Stichting Houtense Hodoniemen

Onderzoekt straatnamen, boerderijen, onroerend goed en adellijke families in Houten en omgeving

Familie Munnicks van Cleeff -

De Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd

Familiewapen van Evert van Cleef(f). Bron: Huizenaanhetjanskerkhof.nl. Familiewapen van Evert van Cleef(f). Bron: Huizenaanhetjanskerkhof.nl.


 

Ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd

Portret van Gerard Munnicks van Cleeff in 1830-1840, geboren 1797, arts te Utrecht, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, lid van de gemeenteraad van Utrecht en overleden in 1860. Heer van de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 105801. Portret van Gerard Munnicks van Cleeff in 1830-1840, geboren 1797, arts te Utrecht, lid van de Provinciale Staten van Utrecht, lid van de gemeenteraad van Utrecht en overleden in 1860. Heer van de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 105801.


Handtekening van Gerard Munnicks van Cleeff in 1841. Bron: Het Utrechts Archief, 29-11, 11. Handtekening van Gerard Munnicks van Cleeff in 1841. Bron: Het Utrechts Archief, 29-11, 11.Bij het overlijden van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff in 1860 is bekend bij het opmaken van zijn Memories van Successie dat hij diverse andere ambachtsheerlijkheden in bezit had te noemen:

Ambachtsheerlijkheden van Portengen

Ambachtsheerlijkheid Laag Nieuwkoop

Ambachtsheerlijkheid Ruwiel

Ambachtsheerlijkheid Gieltjesdorp

Ambachtsheerlijkheid Vijfhoeven

Ambachtsheerlijkheid Gerverscop

Ambachtsheerlijheid Gerverscop Utenhamgerecht

Ambachtsheerlijkheid Gerverscop en de Breudijk


Handtekening van de weduwe van Gerard Munnicks van Cleeff uit 1862. Bron: Het Utrechts Archief, 29-11, 10. Handtekening van de weduwe van Gerard Munnicks van Cleeff uit 1862. Bron: Het Utrechts Archief, 29-11, 10.De gronden in geel gearceerd die lagen in de vroegere ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel opgenomen naar de kadasterkaart van 1 oktober 1832. Het huidige Utrecht Lunetten waar heden de rijkswegen A12 en A27 langs lopen. Bron: HISGIS Utrecht. De gronden in geel gearceerd die lagen in de vroegere ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel opgenomen naar de kadasterkaart van 1 oktober 1832. Het huidige Utrecht Lunetten waar heden de rijkswegen A12 en A27 langs lopen. Bron: HISGIS Utrecht.Op vrijdag 10 november van het jaar 1330 verkocht de Utrechtse bisschop Jan van Diest het goed Maarschalkerweerd aan het Domkapittel.

De heerlijkheden de Grote en de Kleine Koppel waren tot 1675 van het Domkapittel, daarna gingen ze over naar particuliere eigenaars. In 1675 verkocht het kapittel de beide Koppels aan Samuel de Mares (-1691), heer van Maarsbergen.

Hij zal opgevolgd zijn door zijn zoon Johan de Mares (1666-1718), want diens weduwe Elisabeth van Loon (1674-1752) verkocht de heerlijkheden in 1727 aan Jan Volkerts (-1761).


Kaart van enige percelen land van het St. Ursula-convent en van enige percelen van het St. Maria Magdalena-convent op Klein Kovelswade of Tolsteeg, Hoograven en Laagraven in 1643. Getekend door J. van Diepenem. Noorden is links. Midden bovenaan het Houtense Zandpad met daarachter de 'Coppeldijck'. Na 1823 het Rijndijkje genoemd. Rechtsonder de Heilburgerkade, heden de Ravensewetering (weg). Weg van linksbeneden naar het midden, lopend om Hoog- en Laagraven heen is de Ravenseweg. Heden bij Fort Lunet 4 bekend als de Oude Liesboschweg. Bron: Het Utrechts Archief, 708, 1143-x. Kaart van enige percelen land van het St. Ursula-convent en van enige percelen van het St. Maria Magdalena-convent op Klein Kovelswade of Tolsteeg, Hoograven en Laagraven in 1643. Getekend door J. van Diepenem. Noorden is links. Midden bovenaan het Houtense Zandpad met daarachter de 'Coppeldijck'. Na 1823 het Rijndijkje genoemd. Rechtsonder de Heilburgerkade, heden de Ravensewetering (weg). Weg van linksbeneden naar het midden, lopend om Hoog- en Laagraven heen is de Ravenseweg. Heden bij Fort Lunet 4 bekend als de Oude Liesboschweg. Bron: Het Utrechts Archief, 708, 1143-x.


 

In geel gearceerd de gronden van Jan Willem van Cleef op 1 oktober 1832. Zijn broer Nicolaas Cornelis van Cleeff (1751-1818) erft in 1836 na het overlijden van Jan Willem de gronden in Maarschalkerweerd. Van 1805 tot 1818 krijgt Nicolaas ook de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd in eigendom. Tussen 1818-1829 heeft zijn weduwe Anthonia Elizabeth Munniks de ambachtsheerlijkheid in bezit. Na haar overlijden komt de ambachtsheerlijkheid in het bezit van haar zoon Dr. Gerard Munnicks van Cleeff. Hij laat zich vernoemen naar de achternamen van zijn vader (Van Cleeff) en moeder (Munnicks). De grond in Maarschalkerweerd blijft tot 1913 in het bezit van de kleindochter van Gerard Munnicks van Cleeff. Jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth, ridder van Rappard. Bron: Peter de Jong, Schipluiden. In geel gearceerd de gronden van Jan Willem van Cleef op 1 oktober 1832. Zijn broer Nicolaas Cornelis van Cleeff (1751-1818) erft in 1836 na het overlijden van Jan Willem de gronden in Maarschalkerweerd. Van 1805 tot 1818 krijgt Nicolaas ook de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd in eigendom. Tussen 1818-1829 heeft zijn weduwe Anthonia Elizabeth Munniks de ambachtsheerlijkheid in bezit. Na haar overlijden komt de ambachtsheerlijkheid in het bezit van haar zoon Dr. Gerard Munnicks van Cleeff. Hij laat zich vernoemen naar de achternamen van zijn vader (Van Cleeff) en moeder (Munnicks). De grond in Maarschalkerweerd blijft tot 1913 in het bezit van de kleindochter van Gerard Munnicks van Cleeff. Jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth, ridder van Rappard. Bron: Peter de Jong, Schipluiden.


Kaart van 10 percelen land op Oost- en Westraven. Getekend door J. van Diepenem in 1639. Bron: Het Utrechts Archief, 220, 574. Kaart van 10 percelen land op Oost- en Westraven. Getekend door J. van Diepenem in 1639. Bron: Het Utrechts Archief, 220, 574.


Gezicht vanuit het zuidwesten op de voorgevel van huis Heemstede te Houten in 1790-1810. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54097, 125. Gezicht vanuit het zuidwesten op de voorgevel van huis Heemstede te Houten in 1790-1810. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 54097, 125.


Fragment van de kaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven uit ca. 1850, opgegaan per 1 januari 1858 tezamen met de gemeente Schonauwen in de nieuwe gemeente Houten. Noordelijk deel is de vroegere ambachtsheerlijkheid Maarschalkerweerd. Het zuidelijke deel is de vroegere ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel. Heden liggen hier nu de rijskwegen A12 en A27. De Utrechtse wijk Utrecht Lunetten en de sportvelden van Sportpark Maarschalkerweerd. Maarschalkerweerd is per 1 januari 1954 opgegaan in de gemeente Utrecht. Kaart: Het Utrechts Archief. Fragment van de kaart van de vroegere gemeente Oud-Wulven uit ca. 1850, opgegaan per 1 januari 1858 tezamen met de gemeente Schonauwen in de nieuwe gemeente Houten. Noordelijk deel is de vroegere ambachtsheerlijkheid Maarschalkerweerd. Het zuidelijke deel is de vroegere ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel. Heden liggen hier nu de rijskwegen A12 en A27. De Utrechtse wijk Utrecht Lunetten en de sportvelden van Sportpark Maarschalkerweerd. Maarschalkerweerd is per 1 januari 1954 opgegaan in de gemeente Utrecht. Kaart: Het Utrechts Archief.In deze verkoop was ook Maarschalkerweerd begrepen. Hoe die heerlijkheid, die had behoord aan het kapittel van Oud-Munster, in de familie De Mares is gekomen, is niet bekend. Volkerts erfgenaam was zijn zuster Clara Margaretha, die de heerlijkheden in 1762 overdroeg op haar zoon Coenraad Christoffels (-1791).

De eigendomsrechten van Maarschalkerweerd werden betwist door het kapittel van Oudmunster, maar die strijd werd door Christoffers gewonnen. Hij verkocht de heerlijkheden in 1789 aan Gerard Munnicks (-1804), die in 1804 werd opgevolgd door zijn schoonzoon Nicolaas Cornelis van Cleeff.


De oudst bekende kaart uit het jaar 1595 met daarop ingetekend de Koningsweg met Kovelaarsbrug en de Koppeldijk. Met rechtsonder Utrecht stad en midden bovenaan Houten ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 222 (kaartboek kapittel St. Jan). De oudst bekende kaart uit het jaar 1595 met daarop ingetekend de Koningsweg met Kovelaarsbrug en de Koppeldijk. Met rechtsonder Utrecht stad en midden bovenaan Houten ingetekend. Bron: Het Utrechts Archief, 222 (kaartboek kapittel St. Jan).


Het noordelijke gedeelte van Maarschalkerweerd (Houten) omstreeks 1920 met daaromheen leidend de rivier de Kromme-Rijn. Met rechts boerderij De Kleine Kuil van familie Bosch van Drakestein en links boerderij De Grote Kuil wat in 1920 al van de gemeente Utrecht was. Tot 1911 van familie Munnicks van Cleeff, Rappard en Roëll. Foto: NIMH, beeldbank. Het noordelijke gedeelte van Maarschalkerweerd (Houten) omstreeks 1920 met daaromheen leidend de rivier de Kromme-Rijn. Met rechts boerderij De Kleine Kuil van familie Bosch van Drakestein en links boerderij De Grote Kuil wat in 1920 al van de gemeente Utrecht was. Tot 1911 van familie Munnicks van Cleeff, Rappard en Roëll. Foto: NIMH, beeldbank.


Luchtfoto van het in aanleg zijnde golfterrein Amelisweerd (voormalige renbaan Mereveld) te Utrecht, uit het noordwesten. Links de spoorlijn naar Arnhem; op de voorgrond de A27 en rechts de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch op vrijdag 25 juni 1999. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842948. Luchtfoto van het in aanleg zijnde golfterrein Amelisweerd (voormalige renbaan Mereveld) te Utrecht, uit het noordwesten. Links de spoorlijn naar Arnhem; op de voorgrond de A27 en rechts de spoorlijn Utrecht-'s-Hertogenbosch op vrijdag 25 juni 1999. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 842948.


In roze/rood gearceerd de officiële ontpoldering van Utrecht Lunetten door de gemeente Utrecht in ca. 1967. Voor 1 januari 1954 nog gemeente Houten/Oud-Wulven (1816-1858). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3. In roze/rood gearceerd de officiële ontpoldering van Utrecht Lunetten door de gemeente Utrecht in ca. 1967. Voor 1 januari 1954 nog gemeente Houten/Oud-Wulven (1816-1858). Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.Vaarwegenkaart in de gemeente Houten in 1930 met hierop ingetekend van Maarschalkerweerd/Oud-Wulven/Houten met rechts de rivier de Kromme-Rijn. Het noorden is rechts. Linksonder de lanen van Nieuw-Amelisweerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 109, 2278.


Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236. Het Houtensepad in noordwestelijke richting gezien in 1784. Naar een tekening van Jan van Hiltrop. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 36236.Wist je dat: de naam Maarschalkerweerd komt van de Utrechtse Maarschalk (dienaar van de bisschop) Giselberto Marscalco die in het jaar 1155 zich noemde naar zijn functie en het gebied wat hij in bezit had 'Maarschalkerweerd'. 

De echte betekenis van de naam is 'Uiterwaarden aan de rivier de Kromme Rijn van de maarschalk'. De rivier die met een grote noord en daarna zuidwestelijke bocht om de uiterwaarden heen loopt.


De poortwachterswoning/boerderij van kasteel Heemstede met links het inrijhek en rechts het bak- of zomerhuis. Met aan de voorkant staande de (vermoedelijk) familie Heeman, de toenmalige pachters van de boerderij. In de periode 1900-1920. Boerderij staat hier aan het Houtensepad/Utrechtseweg en kwam in 1980 aan de Peppelkade te liggen. Naar een foto van Cees van Eck. Collectie: Cees Verhoef. De poortwachterswoning/boerderij van kasteel Heemstede met links het inrijhek en rechts het bak- of zomerhuis. Met aan de voorkant staande de (vermoedelijk) familie Heeman, de toenmalige pachters van de boerderij. In de periode 1900-1920. Boerderij staat hier aan het Houtensepad/Utrechtseweg en kwam in 1980 aan de Peppelkade te liggen. Naar een foto van Cees van Eck. Collectie: Cees Verhoef.De namen van de Grote en de Kleine Koppel komen er van dat er vanaf de negende eeuw in dit gebied gezamenlijk ((ge)koppeld) geweid werd door horigen en onvrije boeren die hun vee hier lieten grazen. De ene Koppel is groot de ander is klein.


De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte omstreeks 1920 vanuit de lucht gezien loodrecht naar beneden gezien. Met het gebied de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd, recht boerderij De Ketel die ooit van Casimir ridder van Rappard. Foto: NIMH, beeldbank. De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte omstreeks 1920 vanuit de lucht gezien loodrecht naar beneden gezien. Met het gebied de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd, recht boerderij De Ketel die ooit van Casimir ridder van Rappard. Foto: NIMH, beeldbank.


      

Kaart van de gemeente Houten uit 1950-1955 waarop in licht paars gearceerd staat van de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkeweerd vanaf 1 januari 1954 bij de gemeente Utrecht gevoegd zou gaan worden. Bron: Het Utrechts Archief, 1201. Kaart van de gemeente Houten uit 1950-1955 waarop in licht paars gearceerd staat van de Grote en Kleine Koppel en Maarschalkeweerd vanaf 1 januari 1954 bij de gemeente Utrecht gevoegd zou gaan worden. Bron: Het Utrechts Archief, 1201.


  

Gezicht vanaf de Breudijk en op de verlengde Rijndijk te Haarzuilens (gemeente Vleuten-De Meern).De gemeente Vleuten-De Meern is per 1 jan. 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Genomen op maandag 12 oktober 1959. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 89393. Gezicht vanaf de Breudijk en op de verlengde Rijndijk te Haarzuilens (gemeente Vleuten-De Meern).De gemeente Vleuten-De Meern is per 1 jan. 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd. Genomen op maandag 12 oktober 1959. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 89393.


Kaart van de ambachtsheerlijkheden (polders) Gerverscop en Breudijk in 1723. Naar een kaart van ''T Hooghe Heymraedschap vanden Lande van Woerden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 400, 65063, 15, collectie Deys. Kaart van de ambachtsheerlijkheden (polders) Gerverscop en Breudijk in 1723. Naar een kaart van ''T Hooghe Heymraedschap vanden Lande van Woerden. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 400, 65063, 15, collectie Deys.


Breudijk een buurtschap aan de gelijknamige weg Breudijk bij Harmelen. Naar een foto van Jan Dijkstra op 26 maart 2017. Bron: Wikimedia Commons. Breudijk een buurtschap aan de gelijknamige weg Breudijk bij Harmelen. Naar een foto van Jan Dijkstra op 26 maart 2017. Bron: Wikimedia Commons.


Het dorp Geverscop (noord) en Breudijk (gehucht) ten noorden van Harmelen anno 2021. Van links naar rechts de spoorlijn van Gouda naar Utrecht en van links naar rechtsboven de spoorlijn vanaf Woerden naar Breukelen/Amsterdam. Bron: Openstreetmap (NL). Het dorp Geverscop (noord) en Breudijk (gehucht) ten noorden van Harmelen anno 2021. Van links naar rechts de spoorlijn van Gouda naar Utrecht en van links naar rechtsboven de spoorlijn vanaf Woerden naar Breukelen/Amsterdam. Bron: Openstreetmap (NL).


Breudijk een buurtschap aan de gelijknamige weg Breudijk bij Harmelen. Naar een foto van Jan Dijkstra op 26 maart 2017. Bron: Wikimedia Commons. Breudijk een buurtschap aan de gelijknamige weg Breudijk bij Harmelen. Naar een foto van Jan Dijkstra op 26 maart 2017. Bron: Wikimedia Commons.Nicolaas Cornelis van Cleeff, mr. (1751-1818) 

Geboren en overleden te Utrecht. Eigenaar van de ambachtsheerlijkheid van 1805 tot 1818.

Nicolaas erfde de heerlijkheden van zijn schoonvader Gerard Munnicks. Hetzelfde geldt voor de heerlijkheid Gerverscop en Breudijk.

Na het overlijden van Nicolaas Cornelis kwamen de heerlijkheden in het bezit van zijn echtgenote Anthonia Elizabeth Munnicks (1765-1829). Geboren en overleden te Utrecht. Zij was eigenaresse van 1818 tot 1829 en erfde ook de heerlijkheden Gerverscop en Breudijk van haar man. 

Gerard Munnicks van Cleeff, dr. (1796-1860). Geboren en overleden te Utrecht.

Eigenaar van de heerlijkheden van 1829 tot 1860.


Het dorp Gerverscop anno 2021. Rechts de spoorlijn Woerden naar Breukelen/Amsterdam. Bron: Open Streetmap (NL). Het dorp Gerverscop anno 2021. Rechts de spoorlijn Woerden naar Breukelen/Amsterdam. Bron: Open Streetmap (NL).


Gemaal Gerverscop in het gelijknamige buurtschap. Naar een foto van Jan Dijkstra van op 23 december 2016. Bron: Wikimedia Commons. Gemaal Gerverscop in het gelijknamige buurtschap. Naar een foto van Jan Dijkstra van op 23 december 2016. Bron: Wikimedia Commons.


Het gehucht Breudijk anno 2020, gelegen ten noorden van Harmelen. Bron: Openstreetmap (NL). Het gehucht Breudijk anno 2020, gelegen ten noorden van Harmelen. Bron: Openstreetmap (NL).


Gerverscop buurtschap bij Harmelen naar een foto van Jan Dijkstra van 23 december 2016. Bron: Wikimedia Commons. Gerverscop buurtschap bij Harmelen naar een foto van Jan Dijkstra van 23 december 2016. Bron: Wikimedia Commons.Schetstekening (voorstudie) van kasteel Heemstede rond 1715-1730 met toegangsbrug. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Schetstekening (voorstudie) van kasteel Heemstede rond 1715-1730 met toegangsbrug. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Luchtfoto van de polder Oudeland en Indijk te Harmelen, uit het noorden, met op de voorgrond de Breudijk en het Vijverbosch. Op de achtergrond de dorpskom van Harmelen. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Genomen op maandag 27 juli 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50104. Luchtfoto van de polder Oudeland en Indijk te Harmelen, uit het noorden, met op de voorgrond de Breudijk en het Vijverbosch. Op de achtergrond de dorpskom van Harmelen. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Genomen op maandag 27 juli 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 50104.


Kaart van de verdediging van de stad Utrecht, 1787, Coenradus Henricus Koning uit 1789. Bron: Rijksmuseum.nl. Kaart van de verdediging van de stad Utrecht, 1787, Coenradus Henricus Koning uit 1789. Bron: Rijksmuseum.nl.


Gezicht op de Gerverscopsebrug over de Bijleveld te Gerverscop (gemeente Harmelen) uit het zuiden; met rechts de voorgevel van een boerderij. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Genomen op zondag 27 juli 1958. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 350132. Gezicht op de Gerverscopsebrug over de Bijleveld te Gerverscop (gemeente Harmelen) uit het zuiden; met rechts de voorgevel van een boerderij. De gemeente Harmelen is op 1 januari 2001 bij de gemeente Woerden gevoegd. Genomen op zondag 27 juli 1958. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 350132.


Schetstekening (voorstudie) van kasteel Heemstede rond 1715-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Schetstekening (voorstudie) van kasteel Heemstede rond 1715-1730. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


          

Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeister Archief. Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeister Archief.
Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeister Archief. Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Begin beschrijving van akte. Bron: Zeister Archief.


Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Beschrijving van vastgoed met de perceelnummers. Bron: Zeister Archief. Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Beschrijving van vastgoed met de perceelnummers. Bron: Zeister Archief.


Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Machtiging van de heer Anne François Landrij tot de verkoop van het landgoed Dijnselburg. Bron: Zeister Archief. Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Machtiging van de heer Anne François Landrij tot de verkoop van het landgoed Dijnselburg. Bron: Zeister Archief.


Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Beschrijving van verkoopsom. Bron: Zeister Archief. Op zaterdag 29 maart van het jaar 1879 verscheen voor notaris Arnaud Vosmaer in zeist de jhr. Anton Theodore Maire van Asch van Wijck kandidaat-notaris en als lasthebber van de heer Anne François Landrij, zonder beroep, wonende te 's-Gravenhage met aan de andere zijde Egbertus Gerardus Wentink , van beroep architect, als gevolmachtigde mondeling van de Hoog Welgeboren jonkvrouwe Ewoudina Louise Elizabeth van Rappard, echtgenote Cornelis Frederik Alexander Roëll. Waarbij het echtpaar Van Rappard-Roëll het landgoed Dijnselburg met de arbeiderswoning Halfjacht kocht van de heer Landrij ƒ. 31.000-, gulden. Beschrijving van verkoopsom. Bron: Zeister Archief.


   

Kaart van het Waterschap Hoog- en Laagraven en de Kleine Koppel uit de periode 1850-1900. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat Utrecht. Kaart van het Waterschap Hoog- en Laagraven en de Kleine Koppel uit de periode 1850-1900. Bron: Het Utrechts Archief, archief Provinciale Waterstaat Utrecht.Zoon Nicolaas Cornelis en Anthonia van de vorige, Erfde de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd, Gerverscop en Breudijk van zijn moeder.

Bron: Peter de Jong, Schipluiden (ambachtsheerlijkheidsonderzoeker van de provincies Utrecht en Zuid-Holland).

Dr. Gerard Munnicks van Cleeff (1796-1860) huwde op 3 mei 1827 te Amsterdam met Sara Jacoba Cornelia van der Meulen (1803-1856).


Landerijen in de heerlijkheid Gerverscop waarop linksboven staat er geschreven 'Gerverscoop Van Cleeff. Kaart uit de achttiende- eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas. Landerijen in de heerlijkheid Gerverscop waarop linksboven staat er geschreven 'Gerverscoop Van Cleeff. Kaart uit de achttiende- eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas.
Gerard noemde zich in zijn achternamen naar zijn moeder (Munnicks) en vader (Cleeff).

Uit dit huwelijk van Gerard en Sara kwam twee dochters voort:


  


Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff, geboren op 29 januari 1829 te Utrecht (overleden 1857), huwde in 1855 met Carel Casimir Alexander, ridder van Rappard.

Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff, geboren op 9 maart 1832 te Utrecht (overleden 1866), huwde in 1859 Carel Casimir Alexander van Rappard.

Portret van Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832-1866) rond 1860. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Portret van Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832-1866) rond 1860. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Gerard Munniks van Cleeff was heer van de ambachtsheerlijkheden: Gerverscop en Breudijk (beide buurtschappen gelegen in de gemeente Woerden en Harmelen) en de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd (beide gelegen vanaf 1 januari 1818 tot 31 december 1857 in de gemeente Oud-Wulven. Maarschalkerweerd lag van 1 januari 1858 tot 31 december 1953 in de gemeente Houten. Waarna deze per 1 januari 1954 bij de gemeente Utrecht werd gevoegd.

Na het overlijden van Gerard kwam een deel van het onroerend goed in Maarschalkerweerd toe aan zijn kleindochter Jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth van Rappard (1857-1915). Zij was de dochter Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff en Carel Casimir Alexander ridder van Rappard (1824-1871) uit zijn eerste huwelijk.


   

Gezicht vanaf het Houtensepad buiten Utrecht in de richting van de stad, uit het zuiden. In de periode 1790-1810. Naar een tekening van J.E. van Muyden. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 30172. Gezicht vanaf het Houtensepad buiten Utrecht in de richting van de stad, uit het zuiden. In de periode 1790-1810. Naar een tekening van J.E. van Muyden. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 30172.Jkvr. Ewoudina Louisa Elisabeth van Rappard huwde op 22 maart 1877 met Jhr. Cornelis Fredrik Alexander Röell.

Uit dit huwelijk kwam een zoon en een dochter:
Jhr. Charles Louis Röell (1878-1938) en Jkvr. Caroline Elisabeth Röell (1880-1895).

In 1899 verliet Röell zijn echtgenote onverwacht om zich in Los Angels Californië (Verenigde Staten) te vestigen.


Gezicht op het Houtensepad te Utrecht, met rechts de boerderij Groenlust (Houtenseweg 222) in oktober 1966. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31379. Gezicht op het Houtensepad te Utrecht, met rechts de boerderij Groenlust (Houtenseweg 222) in oktober 1966. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 31379.


    

Jkvr. Caroline Elisabeth Röell geboren op 31 december 1880 te Utrecht en overleden op 22 maart 1895 te De Bilt. Zij werd maar 14 jaar oud. Dochter van Jhr. Cornelis Frederik Alexander Röell (1848-1925) en Jkvr. Ewoudina Louise Elisabeth van Rappard (1857-1915). Bron: Delpher.nl. Jkvr. Caroline Elisabeth Röell geboren op 31 december 1880 te Utrecht en overleden op 22 maart 1895 te De Bilt. Zij werd maar 14 jaar oud. Dochter van Jhr. Cornelis Frederik Alexander Röell (1848-1925) en Jkvr. Ewoudina Louise Elisabeth van Rappard (1857-1915). Bron: Delpher.nl.


Aankondiging van huwelijksontbinding van Jkvr. van Rappard en Jhr. Roëll op 12 maart 1899. Bron: Arnhemsche Courant 12-01-1900, Delpher.nl. Aankondiging van huwelijksontbinding van Jkvr. van Rappard en Jhr. Roëll op 12 maart 1899. Bron: Arnhemsche Courant 12-01-1900, Delpher.nl.


    

Kaart van aan te kopen gronden door de Staat der Nederlanden op vrijdag 29 augustus 1862 voor de aanleg van de Staatsspoorweg Utrecht - 's-Hertogenbosch - Boxtel. Gronden aan te kopen in de kadastrale gemeenten Tolsteeg (Utrecht), Oud-Wulven (Houten) en Bunnik met erop ingetekend het Houtensepad, Rijndijkje, Oudwulverbroekwetering, Rhijnspoorweg, Koningsweg, Oude Koverlaarsdijk en de Kattestaart,(Intratuin/Koningsdal). Bron: Het Utrechts Archief, 954, 1035 . Kaart van aan te kopen gronden door de Staat der Nederlanden op vrijdag 29 augustus 1862 voor de aanleg van de Staatsspoorweg Utrecht - 's-Hertogenbosch - Boxtel. Gronden aan te kopen in de kadastrale gemeenten Tolsteeg (Utrecht), Oud-Wulven (Houten) en Bunnik met erop ingetekend het Houtensepad, Rijndijkje, Oudwulverbroekwetering, Rhijnspoorweg, Koningsweg, Oude Koverlaarsdijk en de Kattestaart,(Intratuin/Koningsdal). Bron: Het Utrechts Archief, 954, 1035 .Ewoudina liet haar huwelijk ontbinden voor de rechter te Arnhem op 12 december 1899. Ze werd bijgestaan door advocaat L.J. van Gelein Vitringa.


Topografische kaart, met daarop een ontwerp voor een centuurbaan (inundatiegracht) beoosten Utrecht, lopende vanaf fort Blaucapel via de forten Rhijnauwen en Vechten naar de Vaartse Rijn bij Hoograven, 1903. N.B. Hierp de aanduiding 'Zeer gemheim nr. 6'. Het betreft een bijlage bij het rapport van subcommissie C d.d. 25 maart 1903. Hoort w.s. tot het archief van Defensie. Bron: Het Utrechts Archief, 248-2, 247. Topografische kaart, met daarop een ontwerp voor een centuurbaan (inundatiegracht) beoosten Utrecht, lopende vanaf fort Blaucapel via de forten Rhijnauwen en Vechten naar de Vaartse Rijn bij Hoograven, 1903. N.B. Hierp de aanduiding 'Zeer gemheim nr. 6'. Het betreft een bijlage bij het rapport van subcommissie C d.d. 25 maart 1903. Hoort w.s. tot het archief van Defensie. Bron: Het Utrechts Archief, 248-2, 247.Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Oud-Wulven (1818-1857) in ca. 1855 met de vroegere ambachtsheerlijkheden: Slagmaat, Heemstede, Oud-Wulven en Waijen, De Kleine Koppel, De Grote Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Manuscriptkaart van de toenmalige gemeente Oud-Wulven (1818-1857) in ca. 1855 met de vroegere ambachtsheerlijkheden: Slagmaat, Heemstede, Oud-Wulven en Waijen, De Kleine Koppel, De Grote Koppel en Maarschalkerweerd. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Wist je dat de achternaam Rappard afkomstig is uit het Oudhoogduits en een afleiding is van de naam Ratbold die weer een variant is op Ratbald of Rappold.

De betekenis van Rappard is rat = counselor (hulp) en und bald (spoedig) = vet

Wat een verkorte Nederlandse betekenis maakt van Goed Advies.


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4. Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.Na het overlijden kwamen de ambachtsheerlijkheden de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd toe aan zijn enige erfgename en schoonzoon Karel Casimir Alexander, ridder van Rappard (1824-1871).


Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4. Pre(kadastralekaart/verpondingskaart) van de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd uit 1806. Bron: Het Utrechts Archief, Topografische Atlas, 136-2, 4.In de memories van successie is niet meer op te maken in 1860 waar de ambachtsheerlijkheden Gerverscop en Breudijk zijn gebleven en aan wie ze toebehoorde.
Karel Casimir Alexander, ridder van Rappard overlijd op 28 mei 1871 te Hannover in Duitsland op 46 jarige leeftijd.

Het is niet duidelijk of bij het opmaken van de memories van successie de ambachtsheerlijkheden zijn meegenomen naar zijn enigst zoon Alexander Carel Paul George ridder van Rappard (1862-1922) die Karel Casimir uit zijn tweede huwelijk had gekregen met Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff (1832-1859).


Straatnaambord de 'Kleine Koppel' bij de Koppelpoort in Amersfoort in juni 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord de 'Kleine Koppel' bij de Koppelpoort in Amersfoort in juni 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.De boedelscheiding van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff na zijn overlijden op vrijdag 4 mei 1860. Ruim 9 maanden later ten overstaan van de Utrechtse notaris E.C. Balbian van Doorn op zaterdag 16 februari 1861.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U333a027, 1860 nov.-1861 mrt., 16-02-1861, 3309.


  

In juli 1867 had Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff weinig zin om haar onroerend goed een stuk bouwland en weg in Tolsteeg op-te-geven voor de aanleg van de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch - Boxtel. Waardoor de Staatspoorwegen van Utrecht in de naam van de Koning tot onteigening overgingen. Bron: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 18 juni 1867, Delpher.nl. In juli 1867 had Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff weinig zin om haar onroerend goed een stuk bouwland en weg in Tolsteeg op-te-geven voor de aanleg van de spoorlijn Utrecht - 's-Hertogenbosch - Boxtel. Waardoor de Staatspoorwegen van Utrecht in de naam van de Koning tot onteigening overgingen. Bron: Utrechtsch provinciaal en stedelijk dagblad : algemeen advertentie-blad 18 juni 1867, Delpher.nl.


 

Kaart van de ligging van fort Lunet I op de Houtense Vlakte in Maarschalkerweerd (kadastrale gemeente Houten, sectie D was Oud-Wulven)). Bron: Het Utrechts Archief. Kaart van de ligging van fort Lunet I op de Houtense Vlakte in Maarschalkerweerd (kadastrale gemeente Houten, sectie D was Oud-Wulven)). Bron: Het Utrechts Archief.Uit dit huwelijk waren ook nog drie dochters voort gekomen.

Karel Casimir huwde voor de derde keer in 1868 nadat zijn tweede echtgenote overleden was in 1859 met Henriqueta Manuela Sophia Josepha Engelke (1846-1923).

Alexander Carel Paul George ridder van Rappard erfde in 1871 na het overlijden van zijn vader Karel Casimir onder andere Steenfabriek Ruimzicht Jutphaas. 

In de memories van successie die destijds opgemaakt werd zal ook zijn opgenomen dat Alexander de ambachtsheerlijkheden de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd zou hebben vererft. Dit moet door de stichting nog nader worden uitgezocht.

Een mooi detail hierin is dat Alexander ruim 20 jaar voorzitter was tot aan zijn overlijden van diverse waterschappen in de omgeving van kasteel Heemstede. 

Zoals het waterschap Overeind, Hoograven, Laagraven met de Kleine Koppel en Westraven van 1893 tot 1922.

Alexander werd geboren op 25 september 1862 te Utrecht en overleed op 14 januari 1922 te Utrecht. Hij werd 59 jaar oud.


Groepsportret van Anna Henriette Petronella Testas van Oud-Wulven (1862-1954) gehuwd met A.C.P.G. ridder van Rappard Op de foto met haar dochters Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Antoinette Sara Caroline van Rappard (1896-1965). Foto gemaakt in Kasteel Heemstede. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Groepsportret van Anna Henriette Petronella Testas van Oud-Wulven (1862-1954) gehuwd met A.C.P.G. ridder van Rappard Op de foto met haar dochters Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Antoinette Sara Caroline van Rappard (1896-1965). Foto gemaakt in Kasteel Heemstede. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.Alexander huwde op donderdag 21 juni 1888 in Houten met Anna Henriette Petronella Testas (1862-1954). Zij was de dochter van Louis Jan Anne Testas (1869-1922), Heer van Oud-Wulven en Waijen en Charlotte Jenny Jacqueline Constance Heldewier (1828-1905).


Fragment van een kaart met Kastelen Heemstede en Wulven en omgeving en de weg de Doornkade met naast de tuin van Heemstede een onbekend weggetje uit de achttiende eeuw. Caerte van de Leck mette sande, hoofden, middel en uteweerden, kille, dijken etc. strekkende van Amerongen tot den IJsseldam. Kaart van de Lekdijk tussen Amerongen en de IJsseldam. Met ten noorden van de Lek aangeduid: IJsselstein, Huis ten Vliet (bij Lopikerkapel), het Klaphek en Noteboomplje, De Vaart, Vuilkoop, Schalkwijk, Honswijk, Blokhoven, Wijk bij Duurstede, Overlangbroek, Bergestein en Amerongen. Ten zuiden van de rivier is aangegeven: Lexmond, Killestein, Helsdingen, Vianen, Hagestein, Nijestein, Everdingen, Golverdingen, Culemborg, Reeckum, Beusekom, Zoelmond, Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik en Werkhovens huis. Bij de kaart zijn de namen en lengten van de particuliere kribben vermeld in de kwartieren Amerongen, Wijk, Schalkwijk, Honswijk en 't Waal. De oorspronkelijke kaart (van G. Reets) dateert van 1696/97, dit betreft een kopie van Wentink uit 1896. Noorden is beneden. Datering: achttiende eeuw. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden, H009, A1039, 2129. Fragment van een kaart met Kastelen Heemstede en Wulven en omgeving en de weg de Doornkade met naast de tuin van Heemstede een onbekend weggetje uit de achttiende eeuw. Caerte van de Leck mette sande, hoofden, middel en uteweerden, kille, dijken etc. strekkende van Amerongen tot den IJsseldam. Kaart van de Lekdijk tussen Amerongen en de IJsseldam. Met ten noorden van de Lek aangeduid: IJsselstein, Huis ten Vliet (bij Lopikerkapel), het Klaphek en Noteboomplje, De Vaart, Vuilkoop, Schalkwijk, Honswijk, Blokhoven, Wijk bij Duurstede, Overlangbroek, Bergestein en Amerongen. Ten zuiden van de rivier is aangegeven: Lexmond, Killestein, Helsdingen, Vianen, Hagestein, Nijestein, Everdingen, Golverdingen, Culemborg, Reeckum, Beusekom, Zoelmond, Ravenswaaij, Rijswijk, Maurik en Werkhovens huis. Bij de kaart zijn de namen en lengten van de particuliere kribben vermeld in de kwartieren Amerongen, Wijk, Schalkwijk, Honswijk en 't Waal. De oorspronkelijke kaart (van G. Reets) dateert van 1696/97, dit betreft een kopie van Wentink uit 1896. Noorden is beneden. Datering: achttiende eeuw. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard te Woerden, H009, A1039, 2129.Frans Alexander, ridder van Rappard is de vader van Karel Casimir Alexander, ridder van Rappard (1824-1871) en de opa van Alexander Karel Paul George, ridder van Rappard (1862-1922).

Op 7 april 1922 ging Anna Henriette Petronella Testas-Van Rappard ten overstaan van de Houten notaris Immink over op het laten registreren van de inventaris van haar man Alexander.


Fragment van de kadasterkaart van gemeente Oud-Wulven uit oktober 1832. Met Kasteel Heemstede met daar ten noorden van de Doornkade (weg). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort. Fragment van de kadasterkaart van gemeente Oud-Wulven uit oktober 1832. Met Kasteel Heemstede met daar ten noorden van de Doornkade (weg). Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) te Amersfoort.Een dag later op 8 april 1922 liet zij bij Immink een proces-verbaal om niet vast stellen van Alexander zijn onroerend goed ter waarde van f. 46.000,-.

Vanaf 1910 tot aan het overlijden van Alexander tot 1922 verkocht hij divers vastgoed en onroerend goed in de omgeving van Jutphaas, Vreeswijk (Nieuwegein), Oud-Wulven en kasteel Heemstede.

Hij stond bekend als een schuldenaar en moest elke keer een stukje van zijn vermogen verkopen om het ene gat met het andere te dichten.

Wat ooit het trotse familie bezit was in meer dan 50 jaar. Wat van zijn vader Casimir en opa Munnicks van Cleeff was geweest. Werd in rap tempo verkocht.

Diverse landerijen in Maarschalkerweerd (boerderij De Grote Kuil) en Bunnik (boerderij Mereveld) werden door Alexanders nichtje, Ewoudina van Rappard-Roëll aan de gemeente Utrecht verkocht op 11 oktober 1911. Enkele jaren tot aan haar overlijden had zij nog het huurrecht van de landerijen en boerderijen. Het fysieke eigendom was al van de gemeente Utrecht.

Een van haar bezitting was boerderij De Groote Kuil in Maarschalkerweerd, gelegen aan het Jaagpad langs de Kromme-Rijn en boerderij Mereveld aan de Mereveldseweg 2 te Bunnik en Vechten.

Een ander bezit van Jkvr. Ewoudina van Rappard was boerderij Maarschalkerweerd die ze in 1904 liet bouwen ten westen van het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Meer over deze boerderij is te lezen op de familiepagina Bosch van Drakestein - Boerderijen


De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in de zomer van 1856 en de net kleine 10 jaar gereed gekomen Rhijnspoorweg van Amsterdam naar Utrecht tot aan Arnhem en de Duitse grens (Rhijnspoorweg). Ingetekend zijn ook het Houtensepad, de Koppeldijk (Rijndijkje), Koningsweg, Kromme Rijn en de Hoogravenseweg. Bron: Het Utrechts archief, Provinciale Waterstaat Utrecht. De 4 Lunetten op de Houtense Vlakte in de zomer van 1856 en de net kleine 10 jaar gereed gekomen Rhijnspoorweg van Amsterdam naar Utrecht tot aan Arnhem en de Duitse grens (Rhijnspoorweg). Ingetekend zijn ook het Houtensepad, de Koppeldijk (Rijndijkje), Koningsweg, Kromme Rijn en de Hoogravenseweg. Bron: Het Utrechts archief, Provinciale Waterstaat Utrecht.Kasteel Heemstede (Heemsteedseweg 26) in juli 1946 gezien vanuit het oosten. Alexander ridder van Rappard huurde het kasteel rond het jaar 1900. Hij kon het makkelijk betalen omdat hij vele jaren directeur was van Steenfabriek Ruimzicht te Jutphaas. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank, Objectnummer: 24.292. Kasteel Heemstede (Heemsteedseweg 26) in juli 1946 gezien vanuit het oosten. Alexander ridder van Rappard huurde het kasteel rond het jaar 1900. Hij kon het makkelijk betalen omdat hij vele jaren directeur was van Steenfabriek Ruimzicht te Jutphaas. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed, beeldbank, Objectnummer: 24.292.


In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 februari 1922 vraagt Mevr. Testas-Van Rappard of eventuele schuldeisers zich of andere personen die wat met haar overleden man Alexander hebben te vereffenen hebben. Na zijn overlijden op 14 februari 1922. Voordat zij over gaat met de eind afrekening als Executeur Testamentair van haar man. Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 februari 1922, Delpher.nl. In de Nieuwe Rotterdamsche Courant van 15 februari 1922 vraagt Mevr. Testas-Van Rappard of eventuele schuldeisers zich of andere personen die wat met haar overleden man Alexander hebben te vereffenen hebben. Na zijn overlijden op 14 februari 1922. Voordat zij over gaat met de eind afrekening als Executeur Testamentair van haar man. Bron: Nieuwe Rotterdamsche Courant, 15 februari 1922, Delpher.nl.


De vroegere tuin van kasteel Heemstede ten westen van de rijksweg A27 in de periode 1995-2000. Links zijn nog duidelijk de rondingen van de zeventiende- eeuwse tuinvijvers waar te nemen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44327. De vroegere tuin van kasteel Heemstede ten westen van de rijksweg A27 in de periode 1995-2000. Links zijn nog duidelijk de rondingen van de zeventiende- eeuwse tuinvijvers waar te nemen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44327.


Waterschapskaart van het Waterschap Wulven uit juli 1863 met de ingetekende percelen met perceelnummer. Met rechtsboven een stuk van de tuin van kasteel Heemstede en onder de Houtensewetering en Hoonwetering. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC), Woerden. Waterschapskaart van het Waterschap Wulven uit juli 1863 met de ingetekende percelen met perceelnummer. Met rechtsboven een stuk van de tuin van kasteel Heemstede en onder de Houtensewetering en Hoonwetering. Bron: RHC Rijnstreek en Lopikerwaard (RHC), Woerden.


Op donderdag 11 januari 1973 verkocht Antonius Hubertus van de Vecht, veehouder en wonende te Bunnik aan de Koningslaan 7 aan de gemeente Utrecht diverse percelen, gelegen in Bunnik (gebied Mereveld), sectie D 41, 42, 43 en 44 ter grootte van 11 ha., 78 ca., en 65 ca. voor f. 530.392,50. De notariële bevestiging vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes te Utrecht op dinsdag 30 januari 1973. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. Op donderdag 11 januari 1973 verkocht Antonius Hubertus van de Vecht, veehouder en wonende te Bunnik aan de Koningslaan 7 aan de gemeente Utrecht diverse percelen, gelegen in Bunnik (gebied Mereveld), sectie D 41, 42, 43 en 44 ter grootte van 11 ha., 78 ca., en 65 ca. voor f. 530.392,50. De notariële bevestiging vond plaats ten overstaan van de Utrechtse notaris Peter Thomas Tjabbes te Utrecht op dinsdag 30 januari 1973. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.


Kasteelterrein en kasteel Heemstede in de periode 1995-2000 net voor de herbouw en restauratie. Luchtfoto uit het noordwesten gezien. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44326. Kasteelterrein en kasteel Heemstede in de periode 1995-2000 net voor de herbouw en restauratie. Luchtfoto uit het noordwesten gezien. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353, 44326.


Kadastrale wijziginningen rondom kasteel Heemstede in januari 1957. Bron: onbekend. Kadastrale wijziginningen rondom kasteel Heemstede in januari 1957. Bron: onbekend.


Overlijdensadvertentie van Anna Henriette Petronella Testas. Gepubliceerd op 17 juni 1954 in het Algemeen Handelsblad. Bron: Delpher.nl. Overlijdensadvertentie van Anna Henriette Petronella Testas. Gepubliceerd op 17 juni 1954 in het Algemeen Handelsblad. Bron: Delpher.nl.


Kasteel Heemstede vanuit de lucht gezien in ca. 1920. Bron: Netherlands Institute of Military History, beeldbank, Flickr. Kasteel Heemstede vanuit de lucht gezien in ca. 1920. Bron: Netherlands Institute of Military History, beeldbank, Flickr.Portret van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) in 1909 net voor haar huwelijk met Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam. Portret van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) in 1909 net voor haar huwelijk met Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam.Alexander.C.P.G. ridder van Rappard (1862-1922) in ca.1890-1900 (link) en zijn echtgenote met oudste dochter (rechts) Anna Henriette Petronella Testas (1862-1954) en Charlotte Louise van Rappard (1890-1983).


Portret van Cecilia Johanna van Hangest d'Yvoy (1861-1946). Schoonzus van Paul Andreas van Eys Charlotte Louise van Rappard. Bron: Stadsarchief Amsterdam 30974 646. Portret van Cecilia Johanna van Hangest d'Yvoy (1861-1946). Schoonzus van Paul Andreas van Eys Charlotte Louise van Rappard. Bron: Stadsarchief Amsterdam 30974 646.Alexander.C.P.G. ridder van Rappard (1862-1922) in ca.1890-1900. Van Casimir van Rappard is tot op heden geen portret bekend. Alexander.C.P.G. ridder van Rappard (1862-1922) in ca.1890-1900. Van Casimir van Rappard is tot op heden geen portret bekend.


Anna Henriette Petronella Testas (1862-1954) met haar dochter Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) in ca. 1910 in Kasteel Heemstede. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Anna Henriette Petronella Testas (1862-1954) met haar dochter Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) in ca. 1910 in Kasteel Heemstede. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.
Karel Casimir, ridder van Rappard had de ambachtsheerlijkheid de Grote en de Kleine Koppel en Maarschalkerweerd tot aan zijn overlijden in 1871 in eigendom.


Portret van Cecilia Johanna van Hangest d'Yvoy (1861-1946). Schoonzus van Paul Andreas van Eys Charlotte Louise van Rappard. Bron: Stadsarchief Amsterdam 30974 646. Portret van Cecilia Johanna van Hangest d'Yvoy (1861-1946). Schoonzus van Paul Andreas van Eys Charlotte Louise van Rappard. Bron: Stadsarchief Amsterdam 30974 646.Op vrijdag 1 mei 1874 verkochten de erfgename van familie Munnicks van Cleeff de ambachtsheerlijkheid aan Jhr. Paul Titus Marie Joseph Bosch van Drakestein (Heeckeren tak).

De erfgenamen uit de akte en voogden van de kinderen van Rappard waren een ondergetekende waarvan de naam moeilijk te lezen was, L. Seveliergen en A.W. van der Poel.

Zie voor het vervolg de pagina Bosch van Drakestein - Boerderijen.

Alexander Carel Paul George Ridder van Rappard (Utrecht 1862-1922) was eigenaar van steenfabriek Ruimzicht te Jutphaas en lid van de gemeenteraad van Jutphaas.


Gezicht over de Vaartsche Rijn te Utrecht uit het zuidwesten vanaf de Rijndijk aan de westzijde met rechts de Paltrok-houtzager Van Aken / De Eenhoorn. Op de achtergrond (midden) de toren van de Nicolaïkerk en de huizen Rotsenburg, Rotsoord en Rotswijk, geheel links de Domtoren naar een tekening van J. de Beijer in 1737. Bron: HUA, catalogusnummer: 36024. Gezicht over de Vaartsche Rijn te Utrecht uit het zuidwesten vanaf de Rijndijk aan de westzijde met rechts de Paltrok-houtzager Van Aken / De Eenhoorn. Op de achtergrond (midden) de toren van de Nicolaïkerk en de huizen Rotsenburg, Rotsoord en Rotswijk, geheel links de Domtoren naar een tekening van J. de Beijer in 1737. Bron: HUA, catalogusnummer: 36024.Portret (fragment) Alexander Carel Paul George ridder van Rappard (1862-1922) in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Portret (fragment) Alexander Carel Paul George ridder van Rappard (1862-1922) in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


De tuinman en het huispersoneel van familie Rappard in ca. 1908. Prentbriefkaart particuliere verzameling. De tuinman en het huispersoneel van familie Rappard in ca. 1908. Prentbriefkaart particuliere verzameling.


Jkvr. Charlotte Louise (Lotty) van Rappard (1890-1983) in 1905. Dochter van Alexander. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Jkvr. Charlotte Louise (Lotty) van Rappard (1890-1983) in 1905. Dochter van Alexander. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


Voorgevel van het huis met openstaande vouwdeur, boven de ingang het marmeren borstbeeld van Diana, godin van de jacht en in de boog op de voorgrond een lantaarn in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Voorgevel van het huis met openstaande vouwdeur, boven de ingang het marmeren borstbeeld van Diana, godin van de jacht en in de boog op de voorgrond een lantaarn in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


Jkvr. Van Rappard op de bokkenwagen in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Jkvr. Van Rappard op de bokkenwagen in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


Jkvr. Van Rappard op de bokkenwagen in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Jkvr. Van Rappard op de bokkenwagen in ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).Voor het huis Heemstede op de brug v.l.n.r. mevrouw Anna van Rappard-Testas (1862-1954), A.C.P.G. ridder van Rappard (1862-1922), jkvr. Charlotte Louise (Lotty) van Rappard (1890-1983), jhr. C.L. Röell, zoon van de fotograaf, mevrouw H.M.S.J. van Rappard-Engelke, jkvr. Antoinette Sara Caroline (Netty) van Rappard (1896-1965) en onbekend ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Voor het huis Heemstede op de brug v.l.n.r. mevrouw Anna van Rappard-Testas (1862-1954), A.C.P.G. ridder van Rappard (1862-1922), jkvr. Charlotte Louise (Lotty) van Rappard (1890-1983), jhr. C.L. Röell, zoon van de fotograaf, mevrouw H.M.S.J. van Rappard-Engelke, jkvr. Antoinette Sara Caroline (Netty) van Rappard (1896-1965) en onbekend ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


Zicht op het kasteel Heemstede in 1909 tijdens het huwelijk van jkvr. Lotty van Rappard en jhr. Van Eys. Bron: Stadsarchief Amsterdam. Zicht op het kasteel Heemstede in 1909 tijdens het huwelijk van jkvr. Lotty van Rappard en jhr. Van Eys. Bron: Stadsarchief Amsterdam.


Kadaster minuutkaart uit oktober 1832 van Kasteel Heemstede en omgeving van de gemeente Oud-Wulven. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Kadaster minuutkaart uit oktober 1832 van Kasteel Heemstede en omgeving van de gemeente Oud-Wulven. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.
Kadaster minuutkaart uit oktober 1832 van Kasteel Heemstede en omgeving van de gemeente Oud-Wulven. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort. Kadaster minuutkaart uit oktober 1832 van Kasteel Heemstede en omgeving van de gemeente Oud-Wulven. Bron: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed te Amersfoort.


Jkvr. Netty van Rappard en het kindermeisje Mina Apeldoorn aan de Heemsteedseweg. Op de achtergrond de vroegere boerderij met links daarvan het inrijhek uit ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915). Jkvr. Netty van Rappard en het kindermeisje Mina Apeldoorn aan de Heemsteedseweg. Op de achtergrond de vroegere boerderij met links daarvan het inrijhek uit ca. 1900. Fotocollectie: Ewoudina Louisa Elisabeth (E.L.E.) Röell - van Rappard (1857-1915).


Kaart waarop het oude kasteel Heemstede en het nieuwe kasteel Heemstede aan weerszijde van de Heemsteedseweg/Vuilkop staan ingetekend in het jaar 1695 op de hoge heerlijkheidskaart Vreeswijk. Het noorden ligt onder op deze kaart. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, 202. Kaart waarop het oude kasteel Heemstede en het nieuwe kasteel Heemstede aan weerszijde van de Heemsteedseweg/Vuilkop staan ingetekend in het jaar 1695 op de hoge heerlijkheidskaart Vreeswijk. Het noorden ligt onder op deze kaart. Bron: Het Utrechts Archief, 8001, 202.


Gezicht op de secundaire oprijlaan en her inrijhek van het kasteel Heemstede aan de Heemsteedseweg 26 te Houten in de periode 1900-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5826. Gezicht op de secundaire oprijlaan en her inrijhek van het kasteel Heemstede aan de Heemsteedseweg 26 te Houten in de periode 1900-1910. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5826.


Gezicht op de linker- en voorgevel en de toegangsbrug van het kasteel Heemstede te Houten in maart 1919. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5820. Gezicht op de linker- en voorgevel en de toegangsbrug van het kasteel Heemstede te Houten in maart 1919. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 5820.


Familiewapen Van Rappard. Wikipedia Van Rappard. Wapenregister van de Nederlandse adel Hoge Raad van Adel 1814 - 2014 Auteur: Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Egbert Wolleswinkel, Jos van den Borne, Conrad Gietman Uitgave: WBooks, 2014. Familiewapen Van Rappard. Wikipedia Van Rappard. Wapenregister van de Nederlandse adel Hoge Raad van Adel 1814 - 2014 Auteur: Coen O.A. Schimmelpenninck van der Oije, Egbert Wolleswinkel, Jos van den Borne, Conrad Gietman Uitgave: WBooks, 2014.


Portret van Frans Alexander, ridder van Rappard, geboren Utrecht 24 april 1793, secretaris-generaal van het Ministerie van Oorlog, overleden Utrecht 19 februari 1867. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 32033. Portret van Frans Alexander, ridder van Rappard, geboren Utrecht 24 april 1793, secretaris-generaal van het Ministerie van Oorlog, overleden Utrecht 19 februari 1867. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 32033.


Luchtopname van Kasteel Heemstede in 1985 gezien vanuit het noordoosten. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol. Luchtopname van Kasteel Heemstede in 1985 gezien vanuit het noordoosten. Bron: Provincie Utrecht, Henk Bol.


Kasteel Heemstede en tuin vanuit het noordoosten gezien in 2003. Links de rijksweg A27 en het Amsterdam Rijnkanaal op de achtergrond te zien. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol. Kasteel Heemstede en tuin vanuit het noordoosten gezien in 2003. Links de rijksweg A27 en het Amsterdam Rijnkanaal op de achtergrond te zien. Foto: Provincie Utrecht, Henk Bol.


Op vrijdag 29 april 1910 werd om 10:00 uur in de ochtend ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink in het Gebouw voor de Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de Utrechtsche Stoomsteenfabriek ,,Ruimzicht'' te Jutphaas verkocht van de vroegere firma,,Munnicks van Cleeff'', met daarbij drie hofstede en landerijen bij Kasteel Heemstede. Alexander Carel Paul George ridder van Rappard moest zijn opgebouwden schulden aflossen en was er toe gedwongen om zijn bezitting diverse malen te verkopen. Bron: De Tijd, 23 april 1910, Delpher.nl. Op vrijdag 29 april 1910 werd om 10:00 uur in de ochtend ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink in het Gebouw voor de Kunsten en Wetenschappen te Utrecht de Utrechtsche Stoomsteenfabriek ,,Ruimzicht'' te Jutphaas verkocht van de vroegere firma,,Munnicks van Cleeff'', met daarbij drie hofstede en landerijen bij Kasteel Heemstede. Alexander Carel Paul George ridder van Rappard moest zijn opgebouwden schulden aflossen en was er toe gedwongen om zijn bezitting diverse malen te verkopen. Bron: De Tijd, 23 april 1910, Delpher.nl.


Grondgebruik in de omgeving en op het Landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1965 in Maarschalkerweerd door familie Bosch van Drakestein. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), gem. Bunnik. Grondgebruik in de omgeving en op het Landgoed Nieuw-Amelisweerd in 1965 in Maarschalkerweerd door familie Bosch van Drakestein. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), gem. Bunnik.


De Utrechtse Science Park tramlijn in 2020 in de richting van het noorden gezien met rechts de Laan van Maarschalkerweerd met op de voorgrond de tramwegovergang in de Koningsweg. Gebied waar de trambaan opgelegd is was van familie Munnicks van Cleeff, Rappard en Roëll en voor het 1 januari 1954 het grondgebied van de gemeente Houten. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. De Utrechtse Science Park tramlijn in 2020 in de richting van het noorden gezien met rechts de Laan van Maarschalkerweerd met op de voorgrond de tramwegovergang in de Koningsweg. Gebied waar de trambaan opgelegd is was van familie Munnicks van Cleeff, Rappard en Roëll en voor het 1 januari 1954 het grondgebied van de gemeente Houten. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


De slotgracht en fort Lunet I, gelegen op de Houtense Vlakte langs de Koningsweg richting het oosten gezien. Foto is zwart-wit-grijs. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. De slotgracht en fort Lunet I, gelegen op de Houtense Vlakte langs de Koningsweg richting het oosten gezien. Foto is zwart-wit-grijs. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Fort Lunet I gelegen op de Houtenvlakte met rechts een oud informatiebord over de werking van De Nieuwe Hollandse Waterlinie of de Utrechtse Waterlinie. Foto: bij de Koningsweg dat ooit bij het grondgebied van Houten behoorde. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Fort Lunet I gelegen op de Houtenvlakte met rechts een oud informatiebord over de werking van De Nieuwe Hollandse Waterlinie of de Utrechtse Waterlinie. Foto: bij de Koningsweg dat ooit bij het grondgebied van Houten behoorde. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Fort Lunet IV gelegen op de Houtense Vlakte naast het Houtensepad die vele eeuwen dienst deed als provinciale verbindingsweg van Utrecht naar het zuiden. Foto richting het noordoosten gezien. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Fort Lunet IV gelegen op de Houtense Vlakte naast het Houtensepad die vele eeuwen dienst deed als provinciale verbindingsweg van Utrecht naar het zuiden. Foto richting het noordoosten gezien. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Fort Lunet II gelegen op de Houtense Vlakte gezien vanaf de trambaan/spoorwegkant richting het noord. Dit gedeelte aan de zuidkant van Fort Lunet II behoorde ooit bij de kadastrale gemeente Tolsteeg. De noordelijke kant behoorde bij de gemeente Houten/Oud-Wulven. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Fort Lunet II gelegen op de Houtense Vlakte gezien vanaf de trambaan/spoorwegkant richting het noord. Dit gedeelte aan de zuidkant van Fort Lunet II behoorde ooit bij de kadastrale gemeente Tolsteeg. De noordelijke kant behoorde bij de gemeente Houten/Oud-Wulven. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Boerderij De Kleine Kuil aan de Mytylweg 100 gezien vanaf de kant van Rijnsweerd over de rivier de Kromme Rijn met op de voorgrond het Jaagpad. Boerderij en Jaagpad waren tot 27 april 1964 in beheer en eigendom van familie Bosch van Drakestein, behorend bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Foto in de herfst van 2020, Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. Boerderij De Kleine Kuil aan de Mytylweg 100 gezien vanaf de kant van Rijnsweerd over de rivier de Kromme Rijn met op de voorgrond het Jaagpad. Boerderij en Jaagpad waren tot 27 april 1964 in beheer en eigendom van familie Bosch van Drakestein, behorend bij het landgoed Nieuw-Amelisweerd. Foto in de herfst van 2020, Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg (2). Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331. Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg (2). Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331.


De rivier de Kromme Rijn met ernaast het Jaagpad richting het zuidwesten gezien (Utrecht stad) met achter de bomen boerderij De Kleine Kuil aan de Mytylweg 100 in het Utrechtse Maarschalkerweerd. Voor 1 januari 1954 behorend bij het grondgebied van Houten. Tot 27 april 1964 het eigendom geweest van familie Bosch van Drakestein. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl. De rivier de Kromme Rijn met ernaast het Jaagpad richting het zuidwesten gezien (Utrecht stad) met achter de bomen boerderij De Kleine Kuil aan de Mytylweg 100 in het Utrechtse Maarschalkerweerd. Voor 1 januari 1954 behorend bij het grondgebied van Houten. Tot 27 april 1964 het eigendom geweest van familie Bosch van Drakestein. Foto: Peter van Wieringen, Natuurenfoto.nl.


Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg. Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331. Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg. Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331.


Pre-kadastralekaart van de ambachtsheerlijkheid De Grote Koppel en De Kleine Koppel en Maarschalkerweerd in 1806-1810. Bron: HUA, TA. Pre-kadastralekaart van de ambachtsheerlijkheid De Grote Koppel en De Kleine Koppel en Maarschalkerweerd in 1806-1810. Bron: HUA, TA.


Aankoop van een stuk grond tussen de Koningslaan ten de de rivier de Kromme Rijn bij landgoed Oud-Amelisweerd door de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. Aankoop van een stuk grond tussen de Koningslaan ten de de rivier de Kromme Rijn bij landgoed Oud-Amelisweerd door de gemeente Utrecht. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.


De aankoop van gronden door de gemeente Utrecht eind jaren zestig van de twintigste eeuw van gronden in Tolsteeg of Klein Kovelswade. Gelegen ten westen van de Grote Koppel. Hier betrof het land gelegen aan het Houtensepad. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3. De aankoop van gronden door de gemeente Utrecht eind jaren zestig van de twintigste eeuw van gronden in Tolsteeg of Klein Kovelswade. Gelegen ten westen van de Grote Koppel. Hier betrof het land gelegen aan het Houtensepad. Bron: Het Utrechts Archief, 1007-3.


Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel en groen gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg. Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331. Aankoop van gronden in de omgeving van de Mereveldseweg 13 in de periode 1969 - 1981. In geel en groen gearceerd de gronden die door de gemeente Utrecht aangekocht ten oosten van de Mereveldseweg. Bron: Het Utrechts Archief, 1338 1331.


Kaart van de stadsvriijheid van Utrecht uit 1541, het gebied van de binnenstad met directe omgeving; met aanduiding van de grenzen van de stadsvrijheid. Met weergave van de bebouwing in de binnenstad en van wegen, watergangen en kastelen, kloosters, hofsteden en huizen in opstand. Een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck uit 1541. Met linksonder erop ingetekend hofstede de 'Sieke Kuijl' (Ter Zieken( (De Grote Kuil - Blauwe-Vogelweg 23) in Maarschalkerweerd, dat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. De ‘Sicke Cuyll’ of ‘Ziecker-Cuil’ (De Grote- en De Klein Kuil) zoals op diverse kaarten werd beschreven daar werden in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 214259. Kaart van de stadsvriijheid van Utrecht uit 1541, het gebied van de binnenstad met directe omgeving; met aanduiding van de grenzen van de stadsvrijheid. Met weergave van de bebouwing in de binnenstad en van wegen, watergangen en kastelen, kloosters, hofsteden en huizen in opstand. Een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck uit 1541. Met linksonder erop ingetekend hofstede de 'Sieke Kuijl' (Ter Zieken( (De Grote Kuil - Blauwe-Vogelweg 23) in Maarschalkerweerd, dat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. De ‘Sicke Cuyll’ of ‘Ziecker-Cuil’ (De Grote- en De Klein Kuil) zoals op diverse kaarten werd beschreven daar werden in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 214259.


Het aankopen van de stuk grond door de gemeente Utrecht achter een huis aan de Mereveldseweg 15 in geel gearceerd. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. Het aankopen van de stuk grond door de gemeente Utrecht achter een huis aan de Mereveldseweg 15 in geel gearceerd. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.


Kaart (fragment) van de stadsvrijheid van Utrecht uit 1541, het gebied van de binnenstad met directe omgeving; met aanduiding van de grenzen van de stadsvrijheid. Met weergave van de bebouwing in de binnenstad en van wegen, watergangen en kastelen, kloosters, hofsteden en huizen in opstand. Een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck uit 1541. Met erop ingetekend (uitvergroot) hofstede de 'Suiker Kuijl' (De Grote Kuil - Blauwe-Vogelweg 23) in Maarschalkerweerd, wat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. De ‘Sicke Cuyll’ of ‘Ziecker-Cuil’ (De Grote- en De Klein Kuil) zoals op diverse kaarten werd beschreven daar werden in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 214259. Kaart (fragment) van de stadsvrijheid van Utrecht uit 1541, het gebied van de binnenstad met directe omgeving; met aanduiding van de grenzen van de stadsvrijheid. Met weergave van de bebouwing in de binnenstad en van wegen, watergangen en kastelen, kloosters, hofsteden en huizen in opstand. Een in 1840 door N. van der Monde vervaardigde kopie naar een schilderij van Evert van Schayck uit 1541. Met erop ingetekend (uitvergroot) hofstede de 'Suiker Kuijl' (De Grote Kuil - Blauwe-Vogelweg 23) in Maarschalkerweerd, wat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. De ‘Sicke Cuyll’ of ‘Ziecker-Cuil’ (De Grote- en De Klein Kuil) zoals op diverse kaarten werd beschreven daar werden in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 214259.


Tekening waarbij de toen toekomstige rijksweg A27 meer naar het oosten gepland stond ten koste van de Draf- en Renbaan Mereveld. Het nnorden is links. Bron: Het Utrechts Archief, 1338. Tekening waarbij de toen toekomstige rijksweg A27 meer naar het oosten gepland stond ten koste van de Draf- en Renbaan Mereveld. Het nnorden is links. Bron: Het Utrechts Archief, 1338.


Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment ingetekend de zuidoostkant van de stad in Maarschalkerweerd met linksboven boerderij De Grote Kuil (Blauwe-Vogelweg 23) ingetekend met de naam de 'Siecke Kuijl. Het eerste deel van de naam ‘siecke’ of ‘Ter Zieken’ beschreven betekend dat daar in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. dat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130. Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment ingetekend de zuidoostkant van de stad in Maarschalkerweerd met linksboven boerderij De Grote Kuil (Blauwe-Vogelweg 23) ingetekend met de naam de 'Siecke Kuijl. Het eerste deel van de naam ‘siecke’ of ‘Ter Zieken’ beschreven betekend dat daar in de zestiende eeuw melaatsen of lepra patiënten in gehuisvest waar daar zij op de dag op het land van de Abstederweide en Maarschalkerweerd konden werken. Melaats of lepra patiënten kunnen besmettelijk zijn dat wil men als in de zestiende eeuw. En daarom werden dat soort mensen ver buiten de stadmuren gehuistvest. Hofstede Galgenwaard en/ofRijnsweerd hebben ook een rol gehad in het huisveste van de patiënten in de zestiende eeuw. dat erop duidt dat in de grond om de hofstede in het midden van de zestiende eeuw een goede vruchtbare plek was voor het delven van klei voor de stenen- en pottenbakkerijen in de omgeving van Utrecht stad. De klei die werd gedolven aan de oever en uiterwaarden van de Kromme Rijn in het gebied dat in het bezit was van de Utrechtse kapittels Oudmunster en den DOM. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.


Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongeren broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsslese gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130. Kaart van de stad Utrecht (fragment) met wijde omgeving uit 1629; met weergave van wegen, watergangen en bebouwing buiten de binnenstad; met weergave van een verdedigingswal met bastions en gracht tussen de Vecht en Vaartsche Rijn in de eerste linie en vier hoornwerken tussen de Vecht en de Vaartsche Rijn langs de stadsgracht in de tweede linie. Met in dit fragment de Covelaarsbrug, Koppeldijk, het Houtensepad en de Koningsweg/Koningslaan ingetekend. Met helemaal recht boerderij De Koppel in de zeventiende eeuw in het bezit van het Utreechtse kapittel ten DOM en vanaf december 1819 in het bezit van Jhr. Paul Bosch van Drakestein. Na zijn overlijden kwam De Koppel bij het onroerend goed van landgoed Nieuw-Amelisweerd te behoren, dus bij oudste zoon Jhr. Willem Bosch van Drakestein die de boerderij rond 1840 verkocht aan zijn jongeren broer Jhr. Gerard Willem Bosch van Drakestein, Heer van Heeckeren. Een landgoed in de Overijsslese gemeente Hof van Twente. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 216130.


Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 6 aan Cornelis van den Berg en zijn echtgenote Anna Mastwijk voor een huurprijs van f. 1.552-, gulden over twee termijnen van f. 776-, gulden. Verhuurder van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7602. Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 6 aan Cornelis van den Berg en zijn echtgenote Anna Mastwijk voor een huurprijs van f. 1.552-, gulden over twee termijnen van f. 776-, gulden. Verhuurder van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7602.


Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 6 aan Cornelis van den Berg (handtekening) en zijn echtgenote Anna Mastwijk voor een huurprijs van f. 1.552-, gulden over twee termijnen van f. 776-, gulden. Verhuurder van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7602. Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 6 aan Cornelis van den Berg (handtekening) en zijn echtgenote Anna Mastwijk voor een huurprijs van f. 1.552-, gulden over twee termijnen van f. 776-, gulden. Verhuurder van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7602.


Op zaterdag 7 maart 1835 vond een verhuurovereenkomst plaats door de dhr. Gerard Munnicks van Cleeff van de boerderij aan de Heemsteedseweg 10. Huurder van hofstede en landerijen was Hendrik van Leusden en zijn echtgenote Huiberta Maarschalkerwaard. Voor f. 588-, gulden te voldoen op eerste november en eerste mei van het volgende jaar. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7601. Op zaterdag 7 maart 1835 vond een verhuurovereenkomst plaats door de dhr. Gerard Munnicks van Cleeff van de boerderij aan de Heemsteedseweg 10. Huurder van hofstede en landerijen was Hendrik van Leusden en zijn echtgenote Huiberta Maarschalkerwaard. Voor f. 588-, gulden te voldoen op eerste november en eerste mei van het volgende jaar. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7601.


Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 8 aan Paulus de Wit en zijn echtgenote Anna Pouw voor een huurprijs van f. 1.452, gulden over twee termijnen van f. 726-, gulden. Verhuurder is dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7600. Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 8 aan Paulus de Wit en zijn echtgenote Anna Pouw voor een huurprijs van f. 1.452, gulden over twee termijnen van f. 726-, gulden. Verhuurder is dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7600.


Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 8 aan Paulus de Wit (handtekening) en zijn echtgenote Anna Pouw voor een huurprijs van f. 1.452, gulden over twee termijnen van f. 726-, gulden. Verhuurder is dhr. Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7600. Op zaterdag 7 maart 1835 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een verhuur plaats van de boerderij aan de Heemsteedseweg 8 aan Paulus de Wit (handtekening) en zijn echtgenote Anna Pouw voor een huurprijs van f. 1.452, gulden over twee termijnen van f. 726-, gulden. Verhuurder is dhr. Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening). Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3282 34-4 U320b060 1835 jan.-1835 juni, aktenummer: 7600.


Op dinsdag 23 december 1834 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een koopovereenkomst plaats tussen Jan Hendrik Mosch, heer van Heemstede en Gerard Munnicks van Cleeff van diverse boerderijen aan de Heemsteedseweg, waaronder op nummers 8 en 10. Het aankoop bedrag wat de heer Munnicks van Cleef betaalde was f. 88.000-, gulden. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3281 34-4 U320b059 1834 aug.-1834 dec., aktenummer: 7559. Op dinsdag 23 december 1834 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een koopovereenkomst plaats tussen Jan Hendrik Mosch, heer van Heemstede en Gerard Munnicks van Cleeff van diverse boerderijen aan de Heemsteedseweg, waaronder op nummers 8 en 10. Het aankoop bedrag wat de heer Munnicks van Cleef betaalde was f. 88.000-, gulden. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3281 34-4 U320b059 1834 aug.-1834 dec., aktenummer: 7559.


Op dinsdag 23 december 1834 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een koopovereenkomst plaats tussen Jan Hendrik Mosch, heer van Heemstede (handtekening) en Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening) van diverse boerderijen aan de Heemsteedseweg, waaronder op nummers 8 en 10. Het aankoop bedrag wat de heer Munnicks van Cleef betaalde was f. 88.000-, gulden. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3281 34-4 U320b059 1834 aug.-1834 dec., aktenummer: 7559. Op dinsdag 23 december 1834 vond ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren een koopovereenkomst plaats tussen Jan Hendrik Mosch, heer van Heemstede (handtekening) en Gerard Munnicks van Cleeff (handtekening) van diverse boerderijen aan de Heemsteedseweg, waaronder op nummers 8 en 10. Het aankoop bedrag wat de heer Munnicks van Cleef betaalde was f. 88.000-, gulden. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3281 34-4 U320b059 1834 aug.-1834 dec., aktenummer: 7559.Familieleden Munnicks (van Cleeff) / Van Rappard bijgezet op de 1e Algemene Begraafplaats Soestbergen te Utrecht aan de Gansstraat 167  
Familiegraf Ridder van Rappard en Munnicks van Cleeff op begraafplaats Soestbergen, vak 6, nr. 111 in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel. Familiegraf Ridder van Rappard en Munnicks van Cleeff op begraafplaats Soestbergen, vak 6, nr. 111 in februari 2022. Foto: Sander van Scherpenzeel.Graf is aangekocht dhr. Dr. Gerard Munnicks van Cleeff (1797-1860) en zusters.

Van oorsprong grafkelder Rotonde van Zocher rij 1 graf nr. 40

Kisten zijn later overgebracht naar vak 6 nr. 111


   


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

1.

Jan Willem van Cleeff

Wo. 14-09-1836

1750

Za. 10-09-1836 te Utrecht

86 jaar

2.

Cornelis Meinhard van Cleeff

Do. 28-04-1842

1761

Za. 23-04-1842 te Utrecht

81 jaar

3.

Clasina Anthonia van Cleeff

Di. 14-05-1844

1794

Vr. 10-05-1844 te Utrecht

50 jaar

4.

Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff, gehuwd met Carel Casimir Alexander van Rappard

Ma. 16-03-1857

1829

Do. 12-03-1857 te Utrecht

28 jaar

5.

Gerard Munnicks van Cleeff

Di. 08-05-1860

1797

Vr. 04-05-1860

62 jaar

6.

Doodgeboren kind van Carel Casimir Alexander van Rappard en Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff

Vr. 14-09-1860

1860

..-09-1860 te ...

0 jaar

7.

Sara Jacoba Cornelia van der Meulen, wed. Gerard Munnicks van Cleeff

Vr. 03-11-1865

1803

..-10-1865 te ..

62 jaar

8.

Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff, gehuwd met Carel Casimir Alexander van Rappard

Wo. 24-10-1866

1832

Za. 20-10-1866 te Utrecht

34 jaar

9.

Frans Alexander van Rappard

Za. 23-02-1867

1794

Di. 19-02-1867

73 jaar

                                                                        


Bron: Het Utrechts Archief, 1376, 88, 18/224


                  

Zicht op het koetshuis van kasteel Heemstede in 1909 bij Houten feestelijke aangekleed ter gelegenheid van het huwelijk van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam. Zicht op het koetshuis van kasteel Heemstede in 1909 bij Houten feestelijke aangekleed ter gelegenheid van het huwelijk van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam.Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.

Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


                              

Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Bron: RAZU, 063. Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Bron: RAZU, 063.


Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte Bron: RAZU, 063. Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte Bron: RAZU, 063.


Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte met machting van jhr. Roëll uit Brussel. Bron: RAZU, 063. Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte met machting van jhr. Roëll uit Brussel. Bron: RAZU, 063.


Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte met machting van jhr. Roëll uit Brussel, eind beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063. Akten ten overstaande an de Houtense notaris Hanzo Lemstra van Buma waarbij de familie Van Rappard-Roëll toestemming aan de gemeente Houten verleend om ene gedeelte van de Waijsensedijk in Oud-Wulven en Waijen over te nemen. Beschrijving van akte met machting van jhr. Roëll uit Brussel, eind beschrijving van akte. Bron: RAZU, 063.


  

Familiegraf Van Rappard op begraafplaats Soestbergen te Utrecht, Gansstraat 167     
Zicht op de twee koetshuizen met de oprijlaan in noordoostelijke richting van kasteel Heemstede in 1909 bij Houten feestelijke aangekleed ter gelegenheid van het huwelijk van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam. Zicht op de twee koetshuizen met de oprijlaan in noordoostelijke richting van kasteel Heemstede in 1909 bij Houten feestelijke aangekleed ter gelegenheid van het huwelijk van jkvr. Charlotte Louise van Rappard (1890-1983) en Paulus Andries van Eys (1884-1962). Bron: Stadsarchief Amsterdam.Graf aankocht door Carel Casimir Alexander van Rappard op 7 mei 1867.
Tussen 1922 tot 1 januari 1930 vervallen
Familiegraf in vak 6 nr. 111


                             


Naam

Bijgezet

Geboren

Overleden

Leeftijd

Aanmerking

1.

Anthonia Elisabeth Munnicks van Cleeff, gehuwd met Carel Casimir Alexander van Rappard

Za. 23-11-1867

1829

Do. 12-03-1857 te Utrecht

28 jaar

Overgebracht uit kelder O-40

2.

Doodgeboren kind van Carel Casimir Alexander van Rappard en Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff

Za. 23-11-1867

1860

..-09-1860 te ...

0 jaar

Overgebracht uit kelder O-40

3.

Alida Johanna Sara Munnicks van Cleeff, gehuwd met Carel Casimir Alexander van Rappard

Za. 23-11-1867

1832

Za. 20-10-1866 te Utrecht

34 jaar

Overgebracht uit kelder O-40

4.

Frans Alexander van Rappard

Za. 23-11-1867

1794

Di. 19-02-1867

73 jaar

Overgebracht uit kelder O-40

5.

Anthony Gerhard Alexander ridder van Rappard

Di. 06-04-1869

1799

Do. 01-04-1869

69 jaar

Gele kisten zeer slecht

6.

A.J. Kuhne wed. C.A. Engelke

Za. 11-12-1869

-

-

-

-

7.

Carel Casimir Alexander van Rappard

Wo. 31-05-1871

1824

Zo. 21-05-1871 te Hannover, Nedersaksen

46 jaar

-

8.

Doodgeboren kind van Alexander Karel Paul George van Rappard en echtgenote Anna Henriëtte Petronella Testas

Wo. 27-03-1889

1889

..-03-1889

0 jaar

-

9.

Alexander Karel Paul George van Rappard

Wo. 18-01-1922

1862

Za. 14-01-1922

59 jaar

-

                                     


Disclaimer: in de loop van de tijd werden graven geruimd doordat familielijnen uitsterven. Rechthebbende op een graf niet meer te vinden zijn. Of omdat de grafrechten zijn verlopen.
Bij het overschrijven van een grafregister afkomstig van Het Utrechts Archief uit archieftoegang: 1376. Zijn begraven of bijgezette familieleden in een graf uit zo'n register vermeld. In kolom 'Aanmerking' wordt vermeld wat er met een stoffelijk overschot gebeurt is in de loop van de tijd.

In diverse registers heeft de stichting geprobeerd de kolom 'aanmerkingen' over te nemen.  In deze kolom staat vermeld of een stoffelijk overschot geruimd is. In verband met de gemoeide tijd is er meestal niet gekozen om 'aanmerkingen' over te nemen. Wat dus niet wil zeggen dat een persoon er nog wel of niet in een graf aanwezig kan zijn.

Bedenk dus dat als u opzoek bent naar een persoon. Die vermeld staat in de tabel. Dat hij of zij geruimd kan zijn ofwel er nog zou kunnen liggen of zijn bijgezet.

De stichting is niet aansprakelijk voor eventuele nadelige gevolgen voervloeiend uit een overschreven register. Als u verdere informatie wil. Bekijk de registers op de studiezaal van Het Utrechts Archief aan de Alexander Numankade 199-201 te Utrecht in toegang: 1376, of zoek voor de vier begraafplaatsen van de gemeente Utrecht naar een persoon via: Grafzoeken.nl of neem contact op met de gemeente Utrecht.

Registers zijn niet op de website van het Het Utrecht Archief in te zien vanwege de AVG en/of eventuele rechthebbende op een graf die nog zouden kunnen leven en in de registers vermeld zouden kunnen zijn.

De stichting heeft bij het overschrijven rekening gehouden met het eventueel nog in leven zijn van rechthebbende op een graf.


                

 Huize Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 (voorheen nr. 7)
Huis Ruimzicht aan de Waijensedijk 19 anno 1900. Met op de voorgrond een koets met koetsier. Huis was vanaf ca. 1840 in het bezit gekomen van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Tot in 1911 Alexander van Rappard (kleinzoon van Gerard Munnicks van Cleeff) de buitenplaats Ruimzicht verkocht. Omdat hij schulden had en boven zijn stand leefde. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Huis Ruimzicht aan de Waijensedijk 19 anno 1900. Met op de voorgrond een koets met koetsier. Huis was vanaf ca. 1840 in het bezit gekomen van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Tot in 1911 Alexander van Rappard (kleinzoon van Gerard Munnicks van Cleeff) de buitenplaats Ruimzicht verkocht. Omdat hij schulden had en boven zijn stand leefde. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.In het jaar 1705 huwt Jan Hendricksen van den Bergh met Johanna van Slagmaat in het gerecht Oud-Wulven. In het jaar 1717 huurt Jan Hendricksen 24 morgen land op Mereveld te Bunnik en Vechten Jan woont in hofstede 't Hemeltje aan de Waijensedijk in Oud-Wulven Johanna woont daar nog in 1750 daar tijdens het opmaken van de huwelijks voorwaarden van haar zoon Paulus van den Bergh.

In de jaren 1764 en 1768 verkopen de negen kinderen van het echtpaar Van den Bergh - Van Slagmaat het onroerend goed dat zij na het overlijden van hun ouders hebben geërfd: Hendrik van den Bergh te Bunnik, Jan van den Bergh, rademaker te Houten, Dirck van den Bergh, wonende te Waijen, Gijsbert van den Bergh, wonende te Utrecht, Paulus van den Bergh, wonende te Blokland, Cornelis van den Bergh, wonende te Montfoort, Gerrighje van de Bergh, wonende bij de Rode Brug (Lauwerecht-Zuilen), gehuwd met Jacobus Emmeklaar, Gijsberta van den Bergh, gehuwd met Arnoldus Ruijs en Cornelia van den Bergh, wonende te Maarssen, gehuwd met Cornelis van der mande.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U118a004, d.d. 01-09-1717, inv.nr. U196a015, d.d. 01-02-1764, inv.nr. U236a004, 3 akten, d.d. 09-07-1768, Namen in Woerden.In geel gearceerd de gronden die in 1832 van de dhr. Van Beusekom waren, van beroep timmerman. Enkele jaren later rond 1840 zou het buiten aangekocht worden dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden die in 1832 van de dhr. Van Beusekom waren, van beroep timmerman. Enkele jaren later rond 1840 zou het buiten aangekocht worden dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Bron: HISGIS Utrecht.


In geel gearceerd de gronden die in 1832 van de dhr. Van Beusekom waren, van beroep timmerman. Buitenplaats Ruimzicht aan de Waijensedijk 19 (1832) met op de achtergrond de TOP10 Vector kaart van kadastergrenzen anno 2011. Bron: HISGIS Utrecht. In geel gearceerd de gronden die in 1832 van de dhr. Van Beusekom waren, van beroep timmerman. Buitenplaats Ruimzicht aan de Waijensedijk 19 (1832) met op de achtergrond de TOP10 Vector kaart van kadastergrenzen anno 2011. Bron: HISGIS Utrecht.Huize Ruimzicht in de periode 1890-1905 aan de Waijensedijk nr. 19 met op het voorplein het tuin- personeel van Alexander van Rappard met een voorliggend grasveld. Foto genomen vanaf de Waijensedijk. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33 121. Huize Ruimzicht in de periode 1890-1905 aan de Waijensedijk nr. 19 met op het voorplein het tuin- personeel van Alexander van Rappard met een voorliggend grasveld. Foto genomen vanaf de Waijensedijk. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33 121.Op woensdag 1 februari 1764  vond ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall de boedelscheiding plaats van het onroerend goed van het overleden echtpaar Hendrick van den Bergh en Johanna van Slagmaat uit Bunnik. Hierbij waren de negen kinderen met partners vertegenwoordigd.

Dochter Gijsberta van den Bergh, gehuwd met Cornelis van der Mande, erfde de 'afgebrande hofstede met c.a., 21 morgen boomgaard, bouw- en weylanden, gelegen aan de Waijensedijk'.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a015, 01-02-1764, aktenummer: 63.

Op de plek van de 'afgebrande hofstede' zou later het huis Ruimzicht gebouwd gaan worden rond 1784.

Op donderdag 13 december 1764 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een huurovereenkomst gesloten tussen Cornelis van der Mande (verhuurder en Jan van Doorn (huurder) van 'een zekere huysinge c.a. 1 1/2 morgen boomgaard en 2 morgen weyland. Gelegen in het gerecht van Oud-Wulven en Wayen, naby 't Hemeltje'.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a015, 13-12-1764, aktenummer: 106.

Op donderdag 4 juni 1767 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een huurovereenkomst aangegaan tussen Cornelis van der Mande (verhuurder) en Jan van Doorn (huurder) 'van huysinge c.a. 1 1/2 morgen boomgaard en 2 morgen weyland, in Waijen nabij 't Hemeltje.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a017, 04-06-1767, aktenummer: 31.


Kaart van de omgeving van het buurtschap Waijen anno 2022. Met links de Koppeldijk, bovenaan de Waijensedijk en onderaan de Utrechtseweg. Bron: Openstreetmap.org. Kaart van de omgeving van het buurtschap Waijen anno 2022. Met links de Koppeldijk, bovenaan de Waijensedijk en onderaan de Utrechtseweg. Bron: Openstreetmap.org.Op woensdag 18 januari 1769 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een huurovereenkomst aangegaan tussen Cornelis van der Mande en Jan van Doorn 'hofstede bestaande in een huyzinge c.a. met 24 morgen boomgaardt, bouw en wylanden, gelegen in de gerechten van Oud-Wulven en Bunnik.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a019, 18-01-1769, aktenummer: 4.

Op zaterdag 2 februari 1771 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een huurovereenkomst aangegaan tussen Cornelis van der Mande (verhuurder) en Anthony Buys (huurder). Een 'zekere hofstede, bestaande in huyzinge c.a. met 20 morgen en 300 roeden soo boomgaard, bouw- als wylanden'. Met daarbij behorend 3 1/2 morgen bouwland.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a019, 02-02-1771, aktenummer: 4.

Op vrijdag 6 januari 1775 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris G.J. van Spall een huurovereenkomst aangegaan tussen Cornelis van der Mande (verhuurder) en Anthony Buys (huurder), partner van Grietje van Royen. Van 'een zekere hofstede, bestaande in huyzinge c.a. met 20 morgen en 300 roeden soo boomgaard, bouw- als wylanden, gelegen in het gerecht van Oud-Wulven en Wayen.'

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U196a020, 06-01-1775, aktenummer: 61.


Landhuis Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 rond 1905 met in de deuropening staande met jachtgeweer Alexander van Rappard met met links het een jachtgenoot met jachthond. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121. Landhuis Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 rond 1905 met in de deuropening staande met jachtgeweer Alexander van Rappard met met links het een jachtgenoot met jachthond. Bron: Het Utrechts Archief, 29-33, 121.Op zaterdag 24 juli 1784 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris C. van Hees een verkoop overeenkomst gesloten. Tussen Joseph van der Mande, partner Merrigje Degenkamp (verkoper en zoon van Cornelis van der Mande). Koper was Jacobus de Visser Jansz., wonende te Utrecht, partner van Anna Sigal.

Verkoop bestond uit een 'hofstede, bestaande in nieuwe gebouwde huyzinge c.a. met 18 morgen boomgaard, bouw- en weylanden; zuidzijde Wayensedyk en by 't Hemeltje'.

Hierbij ook nog 3 morgen weylanden aan het Houtense Zandpad en de Wayensedijk gelegen.

Dit nieuwe huis, gebouwd in opdracht van Joseph van der Mande. Zou later genaamd Huize Ruimzicht heette die tussen 1851 en 1911 in het bezit zou zijn van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff, Casimir van Rappard en Alexander van Rappard.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U264b005, 24-07-1784, aktenummer: 22.

Op woensdag 17 februari 1802 werd een huurovereenkomst gesloten ten overstaan van de Utrechtse notaris A. van Toll. Verhuurder Jacobus de Visser Jansz. en huurder Jan van Leeuwen huurt een 'hofstede bestaande in huys, bakhuys c.a. en 21 morgen zoo boomgaard bouw- als weyland; by 't Hemeltje.' Hierbij behorend ook 5 morgen bouw- en weyland; 4 morgen weyland; en 8 morgen lands'.

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U261a004 17-02-1802, aktenummer: 44.

Op maandag 15 juni 1807 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris J.C. de Graaf een verhuurovereenkomst aangegaan tussen Jacobus de Visser Jansz. (verhuurder) en Lambartus de Wit (huurder), wonende te Jutphaas, gehuwd met Jannigje van Rossum

Een 'Hofsteede, bestaand een huis, bakhuis, berg en schuur, en 21 morgen soo boomgaard, bouw- en weijland; gelegen in Oud-Wulven en Wayen bij 't Hemeltje, hierbij behorend 5 morgen bouw- en weijland, 4 resp. 8 morgen weijland.'

Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, U286a014, 15-06-1807, aktenummer: 110.


In het voorjaar van het jaar 1824 overlijd Jacobus de Visser Jansz.. Hierop verkoopt zijn weduwe Anna Sigal huize Ruimzigt geheten ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren op zaterdag 6 november 1824. Dit is de vroegste bekende vermelding van huize Ruimzigt die waarschijnlijk door De Visser als naam is gegeven. Koper van Ruimzicht was Willem van Beusekom. Bron: Delpher.nl. In het voorjaar van het jaar 1824 overlijd Jacobus de Visser Jansz.. Hierop verkoopt zijn weduwe Anna Sigal huize Ruimzigt geheten ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren op zaterdag 6 november 1824. Dit is de vroegste bekende vermelding van huize Ruimzigt die waarschijnlijk door De Visser als naam is gegeven. Koper van Ruimzicht was Willem van Beusekom. Bron: Delpher.nl.


Advertentie met de mededeling of er nog personen waren die nog openstaande lening hadden bij de dhr. Willem van Beusekom uit en of zich die wilde melden bij notaris Schermbeek in september 1851. Bron: Delpher.nl. Advertentie met de mededeling of er nog personen waren die nog openstaande lening hadden bij de dhr. Willem van Beusekom uit en of zich die wilde melden bij notaris Schermbeek in september 1851. Bron: Delpher.nl.


Op zaterdag 9 augustus 1851 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris de voormalige goederen van timmerman Willem van Beusekom geveild. Waaronder het huis Ruimzicht aan de Waijensedijk en een perceel te Woudenberg waar de pyramide van Austerlitz op staat. Dat ook in bezit was geweest van Van Beusekom. Kort voor de veiling van Willem overleden. Koper van het landhuis Ruimzicht van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff, docter en verzamelaar te Utrecht van prente, boeken en munten. Hij bezat al geruime tijd de boerderij 't Hemeltje er ten oosten gelegen van. In 1860 zou Ruimzicht in het bezit aan zijn schoonzoon Casimir van Rappard. Hij overleed in 1871 vroegtijdig. Waarop de goederen tijdelijk toekwam aan zijn weduwe. Zoon Allexander van Rappard werd op zijn 18e jaar de eigenaar van Ruimzicht. In 1911 moest hij het goed verkopen wegens een te grote schuldenlast en het het leven op te grote stand. Bron: Delpher.nl. Op zaterdag 9 augustus 1851 werd ten overstaan van de Utrechtse notaris de voormalige goederen van timmerman Willem van Beusekom geveild. Waaronder het huis Ruimzicht aan de Waijensedijk en een perceel te Woudenberg waar de pyramide van Austerlitz op staat. Dat ook in bezit was geweest van Van Beusekom. Kort voor de veiling van Willem overleden. Koper van het landhuis Ruimzicht van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff, docter en verzamelaar te Utrecht van prente, boeken en munten. Hij bezat al geruime tijd de boerderij 't Hemeltje er ten oosten gelegen van. In 1860 zou Ruimzicht in het bezit aan zijn schoonzoon Casimir van Rappard. Hij overleed in 1871 vroegtijdig. Waarop de goederen tijdelijk toekwam aan zijn weduwe. Zoon Allexander van Rappard werd op zijn 18e jaar de eigenaar van Ruimzicht. In 1911 moest hij het goed verkopen wegens een te grote schuldenlast en het het leven op te grote stand. Bron: Delpher.nl.


Volmacht afgegeven door Alexander, ridder van Rappard aan notaris Immink. Alexander moest diverse percelen grond in Houten, Oud-Wulven en Jutphaas verkopen om zijn schulden deels te kunnen aflossen (1). Hierbij gaf Alexander ook de volmacht af om zijn huis Ruimzicht op de veiling te verkopen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361. Volmacht afgegeven door Alexander, ridder van Rappard aan notaris Immink. Alexander moest diverse percelen grond in Houten, Oud-Wulven en Jutphaas verkopen om zijn schulden deels te kunnen aflossen (1). Hierbij gaf Alexander ook de volmacht af om zijn huis Ruimzicht op de veiling te verkopen. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361.Na de veiling van huize Ruimzicht die werd aangekocht door landbouwer Theodorus Hermanus Jeuken uit Achttienhoven. Hij liet het huis Ruimzicht afbreken en er de hedendaagse boerderij ervoor in de plaats bouwen. In 1918 wordt de boerderij verkocht aan de Firma ,, De gebroeders Van Hoeken'' uit Jutphaas (Nieuwegein), van beroep Steenfabrikant.

In het jaar 1924 verkochten de gebroeders Van Hoek de boerderij aan Gijsbertus Janszoon Vernooy uit Houten. De boerderij staat dan geadresseerd aan de Waijensedijk wijk O (Oud-Wulven) huisnr. 36.

In 1940 worden de percelen verenigd door dhr. Vernooy en gevoegd bij de kadastrale legger van de gemeente Houten.

In 1955 verkoopt dhr. Vernooy de boerderij de boerderij aan Engbertus Hermanus Maria Jongerius, geboren 7 juni 1919. Gehuwd met Gerarda Josephina Stephania de Groot.

Anno 2022 is de boerderij nog in bezit van familie Jongerius.


Hulpkaart tekening voor de sloop van huize Ruimzicht door de nieuwe eigenaar van het huis gekocht in 1911 door Theodorus Hermanus Jeuken, van beroep landbouwer en wonend te Achttienhoven. In hetzelfde jaar bouwde dhr. Jeuken de nieuwe nog bestaande boerderij aan de Waijensedijk nr. 19. Bron: Kadasterarchiever 1832-1987 (NL). Hulpkaart tekening voor de sloop van huize Ruimzicht door de nieuwe eigenaar van het huis gekocht in 1911 door Theodorus Hermanus Jeuken, van beroep landbouwer en wonend te Achttienhoven. In hetzelfde jaar bouwde dhr. Jeuken de nieuwe nog bestaande boerderij aan de Waijensedijk nr. 19. Bron: Kadasterarchiever 1832-1987 (NL).Boomgaard bij boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met de bomen in de bloesem. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boomgaard bij boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met de bomen in de bloesem. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met rechts de Waijensedijk met de Waijensewetering. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met rechts de Waijensedijk met de Waijensewetering. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.


Het terrein van het fruitbedrijf van boerderij Ruimzicht in de jaren 70 van de twintigste eeuw aan de Waijensedijk nr. 19. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, 353. Het terrein van het fruitbedrijf van boerderij Ruimzicht in de jaren 70 van de twintigste eeuw aan de Waijensedijk nr. 19. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht, 353.


Boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met rechts een visser langs de Waijensewetering aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353. Boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 in de jaren 70 van de twintigste eeuw met rechts een visser langs de Waijensewetering aan de Waijensedijk. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 353.Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij op de plek waar heden de boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 staat met hooiberg en een daghuurderswoning. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4. Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij op de plek waar heden de boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 staat met hooiberg en een daghuurderswoning. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4.


Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij 't Hemeltje naast de t-splitsing van de Waijensedijk met het Houtense Zandpad. Boerderij 't Hemeltje is in 1937 afgebroken voor de aanleg van de rijksweg A12 ('s-Gravenhage-Utrecht naar Arnhem). Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4. Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij 't Hemeltje naast de t-splitsing van de Waijensedijk met het Houtense Zandpad. Boerderij 't Hemeltje is in 1937 afgebroken voor de aanleg van de rijksweg A12 ('s-Gravenhage-Utrecht naar Arnhem). Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4.


Legenda van landerijen die op de kaart uit 1678 met letters staan aangegeven. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4. Legenda van landerijen die op de kaart uit 1678 met letters staan aangegeven. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4.


Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij op de plek waar heden de boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 staat met hooiberg en een daghuurderswoning. Met hierbij ingetekend de landerijen lopend naar het zuiden tot aan de Warmoesgraaf en Heyzeedijk. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4. Fragment van een kaart uit 1678 met erop ingetekend de boerderij op de plek waar heden de boerderij Ruimzicht aan de Waijensedijk nr. 19 staat met hooiberg en een daghuurderswoning. Met hierbij ingetekend de landerijen lopend naar het zuiden tot aan de Warmoesgraaf en Heyzeedijk. Bron: Het Utrechts Archief, 233, 300-4.


Fragment van akte van doorverkoop door Willem van Beusekom aan Cornelis de Wit en zijn echtgenote Aafje van de Geer in 1824 van de hofstede Ruizigt voor f. 4.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3258, 34-4 U320b036, 1824 nov.-1825 feb., aktenummer: 4787, 4788, 4785, 4793. Fragment van akte van doorverkoop door Willem van Beusekom aan Cornelis de Wit en zijn echtgenote Aafje van de Geer in 1824 van de hofstede Ruizigt voor f. 4.000 gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4, 3258, 34-4 U320b036, 1824 nov.-1825 feb., aktenummer: 4787, 4788, 4785, 4793.


Handtekening van Cornelis de Wit en zijn echtgenote Aafje van de Geer van één van de grondverkopen van en bij hofstede Ruimzigt in 1824. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb., aktenummers: 4787, 4788, 4785, 4793. Handtekening van Cornelis de Wit en zijn echtgenote Aafje van de Geer van één van de grondverkopen van en bij hofstede Ruimzigt in 1824. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb., aktenummers: 4787, 4788, 4785, 4793.


Fragment van beschrijving van perceel I van hofstede Ruimzigt met landerijen op zaterdag 6 november 1824 van de veiling van de hofstede ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb., aktenummers: 4787, 4788, 4785, 4793. Fragment van beschrijving van perceel I van hofstede Ruimzigt met landerijen op zaterdag 6 november 1824 van de veiling van de hofstede ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Bron: Het Utrechtse Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb., aktenummers: 4787, 4788, 4785, 4793.


Bod van Willem van Beusekom op hofstede Ruimzigt voor f. 4.200-, gulden op de veiling van zaterdag 6 november 1826 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Fragment van akte van zijn bod op de hofstede. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb.aktenummer: 4787, 4788, 4785, 4793. Bod van Willem van Beusekom op hofstede Ruimzigt voor f. 4.200-, gulden op de veiling van zaterdag 6 november 1826 ten overstaan van de Utrechtse notaris Hendrik van Ommeren. Fragment van akte van zijn bod op de hofstede. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3258 34-4 U320b036 1824 nov.-1825 feb.aktenummer: 4787, 4788, 4785, 4793.


Beschrijving van het eerste perceel op de veiling van de onroerende goederen van timmerman van Willem van Beusekom op zaterdag 9 augustus 1851. Perceel is een perceel heidegrond met bos met de piramide van Austerlitz die geveild zou worden ten overstaan van de Utrechtse notaris >H. van Schermbeek. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497. Beschrijving van het eerste perceel op de veiling van de onroerende goederen van timmerman van Willem van Beusekom op zaterdag 9 augustus 1851. Perceel is een perceel heidegrond met bos met de piramide van Austerlitz die geveild zou worden ten overstaan van de Utrechtse notaris >H. van Schermbeek. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497.


Beschrijving van perceel van hofstede Ruimzigt van veiling door verkoop Willem van Beusekom op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497. Beschrijving van perceel van hofstede Ruimzigt van veiling door verkoop Willem van Beusekom op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497.


Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497. Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497.


Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Handtekening onder de akte van verkoop (1) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497. Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Handtekening onder de akte van verkoop (1) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497.


Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Handtekening onder de akte van verkoop (2) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497. Veiling van de hofstede Ruimzigt op zaterdag 9 augustus 1851 ten overstaan van de Utrechtse notaris Jacob Hendrik van Schermbeek. Bij bod door jhr. Willem Strick van Linschoten voor f. 11.500-, gulden. Hij werd overboden door dhr. Gerard Munnicks van Cleeff met f. 600-, gulden. Waar hoftstede Ruimzigt in het bezit kwam van Munnicks van Cleeff voor f. 12.600-, gulden. Handtekening onder de akte van verkoop (2) Bron: Het Utrechts Archief, 34-4 3450 34-4 U321e064 1851 juni-1851 aug. 09-08-1851, aktenummers: 10496 en 10497.Prenten- en muntenverzameling: Atlas Munnicks van Cleeff


Dr. G. Munnicks van Cleeff volgens het 'Biografisch woordenboek der Nederlanden. Deel 12. Tweede Druk (1869) - A.J. van der Aa'.


Zicht op de oostelijke oever aan de Vaartsche Rijn met links een bruggetje over de Vletsloot met links daarvan de over van Steenfabriek van Van Munnicks van Cleef rond 1920-1925. Dit is de eniste tot nu toe bekende foto waarop de steenfabriek op staat. Bron: Fotoarchief Gemeente Nieuwegein, met dank aan Peter Sprangers, Voorzitter van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven. Zicht op de oostelijke oever aan de Vaartsche Rijn met links een bruggetje over de Vletsloot met links daarvan de over van Steenfabriek van Van Munnicks van Cleef rond 1920-1925. Dit is de eniste tot nu toe bekende foto waarop de steenfabriek op staat. Bron: Fotoarchief Gemeente Nieuwegein, met dank aan Peter Sprangers, Voorzitter van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven.MUNNICKS VAN CLEEFF (Dr. G.), vroeger practiserend geneesheer te Utrecht, later lid der Provinciale Staten en van den Raad der stad Utrecht, was een groot voorstander der nationale nijverheid, waartoe zijn aanzienlijk vermogen veel heeft bijgedragen. Hij huwde P.J.C. van der Meulen, en overleed den 4 Mei 1860 te Utrecht.

Hij was lid van het Prov. Utr. en het Hist. Gen. Hij was ook zeer bekend door het groote muntkabinet dat hij bezat, zeker een van de voornaamste particuliere muntverzamelingen uit ons land, en dat na zijn dood is verkocht geworden.

Hij bezat o.a. de gouden penning door Willem V na den slag bij Doggersbank aan Zoutman vereerd, afgebeeld inle Francq van Berkhey Zeetriumph, welk stuk 1204 wigtjes aan goud woog, en naar wij meenen, door het koninklijk kabinet is aangekocht geworden. Zie de hoogst belangrijke catalogus van zijne verzameling, door Bom te Amsterdam verkocht.


 

Een halve rijksdaalder uit 1570. Zoals Gerard Munnicks van Cleeff deze tot 1860 in zijn muntenkabinet had. De afgebeelde 1/2 rijksdaalder uit 1570 is een voorbeeld gevonden op internet (1). Een halve rijksdaalder uit 1570. Zoals Gerard Munnicks van Cleeff deze tot 1860 in zijn muntenkabinet had. De afgebeelde 1/2 rijksdaalder uit 1570 is een voorbeeld gevonden op internet (1).


Een halve rijksdaalder uit 1570. Zoals Gerard Munnicks van Cleeff deze tot 1860 in zijn muntenkabinet had. De afgebeelde 1/2 rijksdaalder uit 1570 is een voorbeeld gevonden op internet (2). Een halve rijksdaalder uit 1570. Zoals Gerard Munnicks van Cleeff deze tot 1860 in zijn muntenkabinet had. De afgebeelde 1/2 rijksdaalder uit 1570 is een voorbeeld gevonden op internet (2).
Dokter Gerard Munnicks van Cleeff (1797-1860) was munten- en prentenverzamelaar. Hij bezat daardoor een ruime verzameling munten en penningen en ruim 1200 prenten en tekeningen en schetsen van de stad Utrecht en omgeving uit de achttiende- en negentiende eeuw. De zogeheten 'Atlas van Munnicks van Cleeff'. Na zijn overlijden kwam de verzameling met historische prenten en tekeningen in het bezit van het Koninklijk Huis der Nederlanden. Die deze ruim ander halve eeuw in bezit heeft gehad.In 2012 werd de zeldzame verzameling prenten (atlas van Munnicks van Cleeff, geheten), 'stilletjes' verkocht door het Koninklijk Huis aan een particuliere verzamelaar van de 'Fentener van Vlissingen Foundation' te Zeist. Het woord stilletjes tussen haakjes beschrijft hoe de Nederlandse media zoals kranten en tv stations in 2016 hier lucht van kregen. Hierin voelde de Nederlandse Musea zich  gepasseerd. Door het niet in de openbaring brengen van de eventuele verkoop van de verzameling en de misschien andere gegadigde museums die hier interesse in gehad zouden hebben.Gevonden beschrijving van diverse (rijks)daalders die na het overlijden van Gerard de Munnicks van Cleeff in 1861 bij veiling werden verkocht door de erfgenamen Munnicks van Cleeff / Van Rappard. Gevonden beschrijving van diverse (rijks)daalders die na het overlijden van Gerard de Munnicks van Cleeff in 1861 bij veiling werden verkocht door de erfgenamen Munnicks van Cleeff / Van Rappard.Beschrijving kranten bericht afkomstig van het Algemeen Handelsblad van 11 mei 1861, Delpher.nl. — Onder de belangrijke Utrechtsche munten, door de familie Munnicks van Cleeff aan het koninklijk penningkabinet geschonken, merkt men op een zeer fraaije denarius van bisschop Godefried van Reenen (1156—73), gen obool van Dirk van der Aare (11981212), een onuitgegeven denarius van bisschop Otto, te Deventer geslagen; de eenig bekende obool van Otto van Holland (1236—49), de halve grooten van Jan van Arkel, te Utrecht en te Deventer geslagen; de zeldzame halve groot met de twee schilden van Frederik van Blankenheim (1394—1423); een onuitgegeven half vuurijzer van David van Bourgondie; de Christus gulden van Frederik van Baden, de Dominusgulden van bisschop Philippus van Bourgondie, de eenige ontdekte zilveren munt van den laatsten bisschop Hendrik van Beijeren, en eindelijk de vierdubbele braspenning, door Carel van Egmond van het Utrechtsche kerkzilver geslagen, toen hij in het bezit dier stad was. Beschrijving kranten bericht afkomstig van het Algemeen Handelsblad van 11 mei 1861, Delpher.nl. — Onder de belangrijke Utrechtsche munten, door de familie Munnicks van Cleeff aan het koninklijk penningkabinet geschonken, merkt men op een zeer fraaije denarius van bisschop Godefried van Reenen (1156—73), gen obool van Dirk van der Aare (11981212), een onuitgegeven denarius van bisschop Otto, te Deventer geslagen; de eenig bekende obool van Otto van Holland (1236—49), de halve grooten van Jan van Arkel, te Utrecht en te Deventer geslagen; de zeldzame halve groot met de twee schilden van Frederik van Blankenheim (1394—1423); een onuitgegeven half vuurijzer van David van Bourgondie; de Christus gulden van Frederik van Baden, de Dominusgulden van bisschop Philippus van Bourgondie, de eenige ontdekte zilveren munt van den laatsten bisschop Hendrik van Beijeren, en eindelijk de vierdubbele braspenning, door Carel van Egmond van het Utrechtsche kerkzilver geslagen, toen hij in het bezit dier stad was.Beschrijving kranten bericht afkomstig van het Opregte Haarlemsche Courant van 23 november 1863, Delpher.nl. - BOEKVERKOOPING. T. DE BRUYN te Utrecht, zal op 25 November enz., verkoopen de BIBLIOTHEKEN van wijlen de Heeren Dr. G. MUNNICKS van CLEEFF, Jhr. C. A. RETHAAN MACARE, Kap. G. F. van LIMBORCH van pen MEERSCH, Dr. J. WTTEWAALL en een aanzienlijk Regtsgeleerde te Utrecht, bevattende eene uitmuntende verzameling BOEKEN over Geschiedenis en Aardrijkskunde, bijzonder Nederlandsche Geschiedenis en Plaatsbeschrijving, Antiquiteiten en Numiematiek , Geschied. der O. en W. Ind. Koloniën enz, Regtsgeleerdheid en Staatswetenschappen , Natuurwetenschappen , waarbij eene uitgebreide collectie over Landbmuw enz., Genees- en Heelkunde, Kunsten en Nieuwere Letterkunde. Voorts Plaat- en Prachtwerken, Platen, Antiquiteiten, Naturuliën en Boekenkasten. De catalogus is op franco aanvrage te bekomen. De catalogus der collectie Handschriften en Autographen, hierbij behoorende, zal weldra te bekomen zijn. Verkooping 10 en 11 December. Beschrijving kranten bericht afkomstig van het Opregte Haarlemsche Courant van 23 november 1863, Delpher.nl. - BOEKVERKOOPING. T. DE BRUYN te Utrecht, zal op 25 November enz., verkoopen de BIBLIOTHEKEN van wijlen de Heeren Dr. G. MUNNICKS van CLEEFF, Jhr. C. A. RETHAAN MACARE, Kap. G. F. van LIMBORCH van pen MEERSCH, Dr. J. WTTEWAALL en een aanzienlijk Regtsgeleerde te Utrecht, bevattende eene uitmuntende verzameling BOEKEN over Geschiedenis en Aardrijkskunde, bijzonder Nederlandsche Geschiedenis en Plaatsbeschrijving, Antiquiteiten en Numiematiek , Geschied. der O. en W. Ind. Koloniën enz, Regtsgeleerdheid en Staatswetenschappen , Natuurwetenschappen , waarbij eene uitgebreide collectie over Landbmuw enz., Genees- en Heelkunde, Kunsten en Nieuwere Letterkunde. Voorts Plaat- en Prachtwerken, Platen, Antiquiteiten, Naturuliën en Boekenkasten. De catalogus is op franco aanvrage te bekomen. De catalogus der collectie Handschriften en Autographen, hierbij behoorende, zal weldra te bekomen zijn. Verkooping 10 en 11 December.


Beschrijving kranten bericht afkomstig van de Rotterdamsche Courant van 8 1864, Delpher.nl. — Gisteren en eergisteren heeft alhier de veiling plaats gehad der schijderijen-verzameling van wijlen dr, G. Munnicks van Cleef te Utrecht, waarbij een groot aantal vreemde liefhebbers tegenwoordig was. De voornaamste prijzen werden besteed voor de volgende stukken. Christus, den storm stillende, door L. Backhuyzen, fr. 14,900. Portret van Back- huyzen, door hem zelf, fr. 1100. Dorpsgezigt, door C. Decker, a° 1653, fr. 2050. Gevogelte, vruchten en bloemen, door J. Fijt, fr. 2550. Boschgezigt, door Hobbema, fr. 8300. Zeemkleurige geit, door Hondekoeter, fr. 7100. Dezelfde, witte hen met kuikens, fr. 4050. De wieg, door P. Hoogh, fr. 9000. Een nest in bloemen, door J. van Huysum, fr. 7050. Eene jonge vrouw die een brief schrijft, door G. Metsu, fr. 5020. Portret van en door denzelfden, fr. 1400. Maneschijn, door van der Veer, fr. 3210. Jong Meisje, door G. Netscher, fr. 4750. De heer des wijngaards, naar de gelijkenis van Jezus, door Rembrandt, geteekend a 1656, fr. 25,300. De waterval, door J. Ruysdael, fr. 8500. De verleiding, door Schalcken, fr. 1520. Kermistooneel, door Jan Steen, fr. 2960. Koorddansers, door Ph. Wouwermans, fr. 3700. Landschap, door Winants, fr. 8570. De geheele opbrengst der verkooping was nagenoeg fr. 171,000.Selectie van de prenten en tekeningen uit de atlas van Munnicks van Cleeff

Gezicht vanaf de Hillebrandsteeg op het dorp De Bilt, uit het zuiden, met op de voorgrond een brug over de Biltsche Grift op donderdag 27 augustus 1761. Vervaardigd door D. Burg. Gezicht vanaf de Hillebrandsteeg op het dorp De Bilt, uit het zuiden, met op de voorgrond een brug over de Biltsche Grift op donderdag 27 augustus 1761. Vervaardigd door D. Burg. "27 Aug. 1761" vermelding in catalogus Atlas Munnicks van Cleeff verso. De naam Hillebrandsteeg is later gewijzigd in Bunnikseweg. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107538.


Gezicht in de Dorpsstraat te De Bilt uit het zuidoosten, met rechts de herberg 'Staaten Wapen'. Vervaardig door D. Burg in 1750-1770. Gezicht in de Dorpsstraat te De Bilt uit het zuidoosten, met rechts de herberg 'Staaten Wapen'. Vervaardig door D. Burg in 1750-1770. "het Dorp de Bilt noordzijde" vermelding in catalogus Atlas Munnicks van Cleeff. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107543.


Gezicht op het huis Emminkhuizen bij Renswoude in 1750 vervaardig door Jan de Beijer. Gezicht op het huis Emminkhuizen bij Renswoude in 1750 vervaardig door Jan de Beijer. "Emmikhuysen bij Venendaal" vermelding in catalogus Atlas Munnicks van Cleeff verso origineel. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107327.


Gezicht uit het noordwesten op de achtergevel van het kasteel Renswoude te Renswoude met links een van de bouwhuizen aan het voorplein op dinsdag 23 september 1749. Vervaardig door Jan de Beijer. Gezicht uit het noordwesten op de achtergevel van het kasteel Renswoude te Renswoude met links een van de bouwhuizen aan het voorplein op dinsdag 23 september 1749. Vervaardig door Jan de Beijer. "t' Hujs te Renswoude dt: 22 Sept: 1749" vermelding in catalogus Atlas Munnicks van Cleeff verso. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107449.


Gezicht op het kasteel Den Engh bij Vleuten uit het westen, met op de voorgrond de buitenpoort, de toegangspoort tot het kasteelcomplex. In de lucht is het dubbele wapen Van Egmond en Den Engh getekend. De gemeente Vleuten-De Meern is per 1 jan. 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd in 1744. Gezicht op het kasteel Den Engh bij Vleuten uit het westen, met op de voorgrond de buitenpoort, de toegangspoort tot het kasteelcomplex. In de lucht is het dubbele wapen Van Egmond en Den Engh getekend. De gemeente Vleuten-De Meern is per 1 jan. 2001 bij de gemeente Utrecht gevoegd in 1744. "t huys den Eng" vermelding in catalogus Atlas Munnicks van Cleeff verso origineel. Vervaardigd door Jan de Beijer. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107329.


Gezicht op een gedeelte van de ruïne van het kasteel Duurstede te Wijk bij Duurstede, met rechts de Bourgondische toren in 1770-1790. Vervaardigd door M.L.M. d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107321. Gezicht op een gedeelte van de ruïne van het kasteel Duurstede te Wijk bij Duurstede, met rechts de Bourgondische toren in 1770-1790. Vervaardigd door M.L.M. d'Yvoy. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 107321.


Het Vredenburg in Utrecht in 1736. Vervaardigd door Jan de Beijer. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Het Vredenburg in Utrecht in 1736. Vervaardigd door Jan de Beijer. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Gezicht op Huis Doorn getekend naar een kopie door H. van Malsen uit 1918. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Gezicht op Huis Doorn getekend naar een kopie door H. van Malsen uit 1918. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


De ruïne van het in 1672 verwoeste kasteel Ter Meer te Maarssen in 1715-1725. Vervaardigd door Abraham Rademaker. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. De ruïne van het in 1672 verwoeste kasteel Ter Meer te Maarssen in 1715-1725. Vervaardigd door Abraham Rademaker. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


Kasteel De Haar bij Haarzuilens van 4 oktober 1744 door Jan de Beijer naar een kopie tekening uit 1918 door H. van Maslen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag. Kasteel De Haar bij Haarzuilens van 4 oktober 1744 door Jan de Beijer naar een kopie tekening uit 1918 door H. van Maslen. Bron: Nederlands Instituut voor Kunstgeschiedenis, Den Haag.


    

Steenbakkerij Ruimzicht te Jutphaas 

Luchtopname van Steenfabriek Van Arkel en Co en de Rijnhoven op maandag 9 januari 1928 te Jutphaas vanuit het westen gezien. Heden is hier 't Goylaan en sporthal Hoograven, de Zuiderbrug in de Socrateslaan en het Salamanderpad Tot 1920 was de steenfabriek Ruimzicht actief in 1923 nam Jan van Arkel de ovens over na deze aangekocht te hebben op de veiling. Bron: KLM Aero. Luchtopname van Steenfabriek Van Arkel en Co en de Rijnhoven op maandag 9 januari 1928 te Jutphaas vanuit het westen gezien. Heden is hier 't Goylaan en sporthal Hoograven, de Zuiderbrug in de Socrateslaan en het Salamanderpad Tot 1920 was de steenfabriek Ruimzicht actief in 1923 nam Jan van Arkel de ovens over na deze aangekocht te hebben op de veiling. Bron: KLM Aero.De steenbakkerij Ruimzicht werd voor het eerst vermeld in 1743 maar was dan al vermoedelijk al zo'n vijftien jaar in gebruik. Het was op dat moment in eigendom van Coenraad van Beuningen. Na zijn dood in 1745 kwam de steenbakkerij in bezit van zijn zwager Willem van Cleeff, raad bij het Hof van Utrecht. In 1802 was het in eigendom van Nicolaas Cornelis van Cleef, het dreigde toen met een aantal landerijen te worden geveild. 


Luchtfoto van de wijk Hoograven te Jutphaas met de Prinses Julianaweg en omgeving, uit het zuidoosten; op de achtergrond de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal. Waar ook de restante van onder andere steenfabriek Ruimzicht op te zien zijn. Heden op deze plek 't Goylaan, Zuiderbrug en sporthal Hoograven en de Snoekstraat, Zeeltstraat en het Salamanderpad. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 40066. Luchtfoto van de wijk Hoograven te Jutphaas met de Prinses Julianaweg en omgeving, uit het zuidoosten; op de achtergrond de Vaartsche Rijn en het Merwedekanaal. Waar ook de restante van onder andere steenfabriek Ruimzicht op te zien zijn. Heden op deze plek 't Goylaan, Zuiderbrug en sporthal Hoograven en de Snoekstraat, Zeeltstraat en het Salamanderpad. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 40066.Daarbij werd het goed omschreven als 'eene buitenplaats en welbeklante steenbakkerij, genaamd 'Ruijmzicht'. De veiling ging uiteindelijk niet door. Na verkoop van 'een grote partij broeibakken met glaasen en papieren raamen, druiventrekkasten, loden beelden en verdere tuincieraden, mitsgaders allerhande meubelen en huiscieraad' op Ruimzicht,kwamen voldoende middelen vrij om nieuwe investeringen in het bedrijf te doen.

In 1806 - 1807 werd patent verkregen voor steenbakkerij met twee steenovens.


Op woensdag 9 september 1846 legde Alida Johanna Sara van Munnick van Cleeff de eerste steen voor een rijtje arbeiderswoningen; deze steen met de inscriptie A.J.S.M.C. 1846 bevindt zich nog in het arbeidershuis Salamanderpad 100. Foto: Peter Sprangers, Historische Kring Tolsteeg. Op woensdag 9 september 1846 legde Alida Johanna Sara van Munnick van Cleeff de eerste steen voor een rijtje arbeiderswoningen; deze steen met de inscriptie A.J.S.M.C. 1846 bevindt zich nog in het arbeidershuis Salamanderpad 100. Foto: Peter Sprangers, Historische Kring Tolsteeg.Het bedrijf opereerde sinds 1823 onder de naam Munnicks Van Cleeff. Na het overlijden van Gerard Munnicks Van Cleeff kwamen het buitenhuis en de steenbakkerij aan zijn kleinzoon Carel Casimir Alexander van Rappard.


Gezicht op de voorgevels van de huizen aan het Salamanderpad 100 en 102 (voor 1989 de Oude Kerkweg 13A-14-15) gelegen aan de oostzijde van de Vaartse Rijn (voorgrond) te Utrecht, vanaf het noordwesten. Links de linkerzijgevel van het huis nr. 100 in 1976. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68117. Gezicht op de voorgevels van de huizen aan het Salamanderpad 100 en 102 (voor 1989 de Oude Kerkweg 13A-14-15) gelegen aan de oostzijde van de Vaartse Rijn (voorgrond) te Utrecht, vanaf het noordwesten. Links de linkerzijgevel van het huis nr. 100 in 1976. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68117.Op woensdag 9 september 1846 legde zijn echtgenote Alida Johanna Sara van Munnick van Cleeff de eerste steen voor een rijtje arbeiderswoningen; deze steen met inscriptie A.J.S.M.C. 1846 bevindt zich nog in het arbeidershuis Salamanderpad 100 (voor 1989 Oude Kerkweg 15).

Later werden er veertien woningen bijgebouwd op hetzelfde terrein. Deze werden bij de aanleg van de brede 't Goylaan in 1964 gesloopt. Na het overlijden van C.C.A. van Rappard kwam Ruimzicht in het bezit van zijn zoon en erfgenaam Alexander van Rappard.

Alexander verkocht in 1923 de steenbakkerij in een openbare veiling aan Van Arkel & Co. Sinds 1920 waren de steenovens van Munnicks van Cleeff niet meer actief . Van Arkel kocht later ook de naastgelegen steenbakkerij Rijnoven aan.


Gezicht op de huizen Salamanderpad 100 (links)-102 te Utrecht, vanaf een boot varend op de Vaartsche Rijn op 18 juni 1999. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 123481. Gezicht op de huizen Salamanderpad 100 (links)-102 te Utrecht, vanaf een boot varend op de Vaartsche Rijn op 18 juni 1999. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 123481.Als sinds 1866 was Van Arkel eigenaar van steenbakkerij Rijn- en Veldzicht.

De drie steenbakkerijen zouden in 1923 tot één groot bedrijf worden samengevoegd, dat tot 1970 werd voortgezet en daarna verplaatst naar Vianen.


Luchtfoto van een deel van de wijk Hoograven te Utrecht met o.a. de Zeeltstraat, Snoekstraat en Brasemstraat.; links het Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn in april 1990. Op de plek waar tot de jaren twintig van de twintigste eeuw steenfabriek Ruimzicht stond van families Munnicks van Cleeff en Rappard. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 805562. Luchtfoto van een deel van de wijk Hoograven te Utrecht met o.a. de Zeeltstraat, Snoekstraat en Brasemstraat.; links het Merwedekanaal en de Vaartsche Rijn in april 1990. Op de plek waar tot de jaren twintig van de twintigste eeuw steenfabriek Ruimzicht stond van families Munnicks van Cleeff en Rappard. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 805562.


Gezicht op de theekoepel, staande naast het huis van de familie Stekelenburg Salamanderpad 100 te Utrecht in juli 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68120. Gezicht op de theekoepel, staande naast het huis van de familie Stekelenburg Salamanderpad 100 te Utrecht in juli 1981. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 68120.De buitenplaats werd in 1925 gesloopt.
 De uit 1800 daterende houten theekoepel behoorde bij de buitenplaats van de familie Van Rappard en werd in 1925 na het opheffen van de buitenplaats en de bouw van de Julianabrug iets verplaatst naar het zuiden. Het deed dienst als opslagschuur van de familie J. Stekelenburg, Salamanderpad 100 (voor 1989 Oude Kerkweg 15).  


Theekoepel aan het Salamanderpad in 2016 in het Vaartsche Rijngebied behorend vroeger bij de buitenplaats Ruimzicht van de familie Rappard. Foto: Albert Speelman. Theekoepel aan het Salamanderpad in 2016 in het Vaartsche Rijngebied behorend vroeger bij de buitenplaats Ruimzicht van de familie Rappard. Foto: Albert Speelman.In 1971 werd de verwaarloosde koepel ontdekt door de heer Frans H. Landzaat.

 In 1981 werd de werkgroep theekoepel Oud-Vaartserijngebied opgericht onder leiding van A.M. de Reuver, die ging streven naar restauratie en herplaatsing van de koepel langs de Vaartsche Rijn.


Amateurarcheoloog Frans Landzaat uit Schalkwijk. Foto: Archeologiehouten.nl Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer Houten Stationserf 99. Amateurarcheoloog Frans Landzaat uit Schalkwijk. Foto: Archeologiehouten.nl Archeologische Werkgroep Leen de Keijzer Houten Stationserf 99.Op 12 oktober 1985 werd de koepel gesloopt en in onderdelen naar de sociale werkplaats gebracht voor restauratie. De koepel kwam nu iets ten zuiden van haar vroegere plaats te staan, namelijk bij de woning Oude Kerkweg 12 (nu Salamanderpad).
Op de plaats waar de theekoepel nu staat, stond eerst een molen; daarnaast lag een steenfabriek, die naar de molen 't Oog in 't Zeil heette en deze naam staat nu op koepel. 


Beschrijving van het eerste perceel van de Stoomsteenfabriek Ruimzicht van de forma Munnicks van Cleeff nabij de Vaartsche Rijn. Gelegen in de kadastrale gemeente Jutphaas (Nieuwegein) verkoop door Alexander, ridder van Rappard, hij was de kleinzoon van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Veiling geschiede ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361. Beschrijving van het eerste perceel van de Stoomsteenfabriek Ruimzicht van de forma Munnicks van Cleeff nabij de Vaartsche Rijn. Gelegen in de kadastrale gemeente Jutphaas (Nieuwegein) verkoop door Alexander, ridder van Rappard, hij was de kleinzoon van dhr. Gerard Munnicks van Cleeff. Veiling geschiede ten overstaan van de Houtense notaris H.A.M. Immink. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361.Foto genomen in de richting van het zuiden met links de theekoepel van familie Rappard met rechts de Vaartsche Rijn met een aangemeerd plezierbootje. Links op de achtergrond de appartementen aan de Zeelstraat 11 t/m 153 (oneven). Foto genomen in februari 2021, Sander van Sacherpenzeel. Foto genomen in de richting van het zuiden met links de theekoepel van familie Rappard met rechts de Vaartsche Rijn met een aangemeerd plezierbootje. Links op de achtergrond de appartementen aan de Zeelstraat 11 t/m 153 (oneven). Foto genomen in februari 2021, Sander van Sacherpenzeel.


Theekoepel geweest van familie Rappard aan het Salamanderpad. Met op de voorgrond een bruggetje over een doodlopende watergang. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Theekoepel geweest van familie Rappard aan het Salamanderpad. Met op de voorgrond een bruggetje over een doodlopende watergang. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Volmacht afgegeven door Alexander, ridder van Rappard aan notaris Immink. Alexander moest diverse percelen grond in Houten, Oud-Wulven en Jutphaas verkopen om zijn schulden deels te kunnen aflossen (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361. Volmacht afgegeven door Alexander, ridder van Rappard aan notaris Immink. Alexander moest diverse percelen grond in Houten, Oud-Wulven en Jutphaas verkopen om zijn schulden deels te kunnen aflossen (2). Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361.


Het Salamanderpad in noordelijke richting gezien met rechts de groenzone gelegen tussen (links) de Vaartsche Rijn en Brasemstraat en Zeeltstraat (rechts). Op de achtergrond de arbeiderswoningen uit 1846 (Salamanderstraat 100 en 102). Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Het Salamanderpad in noordelijke richting gezien met rechts de groenzone gelegen tussen (links) de Vaartsche Rijn en Brasemstraat en Zeeltstraat (rechts). Op de achtergrond de arbeiderswoningen uit 1846 (Salamanderstraat 100 en 102). Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Op de stoomsteenfabriek Ruimzicht werd geboden voor f. 29.800- , gulden door Johannes Vermeer. Die de steenfabriek in bezit kreeg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361. Op de stoomsteenfabriek Ruimzicht werd geboden voor f. 29.800- , gulden door Johannes Vermeer. Die de steenfabriek in bezit kreeg. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361.


Arbeiderhuisjes aan de Salamanderpad 102 en 100 ooit onderdeel uitgemaakt van het steenfabriek Ruimzicht. Gezien in noordelijke richting. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Arbeiderhuisjes aan de Salamanderpad 102 en 100 ooit onderdeel uitgemaakt van het steenfabriek Ruimzicht. Gezien in noordelijke richting. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Handtekening van de diverse kopers van de percelen en de stoomsteenfabriek Ruimzicht in Houten, Jutphaas en Oud-Wulven bij de veiling van zaterdag 29 oktober 1910. Waaronder die van notaris H.A.M. Immink en architect E.G. Wentink Jr.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361. Handtekening van de diverse kopers van de percelen en de stoomsteenfabriek Ruimzicht in Houten, Jutphaas en Oud-Wulven bij de veiling van zaterdag 29 oktober 1910. Waaronder die van notaris H.A.M. Immink en architect E.G. Wentink Jr.. Bron: Regionaal Archief Zuid-Utrecht (RAZU), 063, 459, aktenummer: 1360 en 1361.


De Vaartsche Rijn in noordelijke richting gezien met links aan de westelijke kade aan de Jutfaseweg diverse woonboten aangemeerd. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. De Vaartsche Rijn in noordelijke richting gezien met links aan de westelijke kade aan de Jutfaseweg diverse woonboten aangemeerd. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Het Salamanderpad in zuidelijke richting gezien met rechts de Vaartsche Rijn en de (woon)boten. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Het Salamanderpad in zuidelijke richting gezien met rechts de Vaartsche Rijn en de (woon)boten. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Op woensdag 9 september 1846 legde Alida Johanna Sara van Munnick van Cleeff de eerste steen voor een rijtje arbeiderswoningen; deze steen met de inscriptie A.J.S.M.C. 1846 bevindt zich nog in het arbeidershuis Salamanderpad 100. Foto: Sander van Scherpenzeel. Op woensdag 9 september 1846 legde Alida Johanna Sara van Munnick van Cleeff de eerste steen voor een rijtje arbeiderswoningen; deze steen met de inscriptie A.J.S.M.C. 1846 bevindt zich nog in het arbeidershuis Salamanderpad 100. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Straatnaambord 'Salamanderpad' op het vroegere steenfabriekterrein Ruimzicht. Straatnaam vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht van maandag 20 maart 1989. Foto: Sander van Scherpenzeel. Straatnaambord 'Salamanderpad' op het vroegere steenfabriekterrein Ruimzicht. Straatnaam vastgesteld door het college van burgemeester en wethouders van Utrecht van maandag 20 maart 1989. Foto: Sander van Scherpenzeel.


Mozaïekentegeltjes een initiatief van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven, gelegen in het aSalamanderpad die de herinnering levend houden van waar eens de Limesgrens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden lag. Foto uit februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Mozaïekentegeltjes een initiatief van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven, gelegen in het aSalamanderpad die de herinnering levend houden van waar eens de Limesgrens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden lag. Foto uit februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Arbeiderhuisjes aan de Salamanderpad 102 en 100 ooit onderdeel uitgemaakt van het steenfabriek Ruimzicht. Gezien in noordelijke richting. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Arbeiderhuisjes aan de Salamanderpad 102 en 100 ooit onderdeel uitgemaakt van het steenfabriek Ruimzicht. Gezien in noordelijke richting. Links de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Mozaïekentegeltjes een initiatief van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven, gelegen in het Salamanderpad die de herinnering levend houden van waar eens de Limesgrens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden lag. Foto uit februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Mozaïekentegeltjes een initiatief van de Historische Kring Tolsteeg-Hoograven, gelegen in het Salamanderpad die de herinnering levend houden van waar eens de Limesgrens van het Romeinse Rijk 2000 jaar geleden lag. Foto uit februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Villa aan de Zeelstraat 1 en 3 met rechts de appartementen aan de Zeeltstraat 11 t/m 153 (oneven). Gebouwd in 1904 ooit onderdeel uitmakende van dakpannenfabriek Oog in 't Zeil te Jutphaas. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Villa aan de Zeelstraat 1 en 3 met rechts de appartementen aan de Zeeltstraat 11 t/m 153 (oneven). Gebouwd in 1904 ooit onderdeel uitmakende van dakpannenfabriek Oog in 't Zeil te Jutphaas. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Gezicht op de Vaartsche Rijn te Utrecht, vanaf het Salamanderpad, met de theekoepel en rechts het huis Salamanderpad 200 op zaterdag 24 november 2007. Foto: Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer:	 900487. Gezicht op de Vaartsche Rijn te Utrecht, vanaf het Salamanderpad, met de theekoepel en rechts het huis Salamanderpad 200 op zaterdag 24 november 2007. Foto: Victor Lansink. Bron: Het Utrechts Archief, catalogusnummer: 900487.


Het Salamanderpad in zuidelijke richting gezien met rechts de Vaartsche Rijn met in de verte de Vaartsche Rijn aansluitend op het Merwdekanaal. Terrein aan de overkant van de Vaartsche Rijn was vele decennia eigendom geweest van familie Bosch van Drakestein - Bieberstein op het water kanoënde studenten aan het trainen. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Het Salamanderpad in zuidelijke richting gezien met rechts de Vaartsche Rijn met in de verte de Vaartsche Rijn aansluitend op het Merwdekanaal. Terrein aan de overkant van de Vaartsche Rijn was vele decennia eigendom geweest van familie Bosch van Drakestein - Bieberstein op het water kanoënde studenten aan het trainen. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Villa aan de Zeeltstraat 1 en 3 in 1904 gebouwd ooit onderdeel geweest van het dakpannenfabriek Oog in 't Zeil. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Villa aan de Zeeltstraat 1 en 3 in 1904 gebouwd ooit onderdeel geweest van het dakpannenfabriek Oog in 't Zeil. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Zicht in noordelijke richting op het Salamanderpad met in het midden de theekoepel van familie Rappard met link (woon)boten aangelegd aan de kada op de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Zicht in noordelijke richting op het Salamanderpad met in het midden de theekoepel van familie Rappard met link (woon)boten aangelegd aan de kada op de Vaartsche Rijn. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Bordje op het theehuis van familie Rappard 'Oog in 't Zeil'. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Bordje op het theehuis van familie Rappard 'Oog in 't Zeil'. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Het theehuis van familie Rappard met een bordje erop geplaatst 'Oog in 't Zeil'. Met links de Vaartsche Rijn en de aangemeerde woonboten. Foto genomen van de de stoep van de Zeeltstraat. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Het theehuis van familie Rappard met een bordje erop geplaatst 'Oog in 't Zeil'. Met links de Vaartsche Rijn en de aangemeerde woonboten. Foto genomen van de de stoep van de Zeeltstraat. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Het theehuis van familie Rappard aan het Salamanderpad (groenzone) gezien vanaf de Brasemstraat. Met op de achtergrond de Vaartsche Rijn en de aangemeerde woonboten. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Het theehuis van familie Rappard aan het Salamanderpad (groenzone) gezien vanaf de Brasemstraat. Met op de achtergrond de Vaartsche Rijn en de aangemeerde woonboten. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Huis aan de Zeeltstraat 1 en 3, gebouwd in 1904 ooit onderdeel geweest van het steenfabriek Ruimzicht, gelegen in het vroegere Jutphaas (Nieuwegein). Na 1 januari 1954 kwam het noordelijke deel van Jutphaas waar het het steenfabriekterrein ooit deel van uitmaakte bij de gemeente Utrecht ging behoren. Foto gezien vanaf de Brasemstraat. Rechts de theekoepel van familie Rappard. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel. Huis aan de Zeeltstraat 1 en 3, gebouwd in 1904 ooit onderdeel geweest van het steenfabriek Ruimzicht, gelegen in het vroegere Jutphaas (Nieuwegein). Na 1 januari 1954 kwam het noordelijke deel van Jutphaas waar het het steenfabriekterrein ooit deel van uitmaakte bij de gemeente Utrecht ging behoren. Foto gezien vanaf de Brasemstraat. Rechts de theekoepel van familie Rappard. Foto genomen in februari 2021, Sander van Scherpenzeel.


Het Salamanderpad gezien ricting het noorden met op de achtergrond de Socratesbrug in de Socrateslaan over de Utrechtse Vaartsche Rijn met links de Utrechtse Rivierenwijk. Foto genomen op de plek waar eens de steenfabriek was van familie Munnicks van Cleeff - Rappard. aangemeerd aan de oostelijke kade een Stroomboot van de Utrechtse Havendienst. Foto uit februari 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel. Het Salamanderpad gezien ricting het noorden met op de achtergrond de Socratesbrug in de Socrateslaan over de Utrechtse Vaartsche Rijn met links de Utrechtse Rivierenwijk. Foto genomen op de plek waar eens de steenfabriek was van familie Munnicks van Cleeff - Rappard. aangemeerd aan de oostelijke kade een Stroomboot van de Utrechtse Havendienst. Foto uit februari 2021. Foto: Sander van Scherpenzeel.