaard Bouw als Weilanden'.

De boerderij werd gekocht door jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein voor f. 5.300-, gulden van de familie Van den Berg. Hierop is niet meer duidelijk wat er met het eigendom van Paul is gebeurd. In het kadaster van 1 oktober 1832 staat de boerderij weer op naam van familie Van den Berg.


Krantenadvertentie voor de verkoop van de boerderij aan de Waijensedijk 13 (Zilvia's Hoeve) van de familie Van den Berg. Waarop Paul Bosch van Drakestein op de boerderij bood. Achteraf hield de familie Van den Berg de boerderij in eigen bezit. Bron: Delpher.nl. Krantenadvertentie voor de verkoop van de boerderij aan de Waijensedijk 13 (Zilvia's Hoeve) van de familie Van den Berg. Waarop Paul Bosch van Drakestein op de boerderij bood. Achteraf hield de familie Van den Berg de boerderij in eigen bezit. Bron: Delpher.nl.In het jaar 1830 laat de familie Van den Berg ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede de boedel van een overleden Van den Berg familielid opmaken. De familie heeft blijkens het bod van Paul Bosch van f. 5.300,- gulden afgeslagen en de boerderij toch zelf in de familie behouden tot ver in de jaren 80 van de negentiende eeuw.

Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.

De boerderij stond op de plek wat heden de manege de Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a gevestigd is. In de oksel van de rijksweg A27 naar de A12.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347.


Akte waar uit op te maken is dat Paul Bosch van Drakestein in oktober 1829 een boerderij aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) aankocht. Alleen is in 1832 tot 1840 niet af te lezen in het kadaster of de boerderij nog van de familie Bosch was. Bron: Het Utrechts Archief, Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347. Akte waar uit op te maken is dat Paul Bosch van Drakestein in oktober 1829 een boerderij aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) aankocht. Alleen is in 1832 tot 1840 niet af te lezen in het kadaster of de boerderij nog van de familie Bosch was. Bron: Het Utrechts Archief, Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U320b049 1829 juli-1829 dec. aktenummers: 6311 en nr. 6347.


Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Topografische Militaire kaart 1870-1900. Bron: HISGIS Utrecht. Gronden in geel gearceerd behorend bij de boerderij van familie Van den Berg aan de Waijensedijk (Fortweg 13 en 13a) die op 17 oktober 1829 werd aangekocht door Paul Bosch van Drakestein. Waarop niet duidelijk werd of de boerderij na 1832 nog van Paul Bosch was geweest. Topografische Militaire kaart 1870-1900. Bron: HISGIS Utrecht.


Boedelscheiding van een familielid Van den Berg van 1 april 1830 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1808, aktenummer: 1789. Boedelscheiding van een familielid Van den Berg van 1 april 1830 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1808, aktenummer: 1789.


Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Boedelscheiding (handtekeningen) van een familielid Van den Berg van 1 april 1830 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1808, aktenummer: 1789. Boedelscheiding (handtekeningen) van een familielid Van den Berg van 1 april 1830 ten overstaan van notaris H.J. van Mariënhoff te Wijk bij Duurstede. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 1808, aktenummer: 1789.


Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


          

Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Begin beschrijving uit de veiling akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885. Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Begin beschrijving uit de veiling akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885.


Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Twee fragmenten uit de bieding van de veiling van familie Van den Berg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885. Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Twee fragmenten uit de bieding van de veiling van familie Van den Berg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885.


Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Volmacht van een famililid Van den Berg tot verkoop van de Zilfia's Hoeve. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885. Op dinsdag 31 maart van het jaar 1885 werd bij de veiling in logement De Engel te Houten ten overstaan van notaris Hanzo Lemstra van Buma de boerderi aan de Fortweg 13 (Zilfia's Hoeve), toen aan de Waijensedijk gelegen verkocht door de familie Van den Berg aan Johannes Damen, van beroep koopman en wonende te Cothen voor de koopsom van f. 12.825-, gulden. Volmacht van een famililid Van den Berg tot verkoop van de Zilfia's Hoeve. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 431 Lemstra 31-03-1885.


  

Kaart van de boerderij aan de Fortweg 13 - 13a in 1664. Kwaliteit van de foto laat de wensen over. Naar de hand van B. de Roij. Rechts het Heyzeedijkje. Uit het kaartenboek van de heren van Roon en Pendrecht. Foto: Ad van Ooststroom. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, 2147. Kaart van de boerderij aan de Fortweg 13 - 13a in 1664. Kwaliteit van de foto laat de wensen over. Naar de hand van B. de Roij. Rechts het Heyzeedijkje. Uit het kaartenboek van de heren van Roon en Pendrecht. Foto: Ad van Ooststroom. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, 2147.


In geel gearceerd de gronden die nodig zijn voor de bouw van het Fort bij 't Hemeltje in 1877 ten oosten van het Utrechtseweg en ten zuiden van de Waijensedijk. Bron: Nationaal Archief. In geel gearceerd de gronden die nodig zijn voor de bouw van het Fort bij 't Hemeltje in 1877 ten oosten van het Utrechtseweg en ten zuiden van de Waijensedijk. Bron: Nationaal Archief.


   

Luchtfoto gezien vanuit het noorden met middenonder de rijksweg de A27 met in het midden Manege en Hengstenhouderij Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het noorden met middenonder de rijksweg de A27 met in het midden Manege en Hengstenhouderij Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a in 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met middenonder het Nieuwe Hollandse Waterlinie fort bij 't Hemeltje in 1999. Links de rijksweg A27 met op de achtergrond de Fortweg, Oud Wulfseweg boerderij De Klomp (Oude Mereveldseweg 2-4) en Fort bij Vechten. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met middenonder het Nieuwe Hollandse Waterlinie fort bij 't Hemeltje in 1999. Links de rijksweg A27 met op de achtergrond de Fortweg, Oud Wulfseweg boerderij De Klomp (Oude Mereveldseweg 2-4) en Fort bij Vechten. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.


Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij de Zilfia's Hoeve aan de Fort in 1970, toendertijd gelegen aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


In blauw gearceerd het water (gracht) rondom het te bouwen fort bij 't Hemeltje in 1877 ten oosten van het Utrechtseweg en ten zuiden van de Waijensedijk. Bron: Nationaal Archief. In blauw gearceerd het water (gracht) rondom het te bouwen fort bij 't Hemeltje in 1877 ten oosten van het Utrechtseweg en ten zuiden van de Waijensedijk. Bron: Nationaal Archief.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met links de Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a met recht s een deel van het Nieuwe Hollandse Waterlinie fort bij 't Hemeltje. Gezien 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidwesten met links de Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a met recht s een deel van het Nieuwe Hollandse Waterlinie fort bij 't Hemeltje. Gezien 2019. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Kaart met daarin ingetekend hoe Fort bij 't Hemeltje in 1877 aangelegd diende te worden. Bron: Nationaal Archief. Kaart met daarin ingetekend hoe Fort bij 't Hemeltje in 1877 aangelegd diende te worden. Bron: Nationaal Archief.


Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten met Manege en Hengstenhouderij Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a in 2019 met links de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V.. Luchtfoto gezien vanuit het zuidoosten met Manege en Hengstenhouderij Zilfia's Hoeve aan de Fortweg 13 en 13a in 2019 met links de rijksweg A27. Foto: Slagboom en Peeters Luchtfotografie B.V..


Kaart waarop ingetekend staat hoe de Verboden Kringen lopen ten noorden van Fort bij 't Hemeltje in 1880. Bron: Nationaal Archief. Kaart waarop ingetekend staat hoe de Verboden Kringen lopen ten noorden van Fort bij 't Hemeltje in 1880. Bron: Nationaal Archief.


   

Gemeente Houten

Boerderij De Grote Geer

Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch. Boerderij De Grote Geer, Snoeksloot 54, 56 en 58. Foto: Peter Koch.Boerderij De Grote Geer ooit gelegen aan de Binnenweg kwam in 1985 te liggen aan de Snoeksloot 62 en 64 nadat om de boerderij in die periode de wijk De Sloten werd gebouwd.

Anno 2020 is de boerderij gelegen aan de Snoeksloot 54, 56 en 58. 

Tot 1798 was de boerderij eigendom van Jan van Vianen. In dat jaar overlijd hij en laat een vrouw en dochtertje achter. Zijn vrouw Engeltje Smit krijgt enkele jaren later een relatie met Jan Nagel.


Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit. Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit.Hij trouwt met haar waardoor hij De Grote Geer in eigendom verkrijgt. In de verpondingslijst uit 1806 (belasting) staat geschreven dat Jan Nagel in dat jaar een compagnon heeft een zekere J. de Munnik. De heer Nagel en De Munnik verkopen boerderij De Grote Geer op zaterdag 2 september 1815 ten overstaan van notaris Theodorus Koppen te Utrecht.


Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht). Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).Koper is Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein samen met zijn moeder Cornelia van Bijleveld die De Grote Geer voor f. 16.000-, gulden. De voltooiing van de koop vind plaats ten overstaan van Utrechtse notaris Theodorus Koppen op maandag 18 september 1815.


Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401 Handtekeningen van P.W. Bosch van Drakestein, moeder Cornelia van Bijleveld en de notaris Theodorus Koppen op zaterdag 2 september 1815 onder koopakte van boerderij De Grote Geer wat door Paul en Cornelia voor f. 16.000-, gulden wordt aangekocht. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Notaris Theodorus Koppen, aktenummer: 794, blz 401Paul Bosch geeft De Grote Geer met het bijbehorende land gelijk door aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld. Zodat zij uit de pachtopbrengsten die zij later sluit met de landbouwer Abraham van Rossum in haar oude dag kan voorzien.


Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL. Kadastertekening naar dato van dinsdag 12 april 1927 van boerderij De Grote Geer (links) en omgeving. De oprijlaan van De Grote Geer vanaf het midden van de kaart lopend naar links (westen) is nog oorspronkelijk opgenomen in de wijk wegen van de buurt De Sloten en het Kooikerspark. Bron: Gemeente Houten, Kadaster NL.Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U270a035 1814-1815 Blz. 401 Aktenummer: 794 .


Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18. Fragment van een kaart waarop boerderij De Grote Geer staat ingetekend omstreeks 1650. Linksonder de Binnenweg/Rijsbruggerweg en het andere boerderijtje De Geer wat midden jaren tachtig van de twintigste eeuw is afgebroken. Rechtsboven polder De Geer. Bron: Het Utrechts Archief. Archief Hof van Utrecht 239-1 252-166-18.De man van Cornelia is Theodorus Gerardus Bosch die in 1802 al overlijd had voor die tijd al wat gronden in eigendom in het Houtense 't Goy. Na het overlijden van Cornelia in 1823 erft haar zoon Paulus de boerderij weer terug.


Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten. Boerderij De Grote Geer linksboven ingetekend in het kadaster van Houten in 1982. De rode lijnen zijn de contouren van de nieuw aan te leggen oostelijke Rondweg in die tijd. De laan naar de boerderij is nog deels bestaand in de huidige infrastructuur alszijnde fietspad en rondwegtunnel aansluitend op de Binnenweg in het oosten.Na zijn overlijden op 17 april 1834 komt de boerderij in handen van zijn jongste zoon jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein. Tot 1927 zou de boerderij in het bezit blijven van familie Bosch van Drakestein. Via de nazaten van Van Nispen tot Pannerden en Helmich verkoopt deze laatste familie de boerderij in 1973 aan de familie Van Wijk die er al reeds tiental jaren erop pachten.


Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Foto: Wikimedia Commons. Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Foto: Wikimedia Commons.In hetzelfde jaar laat de familie Van Wijk de boerderij bij openbare veiling veilen en koopt de gemeente Houten boerderij De Grote Geer met de bijbehorende landerijen.


Foto met rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Links restaurant De Kleine Geer in het bakhuis. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Foto met rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Links restaurant De Kleine Geer in het bakhuis. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Bron: RKD. Portret van Herman van Sonsbeek (1796-1865), huwde op donderdag 20 september 1821 met Jkvr. Paulina Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838). Paulina liet door oudste broer Jhr. Willem Bosch van Drakestein het perceel wei- of bouwland wat tot 1835 bij boerderij De Grote Geer behoorde en gelegen in de gemeente Odijk. Bron: RKD.


Boerderij De Grote Geer. Haardsteen gevonden achter het pleisterwerk in de zuidwand van de opkamer in 1985-1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij De Grote Geer. Haardsteen gevonden achter het pleisterwerk in de zuidwand van de opkamer in 1985-1986. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Zicht op boerderij De Geer, ooit gelegen aan de oostkant van de Binnenweg. Deze boerderij is niet te verwarren met De Grote Geer. Gelegen aan de Snoeksloot. Boerderij De Geer werd in 1983 gesloopt. Foto genomen in de periode 1970-1980. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op boerderij De Geer, ooit gelegen aan de oostkant van de Binnenweg. Deze boerderij is niet te verwarren met De Grote Geer. Gelegen aan de Snoeksloot. Boerderij De Geer werd in 1983 gesloopt. Foto genomen in de periode 1970-1980. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409. Handtekeningen van Cornelia van Bijleveld, wed. van T. G. Bosch en landbouwer Abraham van Rossum op boerderij De Grote Geer. Tezamen ondertekenend met de Utrechtse notaris Theodorus Koppen. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U270a035 1814-1815 Not. Theodorus Koppen, aktenummer: 801, blz 409.


Zicht op de Rijsbruggerweg (Bunnik) met in de verte de Binnenweg (Houten). Met links boerderij Rijsbrugge. Rechts van de weg de grond die eens bij boerderij De Grote Geer behoorde en het bezit was van familie Bosch van Drakestein. Foto uit de periode 1940-1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op de Rijsbruggerweg (Bunnik) met in de verte de Binnenweg (Houten). Met links boerderij Rijsbrugge. Rechts van de weg de grond die eens bij boerderij De Grote Geer behoorde en het bezit was van familie Bosch van Drakestein. Foto uit de periode 1940-1950. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Foto met links restaurant De Kleine Geer en rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Foto met links restaurant De Kleine Geer en rechts het toenmalige Sociaal Cultureel Centrum De Grote Geer in de periode 1995-2000. Anno 2021 is op het terrein een nieuwbouwwijkje gerealiseerd en is in het hoofdgebouw een gezinsvervangend tehuis gevestigd aan de Snoeksloot. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Handtekening van A.M. Helmich, de heren Van Bentum, Van Rijn Th. van Scherpenzeel, de heer Van Rijnsoever en V. d. Maat. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaan van de Houtense notaris Aaldrik Lambertus Buurma door Arnoldus Michaël Helmich, grondeigenaar wonende te Hengelo in Huize Meenik diverse stukken grond in de gemeente Bunnik verkocht die eerder bij het onroerend goed van boerderij De Grote Geer te Houten behoord. De heer Helmich was een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) uit Goor. Diverse percelen gingen onder de hamer. Handtekening van A.M. Helmich, de heren Van Bentum, Van Rijn Th. van Scherpenzeel, de heer Van Rijnsoever en V. d. Maat. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Zicht vanaf het terrein van boerderij De Grote Geer (Binnenweg/Snoeksloot) met op de voorgrond de Geersloot en op de achtergrond de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch en de twee kerktoren van Houten dorp in 1976. Uit het fotoalbum van Gerrit Brak. Foto: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353. Zicht vanaf het terrein van boerderij De Grote Geer (Binnenweg/Snoeksloot) met op de voorgrond de Geersloot en op de achtergrond de Staatslijn H Utrecht - 's-Hertogenbosch en de twee kerktoren van Houten dorp in 1976. Uit het fotoalbum van Gerrit Brak. Foto: Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU), 353.


Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaande van de Houtense notaris Buurma de landerijen van boerderij De Grote Geer, gelegen in Houten en Bunnik. Door de heer Helmich uit Hengelo, een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) verkocht. Bron: Delpher.nl. Op donderdag 9 april 1931 werd ten overstaande van de Houtense notaris Buurma de landerijen van boerderij De Grote Geer, gelegen in Houten en Bunnik. Door de heer Helmich uit Hengelo, een nazaat van jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (Heeckeren tak) verkocht. Bron: Delpher.nl.


Zicht op de Binnenweg richting het zuiden rond 1950 gezien. Met links boerderij De Geer, die niet te verwarren is met boerderij De Grote Geer. Boerderij De Geer lag aan de oostkant van de Binnenweg en is in 1983 afgebroken. De bovenleidingsportalen voor telefoon en elektra zijn nog zichtbaar. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Zicht op de Binnenweg richting het zuiden rond 1950 gezien. Met links boerderij De Geer, die niet te verwarren is met boerderij De Grote Geer. Boerderij De Geer lag aan de oostkant van de Binnenweg en is in 1983 afgebroken. De bovenleidingsportalen voor telefoon en elektra zijn nog zichtbaar. Foto: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Te Huur 'De kapitale HOFSTEDE ,,De GROOTE GEER'', verhuurd door dhr. Helmich, jhr. Bosch van Drakestein en jkvr. Van Nispen tot Pannerden uit Hengelo. Bron: Delpher, RAZU, 063. Te Huur 'De kapitale HOFSTEDE ,,De GROOTE GEER'', verhuurd door dhr. Helmich, jhr. Bosch van Drakestein en jkvr. Van Nispen tot Pannerden uit Hengelo. Bron: Delpher, RAZU, 063.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Voorkant van aankoopakte van boerderij De Grote Geer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Voorkant van aankoopakte van boerderij De Grote Geer. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Rechtsboven in rechts gearceerd de 43 ha. aan grond die de gemeente Houten verwierf. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Rechtsboven in rechts gearceerd de 43 ha. aan grond die de gemeente Houten verwierf. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


In 1983 bood een sloopbedrijf de gemeente Houten aan om de schuren op het terrein van boerderij De Grote Geer af te breken. Lijnen in rood gearceerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. In 1983 bood een sloopbedrijf de gemeente Houten aan om de schuren op het terrein van boerderij De Grote Geer af te breken. Lijnen in rood gearceerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Rechtsboven in rood gearceerd de 43 ha. aan grond die de gemeente Houten verwierf. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Rechtsboven in rood gearceerd de 43 ha. aan grond die de gemeente Houten verwierf. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Op woensdag 23 augustus 1973 vanuit het ambtsbericht van de afdeling Algemene Zaken werd positief geadviseerd over de verhuur van het jachtrecht op de 43 ha. van de landerijen van boerderij De Grote Geer aan jhr. L.I.C.G.M. Bosch van Drakestein (Van Nieuw-Amelisweerd) voor de duur van zes jaren tot 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Op woensdag 23 augustus 1973 vanuit het ambtsbericht van de afdeling Algemene Zaken werd positief geadviseerd over de verhuur van het jachtrecht op de 43 ha. van de landerijen van boerderij De Grote Geer aan jhr. L.I.C.G.M. Bosch van Drakestein (Van Nieuw-Amelisweerd) voor de duur van zes jaren tot 1979. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Boerderij De Grote Geer aan de oprijlaan lopend vanaf de Binnenweg, anno 2020 aan de Snoeksloot nr. 52 en 54. Getekend door O.J. Wttewaall in 1981. Boerderij De Grote Geer aan de oprijlaan lopend vanaf de Binnenweg, anno 2020 aan de Snoeksloot nr. 52 en 54. Getekend door O.J. Wttewaall in 1981.


Brief met een verklaring van mevrouw Jet van Wijk-Veldhuizen van 14 augustus 1973, wonende aan de Odijkseweg 20b waarbij zij verklaard dat jhr. Louis J.C.G.M. Bosch van Drakestein van 1946 tot 1873 het terrein van boerderij De Grote Geer van ruim 43 hectare gebruikte voor de jacht. Bron: RAZU, 005. Brief met een verklaring van mevrouw Jet van Wijk-Veldhuizen van 14 augustus 1973, wonende aan de Odijkseweg 20b waarbij zij verklaard dat jhr. Louis J.C.G.M. Bosch van Drakestein van 1946 tot 1873 het terrein van boerderij De Grote Geer van ruim 43 hectare gebruikte voor de jacht. Bron: RAZU, 005.


Verkoop affiche met de aankondiging van verkoop - veiling van boerderij De Grote Geer op woensdag 3 mei 1972 in restaurant - hotel De Engel, Burg. Wallerweg ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54363, 127. Verkoop affiche met de aankondiging van verkoop - veiling van boerderij De Grote Geer op woensdag 3 mei 1972 in restaurant - hotel De Engel, Burg. Wallerweg ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54363, 127.


Verkoop affiche met de aankondiging van verkoop - veiling van boerderij De Grote Geer op woensdag 3 mei 1972 in restaurant - hotel De Engel, Burg. Wallerweg ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo. Kadasterkaart van het betreffende vast- en onroerend goed wat verkocht zou gaan worden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54363, 127. Verkoop affiche met de aankondiging van verkoop - veiling van boerderij De Grote Geer op woensdag 3 mei 1972 in restaurant - hotel De Engel, Burg. Wallerweg ten overstaan van de Houtense notaris Van Otterloo. Kadasterkaart van het betreffende vast- en onroerend goed wat verkocht zou gaan worden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54363, 127.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Van 1979 tot 2012 waren de buurten De Sloten en De Velden een buurt van de wijk De Geer. Hierna zouden de Sloten en De Velden onderdeel worden van de wijk Houten Noordoost. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Beschrijving het vast- en onroerend goed (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Beschrijving het vast- en onroerend goed (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86.


Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Beschrijving het vast- en onroerend goed (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86. Op woensdag 3 mei 1972 vond in hotel De Engel te Houten ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de complete verkoop plaats van boerderij De Grote Geer met landerijen doormiddel aangeboden van een plaatselijk veiling door de eigenaren van de boerderij Johannes van Wijk als gemachtigde van Joannes Gijsbertus van Wijk. Op de veiling kocht de gemeente Houten de boerderij aan de Binnenweg, later Snoeksloot aan voor f. 968.300-, gulden. Ruim 10 jaar later zou Groeikern Houten in de omgeving van de boerderij worden aangelegd. Beschrijving het vast- en onroerend goed (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8651 (2451), 1972 juni 7-1972 juni 12 2451 86.


Op maandag 17 april 1972 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van de boerderij De Grote Geer, gelegen aan de Binnenweg 8, later aan de Snoeksloot. De heer Henricus Arnoldus Maria van Sonsbeeck, fruitteler, wonende te Duiven, gehuwd, met Henriëtte Engelbertha Anna Maria Helmich, wonende te Heino aan de Zwolseweg 50. Kopers waren de pachters die al geruime tijd op de Grote Geer zaten Johannes Gijsbertus van Wijk en Petrus Johannes van Wijk. De Grote Geer werd aan ze verkocht voor f. 485.000-, gulden met bijbehorende landerijen (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8632 (2432), 1972 april 17-1972 april 19 2432 81. Op maandag 17 april 1972 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van de boerderij De Grote Geer, gelegen aan de Binnenweg 8, later aan de Snoeksloot. De heer Henricus Arnoldus Maria van Sonsbeeck, fruitteler, wonende te Duiven, gehuwd, met Henriëtte Engelbertha Anna Maria Helmich, wonende te Heino aan de Zwolseweg 50. Kopers waren de pachters die al geruime tijd op de Grote Geer zaten Johannes Gijsbertus van Wijk en Petrus Johannes van Wijk. De Grote Geer werd aan ze verkocht voor f. 485.000-, gulden met bijbehorende landerijen (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8632 (2432), 1972 april 17-1972 april 19 2432 81.


Op maandag 17 april 1972 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van de boerderij De Grote Geer, gelegen aan de Binnenweg 8, later aan de Snoeksloot. De heer Henricus Arnoldus Maria van Sonsbeeck, fruitteler, wonende te Duiven, gehuwd, met Henriëtte Engelbertha Anna Maria Helmich, wonende te Heino aan de Zwolseweg 50. Kopers waren de pachters die al geruime tijd op de Grote Geer zaten Johannes Gijsbertus van Wijk en Petrus Johannes van Wijk. De Grote Geer werd aan ze verkocht voor f. 485.000-, gulden met bijbehorende landerijen (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8632 (2432), 1972 april 17-1972 april 19 2432 81. Op maandag 17 april 1972 vond ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo de verkoop plaats van de boerderij De Grote Geer, gelegen aan de Binnenweg 8, later aan de Snoeksloot. De heer Henricus Arnoldus Maria van Sonsbeeck, fruitteler, wonende te Duiven, gehuwd, met Henriëtte Engelbertha Anna Maria Helmich, wonende te Heino aan de Zwolseweg 50. Kopers waren de pachters die al geruime tijd op de Grote Geer zaten Johannes Gijsbertus van Wijk en Petrus Johannes van Wijk. De Grote Geer werd aan ze verkocht voor f. 485.000-, gulden met bijbehorende landerijen (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8632 (2432), 1972 april 17-1972 april 19 2432 81.


Op maandag 23 augustus 1965 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Henri Frederik Keetell een overeenkomst plaats met de N.V. Nederlandse Gasunie, gevestigd te Groningen en de eigenaren van boerderij De Grote Geer voor de aanleg en aansluiting van een gasleiding naar de boerderij toe. Zakelijkrecht werd hierbij vastgelegd. Zakelijke rechten werden er ook afgesproken met diverse andere grondeigenaren in de omgeving zoals jhr. Carel Hendrik Joseph Ignatius Maria van Nispen tot Sevenaer, oud burgemeester van Mill, jkvr. Marguérite Joséphine Caroline Eusebie van Nispen tot Sevenaer, particulier wonende te Wassenaar en jhr. Lodewijk Ernest Egon Antonius Maria von Bönninghausen tot Herinckhave. (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8050 (1850), 1965 aug. 19-1965 aug. 26 1850 83 . Op maandag 23 augustus 1965 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Henri Frederik Keetell een overeenkomst plaats met de N.V. Nederlandse Gasunie, gevestigd te Groningen en de eigenaren van boerderij De Grote Geer voor de aanleg en aansluiting van een gasleiding naar de boerderij toe. Zakelijkrecht werd hierbij vastgelegd. Zakelijke rechten werden er ook afgesproken met diverse andere grondeigenaren in de omgeving zoals jhr. Carel Hendrik Joseph Ignatius Maria van Nispen tot Sevenaer, oud burgemeester van Mill, jkvr. Marguérite Joséphine Caroline Eusebie van Nispen tot Sevenaer, particulier wonende te Wassenaar en jhr. Lodewijk Ernest Egon Antonius Maria von Bönninghausen tot Herinckhave. (1/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8050 (1850), 1965 aug. 19-1965 aug. 26 1850 83 .


Op maandag 23 augustus 1965 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Henri Frederik Keetell een overeenkomst plaats met de N.V. Nederlandse Gasunie, gevestigd te Groningen en de eigenaren van boerderij De Grote Geer voor de aanleg en aansluiting van een gasleiding naar de boerderij toe. Zakelijkrecht werd hierbij vastgelegd. Zakelijke rechten werden er ook afgesproken met diverse andere grondeigenaren in de omgeving zoals jhr. Carel Hendrik Joseph Ignatius Maria van Nispen tot Sevenaer, oud burgemeester van Mill, jkvr. Marguérite Joséphine Caroline Eusebie van Nispen tot Sevenaer, particulier wonende te Wassenaar en jhr. Lodewijk Ernest Egon Antonius Maria von Bönninghausen tot Herinckhave. (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8050 (1850), 1965 aug. 19-1965 aug. 26 1850 83 . Op maandag 23 augustus 1965 vond ten overstaan van de Amersfoortse notaris Henri Frederik Keetell een overeenkomst plaats met de N.V. Nederlandse Gasunie, gevestigd te Groningen en de eigenaren van boerderij De Grote Geer voor de aanleg en aansluiting van een gasleiding naar de boerderij toe. Zakelijkrecht werd hierbij vastgelegd. Zakelijke rechten werden er ook afgesproken met diverse andere grondeigenaren in de omgeving zoals jhr. Carel Hendrik Joseph Ignatius Maria van Nispen tot Sevenaer, oud burgemeester van Mill, jkvr. Marguérite Joséphine Caroline Eusebie van Nispen tot Sevenaer, particulier wonende te Wassenaar en jhr. Lodewijk Ernest Egon Antonius Maria von Bönninghausen tot Herinckhave. (2/2). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 8050 (1850), 1965 aug. 19-1965 aug. 26 1850 83 .


Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Anrhem. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95, Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Anrhem. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95,


Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Arnhem. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95, Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Arnhem. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95,


Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Arnhem. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95, Bij het overlijden van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), zou bij haar boedelscheiding op maandag 17 februari 1930 de boerderij die in haar bezit was verder gaan onder het eigendom van haar echtgenote Arnoldus Michaël Helmich (1860-1946), na zijn overlijden in 1946 zou De Grote Geer overgaan op zijn dochter qua bezit Henriette Engelbertha Anna Maria Helmich (1894-1981). Boedelscheiding vond plaats ten overstaan van notaris Augustus Nië te Hunderen in het arrondissement van Arnhem. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7215 (715), 1930 febr. 7-1930 april 25 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 715 95,


Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (1/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74. Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (1/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74.


Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (2/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74. Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (2/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74.


Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (3/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74. Op vrijdag 22 april 1927 ten overstaan van de Haalremse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik van Doesburgh verscheen Arnoldus Michaël Helmich als lastehbber van zijn echtgenote jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden wonende te Hengelo. Om hierbij het verschil met mevrouw Van Nispen tot Pannerden en jkvr. Caroline Martine Josphine Bosch van Drakestein, de zus van jhr. Carel Baldewijn Henri Bosch van Drakestein die eerder boerderij De Grote Geer te Houten aan mevouw Van Nispen tot Pannderen en meneer Helmich had toebedeeld uit zijn erfenis. Gelijk te trekken als waarde waar de dames Bosch en Van Nispen het niet eens over waren. (3/3) Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7166 (666), 1927 april 8-1927 juni 21 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 666 74.


Portret van vermoedelijk van jkvr. Carolina Christina Gerttuida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Het Geldersarchief, 3027. Portret van vermoedelijk van jkvr. Carolina Christina Gerttuida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Het Geldersarchief, 3027.


Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71 Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71


Bidprentje van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Gelders Archief, 3027. Bidprentje van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1929), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Gelders Archief, 3027.


Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71 Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71


Bidprentje van Arnoldus Michael Helmich (1860-1946), weduwnaar van jkvr. Carolina van Nispen tot Pannerden. Bron: Het Gelders Archief, 3027. Bidprentje van Arnoldus Michael Helmich (1860-1946), weduwnaar van jkvr. Carolina van Nispen tot Pannerden. Bron: Het Gelders Archief, 3027.


Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71 Fragment uit de een akte van hypotheek4 overschrijving in 1926 ten overstaan van de Haarlemse notaris Hendricus Jacobus Laurentius Diderik von Doesburgh, verscheen voor hem notaris Reinier Chritiaa Alphonsus van Cranenburgh, wonende te Haarlem, als handelende van de uitvoerder van uiterste wilsbeschikking voor jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein van zijn broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein die boerderij De Grote Geer naliet aan zijn schoonzus jkvr. Caroline Christine Geertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden, echtgenoot van Arnoldus Michaël Helmich. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 7157 (657), 1926 sept. 21-1926 nov. 24 De Grote Geer A105 Bosch en Nispen 657 71


Bidprentje van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1946), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Het Gelders Archief, 3027. Bidprentje van jkvr. Carolina Christina Gertruida Wilhelmina van Nispen tot Pannerden (1871-1946), echtgenote van Arnold Michael Helmich. Bron: Het Gelders Archief, 3027.


Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30. Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30.


Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten (2). Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30. Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten (2). Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30.


Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten. Akte van volmacht jkvr. Caroline Martine Josephine Bosch van Drakestein, wonende te 's-Gravenhage aan haar broer jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein, van beroep wielrenner. Om de nalatenschap van overleden broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein, overleden te Boxmeer te regelen bij notaris Braber te Vierlingsbeek. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30. Fragment van de boedelscheidingsakte van jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein (1850-1926) ten overstaan van notaris Petrus Johannes Brabers te Vierlingsbeek op dinsdag 26 januari 1926 met het vast- en onroerend goed van boerderij De Grote Geer in Houten. Akte van volmacht jkvr. Caroline Martine Josephine Bosch van Drakestein, wonende te 's-Gravenhage aan haar broer jhr. Gerard Dagobert Henri Bosch van Drakestein, van beroep wielrenner. Om de nalatenschap van overleden broer jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein, overleden te Boxmeer te regelen bij notaris Braber te Vierlingsbeek. Bron: Brabants Historisch Informatie Centrum, 7130, 168, aktenummer: 30.


Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19 Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (1/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19


Portret van Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905). Heer van Pannerden, den Berenclauw en Rijswijk (gem. Duiven). Lid gemeenteraad en wethouder van Zevenaar, lid Provinciale Staten van Gelderland. [RNL]. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905). Heer van Pannerden, den Berenclauw en Rijswijk (gem. Duiven). Lid gemeenteraad en wethouder van Zevenaar, lid Provinciale Staten van Gelderland. [RNL]. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19 Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (2/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19


Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19 Fragment uit de boedelscheidingsakte in 1903 van jhr. Otto Carel Jan Christiaan Lodewijk Marie van Nispen tot Pannerden (1844-1905), echtgenoot van jkvr. Henriette Johanna Louise Cecilia Marie Bosch van Drakestein (1851-1871). Zij kreeg in 1863 van vader jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein (1813-1862) boerderij De Grote Geer uit zijn erfenis. Boerderij De Grote Geer liet Otto Carel van Nispen tot Pannerden na aan zijn zwager jhr. Carel Baldewijn Joseph Bosch van Drakestein. (3/3). Bron: Het Utrechts Archief, 1294 6888 (388), 1903 dec. 17-1904 mrt. 18 De Grote Geer A105 A958 A959 Bosch en Nispen 388 19


Op maandag 21 mei 1917 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de verkoop plaats van twee percelen behorend e bij boerderij De Grote Geer aan koopman Gerrit van der Schouw die de percelen van familie Bosch van Drakestein/Van Nispen tot Pannerden/Helmich aankocht. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Op maandag 21 mei 1917 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de verkoop plaats van twee percelen behorend e bij boerderij De Grote Geer aan koopman Gerrit van der Schouw die de percelen van familie Bosch van Drakestein/Van Nispen tot Pannerden/Helmich aankocht. Begin beschrijving van akte. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


Op maandag 21 mei 1917 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de verkoop plaats van twee percelen behorend e bij boerderij De Grote Geer aan koopman Gerrit van der Schouw die de percelen van familie Bosch van Drakestein/Van Nispen tot Pannerden/Helmich aankocht. Einde van akte met handtekeningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063. Op maandag 21 mei 1917 vond ten overstaan van de Houtense notaris Immink de verkoop plaats van twee percelen behorend e bij boerderij De Grote Geer aan koopman Gerrit van der Schouw die de percelen van familie Bosch van Drakestein/Van Nispen tot Pannerden/Helmich aankocht. Einde van akte met handtekeningen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063.


          

Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50131. Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50131.


Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50132. Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50132.


Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50133. Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50133.


Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Links onderaan boerderij De Grote Geer. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50134. Luchtfoto van het gebied ten noordoosten van Houten, uit het zuiden, tijdens het bouwrijp maken van het terrein voor de toekomstige wijken Schonenburg en De Geer. Na 13 maart 1202 de buurt De Hagen, De Weiden, De Velden en De Sloten. Op de achtergrond de Polder Vechter- en Oudwulverbroek op 15 april 1981. Links onderaan boerderij De Grote Geer. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50134.


   

   Rechtszaak over erfdienstbaarheid percelen De Grote Geer en Rijsbrug in 1912

Familie's Bosch van Drakestein, Van Nispen tot Pannderden en Helmich 

Uit de Utrechtsche Provinciale- en Stadscourant

Origineel fragment artikel

Uitgeschreven tekst


ARROND.-RECHTBANK TE UTRECHT.
Burgerlijke Kamer.
Zitting van den 3 Januari 1912.
Voorzitter, Jhr. Mr. J. W. M. Boech van Oud-Amelisweerd.
Rechters, Mrs. c. j. h. Schepel en a. S. de Blécourt.
Vit den inhoud der in dit geding overgelegde akte van 1780 blijkt, dat partijen bij die akte de bedoeling hadden een recht van erfdienstbaarheid van weg te vestigen.
Door vermoedens is bewezen, dat de in de akte van 1786 omschreven overeenkomst, waarbij het recht van weg is gevestigd, is aangegaan tusschen de rechtsvoorgangers van beide partijen in dit geding, en dat de bij die akte als lieerschende en lijdende erven aangeduide pereeelen, deselfde zijn als die, welke eischers thans nog als zoodanig beschouwd wenshen te zien. Bij de samenstelling van dat bewijs is ook gebruik gemaakt van afschriften van notarieele akten, afgegeven, niet door een notaris, maar door den bewaarder van liet kadaster. In de provincie Utrecht moest, evenals in de aangrenzende


gewesten, . zeker reeds sinds het begin der 16e eeuio overdracht en hypothecatie van onroerend goed plaats hebben ten overstaan van het gerecht, waar het goed was gelegen. Het gerecht van het ambacht Houten en 't Gooi (in 't Overkwartier van Utrecht) bestond sinds 1530 uit schout en schepenen. De akte van 1786, waarbij het recht van weg betreffende landen in Houten is gevestigd, is niet verleden voor sóhout en schepenen aldaar, maar opgemaakt en geteekend door den- secretaris van liet kapittel ten Dom, optredende namens dat kapittel eener- en Jan van Vionen anderzijds. Zelfs al ware de ambachtsheerlijkheid van Houten en 't Gooi in 1786 bij het kapittel ten Dom geweest, dan nog kwam niet den ambachtsheer maar schout en schepenen ter plaatse de volontaire rechtsmacht, waaronder begrepen het verlijden van akten van transport en hypothecatie van vast goed, toe. Erfdienstbaarheden konden in 1786 in Utrecht en omliggende. gewesten rechtsgeldig gevestigd worden ook bij niet-gerechtelijke akte. Er is geen voorschrift van wet of regel van gewoonterecht bekend, krachtens ivelke dergelijke vestiging slechts bij opdracht voor het gerecht zou kunnen geschieden, en dat terwijl er wel tal van voorschriften bekend zijn betreffende de noodzakelijkheid, om transport en hypothecatie van onroerend goed voor het gerecht te doen plaats hebben. Ook zonder aanwijsbare bepaling van keur, verordening, placcaat of gewoonterecht, mag worden aangenomen, dat de eigenaar van het dienstbaar erf volgens het recht, dat in 1786 in Houten gold, niet de feitelijkheden mocht doen, thans in art. 739 B. W. aangeduid. Dit vloeit uit de natuur van het recht van erfdienstbaarheid voort; bovendien kan een beroep gedaan worden op het Homeinsch recht, dat als aanvullend recht gold. Heeft gedaagde dergelijke feitelijkheid gepleegd, dan kwam hij daardoor zijn verbintenis, om de uitoefening van het recht van erfdienstbaarheid over zijn pereeelen te dulden, niet na. (Op dit punt dus het hedendaagsch recht toepasselijk).

        

    Boerderij De Geer (toenmalig) aan de Binnenweg 19 

Gezicht op boerderij De Geer aan de Binnenweg 21 tussen 1900-1920. Bron: SHH archief. Gezicht op boerderij De Geer aan de Binnenweg 21 tussen 1900-1920. Bron: SHH archief.Boerderij De Geer (toenmalig) aan de Binnenweg 19 die rond 1984 is gesloopt. Behoorde niet bij het vast- en onroerend goed van de familie Bosch van Drakestein. Maar zij was onderdeel  gebiedsagglomeratie van De Geer. Die op zijn beurt al terug gaat tot de dertiende/veertiende eeuw.

Wij hebben er voor gekozen om het geschiedenis artikel over boerderij De Geer hier te plaatsen omdat zoals hierboven al staat omschreven onderdeel uitmaakt van de naam De Geer.

Boerderij De Geer heeft vele eigenaren gehad. In dit gedeelte gaan we die op termijn beschrijven. Een klein onderdeel van vast- en onroerend goed verkoop is al uitgewerkt.


Advertentie waarbij boerderij De Geer (toenmalig) aan de Binnenweg 19 werd verkocht ten overstaan van de Utrechtse notaris H.A.R. Vosmaer. Bron: Delpher.nl. Advertentie waarbij boerderij De Geer (toenmalig) aan de Binnenweg 19 werd verkocht ten overstaan van de Utrechtse notaris H.A.R. Vosmaer. Bron: Delpher.nl.


Beschrijving van verkoop door de familie Miltenburg aan de gemeente Houten op 1 oktober 1982 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo. Cornelis Marinus Maria Miltenburg verkocht de boerderij voor de koopsom van ƒ. 334.000,- gulden aan de gemeente Houten, als gemachtigde was aanwezig ambetanaar Berdina Christinia Wilhelmina Geurtsen-Van Eeden. Plattegrond van de omgeving van de Binnenweg met links de Grote Geer, rechts in grijs gearceerde gebieden de aankoop van gronden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Beschrijving van verkoop door de familie Miltenburg aan de gemeente Houten op 1 oktober 1982 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo. Cornelis Marinus Maria Miltenburg verkocht de boerderij voor de koopsom van ƒ. 334.000,- gulden aan de gemeente Houten, als gemachtigde was aanwezig ambetanaar Berdina Christinia Wilhelmina Geurtsen-Van Eeden. Plattegrond van de omgeving van de Binnenweg met links de Grote Geer, rechts in grijs gearceerde gebieden de aankoop van gronden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


In geel gearceerd in de kadasterkaart van het jaar 1832 de gronden van boerderijen De Geer en Rijsbrug ten oosten van de Binnenweg en rondom de Kruisweg en de Lee- en Rietsloot. In het bezit van Hendrik Kamperdijk. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd in de kadasterkaart van het jaar 1832 de gronden van boerderijen De Geer en Rijsbrug ten oosten van de Binnenweg en rondom de Kruisweg en de Lee- en Rietsloot. In het bezit van Hendrik Kamperdijk. Bron: HISGIS Utrecht.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Begin van beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Begin van beschrijving van akte. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zesde perceel boerderij Rijsbrug. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zesde perceel boerderij Rijsbrug. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zesde perceel boerderij Rijsbrugen eerdere verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zesde perceel boerderij Rijsbrugen eerdere verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zevende perceel boerderij De Geer met eerdere verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Beschrijving van het zevende perceel boerderij De Geer met eerdere verkrijging. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Bieding door de heer Hendrik Kamperdijk op boerderijen De Geer en de Rijsbrug. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Bieding door de heer Hendrik Kamperdijk op boerderijen De Geer en de Rijsbrug. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Ondertekening van aankoop door de heren Kamperdijk en Van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222. Op zaterdag 5 augustus van het jaar 1820 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren de veiling plaats van het vast- en onrorend goed van Mr. Otto van Romondt, lid van de gedeputeerde staten van Utrecht. Bij de veiling werd boerderij De Geer (toenmalig Binnenweg 19 (1832-1983)) en boerderij Rijsbrug (heden Binnenweg 19) met bijbehorende landerijen geveild waarbij de Utrechtse notaris Hendrik Kamperdijk de beide boerderijen kocht voor de koopsom van ƒ. 17.895,- gulden. Ondertekening van aankoop door de heren Kamperdijk en Van Ommeren. Bron: Het Utrechts Archief, 34-47 3249, aktenummer: 3222.


Beschrijving van verkoop door de familie Miltenburg aan de gemeente Houten op 1 oktober 1982 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo. Cornelis Marinus Maria Miltenburg verkocht de boerderij voor de koopsom van ƒ. 334.000,- gulden aan de gemeente Houten, als gemachtigde was aanwezig ambetanaar Berdina Christinia Wilhelmina Geurtsen-Van Eeden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Beschrijving van verkoop door de familie Miltenburg aan de gemeente Houten op 1 oktober 1982 ten overstaan van de Houtense notaris Hendrik Gerrit van Otterloo. Cornelis Marinus Maria Miltenburg verkocht de boerderij voor de koopsom van ƒ. 334.000,- gulden aan de gemeente Houten, als gemachtigde was aanwezig ambetanaar Berdina Christinia Wilhelmina Geurtsen-Van Eeden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


Besluit van het college van BenW dat uiterlijk 30 april 1984 boerderij De Geer aan de Binnenweg nr. 19 afgebroken zou moeten zijn ter waarde van ƒ. 10.000-, gulden waarbij Jos van Rooijen van boerderij Rijsbrug de grond voor de landbouw ging gebruiken en aankocht van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005. Besluit van het college van BenW dat uiterlijk 30 april 1984 boerderij De Geer aan de Binnenweg nr. 19 afgebroken zou moeten zijn ter waarde van ƒ. 10.000-, gulden waarbij Jos van Rooijen van boerderij Rijsbrug de grond voor de landbouw ging gebruiken en aankocht van de gemeente Houten. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 005.


  

Gemeente Houten

Boerderij Schoneveld

Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch. Boerderij Schoneveld tot 2003 gelegen aan de Leedijk tegenwoordig Leedijkerhout 15-17. Foto: Peter Koch.


Perceelwijzigingen rondom boerderij Schoneveld door de aankopen van het Rijk voor de aanleg van de Staatslijn H van Utrecht, 's-Hertogenbosch tot aan Boxtel. Kaart uit mei 1864. In die periode waren de gronden nog in eigendom van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL). Perceelwijzigingen rondom boerderij Schoneveld door de aankopen van het Rijk voor de aanleg van de Staatslijn H van Utrecht, 's-Hertogenbosch tot aan Boxtel. Kaart uit mei 1864. In die periode waren de gronden nog in eigendom van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein. Bron: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


 

Boerderij Schoneveld aan de Leedijkerhout 15-17 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.005. Boerderij Schoneveld aan de Leedijkerhout 15-17 gezien in 1963. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: 85.005.


 

Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Mevrouw Frederika Johanna Hangest d’Yvoy, echgenote van Gerlach Theodorus van der Capellen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.In het jaar 1812 ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris Noordbeek regelde Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy nog wat zakelijke handeling voor dat zij in datzelfde jaar zou overlijden. Haar handtekening bovenaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1785. In het jaar 1812 ten overstaan van de Wijk bij Duurstedense notaris Noordbeek regelde Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy nog wat zakelijke handeling voor dat zij in datzelfde jaar zou overlijden. Haar handtekening bovenaan. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063 1785.


Foto gezien vanuit een huis aan de Fossa Iberica in Houten Castellum met zicht op boerderij Schoneveld aan de Leedijkerhout 15-17 van de familie Van Wijk in 2013. Foto: Sander van Scherpenzeel. Foto gezien vanuit een huis aan de Fossa Iberica in Houten Castellum met zicht op boerderij Schoneveld aan de Leedijkerhout 15-17 van de familie Van Wijk in 2013. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Grafsteen van Gerrit Evertsz. van Schoonevelt, gestorven in 1624. In de vloer van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk in het Oude Dorp van Houten - Pleinkerk in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel. Grafsteen van Gerrit Evertsz. van Schoonevelt, gestorven in 1624. In de vloer van de Nederlands Hersteld Hervormde Kerk in het Oude Dorp van Houten - Pleinkerk in maart 2023. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

Fragment uit de kadasterkaart van 1832 opnieuw ingetekend door ingenieur Wentink in ca. 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall van de kruising van de Houtensewetering met de Leedijk en het Schonauwense Zandpad in het buurtschap Leebrug. Met rechts ingetekend boerderij Schoneveld. Toen nog in het bezit van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch. Het kleine rode vierkantje ten noorden van Schoneveld was het duifhuis behorend bij de boerderij. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c). Fragment uit de kadasterkaart van 1832 opnieuw ingetekend door ingenieur Wentink in ca. 1880 voor Bartholomeus Willem Wttewaall van de kruising van de Houtensewetering met de Leedijk en het Schonauwense Zandpad in het buurtschap Leebrug. Met rechts ingetekend boerderij Schoneveld. Toen nog in het bezit van Jkvr. Elisabeth Bosch van Drakestein, douairière van Jan Willem Hendrik Bosch. Het kleine rode vierkantje ten noorden van Schoneveld was het duifhuis behorend bij de boerderij. Bron: Huisarchief Wickenburgh, Wttewaall (c).In een groot deel van de 18e eeuw behoord boerderij Schoneveld bij de onroerende goederen van kasteel Schonauwen. De onroerende goederen zijn eigendom van Gerlach Theodorus Baron van der Capellen, heer van Houten en 't Goy, Schonauwen en Mijdrecht. De baron overlijd in 1805 en laat alles na aan zijn weduwe Frederika Johanna van Hangest d’Yvoy.

Zij overlijd in 1812. Doordat het echtpaar geen kinderen heeft en bovendien nog een grote schuld heeft openstaan bij een zekere jonkheer Nepveu van f. 18.000-, gulden zien de nazaten van Frederika familie Van Hangest d'Yvoy zich genoodzaakt alles te laten veilen om de nog opstaande schuld te vereffenen. De veiling geschied op woensdag 26 oktober 1812 voor notaris Gerardus Hendrikus Stevens te Utrecht. Achter de St. Pieter, Wijk F, n. 363.


Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27. Detail van een kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Bij de veiling werd boerderij Schoneveld gekocht door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein die hij gelijk aan zijn moeder Cornelia van Bijleveld schonk.


Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4. Handtekening van P.W. Bosch van Drakestein onder de aankoopakte van boerderij Schoneveld uit 1812. Paul kocht de boerderij aan voor f. 25.900-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4.Paul zal van de veiling eerder hebben af geweten omdat de buren van zijn moeder Cornelia de familie Van Hangest d'Yvoy waren, wonend aan de Nieuwegracht nr. 5 of Runnenbaan te Utrecht.

Om van de opbrengsten van de pacht in haar oude dag te voorzien. Na haar overlijden in 1823 erft haar kleinzoon Jan Willem Hendrik Bosch (Van Drakestein) de boerderij, hij is de neef van Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein. Via verschillende verervingen door de familie Bosch werd Schoneveld uiteindelijk verkocht bij een veiling in 1931 aan de toenmalige pachter P.J. van Wijk. Nazaten van deze P.J. van Wijk wonen tot op de dag van vandaag nog op de boerderij.

Bron: Het Utrechts Archief 34-4 Notarissen in de stad Utrecht U324c004 1812 aktenummer: 1696.


Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27. Kaart uit het kaartenboek van de Sint Stevensabdij van Benedictinessen te Oudwijk bij Utrecht uit 1662 van boerderij Schoneveld te Houten en zijn landerijen die in het midden van de zeventiende-eeuw behoorde bij het convent. Links de Houtensewetering (weg) en bovenaan de Leedijkerhout (Leedijk). Links van de boerderij een stippelijntje van noord naar zuid dat was het zandpad van Utrecht, Houten naar het Culemborgs Veer, onderhouden door de Staten van Utrecht. Rechts op de kaart de Beusichemsetuin en Rendiermos (Beusichemseweg) en het Loerikse Zandpad of Foxpad. Bron: Het Utrechts Archief, 1005-1, 78 f.27.Rond 1900 is de boerderij ook een periode in eigendom geweest van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. De vroegere Commissaris van de Koning(in) van Noord-Brabant.


Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950. Detail uit een kadasterkaart van de gemeente Houten Sectie A van boerderij Schoneveld en omgeving vanaf 1832. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 45950.


Fragment uit de huurakte opgemaakt op vrijdag 10 juli 1818 ten overstaan van de Utrechts notaris Gerardus Hendrikus Stevens voor landbouwer Dirk van der Kemp ben zijn echtgenote Jacoba de Jong die per per maandag 1 mei 1820 boerderij Schoneveld mochten gaan huren van eigenaresse Cornelia van Bijleveld voor f. 1.500,- gulden jaarlijks. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c010 1818, aktenummer: 2925. Fragment uit de huurakte opgemaakt op vrijdag 10 juli 1818 ten overstaan van de Utrechts notaris Gerardus Hendrikus Stevens voor landbouwer Dirk van der Kemp ben zijn echtgenote Jacoba de Jong die per per maandag 1 mei 1820 boerderij Schoneveld mochten gaan huren van eigenaresse Cornelia van Bijleveld voor f. 1.500,- gulden jaarlijks. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U324c010 1818, aktenummer: 2925.