Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Bosch van Drakestein (de Hoge- en Lage Vuursche)

Het originele wapen van familie Bosch van Drakestein in zwart-wit. De wapenspreuk van de familie is 'Virtute et Labore', dat is het Latijns voor 'door deugd en arbeid'. Bron: Het Utrechts Archief 635 39.Het originele wapen van familie Bosch van Drakestein in zwart-wit. De wapenspreuk van de familie is 'Virtute et Labore', dat is het Latijns voor 'door deugd en arbeid'. Bron: Het Utrechts Archief 635 39.


     

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) afgebeeld in uniform omstreeks 1885-1890 als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: Provincie Noord-Brabant, maker: onbekend. Met dank aan Benno Roozen.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) afgebeeld in uniform omstreeks 1885-1890 als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: Provincie Noord-Brabant, maker: onbekend. Met dank aan Benno Roozen.


      

Bidprentje IN MEMORIAM den Hoogwelgeb. Heer Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois. (1).Bidprentje IN MEMORIAM den Hoogwelgeb. Heer Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois. (1).


Bidprentje IN MEMORIAM den Hoogwelgeb. Heer Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois. (2).Bidprentje IN MEMORIAM den Hoogwelgeb. Heer Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois. (2).


Boven het straatnaambord aan de kant van het Willemsplein. Onder het straatnaambord 'Van der Does de Willeboissingel' aan de kant van het Stationsweg te 's-Hertogenbosch in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Boven het straatnaambord aan de kant van het Willemsplein. Onder het straatnaambord 'Van der Does de Willeboissingel' aan de kant van het Stationsweg te 's-Hertogenbosch in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De 'Van der Does de Willeboissingel' van diverse zichten bekeken in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.De 'Van der Does de Willeboissingel' van diverse zichten bekeken in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Genoemd naar jhr. P.J.J.S.M. Van der Does de Willebois. Burgemeester der stad van 26 maart 1885 tot juni 1917. Geboren 1844, overleden 11 mei 1937. Was ook lid van Gedeputeerde Staten van 1878 tot 1885.

Zijn marmeren buste staat in de Oranjegalerij op de eerste verdieping van het stadhuis.
Bron: Kring Vrienden van 's-Hertogenbosch.Tot 1909 werd het gedeelte tussen het Willemsplein en Capucijnenstraat 'Westersingel' en van de Capucijnenstraat tot de Stationsweg 'Kloostersingel' genoemd.

In 1909 werden de straatnamen 'Kloostersingel' en 'Westersingel' veranderd in Van der Does de Willeboissingel.

Bron: bossche-encyclopedie.nl.


Straatnaambord Fort Orthenlaan te 's-Hertogenbosch waar de begraafplaats Orthen gelegen is waar het gezinsgraf is van Pieter van der Does de Willebois en zijn echtgenote Jkvr. Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) waar hij mee in 1878 in het huwelijk trad. Foto: Sander van Scherpenzeel.Straatnaambord Fort Orthenlaan te 's-Hertogenbosch waar de begraafplaats Orthen gelegen is waar het gezinsgraf is van Pieter van der Does de Willebois en zijn echtgenote Jkvr. Maria Henrietta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) waar hij mee in 1878 in het huwelijk trad. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Het familiegraf Van der Does - Bosch van Drakestein aan de Fort Orthenlaan aan de begraafplaats Orthen te 's-Hertogenbosch met boven de twee familiewapen van beide families en onder de heilige Maria aan de voorkant van het familiegraf in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Het familiegraf Van der Does - Bosch van Drakestein aan de Fort Orthenlaan aan de begraafplaats Orthen te 's-Hertogenbosch met boven de twee familiewapen van beide families en onder de heilige Maria aan de voorkant van het familiegraf in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Links de kapel op begraafplaats Orthen aan de Fort Orthenlaan te 's-Hertogenbosch waar naast (rechts op de foto) het familiegraf Van der Does de Willebois - Bosch van Drakestein staat in mei 201. Foto: Sander van Scherpenzeel.Links de kapel op begraafplaats Orthen aan de Fort Orthenlaan te 's-Hertogenbosch waar naast (rechts op de foto) het familiegraf Van der Does de Willebois - Bosch van Drakestein staat in mei 201. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Boven straatnaambord Commissaris Bosch van Drakesteinlaan. Genoemd naar de commissaris Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1828-1894) met onder het straatnaambord 'Van der Does de Willeboissingel', genoemd naar de schoonzoon van Paulus Jan Bosch van Drakestein Pieter van der Does de Willeboissingel. Burgemeester van 's-Hertogenbosch. Foto: Sander van Scherpenzeel.Boven straatnaambord Commissaris Bosch van Drakesteinlaan. Genoemd naar de commissaris Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1828-1894) met onder het straatnaambord 'Van der Does de Willeboissingel', genoemd naar de schoonzoon van Paulus Jan Bosch van Drakestein Pieter van der Does de Willeboissingel. Burgemeester van 's-Hertogenbosch. Foto: Sander van Scherpenzeel.


   

Kaart van de heerlijkheid de Vuursche uit 1597. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 3018.Kaart van de heerlijkheid de Vuursche uit 1597. Bron: Het Nationaal Archief, 4.VTH, 3018.


  

Gezicht op de rechtergevel van het kasteel Drakestein met omringend park (Slotlaan 3-6, 9) te Lage Vuursche (gemeente Baarn) in 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 15161.Gezicht op de rechtergevel van het kasteel Drakestein met omringend park (Slotlaan 3-6, 9) te Lage Vuursche (gemeente Baarn) in 1905-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 15161.


      

Kasteel Drakestein - Kadastrale gemeente: Baarn BAA01 - F - 1012 - Sectie F, perceelnummer 1012. Adressen op dit perceel: Kapelweg 2, Slotlaan 8 en 10. Postcodes op dit perceel: 3749 AS -3749 AA. Groote perceel F-1012: 207.505 m2 - 2.093 m.

Sinds 1959 het eigendom van H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Geboren te Baarn op maandag 31 januari 1938. 

H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld was van 30 april 1980 tot en met 30 april 2013 Koningin der Nederlanden.

Zij is het oudste kind uit het huwelijk van koningin Juliana der Nederlanden en prins Bernhard van Lippe-Biesterfeld en sinds 2002 weduwe van prins Claus der Nederlanden

Beatrix der Nederland kocht het kasteel Drakesten van Jhr. Frederik (Freddy) Lodewijk Maria Bosch van Drakestein voor f. 300.000-, in 1959.

H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Bron: Wikipedia Beatrix der Nederlanden.H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld. Bron: Wikipedia Beatrix der Nederlanden.Bronnen: Kadastrelekaart.com, van dato: 14-03-2021 en Wikipedia Beatrix der Nederlanden.

       


Bron: Het Utrechts Archief, T1294, 9632 (1232), 1959 juni 9-1959 juni 20 1232/94

Kasteel Drakestein (transcriptie Hypo4 tekst)

Verkoop kasteel Drakestein door jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) aan H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (1938)


Aankoop van gronden voor een te bouwen bedrijventerrein tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het merwedekanaal. Perceel midden rechtsboven was tot 1902 van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) (in geel gearceerd omlijnd). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.Aankoop van gronden voor een te bouwen bedrijventerrein tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het merwedekanaal. Perceel midden rechtsboven was tot 1902 van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) (in geel gearceerd omlijnd). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.Overlegd is een verklaring van/vanwege burgemeester en wethouders van de gemeente Baarn dd. 8 mei 1959, ingevolge het eerste/tweede lid vanartikel 29a van de Wet op de vervreemding van landbouwgronden. De Bewaarder.Voor rectificatie van de naam van H.K.H. zie deel 1234 nr. 147.


Aankoop van gronden voor een te bouwen bedrijventerrein tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het merwedekanaal. Perceel midden rechtsboven was tot 1902 van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.Aankoop van gronden voor een te bouwen bedrijventerrein tussen de spoorlijn Utrecht-Amsterdam en het merwedekanaal. Perceel midden rechtsboven was tot 1902 van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.Heden, de vijftiende juni negentien honderd negen en vijftig,

compareerden voor mij, Bernard Engelbert Koenderink, noatris ter standplaats Baarn:

1.   de Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Frederik Lodedijk Maria de La Conception Bosch van Drakestein, particulier, wonende te Lage Vuursche, gemeente Baarn.

2.   de Hoogwelgeboren Heer Jonkheer Meester Cornelis Dedel, Intendant van Soestdijk, wonende te Baarn, handelende als lasthebber van Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses der Nederlanden, enzovoort, enzovoort,k wonende te Baarn, Paleis Soestdijk.

Blijkende voormelde lastgeving uit een onderhandse akte van volmacht, welke na vooraf door de lastehbber van de comparant sub 2, voor wie deze verklaarde te hebben gekocht en in eigendom te aanvaarden:

Het kasteel Drakestein met gebouwen, tuin en bos, gelegen in te Lage Vuursche, gemeente Baarn, kadastraal bekend Gemeente Baarn, Sectie F nommer 714. groot twintig hectaren, vier en tachtig aren en vijfen tachtig centiaren;

door de verkoper in eiegendom verkregen bij akte van scheiding elf december negentien honderd zes en vijftig in deel 1174 nommer 120.


Akte (fragment) van de aankoop van een perceelgrond in de gemeente Catharijne, Sectie B, nummer 2680. van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) door de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.Akte (fragment) van de aankoop van een perceelgrond in de gemeente Catharijne, Sectie B, nummer 2680. van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) door de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.Een gedeelte van het perceel voor zover afkomstig van oud F 574, 580 en 670 is bezwaard met recht van opstal ten behoeve van de Gemeente Baarn tot een januari negentien honderd vier en vijftig.

De comparanten verklaarden, dat deze verkoop en koop geschied voor de som van drie honderd duiznend gulden, welke koopsom de verkoper verklaarde van de Koopster ontvangen te hebben en daarvoor algehele kwijting te verlenen, terwijl voorts de volgende bepalingen zijn vastgesteld:

1.   Het onroerend goed is verkocht in de staat waarin het zich op heden bevindt, met alle rechten en verplichtingen, lusten en lasten, heersende en lijdende erfdienstbaarheden, zonder andere vrijwaring dan voor de eigendom, vrij van hypotheek en beslag.

2.   De aanvaarding in genot en lasten vindt plaats op heden.

3.   Iedere actie wegens over- of ondermaat wordt bij deze uitgesloten, terwijl partijen afstand doen van het recht tot ontbinding dezer overeenkomst, eventueel voortvloeiende uit de artikelen 1302 en 1303 van het Burgelijk Wetboek.

4.   Partijen verklaren toe te stemmen in de overschrijving dezer akte of van een afschrift of uittreksel daarvan in de daartoe bestemde openbare registers.

5.   Alle rechten en kosten op deze overeenkomst vallende zullen door de Koopster worden gedragen en betaald.

Bijzondere bepalingen:

Het Kasteel en alle bij de verkoper in gebruik zijnde ruimten worden bij ondertekening dezer akte vrij van huur geheel ontruimd opgeleverd.

Ten behoeve van het bij deze verkochte onroerend goed worden verleend en gevestigd de volgende erfdienstbaarheden:

a.   het recht van weg om te komen van- en te gaan naar de Dorpstraat over de Slotlaan, kadastraal bekend Gemeente Baarn, Sectie F nommer 715;

b.   het recht van weg om te komen van- en te gaan naar de Pijnenburgerweg over het verlengde van de Kapelweg, kadastraal bekend Gemeente Baarn, Sectie F nommers 718-132-146-130-133-134-135-136-123-122 en 668.


Aankoop door de gemeente Utrecht van een perceel grond Kadastraal Gemeente Catharijne, Sectie B, Nr 2679 'aan te koopen door de Gemte Utrecht van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, groot ongeveer 4 hectare, 30 aren en 36 centiaren. Per akte gepasseerd voor de Utrechtse notarissen E.C.M. de Balbian van Doorn op 27 november 1902- deel 635/116. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.Aankoop door de gemeente Utrecht van een perceel grond Kadastraal Gemeente Catharijne, Sectie B, Nr 2679 'aan te koopen door de Gemte Utrecht van jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein, groot ongeveer 4 hectare, 30 aren en 36 centiaren. Per akte gepasseerd voor de Utrechtse notarissen E.C.M. de Balbian van Doorn op 27 november 1902- deel 635/116. Bron: Het Utrechts Archief, 1803.Alle eventuele aanspraken tegen de Rijks Commissie voor Monumentenzorg worden overgedragen aan de Koopster met ingang van heden.

Aan de Koopster wordt verleend het recht van voorkeur tot koop van alle ten Oosten van het het bij deze verkochte onroerend goed gelegen percelen, welke thans worden ingesloten door de Driehonderd Roedenlaan, Pijnenburgerweg en de Zevenlindenweg;

de verkoper is verplicht deze percelen bij voorgenomen verkoop eerst schriftelijk onder opgave van de verlangende prijs aan te bieden aan de Koopster. Indien de Koopster niet binnen één maand na ontvangst van het aanbod schriftelijk heeft verklaard dat derden, mits niet tegen de lagere prijs te verkopen.

De comparanten verklaarden te kiezen ten kantore van de wettige bewaarder dezer minuut,

Waarvan Akte in Minuut verleden te Baarn, te dage in het hoofd gemeld, in tegenwoordigheid van de Heren Pieter Cornelis Jan Beynen, kandidaat-notaris, en Willem Boelhouwer, notarisklerk, beiden wonende te Baarn,

als getuigen, evenals comparanten mij, notaris bekend

Terstond na voorlezing is deze akte door de comparanten, de getuigen en mij, notaris, ondertekend.

Getekend: F. Bosch van Drakestein, Dedel, Beynen, W. Boekhouwer, B.E. Koenderink.

De ondergetekende, Bernard Engelbert Koenderink, notaris te Baarn, verklaart, dat het bij dit afschrift behorend stuk door hem is ondertekend en dat dit afschrift eensluidend is met bedoeld stuk.


Ondertekening door notaris B.E. Koenderink onder de aankoopakte tussen Prinses Beatrix en jonkheer van Frederik Bosch van Drakestein. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9632 (1232), 1959 juni 9-1959 juni 20 1232/94.Ondertekening door notaris B.E. Koenderink onder de aankoopakte tussen Prinses Beatrix en jonkheer van Frederik Bosch van Drakestein. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9632 (1232), 1959 juni 9-1959 juni 20 1232/94.


           

"Condities van de verkoop van de goederen nagelaten door wijlen Mr. Coert Simon Sander, heer van Drakestein en De Vuursche, opgenaakr door Mr. F.H. Moorrees en N.W. Buddingh, curatoren van de nagelaten boedel voor het Hof van Utrecht, 7 augustus 1805. Koper Mr. P.W. Bosch van de heerlijkheid De Vuursche en de Ridderhofstad Drakestein in ad. f. 76.000,-., 10 dammaten ad f. 2.775,-. en 8 dammaten landad f. 2.700,-. gelegen in de Spikmanspolder onder Eembrugge. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 2, 107.


  


Bron: Het Utrechts Archief, T1294, 9634 (1234), 1959 juli 1-1959 juli 14 1234/147

Kasteel Drakestein (transcriptie Hypo4 tekst)

Verkoop kasteel Drakestein door jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) aan H.K.H. Beatrix Wilhelmina Armgard, Prinses der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassau, Prinses van Lippe-Biesterfeld (1938)

RECTIFICATIE van DEEL 1232 nummer 94


Portret van E.C.U. de Balbian van Doorn, geboren 1841, notaris te Utrecht, overleden 1917. Balbian van Doorn van de Utrechtse huisnotaris van jhr. P.J. Bosch van Drakestein (1825-1894) en zijn zoon jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911). Portret uit de periode 1865-1875. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 103932.Portret van E.C.U. de Balbian van Doorn, geboren 1841, notaris te Utrecht, overleden 1917. Balbian van Doorn van de Utrechtse huisnotaris van jhr. P.J. Bosch van Drakestein (1825-1894) en zijn zoon jhr. F.L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911). Portret uit de periode 1865-1875. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 103932.Heden, de dertiende Juli negentienhonderd negen en vijftig verscheen voor mij, Bernard Engelbert Koenderink, Notaris te Baarn: de Heer Willem Jansen, notarisklerk, wonende te Baarn, handelende de als mondeling lasthebber van de na te melden partijen.

De comparant verklaarden dat bij akte vijftien Juni negentienhonderd negen en vijftig voor mij, Notaris, verleden, overgeschreven te Hypotheekkantore te Amersfoort diezelfde dag in deel 1232 nummer 94 door Jonkheer Frederik Lodewijk Maria de la Conception Bosch van Drakestein te Lage Vuursche is overgedragen aan Hare Koninklijke Hoogheid Beatrix Wilhelmina Armgard Prinses der Nederlanden, enzovoort, enzovoort, wonende te Baarn, Paleis Soestdijk:

Het Kasteel Drakestein met gebouwen, tuin en bos, gelegen te Lage Vuursche gemeente Baarn, kadastraal bekend gemeente Baarn,

sectie F nummer 714, groot twintig Hectare, vier en tachtig are, vijf en tachtig centiare;


De openstelling van landgoederen Klein Drakestein en Groot Drakestein in 1938 ca. 200 ha. door jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein in het kadaster van de Natuurschoonwet in samenwerking met Staatsbosbeheer. Bron: Delpher.nl.De openstelling van landgoederen Klein Drakestein en Groot Drakestein in 1938 ca. 200 ha. door jhr. H.P.J. Bosch van Drakestein in het kadaster van de Natuurschoonwet in samenwerking met Staatsbosbeheer. Bron: Delpher.nl.dat de namen der koopster moeten luiden:

Hare Koninklijke Hoogheid BEATRIX WILHELMINA ARMGARD PRINSES DER NEDERLANDEN, PRINSES VAN ORANJE NASSAU, PRINSES VAN LIPPE BIESTERFELD.

Dienende deze tot rectificatie,

De comparant en na te nomen getuigen zijn aan mij, Notaris, bekend.

Waarvan akte in Minuut, verleden te Baarn, op datum gemeld, in tegenwoordigheid van de Heren Hermanus Martinus Johannes Helling en Jan Gerhard Hendrik Erligh, beiden notarisklerk eb wonende te Baarn, als getuigen.

Onmiddellijk na voorlezing is deze minute door de comparant, voornoemde getuigen en mij, Notaris ondertekend.

(getekend) W. Jansen - H. Helling - J.G.H. Eerligh - B.E. Koenderink.

Uitgegeven voor afschrift: (getekend) B.E. Koenderink.

De ondergetekende Bernard Engelbert Koenderink, Notaris te Baarn verklaart het bij dit afschrift behorend stuk te hebben ondertekend en dat dit afschrift eensluidend is met bedoeld stuk.


Ondertekening door de Baarnse notaris B.E. Koenderink onder de (rectificatie akte) verbeterden akte met de volledige gespelde naam van Prinses Beatrix der Nederlanden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9634 (1234), 1959 juli 1-1959 juli 14 1234/147.Ondertekening door de Baarnse notaris B.E. Koenderink onder de (rectificatie akte) verbeterden akte met de volledige gespelde naam van Prinses Beatrix der Nederlanden. Bron: Het Utrechts Archief, 1294 9634 (1234), 1959 juli 1-1959 juli 14 1234/147.


   

Prins Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg, geboren als Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg (Hitzacker, 6 september 1926 – Amsterdam, 6 oktober 2002), was de prins-gemaal van koningin Beatrix der Nederlanden. Tezamen met zijn zoon Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind uit het huwelijk van Beatrix, Prinses der Nederlanden, en Claus, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg. Zijn roepnaam is Alex/Alexander. Foto genomen op vrijdag 29 november 1968. Willem-Alexander groeide vanaf 1967 in zijn jeugd op, op kasteel Drakestein te Lage Vuursche tot 1981. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.05.02.Prins Claus George Willem Otto Frederik Geert, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg, geboren als Klaus-Georg Wilhelm Otto Friedrich Gerd von Amsberg (Hitzacker, 6 september 1926 – Amsterdam, 6 oktober 2002), was de prins-gemaal van koningin Beatrix der Nederlanden. Tezamen met zijn zoon Willem-Alexander Claus George Ferdinand, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, Jonkheer van Amsberg (Utrecht, 27 april 1967) is sinds 30 april 2013 Koning der Nederlanden. Hij is het oudste kind uit het huwelijk van Beatrix, Prinses der Nederlanden, en Claus, Prins der Nederlanden, Jonkheer van Amsberg. Zijn roepnaam is Alex/Alexander. Foto genomen op vrijdag 29 november 1968. Willem-Alexander groeide vanaf 1967 in zijn jeugd op, op kasteel Drakestein te Lage Vuursche tot 1981. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.05.02.


Aankondigingsbiljet van de verkoop van de heerlijkheid De Vuursche met de hofsteden en landerijen onder de gerechten van De Vuursche, Soest, De Bilt, Baarn en Ter Eem, door de curatoren van de boedel van wijlen Mr. Coert Simon Sander, heer van Drakestein en De Vuursche, ten overstaan van noatris N.W. Buddingh. z.j. (1805). Gedrukt. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 2, 106.Aankondigingsbiljet van de verkoop van de heerlijkheid De Vuursche met de hofsteden en landerijen onder de gerechten van De Vuursche, Soest, De Bilt, Baarn en Ter Eem, door de curatoren van de boedel van wijlen Mr. Coert Simon Sander, heer van Drakestein en De Vuursche, ten overstaan van noatris N.W. Buddingh. z.j. (1805). Gedrukt. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 2, 106.


Kaart van een deel van de Lage Vuursche Baarn Sectie F in 1881. Kaart: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).Kaart van een deel van de Lage Vuursche Baarn Sectie F in 1881. Kaart: Kadasterarchiefviewer 1832-1987 (NL).


Acte van transport, ten overstaan van schout en schepenen de De Vuursche, door Simon de Meijerse gerechtsbode van De Vuursche, gemachtigd door Mr. F.H. Moorrees en Me. N.W. Buddingh, curatoren van de insolvente boedel van wijlen Mr. Coert Simon Sander, heer van Drakestein en De Vuursche, aan Mr. Paulus Wilhelmus Bosch, oud- lid van de Departementale Rekenkamer van Utrecht, van de Ridderhofstad Drakestein en de heerlijkheid De Vuursche, 11 maart 1806. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 2, 106.Acte van transport, ten overstaan van schout en schepenen de De Vuursche, door Simon de Meijerse gerechtsbode van De Vuursche, gemachtigd door Mr. F.H. Moorrees en Me. N.W. Buddingh, curatoren van de insolvente boedel van wijlen Mr. Coert Simon Sander, heer van Drakestein en De Vuursche, aan Mr. Paulus Wilhelmus Bosch, oud- lid van de Departementale Rekenkamer van Utrecht, van de Ridderhofstad Drakestein en de heerlijkheid De Vuursche, 11 maart 1806. Bron: Het Utrechts Archief, 635, 2, 106.


Kasteel Drakestein in de periode 1930-1950 op een prentbriefkaart.Kasteel Drakestein in de periode 1930-1950 op een prentbriefkaart.


Prinses Beatrix en Prins Claus lopen hand in hand met (van links naar rechts)Willem-Alexander en Constantijn over de toegangslaan, op de voorgrond twee leden van de marechaussee. Prinses Beatrix opent het dorpshuis Lage Vuursche op zaterdag 2 februari 1974. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Prinses Beatrix en Prins Claus lopen hand in hand met (van links naar rechts)Willem-Alexander en Constantijn over de toegangslaan, op de voorgrond twee leden van de marechaussee. Prinses Beatrix opent het dorpshuis Lage Vuursche op zaterdag 2 februari 1974. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Kasteel Drakestein vanuit het noordwesten gezien in 1993.Kasteel Drakestein vanuit het noordwesten gezien in 1993.


Muzikale felicitatie voor prins Willem-Alexander op Drakestein ter gelegenheid van zijn achtste verjaardag op zaterdag 26 april 1975. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.04.Muzikale felicitatie voor prins Willem-Alexander op Drakestein ter gelegenheid van zijn achtste verjaardag op zaterdag 26 april 1975. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.04.


   

Kaart van de polder de Vuursche. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 3019.Kaart van de polder de Vuursche. Bron: Nationaal Archief, 4.VTH, 3019.


   

Overzicht voorgevel, gedeelte van de bouwhuizen en plantsoen van kasteel Drakestein in de periode 1930-1950. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: ST-2.246.Overzicht voorgevel, gedeelte van de bouwhuizen en plantsoen van kasteel Drakestein in de periode 1930-1950. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort, beeldbank, documentnummer: ST-2.246.


    

Kasteel Drakestein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Kasteel Drakestein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Kasteel Drakestein met bijgebouwen op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein met bijgebouwen op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


 

Aankoop van de ambachtsheerlijkheid De Vuursche en Kasteel Drakestein door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op 7 augustus 1805. Bron: HISGIS Utrecht.Aankoop van de ambachtsheerlijkheid De Vuursche en Kasteel Drakestein door Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein op 7 augustus 1805. Bron: HISGIS Utrecht.


   

Kasteel Drakestein met bijgebouwen op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein met bijgebouwen op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, heer van Drakestein, Drakenburg en de Vuursche (1871-1911). Omstreeks 1900-1905. Met paard al deelnemend aan een draf dressuur. Frederik was bestuurslid van de Vereniging van Nederlandsche Eigenaars van Harddravers. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, heer van Drakestein, Drakenburg en de Vuursche (1871-1911). Omstreeks 1900-1905. Met paard al deelnemend aan een draf dressuur. Frederik was bestuurslid van de Vereniging van Nederlandsche Eigenaars van Harddravers. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Verkoop van een perceel grond door jhr. Frederik L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) aan de gemeente Utrecht, kadastraal gemeente Catharijne, sectie B, nummer: 2679 op donderdag 27 november 1902 ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn, voor een bedrag van f. 36.000, - gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U333d073 8665.Verkoop van een perceel grond door jhr. Frederik L.H.J. Bosch van Drakestein (1871-1911) aan de gemeente Utrecht, kadastraal gemeente Catharijne, sectie B, nummer: 2679 op donderdag 27 november 1902 ten overstaan van de Utrechtse notaris Balbian van Doorn, voor een bedrag van f. 36.000, - gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U333d073 8665.


Kasteel Drakestein met bijgebouwen en het voorplein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein met bijgebouwen en het voorplein op woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973) met haar twee zoons, Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Foto opnamen uit de periode 1911-1915. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973) met haar twee zoons, Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965). Foto opnamen uit de periode 1911-1915. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Kasteel Drakestein met tuin, vijver en kunstwerk woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.Kasteel Drakestein met tuin, vijver en kunstwerk woensdag 19 april 1967. Foto: Wikimedia Commons - Nationaal Archief, 2.24.01.05.


Portret uit ca. 1791 met vermoedelijk Cornelia van Bijleveld (1746-1823) (links) en (rechts) Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802) met in het midden staand (vermoedelijk) hun jongste dochter Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839) op ongeveer 18 jarige leeftijd. Portret: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret uit ca. 1791 met vermoedelijk Cornelia van Bijleveld (1746-1823) (links) en (rechts) Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802) met in het midden staand (vermoedelijk) hun jongste dochter Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839) op ongeveer 18 jarige leeftijd. Portret: familiearchief Bosch van Drakestein.


Gezicht op de Weerdpoort in Utrecht met in de verte de St. Jacobskerk naar een schilderij van Jan Hendrik Verheyen (1778-1846). Tot eind achttiende eeuw woonde familie Bosch vlakbij de Weerdpoort. Bron: Christies.com.Gezicht op de Weerdpoort in Utrecht met in de verte de St. Jacobskerk naar een schilderij van Jan Hendrik Verheyen (1778-1846). Tot eind achttiende eeuw woonde familie Bosch vlakbij de Weerdpoort. Bron: Christies.com.


Plattegrond van het dorp de Lage Vuursche in ca. 1700-1800. Bron: Het Utrechts Archief, 635.Plattegrond van het dorp de Lage Vuursche in ca. 1700-1800. Bron: Het Utrechts Archief, 635.


Gezicht op Utrecht met de Wittevrouwenpoort naar een schilderij van Jan ten Compe (1713-1761). Via deze poort heeft Jhr. Paulus Jan BOsch van Drakestein vele malen de stad per koets verlaten om naar zijn geliefde de Lage Vuursche en kasteel Drakestein te gaan. Bron: Christies.com.Gezicht op Utrecht met de Wittevrouwenpoort naar een schilderij van Jan ten Compe (1713-1761). Via deze poort heeft Jhr. Paulus Jan BOsch van Drakestein vele malen de stad per koets verlaten om naar zijn geliefde de Lage Vuursche en kasteel Drakestein te gaan. Bron: Christies.com.


  

Heren van de Vuursche en Drakestein

Familiewapen Bosch van Drakestein verdeeld in 4 vlakken linksonder en rechts boven met een rood hert en twee vlakken links boven en rechts onder met een groene boomtak, geflankeerd door twee draken in geel en bovenop een rood hert. Banderol draagt de tekst: 'Virtute et Labore'. Bron: erfgoedshertogenbosch.nl, nummer: 0043681.Familiewapen Bosch van Drakestein verdeeld in 4 vlakken linksonder en rechts boven met een rood hert en twee vlakken links boven en rechts onder met een groene boomtak, geflankeerd door twee draken in geel en bovenop een rood hert. Banderol draagt de tekst: 'Virtute et Labore'. Bron: erfgoedshertogenbosch.nl, nummer: 0043681.


   

Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1830. Geschilderd door de Utrechtse portretschilder Jan Lodewijk Jonxis (1789-1866). Portret bevindt zich in particulier bezit in Bussum (Noord-Holland).Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1830. Geschilderd door de Utrechtse portretschilder Jan Lodewijk Jonxis (1789-1866). Portret bevindt zich in particulier bezit in Bussum (Noord-Holland).


Paulus Wilhelmus Bosch, noemde zich vanaf 1811 bij de invoering van de burgerlijke stand Bosch van Drakestein.

Werd in 1829 bij koninklijk besluit in de adelstand verheven (jonkheer en jonkvrouw) en vanaf 1836 mochten zijn kinderen en verder nazaten zich Bosch van Drakestein noemen.

Geboren woensdag 13 november 1771 te Utrecht en overleden op donderdag 17 april 1834 te Utrecht.

Hij was toen 62 jaar oud. Zoon van Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802) en Cornelia van Bijleveld (1746-1823)Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein

Van beroep Burgemeester van Utrecht (maire 1812-1813), Lid van Provinciale Staten van Utrecht.

Wonende aan de Voorstraat 85-87 en Janskerkhof 17 (<1800 wijk: H, Nr. 500 - 1811-1890 wijk: H Nr. 593)

Huwde op zondag 10 december 1797 te Utrecht met Henriëtta Hofmann (1774-1839).

Hij was toen 26 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1.   Jhr. Willem Bosch van Drakestein (1798-1853)
2.   Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866)
3.   Jkvr. Henriette Josephine Jacoba Bosch van Drakestein (1801-1878)
4.   Jkvr. Pauline Elisabeth Bosch van Drakestein (1803-1838)
5.   Jhr. Hendrik Willem Bosch van Drakestein (1805-1883)
6.   Jhr. Carel Theodoor Jan Bosch van Drakestein (1807-1860)
7.   Jkvr. Elisabeth Cornelia Petronella Bosch van Drakestein (1809-1883)
8.   Jhr. Johannes Gerardus Bosch van Drakestein (1811-1883)
9.   Jhr. Gerardus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1813-1862)Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).Origineel portret van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) in 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).


Origineel portret van Henriëtte Hofmann (1775-1839) in ca. 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).Origineel portret van Henriëtte Hofmann (1775-1839) in ca. 1800-1810. Portret bevindt zich in particulier bezit in De Lage Vuursche (Prov. Utrecht).
Theodorus Gerardus Bosch. Geboren woensdag 21 augustus 1726 te Utrecht en overleden zondag 13 juni 1802 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Hij werd 75 jaar oud. Van beroep koopman en industrieel. Hij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Cornelia van Bijleveld (1746-1823). Hij was toen 37 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Theo Bosch was geen eigenaar of bezitter van De Vuursche of kasteel Drakestein. Portret bevindt zich in particulier bezit.Theodorus Gerardus Bosch. Geboren woensdag 21 augustus 1726 te Utrecht en overleden zondag 13 juni 1802 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Hij werd 75 jaar oud. Van beroep koopman en industrieel. Hij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Cornelia van Bijleveld (1746-1823). Hij was toen 37 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Theo Bosch was geen eigenaar of bezitter van De Vuursche of kasteel Drakestein. Portret bevindt zich in particulier bezit.


Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit.Cornelia van Bijleveld. Geboren donderdag 10 maart 1746 te Vleuten en overleden maandag 18 augustus 1823 te Utrecht. Portret uit ca. 1765. Zij werd 77 jaar oud. Zij huwde pop zondag 29 januari 1764 te Vleuten met Theodorus Gerardus Bosch (1726-1802). Zij was toen 17 jaar oud. Uit dit huwelijk voortgekomen: Paulus Willem Bosch (van Drakestein) (1771-1834) en Cornelia Jacoba Bosch (1773-1839). Portret bevindt zich in particulier bezit.
Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Hij was toen 66 jaar oud.Zoon van Jhr. Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein (1771-1834) en Henriëtta Hofmann (1774-1839).


Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein

Geboren dinsdag 17 december 1799 te Utrecht en overleden op zondag 8 juli 1866 te Lage Vuursche.

 Van beroep Lid van de Eerste Kamer en Rechter. Wonende bij de Keizersgracht te Amsterdam.

Huwde op dinsdag 18 mei 1824 te Amsterdam met Martha Maria Ancher (1805-1875). Hij was toen 24 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1.   Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894)

2.   Jhr. Jan Hendrik Bosch van Drakestein (1826-1826)

3.   Jkvr. Maria Wilhelmina Frederika Henrietta (1827-1866)Foto (fragment) van huis met winkel aan het Rokin 195 (1853), Rokin 2 (1873), heden het Rokin 6 te Amsterdam waar warenhuis De Bijenkorf is gevestigd. Het huis waar Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein met zijn gezin vanaf 1822 tot 26 oktober 1852 woonde. Foto: Stadsarchief Amsterdam, beeldbank.Foto (fragment) van huis met winkel aan het Rokin 195 (1853), Rokin 2 (1873), heden het Rokin 6 te Amsterdam waar warenhuis De Bijenkorf is gevestigd. Het huis waar Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein met zijn gezin vanaf 1822 tot 26 oktober 1852 woonde. Foto: Stadsarchief Amsterdam, beeldbank.


Foto van huis met winkel aan het Kalverstraat 187 (1853), heden aan de Kalverstraat 115 te Amsterdam wat het huis was van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein waar hij met echtgenote woonde van november 1852 tot 4 augustus 1854. Foto: Wikimedia Commons.Foto van huis met winkel aan het Kalverstraat 187 (1853), heden aan de Kalverstraat 115 te Amsterdam wat het huis was van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein waar hij met echtgenote woonde van november 1852 tot 4 augustus 1854. Foto: Wikimedia Commons.
Jhr. Fredericus Ludovicus Herbertus Joannes Bosch van Drakestein (1799-1866). Heer van De Vuursche en Drakestein. Rechts zijn zoon Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894).Jhr. Fredericus Ludovicus Herbertus Joannes Bosch van Drakestein (1799-1866). Heer van De Vuursche en Drakestein. Rechts zijn zoon Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894).


Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Heer van De Vuursche en Drakestein. Links zijn vader Jhr. Fredericus Ludovicus Herbertus Joannes Bosch van Drakestein (1799-1866).Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Heer van De Vuursche en Drakestein. Links zijn vader Jhr. Fredericus Ludovicus Herbertus Joannes Bosch van Drakestein (1799-1866).
Gisterochtend (woensdag 29 oktober 1884) heeft de heer Boas Berg, antiquaar te Amsterdam, verkocht het Saksisch tafelservies, dat in de veiling van den boedel van baron Bosch van Drakestein f 4800 gegolden had, aan den grootvorst van Rusland, die te Amsterdam vertoeft, en zulks voor den prijs van tienduizend gulden. Bron: Delpher.nl.Gisterochtend (woensdag 29 oktober 1884) heeft de heer Boas Berg, antiquaar te Amsterdam, verkocht het Saksisch tafelservies, dat in de veiling van den boedel van baron Bosch van Drakestein f 4800 gegolden had, aan den grootvorst van Rusland, die te Amsterdam vertoeft, en zulks voor den prijs van tienduizend gulden. Bron: Delpher.nl.


(Donderdag 5 maart 1891) Bij den Commissaris des Konings in Den Bosch, jhr. mr. Bosch van Drakestein, moet gestolen zijn voor ongeveer f. 3000 aan coupons en bankpapieren, alsmede een antiek gouden horloge een gouden savonnet-horloge en een dubbelloops jachtgeweer. Bron: Delpher.nl.(Donderdag 5 maart 1891) Bij den Commissaris des Konings in Den Bosch, jhr. mr. Bosch van Drakestein, moet gestolen zijn voor ongeveer f. 3000 aan coupons en bankpapieren, alsmede een antiek gouden horloge een gouden savonnet-horloge en een dubbelloops jachtgeweer. Bron: Delpher.nl.
Foto van huis aan het Reguliersgracht 504 (1853), heden aan de Reguliersgracht 32 te Amsterdam wat het huis was van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein waar hij met echtgenote woonde van vanaf augustus 1855. Foto: Wikimedia Commons.Foto van huis aan het Reguliersgracht 504 (1853), heden aan de Reguliersgracht 32 te Amsterdam wat het huis was van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein waar hij met echtgenote woonde van vanaf augustus 1855. Foto: Wikimedia Commons.


Portret van Jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, geboren in Utrecht op 15 februsri 1825, en in 's-Hertogenbosch op 25 mei 1894, commissaris des Konings (der koningin) in Noord Brabant van 1856 tot 1894 in ca. 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenboch, nummer: 0008434.Portret van Jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, geboren in Utrecht op 15 februsri 1825, en in 's-Hertogenbosch op 25 mei 1894, commissaris des Konings (der koningin) in Noord Brabant van 1856 tot 1894 in ca. 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenboch, nummer: 0008434.
Canvasportret (fragment) van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: familie Bosch van Drakestein.Canvasportret (fragment) van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: Geheugen Delpher.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Bron: Geheugen Delpher.

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein bezat het jachtrecht van de vroege heerlijkheid Hedel bij ''s-Hertogenbosch.Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Graf van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) op begraafplaats de Sterrenberg te Soesterberg in maart 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.
Portret van Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) of Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881) in ca. 1880. Net voor hun overlijden op 16 jarige leeftijd. Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering geplaatst bij de nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Commissaris van de koning en koningin in Noord-Brabant. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) of Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881) in ca. 1880. Net voor hun overlijden op 16 jarige leeftijd. Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering geplaatst bij de nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Commissaris van de koning en koningin in Noord-Brabant. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Portret van Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881) of Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) in ca. 1880. Net voor hun overlijden op 16 jarige leeftijd. Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering geplaatst bij de nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Commissaris van de koning en koningin in Noord-Brabant. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881) of Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) in ca. 1880. Net voor hun overlijden op 16 jarige leeftijd. Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering geplaatst bij de nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Commissaris van de koning en koningin in Noord-Brabant. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.
Portret van de Bosche tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan. In het midden vermoedelijk hun nichtje Jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois (1879-1955). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van de Bosche tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan. In het midden vermoedelijk hun nichtje Jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois (1879-1955). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Bidprent van tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Zeer waarschijnlijk zijn de twee dames overleden door een Typhuseepidemie die in het najaar van 1881 in de stadsregio van 's-Hertogenbosch huishield. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Genealogieonline.nl.Bidprent van tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Zeer waarschijnlijk zijn de twee dames overleden door een Typhuseepidemie die in het najaar van 1881 in de stadsregio van 's-Hertogenbosch huishield. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Genealogieonline.nl.
Portret van vermoedelijk Jkvr. Marie Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) uit ca. 1860. Dochter van Paulus Jan en Elisabeth, echtgenote van Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van vermoedelijk Jkvr. Marie Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) uit ca. 1860. Dochter van Paulus Jan en Elisabeth, echtgenote van Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Schilderij waarop alle wapens van successies, dus bezitters van kasteel Drakestein de ambachtsheerlijkheid De Vuursche op staan afgebeeld. Waaronder de familiewapens van Van Rheede, Godin en Barchman Wuytiers. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.Schilderij waarop alle wapens van successies, dus bezitters van kasteel Drakestein de ambachtsheerlijkheid De Vuursche op staan afgebeeld. Waaronder de familiewapens van Van Rheede, Godin en Barchman Wuytiers. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.
Gezicht op het Gouvernementsgebouw in de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch in ca. 1860 waar commissaris van de koning(in) Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein woonde tot 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0000467.Gezicht op het Gouvernementsgebouw in de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch in ca. 1860 waar commissaris van de koning(in) Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein woonde tot 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0000467.


Gezicht op de voorgevel van het Gouvernement in de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch in 1768-1777 waar commissaris van de koning(in) Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein woonde tot 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenbosch nummer: 0000255.Gezicht op de voorgevel van het Gouvernement in de Verwersstraat 41 te 's-Hertogenbosch in 1768-1777 waar commissaris van de koning(in) Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein woonde tot 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenbosch nummer: 0000255.
Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in in de periode 1880-1885. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in in de periode 1880-1885. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Portret van Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884). Echtgenote van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884). Echtgenote van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.
Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: familie Bosch van Drakestein.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894)

Geboren dinsdag 15 februari 1825 te Utrecht en overleden op vrijdag 25 mei 1894 te 's-Hertogenbosch.

Hij was 69 jaar oud.

Zoon van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866) en Martha Maria Ancher (1805-1875).

Van beroep Kamerheer i.b.d. van Koning Willem III, lid Gemeenteraad van Amsterdam, commissaris des Konings in de provincie Noord-Brabant.

Huwde op donderdag 2 september 1852 te Utrecht met Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (nicht/verstandshuwelijk) (1833-1884). Hij was toen 27 jaar oud.

Bron: Het Gelders Archief, 0094 Tiendcommissie in het derde Tienddistrict te Tiel, 127. >>>

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein

Uit dit huwelijk:

1.   Jkvr. Elisabeth Frederica Maria Bosch van Drakestein (1853-1931)
2.   Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein (1854-1855)
3.   Jkvr. Marie Henriëtta Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919)
4.   Jkvr. Henriëtta Paulina Maria Bosch van Drakestein (1858-1858)
5.   Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881)
6.   Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881)
7.   Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein, heer van Drakestein, Drakenburg en de Vuursche (1871-1911).

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein was tiendeigenaar in de gemeente Ommeren (Gelderland) over de oogsten die van het Ommersche Veld afkwamen. Een tiende van de ombrengst moiest aan hem worden afgestaan.

In het jaar 1894 na het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) is bekend bij het opmaken van zijn Memories van Successie dat hij nog de tiende in het Ommersche Veld bezat.

Schoonzoon van Paulus Jan Bosch, jhr. P.J.J.S.M. van der Does de Willebois uit 's-Hertogenbosch deed rond 1908-1910 aangifte bij de Tiendcommissie in het derde Tienddistrict te Tiel te Gelderland om het tiendrecht in Ommeren, genaamd op De Princen of Oudeweise tiend ook wel genaamd de Ommerveldse Havertiend afgekocht en vergoed te krijgen.

Bij besluit van de tiendcommissie van dinsdag 23 augustus 1910 werd hier het fiat voor gegeven.
Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894 (in zwart-wit). Foto: familie Bosch van Drakestein.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894 (in zwart-wit). Foto: familie Bosch van Drakestein.


Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant (in zwart-wit). Foto: familie Bosch van Drakestein.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) in 1890-1894. In functie gekleed als commissaris van de koning(in) van de provincie Noord-Brabant (in zwart-wit). Foto: familie Bosch van Drakestein.
Overlijdens advertentie met berichtgeving van het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein op vrijdag 25 mei 1894. Bron: Delpher.nl.Overlijdens advertentie met berichtgeving van het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein op vrijdag 25 mei 1894. Bron: Delpher.nl.


Overlijdens bedank advertentie na het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. In de krant van dinsdag 28 augustus 1894. Bron: Delpher.nl.Overlijdens bedank advertentie na het overlijden van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. In de krant van dinsdag 28 augustus 1894. Bron: Delpher.nl.
De Drakenfontein voor het Stationsplein voor station 's-Hertogenbosch rond 1900-1910. Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0031872.De Drakenfontein voor het Stationsplein voor station 's-Hertogenbosch rond 1900-1910. Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0031872.


De Drakenfontein voor het Stationsplein voor station 's-Hertogenbosch rond 1900-1910. Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0048503.De Drakenfontein voor het Stationsplein voor station 's-Hertogenbosch rond 1900-1910. Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0048503.
Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) in 1910-1910. Foto: familie Bosch van Drakestein.Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1871-1911) in 1910-1910. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein

Theresia Maria Charlotte

Rouppe Van der Voort


Geboren zondag 10 september 1871 te 's-Hertogenbosch en overleden op dinsdag 25 juli 1911 te Lage Vuursche.

Hij werd 39 jaar oud.

Van beroep: Heer van Drakestein, De Vuursche en Drakenburg,

Lid van de gemeenteraad van Baarn, bestuurslid van de Vereniging van Nederlandsche Eigenaars van Harddravers,

Commissaris van de Nederlandsche Hypotheek- en Pandbriefbank,
Medewerker op de koopvaardijvaart van Stoomvaart-Maatschappij Nederland.

Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein huwde op woensdag 7 februari 1900 te 's-Hertogenbosch met Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973).

Hij was toen 28 jaar oud.

Uit dit huwelijk:

1.   Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955)

2.   Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965)
Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), heer van Drakestein en De Vuursche. Foto uit ca. 1910. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), heer van Drakestein en De Vuursche. Foto uit ca. 1910. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965), heer van Drakenburg. Foto uit ca. 1910. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965), heer van Drakenburg. Foto uit ca. 1910. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.
Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), heer van Drakestein en De Vuursche. Foto uit 1904-1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955), heer van Drakestein en De Vuursche. Foto uit 1904-1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965), heer van Drakenburg. Foto uit 1904-1905.. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965), heer van Drakenburg. Foto uit 1904-1905.. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.
Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort op de begraafplaats Kloosterlaan de aan de Kloosterlaan te Lage Vuursche. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.Graf van Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort op de begraafplaats Kloosterlaan de aan de Kloosterlaan te Lage Vuursche. Foto: Online-begraafplaatsen.nl.


Rouwadvertentie van familie Bosch van Drakestein uit 1973 voor Theresia Maria Charlotte Rouppe. Bron: Delpher.nl.Rouwadvertentie van familie Bosch van Drakestein uit 1973 voor Theresia Maria Charlotte Rouppe. Bron: Delpher.nl.
Jhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein (De Vuursche Tak) rond 1933-1944 (1903-1965). Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, reserve kapitein voor de algemene dienst. Bron: Geheugen van Nederland.nlJhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein (De Vuursche Tak) rond 1933-1944 (1903-1965). Buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister, reserve kapitein voor de algemene dienst. Bron: Geheugen van Nederland.nl


Jkvr. Veronica Paula Helena Stalling - Bosch van Drakestein (1955) op 28 januari 1982. Dochter van Jhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein. Bron: Delpher.nl.Jkvr. Veronica Paula Helena Stalling - Bosch van Drakestein (1955) op 28 januari 1982. Dochter van Jhr. Herbert Paulus Josephus Bosch van Drakestein. Bron: Delpher.nl.

Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 1964. Bron: Delpher.nl.Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 1964. Bron: Delpher.nl.


Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein in 1959 kort voordat Frederik kasteel Drakestein aan Prinsses Beatrix der Nederlanden verkocht.Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein in 1959 kort voordat Frederik kasteel Drakestein aan Prinsses Beatrix der Nederlanden verkocht.Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl - Bosch van Drakestein (1901-1984) in ca. 1950, huwde in 1929 met Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) (De Vuursche tak). Bron: Het Nationaal Archief te Den Haag.Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl - Bosch van Drakestein (1901-1984) in ca. 1950, huwde in 1929 met Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) (De Vuursche tak). Bron: Het Nationaal Archief te Den Haag.


Overlijdensadvertentie van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) uit november 1955. Bron: Delpher.nl.Overlijdensadvertentie van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) uit november 1955. Bron: Delpher.nl.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) in 1950-1955. Foto: familie Bosch van Drakestein.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) in 1950-1955. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein

(1901-1955)

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein

Geboren maandag 18 februari 1901 te 's-Hertogenbosch en overleden op maandag 7 november 1955 te Baarn aan een beroerte.

Hij werd 54 jaar oud.

Van beroep Landeconoom.

Huwde op zaterdag 6 juli 1929 te Brussel (België) met Marita de la Concepcion Fernanda Timotea Antonia Sorela y del Correl (1901-1984).

Uit dit huwelijk:

1.   Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008)

2.   Jkvr. Maria Theresia Carmen Diana Catharina Bosch van Drakestein (1932-2017)
Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 1961. Foto: familie Bosch van Drakestein.Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 1961. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008)Jhr. Frederik (Freddy)  Lodewijk Maria Bosch van Drakestein


Geboren op woensdag 30 april 1930 en overleden op vrijdag 26 december 2008.

Hij werd 78 jaar oud.

Gehuwd op donderdag 4 januari 1962 te Lage Vuursche met H.A. Bosch van Drakestein - Lomberg.

Van beroep bosbouwer en exploitant kasteel Drakestein.

In de jaren 50 konden bezoekers het kasteel tegen een vergoeding bezoeken.Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 2002. Foto: familie Bosch van Drakestein.Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008) in 2002. Foto: familie Bosch van Drakestein.


Jhr. Frederik Lodewijk Maria Bosch van Drakestein (1930-2008)Uit dit huwelijk:

1.   Jkvr. Angelique Albertine Charlotte Diana Bosch van Drakestein.

Geboren dinsdag 16 januari 1968.

Voorzitter vaan Stichting Vrienden van het Cantonspark te Baarn.

2.   Jhr. Paulus Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein.

Geboren woensdag 22 december 1971.

Secretaris van Stichting Natuur en Landschap Lage Vuursche e.o..

Bron: 1 en 2 Kamer van Koophandel, Handelsregister.
Portret van vermoedelijk de oudste dochter Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, Jkvr. Marie Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) in ca. 1867. Typerend is zijn brede dames mouwen aan de jurk die in de jaren 60 van de negentiende eeuw in de mode was. Portret: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van vermoedelijk de oudste dochter Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, Jkvr. Marie Henriette Elisabeth Bosch van Drakestein (1857-1919) in ca. 1867. Typerend is zijn brede dames mouwen aan de jurk die in de jaren 60 van de negentiende eeuw in de mode was. Portret: familiearchief Bosch van Drakestein.


Portret van vermoedelijk Jkvr. Maria Wilhelmina Frederika Henriëtta Bosch van Drakestein (1827-1866) in ca. 1830. Typerend tijdbeeld is het kante mutsje voor de periode 1830-1840. Dochter van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866) en Martha Maria Ancher (1805-1875). Portret familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van vermoedelijk Jkvr. Maria Wilhelmina Frederika Henriëtta Bosch van Drakestein (1827-1866) in ca. 1830. Typerend tijdbeeld is het kante mutsje voor de periode 1830-1840. Dochter van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein (1799-1866) en Martha Maria Ancher (1805-1875). Portret familiearchief Bosch van Drakestein.
Handtekening van jhr. Frederik Bosch van Drakestein (1930-2008). Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Handtekening van jhr. Frederik Bosch van Drakestein (1930-2008). Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.


Handtekening van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Handtekening van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955). Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.
Jhr. Paul Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein (1971)


Jhr. Paulus Frederik Lodewijk Bosch van Drakestein

Geboren woensdag 22 december 1971.

Gehuwd met J.Z.M. Bosch van Drakestein - Amer

Uit dit huwelijk:

1.   Jkvr. ... Bosch van Drakestein

2.   Jkvr. ... Bosch van Drakestein
Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) in de periode 1920-1930. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) in de periode 1920-1930. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


Portret van vermoedelijk Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973) met een van haar zonen Jhr. (Herbert) Paulus Jan Bosch van Drakestein in ca. 1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van vermoedelijk Theresia Maria Charlotte Rouppe Van der Voort (1880-1973) met een van haar zonen Jhr. (Herbert) Paulus Jan Bosch van Drakestein in ca. 1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.
Adres van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) met telefoonnummer. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Adres van jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) met telefoonnummer. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.


Handtekening van Theresia Maria Charlotta Rouppe van der Voort (1880-1973), echtgenote van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakenstein (1871-1911). Onder de akte van boedelscheiding na Frederik zijn overlijden. Bron: Archief Eemland, 0443, 101.Handtekening van Theresia Maria Charlotta Rouppe van der Voort (1880-1973), echtgenote van Jhr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakenstein (1871-1911). Onder de akte van boedelscheiding na Frederik zijn overlijden. Bron: Archief Eemland, 0443, 101.

Commissaris Bosch van Drakesteinlaan te 's-Hertogenbosch

Twee straatnaamborden van de 'Commissaris Bosch van Drakesteinlaan', Commissaris des Konings in Noord-Brabant (1856-1894) in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp. Foto: Sander van Scherpenzeel.Twee straatnaamborden van de 'Commissaris Bosch van Drakesteinlaan', Commissaris des Konings in Noord-Brabant (1856-1894) in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp. Foto: Sander van Scherpenzeel.In de gemeente 's-Hertogenbosch (Prov. Noord-Brabant) in de wijk De Kruiskamp is er een Commissaris Bosch van Drakesteinlaan. Deze is genoemd naar Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, die in de tweede helft van de negentiende eeuw Commissaris van de koning en later de koningin was van de provincie Noord-Brabant.

Deze straatnaam is vastgesteld bij raadsbesluit van de gemeente 's-Hertogenbosch op vrijdag 26 maart 1965.


Twee straatnaamborden in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp met boven het straatnaambord 'Commissaris Bosch van Drakestein' en een zij straat de 'Albert Plesmansingel' President-directeur van de K.L.M *1889 - + 1953). Foto: Sander van Scherpenzeel.Twee straatnaamborden in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp met boven het straatnaambord 'Commissaris Bosch van Drakestein' en een zij straat de 'Albert Plesmansingel' President-directeur van de K.L.M *1889 - + 1953). Foto: Sander van Scherpenzeel.


Twee foto's van twee basisscholen in hetzelfde gebouw in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp op de hoek van de Com. Bosch van Drakestein met de Churchilllaan. Links het frontbord van basisschool 'De Kruisboelijn' en rechts die van basisschool 'Nour', in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.Twee foto's van twee basisscholen in hetzelfde gebouw in de 's-Hertogenbosche jaren 60 wijk De Kruiskamp op de hoek van de Com. Bosch van Drakestein met de Churchilllaan. Links het frontbord van basisschool 'De Kruisboelijn' en rechts die van basisschool 'Nour', in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


De Commissaris Bosch van Drakesteinlaan in de jaren 60 wijk De Kruiskamp te 's-Hertogenbosch in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.De Commissaris Bosch van Drakesteinlaan in de jaren 60 wijk De Kruiskamp te 's-Hertogenbosch in mei 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.


  

Andere heren van de Vuursche en Drakestein

Portret van Ernst van Reede ( 1588 -1640), Heer van Vuursche en Drakestein. Gehuwd met Elisabeth van Utenhove te Utrecht op zaterdag 29 december 1629. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Ernst van Reede ( 1588 -1640), Heer van Vuursche en Drakestein. Gehuwd met Elisabeth van Utenhove te Utrecht op zaterdag 29 december 1629. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Elisabeth van Utenhove (1595-1637). Gehuwd met Ernst van Reede ( 1588 -1640), Heer van Vuursche en Drakestein te Utrecht op zaterdag 29 december 1629. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Elisabeth van Utenhove (1595-1637). Gehuwd met Ernst van Reede ( 1588 -1640), Heer van Vuursche en Drakestein te Utrecht op zaterdag 29 december 1629. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Pierre Antoine Godin (1726-1776) in 1761, Heer van Drakestein en de Vuursche. Gehuwd met Isabella Lucretia Barchman Wuytiers (1731-1780) op zondag 30 mei 1751. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Pierre Antoine Godin (1726-1776) in 1761, Heer van Drakestein en de Vuursche. Gehuwd met Isabella Lucretia Barchman Wuytiers (1731-1780) op zondag 30 mei 1751. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Isabella Lucretia Barchman Wuytiers (1731-1780) en Jan Carel graaf Godin (1752-1787) in 1761. Gehuwd met Pierre Antoine Godin (1726-1776), Heer van Drakestein en de Vuursche op zondag 30 mei 1751. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Isabella Lucretia Barchman Wuytiers (1731-1780) en Jan Carel graaf Godin (1752-1787) in 1761. Gehuwd met Pierre Antoine Godin (1726-1776), Heer van Drakestein en de Vuursche op zondag 30 mei 1751. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


     

Kaart van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.Kaart van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.


Gezicht op kasteel Drakestein gezien vanuit het zuiden in de periode 1750-1800. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.Gezicht op kasteel Drakestein gezien vanuit het zuiden in de periode 1750-1800. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.


Kaart (fragment) van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.Kaart (fragment) van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.


 

Portret van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (1636-1691) in 1675. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (1636-1691) in 1675. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Portret van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (1636-1691) in 1650-1674. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Hendrik Adriaan van Reede tot Drakestein (1636-1691) in 1650-1674. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


   

Kaart van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.Kaart van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.


Gezicht op kasteel Drakestein gezien vanuit het noordwesten met op de de N.H. Kerk van de Vuursche in de de periode 1700-1800. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.Gezicht op kasteel Drakestein gezien vanuit het noordwesten met op de de N.H. Kerk van de Vuursche in de de periode 1700-1800. Schilderij: familiearchief Bosch van Drakestein.


Kaart (fragment) van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.Kaart (fragment) van dorpsgezichten ex. art. 20 Monumenten Lag Vuursche gem. Baarn Behoort bij beschikking van de Ministers van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk en van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening van donderdag 4 augustus nr. 115.544I, afdeling O.K.N.. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378. Besluit van de minister van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk werk en de minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening tot het aanwijzen van de oude kern van het buurtschap Lage Vuursche en het nabijgelegen kasteel Drakenstein als beschermd dorpsgezicht (monument) in 1966.Jhr. Paulus Willem Bosch van Drakestein in 1830 versus 2021 in bewegend beeld. Met technologische ontwikkeling kan je met een programma zien hoe Paul in die tijd bewoog. Bron: MyHeritage.com.


Portret van Joan Reynst (1636-1695) in 1675, Heer van Drakestein en de Vuursche. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Portret van Joan Reynst (1636-1695) in 1675, Heer van Drakestein en de Vuursche. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Agnes van Reede tot Drakestein (ca. 1610 - 1692) in 1650. Dochter van Ernst Van Reede, Heer Van De Vuursche en Drakestein (ca. 1592-1640) en Elisabeth Van Utenhove (ca. 1595-1637). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Agnes van Reede tot Drakestein (ca. 1610 - 1692) in 1650. Dochter van Ernst Van Reede, Heer Van De Vuursche en Drakestein (ca. 1592-1640) en Elisabeth Van Utenhove (ca. 1595-1637). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Agnes van Reede tot Drakestein (ca. 1610 - 1692) in 1650. Dochter van Ernst Van Reede, Heer Van De Vuursche en Drakestein (ca. 1592-1640) en Elisabeth Van Utenhove (ca. 1595-1637). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Agnes van Reede tot Drakestein (ca. 1610 - 1692) in 1650. Dochter van Ernst Van Reede, Heer Van De Vuursche en Drakestein (ca. 1592-1640) en Elisabeth Van Utenhove (ca. 1595-1637). Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


    

 Tiendplicht in De Vuursche

Handtekening van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) in 1938. Bron: Het Utrechts Archief, 1201.Handtekening van jhr. Herbert Paulus Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) in 1938. Bron: Het Utrechts Archief, 1201.Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272c007 38 11-05-1784


Kadastralekaart van Drakestein in de Lage Vuursche. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Kadastralekaart van Drakestein in de Lage Vuursche. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272c015 113 19-09-1793


Wegenlegger van de gemeente Baarn en De Vuursche uit 1875. Bron: Het Utrechts Archief, 79.Wegenlegger van de gemeente Baarn en De Vuursche uit 1875. Bron: Het Utrechts Archief, 79.V Op donderdag zaterdag 7 maart 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Lambert van den Berg, in de leeftijd van 59 jaar, sinds 32 jaar wonende te De Vuursche.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C037 36 07-03-1807


De bouw of aanleg van een nieuw tolhuis aan de Hoge Vuurseweg in 1905 op de plek van hofstede Craailo (Crailo) door jhr. Frederik Bosch van Drakestein (1871-1911). Bron: Het Utrechts Archief, 1208.De bouw of aanleg van een nieuw tolhuis aan de Hoge Vuurseweg in 1905 op de plek van hofstede Craailo (Crailo) door jhr. Frederik Bosch van Drakestein (1871-1911). Bron: Het Utrechts Archief, 1208.V Op donderdag zaterdag 7 maart 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Lambert van den Berg, in de leeftijd van 59 jaar, sinds 32 jaar wonende te De Vuursche.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C037 37 07-03-1807


Wegenlegger van de gemeente Baarn en De Vuursche uit 1944. Bron: Het Utrechts Archief, 79.Wegenlegger van de gemeente Baarn en De Vuursche uit 1944. Bron: Het Utrechts Archief, 79.Op donderdag zaterdag 4 april 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Lambert van den Berg, in de leeftijd van 59 jaar, sinds 32 jaar wonende te De Vuursche.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Lambert van den Berg verklaarde aan Mr. Paulus Willem Bosch dat hij altijd gehoord en te hebben geweten dat de 2,5 morgen bouwland onder het gerecht van De Vuursche genaamd: 'de oude goederen van Graves' alsmede behorens 9 morgen bouwland onder hetzelfde gerecht gelegen. Dat na de bouw van huis Klein Drakestein en de aanleg van de bijbehorende plantsoenen en tuinen is afgenomen omtrent 4 morgen. Zo dat daarvan thans nog overig is 5 morgen bouwland.

Dat attestant Lambert ook bekend is dat die beide voortbeschreven percelen (welke bij publieke verkoop uit de boedel van Heer Mr. Coert Simon Sander en meer eigendommen in het bezit waren gekomen van Jacob Staal, in De Vuursche woonachtig en over de goederen tiendplichtig was aan de Heer van Drakestein.

Dat de heer Coert Simon Sander in zijn eigen voordelig eigendom over de 2,5 morgen bouwland de erfpacht had gekocht van Barend van Dijk. Huurder van een hofstede toebehorende aan de heer Sander. De 2,5 morgen morgen bouwland in huur had van de heer Sander en heeft aangestaand en geaccordeerd is dat hij voor huur en voor tiend tezamen jaarlijks in eens 'eene somme zoude betalen, even gelijk de Heer Sander gewoon was, alle zijne landen, op zulk eene voelt te verhuren.'

'Dat attestant (Lambert van den Berg) voorts mede zeer bekend, een ander perceel bouwland gelegen onder De Vuursche aan de Baartjens-Steeg, in erfpacht bezeten geweest door Jan Otto Klein, en dat attestant mede zeer wel is bekend dat voornoemde Jan Otto Klein voor den tiend van de land jaarlijks aan den Heer Sander heeft betaald Twee Guldens 10 stuivers. Dar sedert die Heer dan voordelige eigendom daar dan heeft in gekocht en hetzelfde land tot plantsoen aangelegd en alzoo aan zich heeft gehouden.'

'Eindelijk dat de attestant te goedertrouwe verklaard, niet anders te weten en aldus gehoord te hebben, dat de tiend van de  Vuursche is algemeen, zonder uitzondering behalven alleen van zoodanige landen welke behorens als vrij van tiend, uitdrukkelijk zijn verkocht geworden.'

'Gevende voor redenen van wetenschap als in den tekst, bereid zijnde het geattesteerde des noods ten alle tijde met solennelen eede gestand te doen.

'Gepasseerd binnen Utrecht, present Clemens Lens Jr. en Fredericus Catharinus Blekman, als Getuigen.'

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C037 43 04-04-1807


Kadastrale kaart van land en grond ten zuiden van 300 Roedenlaan te Lage Vuursche uit het archief van boswachterij De Lage Vuursche. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Kadastrale kaart van land en grond ten zuiden van 300 Roedenlaan te Lage Vuursche uit het archief van boswachterij De Lage Vuursche. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Op donderdag zaterdag 11 april 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Annigje Overzee, in de leeftijd van 67 jaar. Annigje is de weduwe van Cornelis Otto Klein, hij was de broer van Jan Otto Klein.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Annigje woont al ruim 37 jaar op de hofstede in De Vuursche behorend bij het kasteel Drakestein.

Annigje verklaarde aan Paul Bosch dat haar bekend was dat de 2,5 morgen land genaamd 'de oude goederen van Graves' met daarbij nog 9 morgen bouwland voor de bouw van huize Klein Drakestein tot de plantsoenen en tuinen waren afgenomen omtrent 10 morgen zo dat daarvan thans nog overig ruim 5 morgen bouwland over was.

Dat attestante (Annigje) nog weet te vertellen dat de percelen voor de publieke verkoop van de goederen van Coert Simon Sander in augustus 1805. Dat de goederen na verkoop de verkoop in eigendom zijn gekomen van Jacob Staal in De Vuursche woonachtig en dat attestante 'zolang ze zich kan heugen' de tiendplicht altijd nog voldaan werd aan de Heer van Drakestein en De Vuursche.

Attestante 'zeer wel weet' dat de heer Sander de voormalige eigendom van de 2,5 morgen bouwland van de erfpachters had gekocht. Barend van Dijk die huurder van een hofstede van de Heer Sander was ook toebehoordend was de 2,5 morgen mede van dien heer huurde.

Hierbij was Van Dijk bekend en geaccordeerd dat hij voor de huur en voor de tiend tezamen jaarlijks in één som zou betalen. Dat de heer Sander al zijn landerijen op dezelfde wijze verhuurde aan zijn pachters en huurders.

Attestante bekend is dat de 2,5 morgen bouwland gelegen onder De Vuursche aan de Baartjes-Steeg in erfpacht bezeten was door haar zwager Jan Otto Klein. Dat Annigje ook bekend was dat haar zwager Jan jaarlijks aan de heer Sander betaalde 'Twee Guldens en 10 stuivers'. Sander had zich in de erfpacht ingekocht en diverse plantsoenen aangelegd en deze ook in eigendom gehouden.

'Eindelijk dat de Attenstante ter goede trouwe '' verklaard,,  niet anders te weten en aldus gehoord te hebben dat de Tiend van de Vuursche is algemeen, zonder uitzondering. Behalve alleen van zodanige landen welke behoren als vrij van tiend, uitdrukkelijk zijn verkocht geworden.'

'Geziende voor redenen van wetenschap als ik den tekst, bereid zijnde het geattesteerde des noods ten alle tijde met solemmelen Eede gestand te doen.''

'Gepasseerd binnen Utrecht, present Clemens Lens Junior en Klaas Jansz. Slagt als getuige.'

Paulus Willem Bosch wilde bij deze getuigenis gehoord hebben welke onderdelen van kasteel Klein Drakestein nou wel of niet toehoorde tot het tiende en de erfpacht op diverse goederen rondom het dorp de Lage Vuursche.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C037 49 11-04-1807


Kaart of plattegrond waarin de bomen in boswachterij De Vuursche op staan ingetekend rond 1950. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Kaart of plattegrond waarin de bomen in boswachterij De Vuursche op staan ingetekend rond 1950. Bron: Het Utrechts Archief, 1345.Op donderdag 24 december 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Roelof Graves, in de leeftijd van 53 jaar. Roelof zijn grootmoeder was Jannigje Outstein, geboren Beek.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Het betrof de getuigenis van Roelof waarin hij vertelde dat de goederen genaamd 'de oude goederen van Graves' wat 2,5 morgen land, gelegen in De Vuursche betrof door zijn ouders in erfpacht was gekregen door de heer van Drakestein en ook tiendplichtig aan hem waren.

De vader van Roelof vader vaak had verteld dat de 9 morgen, genaamd 'Den Engh' voor de aanleg van Klein drakestein tiendplichtig was aan de Heer van Drakestein.

Een zeker perceel bouwland gelegen onder De Vuursche aan de Baartjes-Steeg laatst in erfpacht gehouden was aan Jan Otto Klein, maar de opbrengsten (tiendplichtig) was aan de Heer van Drakestein.

Paul Bosch van Drakestein wilde geregeld hebben hoe de verhouding omtrent de tiendplicht op bepaalde percelen waren in De Vuursche waren onder zijn bezitting van de goederen.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C037 155 24-12-1807


Een boom in de bossen in de Lage Vuursche in 1878. Bron: Wikimedia Commons.Een boom in de bossen in de Lage Vuursche in 1878. Bron: Wikimedia Commons.Op zaterdag 2 januari 1808 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris Nicolaas Wilhelmus Buddingh een attestatie (getuigenis) gegeven door Jannetje Graves, in de leeftijd van 47 jaar, wonende te Achttienhoven, gehuwd met Jan Bunt. Jannetje is geboren in De Vuursche en op haar 42ste verhuisd naar Achttienhoven.

Rekwirant (procespartij die zijn vordering tegen de wederpartij aan het gerecht voorlegt) was Paulus Willem Bosch, heer van Drakestein en De Vuursche.

Het betrof de getuigenis van Jannetje Graves over 2,5 morgen genaamd 'de oude goederen van Graves' dat over deze landerijen het tiendplicht ook betaald werd aan de heer Godin en Coert Simon Sander die in eind 18e eeuw ook heer van Drakestein en De Vuursche was.

Paul Bosch van Drakestein legde hierbij vast dat over deze goederen geen tiendplicht meer voldaan moest worden. Rede was omdat de vader van Jannetje Graves de tiendplicht eertijds al had afbetaald.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 U272C038 1 02-01-1808


Een huis in de Lage Vuursche. Bron: Wikimedia Commons.Een huis in de Lage Vuursche. Bron: Wikimedia Commons.


  

Krantenartikelen

Landgoed Drakestein en Bosch van Drakestein

natuurschoon 'in het Gooi' en omgeving wil de overheid overgaan tot onteigening van het landgoed Drakestein van de familie Bosch van; Drakestein in Lage Vuursche.. ; De staatssecretaris van 0., K. en W. heeft de eerste stap voor de vermoedelijk langdurige procedure gedaan. Hij heeft een onteigeningsplan opgesteld en ter visie laten leggen op de gemeentesecretarieën van Baarn, Zeist en De Bilt. Waarschijnlijk is het nog nooit voorgekomen, dat een zo groot bezit als dit (ruim 345 hectare) wordt onteigend tot behoud van natuurgebied. De reden voor deze ongewone maatregel is, dat na het overlijden van jhr. P. J. Bosch van Drakestein. de zoon en de dochter keer op keer plannen hebben gemaakt, die het bosbezit dreigden aan te tasten. Enige jaren geleden wilde jhr. Bosch van Drakestein jr. een rij prachtige beuken laten kappen. Dank zij een gemeentelijke verordening van Baarn en een schadeloosstelling heeft men toen kunnen verhinderen, dat de bomen aan de weg werden geveld. Uit protest hebben de eigenaren daarna het landgoed voor het publiek gesloten. Geen circuti. De aanleg van een autocircuit, waarmee de jonkheer zijn inkomsten wilde vermeerderen, heeft men ook kunnen tegenhouden. Men achtte het eveneens in strijd met het algemeen belang dat er bungalows op het landgoed zouden worden gebouwd. Dit plan is echter al ten dele verwezenlijkt. „ , Ruim een jaar geleden wilde de familie Bosch van Drakestein een mooie heidepias, het Pluismeer, laten afgraven voor zandsteenfabricage. Het meer heeft men kunnen sparen met behulp van de bepalingen, die er aan ontgronding worden gesteld. Het was echter niet mogelijk te voorkomen, dat er in de naaste omgeving zand werd gedolven en dat er een verplaatsbare installatie voor in een zandsteenfabricage in het bos werd opgericht. Bezwaren Tegen het thans ter visie liggende plan kunnen bezwaren worden ingebracht. De gemeenten en Gedeputeerde Staten zullen moeten beoordelen of deze gegrond zijn. Als zij verworpen worden, kan de procedure voortgang vinden. Er is dan nog beroep pp de Kroon mogelijk. Indien ook cut verworpen wordt, moet een speciale wet, een zogenaamde nutswet, worden aangenomen door het parlement eer de onteigening definitief is. Het is een lange weg, omdat de zogenaamde korte onteigenigsprocedure niet kan worden toegepast, wanneer er natuurschoonbelang in het geding is. In de krant het Vrije Volk van vrijdag 17 november 1961. Bron: Delpher.nl.


Zicht op een weg/laan met de kruising met vermoedelijke de 300 Roedenlaan in het bos te Lage Vuursche in de periode 1955-1960. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Zicht op een weg/laan met de kruising met vermoedelijke de 300 Roedenlaan in het bos te Lage Vuursche in de periode 1955-1960. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.


Houtverkoop afkomstig van landgoed Groot Drakestein, Klein Drakestein de hofstede De Zeven Linden, De Stulp, Splinterenburg, De Hooge Woning en Drakenburg onder De Vuursche, Baarn en De Bilt uit de Amerfoortsche Courant van dinsdag 8 januari 1878. Bron: Archief Eemland Krantenbank.Houtverkoop afkomstig van landgoed Groot Drakestein, Klein Drakestein de hofstede De Zeven Linden, De Stulp, Splinterenburg, De Hooge Woning en Drakenburg onder De Vuursche, Baarn en De Bilt uit de Amerfoortsche Courant van dinsdag 8 januari 1878. Bron: Archief Eemland Krantenbank.


Zicht op een weg/laan in het bos te Lage Vuursche in de periode 1955-1960. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Zicht op een weg/laan in het bos te Lage Vuursche in de periode 1955-1960. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.


Op zaterdag 9 augustus 1817 verkochte familieleden Kipp ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens het landgoed Splinterenburg te De Bilt aan Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein voor een bedrag van f. 7.600-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c009 09-08-1817 aktenummers: 2551, 2552, 2555, blz. 507-... .Op zaterdag 9 augustus 1817 verkochte familieleden Kipp ten overstaan van de Utrechtse notaris Gerardus Hendrikus Stevens het landgoed Splinterenburg te De Bilt aan Paulus Wilhelmus Bosch van Drakestein voor een bedrag van f. 7.600-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U324c009 09-08-1817 aktenummers: 2551, 2552, 2555, blz. 507-... .


HET RIJK KOOPT BOSSCHEN AAN, Baarn, 18 Juli. Toen eenige weken geleden het Rijk de bosschen van het landgoed „De Hooge VuurscheHET RIJK KOOPT BOSSCHEN AAN, Baarn, 18 Juli. Toen eenige weken geleden het Rijk de bosschen van het landgoed „De Hooge Vuursche" aankocht, ging het gerucht dat men ook in onderhandeling was over den aankoop van het groote boschcomplex, toebehoorende aan jhr. H. Bosch van Drakestein. Thans is over dezen aankoop eveneens overeenstemming bereikt, zoodat het Rijk nu de beschikking heeft gekregen over een boschbezit dat een oppervlakte van rond 600 ha beslaat. Onder leiding van het Staatsboschbeheer zullen deze bosschen worden verbeterd en gedeeltelijk vernieuwd, waarmede, naar men berekent, ongeveer 6 a 7 jaren zullen zijn gemoeid. Deze werken zullen in werkverschaffing worden uitgevoerd waartoe werkloozen uit Hilversum en Baarn — en ook van elders want het wordt een z.g. centrale werkverschaffing — zullen worden tewerkgesteld. Deze nieuwe aankoop is niet te verwarren met de bosschen van jhr. P. J. Bosch van Drakestein, welke eveneens onder deze gemeente zijn gelegen en tot het landgoed „Drakestein" behooren. Naar wij voorts nog vernemen, wordt nog onderhandeld over den aankoop van eenige groote complexen bosch ten Oosten van Amersfoort. Uit het Algemeen Handelsblad van dinsdag 19 juli 1938. Bron: Delpher.nl.


Zicht op een weg in de Lage Vuursche in de periode 1955-1960 met links een pannenkoeken restaurant. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.Zicht op een weg in de Lage Vuursche in de periode 1955-1960 met links een pannenkoeken restaurant. Bron: Archief Eemland, 0446, 4378.


Landgoed „Klein DrakesteinLandgoed „Klein Drakestein" te Lage Vuursche Wegens overlijden kunnen wij vrijblijvend te koop aanbieden het fraaie, alom bekende landgoed ,,Klein Drakestein", gelegen te Lage Vuursche (gem. Baarn). Bestaande uit: 18e eeuws patriciërshuis, tuinmanswoning, garage, sier- en moestuin, alsmede een bosterrein met prachtig opgaand hout (totale oppervlakte ca. 9.86.24 ha). Indeling villa: grote kamer, eetkamer en opkamer, souterrain bestaande uit: grote keuken, bijkeuken en kelders; verdieping bestaande uit: grote slaapkamer met garderobe en badkamer, 2 flinke slaapkamers met afzonderlijke douche; zolderverdieping met 2 kamers, eenvoudige badkamer en bergkamer. Garage voor 2 auto's. Voorzien van oliestook centrale verwarming en gedeeltelijk van parketvloeren. De villa met bijbehorende terreinen wordt direct vrij opgeleverd. De tuinmanswoning is verhuurd. Uit het Algemeen Handelsblad van donderdag 26 mei 1966. Bron: Delpher.nl.


PLANNEN TOT BEHOUD VAN BOSCH TE BAARN Staatsboschbeheer onderhandelt over aankoop van 200 ha. B u s s u m, 8 Juni. Naar wij vernemen, zijn onderhandelingen gaande tusschen het Staatsboschbeheer en jhr. Herbert Bosch van Drakestein, verbonden aan het Nederlandsch gezantschap te Praag, over den aankoop van ongeveer 200 ha bosch en heide onder de gemeente Baarn. Deze terreinen behoorden vroeger tot het landgoed Drakestein, dat ruim 1000 ha groot was en waarvan ongeveer 700 ha thans toebehooren aan jhr. P. J. Bosch van Drakestein te Lage Vuursche en circa 300 ha jhr. Herbert werden toegewezen. Diens gronden liggen achter de golfbanen van het landgoed „PijnenburgPLANNEN TOT BEHOUD VAN BOSCH TE BAARN Staatsboschbeheer onderhandelt over aankoop van 200 ha. B u s s u m, 8 Juni. Naar wij vernemen, zijn onderhandelingen gaande tusschen het Staatsboschbeheer en jhr. Herbert Bosch van Drakestein, verbonden aan het Nederlandsch gezantschap te Praag, over den aankoop van ongeveer 200 ha bosch en heide onder de gemeente Baarn. Deze terreinen behoorden vroeger tot het landgoed Drakestein, dat ruim 1000 ha groot was en waarvan ongeveer 700 ha thans toebehooren aan jhr. P. J. Bosch van Drakestein te Lage Vuursche en circa 300 ha jhr. Herbert werden toegewezen. Diens gronden liggen achter de golfbanen van het landgoed „Pijnenburg" en reiken tot het landgoed de „Hooge Vuursche", dat doorsneden wordt door den straatweg Hilversum—Baarn. De bedoeling is deze bosschen niet door versnippering verloren te doen gaan, doch in werkverschaffing te verbeteren. Uit het Algemeen Handelsblad van donderdag 9 juni 1938. Bron: Delpher.nl.


Heden overleed tot onze diepe droefheid op de Lage Vnorsche, voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van bijna 40 jaar, onze Broeder en Zwager, de Hoog WelGeb. Heer Jhr. FREDERIK LODEWIJK HERBERT JAN BOSCH VAN DRAKESTEIN. Jonkvrouwe E. F. M. BOSCH VAN DRAKESTEIN. ‘s-Hertogenbosch. M. H.E. VAN DER DOES DE WILLEBOIS geb. BOSCH VAN DRAKESTEIN. Jhs. P. J. J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Lage Vuursche, 25 Juli, Algeneene Kennisgeving. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Uit de krant Het Centrum van donderdag 27 juli 1911. Bron: Delpher.nl.Heden overleed tot onze diepe droefheid op de Lage Vnorsche, voorzien van de laatste H. Sacramenten der stervenden, in den ouderdom van bijna 40 jaar, onze Broeder en Zwager, de Hoog WelGeb. Heer Jhr. FREDERIK LODEWIJK HERBERT JAN BOSCH VAN DRAKESTEIN. Jonkvrouwe E. F. M. BOSCH VAN DRAKESTEIN. ‘s-Hertogenbosch. M. H.E. VAN DER DOES DE WILLEBOIS geb. BOSCH VAN DRAKESTEIN. Jhs. P. J. J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Lage Vuursche, 25 Juli, Algeneene Kennisgeving. Bezoeken van rouwbeklag kunnen niet worden afgewacht. Uit de krant Het Centrum van donderdag 27 juli 1911. Bron: Delpher.nl.


Drakestein DEZER dagen liet staatssecretaris Vonhoff (recreatie) de Tweede Kamer weten, dat het wetsontwerp „tot onteigening in het belang der natuurbescherming" van de bossen in en rond het Gooise Lage Vuursche, ingetrokken is. Bedoelde bossen liggen rond Drakestein, de woonstede van prinses Beatrix en prins Claus. Op zichzelf lijkt dit niet zon schokkende mededeling van de heer Vonhoff, maar wel de moeite waard om er even wat dieper op in te gaan. Het wetsontwerp heeft om te beginnen acht jaar in de ijskast gelegen. In 1963 werd het ingediend door de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Y. Scholten. Als motief voor de indiening werd in de memorie van toelichting opgegeven, dat de bossen rond Drakesteyn op schromelijke wijze verwaarloosd werden door de eigenaren, jonkheer F. Bosch van Drakestein en zijn zuster, M. Bosch van Drakestein. De vaste Kamercommissie, hierdoor gealarmeerd, wilde zelf wel eens gaan kijken en trok gezamenlijk een dagje naar Het Gooi. Uit het voorlopig verslag bleek, dat de commissie op zn zachtst gezegd de bezwaren van de regering tegen 't beheer van de adellijke broer en zuster niet zo zag zitten. Het is niet nodig, deze bossen in het belang van de natuurbescherming te onteigenen, luidde de algemene strekking. Daarna werd het stil rond het wetsontwerp, want de regering heeft nooit een memorie van antwoord ingediend. Dat parlementaire goedkeuring echter niet altijd nodig is om je eigen zin door te zetten, blijkt uit de brief van staatssecretaris Vonhoff. Het wetsontwerp wordt ingetrokken, deelt hij mee, want Staatsbosbeheer heeft inmiddels vrijwel het hele bos rond Drakestein in handen gekregen. Van de ruim 353 hectare die de familie Bosch in 1963 bezat, is nog maar 53 ha over. Staatsbosbeheer heeft 240 hectare verworven, aldus de brief. En zo is de bescherming van de bossen gewaarborgd. Of ging het er eigenlijk alleerwmaar om, de bossen in handen tevkrijgen zodat prinses Beatrix en haar gezin voortaan rustig kunnen wonen? Een woordvoerder van CRM desgevraagd: „Welnee, het ging hier om een uniek stuk bos, dat de jonkheer slecht beheerde. Om de rust van prinses Beatrix ging het niet, want de bossen zijn in principe opengesteld voor publiek." Maar is het niet wat vreemd dat deze aankoop door het Rijk geheim gehouden is? „Nee, dat doen we wel vaker, om een sterke opdrijving van de grondprijzen tegen te gaan. Er waren namelijk nog enkele andere eigenaren behalve de jonkheer en zijn zuster." Feit blijft, dat de Kamer zioh nooit heeft kunnen uitspreken over deze kwestie, maar dat het doel van het wetsontwerp via een omweg toch bereikt is. Overigens heeft de Tweede Kamer dat ook aan zichzelf te wijten. Er is nooit aangedrongen op indiening van de memorie van antwoord door de regering. Maar dat kan weei komen, doordat het „dossier Drakestein" bij de splitsing van het departement van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen jarenlang bij de kamercommissie van Onderwijs is blijven liggen, in plaats van overgeheveld te worden naar CRM, waar het thuis hoort. De onderwijscommissie kwam het deze zomer weer eens tegen en heeft het toen pas doorgeschoven naar de CRM-collega's. Maar toen hoefde het al niet meer. Uit de Telegraaf van donderdag 11 november 1971. Bron: Delpher.nl.


Jonker Freddy wil bossen niet meer verkopen LAGE VUURSCHE, 18 juli — De voormalige eigenaar van het kasteeltje Drakesteyn en huidige buurman van prinses Beatrix, jhr Freddy Bosch van Drakestein, heeft zijn onderhandelingen met de Staat over verkoop van zijn reusachtige bosbezit afgebroken. Het gaat om 138 hectare puur recreatiegebied in en om Lage Vuursche. Jonker Freddy wenst .18 hectare bij zijn eigen woning voor zichzelf te houden, en dus honderd hectare te verkopen. Den Haag gaat daar echter niet mee akkoord, zegt de grootgrondbezitter, die daarom het gesprek heeft beëindigd. „Ze gunnen mij die 38 hectare niet. Een reden daarvoor is niet genoemd" aldus de jonkheer. Hij wacht nu maar op de onteigeningswet, die reeds in 1961, voor zijn landgoed werd ingediend, maar nog steeds niet is aangenomen in het parlement. „Het zal nog wel een paar jaar duren voor de wet van kracht wordt- Tegen die tijd zie ik dan wel weer". Volgens jonker Freddy heeft hij met de Staat ook een verschil van mening over de prijs per vierkante meter, maar daar zit de kern van het probleem niet. Hem gaat het voornamelijk om het behoud van de 38 hectaren. Hij wijst op de transactie van zijn zusje, dat dezer dagen 120 hectaren aan de Staat verkocht en wel 40 hectaren voor zichzelf mocht houden. Prinses Beatrix heeft rond haar naburige kasteeltje destijds 20 hectaren grond gekocht van jonker Freddy. De prijs, die de Staat heeft geboden voor de 138 hectaren ligt ergens tussen één gulden en één gulden vijftig per vierkante meter, inclusief de opstallen. De staat wenst eigenaresse te worden om daarmee het behoud van kostbaar natuurschoon te garanderen. Als particulier kan jhr Freddy het publiek de toegang tot zijn gebied ontzeggen. De staat wil het prachtige brok centraal gelegen bossen heidegrond voor de recreatie openleggen. Uit de Volkskrant van zaterdag 18 juli 1964. Bron: Delpher.nl.


Stuk van Drakenstein wordt onteigend Het ziet ernaar uit dat Freddy Bosch van Drakestein een ferm deel van zijn landgoed Drakestein zal kwijtraken. Bij de Tweede Kamer is namelijk een wetsontwerp Ingediend tot onteigening van 358 hectare die behoren of tot voor kort behoord hebben tot het landgoed Drakestein. Staatssecretaris Scholten zegt in zijn memorie van toelichting dat het behoud van dit bosgebisd ernstig gevaar loopt. Het behoud van nat stuk bos moet uit het oogpunt van natuur- en landschapsschoon en om de natuurwetenschappelijke betekenis van het terrein van algemeen belang worden geacht, meent de staatssecretaris. Slechts door onteigening ten behoeve van het rijk kan het behoud worden gewaarborgd, .aldus mr. Scholten. Het stuk bosgrond Is al jaren onderwerp van een hooglopend geschil tussen eigenaar Freddy Bosch van Drakestein en zijn Spaanse moeder aan de ene kant, en burgemeester mr. F. J. van Beeck Calkoen van Baarn aan de andere kant. De heer Bosch van Drakestein redeneerde dat het bos zijn persoonlijk eigendom was en dat hij ermee mocht doen wat hij wilde. Hij kapte dus flink en organiseerde motorcrosses op zondag op zijn landgoed. Wanneer hij daarover klachten kreeg, zowel van natuurbeschermers als van mensen die hun zondagrust liever niet verstoord zagen door knalpotlawaai, redeneerde de grondbezitter dat hij moest zien zijn landgoed economisch rendabel te maken, zodat hij wel tot dit soort winstgevende dingen moest overgaan. Reeds jaren geleden is hij bedreigd met onteigening. Het ziet ernaar uit dat het nu zover zal komen. Uit de krant Trouw van dinsdag 14 mei 1963. Bron: Delpher.nl.Stuk van Drakenstein wordt onteigend Het ziet ernaar uit dat Freddy Bosch van Drakestein een ferm deel van zijn landgoed Drakestein zal kwijtraken. Bij de Tweede Kamer is namelijk een wetsontwerp Ingediend tot onteigening van 358 hectare die behoren of tot voor kort behoord hebben tot het landgoed Drakestein. Staatssecretaris Scholten zegt in zijn memorie van toelichting dat het behoud van dit bosgebisd ernstig gevaar loopt. Het behoud van nat stuk bos moet uit het oogpunt van natuur- en landschapsschoon en om de natuurwetenschappelijke betekenis van het terrein van algemeen belang worden geacht, meent de staatssecretaris. Slechts door onteigening ten behoeve van het rijk kan het behoud worden gewaarborgd, .aldus mr. Scholten. Het stuk bosgrond Is al jaren onderwerp van een hooglopend geschil tussen eigenaar Freddy Bosch van Drakestein en zijn Spaanse moeder aan de ene kant, en burgemeester mr. F. J. van Beeck Calkoen van Baarn aan de andere kant. De heer Bosch van Drakestein redeneerde dat het bos zijn persoonlijk eigendom was en dat hij ermee mocht doen wat hij wilde. Hij kapte dus flink en organiseerde motorcrosses op zondag op zijn landgoed. Wanneer hij daarover klachten kreeg, zowel van natuurbeschermers als van mensen die hun zondagrust liever niet verstoord zagen door knalpotlawaai, redeneerde de grondbezitter dat hij moest zien zijn landgoed economisch rendabel te maken, zodat hij wel tot dit soort winstgevende dingen moest overgaan. Reeds jaren geleden is hij bedreigd met onteigening. Het ziet ernaar uit dat het nu zover zal komen. Uit de krant Trouw van dinsdag 14 mei 1963. Bron: Delpher.nl.


REGERING GRIJPT IN OP LANDGOED DRAKESTEIN DEN HAAG, maandag. — Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot onteigening ln het belang van de natuurbescherming van een gebied van 365 hectare behorende tot het landgoed Drakensteyn by de Lage Vuursche. De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Y. Scholten, zegt in de toelichting, dat de gang van zaken op dit landgoed de overheid al twintig jaar met grote bezorgdheid vervult. Er is op grote schaal zg. bosstrooisel verkocht, een onevenredig deel van de houtopstand werd geveld, er werd niet of niet tijdig voldaan aan de zg. herplantplicht, bij herhaling werden bomen geveld zonder de vereiste wettelijke goedkeuring, er werd een cement-zandsteenfabriek opgericht bij het Plutsmeer (een natuurwetenschappelijk' waardevol heideven ) de eigenaren zijn van plan voor de steenfabricage zand te winnen uit dit meertje en men wil op het landgoed motor- en skelterraces organiseren. Slechts door een positief gericht beheer en ten koste van belangrijke financiële offers zal het mogelijk zijn het landgoed zoveel mogelijk in zijn oude luister te herstellen, aldus de staatssecretaris, die daar aan toevoegt, dat beide voornaamste eigenaren noch de daartoe vereiste gezindheid, noch de daartoe benodigde middelen willen of kunnen opbrengen. Uit de krant Het Parool van maandag 13 mei 1963. Bron: Delpher.nl.REGERING GRIJPT IN OP LANDGOED DRAKESTEIN DEN HAAG, maandag. — Bij de Tweede Kamer is ingediend een wetsontwerp tot onteigening ln het belang van de natuurbescherming van een gebied van 365 hectare behorende tot het landgoed Drakensteyn by de Lage Vuursche. De staatssecretaris van onderwijs, kunsten en wetenschappen, mr. Y. Scholten, zegt in de toelichting, dat de gang van zaken op dit landgoed de overheid al twintig jaar met grote bezorgdheid vervult. Er is op grote schaal zg. bosstrooisel verkocht, een onevenredig deel van de houtopstand werd geveld, er werd niet of niet tijdig voldaan aan de zg. herplantplicht, bij herhaling werden bomen geveld zonder de vereiste wettelijke goedkeuring, er werd een cement-zandsteenfabriek opgericht bij het Plutsmeer (een natuurwetenschappelijk' waardevol heideven ) de eigenaren zijn van plan voor de steenfabricage zand te winnen uit dit meertje en men wil op het landgoed motor- en skelterraces organiseren. Slechts door een positief gericht beheer en ten koste van belangrijke financiële offers zal het mogelijk zijn het landgoed zoveel mogelijk in zijn oude luister te herstellen, aldus de staatssecretaris, die daar aan toevoegt, dat beide voornaamste eigenaren noch de daartoe vereiste gezindheid, noch de daartoe benodigde middelen willen of kunnen opbrengen. Uit de krant Het Parool van maandag 13 mei 1963. Bron: Delpher.nl.


DE JONKHEER WIL ZIJN LANDGOED VERKOPEN, MAAR... „Wat moet ik doen met een miljoen ?" De buurman van prinses Beatrix in het liefelijke dorpje Lage Vuursche, jhr. Freddy Bosch van Drakestein, wil zijn 138 hectaren prachtige grond verkopen. Men mompelde de laatste tijd, dat de onderhandelingen die de nog jonge landheer (34) had aangeknoopt met de staat afgebroken waren op twee punten: de prijs en het aantal hectaren dat verkocht zou worden. Want Freddy Bosch van Drakestein stelt niet alleen prijs op een zeer redelijk verkoopcijfer, maar ook op het behoud van 38 hectaren, die rondom zijn moderne bungalow liggen. Vermoeden GISTERMIDDAG BEN ik even een praatje met hem gaan maken in zijn kleine, gezellige werkkamer. „Och, een transactie met dc staat is altijd een wat moeilijke, trage en soms penibele aange legenheid", zei hij peinzend. „Maar de onderhandelingen gaan nog steeds door. Ik heb alleen geen flauw, vermoeden, waarom dc staat ook nog persé die 38 hectaren erbij wil hebben, 38 hectaren is toch een mooi stuk!" Verboden HET LANDGOED Drakestein is bv uitstek geschikt voor recreatiegebied. Het ligt dicht bij Amsterdam, en niet te ver van Den Haag. „Ik zou er zelf graag een modern recreatiegebied van hebben gemaakt", vertelde de jonkheer. „Maar dat is vreemd genoeg voor particulieren verboden. En daar draait de hele zaak om. Aan successierechten bloed je langzaam dood. Rond DE PACHT van mijn twee boerderijen en de opbrengst van mijn kalkoenvetmesterij is net genoeg om rond te komen. Mijn vermogen steekt in de grond maar die grond rendabel maken door recreatiemogelijkheden te scheppen, mag alleen de staat", zei hij. Wanneer de verkoop niet door zou gaan, en alles bij het oude zou blijven (de familie woont al meer dan 200 jaar op het landgoed), vindt Freddy Bosch van Drakestein het ook best. O Jhr. Freddy Bosch van Drakestein. Stokje „STEL DAT ik er een miljoen voor krijg", zei hij- „Wat moet ik met een miljoen? Aandelen kopen vind ik niet veilig. Ik beleg het dus in onroerend goed". Hij begon te lachen. „En dan ben ik weer even ver van huis als nu", zei hij, „tenzij de Onteigeningswet er een stokje voor steekt". Uit De Telegraaf van woensdag 22 juli 1964. Bron: Delpher.nl.


Uit de Nieuwe Tilburgsche courant van dinsdag 5 december 1961. Bron: Delpher.nl.Uit de Nieuwe Tilburgsche courant van dinsdag 5 december 1961. Bron: Delpher.nl.


Departement wil onteigening van landgoed „Drakenstein”
Ter instandhouding van uniek stuk natuur
Plan stuit op verzet van de eigenaars

De afdeling natuurbescherming van het departement van onderwijs, kunsten en wetenschappen heeft geadviseerd tot onteigening over te gaan van het landgoed „Drakestein”, dat zich uitstrekt over de gemeenten Baarn en De Bilt. Pogingen van de zijde van het departement cm langs andere weg in het bezit te komen van het landgoed hebben geen succes gehad. Een woordvoerder van het departement verklaarde, dat het hier gaat om een uniek stuk natuur, dat men in zijn geheel ongerept wil houden Men wil niet de kans lopen dat het gebied wordt verkaveld. Het landgoed is eigendom van jonkvrouwe M. Bosch van Drakestein en haar broer Jonkheer F. Bosch van Drakestein.

Het onteigeningsplan, dat tot volgende week donderdag op de gemeentesecretarieën van Baarn :n De Bilt ter inzage lig, heeft letrekking op een bosgebied van ongeveer 355 ha., dat gebaseerd is op art. 121 van de onteigeningsvet. Tegen het onteigeningsplan kunnen tot 28 december bezwaarschriften worden ingediend. Deze zullen via de gemeentelijke secretarieën en de provinciale griffie op het departement van O. K. en V. belanden. Daarna zal bij de Tweede kamer een speciaal ontwerp van wet worden ingediend, wat op deze onteigeningszaak betrekking heeft. Wordt het wetsontwerp goedgekeurd dan kan tot onteigening worden overgegaan — wanneer de partijen niet tot overeenstemming kunnen geraken over de schadevergoeding, zal de arrondissementsrechtbank het bedrag vaststellen.

NIET ACCOORD De federatie van landeigenaren die niet te spreken is over dit onteigeningsplan, vindt het merkwaardig, dat in de toelichting op iet onteigeningsplan niet wordt gesproken over wanbeheer, terwijl
dit toch de satio van het ingrijpen zou dienen te zijn. „Naar mogelijk wanbeleid van „Drakestein” zal, zo meent zij, een objectief onderzoek moeten worden ingesteld. Zelf zal de federatie dezer dagen een onderzoek instellen. Zij zal zich met een adres tot de tweede, kamer richten. Het landgoed „Drakestein” was al van 1800 in het bezit van de familie Bosch. Twee jaar geleden verkocht jonkheer Bosch van Drakestein het kasteel „groot Drakestein” en 20 ha grond aan prinses Beatrix. Zoals bekend stuitten plannen van de jonkheer om een motorcircuit op zijn grond aan te leggen op verzet van de gemeente Baarn. Dit was eveneens het geval met het plan op grote schaal bungalows te gaan bouwen. Enige tijd geleden wilde de jonkheer een skelterbaan aanleggen. Ook dit ging niet door.

PRINCIPIËLE KWESTIE De jonkheer zelf zegt over het onteigeningsplan, dat het hier at om een principiële kwestie, hij is van oordeel, dat de ontlening nooit doorgang zal vinden. Men zal moeten bewijzen, dat hier een wanbeheer wordt gevoerd, en dat kan men niet. Wanneer het onteigeningsplan verwezenlijkt zal worden, zal de jonkheer Bosch van Drakestein in een boerderij met 30 ha. grond behouden. Zijn zuster zal dan slechts nog 15 ha. grond bezitten, Mr. N. J. C. Kappeyne van de Capello uit Amsterdam behartigt de ken van de jonkheer. 

Voor Kerstmis zal hij een bezwaarschrift indienen.

Uit de Nieuwe Tilburgsche courant van dinsdag 5 december 1961. Bron: Delpher.nl.


Heden overleed te Baarn, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, de HoogWelGeboren Vrouwe Jonkvrouwe ELISABETH FREDERICA MARIA BOSCH VAN DRAKESTEIN, begiftigd met het Goude Kruis Pro Ecclesia et Pontifice, In den ouderdom van ruim 78 jaren. Namens de familie Jhr. P. J J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Nots. D. W. VAN NIEKERK, Exec. Test. Baarn, 10 November 1931. De gelezen Requiem Missen zullen plaats hebben in de St. Nicolaaskerk te Baarn, op Vrijdag 13 November a.s. des morgens ten 7 en 8 uur en de plechtige gezongen Uitvaartdienst om 10 uur, waarna de begrafenis op het R K. Kerkhof te Soesterberg ten ongeveer 1 uur. Eenige en algemeene kennisgeving. Uit de krant De Maasbode van donderdag 12 november 1931. Bron: Delpher.nl.Heden overleed te Baarn, tijdig voorzien van de H.H. Sacramenten der Stervenden, de HoogWelGeboren Vrouwe Jonkvrouwe ELISABETH FREDERICA MARIA BOSCH VAN DRAKESTEIN, begiftigd met het Goude Kruis Pro Ecclesia et Pontifice, In den ouderdom van ruim 78 jaren. Namens de familie Jhr. P. J J. S. M. VAN DER DOES DE WILLEBOIS. Nots. D. W. VAN NIEKERK, Exec. Test. Baarn, 10 November 1931. De gelezen Requiem Missen zullen plaats hebben in de St. Nicolaaskerk te Baarn, op Vrijdag 13 November a.s. des morgens ten 7 en 8 uur en de plechtige gezongen Uitvaartdienst om 10 uur, waarna de begrafenis op het R K. Kerkhof te Soesterberg ten ongeveer 1 uur. Eenige en algemeene kennisgeving. Uit de krant De Maasbode van donderdag 12 november 1931. Bron: Delpher.nl.


Uit het Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 10 november 1971. Bron: Delpher.nl.Uit het Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 10 november 1971. Bron: Delpher.nl.


AANKOOP MEER DAN JAAR GEHEIM GEHOUDEN

Bossen rond Beatrix' residentie al jaar lang Rijksbezit.

HET RIJK BLIJKT sinds ruim een jaar in stilte eigenaar te zijn van het merendeel van de bossen in de Lage Vuursche. Toen namelijk heeft het rijk 240 ha aangekocht van de landgoederen van jhr. L. M. Bosch van Drakestein en diens zuster jkvr. M. T. C. D. Bosch van Drakestein. 43 ha bleef in handen van de eigenaren. Eerder verkocht de familie stukken grond plus het daarop staande kasteeltje, aan prinses Beatrix. Er zijn voorts nog enkele andere landgoederen in particuliere handen; 42 ha hiervan zijn open voor het publiek.

HET IS NIET TE ACHTERHALEN, waarom 't rijk de aankoop van een zo groot aantal hectaren tot dusverre heeft stilgehouden. Het zwijgen is des te opvallender omdat de aankoop het slot is van een kwestie, die jaren geleden groot opzien heeft gebaard en die voorts jaren heeft gesleept.

DE TWEEDE KAMERCOMMISSIE VOOR O. K. EN W. vond in het onteigeningsvoorstel aanleiding de bezittingen van de jonkheer te bezoeken. Dat was een opvallende daad. Voor dit soort zaken wordt normaliter afgegaan op de inlichtingen, die in de schriftelijke stukken worden verstrekt. In mei 1963 diende de toenmalige staatssecretaris van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen, mr. Y. Scholten, bij de Tweede Kamer 'n wetsontwerp in dat in het belang van de natuurbescherming voorzag in de onteigening van het landgoed Drakestein voor zover dat nog in handen van de familie Bosch van Drakestein was. Het ging toen om 358 ha..

Het bezoek resulteerde november 1963 in een vernietigend voorlopig verslag op het onteigeningsvoorstel. Er werd onder andere op gewezen dat de steenfabriek is opgericht met toestemming van de gemeente Baarn en voorts buiten het onteigeningsvoorstel werd gehouden, zodat de fabriek moeilijk een van de argumenten voor de onteigening van het landgoed kon zijn. Jhr. Bosch van Drakestein werd verweten zijn landgoed te verwaarlozen. Hij zou onrechtmatig en te veel kappen. Hij zou te weinig herplanten. Voorts werd hem verweten bij het Pluismeer, het enige overgebleven heideleven in de streek, een cement- en zandfabriek te hebben opgericht. Ook werd hem zeer kwalijk genomen dat hij op zijn landgoed motor- en skelterraces had georganiseerd. Het was een geruchtmakende affaire.

De Kamercommissie concludeerde de indruk te hebben "dat bij de overwegingen, die tot het voorstel van onteigening hebben geleid, niet in de eerste plaats de toestand, waarin de bossen op het ogenblik verkeren, en het beheer, zoals dat door de huidige eigenaren wordt gevoerd, een rol hebben gespeeld". Duidelijk werd er tussen de regels door op gedoeld, dat het in feite ging om rust In de buurt van het kasteeltje van prinses Beatrix.

VAN DE ZIJDE VAN DE REGERING is nooit op het voorlopig verslag gereageerd. Door alle jaren heen bleef het wetsontwerp daardoor op de agenda van de Tweede Kamer staan. Een uitzonderlijke situatie. Slechts zeven wetsontwerpen zijn van nog oudere datum en nog steeds niet afgedaan.
Op een vraag aan het ministerie van Cultuur, Recreatie en Maatschappelijk Werk, dat bij zijn instelling enkele jaren geleden de zaak van het ministerie van O. K. en W. heeft overgekregen, wanneer verdere afdoening van het wetsontwerp mocht worden verwacht, werd nog twee maanden geleden een ontwijkend antwoord gegeven.

Vorige week zond staatssecretaris Vonhoff van C.R.M, de Tweede Kamer een brief waarin hij meedeelde, daartoe gemachtigd door Hare Majesteit de Koningin, het wetsontwerp in te trekken. Een argumentatie voor het afzien van de in 1963 noodzakelijk geachte onteigening in het belang dor natuurbescherming, ontbreekt in de brief. Het ministerie van C.R.M, was aanvankelijk alleen bereid ter nadere verklaring mee te delen dat de zaak in de minne was geschikt.

Nader aandringen om een toelichting heeft thans tot resultaat gehad dat werd meegedeeld dat het grootste deel van het omstreden landgoed inmiddels in handen van het Rijk is overgegaan en dat dat reeds meer dan een jaar geleden is gebeurd. Een vraag naar de reden van het stilhouden van de aankoop werd als pijnlijk ervaren en derhalve niet beantwoord. Kasteel Drakestein, residentie van prinses Beatrix en prins Claus in de uitgestrekte bossen van Lage Vuursche. Uit het Nieuwsblad van het Noorden van woensdag 10 november 1971. Bron: Delpher.nl.


STAATSSECRETARIS WIL LANDGOED ONTEIGENEN Staatssecretaris Scholten vindt, dat de twee eigenaren van het landgoed Drakestein bij de Lage Vuursche hun bezit ontoelaatbaar mishandelen. Hij wil het landgoed van 358 hectare, waarbij prinses Beatrix haar nieuwe woning heeft, daarom onteigenen in het belang der natuurbescherming en vraagt het parlement deze onteigening van algemeen nut te verklaren. Al twintig jaar ergeren velen zich 'aan het behe«,r van het landgoed, deelt de staatssecretaris mee. Het leidt tot ontluistering van dit waardevolle stuk natuur. Bosstrooisel wordt op grote schaal verkocht. Er wordt te veel hout gekapt, ook zonder vergunning en er wordt niet voldoende herplant. Ook is bij een waardevol meertje op het terrein een cement-zandsteenfabriek opgericht, wil men dit meertje, ontzanden en tracht men het landgoed rendabel te maken door er motor- en skelterraces te organiseren. Uit de krant Het Vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad van zaterdag 11 mei 1963. Bron: Delpher.nl.STAATSSECRETARIS WIL LANDGOED ONTEIGENEN Staatssecretaris Scholten vindt, dat de twee eigenaren van het landgoed Drakestein bij de Lage Vuursche hun bezit ontoelaatbaar mishandelen. Hij wil het landgoed van 358 hectare, waarbij prinses Beatrix haar nieuwe woning heeft, daarom onteigenen in het belang der natuurbescherming en vraagt het parlement deze onteigening van algemeen nut te verklaren. Al twintig jaar ergeren velen zich 'aan het behe«,r van het landgoed, deelt de staatssecretaris mee. Het leidt tot ontluistering van dit waardevolle stuk natuur. Bosstrooisel wordt op grote schaal verkocht. Er wordt te veel hout gekapt, ook zonder vergunning en er wordt niet voldoende herplant. Ook is bij een waardevol meertje op het terrein een cement-zandsteenfabriek opgericht, wil men dit meertje, ontzanden en tracht men het landgoed rendabel te maken door er motor- en skelterraces te organiseren. Uit de krant Het Vrije volk : democratisch-socialistisch dagblad van zaterdag 11 mei 1963. Bron: Delpher.nl.


VAN HEINDE EN VERRE LANDGOED OPENGESTELD. Groot en klein Drakestein ten N. van de Lage Vuursche. Het landgoed Groot en Klein Drakestein, toebehoorende aan jhr. H. P. J. Bosch van Drakestein, te Peking, is onder de Natuurschoonwet gerangschikt. Dit bijna geheel beboschte landgoed, dat ten Noorden van de Lage Vuursche ligt, is ongeveer 200 H.A. groot en opengesteld voor de leden van erkende.vereenigingen, die behoud van natuurschoon, natuurstudie en toerisme ten doel hebben, op vertoon van een bij den jachtopziener C. Karelsen te Lage Vuursche te verkrijgen wandelkaart. Uit de Leeuwarder nieuwsblad van donderdag 19 januari 1933. Bron: Delpher.nl.VAN HEINDE EN VERRE LANDGOED OPENGESTELD. Groot en klein Drakestein ten N. van de Lage Vuursche. Het landgoed Groot en Klein Drakestein, toebehoorende aan jhr. H. P. J. Bosch van Drakestein, te Peking, is onder de Natuurschoonwet gerangschikt. Dit bijna geheel beboschte landgoed, dat ten Noorden van de Lage Vuursche ligt, is ongeveer 200 H.A. groot en opengesteld voor de leden van erkende.vereenigingen, die behoud van natuurschoon, natuurstudie en toerisme ten doel hebben, op vertoon van een bij den jachtopziener C. Karelsen te Lage Vuursche te verkrijgen wandelkaart. Uit de Leeuwarder nieuwsblad van donderdag 19 januari 1933. Bron: Delpher.nl.


Gezicht op de rechter- en voorgevel van de lagere school te De Vuursche (gemeente Baarn) in de periode 1870-1875. Een in 1987 gemaakte fotoreproductie van een ca 1870 vervaardigde foto. De originele foto bevindt zich bij de Historische Kring Baarn. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92642.Gezicht op de rechter- en voorgevel van de lagere school te De Vuursche (gemeente Baarn) in de periode 1870-1875. Een in 1987 gemaakte fotoreproductie van een ca 1870 vervaardigde foto. De originele foto bevindt zich bij de Historische Kring Baarn. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92642.


Gezicht op de voorgevel van het hotel De Lage Vuursche te Lage Vuursche (gemeente Baarn) in de periode 1870-1875. Een in 1987 gemaakte fotoreproduktie van een ca 1870 vervaardigde foto. De originele foto bevindt zich bij de Historische Kring Baarn.Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92641.Gezicht op de voorgevel van het hotel De Lage Vuursche te Lage Vuursche (gemeente Baarn) in de periode 1870-1875. Een in 1987 gemaakte fotoreproduktie van een ca 1870 vervaardigde foto. De originele foto bevindt zich bij de Historische Kring Baarn.Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 92641.


    

 Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein

Geboren te Utrecht, Utrecht op 15 februari 1825

Overleden 's-Hertogenbosch 25 mei 1894
Titulatuur Jhr. mr.

Politieke Functies

1851-1856 gemeenteraadslid Amsterdam
1856-1893 Commissaris van de Koning van Noord-Brabant

Jonkheer Paulus Jan Bosch van Drakestein, Heer van Vuursche en Drakestein (Utrecht, 15 februari 1825 - 's-Hertogenbosch, 25 mei 1894) was een zoon van jhr. mr. Frederik Lodewijk Herbert Jan Bosch van Drakestein. 

Jhr. Paulus Jan Bosch van DrakesteinJhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein


Huis aan de Gildstraat 174 in Abstede Utrecht hier woonde in 1982 Jkvr. Veronica P. H. Bosch van Drakestein (De Vuursche Tak). Bron: Telefoonboek Regio Utrecht (1982). Foto: Sander van Scherpenzeel.Huis aan de Gildstraat 174 in Abstede Utrecht hier woonde in 1982 Jkvr. Veronica P. H. Bosch van Drakestein (De Vuursche Tak). Bron: Telefoonboek Regio Utrecht (1982). Foto: Sander van Scherpenzeel.


De familie Bosch was katholiek en kende een rijke traditie als bestuurders. Die achtergrond bepaalde dan ook min of meer de loopbaan van Paulus Jan. Hij was getrouwd met Elisabeth Henriëtte Johanna Bosch, dochter van mr. Johannes Wilhelmus Henricus Bosch. Hij kreeg vijf dochters en twee zonen. Zijn dochter Maria Henrietta Elisabeth (geb. 1857) trouwde in 1878 met Petrus van der Does de Willebois (1843-1937).

Scholing en loopbaan

Hij volgde het atheneum in Amsterdam. Hier bereidde hij zich ook voor voor een examen 'Romeins en Hedendaags Recht' aan de Hogeschool van Utrecht. Hij promoveerde daar in 1848 en vestigde zich vervolgens als advocaat in Amsterdam. Hier trad hij in 1851 ook toe tot de gemeenteraad, waar hij zijn eerste bestuurservaring opdeed. Tijdens zijn verblijf in Amsterdam werd hij ook lid van het College van Curatoren van de Stadsarmenschool.

Uiteindelijk werd Paulus Jan benoemd tot rechter in Amsterdam. In 1856 kreeg hij een aanstelling in dezelfde functie bij de Arrondissementsrechtbank te Amersfoort. Dit duurde echter niet lang omdat hij op 1 oktober van datzelfde jaar benoemd werd als Commissaris van de Koning in Noord-Brabant. Dit zou hij ruim 37 jaar lang blijven, de langstzittende commissaris in Noord-Brabant.

Overlijden

Op 25 mei 1894 overleed Bosch van Drakenstein te 's-Hertogenbosch. Hier werd hij echter niet begraven. Bosch van Drakenstein ligt begraven op de RK begraafplaats Carolus Borromeus te Soesterberg. Hier ligt Bosch van Drakenstein op een familieveld. Het familieveld is aangekocht door de familie Bosch van Drakenstein door de opbrengsten van de verkoop van het landgoed Sterrenberg aan de parochie Carolus Borromeus. Vanaf 1851 werden de eerste familieleden van Bosch van Drakenstein hier begraven. Paulus Jan heeft bij zijn begrafenis een prominente plaats gekregen met een neoclassicistisch grafmonument naar ontwerp van de stadsarchitect van 's-Hertogenbosch Jules Dony.

Dezelfde Dony is verantwoordelijk voor een ander monument dat herinnert aan Paulus Jan Bosch van Drakenstein. Op het Stationsplein van 's-Hertogenbosch staat een standbeeld dat door Dony is 

ontworpen. Het monument is oorspronkelijk een drinkfontein, maar deze functie heeft het nooit vervuld. Het monument stelt een draak voor.

De Drakenfontein is geplaatst in 1903 en was onderdeel van een wedstrijd, welke door de gemeente was uitgeschreven. Jonkheer Bosch van Drakestein had een legaat vermaakt aan de gemeente 's-Hertogenbosch om een gedenkteken op te richten voor zijn tweelingdochters, die in 1881 op 16-jarige leeftijd waren overleden. Het standbeeld zou aanvankelijk vlak voor het station komen te staan, maar het is iets verder naar het oosten geplaatst, in de richting van de binnenstad.

Bidprent van overlijden van de vrouwelijke tweeling van Paulus Jan Bosch van Drakestein. Paulina Maria Bosch van Drakestein, geboren 10 december 1864 te 's-Hertogenbosch en overleden 19 november 1881 te 's-Hertogenbosch en Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein, geboren 10 december 1864 te 's-Hertogenbosch en overleden 20 november 1881 te 's-Hertogenbosch, zij werden beiden maar 16 jaar oud.Bidprent van overlijden van de vrouwelijke tweeling van Paulus Jan Bosch van Drakestein. Paulina Maria Bosch van Drakestein, geboren 10 december 1864 te 's-Hertogenbosch en overleden 19 november 1881 te 's-Hertogenbosch en Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein, geboren 10 december 1864 te 's-Hertogenbosch en overleden 20 november 1881 te 's-Hertogenbosch, zij werden beiden maar 16 jaar oud.


   

Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Er werd een wedstrijd uitgeschreven. De gebroeders Leeuw uit Nijmegen wonnen deze, maar de Draak is niet naar hun ontwerp gemaakt. Architect van 't Zand Jules Dony kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor de drakenfontein. De draak en de kleine draken zijn gefabriceerd bij de firma F.W. Braat in Delft. De sokkel is gemaakt door de firma N. Glaudemans, een steenhouwerij. Overgenomen van Wikipedia Paulus Jan Bosch van Drakestein.


Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.Jhr. Petrus Josephus Johannes Sophia Maria van der Does de Willebois (1843-1937), burgemeester van 's-Hertogenbosch. schoonzoon van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Wikipedia.


    

  Drakenfontein te 's-Hertogenbosch

Drakenfontein ('s-Hertogenbosch). Foto: Wikipedia.Drakenfontein ('s-Hertogenbosch). Foto: Wikipedia.


Portret van de Bosche tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan. In het midden vermoedelijk hun nichtje Jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois (1879-1955). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van de Bosche tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Allebei op veel te jonge leeftijd overleden op 19 en 20 november 1881, beide werden maar 16 jaar oud. Dochters van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) en Elisabeth Henrietta Johanna Bosch (1833-1884). Naar deze tweeling is de Drakenfontein bij station 's-Hertogenbosch ter herinnering neergezet als nalatenschap van Paulus Jan. In het midden vermoedelijk hun nichtje Jkvr. Elisabeth Johanna Maria van der Does de Willebois (1879-1955). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.


  

Drakenfontein ('s-Hertogenbosch)

Locatie: Stationsplein
Locatie: 's-Hertogenbosch
Bouw gereed: 1903
Architect: J.J. Dony
Erkenning:
Monumentstatus: Rijksmonument
Monumentnummer: 21852

De Drakenfontein is de bekendste fontein van de gemeente 's-Hertogenbosch. Het beeld op de fontein stelt een draak voor. Oorspronkelijk zou het een drinkfontein moeten worden, maar die functie heeft het nooit vervuld. De fontein staat midden op de zeer drukke kruising van de Stationsweg en de Koninginnenlaan, pal voor station 's-Hertogenbosch.

Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein rond 1850-1860 (1825-1894).Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein rond 1850-1860 (1825-1894).


   

Een originele foto van de officiële onthulling van de Drakesteinfontein in 1903 bij station 's-Hertogenbosch op de rotonde van de Oranje Nassauwelaan, Stationsweg en de Koninginnelaan. Met daarbij 1000 inwoners van 's-Hertogenbosch. Drakenfontein werd geplaatst ter herinnering van de in 1881 overleden tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Zij werden maar 16 jaar oud. De fontein werd geplaatst naar wens en nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Echtgenoot van Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Een originele foto van de officiële onthulling van de Drakesteinfontein in 1903 bij station 's-Hertogenbosch op de rotonde van de Oranje Nassauwelaan, Stationsweg en de Koninginnelaan. Met daarbij 1000 inwoners van 's-Hertogenbosch. Drakenfontein werd geplaatst ter herinnering van de in 1881 overleden tweeling Jkvr. Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein (1864-1881) en Jkvr. Paulina Maria Bosch van Drakestein (1864-1881). Zij werden maar 16 jaar oud. De fontein werd geplaatst naar wens en nalatenschap van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894). Echtgenoot van Elisabeth Henriëtta Johanna Bosch (1833-1884). Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Het standbeeld is geplaatst in 1903 en was onderdeel van een wedstrijd die door de gemeente was uitgeschreven. Jonkheer Bosch van Drakesteijn, Commissaris van de Koning(in) in Noord-Brabant van 1856 tot zijn overlijden in 1894, had een legaat van 10.000 gulden vermaakt aan de gemeente 's-Hertogenbosch om een gedenkteken op te richten voor zijn tweelingdochters, die in 1881 op 17-jarige leeftijd waren overleden. Het standbeeld zou aanvankelijk vlak voor het station komen te staan, maar het is iets verder naar het oosten geplaatst, in de richting van de binnenstad.


Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois, echtgenoot van Jkvr. Marie Henriëtta Elisabeth Bosch van Drakestein. Schoonzoon Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein.Jonkheer Petrus Josephus Joannes Sophia Maria van der Does de Willebois, echtgenoot van Jkvr. Marie Henriëtta Elisabeth Bosch van Drakestein. Schoonzoon Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein.Er werd een wedstrijd uitgeschreven. De gebroeders De Leeuw uit Nijmegen wonnen deze, maar de Draak is niet naar hun ontwerp gemaakt. Architect van 't Zand Jules Dony kreeg de opdracht een ontwerp te maken voor de drakenfontein. De draak en de kleine draken zijn gefabriceerd bij de firma F.W. Braat in Delft. De sokkel is gemaakt door de firma N. Glaudemans, een steenhouwerij.


In 1959 werd de tunnel onder de draak aangelegd. De tunnel verbond de Koningsweg met het Koningin Emmaplein, zodat het autoverkeer dat van noord naar zuid ging, of andersom, geen hinder had van het overige verkeer van en naar het station. De fontein heeft toen tijdelijk voor het station gelegen. De zaagsneden in de zuil zijn nog goed zichtbaar en zijn nog stille getuigen van deze gebeurtenis. Nadat de tunnel klaar was, is de Drakenfontein weer helemaal opgebouwd.


Een originele foto van de rouwstoet van paarden en kist met daarin het stoffelijk overschot van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) rijdend door de straten van 's-Hertogenbosch. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Een originele foto van de rouwstoet van paarden en kist met daarin het stoffelijk overschot van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) rijdend door de straten van 's-Hertogenbosch. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Waarom een Draak?

Er zijn twee verhalen die verklaren waarom het beeld op de fontein een draak is.


Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) of Jhr. Herbert Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) uit de periode 1901-1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Portret van Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1901-1955) of Jhr. Herbert Jan Bosch van Drakestein (1903-1965) uit de periode 1901-1905. Foto: familiearchief Bosch van Drakestein.Draak van een stad

's-Hertogenbosch lag vroeger — en nu nog ten dele — in een moerasgebied. De omgeving van de stad was makkelijk onder water te zetten. De stad werd daarom ook wel de Moerasdraak genoemd en gold als een onneembare vesting. In 1629 wilde Frederik Hendrik 's-Hertogenbosch veroveren. De inwoners van de 's-Hertogenbosch maakten zich aanvankelijk geen zorgen vanwege de drassige ondergrond, maar door het gebied rond de stad droog te malen lukte het Frederik Hendrik toch om de stad in te nemen.


Drakenfontein op het Stationsplein voor het station van 's-Hertogenbosch. Foto: Wikipedia.Drakenfontein op het Stationsplein voor het station van 's-Hertogenbosch. Foto: Wikipedia. Commissaris Jhr. P.J. Bosch van Drakestein

Portret van Jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, geboren in Utrecht op 15 februsri 1825, en in 's-Hertogenbosch op 25 mei 1894, commissaris des Konings (der koningin) in Noord Brabant van 1856 tot 1894 in ca. 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenboch, nummer: 0008434.Portret van Jhr. mr. Paulus Jan Bosch van Drakestein, geboren in Utrecht op 15 februsri 1825, en in 's-Hertogenbosch op 25 mei 1894, commissaris des Konings (der koningin) in Noord Brabant van 1856 tot 1894 in ca. 1894. Foto: Erfgoed 's-Hertogenboch, nummer: 0008434.Een ander verhaal is, dat het vanwege de achternaam van de legator is. De draak houdt een schild vast met het familiewapen van Bosch van Drakenstein.

2000 en 2001

Op 12 oktober 2000 viel de draak van zijn sokkel en moest de stad het zonder de draak doen. Niemand raakte gewond. Wel raakte een van de vier bronzen draken die op de grond staan beschadigd. Dat de draak viel was het gevolg van roestvorming bij de aanhechting van het stalen skelet, wat vrij normaal is na 97 jaar. De restauratie zou in eerste instantie een half jaar duren.

Uiteindelijk op 14 december 2001 werd de Draak, geheel opnieuw verguld, weer teruggeplaatst. Bij de terugplaatsing, is er in de staart van de draak een potje gestopt. In dat potje zit een tekening, foto en een blaadje bladgoud. Zo zal het in de toekomst mogelijk zijn de draak te restaureren naar oorspronkelijk ontwerp.


Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) bezat in de laatste jaren van zijn leven onder andere gronden in de gemeenten Vught, Laren, Eethen, Maartensdijk, Zeist, Baarn, Soest, Baarn, De Bilt , Eemnes en 's-Hertogenbosch. Op deze kaart zijn de gronden aan de oostkant van de gemeente Vught, sectie B te zien die van Jhr. Paulus Jan Bosch waren. Bron: Kadasterarchiefviewer (NL) 1832-1987.Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein (1825-1894) bezat in de laatste jaren van zijn leven onder andere gronden in de gemeenten Vught, Laren, Eethen, Maartensdijk, Zeist, Baarn, Soest, Baarn, De Bilt , Eemnes en 's-Hertogenbosch. Op deze kaart zijn de gronden aan de oostkant van de gemeente Vught, sectie B te zien die van Jhr. Paulus Jan Bosch waren. Bron: Kadasterarchiefviewer (NL) 1832-1987.Bijnamen

Over Bosschenaren bestaat in de omgeving van 's-Hertogenbosch het vooroordeel dat ze een grote mond zouden hebben. In de regio van 's-Hertogenbosch ging vervolgens de grap dat de gemeente de Draak niet meer terug zou plaatsen maar zou vervangen door een Gouden Nijlpaard: dat had immers een grotere bek. Naarmate de restauratie langer op zich liet wachten, was deze grap luider te horen.
Het beeld wordt in de volksmond ook wel Het standbeeld voor de schoonmoeders genoemd.

Overgenomen van Wikipedia Drakenfontein ('s-Hertogenbosch).


Onderstuk van de drakenfontein van de zijde van het station gezien. Aan deze zijde ingemetseld plaquette met tekst: Onderstuk van de drakenfontein van de zijde van het station gezien. Aan deze zijde ingemetseld plaquette met tekst: "Aan de milde beschikking aan J.M. Paulus Jan Bosch van Drakestein commissaris der Koningin in de provincie Noord Brabant 1856-1894 dankt 's-Hertogenbosch de stichting van deze fontein. De schenker wenschte daarmede tevens te doen bewaard blijven de herinnering van zijne hier ter stede overleden tweelingdochters en echtgenoote de jonkvrouwen Paulina Maria en Henriette Wilhelmina Frederica Bosch van Drakestein + 10 en 20 November 1881 en vrouwe Elisabeth Henrietta Johanna Bosch + 20 Augustus 1884" in ca. 1958. Bron: Erfgoed 's-Hertogenbosch, nummer: 0054105.


  

Drakensteinfontein fotogalerij


Detailfoto's van de Drakenfontein op het Stationsplein voor station 's-Hertogenbosch. Opgericht in 1903 door Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein.

Foto's: Sander van Scherpenzeel, zondag 27 oktober 2019.


  

 • Detailfoto van de Drakenfontein op het Stationsplein voor station &#039;s-Hertogenbosch. Opgericht in 1903 door Jhr. Paulus Jan Bosch van Drakestein. Foto: Sander van Scherpenzeel, zondag 27 oktober 2019.
 • 20191027_152829
 • 20191027_152952
 • 20191027_153027
 • 20191027_153242
 • 20191027_152906
 • 20191027_152841
 • 20191027_153043
 • 20191027_153055(0)
 • 20191027_153158
 • 20191027_153523